22. 9. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 9. 2008

Obětí Mnichova byla i Milada Horáková

Historie odmítá používání slova "kdyby". Nicméně, nebýt Mnichova, tak jméno Milady Horákové, v této chvíli zneužívané v předvolební vřavě, buď bychom vůbec neznali, ale určitě by se nejednalo o jméno patřící oběti. A za oceánem by prožila svůj "americký sen" Ethel Rosenbergová. Svatá inkvizice, stalinští pohůnkové i McCartyho vymítači rudých ďáblů dovedli spravedlnost do absurdních rozměrů. Podrobeni modernímu útrpnému právu se nešťastníci doznávali s nadějí, že smrt je zbaví hrůz mučení. V realitě české kotliny se obžalovaní učili zpaměti své finální role.

Pozn. JČ: Rosenbergovi však byli skuteční špioni; Horáková se ničím neprovinila.

Pozn. ŠK: Šéfredaktor se mýlí. Záznamy velké poroty z procesu s manželi Rosenbergovými, které odtajnily a zveřejnily USA ve čtvrtek 11. 9. 2008, naznačily, že Ethel Rosenbergovou odsoudili a popravili na základě křivého svědectví obžaloby, vynuceného CIA na Davidovi a Ruth Greenglassových. Greenglass v roce 2001 uznal, že lhal. Horáková na tom byla tedy stejně, jako Ethel Rosenbergová... "Čím se provinila? Tím, že byla jeho ženou," řekl pro The New York Times Morton Sobell, který byl obžalován společně s Juliem Rosenbergem. "Případ Rosenbergových ilustruje excesy, které se mohou stávat v časech, kdy žijeme v atmosféře strachu," komentovala to Meredith Fuchsová, generální konzulka Národního bezpečnostního archivu po vyhraném sporu s Národním archivem USA.

Pozn. JČ: Kotrbova interpretace je zkreslená a založená na zkreslených zdrojích. Není pochyb o tom, že Julius Rosenberg špionem pro Sovětský svaz byl a i jeho spolupracovník svědčí, že jeho manželka o jeho špionáži nejméně věděla. Nelze výběrově citovat pouze zdroje, které se mi hodí do krámu. Pro širší informaci viz např. tuto zprávu Associated Press ZDE

Pozn. ŠOK: Umět psát předpokádá i umět číst. Ano, zveřejněné dokumenty dokázaly, že JULIUS Rosenberg byl špión, nicméně totéž NEDOKÁZALY u jeho ženy, o které píše ve svém článku Miroslav Štěrba. Nelze proto než opakovat onu provokativní otázku: Čím se provinila Ethel Rosenbergová? Tím, že byla ženou Julia Rosenberga. Nic víc jí nikdo nedokázal a systém si musel pomoci podvodem.

Pozn. JČ: Cituji z výše zmíněné zprávy ZDEsyna Rosebergových:

"Jejich svědectví [tj. svědectví rodičů] před velkou porotou mi poskytlo podstatné informace o společenském kruhu, jehož součástí byli mí rodiče. Byli to všichni lidé kolem dvaceti, které formovala americká hospodářská krize. Oni ji nejen přežili, ale stali se úplnými jedničkami a nabyli pocitu, že mohou změnit svět. Chtěli prostě svět změnit. Až to vedlo ke katastrofě."

Ani sám syn Rosenbergových nezpochybňuje, že jeho matka měla stejné ideály jako jeho otec, které "vedly ke katastrofě". V synových výrocích lze předpokládat jistou míru eufemismu a zaujatosti ve prospěch rodičů. Morton Sobell je přesvědčen, že Rosenbergová o špionážních aktivitách svého muže věděla. Podle britského a tuším i českého práva je trestným činem, pokud se k vám dostanou důkazy o tom, že někdo páchá trestný čin a neinformujete o tom policii. Je ovšem otázkou, zda z této povinnosti r. 1952 ve Spojených státech vyčleňoval zákon manželky. Netvrdím, že Rosenbergová měla být v hysterii padesátých let odsouzena zrovna k smrti (trest smrti je mimochodem dodnes nesmírně kontroverzní věc) a je pravda, že měla být její vina zjištěna mimo jakoukoliv pochybnost. Představa však, že Ethel Rosenbergová byla zcela nevinná, o špionáži svého manžela nic netušila a do soudního procesu přišla jako slepý k houslím, není objektivním zhodnocením tehdejší situace.

Pozn. ŠOK: Iura novit curia. Jen soud zná právo.... Dobrý argument, takový urválkovský... Presumpce neviny je nicméně stále zásadou práva (a bylo to i v roce 1953 jak v ČR, tak v USA). Není-li vina prokázána obžalobou nade vší pochybnost, (v případě jakýchkoli pochybnosti či nejasnosti) musí být obviněný obžaloby zproštěn. In dubio pro reo . Odpovědnost za dokazování viny leží na žalobcích, žalovaný nemusí dokazovat svou nevinu. Obžalován a souzen může být jen z konkrétního trestného činu. Vina mravní ještě neznamená vinu právní.

Nešťastná Milada Horáková... Její proces probíhal před veřejností. Do samého konce mohla setrvat v přesvědčení, že proti většině je možné bojovat. Umírat s nadějí, že historie prokáže její nevinu. Bohužel. Neměla šanci přesvědčit soud, že jedinec má právo na svůj názor. Zvláště když se její aktivita dala pojmenovat jako kontrarevoluční. Už jen ten nápad! Chtít bojovat proti vítěznému proletariátu!

Počátek studené války byl poznamenán absolutním posunem hodnot. Na pozadí plynových komor a jatek posledních dvou světových válek, navíc pod hrozbou planetární katastrofy v případě jaderného konfliktu, hodnota lidského života byla zanedbatelná. Světem zuřila stále neuhašená vichřice nenávisti pozůstalých a dalších obětí právě skončené války, vítězové si uzurpovali právo být jedinými spravedlivými, což v případě Milady Horákové bylo osudné. Její situaci zhoršovala skutečnost, že zdejší vládní exekutiva byla světem uznána za legitimní. Navíc, veřejné mínění bylo na straně žalobce. Milada Horáková zůstala hrdá do konce. To se neodpouští.

Za zcela jiných okolností mizeli z našeho světa její političtí předchůdci. Během nacistické okupace byly procesy s představiteli odboje neveřejné, nepřátelé Říše jako na běžícím páse poslouchali rozsudky smrti. Umírali jako dobytek. Všechny věkové kategorie, ženy, i těhotné. Odchod ze světa se stal všedností. Mizely milióny, jedinec neznamenal nic. Politiky nikdy nezajímaly individuální osudy. Ve svém frenetickém horování pro svoji pravdu je přetavili na symboly. Tehdy Fučík, dnes Horáková. Manžele Rosenbergovy nevyjímaje. Tehdy i dnes.

Ve 21. století nelze posuzovat poválečné dění bez této skromné historické exkurze. Jestliže však držitelé moci rozehrávají informační kampaně s cílem politicky těžit z tragických osudů tehdejších obětí, musíme se ptát, zda k tomu mají mandát? Mají, protože jsou vítězové.

Jejich hodnocení historie má však jepičí život. Možná jen do příštích voleb. Proto musí horečnatě pracovat. Trestat. Vyznamenávat. Vynalézat jako dynamit třeba třetí odboj. Nedávný soud s komunistickou prokurátorkou nastavuje zrcadlo dnešním poměrům. Nejvyšší státní zástupkyně to řekla jasně v rozhovoru o žádosti o prezidentskou milost poté, co předtím žádala o obnovu procesu. Topolánkova vláda potřebuje hnojit antikomunismus až do voleb. Tibet, olympiáda v Číně, srpen 1968, nyní Horáková. Co přijde zítra? Co naši „pravicoví bolševici“ ještě zneužijí?

Za humny je výročí Mnichova 1938. Událost, jež posléze vedla k likvidaci státu a popravám jeho tisíců občanů. Zůstaly po nich pamětní desky. Jména, s poznámkou: popraven v Berlíně, Drážďanech, Terezíně, Osvětimi atd. Očekávám, že 70. výročí „dnů zrady“ zastíní svým významem srpnovou okupaci. Rád se nechám překvapit. Minimálně od veřejnoprávních médií bychom měli požadovat objektivní, respektive objektivizující pohled na minulost.

                 
Obsah vydání       22. 9. 2008
22. 9. 2008 Gordon Brown se chce zachránit globální iniciativou proti finanční krizi
22. 9. 2008 Zákaz pražského karnevalu míří k Nejvyššímu správnímu soudu
22. 9. 2008 Cesta z pasti pro nelegály Milan  Daniel
22. 9. 2008 Čunkův recept na demokracii: politické bratrstvo Boris  Cvek
22. 9. 2008 Není investigativní žurnalistika na scestí? Miloš  Dokulil
22. 9. 2008 Pošpiněný institut prezidentských milostí Zdeněk  Jemelík
22. 9. 2008 Udělá americká vláda sama bankrot?
22. 9. 2008 Michael  Marčák
22. 9. 2008 Gordon Brown vede Labouristickou stranu k rozdrcení v příštích volbách
22. 9. 2008 Finanční krize: Komu se dá věřit ?!? Ladislav  Žák
22. 9. 2008 Kapitalismus vždycky ví, jak problém vyřešit Milan  Kohout
22. 9. 2008 Obětí Mnichova byla i Milada Horáková Miloslav  Štěrba
22. 9. 2008 Associated Press: Rosenbergovi synové přiznali, že jejich otec byl špion
22. 9. 2008 Michael  Marčák
22. 9. 2008 Nord Stream: Putin zve po tvrdém vyjednávání Evropu k spoluúčasti
22. 9. 2008 O posmrtném životě historických osob, neboli Ani velkému počtu hlasů se někdy nedá věřit Uwe  Ladwig
22. 9. 2008 Paranoia nikdy nepřináší mír, ale vždycky jen válku Štěpán  Kotrba
22. 9. 2008 K romskému táboru patří romské písničky i čardáš Pavel  Pečínka
22. 9. 2008 Gazprom bude těžit plyn v Bolívii
22. 9. 2008 Vůdcovo hlavní město kultury Richard  Seemann
19. 9. 2008 Protestujeme proti likvidační politice české vlády
22. 9. 2008 Křesťanská identita Evropy Jan  Sova
19. 9. 2008 Kde a kdo jsou ti extrémní levičáci Lubomír  Molnár
19. 9. 2008 Proč bychom měli vědět, jaké otázky položil LHC Miloš  Dokulil
19. 9. 2008 Jsou Češi heretici? Miloš  Dokulil
19. 9. 2008 Nekompetence, anebo nějaká "tajná strategie"?
18. 9. 2008 Co ukazuje finanční krize Jan  Mertl
18. 9. 2008 Strčte si vaše kostky cukru za klobouk, pane Vondro! Josef  Brož
18. 9. 2008 Nad léčivými jointy s Lumírem Hanušem Štěpán  Kotrba, Lumír Ondřej Hanuš
11. 9. 2008 Hospodaření OSBL za srpen 2008

Hitler a historie nacismu RSS 2.0      Historie >
22. 9. 2008 Obětí Mnichova byla i Milada Horáková Miloslav  Štěrba
8. 9. 2008 Konec Mussoliniho impéria Richard  Seemann
3. 9. 2008 Mnichov 1938: Výsledek slepé víry ve spojence a techniku Karel  Dolejší
14. 8. 2008 Cvekova obsesivní představa o komunismu naráží na logiku i sociální realitu Josef  Mikovec
28. 7. 2008 Německo se stále historicky nevyrovnalo s katolickou církví Richard  Seemann
16. 6. 2008 Lidice, Oradour, My-Lai a Rotary club Karel  Košťál
11. 6. 2008 Lidice nebyly poslední Josef  Vít
18. 5. 2008 Landsmaschaft a jeho přátelé Egon T. Lánský
17. 5. 2008 Německý problém František  Nevařil
15. 5. 2008 "Todesstoß", "Landsleute" a "keine Ahnung" o sebereflexi Štěpán  Kotrba
15. 5. 2008 Sudetští Němci a lidský zmatek Leopold  Kyslinger
14. 5. 2008 Sudetoněmecký spolek a jeho nacističtí předci Štěpán  Kotrba
4. 5. 2008 Hledá se: Alois Brunner, klíčový spolupracovník Adolfa Eichmanna Richard  Seemann
29. 4. 2008 Agent abwehru Oskar Schindler a objevení Eichmanna Jitka  Gruntová
17. 3. 2008 Všední den pod hákovým křížem Richard  Seemann

21. srpen 1968 RSS 2.0      Historie >
22. 9. 2008 Obětí Mnichova byla i Milada Horáková Miloslav  Štěrba
11. 9. 2008 Udělej si sám Ladislav  Žák
9. 9. 2008 Odkaz Pražského jara po čtyřiceti letech   
2. 9. 2008 Bitka o suché z nosu Ladislav  Žák
1. 9. 2008 Bitka o šesťdesiaty ôsmy Peter  Weiss
1. 9. 2008 Nejmocnější sedlák zapráská bičem Přemysl  Janýr
28. 8. 2008 Pánbůh s SPD Jan  Rovenský
25. 8. 2008 21.srpen 1968 v OSN a jeho mezinárodně politický význam Miroslav  Polreich
23. 8. 2008 Škvoreckého Mirákl: Politická detektivka? Petr  Kleňha
22. 8. 2008 Srpen 1968: Kapitalismus není žádná varianta k socialismu Boris  Cvek
22. 8. 2008 Pražský Fleet Sheet: Bilak jako Havel   
22. 8. 2008 1968: Sociální demokraté podporovali demokratizační proces Jiří  Paroubek
22. 8. 2008 Slabost elit Jindřich  Pilař
22. 8. 2008 Jak nejlépe čelit normalizaci František  Řezáč
22. 8. 2008 Za normalizace národ zotročený nebyl   

Mnichov 1938 RSS 2.0      Historie >
22. 9. 2008 Obětí Mnichova byla i Milada Horáková Miloslav  Štěrba
8. 9. 2008 Francouzský Mnichov 1938 : "Spíš Hitlera než Lidovou frontu" Karel  Košťál
5. 9. 2008 O příčinách selhání spojence, nebo o koze? Karel  Dolejší
3. 9. 2008 Mnichov 1938: Výsledek slepé víry ve spojence a techniku Karel  Dolejší
24. 7. 2008 Událost dne bez komentáře: Přemysl Sobotka (ODS) dostal kopii Mnichovské dohody   
17. 5. 2008 Německý problém František  Nevařil
15. 5. 2008 Sudetští Němci a lidský zmatek Leopold  Kyslinger
22. 2. 2008 Kosovo: Země Dohody i země Osy podepisují nový Mnichov Štěpán  Kotrba
8. 1. 2008 Mnichov, tentokrát v Kosovu -- pokračování v dlouhodobé strategii Jaroslav  Foldyna
26. 10. 2007 Kdo v Brně zapomíná na oběti mnichovské dohody? Ivan  Sommer
18. 9. 2007 Rozhlas BBC o Mnichovu   
27. 8. 2007 Lepší Hitler než Habsburg Přemysl  Janýr
14. 2. 2007 O nás opět v Mnichově Oskar  Krejčí
26. 1. 2007 Československá výzbroj byla v době mnichovské krize skutečně dobrá   
18. 1. 2007 Byl únor 1948 nevyhnutelný? Otto  Drexler