6. 2. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 2. 2009

Nejde přehrávat staré bitvy

Motto: "Modernismus je výrazem pocitu dezorientace, který vzniká, když si lidé uvědomí, že v důsledku bouřlivého společenského vývoje není možno používat zkušeností z minulosti pro orientaci v dnešním světě." ZDE

Článek Petra Litoše je myslím ukázkou, jak zatraceně úzké jsou limity uvažování četných dnešních politických komentátorů a proč je vlastně nikdo mimo hranice českého společenství nemůže v důsledku jednoduchosti jejich argumentace brát příliš vážně.

Tito komentátoři jednak stále bojují v minulých konfliktech a nejsou schopni se zbavit v dnešním chaotickém, nepřehledném, pluralitním světě černobílých stereotypů dělení lidí na "my a oni".

Petr Litoš varuje před nebezpečím Vladimira Putina, onoho zlovolného, dlouholetého zpravodajce, který "léta žil v cizím prostředí pod tlakem" a "bude rozlišovat a vyhodnocovat jen sílu a slabost".

Nemám žádné iluze o Putinovi a nevím, jakým směrem bude směřovat v budoucnosti Rusko, zda se nestane nebezpečným (totéž platí i o Spojených státech). Navzdory mnoha rozporným okolnostem života v dnešním Rusku nemohu však po své nedávné návštěvě té země než usoudit, že nová generace, která je dnes v Rusku u moci, si počíná - v rámci možného - velmi obratně. V současnosti svou politikou osoby jako Putin a Medvěděv vytvořily pro obyčejné Rusy neuvěřitelný konzumní blahobyt a v porovnání s ruskou historii posledních sta a možná i více let i pozoruhodnou míru svobody. Jsem si vědom, že ruská vláda, údajně "v zájmu stability" kontroluje vysílání televizních stanic, což je nepřijatelné, avšak v zemi existují četná tištěná média, která jsou daleko víc protivládní než cokoliv, co vychází v České republice.

V argumentaci Petra Litoše jsou nejméně dva myšlenkové zkraty, týkající se obecného chápání politických skutečností:

1. Jedním z nich je dělení lidí na "dobré", "civilizované" (kteří jsou na naší straně) a "ty druhé", "zlovolné ďábly", kteří jsou nepřátelé a s nimi nemůžeme mít nikdy nic společného. Jediným možným řešením je zadupat takové nelidské kreatury do země. Tento stereotyp se v dnešním českém establishmentovém myšlení objevuje velmi často, jenže málokdo ho mezinárodně může brát vážně, a to z tohoto důvodu.

V západním světě existuje už docela rozsáhlá literatura o teorii tzv. "the other" - o démonizaci lidí, kteří s námi nesdílejí naši společnou kulturu, a tak jsou zbaveni lidských rysů, proměněny v ďábly či nelidská monstra, která je nutno zničit, protože nejsou "jedním z nás". Během historie je nesčetné množství příkladů takovéto démonizace příslušníků jiných kultur.

Studium tohoto syndromu - a také skutečnost, že v západních společnostech dnes žije mnoho lidí z jiných kultur - vedla k všeobecnému uvědomění, že tento stereotyp je škodlivý a nutně vede k ničivě katastrofickým válkám. Pokud totiž jen my jsme lidé a jedině my máme právo rozhodovat, zatímco druhá strana je "zosobněné zlo", přesně totéž udělá i druhá strana. Důsledkem je neřešitelný konflikt. Proto se tento přístup opouští.

Přistupuje se na to - konec konců to není zas tak překvapivé - že všichni lidé mají základní lidské rysy, a tedy existuje možnost se na základě tohoto společného lidství domluvit.

2. Druhým myšlenkovým zkratem v článku pana Litoše a potažmo i v argumentaci převážné většiny českých mainstreamových médií je podivná představa, že náš, západní, dokonalý, "svět světla" jedná na základě jakési idealistické, morální motivace. Z toho například plynula až dosud poněkud falešná představa českých stoupenců amerického radaru, že tím, že bude v ČR radar postaven, se jaksi Česká republika stane protektorátem Ameriky a Spojené státy ji ochrání vůči všemu zlému. Nic by nemohlo být dál od pravdy a zajímavé je, jak to, jak se zdá, vědí všichni kromě stoupenců radaru v České republice. Zeptejte se libovolného Američana, jestli si myslí, že přítomnost amerického radaru v Brdech bude znamenat, že Amerika v případné krizi bude za ČR bojovat. Vysvětlení, že stoupenci amerického radaru v ČR jsou o tom skálopevně přesvědčeni, vyvolává v Američanech, kteří nemají s ČR nic společného, hurónský smích.

Mezinárodní politika byla vždycky založena na mocenských vztazích. Mezinárodní politikové VŽDYCKY pouze "hodnotí sílu a slabost". Mezinárodní politika je vždycky založena na mocenských manévrech, na snahách udržet, či přeskupit, globální rovnováhu moci. V tomto smyslu je zcela zřejmě Putin politikem na správném místě. Mimochodem je zjevné, že úplně stejně jedná i nový americký prezident Barack Obama a jeho tým.

Formující se nová zahraniční politika Obamova týmu se snaží, jak se zdá, sofistikovaně rozehrávat mocenské ambice mezi nejrůznějšími světovými hráči. Obama si uvědomil, že tupá Bushova politika: "Vlítnout tam a všechny postřílet" - prostě nefunguje - čehož důkazem je mj. současná situace v Afghánistánu i v Iráku. Je zjevné, že Obamův tým se snaží o sofistikovanější přístup. Až drze pragmaticky se při tom snaží využít velkého potenciálu dobré vůle, který má k dispozici každá nová americká vláda - avšak přitom se nevzdává svých mocenských cílů. Přesněji řečeno: Obamův nový tým má určitou ideologii, určité přesvědčení, jaké zájmy a jaké hodnoty by Amerika měla globálně prosazovat, a připravuje se k tomu je prosazovat složitou strategickou hrou při použití sofistikované kombinace politiky cukru a biče. Tomu čeští komentátoři, zvyklí na nefungující politiku typu "Nepřítele zadupeme do země" (ono se to nikdy nepodaří, viz postavení Hamasu v Gaze, které bylo poslední brutální izraelskou ofenzívou posíleno) nerozumějí a myslí si, že "Obama je slabý".

Jenže ono nejde přehrávat staré bitvy. Čas oponou trhnul a situace je jiná než za komunismu. Daleko složitější a chaotičtější. Vyžaduje i daleko sofistikovanější přístup.

Velmi si nemyslím, že z toho, jak se Obama dosud chová, vyplývá, že je to nezkušený slaboch. Je ovšem možné, že ani jeho strategie nemusí v dnešní velmi složité globální situaci vyjít. Možná bychom si měli ale trochu počkat.

                 
Obsah vydání       6. 2. 2009
8. 2. 2009 Observer: Spojené státy pozastavují protiraketovou obranu ve střední Evropě
8. 2. 2009 Tak to si Obama za rámeček nedá... Jan  Neoral
8. 2. 2009 Nevěřte Putinovi Petr  Litoš
8. 2. 2009 Nejde přehrávat staré bitvy Jan  Čulík
8. 2. 2009 Dobrý radar ještě žije... Ladislav  Žák
8. 2. 2009 Mail on Sunday: Hrdinní Češi bojují proti tyranskému Bruselu
8. 2. 2009 Gaza 2009: Vyhlaďte tie zvieratá (1) Noam  Chomsky
7. 2. 2009 Fakta a čísla izraelského teroru Jana  Ridvanová
6. 2. 2009 Oznámí Joe Biden o víkendu zastavení projektu protiraketové obrany?
6. 2. 2009 Hrozí českej korune kolaps? Juraj  Slabeycius
7. 2. 2009 Stiglitz: Jedinou odpovědí na finanční krizi je znárodnění bank
8. 2. 2009 Pár poznámek k rozhovoru se Stiglitzem Jiří  Drašnar
6. 2. 2009 Středoevropské měny "poklesnou o dalších 10 - 15 procent"
6. 2. 2009 Středoevropské měny: Zasáhnout, či nezasáhnout?
6. 2. 2009 Nehrozí Slovensku hospodářský kolaps?
7. 2. 2009 Euro na Slovensku: ludia vo frontách s igelitkami plnými peňazí Juraj  Slabeycius
7. 2. 2009 Přineslo dvacet let kapitalismu vaší zemi prospěch?
7. 2. 2009 Policie Hamasu "zkonfiskovala pomoc pro Gazu"
7. 2. 2009 Cílená protiizraelská propaganda v Britských listech
7. 2. 2009 Víkendové čtení z klasika
7. 2. 2009 Tonoucí zelený se i blobu chytá Ivan  Větvička
7. 2. 2009 Tušené souvislosti paralelní krize vládnutí, ekonomiky a společenských věd Martin  Potůček
7. 2. 2009 Strach. Vždyť mají jenom strach...
7. 2. 2009 S českými nacionálními bolševiky nechceme nic mít Jan  Májíček
6. 2. 2009 Je třeba jiných než ryze kolektivistických institucí pro péči o malé děti Jaroslav  Zvěřina
6. 2. 2009 Co vlastně odpověděl úřad ombudsmana nezaměstnaným sklářům z CRYSTALEXU?
6. 2. 2009 Insolvenční poradna soudkyně Ivany Mlejnkové
6. 2. 2009 Na protiradarovém hnutí parazituje nacionálně bolševická strana Karel  Dolejší
6. 2. 2009 Válka politiků, policajtů a tajných agentů o moc a o peníze prostřednictvím prodejných novinářů Štěpán  Kotrba
6. 2. 2009 Zákaz zveřejňování odposlechů: bude Kmenta bez práce? Štěpán  Kotrba
6. 2. 2009 Český parlament hrubě omezil kontrolu politiků ve veřejném zájmu Petr  Wagner
6. 2. 2009 Vážné pochybnosti o "zákonu Kmenta" Jan  Čulík
6. 2. 2009 O jádru zodpovědně, je to politikum Václav  Hála
6. 2. 2009 Rada Evropy protestuje proti kastracím v ČR
6. 2. 2009 Nový občanský zákoník omezí svobodu sdružování
6. 2. 2009 Nápady by se hodily Štěpán  Steiger
5. 2. 2009 Kateřina a Barbie důležitější než radar Václav  Hála
6. 2. 2009 Hrůzy "války proti terorismu"
5. 2. 2009 Vláda ignoruje protesty univerzit, jejich zástupci nevědí, co si počít Tomáš  Koloc
5. 2. 2009 Plíživá privatizace vysokého školství Martin  Hříbek
6. 2. 2009 Anketa v ČSSD: co s Afghánistánem? Jiří  Beránek
6. 2. 2009 Spadne nám konečně kámen ze srdce? Miloš  Dokulil
6. 2. 2009 Kdo seje vítr, sklidí bouři! Miloslav  Štěrba
6. 2. 2009 Školství potřebuje občanskou aktivitu Miloslav  Štěrba
6. 2. 2009 Zvěřina jako Turkmenbaši Anna  Čurdová
5. 2. 2009 Evropský parlament žádá členské státy, aby dosáhly svých cílů v oblasti péče o děti
6. 2. 2009 Cílem není do jeslí hnát rodiče, kteří nemají zájem jít do práce
6. 2. 2009 Využijme potenciál a iniciativu lidí Vítězslav "Vitex" Dvořák
6. 2. 2009 Papež a kancléřka, neboli příklad mediální moci Uwe  Ladwig
6. 2. 2009 Někteří britští držitelé hypoték nebudou platit žádné úroky
5. 2. 2009 Vlk se ani tentokrát nenažral: další rozhodnutí RRTV zrušeno pro nezákonnost Štěpán  Kotrba
5. 2. 2009 Pokrok nezastavíš. Zejména, když nic jiného nezbývá Irena  Ryšánková
5. 2. 2009 Zlatá šedesátá Anděla  Horová
5. 2. 2009 Obamova iniciativa "Buy American" Ludmila  Štěrbová
5. 2. 2009 Vyvíjí Rusko bezpilotní prostředek určený k útoku na protiraketovou základnu v Evropě? Karel  Dolejší
5. 2. 2009 Ceny na Slovensku sa zavedením eura nijak výrazne nezmenili
5. 2. 2009 Ako prijali na Slovensku Euro
31. 1. 2009 Hospodaření OSBL za leden 2009