1. 7. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
britský ministr obrany Geoff Hoon
1. 7. 2003
Londýnský právník Abdul Haq al-Ani se chce spojit s Červeným křížem a okupačními úřady a podle ustanovení Ženevských konvencí a Zákona o lidských právech poskytnout stále bez soudu zadržovanému Tariqu Azizovi právní pomoc, ale chce také shromáždit důkazy pro trestní stíhání amerických a britských činitelů za jejich činy v Iráku. Ani konstatuje, že jestliže mu bude odepřen přístup k Tariqu Azizovi, vrátí se do Británie a vydá soudní příkaz pro zatčení britského ministra obrany Geoffa Hoona.
Sloupek

Klikaté jsou cesty českého práva, natož spravedlnosti. V pondělí 30. června ráno se o tom osobně přesvědčil též bývalý generální tajemník bývalého českého zahraničního ministra Jana Kavana Karel Srba. Neb v jeho trestním stíhání za jeho údajnou přípravu vraždy novinářky Sabiny Slonkové se po téměř roce dočkal soudního verdiktu. Verdiktu, který má tolik pochmurných míst, kolik v sobě nese celá tato temná kauza.

V právnické branži platí, že čím je odůvodnění soudního rozhodnutí delší, tím je kostrbatější, a budí proto obecnou nedůvěru. Předseda senátu českobudějovického krajského soudu Slavomír Cirhan rozsudek svého senátu vysvětloval přes dvě hodiny a nepodmíněný osmiletý trest pro Srbu formálně označil za správný. Jenže už takto uložený trest uvozuje nemálo zásadních otázek a pochybností.

Tak třeba: dle českého trestního zákona se i pouhá příprava trestného činu odsuzuje jako čin dokonalý. Za vraždu se ukládá trest odnětí svobody v rozmezí 10 -- 15 let v nejpřísnější věznici, tedy ve věznici se zvýšenou ostrahou -- za několikanásobné či brutální vraždy je rozmezí 12 let až doživotí. Srba a jeho tři komplicové však byli za přípravu jedné vraždy odsouzeni na 8, resp. 6, resp.4 roky odnětí svobody ve věznici s ostrahou -- tedy pod spodní desetiletou hranicí zákonem stanoveného trestu - a do mírnějšího typu věznice. Kromě toho Srba byl vedle té přípravy vraždy odsouzen ještě za trestné činy nedovoleného ozbrojování a za nedovolené držení zakázaných bojových prostředků. U něj konkrétně se tedy jednalo o kvalifikovanou přípravu vraždy, kdy se dopustil další závažné trestné činnost, a namísto polehčujících okolností k mírnějšímu trestu měl naopak okolnosti přitěžující pro trest přísnější. Proč tedy najednou taková soudní umírněnost?

Nebo proč soudce Cirhan tak obsáhle poukazoval na Srbovy majetkové poměry, které však samy o sobě nebyly předmětem tohoto soudního řízení? Je snad důležité, co tvrdí nějaká novinářka? Byl Srba snad odsouzen také za majetkovou trestnou činnost, nebo je "nepřiměřené" bohatství v Česku opět zločinem? A rozhodoval soud i o zabavení tohoto bohatství, když právě kvůli jeho jakési vágní nelegálnosti mělo k té vraždě dojít?

A co je na celé této kauze možná vůbec nepodivnější, je způsob, jakým soud uznal kvalitu důkazů, zde věrohodnosti svědků. Na jedné straně vše rozhýbalo udání policejního konfidenta, který však Srbovu vinou popírá, ale jehož svědectví soud odmítl, a naopak za věrohodné uznal svědectví spoluobviněné, která byla na Srbovi neúspěšně citově závislá a která dle soudních znalců trpí bájivou představivostí.

Jistě v této věci existuje řada dalších, neméně důležitých otázek, na něž bude nutno ještě náležitě odpovědět. Nicméně už nyní je zřejmé, že v ní mnohem víc než o nalezení pravdy a z ní se odvíjející spravedlnosti jde nejspíš pouze o předstíranou soudní shovívavost a hlavně o mediální kalkul s veřejností. Třeba proto, aby se ta veřejnost na tuzemské soudy a jejich spravedlnost moc nespoléhala a raději se jim vyhýbala.

TÉMA BL

1. 7. 2003
To, že BBC útočí na labouristickou vládu, je pro Blaira a Campbella zradou.

Norman Tebbit, někdejší až agresivně konzervativní předseda Konzervativní strany a ministr za vlády Margaret Thatcherové, který v roce 1986 kritizoval reportérku BBC Kate Adieovou za její kritickou reportáž amerického bombardování Libye, se nyní překvapivě v konfliktu mezi britskou vládou a BBC postavil na stranu BBC.

Vlastimil Tlustý (ODS)
1. 7. 2003
Reforma veřejných financí je skloňovaná ve všech pádech, posuzovaná laicky i expertně, podporovaná věcně a teoreticky podloženými, ale i nesmyslnými až naivními argumenty. Můžeme se setkat s názory seriózních veličin, stejně jako typických hochštaplerů. I mezi politiky, pro něž je toto téma nejdůležitější, se najdou poučení a odpovědní, zabývající se vážně meritem, ale zdá se, že převažují právě ti, kteří problematiku uchopili povrchně a do omrzení jen opakují naučené floskule, přičemž obsah látky jim naprosto uniká.
1. 7. 2003
Stalo se u nás bohužel již tradicí, že se vedoucí činitelé politických stran, ústavní činitelé i další významní politikové snažili a snaží přenést odpovědnost za své selhání v osudových okamžicích na někoho jiného.

Autor reaguje na článek Petra Uhla, "O co se zasloužil E. Beneš", kteerý vyšel v sobotním Právu. V něm Petr Uhl podle Františka Hanzlíka "v rozporu s historickými fakty označuje jednání E. Beneše v období Mnichova, v období odsunu sudetských Němců a při podpisu demise ministrů v únoru 1948 za zásadní selhání".

1. 7. 2003
V britských výzvědných službách zjevně existuje osoba, která je ochotna lhát ohledně okolností, za nichž britský premiér, ministr zahraničí a Alastair Campbell přivedli Británii do války proti Iráku. Je to zdroj, který přímo podráží samotného svého šéfa, šífa MI6. Proč se ho nikdo nesnaží najít, ptá se v listě Guardian jeho bývalý šéfredaktor Peter Preston:
1. 7. 2003
Ten, kdo v britské vládě rozhodl, aby začala agresivně útočit na BBC ve věci Iráku, byl hlupák, napsal nestor labouristických politiků Roy Hattersley v deníku Guardian. Je to součástí docela rozsáhlé mediální diskuse na téma současného konfliktu Blairova vláda kontra BBC.
30. 6. 2003
Na osm let do vězení s ostrahou dnes poslal českobudějovický krajský soud bývalého generálního sekretáře ministra zahraničí Karla Srbu. Shledal ho vinným z přípravy vraždy novinářky Sabiny Slonkové. Rozsudek dosud nenabyl právní moci. Informovala o tom ČTK. (Na jejím serveru při té příležitosti jeden ze čtenářů poznamenal: Znáte ten starý vtip, ne? "Kolik jsi dostal", ptají se v kriminále nováčka. "Pět let." "A za co?" "Za nic." "Nekecej, za to se dává deset!" - Dnes už jsme dál, dnes už jen osm. ;-) )
1. 7. 2003
Jako ministr zdravotnictví býval Ivan David vnímán jako podivín. Převážně zatvrzele mlčící, o vlastním významu však nepochybující vládní činitel promlouval jen zřídka. Zpravidla takové hovadiny, že prostý občan i zkušený novinář byli na rozpacích, zda jde o vtip s tajenkou, zašifrovanou výhružku nebo prostě blbost. Z postu zmizel, nikdo nelitoval a málokdo si vzpomněl, že tento muž se zlým pohledem a podivně uskřinutou duší je především psychiatr. Nezdál se nijak nebezpečný.

Jeho obhajoba Karla Srby (in BL 27. 06. 2003) mi však vyrazila dech.

Pozn. red.: Není to obhajoba, text Davidova článku je ZDE

1. 7. 2003
Afrika je nešťastným kontinentem. Obchodníci s otroky se tu střídali s misionáři, "objevitelé" s vojáky koloniálních impérií. "Dekolonizace" po Druhé světové válce znamenala vytvoření nových států často na troskách původních komunit, s hranicemi mnohde podle kolonizátorského pravítka (a navíc až do sedmdesátých let 20. století s uchováním portugalského koloniálního impéria, které pomáhaly portugalskému klerofašistickému režimu udržovat další země NATO). Většina nových místních elit se velmi brzy sžila se západním kapitalismem - nejpozději poté, co poznala, že nejjistější cestou k soukromému blahobytu je výprodej přírodního bohatství "vlastní" země (a také práce jejích obyvatel) za relativně laciné ceny do zahraničí. Hřebíkem do rakve subsaharské Afriky pak byly v osmdesátých a devadesátých letech programy strukturálních úprav - "pomoc" Světové banky a Mezinárodního měnového fondu vrcholící obvykle naprostým hospodářským rozvratem a závislostí. Dnes Afrikou po jatkách genocidy ve Rwandě otřásá krvavá válka v Kongu, která už měla podle různých pozorovatelů za následek tři miliony mrtvých. Hlad a chudoba stále pokračují, hrozivě se rozšiřuje pandemie AIDS. To vše za minimální pozornosti médií, která již Afriku patrně odepsala.
1. 7. 2003
Přeložil Arnošt Novák

Během zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) a s ním spojených demonstrací v New Yorku na přelomu ledna a února (roku 2002, pozn. překl.) Village Voice poukázal na pohyblivé politické faktory. Titulek na přední straně z tohoto týdne hlásal: "Předávání pochodně: Anarchisté navazují tam, kde pokroková levice skončila"(1) a doprovází jej odpovídající obrázek bílého muže ve středním věku, oblečeného v obleku, jak běží a podává molotovův koktail mladému muži v "anarchistickém" oděvu, který běží vedle něj.

1. 7. 2003
Jindřich Zíka
Na letošní rok si sociálně-demokraticko-pravicová vládnoucí koalice pro naše pracující připravila názornou lekci z globálního kapitalismu. Podle doporučení mezinárodních institucí - Mezinárodního měnového fondu, Evropské unie a Organizace pro evropskou spolupráci a rozvoj - se pokouší snížit jimi kritizovaný deficit státního rozpočtu. Zvolila si pro to cestu pro vládnoucí elitu příznačnou: ještě větší ožebračení těch sociálně nejslabších a zlepšení výhod pro ty bohatší. Socánek - volební maskot ČSSD - jakoby utrpěl náhlou ztrátu paměti. Špidlovy předvolební proklamace o budování zdravého a fungujícího sociálního státu pro všechny poctivě pracující tak získaly konečně svůj reálný obsah a zařadily se do řady orwellismů moderní politické hantýrky, jimž vévodí název vládnoucí strany samotné - sociální demokracie. V čem ale spočívá připravovaná reforma a jak ji na svých bedrech pocítí námezdně pracující?
30. 6. 2003

Bývalý pražský zastupitel za ČSSD Karel Berka podal ústavní stížnost s návrhem na zrušení části volebního zákona a s návrhem na prohlášení neplatnosti voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Tato žaloba leží u českých soudů sedm měsíců bez výsledku. Ústavní soud není schopen dodnes rozhodnout, zda zastupitelé získali mandáty v souladu s Ústavou a volebním zákonem nebo ne. Berka namítá soudu, že od roku 2000 je Praha zároveň i krajem, ale v listopadu 2000 se v Praze volby krajských zastupitelů nekonaly. Britské listy se obrátí s oficiálním dotazem na Radu Českého rozhlasu a Radu České televize, z jakého důvodu byla informace o žalobě, jejíž vítězství by mělo katastrofální právní následky pro život hlavního města, potlačena.

Ústavní stížnost [pdf, 134 kb] ARCHIV BL
Inzerát, který sdružení Občané za svá práva vydalo v Mladé frontě 13. 6. 2003 [pdf, 20 kb] ARCHIV BL
Homér
30. 6. 2003

"Ó, vy psi, z vás každý se domníval, že se už domů
nevrátím z trojské země, že moje jste mrhali jmění,
násilím tady v mém domě jste sváděli služebné ženy,
také manželku mou, ač žil jsem, jste sváděli k sňatku,
hrůzu jste neměli z bohů, co sídlí na širém nebi,
ani že později lidé vás budou stíhati hněvem.
Nyní za to vám všem jsou určena osidla zkázy."

Řekl a bledá hrůza je rázem pojala všechny,
každý se rozhlížel kolem, kam náhlé záhubě ujít.

HomérNaše paměť se ocitla v bezprostředním ohrožení. Nebezpečí zapomnění den ode dne sílí a znamení jsou neblahá. My, lidé paměti, čelíme neustávajícímu, promyšlenému a nepřetržitému nátlaku. Věže naší tvrze jsou už zbaveny střech a lučištníků, kteří ji kdysi hájili střelami pravdy, ve zdech jsou trhliny, jimiž hrozí vpád beztvarého zapomnění, a hradby jsou na některých místech sesuty tak, že už nelze rozlišit, co bylo dříve pouští a co záštitou před ní. Poušť vábí šálivými obrazy krásných barev a lidé zmámeni opouštějí svou poslední pevnost, zříkají se paměti a jsou pohlceni zapomněním. "Nezabývejme se minulostí, hleďme do budoucnosti," pravil včera vyvolávač a mnoho lidí vyšlo s ním do pustiny. Zapomnění, popelavé mračno bez tváře, je pozřelo svým vírem, vsrklo je lačnými ústy a letělo dál.

Obálka knihy Harry Potter a Fénixův řád
30. 6. 2003
Hannah Čulík
Říká se, že kdo si počká, ten se dočká něčeho dobrého, a se vší tou reklamou, která předcházela vydání knihy Harry Potter a Fénixův řád, to byl pocit, který měli mnozí z nás. Kniha byla objemnější než všechny její předchůdkyně a zajímavější a záhadnější, a tak se Harry Potter rychle stal tématem číslo jedna na rtech mladých lidí i dospělých po celém světě.
Hannah Čulík
30. 6. 2003
Hannah Čulík

They say that good things come to those who wait, and with all the hype that lead to the eventual release of Harry Potter and the Order of the Phoenix, that is certainly how many of us felt. Thicker than any of its predecessors and more intriguing than ever before, Harry Potter has fast become the number one topic on the lips of youngsters and adults alike all over the globe.

Myslíš, Stando, že přežije, když ještě trochu zhubne?
1. 7. 2003

30. 6. 2003

Dojde ke změnám v oficální protidrogové politice státu, nebo jde o bouři ve sklenici vody ? Krátký pokus o politický komentář z klávesnice webmastera stránek LEGALIZACE.CZ, serveru, který se zasazuje o legalizaci konopných drog. Jde tedy o pohled zaujatý, ale zasvěcený. A proto stojí za zveřejnění. Protože úvahy o nasmyslnosti kriminalizace konopných drog už nepronášejí pouze jejich spotřebitelé, rozumný postoj zaujala už i Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky a místopředseda vlády Mareš. Proti němu stojí nepoučitelný protidrogový bojovník Komorous, jehož stanovisko bylo v tak příkrém rozporu s postojem expertů i představitele vlády, že zavdalo podnět k otázkám, kdo ten zelený na ježka ostříhaný mozek vlastně řídí. Ministr vnitra si totoiž s postojem svého podřízeného "jaksi neví rady"...

30. 6. 2003
Když Marcel Duchamp vystavil v galerii sušák na lahve, řada lidí se s ohledem na neobvyklost jeho počínání docela oprávněně ptala, jak je to možné. Na první pohled se zdá, že pointa byla jasná, umělec umístil banální předmět do prostoru, kde divák tradičně očekával umění, čímž zpochybnil galerii (co je to vlastně galerie?) i samotný sušák na láhve (co je vlastně sušák na láhve?).
Alastair Campbell
28. 6. 2003
K zcela bezprecedentní události došlo v pátek večer v sílící kontroverzi mezi britskou vládou a veřejnoprávní společností BBC ohledně údajné vládní manipulace týkající se Iráku. Když dostal mocný tiskový mluvčí Tonyho Blaira Alastair Campbell od šéfa zpravodajství BBC devítistránkový dopis, v němž mu bylo energicky sděleno, že se BBC nebude nijak omlouvat, Campbell si vynutil - ačkoliv byl už předtím vedením pořadu odmítnut - živé interview v komerční televizi Channel Four. Prostě se dostavil do budovy těsně po začátku vysílání hlavních večerních zpráv a dožadoval se přístupu do studia. Podle pozorovatelů tím vážně ohrozil svou další politickou kariéru. Podrobnosti níže:

Český překlad devítistránkové reakce ředitele zpravodajství BBC na Campbellovy útoky BL

Richard Sambrook
28. 6. 2003
Ředitel zpravodajství BBC Richard Sambrook odpověděl na útoky od Alastaira Campbella, tiskového mluvčího Tonyho Blaira, bezprecedentním devítistránkovým dopisem, který společnost BBC vydala jako svou tiskovou zprávu. Je to nesmírně zajímavá analýza vztahu mezi novináři a vládou v době válečné krize i příspěvek k tomu, zda je přípustné, aby vláda využívala pro politicko-propagandistické účely důvěrných informací výzvědných služeb.
Andrew Gilligan
29. 6. 2003
Hádka mezi britskou vládou a společností BBC v sobotu dramaticky eskalovala, když oznámil reportér BBC Andrew Gilligan, autor reportáže, podle níž úřad britského premiéra záměrně "zdramatizoval" důkazy proti Saddámu Husajnovi, že bude žalovat za pomluvu člena britského vládního týmu.
30. 6. 2003
Radovan Geist
V Obchodníkoch s vesmírom opísal Kurt Vonnegut plne industrializovanú spoločnosť, v ktorej sa už poľnohospodárske zvieratá nechovali, ale jednoducho rástli -- geneticky upravené mäso narastalo okolo trubíc s prúdiacim výživným roztokom ako rakovinový nádor a robotníci z neho orezávali len obrovské pláty.
27. 6. 2003

BL procházejí v současnosti podstatnými technickými změnami. V jejich důsledku rušíme přes prázdniny dosavadní diskusní fóra, od září zavedeme v rámci nového redakčního systému diskusní fóra nová, ale jinak koncipovaná. Omlouváme se čtenářům, kteří respektovali základní pravidla slušné diskuse na fórech Britských listů, že jsou tímto dočasným opatřením postiženi. Prosíme, posílejte své názory na zveřejněné texty na adresu redakce@blisty.cz, autorovi či přímo šéfredaktorovi culik@blisty.cz.

1. 7. 2003

V červnu 2003 byla dokončena rekonstrukce účetnictví, která byla dlouho znemožňována jedním bývalým spolupracovníkem. Byly také vypracovány finanční zprávy za rok 2001 a 2002, které budou v následujících dnech na stránkách BL zveřejněny.

Děkujeme všem, kteří podporují provoz Britských listů finančními dary. Apelujeme na všechny čtenáře, aby si na provoz BL finančně přispěli. S minimálním rozpočtem je velmi obtížné udržet veřejnoprávní službu Britských listů. Všichni spolupracovníci BL pracují pro časopis zadarmo, mnozí s podstatným nasazením, po své normální práci.

Financujte si k vlastnímu prospěchu kritický a nezávislý deník. Veškeré informace o tom, jak jsou darované peníze využívány, pravidelně zveřejňujeme. Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2. Finanční dary Občanskému sdružení jsou odečitatelné od základu daně z příjmu.

ZMĚNA BANKY: Prosíme ty čtenáře, kteří na provoz BL přispívají trvalým příkazem, aby ho z bývalého účtu OSBL v e-bance převedli na nový účet OSBL v Raiffeisen Bance. Číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500.
Hledáme další spolupracovníky-dobrovolníky pro mediální monitor - samostatné vyhledávání, analýza a shrnutí, překlady z jazyků: španělština, portugalština, italština, francouzština; obory: politika v daném jazykovém okruhu či zemi; problematika EU a jejích institucí; sociální vědy; makroekonomika; vizuální kultura; litaratura; technologie - přehled; armáda - technologický přehled, strategie, koncepce. Frekvence spolupráce: dle dohody, minimálně však jednou týdně. Požadovaná kvalifikace: naprosto suverénní ovládání jazyka či rodilý mluvčí, terminologický přehled v daném oboru, nezávislost na vlivových skupinách, exkluzivita.
Hledáme profesionální fotografy i fotoreportéry, vybavené vlastními digitálními fotoaparáty i vlastní konektivitou do internetu, kteří by byli schopni a ochotni přispět k rozšíření tématické pestrosti o reportáže ze zajímavých akcí či vzdálených míst, a přinášet tak prostřednictvím Britských listů aktuální zpravodajství či pohled do exotických míst. Podmínkou je pofesionalita zpracování snímků a jejich umístění v plném rozlišení ve formátu JPG na vlastní URL, jejíž odkaz nám spolu s náhledovým obrázkem a doprovodným textem zašlete.
Hledáme i nadané karikaturisty se smyslem pro komičnost politických i civilizačních souvislostí. Předpokladem spolupráce je pravidelnost, schopnost samostatné a rychlé reakce na aktuální témata. Samozřejmostí je zasílání karikatur v elektronické verzi (JPG, PNG, GIF, případně SWF) e-mailem.
18. 6. 2004

Ceník reklamy na BL

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
1. 7. 2003 Podle Petra Uhla za vše může Edvard Beneš - skutečnost však byla jiná František  Hanzlík
1. 7. 2003 Proč britská vláda nehledá zrádce v rozvědce?   
1. 7. 2003 Kauza Srba: shovívavost soudu nebo mediální kalkul? Karel  Mašita
1. 7. 2003 Norman Tebbit: "BBC si proti vládě nevymýšlí lži"   
1. 7. 2003 Subsaharská Afrika: znásilňovaný a zapomínaný kontinent Ondřej  Slačálek
30. 6. 2003 Mnémosyné Jakub  Žytek
30. 6. 2003 Tráva, Mareš a Komorous Michael "xChaos" Polák
30. 6. 2003 Nový Harry Potter -- postava plná angstu Hannah  Čulík
30. 6. 2003 The angst-filled Harry Potter Hannah  Čulík
30. 6. 2003 Monitor Jana Paula: Jak se kreslený vtip stane "uměním",
aneb malá úvaha nad česko-slovenskou expozicí 50. ročníku Bienále v Benátkách
Jan  Paul

Slonková, Srba a korupce RSS 2.0      Historie >
1. 7. 2003 Nenápadně nebezpečný muž Jan  Hovorka
1. 7. 2003 Kauza Srba: shovívavost soudu nebo mediální kalkul? Karel  Mašita
30. 6. 2003 Za přípravu vraždy dostal Srba osm let Štěpán  Kotrba
27. 6. 2003 Srba bude mlčet Ivan  David
13. 3. 2003 Srba a konec vojenské rozvědky v Čechách Štěpán  Kotrba
3. 3. 2003 Jak se Evropská unie snaží vnímat východní Evropu pomocí právních předpisů a statistik Jan  Čulík
10. 1. 2003 Případ "úkladného vraha" Karla Srby: Praskla konečně tato bublina? Jan  Čulík
10. 1. 2003 Do první volby prezidenta jde druhá garnitura Štěpán  Kotrba
9. 1. 2003 Pět vloupaček, Kavan, Hubálek a indická větev případu Srba Štěpán  Kotrba
14. 10. 2002 Stojí Slonková o věrohodného darebáka? Karel  Mašita

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
26. 6. 2003 PNS ovládá distribuci tisku ze 75 procent. Je to už monopol ?   
20. 6. 2003 Ďábelská iridologie Štěpán  Kotrba
19. 6. 2003 Monopol je nebo není monopolem?   
13. 6. 2003 Další hrátky v ČR s verbálními trestnými činy Jan  Čulík
12. 6. 2003 Konec legrace i demokracie:
policie Bobošíkovou vyšetřuje stále!
Štěpán  Kotrba
9. 6. 2003 Postihy novinářů: již neheroldovat, lébrž nutno konat Karel  Mašita
6. 6. 2003 Bobošíková už snad může být klidná, Válová ještě nikoliv Štěpán  Kotrba
6. 6. 2003 Dokumenty v kauze Válová: "Hon na svobodu slova" má už šest ulovených zajíců Štěpán  Kotrba
6. 6. 2003 Faksimile trestního oznámení na Irenu Válovou Štěpán  Kotrba
6. 6. 2003 BHHRG: Czech media representatives harassed as EU referendum draws near   

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
30. 6. 2003 EU vs. Rakousko-Uhersko Petr  Homoláč
30. 6. 2003 Pozadu o 38 rokov? Andrej  Sablič
25. 6. 2003 Evropská ústava: smlouva, která ukrývá občany Josef  Brož
25. 6. 2003 Optimistická "řecká" ozvěna a její možná falešná echa Miloš  Dokulil
25. 6. 2003 Koniec polstoročného manželstva Radovan  Geist
19. 6. 2003 EKONOMICKÁ STUDIE: Snížení daně z příjmu právnických osob a podpora investování Miloš  Pick
18. 6. 2003 Vyšetřuje se chybějící milion euro   
16. 6. 2003 Češi schválili vstup do EU   
16. 6. 2003 Občanství vyžaduje aktivní participaci - aneb nejsme ovce Štěpán  Kotrba
16. 6. 2003 Jak to také mohlo dopadnout... Štěpán  Kotrba

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
1. 7. 2003 Bude zatčen britský ministr obrany?   
1. 7. 2003 Norman Tebbit: "BBC si proti vládě nevymýšlí lži"   
29. 6. 2003 Reportér BBC chce žalovat britského ministra   
28. 6. 2003 Británie a Irák:
"Když se vysílají lži!" Zuřivý Campbell se vnutil do televizního studia
  
28. 6. 2003 Británie a Irák:
BBC Campbellovi: Vedete mstivou kampaň proti naší novinářské práci
  
27. 6. 2003 Smějí novináři užívat anonymní zdroje?   
27. 6. 2003 Britská vláda útočí na sdělovací prostředky   
27. 6. 2003 BBC ostře odmítla útok od britské vlády   
27. 6. 2003 Jak "vysvětloval" problém s kontroverzní zprávou o iráckých zbraních Jack Straw   
26. 6. 2003 Koncentrační tábor dnešních dnů Tomáš  Linhart

Americká strategie národní bezpečnosti RSS 2.0      Historie >
13. 6. 2003 Rumsfeld kritizoval belgické soudy   
2. 6. 2003 Paranoja Radovan  Geist
15. 5. 2003 Ropa a stratégia: K politickej ekonómii ohlásenej vojny Michael  Ehrke
12. 5. 2003 O motivaci útoku na Irák   
30. 4. 2003 Vyslanci virtuální reality v Iráku Mojmír  Babáček
30. 4. 2003 Konec NATO právě začal - začala vznikat evropská armáda Štěpán  Kotrba
25. 4. 2003 Válka v Iráku skončila - proboha, zapomeňte! Petr  Baubín, Štěpán Kotrba
4. 4. 2003 Jsou britští vojáci "civilizovanější" než Američané?   
28. 3. 2003 Ropa je príčinou, ekológia alternatívou Martin  Nevada

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
23. 6. 2003 Designer babies: Potřebujeme nový morální kompas   
6. 6. 2003 Stoupenci potratů zaznamenali v USA porážku   
4. 6. 2003 Milujte se a nemnožte se Dominik  Lukeš
26. 5. 2003 V Kolíně nad Rýnem se konala feministická konference   
15. 5. 2003 Očakávané rozhodnutie slovenského Ústavného súdu o umelom prerušení tehotenstva a jeho možné dôsledky Ladislav  Orosz
15. 5. 2003 Boj o potraty: nekonečný príbeh Michaela Marksová Tominová
15. 5. 2003 Interupcie na Slovensku - Filozofická a etická otázka sa stala otázkou politickou Sylvia  Porubänová
9. 5. 2003 Den matek se nám v postmoderním světě zkomplikoval? Ivo V. Fencl
7. 5. 2003 Memento 7.
aneb maličko o "rovnoprávnosti" žen
Miloš  Dokulil
5. 5. 2003 Dostane se ČR na úroveň Polska a Irska? Jan  Čulík

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
27. 6. 2003 Wow, Viewegh! Petr  Fiala
18. 6. 2003 Dousková je červená knihovna Jiří  Škuba
17. 6. 2003 Maminka Irena  Dousková
17. 6. 2003 Mother Irena  Dousková
17. 6. 2003 Ještě jednou Irena Dousková Jan  Čulík
16. 6. 2003 O tom, jak život uplývá mezi prsty Jan  Čulík
16. 6. 2003 Doktor Kott přemítá Irena  Dousková
13. 6. 2003 Šlendrián v BL je snad horší než SARS Petr  Fiala
6. 6. 2003 Divoké víno ještě po 39 letech   
23. 5. 2003 Nový esej Milana Kundery   

Názory a argumenty ze Slovenska RSS 2.0      Historie >
25. 6. 2003 Koniec polstoročného manželstva Radovan  Geist
16. 6. 2003 Zrada penzijných fondov na dôchodkoch   
13. 6. 2003 Rybníček: Splnil sa mi sen Martina  Nemethová, Damas Gruska
13. 6. 2003 Ako udržať prostredníctvom prerozdelenia čo najspravodlivejší dôchodkový systém?   
29. 5. 2003 BSE: Nielen krava, ale aj ovce môže byť šialená... Peter  Greguš
28. 5. 2003 Do kedy...? Tibor  Moravčík
28. 5. 2003 (Z)diskreditovaný štát Damas  Gruska
27. 5. 2003 Dvadsaťpäť hodín pred zrkadlom Filip  Samuel
26. 5. 2003 Na zdravie, páni sudcovia, poslanci a ministri! Peter  Takáč