29. 12. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 12. 2008

Neonacisté se v Německu opět aktivizují

Koncem letošního roku je Německo zděšeno pokusem o vraždu pasovského policejního šéfa, 52letého Aloise Mannlicha, známého svým nekompromisním postojem vůči pravicovým extremistům. Kriminalista unikl jen o vlásek smrti, když byl zákeřně před svým domem napaden dosud stále neznámým pachatelem, který jej bodl nožem, jehož čepel minula jeho srdce jen o dva centimetry. Podle vzezření úkladného vraha šlo o neonacistu, který tak mohl mít za jediný důvod postoj bavorského policisty vůči stále rostoucím aktivitám této hnědé politické scény. Ty zaznamenávají v poslední době stále rostoucí tendenci a podle předběžných údajů spolkového ministerstva vnitra dosáhly letos oproti stejnému období minulého roku 30 procentní nárůst.

Jen do konce října zaznamenaly tak rekordní počet 11 928 deliktů, z toho násilné činy vzrostly o 15 procent, což činilo 639 případů. Viditelně se zvýšily i antisemitské trestní činy, a to 797 od ledna do září letošního roku. Mezi ně patří i zneuctění památníku zavražděným evropským Židům ve středu Berlína, otevřeného v roce 2005. Policejní orgány to jednoznačně vyhodnotily jako akci neonacistů.

I když se pachatele pasovského atentátu stále nepodařilo zjistit, i když jeho stopy se hledají též v Rakousku a Česku, němečtí politici znovu zahájili diskusi o obnovení právních kroků, které by vedly k zákazu NPD - Nationaldemokratische Partei Deutschlands. Ta ve svých řadách shromažďuje neonacisty a je považována za neoficiální nástupkyni Hitlerovy NSDAP. Zatím veškeré pokusy o její zákaz ztroskotaly, naposledy v roce 2003, kdy spolkový ústavní soud v Karslruhe tento návrh zamítl. Řízení o zákazu bylo zahájeno po červnu 2000, kdy pravicově extremistická násilnická vlna dosáhla tragického vyvrcholení. Tehdy byl mosambický občan Alberto Adriano v Desavě třemi pravicovými radikály ubit k smrti. V témže roce pravicově extremistické trestní činy dosáhly podle spolkového kriminálního úřadu ve Wiesbadenu téměř 17 000 případů. A tak poprvé v dějinách poválečného Německa podala spolková vláda pod vedením Gerharda Schrödera v den výročí převzetí moci Hitlerem 30. ledna 2001 u ústavního soudu návrh na zákaz neonacistické NPD. Dva roky poté, v březnu 2003 byl však ústavními soudci tento podnět odmítnut.

Důvodem rozhodnutí spolkového ústavního soudu byl zjištěný problém, který se skrýval pod písmeny V.V, což byla zkratka pro spolupracovníky úřadu pro ochranu ústavy tzv. "Verbindungsleute des Verfassungsschutzes". Ti se totiž nacházeli při plnění svých zvláštních úkolů též ve vedení NPD. Pro většinu ústavních soudců bylo toto nepřijatelné a odmítli se jimi shromážděnými důkazními materiály zabývat. Řízení o zákazu strany bylo zastaveno s tím, že pokud bude opět vznesen požadavek na její zákaz, nesmějí být v jejím vedení žádní spolupracovníci úřadu na ochranu ústavy. Dodnes se však diskutuje, zdali tito "V.V důvěrníci" byli pouze v pozadí této strany, nebo zdali ji nevedli v její radikalizaci. Experti na pravicový extremismus Martin Dietzsch a Alfred Schobert již v roce 2002 došli ve zveřejněné studii k závěru, že činnost špiclů z úřadu na ochranu ústavy nezpůsobila žádné škody NPD, naopak dokonce vedla k jejímu prospěchu. Jako korunní svědci uvedli tehdejší funkcionáři NPD Udo Holtmann a Wolfgang Frenz, že též spolupracovali s tímto úřadem. Jejich aktivity se naprosto kryly s kursem strany a právě svými antisemitskými a rasistickými štvavými hesly po roky si tak udrželi důvěru strany. Přesto však bezpečnostní složky stále spoléhají na službu svých agentů se všemi z toho plynoucími riziky. To potvrzuje i odpověď na parlamentní interpelaci z května tohoto roku. Podle prohlášení spolkového ministra vnitra nelze totiž vyloučit i v současné době ztroskotání druhého pokusu o zákaz NPD právě pro činnost "V.V důvěrníků". Je totiž možné, že informační prameny pocházejí z jejich řad. Proč tento stav setrvává, řekl otevřeně bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann. Nejde vlastně v pravém smyslu o agenta, ale "nacistu, který za peníze podává informace".

Vzhledem k současnému vývoji řada politiků nyní opět žádá otevření řízení o zákazu NPD a o tom se nedávno radili i zemští ministerští předsedové se spolkovou kancléřkou Angelou Merkelovou. Pro šéfa liberálních Svobodných demokratů Guido Westerwelleho je celá situace jasná a žádný její zákaz nezabrání jedinému vražednému útoku neonacistů. S tímto názorem však nesouhlasí jiní politici, a tak na příklad porýnsko-falcký ministerský předseda Kurt Beck ještě v srpnu 2007 jako předseda SPD žádal po štvanici neonacistů v sasském Mühelnu obnovení řízení o zákazu NPD. Nyní dostal překvapivou podporu, a to přímo od bavorské státní vlády. V mnichovském zemském sněmu byla přijata jednomyslně naléhavá výzva, aby spolkový ústavní soud znovu přezkoumal možnost zákazu NPD. Bavorský ministr vnitra Joachim Hermann v této souvislosti označil atentát na pasovského policejního šéfa za "úskočný, brutální a zbabělý útok, který násilnosti ze strany neonacistů posouvá do nové dimenze". Jde o překvapivou změnu, protože do té doby vládnoucí křesťanští sociálové v Bavorsku striktně odmítali řízení na zákaz NDP. Místopředsedkyně Bundestagu za stranu Levice Petra Pauová žádá, aby se proti neonacistům postupovalo soustavně a nikoliv jedině tehdy, když dojde k takovému strašnému pasovskému případu. Žádá přijetí nové strategické koncepce na spolkové i zemské úrovni, která by vedla k vzniku nezávislého úřadu, dohlížejícího se na pravicově extremistickou scénu. Též předseda parlamentního bezpečnostního výboru sociální demokrat Sebastian Edathy podporuje vytvoření nové společné strategie proti pravicovému extremismu. Kritizoval přitom výhrady proti návrhům spolkové rady, které bude projednávat Bundestag začátkem roku, týkajících se trestů za neonacistickou činnost. Z iniciativy spolkových zemí Saska-Anthalska a Braniborska by tresty vynesené za pravicově extremistické násilné činy by nemohly být vyneseny podmíněně, jak se zatím často stává. Edathy to považuje za přiměřené vzhledem k jejich vzrůstajícímu počtu a obnovení řízení o zákazu NPD za správné, protože je " organizačním jádrem pravicového extremismu a udržuje pravidelné kontakty s násilnickou scénou".

Podle Patricka Gensinga moderní pravicový extremismus jednoznačně neargumentuje s rasismem. Místo toho se odvolává na "zvláštnosti národů" a tento koncept nazývaný "ethnopluralismus" tvoří základ programu NPD. Místo vyzdvihování hodnoty "rasy" to nahrazují "vlastní kulturou", a z toho plynoucí "nadvládou evropských národů". Stratégové NPD tak pomocí ethnopluralismu se snaží ospravedlnit "boj národů" proti USA a globalizaci. Boj proti údajnému hegemonismu zde hraje stejně velkou úlohu u pravicového extremismu jako u antisemitismu. Místo světové nadvlády nacistické ideologie se nyní hovoří o "svobodě organicky vytvořených národů". Expert na extremismus však upozorňuje, že tato nová konstrukce NPD v boji proti globalismu by se neměla přeceňovat, protože u většiny neonacistů převládá stále biologický rasismus doprovázený na příklad štvanicemi proti černochům. Ti stále navazují na různé politické ideje fašismu a národního socialismu. Jejich souznění se odráží jak na antisemitismu tak "dějinném revizionizmu", ve kterých se nacistický stát vydává za příklad, jeho zločiny se relativizují a holocaust se prohlašuje za "osvětimskou lež".

Pravicově extremističtí stratégové se sice stále snaží dát své ideologii nový střih, a to právě konceptem ethnopluralismu. Avšak hlavní vliv na pravicově extremistické hnutí má stále nacistická epocha.

                 
Obsah vydání       29. 12. 2008
29. 12. 2008 Špinavý vtip televize Channel Four
29. 12. 2008 Kapitalismus jako globální Ponziho schéma Jindřich  Kalous
29. 12. 2008 Proč Izrael útočí na Gazu? Karel  Dolejší
29. 12. 2008 "Největší Rus" není Stalin
27. 12. 2008 O měnícím se strategickém prostředí
29. 12. 2008 Americký televizní moderátor Dan Rather uštědří Bushovi zřejmě další ránu
27. 12. 2008 S Čechy v čele EU bude veselo
29. 12. 2008 Rusko - země agresivních stařen Jan  Čulík
27. 12. 2008 PF 2009 Michael  Marčák
29. 12. 2008 O zdánlivě nezastavitelném koloběhu násilností, aneb Když se počítá s reakcí a s odsouzením mocnějšího nepřítele Uwe  Ladwig
24. 12. 2008 Kapitalističtí hlupáci
26. 12. 2008 Krach americké obrany
26. 12. 2008 Guardian: Bush a jeho pomahači musejí být pohnáni k odpovědnosti
24. 12. 2008 Energie a peníze
24. 12. 2008 Nězavisimaja gazeta: Ruské obavy z českého předsednictví
23. 12. 2008 Vánoční procházka starým Petrohradem Jan  Čulík
20. 12. 2008 V ďáblově lůně: Sankt Peterburg 2008 Jan  Čulík
20. 12. 2008 Orgie konzumerismu v ruském městě Jan  Čulík
21. 12. 2008 Současné Rusko: Ano konzumu, ne moderně Karel  Dolejší
21. 12. 2008 Půjde Rusko tou či onou cestou a jak to tam vypadá dnes? Jan  Čulík
22. 12. 2008 Sankt Peterburg a okolí - dalších pár pohledů Jan  Čulík
23. 12. 2008 Rusko: Je to jiný svět a má obrovskou sílu
22. 12. 2008 Dnešní Rusko: Směsice kapitalismu a komunismu, která zraje k bizarnosti Jan  Čulík
27. 12. 2008 Dětští žebráci v petrohradském metru Jan  Čulík
27. 12. 2008 Citlivý bod hluboko na dně podvědomí Rusů
29. 12. 2008 Bylo, je a bude - aneb šťastný nový rok Josef  Mikovec
29. 12. 2008 Neonacisté se v Německu opět aktivizují Richard  Seemann
29. 12. 2008 Západní univerzitní výzkumníci protestují proti "nepravdivé" zprávě o Venezuele Daniel  Veselý
29. 12. 2008 Žít a nenechat žít Ivan  David
29. 12. 2008 Téměř silvestrovské vystoupení Miloše Zemana Miloslav  Štěrba
29. 12. 2008 Paroubek: Respektuji právo Miloše Zemana mýlit se, ale ne příliš často Jiří  Paroubek
29. 12. 2008 Paroubkovi "bývalí sociální demokraté" Štěpán  Kotrba
29. 12. 2008 Víra očima bezvěrce Petr  Litoš
29. 12. 2008 Myslím, že nemůžeme bránit ideologii Jan  Čulík
29. 12. 2008 Jsme potěšení, že pan prezident převedl Úrazovou nemocnici na město Brno
26. 12. 2008 CIA získává afghánské válečné magnáty rozdáváním viagry
26. 12. 2008 Britská vláda kritizovala rozhodnutí televize Channel Four odvysílat vánoční projev íránského prezidenta Ahmadinežáda
23. 12. 2008 Žaluji na systém, neboť můj čas nejsou peníze Marie  Haisová
23. 12. 2008 Totální znehodnocení některých věcí Jan  Mertl
23. 12. 2008 Kosmas: Jak muži nezvládli schopné ženské   Kosmas
23. 12. 2008 Vánoční a novoroční vydání Britských listů
27. 12. 2008 Čína i přes krizi ekonomicky silnější
29. 12. 2008 Sinologie a dnešní Čína Lukáš  Zádrapa
4. 12. 2008 Hospodaření OSBL za listopad 2008

Neonacismus a extremistická hnutí v současné Evropě RSS 2.0      Historie >
29. 12. 2008 Neonacisté se v Německu opět aktivizují Richard  Seemann
30. 10. 2008 Kde je ona česká státní idea v dnešní politice ODS? Ogňan  Tuleškov
6. 10. 2008 Sudetoněmecké hnutí a jeho pozadí Richard  Seemann
8. 9. 2008 Konec Mussoliniho impéria Richard  Seemann
8. 9. 2008 Proč nosí poslanec Morava tričko od neonacistické firmy? Petr  Nachtmann
14. 8. 2008 Cvekova obsesivní představa o komunismu naráží na logiku i sociální realitu Josef  Mikovec
30. 6. 2008 Policie selhala při ochraně sobotní Queer parade v Brně   
17. 6. 2008 Holé hlavy pochodovaly kolem Děčína Michal "Wolf" Vlk
15. 5. 2008 "Todesstoß", "Landsleute" a "keine Ahnung" o sebereflexi Štěpán  Kotrba
14. 5. 2008 Sudetoněmecký spolek a jeho nacističtí předci Štěpán  Kotrba
29. 1. 2008 O vrazích pravých a náhradních aneb cesta Renaty Vesecké ke kariéře Jakub  Polák
25. 1. 2008 Neonacismus, sexismus a šikana v českých ozbrojených sborech Štěpán  Kotrba
7. 1. 2008 Skandální postup států EU i Česka na jednání Valného shromáždění OSN Stanislav  Kliment
14. 11. 2007 Blokáda Židovského města ve fotografiích   
13. 11. 2007 Je strašák "neonacismu" v médiích zástupným problémem, který má ukrýt realitu? Monika  Binke