22. 12. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 12. 2006

ANALÝZA BEZPEČNOSTNÍHO PROSTŘEDÍ

USA aktivizují své vztahy s Ruskem

Na rozdíl od "naší" celkové a zvláště mediální tendence i stanovisek některých politikářů, kteří stále zůstávají v zajetí jakési pseudoidelogie a snaží se o narušení atmosféry spolupráce za použití studenoválečnické rétoriky, dochází k výraznému oživení americko-ruských vztahů a to dokonce ve své komplexnosti. Podívejme se na tento vývoj podrobněji na základě faktů, které se opírají o americké prameny.

Americká zahraniční politika nyní - a to i za podmínek republikánské administrativy - začíná dosti urychleně, hledat novou cestu, která by se dostala do souladu s reálnými tendencemi současnosti. Svět aktivně a zásadně zareagoval na dřívější americké projevy unipolarismu.

Připomeňme jenom rozvíjející se spolupráci na novém organizačním základě (Šanghajská organizace spolupráce) Ruska, Číny, Indie, Pákistánu, Iránu, Brazílie a Argentiny (i celkovou tendenci Latinské Ameriky). Ani evropská soudržnost již není tak jednoznačná, a to nejenom v poměru k Iráku.

Přes tradiční ruskou prioritní tendenci po posilování vazeb na Spojené státy, nelze přehlédnout nové ruské smluvní vztahy s Egyptem, Indonésií, Alžírem, Jihoafrickou republikou a to nejenom v oblasti ekonomické, ale i vojenské. V této souvislosti stojí za zmínku i následné turecké aktivity, kdy vedoucí představitel je nyní před návštěvou Moskvy, kde se bude snažit o posílení vzájemných vztahů a hledání cesty, která by mohla vést k přiblížení se k Šanghajské organizaci. EÚ v jeho případě po problematickém přístupovém jednání, které trvají již desetiletí, nemusí být, jak se zdá, jedinou alternativou.

Vraťme se ale k podstatě věci - novým vývojovým aspektům americko-ruských vztahů.

Minulý týden byly tyto vztahy souhrnně analyzovány americkým velvyslancem v Moskvě, Williamem J. Burnsem v ruském Expert Magazinu (11. 12. 2006). Ten zásadním svým konstatováním, že USA a Rusko mají společné zájmy nejenom v oblasti boje proti terorizmu a nešíření jaderných zbraní, zdůraznil, že nesou i hlavní globální odpovědnost. Již sama tato zásadní teze posiluje vědomí partnerského vztahu a vede k operativnímu zaměření. Spolupráce je mnohorozměrná. Od ekonomických a finančních vazeb přechází až do oblasti vývoje v sofistikovaných vojenských programech jejichž politické a společenské důsledky si laik nesnadno uvědomuje. Uveďme proto některé z příkladů na které se americký velvyslanec v Ruské federaci odvolává:

 • Vzájemná dohoda týkající se WTO je výrazem spolupráce. Není ale limitována jenom na otázky obchodu a ekonomie. Zdůrazňuje se zde zvláště energetické partnerství.
 • Ruský Lukoil vstoupil na americký trh s 20% vazbou na Conoco Philips a otvírá svoji prodejní síť v USA.
 • Exxon Mobil je společníkem Rosněftu s předpokládanou těžbou 250.000 barelů nafty na Sachalinu pro vývoz do USA.
 • V minulém roce došlo k 50% navýšení amerických investic do Ruska. Většina těchto investic již není směřována do energetiky nebo teritoriálně do moskevské oblasti
 • Boeing vytvořil své plánovací a výzkumné centrum v Moskvě, kde zaměstnává již 1.300 ruských expertů.
 • Nový letoun Boeing 787 byl vyvíjen částečně v Moskvě s ruskou expertní účastí
 • Boeing a Suchoj (!) jednají společně o novém programu vývoje tryskových letadel. Tato informace je rozhodně závažná i mimo rámec své odborné specifikace. Předně předpokládá nejenom odbornost, ale i krajní politickou důvěru a její stabilní váhu.
 • Intel založil výzkumné středisko v Nižnym Novgorodu a Novosibirsku
 • Alcoa má středisko v Samaře
 • International Paper má středisko ve Sverdlovsku
 • Ford má výrobní závod v Petrohradě
 • General Motors (auto) staví rovněž nový výrobní závod v Petrohradě
 • Down Chemicals pracuje v ruském petrochemickém průmyslu

Uvedené příklady svědčí o skutečnosti, že Rusko již není považováno jen za dodavatele surovin, ale účastní se na výzkumu a vývoji finálního výrobku. Jen pro ilustraci je možno dodat, že

 • Coca Cola v Rusku má nejrychleji se rozvíjející trh.
 • Procter and Gamble v Rusku zaměstnává více než 20.000 lidí

Mimo uvedených ilustrativních příkladů spolupráce, z nichž některé mají i vojensko- strategickou závažnost, došlo při jednání Putin - Bush na letišti Vnukovo a v Hanoi k dohodě o "Globálním energetickém partnerství" (Global Nuclear Energy Partnership) k zajištění a kontrole výroby obohacování uranu pro země, které chtějí vyvíjet svůj nukleární program. Tím se má napomoci zainteresovaným zemím, ale zároveň předejít vlastnímu nukleárnímu programu rozvojových zemí.

Probíhá dále jednání k přípravě společné dohody o "Mírové nukleární spolupráci" (Peaceful Nuclear Cooperation). Snahy obou zemí po organizačním podchycení a spolupráci v oblasti nukleární energie svědčí o jejich ojedinělé schopnosti a zároveň historické odpovědnosti.

Obě země rovněž podporují novou iniciativu při spolupráci v boji proti nukleárnímu terorismu na organizovaném základě. Došlo již k prvé schůzce - minulý měsíc v Maroku..

V roce 2009 dojde k vypršení lhůty smlouvy START. Začínají proto probíhat konzultace o nové smlouvě o dalším snížení stavu nukleárních zbraní a jejich kontrole. Úspěšné završení této následné dohody vyžaduje nejenom mnoho expertní práce, ale zajištění příhodné politické atmosféry, která by tuto dohodu umožnila uzavřít v příznivějších parametrech, než je smlouva stávající.

Závěrem je možno konstatovat s uspokojením, že USA si začínají uvědomovat, že unipolarismus, který nakonec neměl nikdy reálný základ, by vedl k jejich novému izolacionizmu. Byl pouze výsledkem špatného vlastního analytického zhodnocení nového vývoje mezinárodní situace a naivní hry na "vítěze a poražené". Byl bohužel podporován tendencí servility "nových" (postkomunistických) zemí a jejich snahou po pseudopolitické identifikaci jednotlivců. Samozřejmě nechci podcenit rozhodující podíl amerického neokonservatizmu, dobově převládajícího v republikánské administrativě. Ty tendence, zdá se, mohou dosti rychle odeznít - s jejich nositeli.

Je obtížné doporučovat cokoliv pro českou diplomacii. Media předně stále žijí, snad už i nevědomky, v zajetí jakešovské protiruské rétoriky. Česká akademická a "vědecká" pracoviště mají jako výraz neprofesionality nadále snahu hledat nepřítele. Dosud tento způsob pokládají za nejsnadnější formu svého ztraceného sebevědomí (UK dokonce svým výzkumným centrem CESES předpovídá i světovou válku "víry"). Mohou to být nepodstatné projevy v našem politickém a bezpečnostním prostředí z hlediska jejich významového zařazení i odborné erudice, ale přesto zde zůstává prvek odpovědnosti české politické reprezentace.

To je řečeno diplomaticky...

Svět se nyní rychle mění a všichni hledají svůj způsob zařazení se - i jako výraz svého zájmu a odpovědnosti. Pro velmoci a jejich uskupení to platí dvojnásob. I USA se shodou těchto okolností konečně posouvají do transformačního procesu. Pokud bude nasměrován do oblasti spolupráce a důvěry i na základě povinné nutnosti, byl by to revoluční krok a návrat k hodnotám, které vždy "Ameriku" symbolizovaly od jejího revolučního zrodu. Česká role je minimální, ale neměla by alespoň být otravná.

                 
Obsah vydání       22. 12. 2006
26. 12. 2006 Saddám Husajn bude popraven
26. 12. 2006 Fidel Castro "nemá rakovinu"
25. 12. 2006 Papež požaduje úsilí o mír na Blízkém východě
23. 12. 2006 Vánoční naděje Boris  Cvek
25. 12. 2006 Vánoce jako DIY Bohumil  Kartous
24. 12. 2006 Problém nastane, když se náboženství stane samoúčelné Zdeněk  Bárta
24. 12. 2006 Viliam Buchert mluvil s Václavem Malým
22. 12. 2006 Advent křesťanů ve dvojím obležení Ivo V. Fencl
22. 12. 2006 Vánoční vražda Wenzel  Lischka
25. 12. 2006 Washington Post: Americké ministerstvo obrany porušilo předpisy a proplýtvalo miliony
25. 12. 2006 Soukromá hanopisná kampaň doktora Valacha Karel  Dolejší
25. 12. 2006 Schwarzenberg, Amnesty International i Člověk v tísni: Čím se mažou, tím také smrdí... Štěpán  Kotrba
26. 12. 2006 Co je na spolupráci s Člověkem v tísni diskreditujícího?
26. 12. 2006 Mezinárodní lidskoprávní a humanitární organizace MUSEJÍ být nezávislé Jan  Čulík
25. 12. 2006 Naše ČT -- o Vánocích Oldřich  Průša
24. 12. 2006 Poučení staré dva tisíce let
24. 12. 2006 Teroristé "chystají vánoční útok na tunel v kanálu La Manche"
24. 12. 2006 Prezidentský úřad na prodej Zdeněk  Jemelík
24. 12. 2006 Tři chovatelé drůbeže nakaženi v Egyptě ptačí chřipkou
23. 12. 2006 OSN uvalila sankce na Írán
23. 12. 2006 Proč média nepíší, že Klaus porušuje ústavu?
23. 12. 2006 Průzkum veřejného mínění: "Náboženství je škodlivé"
23. 12. 2006 Násilí nejen na ženách Věra  Říhová
23. 12. 2006 Skutečné příčiny rasového násilí Jan  Rovenský
22. 12. 2006 Malá příhoda o domácím násilí a fungování státní moci, kterou si všichni platíme Michal  Musil
22. 12. 2006 Anglosaští fotbaloví fanoušci diskutují o české literatuře :)
26. 12. 2004 Michael  Marčák
22. 12. 2006 První Čech na Islandu
22. 12. 2006 Krátké vypsání ostrovu Islandu, v němž věci divné a zvláštní, v krajinách těchto našich nevídané očitě spatřeny a některé od obyvatelův ostrovu toho hodnověrných slyšány i pravdivě poznamenány Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 Vypsání krátké ostrovu Islandu a věcí některých zvláštních, kteréž v něm spatřeny býti mohou. A nejprvé o jménu ostrovu toho, proč slove a nazývá se Island Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 O živnostech Islandských Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 O rybách a potvorách mořských okolo Islandu Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 O vrchnosti a řádu, kterého v zemi své ostříhají Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 Náboženství v Islandu a jaký způsob při něm zachovávají Daniel Strejc Vetterus
18. 12. 2002 Vánoce Štěpán  Kotrba
22. 12. 2006 Vánoční a novoroční vydání Britských listů
22. 12. 2006 Bohu díky, ale za co? Uwe  Ladwig
22. 12. 2006 Vianoce (nielen) pre ateistov Eduard  Chmelár
22. 12. 2006 Michael  Marčák
22. 12. 2006 Sedm statečných a jeden premiér Jaroslav  Ungerman
22. 12. 2006 O Štěpánech, džbánech a koledách Vladislav  Černík
21. 12. 2006 Jarní vody II. Alex  Koenigsmark
22. 12. 2006 Apage Satan Claus! Jakub  Topol
22. 12. 2006
22. 12. 2006 Šťastné a veselé China  Miéville
22. 12. 2006
22. 12. 2006 Milan  Kozelka
20. 12. 2006 Milan Kozelka: World Press Photos
22. 12. 2006 Miniohlédnutí vzad i vpřed na konci roku 2006 Miloš  Dokulil
22. 12. 2006 Rakousko vyhostilo Davida Irvinga
24. 12. 2004 Michael  Marčák
22. 12. 2006 Konečně se zbláznili Oldřich  Průša
22. 12. 2006 O Klausovi, vládě, která nebyla jmenována, a českém právním řádu
22. 12. 2006 Pilíře moci nebo obelisky bezmoci Ladislav  Žák
22. 12. 2006 Sociální demokracie na rozcestí Josef  Vít
21. 12. 2006 USA a česká AI Milan  Valach
22. 12. 2006 Kolik médií snese či si může dovolit demokratická společnost? Ivan  Müller
22. 12. 2006 USA aktivizují své vztahy s Ruskem Miroslav  Polreich
27. 12. 2006 Mistrovství republiky v pokeru -- reportáž z míst, kde jde o vše... Jaroslav  Pour
24. 12. 2006 Kazetové bomby a miny nadále ohrožují Libanonce
22. 12. 2006 O ženách a mužích
22. 12. 2006 Reformní vláda na baterky. Halelujá... Jiří  Havel
22. 12. 2006 Zahradník kozlem Jana  Maříková
22. 12. 2006 Schwarzenberg by byl ideálním ministrem zahraničí ČR Vlastimil  Marek
22. 12. 2006 Post-demokratická rizika a problém reprezentace Jiří  Bystřický
22. 12. 2006 Svět trvale udržitelné války a širokospektrální dominance Vladimíra Al-Maliki Levá
22. 12. 2006 Nesejmutelná odpovědnost za vlastní chování Jan  Potměšil
22. 12. 2006 Obavy po česku vykecané František  Schilla
21. 12. 2006 Americký voják obžalován z vraždění v Iráku
22. 12. 2006 Michael  Marčák
22. 12. 2006 Bude nás budoucnost potřebovat? Jan  Baltus
22. 12. 2006 Riziko falešných sobů Radim  Valenčík
22. 12. 2006 Smyšlená programová dezerce nebo neznalost? Jiří  Havel
21. 12. 2006 Agenda 2010 není ústupem z programových pozic ČSSD -- je to přímo dezerce Martin  Kunštek
22. 12. 2006 Jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se zmanipulovat Jozef Bohumil Ftorek
21. 12. 2006 Mexiko má dvoch prezidentov Samuel  Kováč
21. 12. 2006 Kýchající krysy a zlá čarodějnice z jihu Meike  Snijder
21. 12. 2006 Sneezing rats and the wicked witch of the South Meike  Snijder
21. 12. 2006 Zmarněný rok života Zdeněk  Jemelík
20. 12. 2006 Hospodaření OSBL za listopad 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce