7. 10. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 10. 2008

Co by se stalo, kdyby Západ rozpoutal válku s Východem

JU│ Pod tímto názvem uvádí víkendové číslo Izvestijí obsáhlý rozhovor s generálplukovníkem Leonidem Ivašovem, prezidentem Akademie geopolitických studií, který ještě před několika lety řídil na ruském ministerstvu obrany oddělení zahraninčích vztahů. Je to také reakce na některé výroky amerických politiků zejména pak kandidátky na viceprezidenta S. Palinovou, která prohlásila, že nevylučuje válku mezi Ruskem a USA. Ivašovovy názory na řadu otázek odrážejí názory ruských politických elit a stojí jistě za to seznámit se s nimi podrobněji.

Rovnou se na to přímo zeptám -- hrozí v nejbližší budoucnosti válka mezi Ruskem a USA?

Ivašov: Je třeba rovnou říci, že “studená válka“ mezi USA a Ruskem nikdy neskončila. Soupeření dvou světových center -- námořního a kontinentálního -- je založeno v anglosaské geopolitice. A proto soupeření ozbrojených sil těchto zemí je trvalé nehledě na změnu ideologií.

Nemůžeme tedy žít v míru?

Ivašov: Západ je se svými nadnárodními finančními strukturami je zaměřen na vytvoření kontroly nad celou planetou, na vytvoření jednopolárního světa. Všichni klasici geopolitiky říkají, že Rusko, které je „hardlandem“ centrem kontinentálního světa, vždy bude překážet vytvoření takové světové nadvlády... A dojde-li k tomu, že vše nakonec skončí velkými ozbrojenými střetnutími nebo se vše zakončí „studenou válkou“ (což nevylučuje lokální konflikty) to v mnoha směrech závisí na Rusku, na stavu našeho geopolitického potenciálu a na naší schopnosti způsobit dostatečně velkou škodu USA nebo jejich spojencům v případě vojenské agrese vůči naší zemi.

Jsme schopni provést takový úder?

Ivašov: Po celou dobu reforem probíhal proces jakoby vzájemného odzbrojení, zejména ve sféře jaderných zbraní. Ale o žádné vzájemnosti se zde nedá hovořit.... Rusko na počátku devadesátých let velmi blahosklonně přijalo návrh Západu na snížení úrovně strategických zbraní. Tento proces byl nutný. Ale Rusko již od prvé dohody o snížení útočných zbraní (START 1) v podstatě dělalo ústupky Západu. Američané si mohli zachovat a zvyšovat svoji základní součást jaderné triády -- námořní síly. My jsme likvidovali své síly -- vysoce chráněné rakety v jaderných silech zejména těžké rakety a získali jsme právo rozvíjet námořní síly. Američané kalkulovali s tím, že naši ekonomiku čekají zlé časy a že my nebudeme moci v plné míře rozvíjet naše námořní síly.

Za druhé v čem jsme jim ustoupili -- likvidovali jsme jako kategorii rakety taktické a operační. Zlikvidovali jsme unikátní komplexy SS-20 Pionýr. Američané zlikvidovali mnohem slabší komplexy\ Pershing -- 2A, přitom v mnohém menším počtu.

...a co dohoda START 2?

Ivašov: Také zde byla řada omylů. Když se vytvářela, museli jsem kompenzovat škodu, která vznikla dohodou START1. Ale nakonec jsme zase šli na řadu ústupků. Nakonec jsme ratifikovali START 2 a téměř na polovinu jsme snížili náš potenciál a potom Američané odmítli dohodu ratifikovat. Nakonec vystoupili z dohody o protiraketové obraně a začali zvyšovat svůj potenciál protiraketové obrany, čímž ještě více devalvovali náš raketojaderný potenciál.

Máme tomu snad rozumět tak, že zítra bude válka?

Ivašov: V současnosti je válka mezi Ruskem a USA, dokonce s použitím zbraní hromadného ničení, prakticky nemožná. Dosud máme možnost odvetného úderu, který by v podstatě Ameriku zničil. Proto Američané velmi pozorně usilují o rozvoj, přesněji, degradaci naší jaderné triády. Na druhé straně -- vyvíjejí globální systém protiraketové obrany a realizují koncepci „rychlého globálního úderu“.

Pro realizaci tohoto programu Kongres nedávno vyčlenil 277 mld dolarů. Konkrétně to znamená, že se vytváří souvislé radiolokační sledování celého území Ruska a jeho vzdušného prostoru. Jde o pozemní radary (který má být postaven v České republice) a námořní radary (např. na Aleutských ostrovech) a jde také o kosmické radary a radary umístěné na letadlech.

Vytváří se vícevrstvý systém působení na naše jaderné síly a strategické letectvo. Američané si vytyčili za cíl mít do roku 2015 k dispozici 100 tisíc křídlatých raket. Od roku 2009 bude do výzbroje zavedena unikátní útočná raketa, kterou je prakticky nemožné sestřelit. Dokonce i při obvyklém vybavení má být schopna k úderům na základní prvky naší jaderné triády. To je první vrstva obrany.

Druhá vrstva -- kosmická a vzdušná. Na Boeingy 747 budou umístěny chemické lasery, které budou schopny efektivně zasahovat mezikontinentální balistické rakety. Tyto letadly budou střežit prostory, kde hlídkují naše strategické ponorky. Dále sem patří i tři kosmické prvky PRO. Na oběžnou dráhu bude uvedeno 16 kosmických základen s chemickými lasery na palubě (což je mimochodem náš systém, který jsme na počátku devadesátých let doslova darovali Američanům) -- které budou schopny ničit naše rakety za letu. Kromě toho je zde ještě mnohonásobný kosmický útočný systém, na který také Kongres vyčlenil peníze. V určenou dobu tento systém bude vynesen na oběžnou dráhu a bude schopen ničit zadané cíle, což mohou být družice a po tomto úkolu je schopen se vrátit na Zemi a znovu být vyzbrojen. A nakonec to jsou i družice útočné zasahující jen svojí kinetickou energií.

Konečně jde o třetí vrstvu -- antirakety pozemní a námořní, které se mohou umisťovat jak na území USA, tak i na blízkém území. Ty rakety, které proletí předchozími stupni obrany, budou zničeny systémem teritoriální obrany USA.

Jsou nebezpečné antirakety, které USA chtějí rozmístit v Polsku?

Ivašov: Jistě. I když Američané neuvádějí jejich technicko taktické parametry, experti předpokládají, že tyto nejnovější rakety budou schopny doletět až 5000 km a do výšky až 1500 km. Hlavice těchto raket budou mít kazety, kde bude kolem 40 náloží a budou používány proti raketám ve startovní fázi letu a také na střední dráze letu.

A co se stane, když budou mít proti naší zemi takový nástroj?

Ivašov: Když budou Američané přesvědčeni, že mohou „pokrýt“ náš raketojaderný potenciál, pak jejich politika a vojenská strategii vůči nám se kardinálně změní. Budou nám moci předkládat nejrůznější ultimáta, požadovat další odzbrojení. Prostě takový model se již nyní projevuje v americké vojensko politické strategii.

Tento program Američané mohou uskutečnit nejdříve v letech 2015 -2017. Ale do té doby nedají pokoj. Jejich vojenské akce budou mít charakter lokálních konfliktů. Mohou použít některé vlády, které jsou pod americkou kontrolou. Proč by například nemohli vyprovokovat konflikt třeba s Norskem. Jsou zde problémy se Špicberky a také s rybolovnými pásmy. Nebo to mohou být problémy s Pobaltím a také vztahy s Polskem jsou napjaté. Nakonec na Ukrajině trvají problémy se základnou Černomořské flotily. Prostě budou nás trvale držet v napětí.

Nakonec i konflikt s Gruzií byl něco podobného. Byla to prověrka toho, zda ruské vedení má dostatečnou politickou vůli. Byla to také prověrka bojeschopnosti našich ozbrojených sil, které mají celou řadu nedostatků. Hlavní však bylo diskreditovat Rusko a představit ho jako agresora a zastavit nárůst mezinárodní prestiže naší země.

Jaké jiné síly mohu ještě použít proti nám?

Ivašov: Ty další nejsou tak zjevné. Na základě iniciativy Američanů se vytvářejí soukromé ozbrojené síly. Na světě je již více než 200 firem takového charakteru. Aktivně to dělá Izrael, USA i Velká Británie. Např. v Iráku již Pentagon uzavřel dohody s 68 takovými organizacemi. Proto tam snižují svůj kontingent, ale přitom narůstá počet těchto žoldnéřů, kteří se zabývají ochranou, ale i specifickými úkoly. Nakonec i v Abu Ghrajb jen 30 % personálu byli američtí vojáci. Ostatní jsou zaměstnanci vojenských firem, kteří se specializují na výslechy.

Stejní žoldnéři byli i v Gruzii. Dnes je všude na internetu plno inzerátů podobného charakteru, kdy se nabízejí tyto služby. Je velké nebezpečí, že tyto firmy se mohou vymknout kontrole. Za určitou cenu se mohou „zabývat“ situací v určité zemi. Nakonec my máme podobné poznatky ze severního Kavkazu.

Co proti tomu můžeme dělat?

Ivašov: Musíme vytvořit reálné hrozby. Proto musíme rozvíjet naši armádu a především síly speciálního určení tak, abychom vždycky mohli zasáhnout území USA. Musíme rozvíjet naše námořnictvo, zvyšovat počet našich družic na oběžné dráze. Potřebujeme vojenské základy v zahraničí, a třeba i na Kubě. Musíme se vážně zabývat strategickým letectvem. Potřebujeme mobilní síly strategického určení, což jsou také výsadkové jednotky, ale k tomu nemáme dostatečné dopravní letectvo. Proto stejně tak potřebujeme mít námořní síly a letectvo, které jsou schopny proniknout proti raketou obranou. Rozvíjet musíme skoro všechno, ale v prvé řadě síly, které jsou schopny zasahovat území případného protivníka. K tomu potřebujeme i oddíly speciálního určení, které mohou nepozorovaně působit na území pravděpodobného protivníka.

Nemůžeme se jenom bránit. Srbové se také chrabře bránili, stejně jako Iráčané byli schopni sestřelovat vrtulníky. Ale oni nemohli zasadit úder na území protivníka. Proto Rusko musí mít schopnost preventivními údery odvrátit možnost zahájení války proti Rusku. Prostě to je málo jenom se bránit.

Kdybych měl říci, co je taková schopnost obrany, pak jde o to zasadit protivníkovi nepřijatelně vysoké škody. Musíme proto pochopit, kdo vládne Americe. To nejsou prezidenti, ale velké kapitálové skupiny. Pro ně ztráta několika tisíc lidí nic neznamená. Proto jako minimum je nutno počítat s možností zasadit alespoň 40 úderů na největší centra. I když bych byl nejraději, kdyby k ničemu takovému nikdy nedošlo.

Андрей Коц: Всемирный эндшпиль
Что случится, если Запад пойдет войной на Восток? ZDE

Третья мировая началась ZDE

Ивашов Леонид Григорьевич - Биография ZDE

                 
Obsah vydání       7. 10. 2008
7. 10. 2008 FAZ: "Bankéři zradili tržní hospodářství"
7. 10. 2008 Akcie britských bank vážně poklesly
7. 10. 2008 Co by se stalo, kdyby Západ rozpoutal válku s Východem
7. 10. 2008 Den, kdy trhy zasáhl strach
7. 10. 2008 ČNB: Žádná krize nehrozí
7. 10. 2008 Česká republika - globální Lourdy Ladislav  Žák
7. 10. 2008 Bude Pentagon příští americkou institucí, která zkrachuje?
7. 10. 2008 Pád indexu Dow Jones by mohl ohrozit globální trhy
7. 10. 2008 Pád Spojených států je nebezpečnou příležitostí pro jejich nepřátele
7. 10. 2008 Co způsobí garance Lukáš  Neterda
7. 10. 2008 Britský ministr financí: 98 procent úspor je garantováno
7. 10. 2008 Naše nynější krize Michal  Vimmer
7. 10. 2008 Bankovky jsou kryté zlatem a dalšími aktivy Státní banky československé Štěpán  Kotrba
7. 10. 2008 Páter František Lízna na romské pouti: Nenechte se zatlačit do ghett Pavel  Pečínka
7. 10. 2008 Na co BIS přišla až po vládní kampani, aneb ve sněmovně se motá ledacos, i Vidím
7. 10. 2008 Sází volič u politika na jeho (její) "zkušenost"? Miloš  Dokulil
7. 10. 2008 Za světovost obdobnou gramotnosti pětiletých Angličanů?! Miloš  Dokulil
7. 10. 2008 Čeští spisovatelé jedou do Barcelony
7. 10. 2008
7. 10. 2008 Zlatá pouta k USA
6. 10. 2008 Burzy dále klesají
6. 10. 2008 Pondělí: další silný pokles burz
6. 10. 2008 Cena člověka? Petr  Wagner
6. 10. 2008 Finance a energie - souvislost krizí Jindřich  Kalous
4. 10. 2008 Rusko během tří let zvýší výdaje na obranu o polovinu Karel  Dolejší
3. 10. 2008 Jak napravit situaci na Wall Street Michael  Moore
11. 9. 2008 Hospodaření OSBL za srpen 2008

Ruská zahraniční politika RSS 2.0      Historie >
7. 10. 2008 Co by se stalo, kdyby Západ rozpoutal válku s Východem   
3. 10. 2008 Prezident Juščenko prodával zbraně do Gruzie   
27. 9. 2008 Moskovské rošády Milan  Šebo
22. 9. 2008 Nord Stream: Putin zve po tvrdém vyjednávání Evropu k spoluúčasti   
18. 9. 2008 Kterak se Rusko, USA i Kanada hodlají podělit o Arktidu   
16. 9. 2008 Immanuel Wallerstein: Nový světový geopolitický řád: konec prvního dějství Immanuel  Wallerstein
13. 9. 2008 Gazprom získal klíčový srbský petrokomplex   
8. 9. 2008 Mediální válka: Když pro slzy nevidí písmena Irena  Ryšánková
8. 9. 2008 Bank Rossiji začal prodávat dolary. Kupuje eura   
8. 9. 2008 Pracuje Tymošenková pro Moskvu, nebo půjde Juščenko sedět za obchod se zbraněmi?   
5. 9. 2008 Putin v Uzbekistánu plánuje plynovod, Cheney se snažil v Ázerbájdžánu, Krol u Turkmenů Štěpán  Kotrba
5. 9. 2008 Moskva vyměnila atomovou spolupráci s USA za rozvoj íránského jaderného programu   
1. 9. 2008 Sui generis -- nateraz Južné Osetsko Peter  Stupavský
1. 9. 2008 K summitu EU: Sankce vůči Rusku jsou dvousečná a hloupá zbraň Štěpán  Kotrba
1. 9. 2008 Schwarzenbergova jednota Evropské unie Štěpán  Kotrba

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
7. 10. 2008 Co by se stalo, kdyby Západ rozpoutal válku s Východem   
15. 9. 2008 Radar -- bude Topolánkova vláda mlžit i nadále? Petr  Pokorný
13. 9. 2008 Ptejte se McCaina a Obamy na protiraketovou obranu Philip E. Coyle III.
12. 9. 2008 Důkazy k rozptýlení mlhy, která je soustavně vytvářena nad Brdy Milan  Hlobil, Štěpán Kotrba
10. 9. 2008 Radarové výsledky z ruky   
9. 9. 2008 Kvalitní výkon Reportérů ČT - bezděčně prokázané vládní lži Štěpán  Kotrba
8. 9. 2008 Válcovací sjezd Zelených: Silou, Katuško, silou... Štěpán  Kotrba
8. 9. 2008 Čína vynesla na oběžnou dráhu společnou družici Íránu, Číny a Thajska   
2. 9. 2008 Protiraketová obrana Izraele Stanislav  Kaucký
27. 8. 2008 O jaký radar se vlastně jedná? Petr  Pokorný
26. 8. 2008 Špionážní družice USA sestřelena - otazníky zůstávají Stanislav  Kaucký
26. 8. 2008 NCADE: Systém k ničení balistických raket ve startové fázi Stanislav  Kaucký
25. 8. 2008 Paroubek: Jednat ještě neznamená dojednat Jiří  Paroubek
22. 8. 2008 Vládní experti: elektromagnetické pole vyzařované plánovaným "brdským" radarem nepředstavuje zdravotní rizika   

Ruská varování před studenou válkou a asymetrické odpovědi RSS 2.0      Historie >
7. 10. 2008 Co by se stalo, kdyby Západ rozpoutal válku s Východem   
27. 9. 2008 Gamardžobat! Gagimardžot! Štěpán  Kotrba
16. 9. 2008 Immanuel Wallerstein: Nový světový geopolitický řád: konec prvního dějství Immanuel  Wallerstein
13. 9. 2008 Gazprom získal klíčový srbský petrokomplex   
12. 9. 2008 9/11 a bilance sedmileté asymetrické války proti terorismu Štěpán  Kotrba
12. 9. 2008 9/11 a naše neodpovědná odpovědnost Miroslav  Polreich
12. 9. 2008 Mráz neprišiel z Dušanbe Peter  Stupavský
12. 9. 2008 CSTO: Asie dostane společné jednotky rychlé reakce   
8. 9. 2008 Mediální válka: Když pro slzy nevidí písmena Irena  Ryšánková
8. 9. 2008 Bank Rossiji začal prodávat dolary. Kupuje eura   
8. 9. 2008 Pracuje Tymošenková pro Moskvu, nebo půjde Juščenko sedět za obchod se zbraněmi?   
7. 9. 2008 Rusko uspořádá vojenské cvičení u amerických břehů   
6. 9. 2008 Saakašvilimu "dali k podpisu podvrh smlouvy s Lavrovem"   
5. 9. 2008 Moskva vyměnila atomovou spolupráci s USA za rozvoj íránského jaderného programu   
5. 9. 2008 Ázerbajdžán nepodpořil Cheneyho - neobejde Rusko   

Gruzie, Rusko a Jižní Osetie RSS 2.0      Historie >
7. 10. 2008 Co by se stalo, kdyby Západ rozpoutal válku s Východem   
4. 10. 2008 Chargé d'affaires Ladislav  Žák
3. 10. 2008 Olympijská válka Karel  Dolejší
3. 10. 2008 Černomořská flota znovu v boji Ivan  Zajac
3. 10. 2008 Prezident Juščenko prodával zbraně do Gruzie   
27. 9. 2008 Gamardžobat! Gagimardžot! Štěpán  Kotrba
26. 9. 2008 Co zbude za 40 let z Gruzie, Ukrajiny a z plen Michal  Vimmer
18. 9. 2008 Ruská armáda: kovářova kobyla chodí bosa?   
17. 9. 2008 Gruzie tvrdí, že Rusko vstoupilo s armádou do Jižní Osetie už před 8. srpnem   
16. 9. 2008 Západ připravuje novou konfrontaci s Ruskem   
12. 9. 2008 "Neférový" ruský tisk a Saakšviliho "ljubovnica" Alana Štěpán  Kotrba
12. 9. 2008 Putin: Měli jsme si setřít krvavé hleny z tváře a sklonit hlavu?   
12. 9. 2008 Sarah Palinová by zaútočila vojensky proti Rusku   
12. 9. 2008 9/11 a bilance sedmileté asymetrické války proti terorismu Štěpán  Kotrba
12. 9. 2008 9/11 a naše neodpovědná odpovědnost Miroslav  Polreich