12. 10. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 10. 2006

Golbální oteplování a sluneční aktivita

Nechci se pánům Brezinovi a Rovenskému plést do jejich debaty o Lomborgovi, přesto bych chtěl zareagovat alespoň na bod 6 příspěvku pana Rovenského a zároveň i na část příspěvku pana Breziny. Pochopitelně jen z čistě klimatologického hlediska.

(Autor je klimatolog.)

Vliv změn sluneční aktivity na klimatický systém klimatologové v žádném případě nezpochybňují. Už proto, že Slunce je naprosto jasně převládajícím zdrojem energie pro Zemi a tedy i pro její klimatický systém. Je ale třeba podívat se na tuhle věc trochu podrobněji.

Především někdy jsou k vidění grafy relativních čísel slunečních skvrn a vedle nich grafy průměrné globální teploty za posledních více než 100 let. Často mají podobný průběh. Existuje ovšem několik rekonstrukcí globální průměrné teploty z období bez přístrojových pozorování nebo jen s velice řídkou sítí stanic. Podobně ale existuje i více rekonstrukcí průběhu relativního čísla slunečních skvrn z období bez přímých a soustavných astronomických pozorování. Pak někdy stačí vybrat tu správnou dvojici rekonstrukcí a "udivující" podobnost je na světě. Druhá námitka (a v principu zcela správná) ale nakonec pochází přímo od pana Breziny. V příspěvku z 20.9.2006 s názvem a href="/art/30375.html" target="_blank">""Vědecký konsenzus" o hrozbě globálního oteplování je fikce" totiž pan Brezina píše: "Základní logická chyba této úvahy spočívá už v tom, že pouhá korelace dvou jevů je bez důkazů automaticky vydávána za jejich kauzalitu". Přesně to platí i tady. Pouhá podobnost křivek relativního čísla slunečních skvrn a globální průměrné teploty není žádným důkazem.

Navíc klimatickému systému je úplně jedno, kolik je na Slunci skvrn nebo skupin skvrn. Pro klimatický systém je důležitý především energetický příkon slunečního záření a to, jak klimatický systém tuto energii "zpracuje". Jedenáctiletý sluneční cyklus, měřený relativním číslem slunečních skvrn, vypadá jako cyklus velice silný. Přesto se však v řadách přízemních meteorologických charakteristik prakticky nevyskytuje, maximálně tak někde na hranici statistické významnosti. Lze ho ale celkem dobře detekovat v některých datech, popisujících stav stratosféry. To může mít dvě příčiny. Buď klimatický systém (zejména v troposféře) shlazuje signál sluneční aktivity nebo je tento signál poměrně slabý. Případně obojí. Klimatický systém evidentně má značnou setrvačnost, takže jisté shlazení tam celkem určitě bude. Porovnejme ale vývoj relativních čísel slunečních skvrn (ZDE, graf si jistě snadno nakreslíte) s grafem měřeného příkonu slunečního záření od roku 1978 ZDE (zdrojem obého je National Geophysical Data Center NOAA). Zjistíte, že i tak dramaticky vypadající variabilita relativního čísla slunečních skvrn v posledních skoro 30 letech má v důsledku jen minimální vliv na příkon slunečního záření (rozpětí cca 1 W/m2, což není ani promile střední hodnoty příkonu slunečního záření na horní hranici atmosféry -- 1366-1367 W/m2). Mimochodem -- rozmezí změn příkonu slunečního záření, spojené s excentricitou dráhy Země kolem Slunce, dosahuje kolem 8% střední hodnoty, a je tedy přibližně o 2 řády výraznější než vliv změn sluneční aktivity. A jen pro zajímavost -- kvantitativní odhad vlivu jednotlivých faktorů na tzv. "radiační forcing" (jeho důsledkem je právě ono "globální oteplování") je vidět třeba na tomto obrázku (podrobnější informace např. ZDE, tam najdete i spoustu odkazů na "peer-reviewed" literaturu). Z něj je celkem jasně vidět, že změny sluneční aktivity nepředstavují ve srovnání se skleníkovými plyny zrovna žádný podstatný faktor.

Klimatický systém by mohl (a asi i měl) reagovat na dlouhodobé systematické změny sluneční radiace (tj. na změny s charakteristickým časem několik desetiletí až staletí), pro tyto časové intervaly však chybí dostatečně spolehlivá a přesná data o příkonu záření. Samotnými změnami sluneční aktivity ale rozhodně nelze vysvětlit již detekovanou systematickou změnu průměrné globální teploty. Z přímých měření je např. jasné, že za posledních 30 let, tedy za období, kdy došlo k nejrychlejšímu růstu globálních průměrných teplot (cca o 0,5°C), nebyl zaznamenán žádný významnější systematický nárůst příkonu slunečního záření, variabilita příkonu záření se odehrávala zejména v oblasti 11-letého slunečního cyklu, na který klimatický systém z hlediska troposférických charakteristik reaguje zcela minimálně. Vliv rostoucích koncentrací skleníkových plynů se naopak ukazuje být daleko výraznější.

Je jasné, že mohou existovat ještě jiné mechanismy, jakými Slunce ovlivňuje klimatický systém (např. přes interakci slunečního a zemského magnetického pole), ty jsou ale maximálně tak ve stavu hypotéz a bude trvat ještě nějaký čas, než budou tyto hypotézy buď dostatečně prověřeny nebo naopak zamítnuty. Jak pan Brezina sám uváděl -- ani případné korelace nemusejí znamenat kauzalitu a je třeba vysvětlit mechanismus, kterým to ovlivnění probíhá. To zde zatím chybí.

                 
Obsah vydání       12. 10. 2006
12. 10. 2006 Tři pětiny občanů proti americké základně
12. 10. 2006 Česká politika: Existuje skutočný problém, alebo "narcisi" sa hrajú? Igor  Daniš
12. 10. 2006 Hovor s nebožtíkem: Jak kontaktovat Českou spořitelnu Jan  Čulík
12. 10. 2006 I Česká spořitelna terčem mezinárodních bankovních podvodníků
12. 10. 2006 Útok na zákazníky České spořitelny jde tentokrát z Pákistánu
12. 10. 2006 Pákistánská adresa nic neznamená
11. 10. 2006 Golbální oteplování a sluneční aktivita Ladislav  Metelka
12. 10. 2006 Činnost Petra Kužvarta na Praze 4 je záslužná
12. 10. 2006 Ještě ke globálnímu oteplování Ivan  Brezina
12. 10. 2006 Globální oteplování -- Brezina, Mann, McKitrick a hokejka Ladislav  Metelka
12. 10. 2006 Kanada odmítla poskytnout azyl teroristovi americké CIA Miloš  Kaláb
12. 10. 2006 Píši vám, Darino, a nevím, zda víte, co říkáte... Štefan  Švec
12. 10. 2006 Jak dopisy negramotných Tomáš  Čurda
12. 10. 2006 Věčné otázky v nových šatech aneb Může být truhlář ministrem financí? Uwe  Ladwig
12. 10. 2006 Lesní moudrost IV. Věra  Říhová
12. 10. 2006 Svobodu, nebo smrt!
11. 10. 2006 Irák: 650 000 mrtvých od roku 2003?
12. 10. 2006 České republice hrozí sankce EU za chybějící plán snižování emisí
12. 10. 2006 Spoluhráči Stanislav A. Hošek
11. 10. 2006 Severní Korea: Americký nátlak by znamenal válku
12. 10. 2006 Petr Kužvart a jeho nezávislá samochvála Štěpán  Kotrba
11. 10. 2006 K podivnému "upozornění redakce" Britských listů Petr  Kužvart
11. 10. 2006 Selhávání úřednictva pod nadvládou místních politických reprezentací a komunální volby Petr  Kužvart
11. 10. 2006 Zachraňme park Kavalírka
11. 10. 2006 Žena, kterou miloval primář Sova Darina  Martykánová
11. 10. 2006 Došlo v Severní Koreji vůbec k jadernému výbuchu? Petr  Nachtmann
11. 10. 2006 O Skeptickém ekologovi, ČEZu, závodech v odkazování a ohýbaném svědomí Jan  Rovenský
11. 10. 2006 Jaderná politika Severní Koreje vůbec není iracionální
11. 10. 2006 Vynikající Taneční hodiny v Praze!
11. 10. 2006 Jazyková neznalost Čechů působí v Tunisku divně
11. 10. 2006 Plán Jiřího Paroubka, plán Václava Klause Jakub  Žytek
6. 10. 2006 Hospodaření OSBL za září 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Globální oteplování RSS 2.0      Historie >
12. 10. 2006 Globální oteplování -- Brezina, Mann, McKitrick a hokejka Ladislav  Metelka
11. 10. 2006 Golbální oteplování a sluneční aktivita Ladislav  Metelka
5. 10. 2006 Lomborga pozvali ČEZ a Czech Coal   
30. 9. 2006 Elektrárna špiní skoro tolik jako všechna auta   
27. 9. 2006 Teplota Země je nebezpečně vysoká, varují vědci z NASA   
23. 9. 2006 Gorův film Nepohodlná pravda Jan  Čulík
23. 9. 2006 Globální oteplování -- pravdy a mýty Ladislav  Metelka
22. 9. 2006 Torrent na Nepohodlnou pravdu   
22. 9. 2006 Má Klaus pravdu, protože rozumí klimatologii, anebo proto, že je president? Jiří  Jírovec
22. 9. 2006 Richard Branson poskytne 3 miliardy dolarů na boj proti globálnímu oteplování   
21. 9. 2006 Stát Kalifornie žaluje automobilky, že přispívají ke globálnímu oteplování   
20. 9. 2006 Zpochybňování vědeckého konsensu o hrozbě globálního oteplování systematicky financují firmy Phillip Moris a Exxon   
20. 9. 2006 "Vědecký konsenzus" o hrozbě globálního oteplování je fikce Ivan  Brezina
20. 9. 2006 "Snaha zmírnit globální oteplování je ztráta času a peněz"   
20. 9. 2006 Britská Královská vědecká společnost požaduje, aby Exxon přestal financovat popírače globálního oteplování