6. 2. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 2. 2009

Insolvenční poradna soudkyně Ivany Mlejnkové

ŠOK│ Nejpřehlednější radu, jak se co nejrychleji domoci svého práva na výplatu mzdy, kupodivu nepřinesla informace z úřadu ombudsmana, ale poradna Konkursních novin, kde na "typické" otázky odpovídá soudkyně Mlejnková. Důležité je říci na úvod, že návrh na insolvenční řízení CRYSTALEXU byl podán 22.9.2008. Mzda za září , říjen a listopad 2008 byla zaměstnancům vyplacena v termínu a nic nenaznačovalo, že by tomu mělo být jinak v prosinci 2008, tvrdí odboráři. No, takovou naivitu bych nečekal ani u dětí z mateřské školky. Nicméně zaměstnanci neměli důvod uplatnit své mzdové nároky, v termínu 1 měsíce ode dne, kdy úřad práce zveřejnil informaci o zahájení insolvenčního řízení. Tím se ovšem stalo, že banky dostaly přednost, neboť pohledávky se vyřizují podle data podání. Kdo dřív přijde, ten dřív mele...

"Pojetí odpovědi Jitky Seitlové a vysvětlení by poškodilo zaměstnance, a vůbec jim nepomohlo v jejich svízelné situaci. Zkuste si představit, že 2 měsíce (prosinec a leden, vykonáváte nadále svou práci dle řádně uzavřené pracovní smlouvy a nedostáváte žádnou mzdu, ani zálohu na mzdu, a pak "můžete" skončit pracovní poměr dohodou ale Vaši finanční situaci to vůbec neřeší. Nárok na výplatu mzdy a odstupného dle Zákoníku práce a kolektivní smlouvy je v nedohlednu", vzkazuje Jitce Seitlové odborářka Anna Hykšová. Za flagrantní selhání "záchranné sítě" státu je nejspíše zodpovědný úřad práce, který může zaměstnancům vyplatit mzdové pohledávky a uplatnit je namísto nich v konkursním řízení. Zde ovšem selhala i komunikace mezi odborníky - odboráři na ČMKOS a odboráři v Crystalexu. Zde mělo dojít k neprodlené právní pomoci a nejspíše nedošlo. Nicméně úřad práce může reagovat okamžitě a v plné výši nahradit insolventního zaměstnavatele. Nejen že může, měl by. Co ale chcete po úřednících , jejichž ministr se jmenuje Nečas...

Poradna Konkursních novin

Podle § 11 odst. 3 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (dále jen ZOZ) na úřad práce přechází do výše vyplacených peněžních prostředků mzdový nárok zaměstnance, který má vůči zaměstnavateli. Byl-li na majetek zaměstnavatele prohlášen konkurs, přihlásí úřad práce pohledávky jednotlivých zaměstnanců v konkursním řízení. Jestliže tedy úřad práce dle § 8 a 9 ZOZ uhradil zaměstnanci za jeho insolventního zaměstnavatele jeho mzdové pohledávky, pak tyto pohledávky ve výši jejich plnění zaměstnanci přecházejí na úřad práce a ten se stává (ve výši poskytnutého plnění) jejich věřitelem namísto zaměstnance. Tedy dojde pouze ke změně v osobě věřitele vyplacené mzdové pohledávky, na jejím charakteru se ničeho nemění. Stále je to táž mzdová pohledávka určená týmž právním důvodem jejího vzniku. Jestliže úřad práce vyplatil zaměstnanci mzdovou pohledávku jen do určité výše, pak má tato pohledávka dva věřitele - do výše výplaty provedené úřadem práce je jejím věřitelem tento úřad práce, ve zbytku zůstává jejím věřitelem zaměstnanec. Ti oba mohou příslušnou část své pohledávky uplatňovat vůči dlužníku-zaměstnavateli, v případě prohlášení konkursu na majetek zaměstnavatele ji uplatní v konkursním řízení. V konkursním řízení bude mít předmětná mzdová pohledávka (ať již je jejím věřitelem zaměstnanec nebo úřad práce) pořadí dané datem a důvodem jejího vzniku - dle § 31 odst. 3 a 4 ZKV. Úřad práce může ovšem podle § 3 odst. 3 písm. b) ZOZ (za podmínek v cit. zákoně stanovených) zaměstnanci insolventního zaměstnavatele hradit nikoli jakoukoli pracovní pohledávku, ale toliko dlužnou mzdu (plat), její náhrady, odstupné a odměnu z dohody o pracovní činnosti nebo její náhradu ("mzdové nároky"). Z hlediska ust. § 4 odst. 5 a § 5 odst. 1 ZOZ a dalších je přitom zřejmé, že úřadem práce mohou být uhrazeny takovéto mzdové nároky, které vznikly jak před prohlášením konkursu, dokonce i dříve než 3 roky před prohlášením konkursu (pokud by řízení o návrhu na konkurs trvalo 3 roky a více), tak i mzdové nároky vzniklé po prohlášení konkursu (to pokud byl konkurs prohlášen před uplynutím tříměsíční lhůty běžící od zveřejnění informace o podání návrhu na konkurs úřadem práce).

.... Pro úplnost je třeba uvést, že dle § 10 ZOZ úřad práce před uspokojením mzdových nároků zaměstnance provede za zaměstnavatele (za období 3 měsíců rozhodného období dle § 5 odst. 1 ZOZ) též srážky a odvody podle zvláštních předpisů (zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku státní politiku zaměstnanosti, o veřejném zdravotním pojištění a o daních z příjmů). ZOZ (na rozdíl od mzdových nároků) neuvádí, že tyto nároky ve výši provedeného odvodu přecházejí na úřad práce, ale z ust. § 12 ZOZ a dalších je zřejmé, že úřad práce má vůči zaměstnavateli právo na jejich úhradu a může je tedy v případě prohlášení konkursu na majetek zaměstnavatele v konkursním řízení uplatnit.

celý článek - Konkursní noviny ZDE

                 
Obsah vydání       6. 2. 2009
8. 2. 2009 Observer: Spojené státy pozastavují protiraketovou obranu ve střední Evropě
8. 2. 2009 Tak to si Obama za rámeček nedá... Jan  Neoral
8. 2. 2009 Nevěřte Putinovi Petr  Litoš
8. 2. 2009 Nejde přehrávat staré bitvy Jan  Čulík
8. 2. 2009 Dobrý radar ještě žije... Ladislav  Žák
8. 2. 2009 Mail on Sunday: Hrdinní Češi bojují proti tyranskému Bruselu
8. 2. 2009 Gaza 2009: Vyhlaďte tie zvieratá (1) Noam  Chomsky
7. 2. 2009 Fakta a čísla izraelského teroru Jana  Ridvanová
6. 2. 2009 Oznámí Joe Biden o víkendu zastavení projektu protiraketové obrany?
6. 2. 2009 Hrozí českej korune kolaps? Juraj  Slabeycius
7. 2. 2009 Stiglitz: Jedinou odpovědí na finanční krizi je znárodnění bank
8. 2. 2009 Pár poznámek k rozhovoru se Stiglitzem Jiří  Drašnar
6. 2. 2009 Středoevropské měny "poklesnou o dalších 10 - 15 procent"
6. 2. 2009 Středoevropské měny: Zasáhnout, či nezasáhnout?
6. 2. 2009 Nehrozí Slovensku hospodářský kolaps?
7. 2. 2009 Euro na Slovensku: ludia vo frontách s igelitkami plnými peňazí Juraj  Slabeycius
7. 2. 2009 Přineslo dvacet let kapitalismu vaší zemi prospěch?
7. 2. 2009 Policie Hamasu "zkonfiskovala pomoc pro Gazu"
7. 2. 2009 Cílená protiizraelská propaganda v Britských listech
7. 2. 2009 Víkendové čtení z klasika
7. 2. 2009 Tonoucí zelený se i blobu chytá Ivan  Větvička
7. 2. 2009 Tušené souvislosti paralelní krize vládnutí, ekonomiky a společenských věd Martin  Potůček
7. 2. 2009 Strach. Vždyť mají jenom strach...
7. 2. 2009 S českými nacionálními bolševiky nechceme nic mít Jan  Májíček
6. 2. 2009 Je třeba jiných než ryze kolektivistických institucí pro péči o malé děti Jaroslav  Zvěřina
6. 2. 2009 Co vlastně odpověděl úřad ombudsmana nezaměstnaným sklářům z CRYSTALEXU?
6. 2. 2009 Insolvenční poradna soudkyně Ivany Mlejnkové
6. 2. 2009 Na protiradarovém hnutí parazituje nacionálně bolševická strana Karel  Dolejší
6. 2. 2009 Válka politiků, policajtů a tajných agentů o moc a o peníze prostřednictvím prodejných novinářů Štěpán  Kotrba
6. 2. 2009 Zákaz zveřejňování odposlechů: bude Kmenta bez práce? Štěpán  Kotrba
6. 2. 2009 Český parlament hrubě omezil kontrolu politiků ve veřejném zájmu Petr  Wagner
6. 2. 2009 Vážné pochybnosti o "zákonu Kmenta" Jan  Čulík
6. 2. 2009 O jádru zodpovědně, je to politikum Václav  Hála
6. 2. 2009 Rada Evropy protestuje proti kastracím v ČR
6. 2. 2009 Nový občanský zákoník omezí svobodu sdružování
6. 2. 2009 Nápady by se hodily Štěpán  Steiger
5. 2. 2009 Kateřina a Barbie důležitější než radar Václav  Hála
6. 2. 2009 Hrůzy "války proti terorismu"
5. 2. 2009 Vláda ignoruje protesty univerzit, jejich zástupci nevědí, co si počít Tomáš  Koloc
5. 2. 2009 Plíživá privatizace vysokého školství Martin  Hříbek
6. 2. 2009 Anketa v ČSSD: co s Afghánistánem? Jiří  Beránek
6. 2. 2009 Spadne nám konečně kámen ze srdce? Miloš  Dokulil
6. 2. 2009 Kdo seje vítr, sklidí bouři! Miloslav  Štěrba
6. 2. 2009 Školství potřebuje občanskou aktivitu Miloslav  Štěrba
6. 2. 2009 Zvěřina jako Turkmenbaši Anna  Čurdová
5. 2. 2009 Evropský parlament žádá členské státy, aby dosáhly svých cílů v oblasti péče o děti
6. 2. 2009 Cílem není do jeslí hnát rodiče, kteří nemají zájem jít do práce
6. 2. 2009 Využijme potenciál a iniciativu lidí Vítězslav "Vitex" Dvořák
6. 2. 2009 Papež a kancléřka, neboli příklad mediální moci Uwe  Ladwig
6. 2. 2009 Někteří britští držitelé hypoték nebudou platit žádné úroky
5. 2. 2009 Vlk se ani tentokrát nenažral: další rozhodnutí RRTV zrušeno pro nezákonnost Štěpán  Kotrba
5. 2. 2009 Pokrok nezastavíš. Zejména, když nic jiného nezbývá Irena  Ryšánková
5. 2. 2009 Zlatá šedesátá Anděla  Horová
5. 2. 2009 Obamova iniciativa "Buy American" Ludmila  Štěrbová
5. 2. 2009 Vyvíjí Rusko bezpilotní prostředek určený k útoku na protiraketovou základnu v Evropě? Karel  Dolejší
5. 2. 2009 Ceny na Slovensku sa zavedením eura nijak výrazne nezmenili
5. 2. 2009 Ako prijali na Slovensku Euro
31. 1. 2009 Hospodaření OSBL za leden 2009