13. 10. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 10. 2006

Boj s větrnými mlýny

aneb intelektuálové a analýza pop-kultury

Nerušit pohodu a nekalit vodu jsou přeci zásadní přikázání našeho každodenního života, která nám brání napsat stížnost na nepříjemnou prodavačku, vrátit číšníkovi špatně umytý příbor nebo jít na demonstraci proti něčemu, na co denně nadáváme v hospodě. Nahromaděná frustrace pak ale potřebuje ven a ejhle, je tu matka, která svému tříletému dítěti nadává do kreténů (žila jsem v čtyřech zemích, ale tohle jsem viděla jen v rodné Praze), je tu stará paní, která místo slov "s dovolením" používá na cestě k nejbližšímu sedadlu dloubance svou holí, jsou tu bezohlední řidiči, kteří ročně zabíjejí na silnicích téměř nejvíce lidí v celé EU.

Mohla jsem napsat rozdurděný článeček, ale v zájmu kvality Britských listů si toto potěšení odpustím :o) Místo toho se zamyslím nad několika fenomény, se kterými se každý z nás často setkává. Začnu tím, když Vám někdo mu usilovně vyvrací, co jste nikdy netvrdil.

Jistě, každý písemný a slovní projev, každý "text" má nekonečné množství čtení, interpretací. Přesto však existuje jistá schopnost porozumění psanému textu, která se dá rozvíjet a která se dá jistým způsobem i měřit. Pokud chcete tvrdit, ze báseň "Znám křišťálovou studánku" je o zfetovaných robotech, musíte si to umět obhájit.

Komunismus těžce poznamenal humanitní a společenské vědy, protože se je snažil buď zničit (sociologie, kulturní antropologie) nebo proměnit v poslušnou služku moci (historie, filosofie). To mělo za následek, že tyto vědy byly vnímány jako "ideologické povídání" oproti "tvrdým faktům" nabízeným vědami exaktními i přírodními. Zatímco na Západě (i v mnohých tzv.rozvojových zemích) byl kritický potenciál humanitních a společensko-vědních oborů velmi účinný a dokonce inspiroval k sebereflexi a ke kritice své "vědecké objektivity" i exaktní a přírodní vědce, v postkomunistických zemích dodnes v mnoha případech humanitní a společenské vědy lpí na kumulaci "tvrdých faktů" jako jediné obraně před obviněním z "ideologického blábolení". To je ochuzuje o možnost odvážné interpretace a zpochybnění soudobých mýtů, které by mohly obohatit celou společnost. V současné době se v Česku situace radikálně zlepšuje, ale do povědomí široké veřejnosti z tohoto kvasu proniká jen málo, možná i proto, že publicisté, kteří s vědci mluví, je obvykle tlačí k černobílému vyjádření, která jen potvrzuje a legitimizuje existující názory.

Před rozvojem interpretačních schopností se dosud často dává přednost hromadění encyklopedických znalostí, zvlášť u zkoušek a na nižších stupních škol. Proto je rozvoj schopnosti porozumět psanému textu v českém školství poměrně zanedbávanou záležitostí. Potvrzují to i srovnávací studie, v nichž se čeští školáci pravidelně umísťují na nepříliš chvalitebných příčkách.

Tím vším skutečně nechci říci, že reakce Štefana Švece na moji nostalgickou úvahu o ženě, kterou miloval primář Sova, je neblahým produktem českého školství (navíc jiné Štefanovy články jednoznačně svědčí o onom obrození interpretativních stránek literární vědy, ne o nějakém omšelém pozitivismu, což s povděkem kvituji). Stejně tak by se totiž za jeho neblahý produkt dal označit můj text, který nedokázal jasně zprostředkovat Štefanu Švecovi (možná i mnoha jiným), co tím chtěl básník, tedy já, říci. Pouze se snažím říci, že je třeba pečlivě číst, než se pustíme do polemického boje, protože se nám pak může snadno stát, že, stejně jako Don Quijote, bojujeme s větrnými mlýny, tedy s imaginárním nepřítelem :o)

Především, pozorné čtení by umožnilo všimnout si věty, kde jsem skromně a pokorně přiznávala, ze vzhledem k tomu, ze žiji mimo ČR, mohly mi v posledních letech mnohé atypické seriálové postavy uniknout, a prosila jsem čtenáře, aby mi o nich napsali. Možná, že kdyby tato věta byla přečtena, nemusela polemika mluvit o mé paranoie a nevědomosti.

Dále, je až roztomilé, jak Štefan Švec naznačuje (nebo se mýlím?), že své znalosti o postavách televizních seriálů nezískal jejich sledováním, ale z internetových stránek televizních stanic. Budeme tedy napříště psát filmové kritiky (nebo polemiky s nimi), aniž bychom zhlédli daný film, pouze na základě stručného shrnutí děje, které nám na reklamním letáku nabídne Miramax či 20th Century Fox? Jistě, televizní seriály mohou být stručně řečeno "pěkná blbost", ale pokud o nich chci psát, měl bych je vidět! Goebbelsovy projevy jsou bezesporu "pěkná blbost", ale to ještě neznamená, že je historik, který píše o nacistické ideologii, nemusí číst. Kulturní studia se věnují mimo jiné tématu popkultury a každý, kdo na toto pole vstoupí, by měl z profesní poctivosti překonat strach mladého intelektuála, že bude spojován s potěšením z braku :o) Chtěla bych svého kolegu povzbudit poukazem na skutečnost, že Umberto Eco také musel pro své Skeptiky a těšitele přečíst celého Supermana a poslouchat Ritu Pavone, takže chce-li psát o televizních seriálech, ať se nebojí na ně občas juknout :o) Pokud z toho vznikne zajímavá studie či další rozmarná úvaha, s nadšením si ji přečtu!

Ve svém článku jsem netvrdila, že seriálové postavy starších žen jsou stereotypní proto, že nemají profesní identitu. Proto je zcela zbytečný seznam postav ze soudobých seriálů, které jsou podnikatelkami, lékařkami, účetními či bývalými učitelkami francouzštiny (některé postavy, o nichž Štefan Švec píše, potencionálně zajímavé jsou a děkuji za upozornění na ně, u jiných však figuruje jen povolání). Zde je větrný mlýn! Štefan Švec si zřejmě myslí, ze oním stereotypem starší české ženy, o němž mluvím, je žena bez profese, žena v domácnosti. Ale to jsem nikde netvrdila, ba ani si to nemyslím. Z několika důvodů:

1) Kdyby se české seriály jen hemžily ženami v domácnosti, bylo by to nevěrohodné, protože většina českých žen je či - před důchodem byla - zaměstnaná. Ani já, byť sebevíce zaslepená, si nemohu myslet, že stereotyp starší české ženy, jak ji zobrazují soudobé seriály, je žena v domácnosti. Naopak, stereotyp české ženy byl a je žena -- stachanovka, která zvládá vše. Pracuje, stará se o děti, denně vaří a peče, má uklizený byt a k tomu ještě pěstuje svůj vzhled -- neptejte se mě, jak to všechno zvládá, já to nevím :o)

2) I žena v domácnosti může být podle kriterií v mém článku velmi nestereotypní postavou. Když jsem totiž mluvila o redukci postav starších žen na maminkovství a babičkovství, mluvila jsem o jejich podílu na ději, vztahu k jiným postavám, o jejich akci v rámci narace. Samozřejmě, o tom se dozvíme jen málo z charakteristiky postavy na website seriálu, to lze analyzovat pouze při sledování onoho popkulturního dílka. Tyto starší ženy mohou mít svoji profesi nebo ji měly před důchodem, mohou být vzdělané (výslovně jsem psala o porevolučních seriálových "dámách"). Já jsem ale mluvila o tom, ze jejich intelektuálnií schopnosti, stejně jako jejich koníčky, jejich názory, jejich nešvary nejsou obvykle aktivní součástí děje, spíše jsou nálepkami, které tyto postavy nesou, ale které v příběhu a v posunování děje kupředu hrají jen malou roli, pokud se neprojevují ve vztahu k dětem či vnoučatům (pokud jim nekomplikují život). V profesních seriálech je profese samozřejmě důležitá, ale jak si čtenář mohl všimnout, nejmenuji profesi lékařky jako jeden z důvodů, proč je dr. Fastová postavou silně atypickou (jiné lékařky či sestry z téhož seriálu nijak atypické nejsou). Co zplošťuje české seriálové postavy starších žen na roli maminek a babiček není jejich profesní nečinnost (často jsou činné), ale právě to, že jejich ne-pečovatelské aktivity hrají v ději seriálu zanedbatelnou roli, a pokud ženy "nepečují", bývá to předmětem kritiky, stejně jako když "pečují příliš".

3) Nepřipisuji profesi všespásný charakter, naopak. Myslím, že stereotyp ženy, jejíž život je zasvěcen především ostatním, nemá až tak moc společného s tím, je-li ona žena v domácnosti nebo pracuje. Postava starší ženy v domácnosti par excellence, jako je slečna Marplová, je jednoznačně nositelkou zábavného a napínavého děje, je důležitým aktérem příběhu -- což je to, po čem volám.

Jistě, není jen jeden stereotyp, je jich celá řada, na tom se shodneme. Každá dobře napsaná postava z popkulturního dílka je čímsi víc než prostou nálepkou. Každopádně můžeme ale analyzovat, v jakých ohledech jsou postavy starších žen zploštěné ve srovnání s ostatními postavami. Na základě toho pak můžeme určit, které postavy starších žen se tomuto zploštění více či méně vymykají.

V popkultuře málo zobrazované, i když ve skutečnosti běžné stránky života mnoha starších žen, které jsem oceňovala u postavy dr. Fastové, jsou právě akceschopnost, nadhled, který jim umožňuje snáze než ženám mladším, vykašlat se na to, co řekne okolí, menší závislost na mínění mužů, pokud jde o sebehodnocení.

Kromě toho je tu samozřejmě ona odvaha být nepříjemná, za něčím si stát. V tomto bodě se obávám, že se dotýkáme hlubších stránek české povahy. Nerušit pohodu a nekalit vodu jsou přeci zásadní přikázání našeho každodenního života, která nám brání napsat stížnost na nepříjemnou prodavačku, vrátit číšníkovi špatně umytý příbor nebo jít na demonstraci proti něčemu, na co denně nadáváme v hospodě. Nahromaděná frustrace pak ale potřebuje ven a ejhle, je tu matka, která svému tříletému dítěti nadává do kreténů (žila jsem v čtyřech zemích, ale tohle jsem viděla jen v rodné Praze), je tu stará paní, která místo slov "s dovolením" používá na cestě k nejbližšímu sedadlu dloubance svou holí, jsou tu bezohlední řidiči, kteří ročně zabíjejí na silnicích téměř nejvíce lidí v celé EU...

                 
Obsah vydání       13. 10. 2006
14. 10. 2006 Rada bezpečnosti OSN schválila sankce proti Severní Koreji
15. 10. 2006 Václav Moravec selhal
15. 10. 2006 Činy současného prezidenta jsou protiústavní
13. 10. 2006 Proč si kupovat za dva miliony informace, které jsou dostupné na internetu? Michael  Kroh
15. 10. 2006 Letecká společnost British Airways čelí soudnímu sporu
13. 10. 2006 Několik poznámek ke kauze Doležel Michael  Kroh
14. 10. 2006 Poradce: "Bílý dům se vysmíval evangelikálům"
14. 10. 2006 Muslimské autority přijaly papežovu omluvu
13. 10. 2006 Eduard Freisler (LN) - importér mediálních zdí do Čech, zn. levně Michal  Brož
14. 10. 2006 A co budeme dělat teď, Mirku....? Irena  Ryšánková
13. 10. 2006 Vysoký armádní činitel: Britská vojska musejí odejít z Iráku
13. 10. 2006 Ústava úpí, bude ji demokracie následovat? Oldřich  Průša
13. 10. 2006 LangerTek: "Policista ucítil při otáčení přes tonfu kontakt s druhou osobou" Michal "Wolf" Vlk
14. 10. 2006 Randák ke sloučení tajných služeb : diletantismus napomáhající totalitě Štěpán  Kotrba
13. 10. 2006 Reportér britské televize "protizákonně usmrcen americkými vojáky"
13. 10. 2006 Česká televize nejspíše ví už nyní, jak dopadnou senátní volby
13. 10. 2006 Pomník neznámé úřednici Petr  Kužvart
13. 10. 2006 Kritika Štěpána Kotrby vůči Petru Kužvartovi "je téměř závistivá"
13. 10. 2006 Colin Powell: Sloužil jsem špatnému prezidentu a vládě, která selhala
14. 10. 2006 Zaorálek o antiraketovém systému USA Jiří G. Müller
13. 10. 2006 Bezpečnost v Asii - alarmující doprovodná akce Fóra 2000 Miroslav  Polreich
13. 10. 2006 Jan Beránek: Modrá Strana zelených diskredituje ekologickou politiku
13. 10. 2006 Spojené štáty nebudú "riadiť internet", ale... Matúš  Holý
13. 10. 2006 Nevada: Kam o víkendu? Pozorovat atomové výbuchy Miloš  Kaláb
13. 10. 2006 Bingo, za všechno můžou komunisti. I za bingo?
12. 10. 2006 Haiti: bezuzdné násilí v zemi desetitisíce mrtvých Daniel  Veselý
12. 10. 2006 Globální oteplování -- Brezina, Mann, McKitrick a hokejka Ladislav  Metelka
13. 10. 2006 Boj s větrnými mlýny Darina  Martykánová
16. 10. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. -- 30. září 2006
13. 10. 2006 Paranoidní představa o skutečnosti paní Martykánové Věra  Říhová
13. 10. 2006 Podotázky Jan  Polívka
13. 10. 2006 Co se stane po pádu severokorejského režimu?
13. 10. 2006 Chuligáni, antisemité a rasisté Uwe  Ladwig
13. 10. 2006 2019: Spoveď sklamaného liberála Michal  Polák
13. 10. 2006 Balada 3 Jan  Vladislav
13. 10. 2006 Nevkus a devastace narůstají řadou geometrickou
13. 10. 2006 Obři z hoven, spousta andělů a květy zla Jan  Stern
13. 10. 2006 S Lulom alebo bez Lulu Sergio Iván Moya Mena
12. 10. 2006 Tři pětiny občanů proti americké základně
13. 10. 2006 Policejní bdělost a ostražitost v Bosně
12. 10. 2006 Petr Kužvart a jeho nezávislá samochvála Štěpán  Kotrba
11. 10. 2006 Golbální oteplování a sluneční aktivita Ladislav  Metelka
11. 10. 2006 Irák: 650 000 mrtvých od roku 2003?
12. 10. 2006 Česká politika: Existuje skutočný problém, alebo "narcisi" sa hrajú? Igor  Daniš
11. 10. 2006 Selhávání úřednictva pod nadvládou místních politických reprezentací a komunální volby Petr  Kužvart
11. 10. 2006 Žena, kterou miloval primář Sova Darina  Martykánová
12. 10. 2006 Kanada odmítla poskytnout azyl teroristovi americké CIA Miloš  Kaláb
22. 11. 2003 Adresy redakce
6. 10. 2006 Hospodaření OSBL za září 2006

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
13. 10. 2006 Paranoidní představa o skutečnosti paní Martykánové Věra  Říhová
13. 10. 2006 Boj s větrnými mlýny Darina  Martykánová
2. 10. 2006 Spain is different Darina  Martykánová
28. 8. 2006 Pandemie ošklivosti Sandra  Wain
16. 8. 2006 Práva žen v ČR projednávána v New Yorku   
25. 7. 2006 Digitální rozkoš Štěpán  Kotrba
21. 7. 2006 Homosexualita ve Frankově Španělsku Darina  Martykánová
7. 7. 2006 S Kotrbom na večné časy a nikdy inak! Gustáv  Murín
7. 7. 2006 Britské listy nejsou diskusní fórum, ale deník Štěpán  Kotrba
7. 7. 2006 Zrušte zákon - bude se porušovat Věra  Říhová
4. 7. 2006 Mužom ide o život Gustáv  Murín
4. 7. 2006 Kto príde po Murínovi, ak nie potopa? Štěpán  Kotrba
29. 6. 2006 Kdo by byl "dáma"? Lenka  Vytlačilová
29. 6. 2006 Pracovní podmínky českých žen   
28. 6. 2006 Sex s pětiletými dětmi je pedofilie Lenka  Vytlačilová