6. 2. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 2. 2009

Na protiradarovém hnutí parazituje nacionálně bolševická strana

◄ Demonstrace ruských národních bolševiků. Foto: Informační agentura Gorjačije kommentariji.

V minulých dnech jsem obdržel ústní informaci ze zdroje, který pokládám za dostatečně věrohodný, že do činnosti brněnské pobočky Ne základnám se ve zvýšené míře zapojují zástupci extrémistické nacionálně bolševické strany. Mimo jiné se podílejí na přípravě únorové protiradarové demonstrace, která má proběhnout pod hlavičkou lokální pobočky hnutí Ne základnám. Na závěr celé záležitosti, která bude vzhledem k politice Obamovy administrativy patrně rozhodnuta v neprospěch českých proponentů radaru, to nelze označit jinak než jako politováníhodné selhání samočistících mechanismů v táboře protiradarové opozice.

Nehledě na propagandistické proklamace pravicových antikomunistů o tom, že bolševismus a nacismus jedno jsou, se reálným srůstáním obou extrémních ideologických směrů u nás zatím zabýval málokdo. Pokud jsou militantně antikomunistické proklamace vůbec něčím fakticky podloženy, bývá to poukaz na srovnatelný rozsah zločinů, spolupráci Hitlera a Stalina v rámci paktu Molotov-Ribbentrop, případně na podíl sovětského hospodářství na úsilí o znovuvyzbrojení Německa (který byl ještě významnější než zapojení amerického kapitálu).

Ideologickému srůstání obou směrů v době nástupu nacismu se u nás na okraji svého literárního díla ve studii nazvané "Ožehavé téma" věnoval Josef Škvorecký (1991); od té doby se po mém skromném soudu v českém prostředí neobjevilo nic, co by tuto věc posunulo někam dál.

Pokud jde o českou odnož bolševického nacismu, je třeba začít tím, že stejně jako ostatní podobné organizace v Evropě je napojena na zakázanou ruskou Nacionálně bolševickou stranu (Nacbol) Eduarda Limonova. Limonovův projekt, jehož se na počátku účastnil mimo jiné dnes velmi dobře etablovaný politolog a geopolitik Alexandr Dugin, je přitom do značné míry výsledkem misie západoevropské ultrapravice v Rusku v průběhu 90. let minulého století. Zásadní roli přitom sehrál kontroverzní belgický politik a někdejší kolaborant s nacisty Jean Thiriart, který do veřejného života vstoupil v 60. letech coby ultralevý oponent antikolonialistické politiky vůči někdejšímu Belgickému Kongu (dnes Demokratická republika Kongo, DRC). Poté co selhaly jeho pokusy získat podporu pro své hnutí Mladá Evropa v maoistické Číně a u rumuského diktátora Nicolae Ceausesca, na konci studené války se pokusil vrátit k Leninově teorii nejslabšího článku a přeorientoval se na opětovné svržení kapitalismu v Rusku. V rámci misie iniciované a do značné míry financované Thiriartem tehdy tuto zemi navštívily i některé ikony neonacistického hnutí, jako například belgický nacista a veterán Hitlerova východního tažení Léon Degrelle. Ačkoliv zesnulého Thiriarta coby "evropského nacionalistu" je třeba odlišovat od faktických rasistů ("segregacionistů") reprezentovaných například směrem International Third Position, a stejně tak se od rasismu distancuje i sám Limonov, nelze nevidět, že odmítnutí rasismu je především pragmatickým rozhodnutím vyplývajícím z politické taktiky uznávající nutnost organizace v rámci velkých územních celků překračujících rozměr národního státu. Duginovy texty z nacionálně bolševického období, opřené mimo jiné o hyperborejský mýtus transponovaný do geografické osy, dávají ovšem jednoznačně najevo, že "Sever vládne nad bezmyšlenkovitým Jihem" - a přesně v tomto kontextu je třeba vnímat i pokusy nacbolů či Duginova Hnutí Evrasia o budování mostů k muslimské komunitě. Nejde ani tak o pokus reinterpretovat Marxovo třídní vymezení "skutečného lidu, který má vládnout" v kulturních a zeměpisných termínech, jaké se objevovaly již na přelomu 19. a 20. století (Sultan Galijev, Ikki Kita), jako spíše o pokus budovat pragmatické spojenectví s "podřadnými" elementy, ne nepodobné někdejšímu vztahu bývalých prominentních nacistů (Otto Skorzeny) k arabskému světu.

Ostatně Thiriartova misie spustila v Rusku vlnu recepce krajně pravicové expozitorní literatury všeho druhu, od autorů, kteří jsou ještě relativně "salonfähig" (Thiriart, de Benoist) až k ruralistovi Juliu Evolovi a nacistickým rasovým teoretikům 30. let.

Jak už jsem uvedl, ruská nacionálně bolševická strana je úředně zakázána; díky uvěznění "politického performera" Limonova však získala mučednický nimbus, díky němuž v ruské opozici jako celku přesto sehrává prominentní roli.

Pro české občany mohou být ve vztahu k bolševickým náckům nejméně dvě věci velmi matoucí: Obecně je to pokus nacbolů modernizovat tradiční, značně ustrnulý styl a formy politické práce zděděné po obou směrech, na něž fakticky navazuje. Bolševická i nacistická tradice pracovaly v logice masové moderní společnosti soustředěné kolem fordovské ekonomiky, v případě stalinismu tu byly dokonce pokusy o úředně dekretované napodobování renesančního stylu. Performer Limonov toto vše začal pragmaticky ředit výpůčkami ze současné konzumní kultury. (Česká veřejnost se patrně poprvé dozvěděla o působení nacionálních bolševiků u nás, když několik brněnských nacbolů spustilo stranické erotické stránky, kde polonahé "bojovnice" lákaly nové příznivce.) Modernizace kulturní formy ovšem nic nemění na slepé poslušnosti vůči ideologii, kterou tento obskurní politický směr po svých příznivcích vyžaduje -- v "nejlepší" tradici nacismu i stalinismu.

Dalším velmi matoucím prvkem je konfúze místních nacbolů s anarchismem, který si v české společnosti uchovává rebelský kredit. Čeští nacbolové záměrně a účelově používají anarchistické symboliky a snaží se zmocňovat prostředí i témat, kde anarchisté působí. Nic by však nebylo tak zavádějící jako myslet si, že nacionální bolševici mohou mít s anarchismem cokoliv společného. Individualismus a nezávislost žijící v tradici evropského anarchismu jsou této polovojenské organizaci zcela cizí.

Jak už jsem napsal v úvodu, parazitování nacbolů na protiradarovém hnutí považuji za velmi vážné, pokud ne přímo fatální selhání samočistících mechanismů protiradarové opozice. Ta opakovaně čelila obvinění, že je řízena z Moskvy, působí v ní političtí extrémisté, ale i mnoha dalším diskreditačním pokusům ze strany vládní propagandy. Nacionálně bolševický radarový coming-out, k němuž právě dochází v jihomoravské metropoli, alarmujícím způsobem ohrožuje věrohodnost úsilí stovek a tisíců lidí nejrůznějších politických orientací, kteří od roku 2006 usilovali o zastavení české účasti na Bushově projektu Hvězdných válek.

                 
Obsah vydání       6. 2. 2009
8. 2. 2009 Observer: Spojené státy pozastavují protiraketovou obranu ve střední Evropě
8. 2. 2009 Tak to si Obama za rámeček nedá... Jan  Neoral
8. 2. 2009 Nevěřte Putinovi Petr  Litoš
8. 2. 2009 Nejde přehrávat staré bitvy Jan  Čulík
8. 2. 2009 Dobrý radar ještě žije... Ladislav  Žák
8. 2. 2009 Mail on Sunday: Hrdinní Češi bojují proti tyranskému Bruselu
8. 2. 2009 Gaza 2009: Vyhlaďte tie zvieratá (1) Noam  Chomsky
7. 2. 2009 Fakta a čísla izraelského teroru Jana  Ridvanová
6. 2. 2009 Oznámí Joe Biden o víkendu zastavení projektu protiraketové obrany?
6. 2. 2009 Hrozí českej korune kolaps? Juraj  Slabeycius
7. 2. 2009 Stiglitz: Jedinou odpovědí na finanční krizi je znárodnění bank
8. 2. 2009 Pár poznámek k rozhovoru se Stiglitzem Jiří  Drašnar
6. 2. 2009 Středoevropské měny "poklesnou o dalších 10 - 15 procent"
6. 2. 2009 Středoevropské měny: Zasáhnout, či nezasáhnout?
6. 2. 2009 Nehrozí Slovensku hospodářský kolaps?
7. 2. 2009 Euro na Slovensku: ludia vo frontách s igelitkami plnými peňazí Juraj  Slabeycius
7. 2. 2009 Přineslo dvacet let kapitalismu vaší zemi prospěch?
7. 2. 2009 Policie Hamasu "zkonfiskovala pomoc pro Gazu"
7. 2. 2009 Cílená protiizraelská propaganda v Britských listech
7. 2. 2009 Víkendové čtení z klasika
7. 2. 2009 Tonoucí zelený se i blobu chytá Ivan  Větvička
7. 2. 2009 Tušené souvislosti paralelní krize vládnutí, ekonomiky a společenských věd Martin  Potůček
7. 2. 2009 Strach. Vždyť mají jenom strach...
7. 2. 2009 S českými nacionálními bolševiky nechceme nic mít Jan  Májíček
6. 2. 2009 Je třeba jiných než ryze kolektivistických institucí pro péči o malé děti Jaroslav  Zvěřina
6. 2. 2009 Co vlastně odpověděl úřad ombudsmana nezaměstnaným sklářům z CRYSTALEXU?
6. 2. 2009 Insolvenční poradna soudkyně Ivany Mlejnkové
6. 2. 2009 Na protiradarovém hnutí parazituje nacionálně bolševická strana Karel  Dolejší
6. 2. 2009 Válka politiků, policajtů a tajných agentů o moc a o peníze prostřednictvím prodejných novinářů Štěpán  Kotrba
6. 2. 2009 Zákaz zveřejňování odposlechů: bude Kmenta bez práce? Štěpán  Kotrba
6. 2. 2009 Český parlament hrubě omezil kontrolu politiků ve veřejném zájmu Petr  Wagner
6. 2. 2009 Vážné pochybnosti o "zákonu Kmenta" Jan  Čulík
6. 2. 2009 O jádru zodpovědně, je to politikum Václav  Hála
6. 2. 2009 Rada Evropy protestuje proti kastracím v ČR
6. 2. 2009 Nový občanský zákoník omezí svobodu sdružování
6. 2. 2009 Nápady by se hodily Štěpán  Steiger
5. 2. 2009 Kateřina a Barbie důležitější než radar Václav  Hála
6. 2. 2009 Hrůzy "války proti terorismu"
5. 2. 2009 Vláda ignoruje protesty univerzit, jejich zástupci nevědí, co si počít Tomáš  Koloc
5. 2. 2009 Plíživá privatizace vysokého školství Martin  Hříbek
6. 2. 2009 Anketa v ČSSD: co s Afghánistánem? Jiří  Beránek
6. 2. 2009 Spadne nám konečně kámen ze srdce? Miloš  Dokulil
6. 2. 2009 Kdo seje vítr, sklidí bouři! Miloslav  Štěrba
6. 2. 2009 Školství potřebuje občanskou aktivitu Miloslav  Štěrba
6. 2. 2009 Zvěřina jako Turkmenbaši Anna  Čurdová
5. 2. 2009 Evropský parlament žádá členské státy, aby dosáhly svých cílů v oblasti péče o děti
6. 2. 2009 Cílem není do jeslí hnát rodiče, kteří nemají zájem jít do práce
6. 2. 2009 Využijme potenciál a iniciativu lidí Vítězslav "Vitex" Dvořák
6. 2. 2009 Papež a kancléřka, neboli příklad mediální moci Uwe  Ladwig
6. 2. 2009 Někteří britští držitelé hypoték nebudou platit žádné úroky
5. 2. 2009 Vlk se ani tentokrát nenažral: další rozhodnutí RRTV zrušeno pro nezákonnost Štěpán  Kotrba
5. 2. 2009 Pokrok nezastavíš. Zejména, když nic jiného nezbývá Irena  Ryšánková
5. 2. 2009 Zlatá šedesátá Anděla  Horová
5. 2. 2009 Obamova iniciativa "Buy American" Ludmila  Štěrbová
5. 2. 2009 Vyvíjí Rusko bezpilotní prostředek určený k útoku na protiraketovou základnu v Evropě? Karel  Dolejší
5. 2. 2009 Ceny na Slovensku sa zavedením eura nijak výrazne nezmenili
5. 2. 2009 Ako prijali na Slovensku Euro
31. 1. 2009 Hospodaření OSBL za leden 2009

Hitler a historie nacismu RSS 2.0      Historie >
6. 2. 2009 Na protiradarovém hnutí parazituje nacionálně bolševická strana Karel  Dolejší
19. 1. 2009 Německá veřejnoprávní televize připomíná von Stauffenberga Richard  Seemann
10. 11. 2008 Krize v září 1938 a mobilizace armády Jan  Máče
10. 11. 2008 Českoslovenští hrdinové SSSR od Kyjeva Richard  Seemann
30. 10. 2008 Kde je ona česká státní idea v dnešní politice ODS? Ogňan  Tuleškov
13. 10. 2008 Kritický rok 1938 Jan  Máče
6. 10. 2008 Sudetoněmecké hnutí a jeho pozadí Richard  Seemann
22. 9. 2008 Obětí Mnichova byla i Milada Horáková Miloslav  Štěrba
8. 9. 2008 Konec Mussoliniho impéria Richard  Seemann
3. 9. 2008 Mnichov 1938: Výsledek slepé víry ve spojence a techniku Karel  Dolejší
14. 8. 2008 Cvekova obsesivní představa o komunismu naráží na logiku i sociální realitu Josef  Mikovec
28. 7. 2008 Německo se stále historicky nevyrovnalo s katolickou církví Richard  Seemann
16. 6. 2008 Lidice, Oradour, My-Lai a Rotary club Karel  Košťál
11. 6. 2008 Lidice nebyly poslední Josef  Vít
18. 5. 2008 Landsmaschaft a jeho přátelé Egon T. Lánský

Neonacismus a extremistická hnutí v současné Evropě RSS 2.0      Historie >
6. 2. 2009 Na protiradarovém hnutí parazituje nacionálně bolševická strana Karel  Dolejší
19. 1. 2009 Německá veřejnoprávní televize připomíná von Stauffenberga Richard  Seemann
29. 12. 2008 Neonacisté se v Německu opět aktivizují Richard  Seemann
30. 10. 2008 Kde je ona česká státní idea v dnešní politice ODS? Ogňan  Tuleškov
6. 10. 2008 Sudetoněmecké hnutí a jeho pozadí Richard  Seemann
8. 9. 2008 Konec Mussoliniho impéria Richard  Seemann
8. 9. 2008 Proč nosí poslanec Morava tričko od neonacistické firmy? Petr  Nachtmann
14. 8. 2008 Cvekova obsesivní představa o komunismu naráží na logiku i sociální realitu Josef  Mikovec
30. 6. 2008 Policie selhala při ochraně sobotní Queer parade v Brně   
17. 6. 2008 Holé hlavy pochodovaly kolem Děčína Michal "Wolf" Vlk
15. 5. 2008 "Todesstoß", "Landsleute" a "keine Ahnung" o sebereflexi Štěpán  Kotrba
14. 5. 2008 Sudetoněmecký spolek a jeho nacističtí předci Štěpán  Kotrba
29. 1. 2008 O vrazích pravých a náhradních aneb cesta Renaty Vesecké ke kariéře Jakub  Polák
25. 1. 2008 Neonacismus, sexismus a šikana v českých ozbrojených sborech Štěpán  Kotrba
7. 1. 2008 Skandální postup států EU i Česka na jednání Valného shromáždění OSN Stanislav  Kliment

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
8. 2. 2009 Observer: Spojené státy pozastavují protiraketovou obranu ve střední Evropě   
8. 2. 2009 Tak to si Obama za rámeček nedá... Jan  Neoral
6. 2. 2009 Spadne nám konečně kámen ze srdce? Miloš  Dokulil
6. 2. 2009 Na protiradarovém hnutí parazituje nacionálně bolševická strana Karel  Dolejší
6. 2. 2009 Oznámí Joe Biden o víkendu zastavení projektu protiraketové obrany?   
5. 2. 2009 Vyvíjí Rusko bezpilotní prostředek určený k útoku na protiraketovou základnu v Evropě? Karel  Dolejší
5. 2. 2009 Kateřina a Barbie důležitější než radar Václav  Hála
4. 2. 2009 Mrtvá česká politika a zoufalá deformace veřejného prostoru Bohumil  Kartous
4. 2. 2009 Prezident Obama se chce dohodnout s Ruskem na radikálním snížení jaderných zbraní   
4. 2. 2009 Londýnský analytik: Zdá se, že Írán podporuje stoupence americké protiraketové obrany v USA   
4. 2. 2009 Čurdová: "Máme společný problém: americkou základnu" Anna  Čurdová
2. 2. 2009 Rusko je "zklamáno Obamovým postojem k protiraketové obraně"   
29. 1. 2009 Nejen technické aspekty radaru v Brdech Petr  Pokorný, Milan Hlobil, Stanislav Kaucký

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
6. 2. 2009 Na protiradarovém hnutí parazituje nacionálně bolševická strana Karel  Dolejší
5. 2. 2009 Vyvíjí Rusko bezpilotní prostředek určený k útoku na protiraketovou základnu v Evropě? Karel  Dolejší
19. 1. 2009 Vytvářejí všichni akademici falešný obraz ? Milan  Hlobil
26. 12. 2008 Krach americké obrany   
20. 12. 2008 Byla v Praze jiná Ellen Tauscherová, než zasedá v Kongresu? Karel  Dolejší
19. 12. 2008 Začachrovaný národní zájem Karel  Dolejší
16. 12. 2008 Ruští generálové ztrácejí moc   
15. 12. 2008 Pavel Barák obhajuje neobhajitelné Karel  Dolejší
27. 11. 2008 President Obama's Foreign Policy: The Change We Really Want? Joanne  Landy
14. 11. 2008 Rogozin: NATO se rozpadá v bahno   
6. 11. 2008 Větvička - novinář který selhal Štěpán  Kotrba
17. 10. 2008 Okupace tehdy. A co dnes? Jaroslav  Zatočil
16. 10. 2008 Neoral je na kandidátce na 15. místě, přesto si věří Štěpán  Kotrba
7. 10. 2008 Co by se stalo, kdyby Západ rozpoutal válku s Východem   
15. 9. 2008 Radar -- bude Topolánkova vláda mlžit i nadále? Petr  Pokorný