13. 10. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Genbaku dóm - Hirošima
13. 10. 2006

O JADERNÉM ZBROJENÍ JAPONSKA SE MLČÍ

Bezpečnost v Asii - alarmující doprovodná akce Fóra 2000

Asociace pro mezinárodní otázky uspořádala jako doplňující akci Fora 2000 v pražském Goethe Institutu 10. 10. 2006 besedu na téma "Bezpečnostní výhled Asie". Hostem byl Hung-Mao Tien - bývalý ministr zahraničí tchajwanské Čínské republiky (z evropských států v současnosti uznává Tchajwan jako samostatný stát pouze Vatikán), dnes prezident a předseda správní rady Institutu pro výzkum národní politiky v Taipeii a Roger W. Robinson, spoluzakladatel Pražského institutu bezpečnostních studií a prezident společnosti Conflict Securities Advisory Group, Inc.

Průběh besedy byl závažný až překvapivý, ale rozhodně mimo očekávání. Pánové hledali společně nepřítele ve zkoumané oblasti a připravovali posluchače na možný střet. Nejednalo se ani tak o nových informacích ze Severní Koreje, ani o nových aktuálních informacích o jaderném vyzbrojování Japonska a jeho možném absurdním směřování. Podívejme se proto na problém podrobněji a opravdu z pohledu "bezpečnostního vývoje Asie".

Představitel Tchajwanu měl vše jednoduché. Situace v úžině se zhoršuje a hrozí válečný konflikt. Víc se nedalo vyrozumět. Otázkou pouze zůstalo, proč byl vlastně tento člověk pozván na Havlovu akci. Že by se český exprezident nepoučil a stále hledá nepřítele, jako v Evropě v devadesátých letech?

Hung-Mao Tien PhD (67) Prezident a předseda správní rady Institutu pro výzkum národní politiky v Taipeii. Do léta roku 2002 byl ministrem zahraničí Čínské republiky (Tchai-wan). Předtím pracoval jako vedoucí zastupitelského úřadu Taipei ve Velké Británii a jako profesor politických věd na univerzitě ve Wisconsinu, kde získal i titul PhD. Pracoval jako politický poradce odcházejícího prezidenta Lee Teng-hui. Hung-mao Tien také napsal a editoval několik knih včetně The Great Transition: Political and Social Change in the Republic of China (1989 - Hoover Institution Press, ISBN: 0817987827), Taiwan's Electoral Politics and Democratic Transition: Riding the Third wave (1995 - M.E. Sharpe, ISBN 1563246708), The Security Environment in the Asia-Pacific (1999 - East Gate Book, ISBN 0765605406) a China Under Jiang Zemin (2000 - Lynne Rienner Pub, ISBN 1555879276), Consolidating the Third Wave Democracies (1997, Johns Hopkins Univ Pr., ISBN 0801857937), Government and Politics in Kuomintang China, 1927-1937 (1973 - Stanford University Press, ISBN 0804708126), Themes and Perspectives (1997 - Johns Hopkins University Press, ISBN 0801857945 ), Consolidating the Third Wave Democracies: Regional Challenges (1997 - Johns Hopkins University Press, ISBN 0801857953), Democratization in Taiwan: Implications for China (1999 - Vhps Distribution, ISBN 0312216521), The Security Environment in the Asia-Pacific (1999 - East Gate Book, ISBN 0765605392), Brothers in Arms Political Struggle and Party Competition in Taiwan's Evolving Democracy (1991 - Asia Society, ISBN 9992890452), The Communist Party of China: Party Powers & Group Politics from the Third Plenum to the Twelfth Party Congress (1984 - Occasional Papers Reprints, ISBN 0942182618)

Stránky Forum 2000 ZDE

Zajímavější byla prezentace v krásné hrdelní američtině pana Robinsona. Představil své vlivné exekutivní funkce (doufejme, že již dřívější) a podal souhrnnou zprávu o stavu bezpečnostního prostředí v oblasti. Pochopitelně se věnoval informaci o severokorejské jaderné zkoušce. Situaci viděl jako bezvýchodnou a předem vyloučil jakékoliv pozitivní jednání na diplomatickém poli. Tím a priori odmítl dřívější snahy Madeleine Marie Jany Korbelové - Albrightové o jednání a dosažení kompromisu. Byl dost jednoznačný, což potvrdil i na dotaz o případném vývoji a změnách v ČLR - žádné nebudou! Situace v úžině se zhoršuje a je ve stavu, který již nelze změnit. Jak uvedl je v "point of no-return". Na Radu bezpečnosti OSN máme raději zapomenout.

Roger W. Robinson, Jr. Prezident a výkonný ředitel Conflict Securities Advisory Group, Inc., (CSAG) firmy činné v oblasti security risk managementu, která připravuje pro americkou vládu i soukromou sféru několik produktů: "Global Security Risk Monitor" a "Screening and Certification Service", "Terror- Free Investing"
U.S.-China Economic and Security Review Commission pro senátora Billa Frista. Předtím byl Senior Director na International Economic Affairs při Radě bezpečnosti státu (National Security Council - NSC, specializace na energetickou bezpečnost) a výkonný zástupce vládní skupiny pro mezinárodní hospodářské opatření (Inter-Governmental Group for International Economic Policy - SIG-IEP). V Bílém domě pracoval od března 1982 do září 1985. Před vstupem do státní služby, Robinson byl viceprezidentem v mezinárodním oddělení Chase Manhattan Bank , specializujícím se na východní a střední Evropu, Jugoslávii a země bývalého Sovětkého svazu. V letech 2001 - 2005 pracoval Robinson jako předseda a zástupce předsedy kongresové U.S.-China Security Review Commission. Předtím asistent bývalého předsedy Chase Manhattan Bank, Davida Rockefellera. U Chase Manhattan Bank pracoval zpočátku v Tokiu.
Majitel RWR Inc., poradenské společnosti, založené v roce 1985, která poskytuje služby strategického plánování a real-time analýzy horkého geopolitického vývoje, které mohou mít potenciálně dopad na vnitřní státní dluh, hodnotu majetku USA a měnové obchody. Vybudovány rozsáhlé vztahy v hlavních mediálních sítích - včetně CNN a Fox. Předseda William J. Casey Institute of the Center for Security Policy.
Absolvent Elliott School of International Affairs na George Washington University.
Kontakty:Sanford Institute of Public Policy na Duke University, Adam M. Pener (PR, managing business development. absolvent Elliott School of International Affairs na George Washington University), Andrew K. Davenport (Global Security Risk Management Programs, specialista na iránskou energetiku - ekonomický výbor amerického Kongresu, absolvent Elliott School of International Affairs na George Washington University

To co řekli oba pánové, bylo sice znepokojující, ale naštěstí daleko od reality.

Myslím, že to sami vědí, ale pouze se v Praze snažili nalézt podporu pro svou bojovou atmosféru a vyloučení možnosti po dohodě o jakémkoliv pozitivním vývoji, který by nebezpečné hrozby mohl odvrátit.

Co řečeno nebylo

Zajímavější však je, co řečeno nebylo a jak dalece se panelisté odklonili od daného tématu.

  • Ani zmínka o Šanghajské organizaci spolupráce, jejím obsahu, vlivu, činnosti a perspektivě a to vše v souladu s Chartou OSN a mezinárodním právem.
  • Nic o 8 .9. 2006 podepsané Smlouvě pěti států o vytvoření nové bezjaderné zóny (Kazachstán, Kyrgyzstán, Uzbekistán, Tádžikistán a Turkmenistán) v Semipalatinsku (Semey), kde byly atomové bomby v minulosti testovány. Zajímavý je i fakt, že smlouva byla uvítána Čínou i Ruskem, zatím co USA, Británie a Francie projevily svoji rezervovanost.
  • Nic o dohodě Indie-Pákistán o ekonomické spolupráci a případném zapojené se do Šanghajské organizace spolupráce, podepsané za přispění (světe div se) Iránu.
Došlo tak vlastně o vyvrcholení a ukončení desetiletých snah USA o dosažení tohoto stavu a vyloučení dalších střetů mezi těmito, dnes již jadernými mocnostmi. Použitý termín mocnost je správný. O Indii nepochybujeme a Pákistán má například více obyvatel, než třeba Rusko. Podepsané dohody jsou fakta, která podstatnou měrou ovlivňují situaci v dnešní Asii - a to pozitivním směrem. Je politováníhodné, že bez účasti USA. Na druhé straně je třeba poznamenat, že konečné dohody, určující vzájemné vztahy, byly formulovány na vrcholné schůzce v Havaně. Tato událost byla téměř úspěšně potlačena českými médii.

Opomenuta byla na druhé straně i další velmi závažná okolnost.

Jaderné vyzbrojování Japonska

Již v roce 2002 vládní tajemník Jasao Fukuda se vyjádřil, že "podmínky ve světě nutí Japonsko získat jaderné zbraně". Avšak nedávno, 5. září 2006, dřívější japonský ministerský předseda Yasuhiro Nakasone uvedl poněkud konkrétněji, že Japonsko by mělo jaderný arzenál získat. Jistě alarmující prohlášení, ale nikoho nealarmuje. Jakoby účelově. Existují na japonské straně reálné možnosti a kapacita tuto zbraň vyrobit? Pravděpodobně ano.

FAS: Nuclear Weapons Program - Japan ZDE

Japonsko je ve světě třetí zemí po USA a Francii ve výrobě nukleární energie. Jeho sklady plutonia obsahují 43 tun štěpného materiálu a jsou jedny z největších na světě. Atomová bomba vyžaduje 9 - 10 kg plutonia. Materiál je zpracováván od března v nových kapacitách v severním Japonsku. Přestože veřejnost není tomuto vývoji nakloněna, i nová administrativa pod ministerským předsedou Shinzo Abe chce pokračovat. S odvoláním na vývoj v Severní Koreji, novou mocenskou pozici Číny i pravicové tendence ve společnosti, které umožňují, aby se Japonsko odklonilo od dřívějších tabu, vzniklých po konci 2. světové války a přehodnocování role císařství v ní po boku hitlerovského Německa, frankistického Španělska a Mussoliniho Itálie. Navíc síla amerického bezpečnostního krytí se rozmělňuje. Richard Tanter, profesor mezinárodních vztahů na Královském institutu technologie v Melbourne, Institutu Nautilus a senior konzultant Centre for Defence and Strategic Studies Australian Defence College, tvrdí, že Japonsko je schopno vyrobit sofistikovanou nukleární zbraň pravděpodobně do šesti měsíců.

Richard Tanter - profil v angličtině ZDE

Richard Tanter, Honda Masaru: Does Japan Have a National Strategy? Anxious Nation: Japanese Perspectives on National Strategy - ZDEZDE
Japan Focus ZDE

Se vzrůstajícím japonským militarismem je spojována i návštěva bývalého premiéra Koizumiho ve svatyni Jasukuni, kde jsou pohřbeni japonští váleční veteráni včetně 14 válečných zločinců, odsouzených tribunálem v Tokiu v letech 1946-48. Byli odsouzeni za válečné zločiny v Pacifiku, sedm jich bylo popraveno, včetně ministerského předsedy Hideki Tajo. V současné době nový premiér prohlásil před parlamentem, že se nejedná o dle japonských zákonů o válečné zločince.

Sám jsem měl možnost sledovat nenávistnou reakci Japonců z vyšších kruhů před obří mapou asijského bojiště v Manile na rozsáhlém hřbitově amerických vojáků, padlých při dobývání Filipín. Duch odhodlaných kamikdze se vrací s novou generací, která světovou válku nezažila.

Jedná se o vážné náznaky obnovení militarizace Japonska s tichou podporou USA, které vzhledem k nepochopení významu Šanghajské organizace spolupráce hledají a podporují v oblasti spojence . Výsledným rizikem mohou být emoce nastupujícího nacionalismu - obrácení se proti Spojeným státům, již pomalu izolovaným . Nakonec ze záruky obrany není tak daleko k označení za okupanta. K čemuž vede i oficiální tendence projevů revanšismu v Japonsku.

Vzpomeňme na nedávnou historii. Máme zde příklad Talibanu, který byl vytvořen, vyzbrojen a vycvičen USA. Máme zde příklad Iránu, který USA podporovaly po všech stránkách v osmiletém boji proti Iráku, aby se nakonec obrátil ve víru islámské revoluce proti USA. Máme zde příklad americké podpory teroristů v Kosovu a jejich napojení na mezinárodní terorismus, včetně terorismu čečenského, přes který se hledá přístup k atomovým zbraním s cíleným použitím - kam jinam, než proti USA. Američané si svou politikou kopou hrob americké politiky.

Není od věci připomenout, že se znovu oživují požadavky Japonska proti Rusku na vrácení 4 jihokurilských ostrovů (Iturup, Kunashir, Shikotan a poloostrov Habomai), předložené nyní opět v japonském parlamentu.

Cesty k řešení

Rozhodně to není cesta, naznačovaná řečníky na semináři Asociace pro mezinárodní otázky u příležitosti konference Fórum 2000. Ta byla, mimo očekávání střetu, bezvýchodná.

Existuje možnost zahájení spolupráce s Šanghajskou organizací. Připojit se a tím i spolupůsobit na jejím vývoji. V této regionální, dnes již i bezpečnostní organizaci se snažit uspořádat nově vznikající negativní tendence Japonska, ale i vést jednání v tomto rámci i s Koreou.

Problematikou atomové výzbroje jsem se zabýval již dříve v obsažné studii "Atomové odzbrojení - common interest v realitě" publikované v květnu 2005, kde v souladu s Robertem S. Mc Namarou činím závěr, že atomové zbraně rozpadem bipolárního světa ztratily politický i vojenský funkční smysl a otevřela se tak cesta k celkovému atomovému odzbrojení.

Atomové odzbrojení - common interest v realitě ZDE

K boji proti novému hlavnímu nebezpečí jich není možno použít. Jejich vlastní nebezpečí tkví v jejich samotné existenci a tím potenciální dosažitelnosti mezinárodním terorismem. Pokud se tak stane, ať jakoukoliv cestou, dojde k podstatné změně bezpečnostního prostředí. Tento problém a v této naléhavosti stojí dnes před mezinárodním společenstvím. Není co dodat - jenom se zamyslit nad důsledky, které, pokud zůstaneme nečiní, mohou nastat.

Ne silou, ale uvědoměním si naší slabosti můžeme a musíme dojít ke světové stabilitě.

Související informace

                 
Obsah vydání       13. 10. 2006
14. 10. 2006 Rada bezpečnosti OSN schválila sankce proti Severní Koreji
15. 10. 2006 Václav Moravec selhal
15. 10. 2006 Činy současného prezidenta jsou protiústavní
13. 10. 2006 Proč si kupovat za dva miliony informace, které jsou dostupné na internetu? Michael  Kroh
15. 10. 2006 Letecká společnost British Airways čelí soudnímu sporu
13. 10. 2006 Několik poznámek ke kauze Doležel Michael  Kroh
14. 10. 2006 Poradce: "Bílý dům se vysmíval evangelikálům"
14. 10. 2006 Muslimské autority přijaly papežovu omluvu
13. 10. 2006 Eduard Freisler (LN) - importér mediálních zdí do Čech, zn. levně Michal  Brož
14. 10. 2006 A co budeme dělat teď, Mirku....? Irena  Ryšánková
13. 10. 2006 Vysoký armádní činitel: Britská vojska musejí odejít z Iráku
13. 10. 2006 Ústava úpí, bude ji demokracie následovat? Oldřich  Průša
13. 10. 2006 LangerTek: "Policista ucítil při otáčení přes tonfu kontakt s druhou osobou" Michal "Wolf" Vlk
14. 10. 2006 Randák ke sloučení tajných služeb : diletantismus napomáhající totalitě Štěpán  Kotrba
13. 10. 2006 Reportér britské televize "protizákonně usmrcen americkými vojáky"
13. 10. 2006 Česká televize nejspíše ví už nyní, jak dopadnou senátní volby
13. 10. 2006 Pomník neznámé úřednici Petr  Kužvart
13. 10. 2006 Kritika Štěpána Kotrby vůči Petru Kužvartovi "je téměř závistivá"
13. 10. 2006 Colin Powell: Sloužil jsem špatnému prezidentu a vládě, která selhala
14. 10. 2006 Zaorálek o antiraketovém systému USA Jiří G. Müller
13. 10. 2006 Bezpečnost v Asii - alarmující doprovodná akce Fóra 2000 Miroslav  Polreich
13. 10. 2006 Jan Beránek: Modrá Strana zelených diskredituje ekologickou politiku
13. 10. 2006 Spojené štáty nebudú "riadiť internet", ale... Matúš  Holý
13. 10. 2006 Nevada: Kam o víkendu? Pozorovat atomové výbuchy Miloš  Kaláb
13. 10. 2006 Bingo, za všechno můžou komunisti. I za bingo?
12. 10. 2006 Haiti: bezuzdné násilí v zemi desetitisíce mrtvých Daniel  Veselý
12. 10. 2006 Globální oteplování -- Brezina, Mann, McKitrick a hokejka Ladislav  Metelka
13. 10. 2006 Boj s větrnými mlýny Darina  Martykánová
16. 10. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. -- 30. září 2006
13. 10. 2006 Paranoidní představa o skutečnosti paní Martykánové Věra  Říhová
13. 10. 2006 Podotázky Jan  Polívka
13. 10. 2006 Co se stane po pádu severokorejského režimu?
13. 10. 2006 Chuligáni, antisemité a rasisté Uwe  Ladwig
13. 10. 2006 2019: Spoveď sklamaného liberála Michal  Polák
13. 10. 2006 Balada 3 Jan  Vladislav
13. 10. 2006 Nevkus a devastace narůstají řadou geometrickou
13. 10. 2006 Obři z hoven, spousta andělů a květy zla Jan  Stern
13. 10. 2006 S Lulom alebo bez Lulu Sergio Iván Moya Mena
12. 10. 2006 Tři pětiny občanů proti americké základně
13. 10. 2006 Policejní bdělost a ostražitost v Bosně
12. 10. 2006 Petr Kužvart a jeho nezávislá samochvála Štěpán  Kotrba
11. 10. 2006 Golbální oteplování a sluneční aktivita Ladislav  Metelka
11. 10. 2006 Irák: 650 000 mrtvých od roku 2003?
12. 10. 2006 Česká politika: Existuje skutočný problém, alebo "narcisi" sa hrajú? Igor  Daniš
11. 10. 2006 Selhávání úřednictva pod nadvládou místních politických reprezentací a komunální volby Petr  Kužvart
11. 10. 2006 Žena, kterou miloval primář Sova Darina  Martykánová
12. 10. 2006 Kanada odmítla poskytnout azyl teroristovi americké CIA Miloš  Kaláb
22. 11. 2003 Adresy redakce
6. 10. 2006 Hospodaření OSBL za září 2006

Budoucnost NATO a OSN RSS 2.0      Historie >
13. 10. 2006 Bezpečnost v Asii - alarmující doprovodná akce Fóra 2000 Miroslav  Polreich
22. 9. 2006 Rozpad "Osy zla" : svět chce mír, média a Vondra chtějí krev Miroslav  Polreich
19. 9. 2006 Návrat Diových blesků - laserové zbraně se dočkaly bojového nasazení Štěpán  Kotrba
15. 9. 2006 Koupí si nové země NATO od Američanů staré železo? Štěpán  Kotrba
24. 4. 2006 Pýcha moci Přemysl  Janýr
11. 4. 2006 Jaderný útok na Írán, raketová sila v Česku a logika Bílého domu Štěpán  Kotrba
9. 4. 2006 The New Yorker: Bush chce použít jadernou bombu proti Íránu   
5. 4. 2006 Amerika ve válce Oskar  Krejčí
22. 3. 2006 NATO - Rusko v historických a politických souvislostech Miroslav  Polreich
20. 3. 2006 Česká televize uvádí na pravou míru... Štěpán  Kotrba
20. 3. 2006 Spojené státy a Indie: noví nejlepší přátelé? Immanuel  Wallerstein
14. 3. 2006 Vztahy NATO - Rusko : nová kvalita   
7. 8. 2004 Powell podepsal dohody o modernizaci radarové základny USA v Grónsku Štěpán  Kotrba
6. 8. 2004 Global Trends 2015: A Dialogue About the Future With Nongovernment Experts   
9. 7. 2004 Spojené státy tajně jednají o výstavbě raketové základny v České republice Stanislav  Kliment

Americká strategie národní bezpečnosti RSS 2.0      Historie >
13. 10. 2006 Bezpečnost v Asii - alarmující doprovodná akce Fóra 2000 Miroslav  Polreich
12. 10. 2006 Tři pětiny občanů proti americké základně   
19. 9. 2006 Návrat Diových blesků - laserové zbraně se dočkaly bojového nasazení Štěpán  Kotrba
15. 9. 2006 Koupí si nové země NATO od Američanů staré železo? Štěpán  Kotrba
7. 9. 2006 Proměny konceptu vnitřní bezpečnosti a jeho "Kmotři"   
5. 9. 2006 Přízrak "války o vodu"   
4. 9. 2006 Ptačí chřipka Ivana Gabala Štěpán  Kotrba
12. 8. 2006 Terorismus podle MacGyvera Štěpán  Kotrba
10. 8. 2006 Rakety od Boeingů - peacekeepers pro 21. století? Štěpán  Kotrba
7. 7. 2006 Rozdel' a panuj Karim  Chaibi
3. 7. 2006 Dnes ještě zapadá slunce nad Zónou... Vladislav  Černík
1. 6. 2006 Frank: "Neměl jsem o tajných dokumentech o americké základně ani tušení" Robert  Kvacskai
31. 5. 2006 Šifra mistra Blaira Robert  Kvacskai
26. 5. 2006 Írán: Návrat změny režimu   
14. 5. 2006 Fukuyama: Čemu dnes čelí svět   

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
13. 10. 2006 Bezpečnost v Asii - alarmující doprovodná akce Fóra 2000 Miroslav  Polreich
3. 10. 2006 Protiraketová obrana USA: Výsledky testů budí rozpaky v odborných kruzích Stanislav  Kaucký
28. 8. 2006 Protiraketová obrana USA: XBR a SBX radary Stanislav  Kaucký
2. 8. 2006 Cizí protiraketová základna v Česku? Stanislav  Kaucký
19. 7. 2006 O raketách bez iluzí Oskar  Krejčí
2. 6. 2006 Veřejná zpráva se stala tajnou. Proč? Až po volbách...   
31. 5. 2006 Šifra mistra Blaira Robert  Kvacskai
30. 5. 2006 Staly se Britské listy cílem dezinformační hry, anebo předseda výboru pro obranu a bezpečnost Parlamentu Jan Vidím zatajil poslancům důležitá fakta? Štěpán  Kotrba
25. 5. 2006 Americké antiraketové základny v Evropě: Je docela jasné, proti komu Karel  Dolejší
23. 5. 2006 Čím méně se o něčem chce někomu mluvit, tím hůř to půjde zamlčet Oldřich  Průša
22. 5. 2006 New York Times: Raketová sila v České republice? Po volbách ! Štěpán  Kotrba
22. 5. 2006 V čím zájmu a proti komu je "protiraketový štít"? Stanislav  Kliment, Jiří G. Müller
10. 5. 2006 Vznikne v České republice opravdu raketová základna USA? Vojtěch  Filip
11. 4. 2006 Jaderný útok na Írán, raketová sila v Česku a logika Bílého domu Štěpán  Kotrba

Šanghajská organizace spolupráce RSS 2.0      Historie >
13. 10. 2006 Bezpečnost v Asii - alarmující doprovodná akce Fóra 2000 Miroslav  Polreich
22. 9. 2006 Rozpad "Osy zla" : svět chce mír, média a Vondra chtějí krev Miroslav  Polreich
12. 6. 2006 Rusko snižuje závislost na dolaru Karel  Dolejší
8. 6. 2006 Energetická geopolitika 2006   
21. 4. 2006 Evropské dilema: Jaderný Írán a izraelská expanze Lukáš  Veselý
25. 1. 2006 Boj o ropu a íránská nezávislost Mojmír  Babáček
26. 10. 2005 Středoasijská šachovnice Oskar  Krejčí