6. 2. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 2. 2009

Anketa v ČSSD: co s Afghánistánem?

Členové ČSSD obdrželi dotazník v rámci vnitrostranické ankety k otázce další existence či ukončení české vojenské mise v Afghánistánu po roce 2009. Sociální demokraté v něm mají odpovědět na tři položené otázky: 1) Souhlasíte s ukončením české vojenské mise v Afghánistánu po roce 2009? 2) Pokud ukončení české vojenské mise v Afghánistánu po roce 2009 nebude z vážných důvodů možné, souhlasíte s omezením členů mise na počet odpovídající poměrové misi Slovenské republiky (v roce 2008 175 vojáků)? 3) Souhlasíte s tím, aby ČSSD vyzvala Vládu ČR k neprodlenému zahájení zásadní rozpravy v orgánech NATO ke stanovení cíle operace NATO v Afghánistánu směřující k jejímu výraznému omezení či ukončení?

Anketa má být ukončena k 27.2. 09 a jejím předkladatelem je předseda ČSSD Jiří Paroubek. Ze samotného kladení a formulací otázek lze dedukovat, že vedení soc. dem. minimálně zvažuje odchod českých vojsk z Afghánistánu v blízké budoucnosti.

Na druhé straně Jiří Paroubek ve svém vstupu v ranním vysílání ČT 1 z 4.2. na otázku moderátorky zpravodajského pořadu "proč je ČSSD zásadně proti misím a jaké má pro vládu podmínky", odpověděl: "Jedinou podmínkou je slušnost." S tím, že vláda s opozicí o podpoře vůbec nejednala. Na další otázku moderátorky, proč dělá z případu obchod (a váže podporu misí na zrušení poplatků ve zdravotnictví) Paroubek reagoval tím, že s těmito praktikami začala Topolánkova vláda (ve vztahu k umístění amerického radaru) a vyčetl moderátorce, že pravicovým médiím -- včetně České televize -- u jeho konkurenta obdobný přístup nevadí.

Jakkoliv mám pochopení pro rozhořčení pana předsedy Paroubka na neslušnou vládu a neobjektivní média, přesto mám za to, že postoj ČSSD k tak vážné záležitosti, jakými jsou zahraniční mise české armády, by se neměl odvíjet od postoje ODS a vlády k jednání či nejednání o věci s ČSSD.

S neslušností ODS a vlády by se mělo počítat jako s podmínkou ceteris paribus a postoj k tématu formulovat nezávisle na tom, podobně jako ODS formuje svůj postoj nezávisle na ČSSD. Ten postoj by měl být odvozen od pokud možno objektivní analýzy tamější situace a poznání, komu či čemu působení okupačních vojsk prospívá.

Máme-li za náznak takové analýzy považovat k anketě zaslané odborné články Slavomíra Horáka "Začarované kruhy afghánské" a Tomáše Zipfela "Afghánistán mezi optimismem a defétismem", potom závěry z nich jsou nejednoznačné. Horákův postoj je vlastně defétistický (realistický?): počítá s tím, že okupační vojska nemohou za dané situace znovuvzkříšení pozic Tálibánu uspět a s tím, že Karzáího vláda padne (podobně jako Nadžíbulláh po odchodu Sovětů), přičemž se tak má stát i pokud vojska zůstanou, pouze za delší dobu.

Zipfel pak radí společně s Paddy Ashdownem rozdělit muslimské hnutí odporu pod heslem "nikoliv vítězství, ale zadržování": jednat s nacionalisticko-konzervativním Tálibánem a ostrakizovat ál-Kaidu coby sektu "globálního džihádu".

Co se týče postoje domácího obyvatelstva k okupačním vojskům, Horák uvádí příčiny jejího problematického vnímání: (s. 13) "Mezinárodní jednotky dokázaly ovládnout značné části Afghánistánu, avšak nebudou schopné ovládat celou zemi, což pouze nahrává protivládním silám a zkorumpovaným vládním úředníkům. Na kontrolu Afghánistánu by bylo potřeba mnohem více jednotek. Vojska ISAF byla navíc poměrně dlouho uzavřena v Kábulu, přičemž až po roce 2006 začalo jejich rozšiřování do regionů. Z tohoto důvodu se zkušenosti s tímto nesnadným terénem a také kontakty s místní populací začaly sbírat až v nedávné době, tj. v situaci, kdy v řadě oblastí je vláda (podporovaná těmito jednotkami) nepopulární a roste moc místních velitelů (ať již provládního či protivládního tábora). Přestože lze již v současnosti pozorovat znechucení řady lidí z destruktivního charakteru těchto sil, vojska mezinárodní koalice se (i vzhledem ke své neznalosti terénu a časté netaktnosti) prosazují v očích místní populace velmi těžko."

Myslím si ale, že to zdaleka nejsou příčiny jediné. Jsou zde i další příčiny viděné prizmatem či kontextem celé série zahraničních intervencí NATO či přímo USA s vybranými spojenci, zvláště Británií poslední dekády, jejichž legalita i legitimita je sporná a je takto proto vnímána nejen u domorodého obyvatelstva okupovaných zemí, ale i části veřejnosti na Západě včetně Ameriky, což zahrnuje i část establismentu těchto zemí. Vzpomeňme např. na kritický postoj M. Albrightové k Bushově intervenci do Iráku.

V tomto kontextu se pak jeví Obamových pět cílů "učinit Ameriku bezpečnější" srozumitelnější pro pozice "levostředové" zahraniční politiky: 1) zodpovědné ukončení války v Iráku; 2) dokončení boje s al-Káidou a Tálibánem; 3) zajištění veškerých jaderných zbraní a materiálů v rukou teroristů a "darebáckých" států; 4) dosažení skutečné energetické bezpečnosti; 5) přebudování amerických spojenectví za účelem reakce na výzvy 21. století.

Specifikum afghánské zahraniční vojenské mise bych tedy viděl ve skutečnosti, že nepostrádá jisté rysy relativní legitimity i mezinárodní legality (dané skutečným bojem s terorizmem a bojem s organizovaným zločinem a korupcí napojených na kartely drogových mafií). Zda ale tuto situaci řešit posílením vojenských sil či naopak jejich odchodem se mi jeví nadále jako nejednoznačné. (Samozřejmě by k dohodě o této záležitosti mělo dojít na bázi širší aliance, např. NATO, neboť samotný postoj např. pouze české strany je v této věci v zásadě irelevantní vzhledem k váze a četnosti českého kontingentu.)

Spíše bych ale asi dal přednost nějaké formě dohody s Tálibánem a na základě této dohody by došlo ke stažení vojsk z Afghánistánu, jak to navrhuje Ashdown a autor článku Zipfel. (Je třeba zvážit, co by způsobilo odchod okupačních vojsk bez této dohody, kromě předpokládaného pádu Karzáího vlády, která stejně zemi vlastně neovládá.)

Především bych si položil otázku, zda bylo skutečně bezpodmínečně nutné (zvláště u vědomí historických zkušeností s britskou a sovětskou intervencí), aby okupační vojska do Afghánistánu vůbec přišla, a zda i tento postup vlastně nevytvořil více problémů než vyřešil. (Je pravda, že do země nepřišla pouze vojska, ale také různé humanitární organizace zaměřené na rozvoj, ale jak autoři konstatují, nejúspěšnější z budovaných institucí je vlastně afghánská armáda, a i to je značně sporné.)

To není obecně důvod proti zahraničním intervencím, jako spíše důvod proti jejich jakémukoliv zneužití pro jiné než deklarované cíle mezinárodního dobra. I globální četník může totiž sloužit svému pánovi - globálnímu kapitálu, což je nakonec i jeho hlavním popisem práce.

                 
Obsah vydání       6. 2. 2009
8. 2. 2009 Observer: Spojené státy pozastavují protiraketovou obranu ve střední Evropě
8. 2. 2009 Tak to si Obama za rámeček nedá... Jan  Neoral
8. 2. 2009 Nevěřte Putinovi Petr  Litoš
8. 2. 2009 Nejde přehrávat staré bitvy Jan  Čulík
8. 2. 2009 Dobrý radar ještě žije... Ladislav  Žák
8. 2. 2009 Mail on Sunday: Hrdinní Češi bojují proti tyranskému Bruselu
8. 2. 2009 Gaza 2009: Vyhlaďte tie zvieratá (1) Noam  Chomsky
7. 2. 2009 Fakta a čísla izraelského teroru Jana  Ridvanová
6. 2. 2009 Oznámí Joe Biden o víkendu zastavení projektu protiraketové obrany?
6. 2. 2009 Hrozí českej korune kolaps? Juraj  Slabeycius
7. 2. 2009 Stiglitz: Jedinou odpovědí na finanční krizi je znárodnění bank
8. 2. 2009 Pár poznámek k rozhovoru se Stiglitzem Jiří  Drašnar
6. 2. 2009 Středoevropské měny "poklesnou o dalších 10 - 15 procent"
6. 2. 2009 Středoevropské měny: Zasáhnout, či nezasáhnout?
6. 2. 2009 Nehrozí Slovensku hospodářský kolaps?
7. 2. 2009 Euro na Slovensku: ludia vo frontách s igelitkami plnými peňazí Juraj  Slabeycius
7. 2. 2009 Přineslo dvacet let kapitalismu vaší zemi prospěch?
7. 2. 2009 Policie Hamasu "zkonfiskovala pomoc pro Gazu"
7. 2. 2009 Cílená protiizraelská propaganda v Britských listech
7. 2. 2009 Víkendové čtení z klasika
7. 2. 2009 Tonoucí zelený se i blobu chytá Ivan  Větvička
7. 2. 2009 Tušené souvislosti paralelní krize vládnutí, ekonomiky a společenských věd Martin  Potůček
7. 2. 2009 Strach. Vždyť mají jenom strach...
7. 2. 2009 S českými nacionálními bolševiky nechceme nic mít Jan  Májíček
6. 2. 2009 Je třeba jiných než ryze kolektivistických institucí pro péči o malé děti Jaroslav  Zvěřina
6. 2. 2009 Co vlastně odpověděl úřad ombudsmana nezaměstnaným sklářům z CRYSTALEXU?
6. 2. 2009 Insolvenční poradna soudkyně Ivany Mlejnkové
6. 2. 2009 Na protiradarovém hnutí parazituje nacionálně bolševická strana Karel  Dolejší
6. 2. 2009 Válka politiků, policajtů a tajných agentů o moc a o peníze prostřednictvím prodejných novinářů Štěpán  Kotrba
6. 2. 2009 Zákaz zveřejňování odposlechů: bude Kmenta bez práce? Štěpán  Kotrba
6. 2. 2009 Český parlament hrubě omezil kontrolu politiků ve veřejném zájmu Petr  Wagner
6. 2. 2009 Vážné pochybnosti o "zákonu Kmenta" Jan  Čulík
6. 2. 2009 O jádru zodpovědně, je to politikum Václav  Hála
6. 2. 2009 Rada Evropy protestuje proti kastracím v ČR
6. 2. 2009 Nový občanský zákoník omezí svobodu sdružování
6. 2. 2009 Nápady by se hodily Štěpán  Steiger
5. 2. 2009 Kateřina a Barbie důležitější než radar Václav  Hála
6. 2. 2009 Hrůzy "války proti terorismu"
5. 2. 2009 Vláda ignoruje protesty univerzit, jejich zástupci nevědí, co si počít Tomáš  Koloc
5. 2. 2009 Plíživá privatizace vysokého školství Martin  Hříbek
6. 2. 2009 Anketa v ČSSD: co s Afghánistánem? Jiří  Beránek
6. 2. 2009 Spadne nám konečně kámen ze srdce? Miloš  Dokulil
6. 2. 2009 Kdo seje vítr, sklidí bouři! Miloslav  Štěrba
6. 2. 2009 Školství potřebuje občanskou aktivitu Miloslav  Štěrba
6. 2. 2009 Zvěřina jako Turkmenbaši Anna  Čurdová
5. 2. 2009 Evropský parlament žádá členské státy, aby dosáhly svých cílů v oblasti péče o děti
6. 2. 2009 Cílem není do jeslí hnát rodiče, kteří nemají zájem jít do práce
6. 2. 2009 Využijme potenciál a iniciativu lidí Vítězslav "Vitex" Dvořák
6. 2. 2009 Papež a kancléřka, neboli příklad mediální moci Uwe  Ladwig
6. 2. 2009 Někteří britští držitelé hypoték nebudou platit žádné úroky
5. 2. 2009 Vlk se ani tentokrát nenažral: další rozhodnutí RRTV zrušeno pro nezákonnost Štěpán  Kotrba
5. 2. 2009 Pokrok nezastavíš. Zejména, když nic jiného nezbývá Irena  Ryšánková
5. 2. 2009 Zlatá šedesátá Anděla  Horová
5. 2. 2009 Obamova iniciativa "Buy American" Ludmila  Štěrbová
5. 2. 2009 Vyvíjí Rusko bezpilotní prostředek určený k útoku na protiraketovou základnu v Evropě? Karel  Dolejší
5. 2. 2009 Ceny na Slovensku sa zavedením eura nijak výrazne nezmenili
5. 2. 2009 Ako prijali na Slovensku Euro
31. 1. 2009 Hospodaření OSBL za leden 2009

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
6. 2. 2009 Anketa v ČSSD: co s Afghánistánem? Jiří  Beránek
5. 2. 2009 Afghánistán potřebuje mír, ne české žoldáky Oskar  Krejčí
4. 2. 2009 Bude v České republice vyhlašována "presstitutka" roku? Mojmír  Babáček
4. 2. 2009 Tajná studie Pentagonu požaduje revizi cílů afghánské války   
28. 1. 2009 Britská vláda "musí zveřejnit" záznam kabinetních jednání o válce v Iráku   
22. 1. 2009 Vymítání démonů z americko-ruských vztahů   
20. 1. 2009 Vyšetřování antraxových útoků - konflikt vědecké pravdy s mocí Mojmír  Babáček
19. 1. 2009 Barack Obama a meze americké moci Karel  Dolejší
17. 1. 2009 Konec Bushovy éry v USA Robert  Bartoš
14. 1. 2009 Kdo je čí spojenec -- ve válce nebo v míru? Mojmír  Babáček
26. 12. 2008 CIA získává afghánské válečné magnáty rozdáváním viagry   
24. 12. 2008 Přeji si stažení vojsk z Afghánistánu   
23. 12. 2008 Dialog, nikoliv válka může Afghánistán postavit na nohy Daniel  Veselý
22. 12. 2008 Hrrr do Afghánistánu! Štěpán  Steiger
22. 12. 2008 Jediným problémem s Afghánistánem je... Jan  Čulík