5. 2. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 2. 2009

Obamova iniciativa "Buy American"

Prezident Obama zařadil iniciativu „kupuj americké“ do stimulačního balíčku pro americký průmysl, který je nyní schvalován Senátem USA. To vzbudilo velmi silné reakce Kanady, EU a dalších zemí, a média, včetně českých, se ujala role zdviženého prstu před americkým obchodním ochranářstvím. Protože však doposud nikdo kromě vyvolených neviděl navržený text zákona, je docela možné, že se jedná jen o situtaci, která v USA existuje skoro osmdesát let, která je však nyní dobře „prodávána“.

Prezident Obama ve včerejším televizním vystoupení řekl (jak uvádí na světový tisk), že rozhodně nebylo jeho úmyslem zavést protekcionistické opatření, neboť si je vědom významu mezinárodního obchodu. Zdálo by se, že jeho slova odporují skutečnosti, ale pravděpodobně tomu tak není. Obama totiž nenavrhl zavést zákon upřednostňující americké dodávky pro zakázky zadávané státem. Takový zákon existuje v americké legislativě již od třicátých let minulého století (41 U.S.Code 10a - 10d). Obama pouze tuto opatření zařadil do podmínek pro projekty placené vládou, které mají pomoci americkému průmyslu. Kdyby byl zvolil formulaci, že pro projekty financované ze stimulačního balíčku platí zákonné podmínky jako pro vládní zakázky, výsledek by byl zřejmě stejný, avšak mediálně by to bylo naprosto nezajímavé.

Média totiž včlenění iniciativy Buy American do stimulačního balíčku pro průmysl, který musí projít jako zákonná norma americkým legislativním procesem, uchopila zkratkovitě – vesměs psala, jako např. MF Dnes 4.2.2009 v příloze B na str.5, že „zákon ΄nakupuj jen americké΄ musít projít americkým Senátem“. Možná se tedy i českým novinám bude hodit následující vysvětlení a jejich příští ekonomické články a komentáře ekonomiky nebudou tak prvoplánové a neodborné.

Jak jsem uvedla, Buy American Act je uplatňován od minulého století. Přežil i podpis USA na Všeobecné dohodě o clech a obchodu a založení Světové obchodní organizace, ačkoli jedním ze základních principů mezinárodního obchodu je podle WTO princip tzv. národního zacházení. Národní zacházení znamená, že se zachází se zahraničním zbožím, službami a subjekty (pokud jsou již legálně na území státu) jako s národními, bez diskriminace nebo upřednostňování. Buy American Act, ukládající kupovat přednostně americké produkty, by se tedy mohl zdát v rozporu s tímto principem. Je třeba však tento zákon přečíst: neplatí totiž pro jakékoliv nákupy, vztahuje se výlučně na vládní zakázky, tj. takové projekty, které financuje vláda. A vládní zakázky jsou oblastí, která je ve WTO výjimečná.

Všechny smlouvy WTO o pravidlech mezinárodního obchodu jsou takzvaně mnohostranné, tj. závazné pro všechny členy organizace. Jsou to pravidla zejména pro obchod se zbožím a službami. Pravidla pro obchod v oblasti vládních zakázek jsou však jednou z mála výjimek a platí pro omezený počet států. Oblast vládních zakázek je pro podnikání velmi lukrativní záležitostí, vlády však mají snahu přidělovat tyto zakázky podle vlastních, leckdy velmi nejasných a měnících se pravidel (vždyť je financují !). Z tohoto důvodu Dohodu o vládních zakázkách, byť byla začleněna do WTO, nepodepsali všichani členové této organizace. Nyní se jejími pravidly řídí EU, Hongkong, Island, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Lichtejnštejsko, Norsko, Singapur, Švýcarsko, USA.

Dohoda o vládních zakázkách je stejně jako ostatní dohody WTO založena na zmíněném principu národního zacházení. Ale toto národní zacházení členské státy Dohody samozřejmě poskytují jenom jejím dalším členům, ostatním státům nemusí. Buy American Act proto jasně stanovuje, že z jeho působení jsou vyňaty členské státy Dohody WTO o vládních zakázkách (je mezi nimi vyjmenována i Česká republika) a země, se kterými USA podepsaly dohodu o volném obchodu.

Pokud by tedy znění textu, který schválí Senát USA, bylo v souladu se zněním zákona Buy American, neměli by se dodavatelé z členských zemí Dohody o vládních zakázkách čeho obávat. Jestliže splní cenové, kvalitativní, kvantitativní a další podmínky pro získání vládní zakázky, americké firmy by neměly být zvýhodňovány. Možnost ucházet se o tyto vládní zakázky by však (i nadále) neměly rozvojové země. Ovšem k tomu není zapotřebí přijímat žádná zvláštní opatření, stačilo by vymezit, že všechny projekty financované vládou USA v rámci stimulačního balíčku jsou vládními zakázkami.

Vzhledem k výše uvedenému pokládám odmítavé reakce Evropské komise, vlády Kanady a dalších za spíše preventivní opatření. Nasvědčuje tomu i fakt, že EK striktně odmítla možnost, že by nezahrnutí inciativy Buy American do stimulačního balíčku vyměnila za zrušení vývozních subvencí mlékárenských výrobků. I když se partneři USA mohou do značné míry spoléhat na to, že legislativní orgány USA nebudou chtít v současné době porušit své mezinárodní závazky, je určitě vhodné upozornit na možnost, že při volné tvorbě podmínek iniciativy Buy American v Senátu by mohlo k tomuto porušení dojít.

Podle mého názoru prezident Obama vyslal především svým voličům signál, že je ochoten podporovat americkou ekonomiku i za cenu kritiky ze zahranicí. Sklidí nadšení u výrobců oceli, vývozci dovozně náročného zboží však jásat nebudou. Ve skutečnosti, pokud bude do stimulačního balíčku promítnut stávající Buy American Act, nebudou poškozeni ani významní obchodní partneři, ani nebude ohrožena americká ekonomika protiopatřeními obchodních partnerů. Vlastně by se vůbec nic oproti současnému stavu nemuselo změnit. Uvidíme po 16. únoru, kdy má být stimulační balíček jako zákon schválen a kdy možná bude k dispozici jeho text.

To, že iniciativa Buy American nyní nemusí mít výrazně protekcionistický dopad, však neznamená, že obchodnímu protekcionismu neotevřela současná krize prostor. Možností, jak zkreslit ze strany vlád konkurenční podmínky pro výrobce, vývozce a dovozce, existuje celá řada. Ty nejzávažnější však možná zůstanou veřejnosti skryty.

                 
Obsah vydání       5. 2. 2009
5. 2. 2009 Kateřina a Barbie důležitější než radar Václav  Hála
5. 2. 2009 Vláda ignoruje protesty univerzit, jejich zástupci nevědí, co si počít Tomáš  Koloc
5. 2. 2009 Plíživá privatizace vysokého školství Martin  Hříbek
5. 2. 2009 Vyvíjí Rusko bezpilotní prostředek určený k útoku na protiraketovou základnu v Evropě? Karel  Dolejší
5. 2. 2009 Pražský magistrát brání demonstraci za Kaplického knihovnu
5. 2. 2009 Britská a americká vláda "záměrně utajují důkazy o mučení"
4. 2. 2009 Prý ho řezali žiletkami do genitálií, Obama ale nadále potlačuje záznamy těchto výslechů
4. 2. 2009 Amerika vyhrožovala Británii
5. 2. 2009 Michael  Marčák
5. 2. 2009 Vlk se ani tentokrát nenažral: další rozhodnutí RRTV zrušeno pro nezákonnost Štěpán  Kotrba
5. 2. 2009 Obama omezil platy šéfů bank, jimž stát poskytuje pomoc, na 500 000 dolarů ročně
5. 2. 2009 Rusko "otevřelo pěst" ohledně jaderných zbraní
5. 2. 2009 Obamova iniciativa "Buy American" Ludmila  Štěrbová
5. 2. 2009 Zlatá šedesátá Anděla  Horová
5. 2. 2009 Pokrok nezastavíš. Zejména, když nic jiného nezbývá Irena  Ryšánková
5. 2. 2009 Afghánistán potřebuje mír, ne české žoldáky Oskar  Krejčí
4. 2. 2009 CRYSTALEX: Práva zaměstnanců při nevyplácení mzdy a insolvenci zaměstnavatele Jitka  Seitlová
4. 2. 2009 Tajná studie Pentagonu požaduje revizi cílů afghánské války
4. 2. 2009 Vláda to nezvládá Milan  Daniel
5. 2. 2009 Spasitel světa konečně přišel. No a? Miloš  Dokulil
4. 2. 2009 Cyril Svoboda urazil dvě třetiny světové populace Petr  Wagner
5. 2. 2009 Evropský parlament žádá členské státy, aby dosáhly svých cílů v oblasti péče o děti
5. 2. 2009 Komu slouží Česká školní inspekce?
5. 2. 2009 Jak chcete vychovávat děti, bojíte-li se podepsat? Štěpán  Kotrba
1. 2. 2009 Resources in English on Czech film, literature and politics
5. 2. 2009 Více bezpečnosti od Vancouveru po Vladiovostok Jan  Hamáček
5. 2. 2009 Mehr Sicherheit von Vancouver bis Wladiwostok Jan  Hamáček
5. 2. 2009 Le Monde: Kyrgyzstán uzavře americkou základnu, Američané jsou "velmi znepokojeni"
5. 2. 2009 Prodám ledvinu nebo jiný orgán Marie  Haisová
5. 2. 2009 Casus belli Petr  Litoš
5. 2. 2009 Ako prijali na Slovensku Euro
5. 2. 2009 Ceny na Slovensku sa zavedením eura nijak výrazne nezmenili
4. 2. 2009 Mrtvá česká politika a zoufalá deformace veřejného prostoru Bohumil  Kartous
4. 2. 2009 Člověk v tísni by v Gaze rád pomohl, ale nemá tam zkušenosti a infrastrukturu
5. 2. 2009 Žlutý dým
5. 2. 2009 Z komína Osvětimi také stoupal dým Štěpán  Kotrba
31. 1. 2009 Hospodaření OSBL za leden 2009