13. 10. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 10. 2006

Několik poznámek ke kauze Doležel

Nejnovější kauza nenapravitelného hochštaplera Zdeňka Doležela se týká čerpání peněz ze strukturálních fondů EU, přesněji z tak zvaného Společného regionálního operačního programu (dále jen SROP), který řídí Ministerstvo pro místní rozvoj. Vymysleli ji lidé, kteří problematice evropských fondů asi moc nerozuměli, vyšetřují ji policisté, kteří jí rozumí ještě méně, mluví a píšou o ní novináři, kteří jí nerozumí vůbec.

O co vlastně v kauze vlastně šlo? V listopadu 2005 schválila hodnotitelská komise SROP 11 projektů tzv. nadregionálního charakteru v oblasti cestovního ruchu. Mezi nimi byl i projekt obecně prospěšné společnosti Bono Publico z Budišova na Třebíčsku týkající se rekonstrukce dvou nemovitostí na objekty cestovního ruchu. Z informace na webu www.strukturalni-fondy.cz se dovídáme, že celkové náklady projektu byly 120 613 131 Kč, přislíbená dotace z strukturálních fondů EU 49 496 670 Kč a ze státního rozpočtu (tzv. "kofinancování") 15 203 330 Kč (celkem tedy oněch 65 milionů, které jsou zmiňovány v denním tisku). Projekt byl podán v rámci tzv. 4. výzvy někdy na počátku roku 2005, v době, kdy v čele MMR stál Pavel Němec.

Je ještě třeba připomenout, že minimální hranice pro přijetí projektu do nadregionálního schématu je 3 miliony EUR uznatelných nákladů, tj. o něco méně než 90 milionů Kč. Vzhledem k tomu, že kraje mohly spolufinancovat pouze malé projekty (tak do 10 -- 15 milionů Kč), byla tady dotačně nepokrytá zóna středních projektů. Tyto projekty by spadaly velikostí pod grantová schémata krajů, které však na jejich financování neměly alokovány finanční prostředky. Jejich nositelé se je proto snažili všemožně spojovat, nafukovat a zvětšovat s cílem překonat magickou hranici tří milionů EUR. To byl zcela jistě i případ projektu společnosti Bono Publico, neboť samy o sobě zámečky v malé obci Budišov i v Třebíči žádný nadregionální význam nemají.

Abychom lépe pochopili pozadí případu, musím ještě dodat, že již k žádosti o podporu se povinně přikládá tzv. "podrobný rozpočet" potvrzený nějakým odborníkem v oblasti stavebnictví (projektantem, rozpočtářem stavební firmy apod.) a opatřený jejich podpisem a razítkem. Bez tohoto dokumentu by byl projekt bez milosti vyřazen, žádné úplatky by nepomohly. V rozpočtu odborník potvrzuje, že ceny v něm uvedené jsou tzv. ceny obvyklé pro daný účel. Tímto odborníkem nemohl být ani starosta Péťa ani jeho povedení kamarádi. Pokud je skutečně pravda, že rozpočet byl nadhodnocen o 30 milionů korun, pak je minimálně spoluviníkem ona osoba stvrzující jeho správnost. Zůstává otázkou, proč byl projekt takto nadhodnocen, když zdánlivě i bez nadbytečných milionů dosáhl hranice potřebné pro přijetí do programu. Neznám obsah projektu, mohu se proto jen domnívat, že část nákladů byla tzv. "neuznatelných" a tudíž bez oněch "dodatečných" třiceti milionů uznatelných nákladů by nebylo možné žádost vůbec podat.

Z výše uvedeného přehledu vyplývá dále, že přislíbená (nikoli přidělená!) dotace pokrývala zhruba 50 % rozpočtových nákladů projektu. V projektovém návrhu však musí žadatel uvést (a po schválení podpory ještě před podpisem smlouvy i prokázat) spolufinancování z vlastních finančních prostředků či z úvěru (leasing není přípustný). Do přípravy projektu tedy nutně vstupuje i banka, u níž probíhá standardní úvěrové řízení. Protože se úvěr musí splatit z vlastních vyprodukovaných prostředků, jde koneckonců o vlastní zdroje. Pro podstatu kauzy z toho vyplývají dvě skutečnosti. Za prvé, údajné nadhodnocení rozpočtových nákladů musela "spolknout" i financující banka a za druhé, nemohlo jít o záměr okrást výlučně stát, ale i vlastní obecně prospěšnou společnost (v rozdělení zhruba půl na půl).

Podané projekty hodnotí nezávislí hodnotitelé. Ti ale vycházejí z předaných podkladů, za jejichž správnost žadatelé ručí. Nemají za úkol kontrolovat, zda rozpočet není "nafouklý", ani na to nemají prostředky. Ve prospěch doporučení žádosti pravděpodobně svědčila lokalizace projektu do regionu se soustředěnou podporou státu.

Zpronevěru peněz v procesu realizace projektu komplikuje několik nastavených mantinelů. Na všechny rozhodující dodávky musí být vypsáno výběrové řízení podle zákona o veřejných zakázkách (zákon č.40/2004 Sb.). Dotace se proplácí až po dokončení stavby, popřípadě nějaké její části (pokud je projekt rozdělen na etapy), na základě předložených podkladů, především vystavených faktur. Probíhá nejen důkladná kontrola dokladů, ale i dohlídka přímo na místě kvalifikovanými odborníky. Na závěr je projekt povinně kontrolován nezávislým auditorem. Ještě po řadu let je nutno uchovávat doklady pro případné následné kontroly nejen u žadatele, ale i u jeho dodavatelů. Kontrolor může tedy prověřit i faktury subdodavatelů materiálu a služeb a tak zpětně zjistit nadhodnocení rozpočtu.

Kromě toho přidělené peníze končí u dodavatelů, žadateli nic nezbývá. K tomu, aby mohl zpronevěřit část dotace a úvěru, musí žadatel najít takového dodavatele, který je ochoten z proplacených částek faktur vrátit v hotovosti a bez potvrzení dohodnutý desátek. To je možné v řádu statisíců, možná jednoho dvou milionů, ale ne v řádu desítek milionů. Představa, že by si několik jednotlivců rozdělilo čtvrtinu rozpočtových nákladů projektu, je absurdní.

S trochou nadsázky mohu konstatovat, že si Doležel a spol. umanuli "prodat Karlštejn". A tenhle blábol šíří sdělovací prostředky a emotivně probírají politici na tiskových konferencích. Všichni mluví o pokusu zpronevěřit fondy EU, ale dotyční vykukové z toho nebyli zatím vůbec obviněni! A přitom tam v případě, že informace z médií jsou pravdivé, šlo minimálně o pokus o podvod (a nejen dotační, ale s největší pravděpodobností i úvěrový!) či zpronevěru. Policisty z ÚOOZ ale asi více přitahují úplatky, které byly v kauze zřejmě skutečně vyplaceny, zajímalo by mne ovšem za co. Hodně to připomíná scénář "pět na stole českých". Stejní investigativní novináři, stejní "šibalové" předstírající svoji důležitost a styky. Jediný reálně účinný úplatek mohl být vyplacen či slíben zástupci stavební firmy, která pak "vyhrála" výběrové řízení. Nedovedu si však představit, že by něco zmohly peníze pro úředníky na ministerstvu. Tady asi Doležel blufoval stejně jako v případu privatizace Unipetrolu.

Nejsem přesvědčen, že policisté z ÚOOZ jednali na politickou objednávku. Ti pouze rázně a profesionálně reagovali na vzniklou situaci. Ovšem tu situaci časově i prostorově naaranžovali redaktoři TV NOVA a u nich bych si objektivností a nestranností tak jistý nebyl. Své informace pustili do světa právě před komunálními volbami a uštědřili nenáviděným socanům pořádně tvrdou ránu. Je smutné, že předáci ČSSD (především Stanislav Gross) v minulosti dopustili, aby se na ně nalepily pochybné existence s kontakty na podsvětí, a tím poskytli novinářským šikulům s dobrými styky na policii příležitost je politicky zdiskreditovat. A ještě tak obratně, že jim za to znemožnění museli poděkovat. Mohou se sice utěšovat, že se to stává i jinde a jiným, ale následky ponesou ještě dlouho. A s nimi i ti, jejichž zájmy by měli politicky zastupovat.

Autor, člen vedení Komory evropských poradců, působí v oblasti strukturálních fondů EU

                 
Obsah vydání       13. 10. 2006
14. 10. 2006 Rada bezpečnosti OSN schválila sankce proti Severní Koreji
15. 10. 2006 Václav Moravec selhal
15. 10. 2006 Činy současného prezidenta jsou protiústavní
13. 10. 2006 Proč si kupovat za dva miliony informace, které jsou dostupné na internetu? Michael  Kroh
15. 10. 2006 Letecká společnost British Airways čelí soudnímu sporu
13. 10. 2006 Několik poznámek ke kauze Doležel Michael  Kroh
14. 10. 2006 Poradce: "Bílý dům se vysmíval evangelikálům"
14. 10. 2006 Muslimské autority přijaly papežovu omluvu
13. 10. 2006 Eduard Freisler (LN) - importér mediálních zdí do Čech, zn. levně Michal  Brož
14. 10. 2006 A co budeme dělat teď, Mirku....? Irena  Ryšánková
13. 10. 2006 Vysoký armádní činitel: Britská vojska musejí odejít z Iráku
13. 10. 2006 Ústava úpí, bude ji demokracie následovat? Oldřich  Průša
13. 10. 2006 LangerTek: "Policista ucítil při otáčení přes tonfu kontakt s druhou osobou" Michal "Wolf" Vlk
14. 10. 2006 Randák ke sloučení tajných služeb : diletantismus napomáhající totalitě Štěpán  Kotrba
13. 10. 2006 Reportér britské televize "protizákonně usmrcen americkými vojáky"
13. 10. 2006 Česká televize nejspíše ví už nyní, jak dopadnou senátní volby
13. 10. 2006 Pomník neznámé úřednici Petr  Kužvart
13. 10. 2006 Kritika Štěpána Kotrby vůči Petru Kužvartovi "je téměř závistivá"
13. 10. 2006 Colin Powell: Sloužil jsem špatnému prezidentu a vládě, která selhala
14. 10. 2006 Zaorálek o antiraketovém systému USA Jiří G. Müller
13. 10. 2006 Bezpečnost v Asii - alarmující doprovodná akce Fóra 2000 Miroslav  Polreich
13. 10. 2006 Jan Beránek: Modrá Strana zelených diskredituje ekologickou politiku
13. 10. 2006 Spojené štáty nebudú "riadiť internet", ale... Matúš  Holý
13. 10. 2006 Nevada: Kam o víkendu? Pozorovat atomové výbuchy Miloš  Kaláb
13. 10. 2006 Bingo, za všechno můžou komunisti. I za bingo?
12. 10. 2006 Haiti: bezuzdné násilí v zemi desetitisíce mrtvých Daniel  Veselý
12. 10. 2006 Globální oteplování -- Brezina, Mann, McKitrick a hokejka Ladislav  Metelka
13. 10. 2006 Boj s větrnými mlýny Darina  Martykánová
16. 10. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. -- 30. září 2006
13. 10. 2006 Paranoidní představa o skutečnosti paní Martykánové Věra  Říhová
13. 10. 2006 Podotázky Jan  Polívka
13. 10. 2006 Co se stane po pádu severokorejského režimu?
13. 10. 2006 Chuligáni, antisemité a rasisté Uwe  Ladwig
13. 10. 2006 2019: Spoveď sklamaného liberála Michal  Polák
13. 10. 2006 Balada 3 Jan  Vladislav
13. 10. 2006 Nevkus a devastace narůstají řadou geometrickou
13. 10. 2006 Obři z hoven, spousta andělů a květy zla Jan  Stern
13. 10. 2006 S Lulom alebo bez Lulu Sergio Iván Moya Mena
12. 10. 2006 Tři pětiny občanů proti americké základně
13. 10. 2006 Policejní bdělost a ostražitost v Bosně
12. 10. 2006 Petr Kužvart a jeho nezávislá samochvála Štěpán  Kotrba
11. 10. 2006 Golbální oteplování a sluneční aktivita Ladislav  Metelka
11. 10. 2006 Irák: 650 000 mrtvých od roku 2003?
12. 10. 2006 Česká politika: Existuje skutočný problém, alebo "narcisi" sa hrajú? Igor  Daniš
11. 10. 2006 Selhávání úřednictva pod nadvládou místních politických reprezentací a komunální volby Petr  Kužvart
11. 10. 2006 Žena, kterou miloval primář Sova Darina  Martykánová
12. 10. 2006 Kanada odmítla poskytnout azyl teroristovi americké CIA Miloš  Kaláb
22. 11. 2003 Adresy redakce
6. 10. 2006 Hospodaření OSBL za září 2006