6. 2. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 2. 2009

Zákaz zveřejňování odposlechů: bude Kmenta bez práce?

Málokterý zákon omezující činnost médií byl přijat s takovým pochopením nejen členy Parlamentu napříč celým politickým spektrem, ale i novináři samotnými. Lex Kmenta, jak se tomuto účelovému právnímu předpisu říká, prošel ve Sněmovně po návratu ze Senátu takřka ústavní většinou. Pro znění Senátu, který vyhodil ze zákona zveřejňování odposlechů, hlasovali pouze 4 poslanci. Hlasování o původní verzi už jednou schválené sněmovnou, číslo 129 bylo přítomno 161 poslanců, pro původní sněmovní znění bylo 129 poslanců, proti nikdo. Potlesk. Není divu.

Stav, kdy celé kopie spisů byly, převázány růžovou mašlí, distribuovány selektivně do redakcí ke skandalizačnímu použití takovým "křepelkám", jako Kmenta či Slonková, nemohl přežít dlouho. Snad nikde neexistuje právo novinářů zasahovat do soudního procesu dříve, než soud pravomocně rozhodne. A nikde není možné bez rizika postihu zveřejňovat odposlechy policie či tajných služeb dříve, než je projedná soud. Tak je to všude v civilizovaném světě. Jen v Česku se někteří "investigativní" novináři a bulvár pasovali do role žalobců, soudců i katů. A nechali si přitom vnucovat agendu někým v pozadí, kdo tahaje za nitky, kopíroval spisy, disky s odposlechy a odesílal do redakcí. Samozřejmě pokud skončí trestní stíhání před soudem a zde dojde k použití informací z odposlechu, pak jsou to informace použité ve veřejném jednání a je správné, aby se je občané dozvěděli.

Zvláštní ovšem je, že někteří právníci ve sněmovně se při projednávání této normy buď vypnuli, nebo se zdrželi. Zdrželi se Zdeněk Jičínský, František Bublan, nepřítomen byl Stanislav Křeček či Eva Dundáčková. Zdrželi se i všichni komunisté a Jakubková se Zubovou. Zelení kupodivu hlasovali pro, i když zákon drasticky omezuje i zveřejňování osobních údajů v souvislosti s výkonem veškeré veřejné správy... A tak například není možnost skandalizovat majitele firmy, znečisťující řeku, do chvíle, než o jeho odpovědnosti rozhodne soud. Nelze ani skandalizovat konkrétního úředníka za jeho špatné rozhodnutí.

Nyní je zakázáno zveřejnění obrazových snímků, obrazových a zvukových záznamů nebo jiných informací o průběhu hlavního líčení nebo veřejného zasedání, které by umožnily zjištění totožnosti poškozeného , který je osobou mladší 18 let nebo vůči němuž byl spáchán trestný čin kuplířství nebo šíření pornografie nebo některý z trestných činů proti životu a zdraví, svobodě a lidské důstojnosti nebo proti rodině a mládeži... Předseda senátu může s přihlédnutím k osobě poškozeného a povaze a charakteru spáchaného trestného činu rozhodnout o dalších omezeních spojených se zveřejněním pravomocného odsuzujícího rozsudku za účelem přiměřené ochrany zájmů takového poškozeného.

Jelikož se lex Kmenta netýká pouze trestního řízení soudního (zákona č. 141/1961 Sb.) - poskytování informací o trestním řízení a osobách na něm zúčastněných, ale i VEŠKERÉHO neoprávněného nakládání s osobními údaji, mění se od 1. března 2009 zásadním způsobem přístup médií k totožnosti osob a jejich soukromí.

Nikdo nesmí bez souhlasu osoby, které se takové informace týkají, zveřejnit informace o nařízení či provedení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle § 88 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním nebo informace z něj získané, údaje o telekomunikačním provozu zjištěné na základě příkazu podle § 88a, nebo informace získané sledováním osob a věcí podle § 158d odst. 2 a 3, umožňují-li zjištění totožnosti této osoby a nebyly-li použity jako důkaz v řízení před soudem.

Za zveřejnění osobních údajů, podléhajících zákazu zveřejnění, lze fyzické osobě uložit pokutu do 1 000 000 Kč, pokud se tak stane tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.

Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje o jiném shromážděné v průběhu trestního řízení nebo v souvislosti s výkonem veřejné správy a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem. Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Podmínky, které nová úprava klade pro trestnost, jsou přitom dost omezující zneužívání tohoto paragrafu. Musí k tomu dojít v průběhu trestního řízení nebo v souvislosti s výkonem veřejné správy. Musí tím způsobit vážnou újmu na právech či oprávněných zájmech osoby. Posouzení toho, co je vážná újma a co ne, je na soudu. Posouzení toho, co jsou oprávněné zájmy, také. Zveřejnění ve veřejném zájmu tak může soud po podrobném zkoumání odsouhlasit, nazná li, že zájem je opravdu veřejný a je nadřazen zájmům individuálním. Jinými slovy, zájmy masového vraha, špióna či velkopodvodníka budou mít nejspíš menší váhu, než zájmy těch, kterým ve výsledku nikdo nic neprokáže. Jako se tomu stalo v Kubiceho zprávě a dalších případech zveřejnění skandalizačních dokumentů policie, které nikdy nemohly být připuštěny ani k soudnímu projednávání. Oprávnění "veřejného zájmu" pro zveřejnění odposlechu či osobních údajů nastane až ve chvíli, kdy soud dojde k pravomocnému odsouzení případně obviněného. A do té doby budou "investigativní novináři" v nejistotě. Buď Pulitzerova cena, nebo kriminál.

Kmenta se bude muset začít živit poctivě.

Podrobnosti - zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ZDE

                 
Obsah vydání       6. 2. 2009
8. 2. 2009 Observer: Spojené státy pozastavují protiraketovou obranu ve střední Evropě
8. 2. 2009 Tak to si Obama za rámeček nedá... Jan  Neoral
8. 2. 2009 Nevěřte Putinovi Petr  Litoš
8. 2. 2009 Nejde přehrávat staré bitvy Jan  Čulík
8. 2. 2009 Dobrý radar ještě žije... Ladislav  Žák
8. 2. 2009 Mail on Sunday: Hrdinní Češi bojují proti tyranskému Bruselu
8. 2. 2009 Gaza 2009: Vyhlaďte tie zvieratá (1) Noam  Chomsky
7. 2. 2009 Fakta a čísla izraelského teroru Jana  Ridvanová
6. 2. 2009 Oznámí Joe Biden o víkendu zastavení projektu protiraketové obrany?
6. 2. 2009 Hrozí českej korune kolaps? Juraj  Slabeycius
7. 2. 2009 Stiglitz: Jedinou odpovědí na finanční krizi je znárodnění bank
8. 2. 2009 Pár poznámek k rozhovoru se Stiglitzem Jiří  Drašnar
6. 2. 2009 Středoevropské měny "poklesnou o dalších 10 - 15 procent"
6. 2. 2009 Středoevropské měny: Zasáhnout, či nezasáhnout?
6. 2. 2009 Nehrozí Slovensku hospodářský kolaps?
7. 2. 2009 Euro na Slovensku: ludia vo frontách s igelitkami plnými peňazí Juraj  Slabeycius
7. 2. 2009 Přineslo dvacet let kapitalismu vaší zemi prospěch?
7. 2. 2009 Policie Hamasu "zkonfiskovala pomoc pro Gazu"
7. 2. 2009 Cílená protiizraelská propaganda v Britských listech
7. 2. 2009 Víkendové čtení z klasika
7. 2. 2009 Tonoucí zelený se i blobu chytá Ivan  Větvička
7. 2. 2009 Tušené souvislosti paralelní krize vládnutí, ekonomiky a společenských věd Martin  Potůček
7. 2. 2009 Strach. Vždyť mají jenom strach...
7. 2. 2009 S českými nacionálními bolševiky nechceme nic mít Jan  Májíček
6. 2. 2009 Je třeba jiných než ryze kolektivistických institucí pro péči o malé děti Jaroslav  Zvěřina
6. 2. 2009 Co vlastně odpověděl úřad ombudsmana nezaměstnaným sklářům z CRYSTALEXU?
6. 2. 2009 Insolvenční poradna soudkyně Ivany Mlejnkové
6. 2. 2009 Na protiradarovém hnutí parazituje nacionálně bolševická strana Karel  Dolejší
6. 2. 2009 Válka politiků, policajtů a tajných agentů o moc a o peníze prostřednictvím prodejných novinářů Štěpán  Kotrba
6. 2. 2009 Zákaz zveřejňování odposlechů: bude Kmenta bez práce? Štěpán  Kotrba
6. 2. 2009 Český parlament hrubě omezil kontrolu politiků ve veřejném zájmu Petr  Wagner
6. 2. 2009 Vážné pochybnosti o "zákonu Kmenta" Jan  Čulík
6. 2. 2009 O jádru zodpovědně, je to politikum Václav  Hála
6. 2. 2009 Rada Evropy protestuje proti kastracím v ČR
6. 2. 2009 Nový občanský zákoník omezí svobodu sdružování
6. 2. 2009 Nápady by se hodily Štěpán  Steiger
5. 2. 2009 Kateřina a Barbie důležitější než radar Václav  Hála
6. 2. 2009 Hrůzy "války proti terorismu"
5. 2. 2009 Vláda ignoruje protesty univerzit, jejich zástupci nevědí, co si počít Tomáš  Koloc
5. 2. 2009 Plíživá privatizace vysokého školství Martin  Hříbek
6. 2. 2009 Anketa v ČSSD: co s Afghánistánem? Jiří  Beránek
6. 2. 2009 Spadne nám konečně kámen ze srdce? Miloš  Dokulil
6. 2. 2009 Kdo seje vítr, sklidí bouři! Miloslav  Štěrba
6. 2. 2009 Školství potřebuje občanskou aktivitu Miloslav  Štěrba
6. 2. 2009 Zvěřina jako Turkmenbaši Anna  Čurdová
5. 2. 2009 Evropský parlament žádá členské státy, aby dosáhly svých cílů v oblasti péče o děti
6. 2. 2009 Cílem není do jeslí hnát rodiče, kteří nemají zájem jít do práce
6. 2. 2009 Využijme potenciál a iniciativu lidí Vítězslav "Vitex" Dvořák
6. 2. 2009 Papež a kancléřka, neboli příklad mediální moci Uwe  Ladwig
6. 2. 2009 Někteří britští držitelé hypoték nebudou platit žádné úroky
5. 2. 2009 Vlk se ani tentokrát nenažral: další rozhodnutí RRTV zrušeno pro nezákonnost Štěpán  Kotrba
5. 2. 2009 Pokrok nezastavíš. Zejména, když nic jiného nezbývá Irena  Ryšánková
5. 2. 2009 Zlatá šedesátá Anděla  Horová
5. 2. 2009 Obamova iniciativa "Buy American" Ludmila  Štěrbová
5. 2. 2009 Vyvíjí Rusko bezpilotní prostředek určený k útoku na protiraketovou základnu v Evropě? Karel  Dolejší
5. 2. 2009 Ceny na Slovensku sa zavedením eura nijak výrazne nezmenili
5. 2. 2009 Ako prijali na Slovensku Euro
31. 1. 2009 Hospodaření OSBL za leden 2009