20. 6. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Ďábelská iridologie
20. 6. 2003

Ďábelská iridologie

Nebezpečí zneužití informačních technologií : budoucnost přináší přísliby, ale i rizika

ČTK - 20. 6. 2003: Evropská unie zavede do pasů členských zemí, na povolení k pobytu a na víza digitalizované biometrické údaje o nositeli, elektronicky snímatelné. Oznámil to na okraj nynějšího summitu EU v řeckém letovisku Pórto Karrás jeden vysoký představitel unie, který nechtěl být jmenován.


Související článek o konci parlamentní demokracie a budoucnosti i rizicích demokracie přímé
Občanství vyžaduje aktivní participaci - aneb nejsme ovce BL

Návrhy budou předloženy v nejbližších měsících, zatím ale není rozhodnuto, které individualizující charakteristiky člověka to budou, zda otisky prstů, biometrie obličeje či oční duhovky, řekl činitel podle agentury APA.

USA chtějí zavést otisky prstů a další biometrické údaje do svých pasů už od roku 2004. Evropská ochrana dokladů biometrickými prvky má být ale náročnější a není vyloučeno, že americké pasy vydávané pro cesty do EU pak budou muset být přizpůsobeny unijním bezpečnostním požadavkům.

Britský návrh je sice nepropracovaný a skrývá finanční a právní problémy, řada členských zemí však o něj projevila zájem. Jiné však jsou ostře proti, například Švédsko.

Zdroj: ČTK >

Ochrana před ochránci

Ony přísliby již popsány byly. Rizika jsou celkem literárně známá - ať již z Huxleyho knihy Konec civilizace, či Orwellova románu 1984, nebo z Bradburyho 451° Farenheita. Riziko biometrického snímání otisků prstů tkví pouze v nezvládnuté bezpečnosti datového skladiště a jeho zeužití "zevnitř", nejčastěji příslušníky bezpečnostních služeb státu či tajné služby. Ale to se týká všech dat a to má řešit důsledné oddělení identifikačních a autentizačních serverů od oborově (resortně) shromážděných dat při transprentním firewallu s nesmazatelně ukládanými logy všech transakcí uživatelů. Dotážete li se na data, k nimž máte jako státní úředník přístup, systém vám je vydá , ale o transakci napíše identifikační poznámku, trvale ukládanou v podobě, která z fyzikálního principu nepůjde pozměnit kýmkoliv. Křížové autorizace anvíc zabezpečí data před zneužitím i ztrátou. Vlastní data musí být oddělena od správy sítě i serveru. Správce serveru či sítě nesmí mít (díky kryptografické ochraně) přístup k datům, která spravuje. Nesmí existovat "superadmin". Data musí být zálohována s vysokou redundancí. Správce dat nesmí mít - opět díky technickým prostředkům - přístup k správě serveru či softwaru. Nesmí mít možnost "shodit" firewall, logující jeho činnost na serveru a nesmí mít možnost měnit či mazat zápisy - logy. Software musí projít hloubkovým bezpečnostním auditem a musí být neustále "dynamicky" testováno na základě nejnovějších znalostí o bezpečnsotních rizicích. Pak bude systém identifikace osob a informační systém státu "relativně bezpečný" proti zneužití. Kýmkoliv, včetně samotné vlády či správců.

Je zde ale ještě jedno velmi vážné riziko, o kterém se neví a které nikdo ze "zasvěcených" nechce brát příliš vážně. A to je otázka scanování, uchovávání a vytěžování dat biometrie oční duhovky, respektive veškerých biometrických údajů s časově proměnnými charakteristikami. Zatímco pupilky našich prstů jsou neměnné po celý dospělý život a nic o nás - mimo naší totožnosti neprozrazují, oční duhovka je "zrcadlem" našeho těla. Jeho "kvality" - faktického stáří, nemocí - a to i ve skrytém počátečním stádiu, duševní pohody a celkového stavu organismu. Stejným zrcadlem může být náš hlas či jiné biomerické identifikátory.

Čarodejnictví jako věda

Existuje (pseudo)lékařský obor, "seriózní" lékařskou vědou zavrhovaný stejně jako čarodejnictví woodoo, jóga, reflexologie, chiropraxe, homeopatie či akupunktura, nicméně na rozdíl od mnoha jmenovaných - ve sféře tajných služeb velmi vážený. Jmenuje se iridologie. Je to soubor experimentálně ověřených a statisticky zdokumentovaných poznatků o všech anomáliích lidské duhovky, jejichž výskyt má statistickou korelaci vyšší než běžnou a souvisí s určitou událostí či faktem v oblasti anamnézy či diagnózy sledované osoby. Pro tento obor byl vyvinut mnoha špičkovými pracovišti a firmami soubor technologických zařízení (speciální vysoce rozlišující digitální kamera se schopností vidět nejen v oblasti přirozeného světla, ale i části IR; HW analyzátor či software umožňující porovnání snímků a jejich OCR, databáze a workflow pro velké množství nasbíraných dat, výkonné servery a rozsáhlá datová skladiště.

Data ve větším množství se stále získávají špatně, v současnosti pouze experimentálně u osob s nejvyšší bezpečnostní prověrkou (které o sobě musejí říci opravdu všechno včetně hloubkové anamnézy a u nichž se "soukromí" jejich zdravotní karty a další aspekty jejich "lidských práv" "neřeší"), které jsou zaměstnány při činnostech či v provozech, které biosenzorickou autentizaci této kvality využívají a které snímky o vysokém rozlišení trvale uschovávají. jedníá se o pracovníky archivů tajných služeb, bank a ceninových tiskáren, operačních středisek armády, vojenských laboratoří, skladů či vývojových pracovišť jaderných, chemických, biologických či hi-tech zbraní, obsluhu "horkých" částí jaderných provozů, skladů paliva a jejich velínů, centrálních energetických dispečinků ap.

Tyto údaje dnes nemají praktické využití mimo bezpečnostní systém, jehož jsou součástí. V případě masového nasazení technologie do "občanského" světa jsou nesmírně zajímavé např. pro zaměstnavatele, zdravotní pojišťovnu či nelegální oeprace tajné služby. Nevěříte? Vy byste zaměstnávali a draze školili pro klíčový post člověka, o němž byste věděli, že má rakovinu? Vy byste takto zdravotně vydíratelnému pracovníkovi sdělili klíčové tajemství či klíčovou pravomoc? Bezpečnostní úvahy nemají s lidskými právy mnoho společného...

Veřejný prostor - prostor pro demokracii

Zde narážíme - jako už tolikrát v oblasti informačních technologií - na etiku. Jak zabránit potenciálnímu zneužití technologie, která jinak obrovsky šetří náklady státu, postihuje problém nelegální migrace, postihuje volný pohyb půl miliardy lidí po kontinentu, ale zároveň její neexistence umožňuje volný pohyb a vyhýbání se právu zločincům či průtahy v úředním styku občana a státu? A jak zabránit samotnému státu ve zneužití, jestliže má "rozhodující slovo" i "mocenské páky" při prosazování stále drakoničtějších opatření vůči indivduálním svobodám, posvěcený uměle vyvolanou neurózou "boje proti terorismu" - což není nic jiného, než Huntingtonem avizovaný počátek souboje civilizací?

Rozvoji technologií se neubráníme a bránit pokroku by bylo nesmyslné. Regulovat neregulované už takovým nesmyslem není, pokud je regulace v zájmu společnosti. Pohyb radioaktivních materiálů se také reguluje a střeží... Omezovat svobodu terorizovat a vydírat zaměstnance nesmyslem není. Bránit jednotlivým politikům, úředníkům i státu jako celku v populistickém zfašizování společnosti prostřednictvím extenzivní interpretace bezpečnosti pro "slušné občany" rozšířením pravomocí tajné služby a policie nesmyslem není. Je nutností střežit svobody individua, bez ohledu, která a jak mírumilovná a demokratická vláda je právě u moci. Protože vlády se mohou vyměnit, ale Velký Bratr jednou narozený už zůstane.

Existuje jediná komplexní a vyčerpávající odpověď - ústavně zaručená práva s minimálně kontinentální působností (o důvod víc míti evropskou ústavu a pravomoce mezinárodního soudního dvora) a mezinárodní i státní instituce, které budou tato práva občanů hájit. PUBLIC DOMAIN. Rozšiřování veřejného prostoru v legislativě, legilslativně technické a technologicko - organizační bariéry zneužití a nedopuštění rozšíření těch technologií, které uhlídat nelze. Což je i lákadlo, skryté ve využití analýzy pozorování změn oční duhovky v masovém měřítku v oborech pojišťovnictví, sociální politice a dalších. Důsledné mechanismy kontroly plnění těchto opatření institucí, stojící mimo exekutivu a nemajícíodvozené pravomoci od exekutivy. Huxleyho predestinace by totiž náhle mohla dostat reálný obrys.

 

Jensenova iridologická mapa obou očí (1981) >
Iridologická mapa levého oka >
Iridologická mapa pravého oka >
Anatomie oka - v angličtině >
The Canadian Institute of Iridology >
Iridology.com >

Iridology - Stephen Barrett, M.D. >
Iridology's Blind Side - George Nava True II >


> Barrett, Stephen and William T. Jarvis. eds. The Health Robbers: A Close Look at Quackery in America, (Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 1993).

> Gilovich, Thomas. How We Know What Isn't So: The Fallibility of Human Reason in Everyday Life (New York: The Free Press, 1993).

> Hines, Terence. "Iridology," in Pseudoscience and the Paranormal (Buffalo, NY: Prometheus Books, 1990).

> Gardner, Martin. "Medical Cults/Quacks," in Fads and Fallacies in the Name of Science (New York: Dover Publications, Inc., 1957).

> Raso, Jack. "Alternative" Healthcare: A Comprehensive Guide (Amherst, NY: Prometheus Books, 1994).

> Worrall, Russell S. "Iridology: Diagnosis or Delusion?" in Science Confronts the Paranormal, edited by Kendrick Frazier. (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books,1986).

                 
Obsah vydání       20. 6. 2003
20. 6. 2003 U Sicílie se potopila loď s přistěhovalci
21. 6. 2003 USA zintenzivňují hledání Saddáma Husajna
20. 6. 2003 V Británii se narodilo první "designer baby"
20. 6. 2003 Dobrá média mají vliv
20. 6. 2003 Odboráři, kteří chtějí 5000 EUR měsíčně, a vzájemná solidarita Štěpán  Kotrba
20. 6. 2003 Je české školství v krizi? Radek  Sárközi
20. 6. 2003 Zpravodajství o Iráku nebylo zaujaté, tvrdí britská RRTV
20. 6. 2003 Al Gore plánuje "liberální" televizní stanici
20. 6. 2003 Memento 12
aneb: jak napsat výraz "Čech"?
Miloš  Dokulil
20. 6. 2003 Ďábelská iridologie Štěpán  Kotrba
20. 6. 2003 Rozhovor z Karlem Vachkem: Hloupost je třeba napadat na "opevněných místech"... Petr  Šafařík
19. 6. 2003 Oběť rasistického útoku čelí šikaně od soudkyně Helena  Svatošová
20. 6. 2003 Šalamounská spravedlnost... Štěpán  Kotrba
19. 6. 2003 ČSSD v pasci vlastnej vlády Martin  Kunštek
19. 6. 2003 EKONOMICKÁ STUDIE: Snížení daně z příjmu právnických osob a podpora investování Miloš  Pick
19. 6. 2003 Zvyšme efektivitu státních výdajů Michal  Rusek
19. 6. 2003 Rowlingová žaluje americký deník
20. 6. 2003 Ochrání nás Evropská komise před nebezpečnými chemikáliemi? Miroslav  Šuta
19. 6. 2003 EU vyváží lodě s toxickými látkami do třetího světa
19. 6. 2003 Obyčejný den v Bagdádu
19. 6. 2003 Co si dnes myslí Iráčané a jaké je to v Bagdádu
19. 6. 2003 Co si myslí svět o Americe?
19. 6. 2003 S Německem nebo s Amerikou? Štěpán  Kotrba
31. 5. 2003 Hospodaření OSBL za květen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
22. 6. 2003 Američané "možná usmrtili Saddáma Husajna"   
21. 6. 2003 Šílenství ohledně nového Harryho Pottera je dobře organizováno   
21. 6. 2003 George Orwell udal vládě "sympatizanty s komunismem"   
20. 6. 2003 Rozhovor z Karlem Vachkem: Hloupost je třeba napadat na "opevněných místech"... Petr  Šafařík
20. 6. 2003 U Sicílie se potopila loď s přistěhovalci   
20. 6. 2003 Ďábelská iridologie Štěpán  Kotrba
20. 6. 2003 Velitel tábora v zálivu Guantánamo: "Všechny zadržované osoby tu byly správně"   
19. 6. 2003 EKONOMICKÁ STUDIE: Snížení daně z příjmu právnických osob a podpora investování Miloš  Pick
19. 6. 2003 Rozbité panenky: O svatosti udřených drsných žen a Matky Terezy Darius  Nosreti
19. 6. 2003 Co si dnes myslí Iráčané a jaké je to v Bagdádu   
19. 6. 2003 Zvyšme efektivitu státních výdajů Michal  Rusek
19. 6. 2003 Chrousti se vrátili a Grebeníček chce ukřižovat Dolejše Štěpán  Kotrba
19. 6. 2003 Co si myslí svět o Americe?   
19. 6. 2003 Oběť rasistického útoku čelí šikaně od soudkyně Helena  Svatošová
19. 6. 2003 Obyčejný den v Bagdádu   

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
20. 6. 2003 Ďábelská iridologie Štěpán  Kotrba
19. 6. 2003 Monopol je nebo není monopolem?   
13. 6. 2003 Další hrátky v ČR s verbálními trestnými činy Jan  Čulík
12. 6. 2003 Konec legrace i demokracie:
policie Bobošíkovou vyšetřuje stále!
Štěpán  Kotrba
9. 6. 2003 Postihy novinářů: již neheroldovat, lébrž nutno konat Karel  Mašita
6. 6. 2003 Bobošíková už snad může být klidná, Válová ještě nikoliv Štěpán  Kotrba
6. 6. 2003 Dokumenty v kauze Válová: "Hon na svobodu slova" má už šest ulovených zajíců Štěpán  Kotrba
6. 6. 2003 Faksimile trestního oznámení na Irenu Válovou Štěpán  Kotrba
6. 6. 2003 BHHRG: Czech media representatives harassed as EU referendum draws near   
6. 6. 2003 Málo známá oxfordská lidskoprávní skupina hájí Bobošíkovou, Železného a TV Nova jako "hlas nezávislosti"   
5. 6. 2003 Irena Válová: "Chtějí mě zastrašit, protože hovořím o monopolizaci českého tisku" Jan  Čulík
5. 6. 2003 Dokumenty k případu Bobošíková: "Trestní oznámení podávám proto, že už toho mám dost" Štěpán  Kotrba
5. 6. 2003 More harassment of journalists in the Czech Republic   
5. 6. 2003 Petr Uhl se domnívá, že o Bobošíkovou vůbec nejde Štěpán  Kotrba
4. 6. 2003 Poznámky vyvolané případem Bobošíková Juraj  Pesko

Globalizace RSS 2.0      Historie >
20. 6. 2003 Ďábelská iridologie Štěpán  Kotrba
19. 6. 2003 S Německem nebo s Amerikou? Štěpán  Kotrba
16. 6. 2003 Nijaké triedy Naomi  Klein
16. 6. 2003 Pracovať za 4,90 eura na hodinu   
13. 6. 2003 Ako udržať prostredníctvom prerozdelenia čo najspravodlivejší dôchodkový systém?   
7. 5. 2003 Globalizace není nová Immanuel  Wallerstein
7. 5. 2003 Globalizace neznamená amerikanizaci   
24. 4. 2003 Silný článek globalizace - vazby s USA Darius  Nosreti
20. 3. 2003 Protiamerické a protiválečné protesty koordinuje "neviditelná světová organizace"   
18. 2. 2003 V Londýně se v pondělí začalo platit za vjezd autem do města   
13. 2. 2003 GATS: voda jako drahocenná obchodovatelná komodita Henry  Heyneardhi
13. 2. 2003 OSN požehnala vodu jako veřejný statek a lidské právo Gustavo  Capdevila
13. 2. 2003 Války o vodu Savannah  Blackwell
3. 2. 2003 Fidel Castro o Iráku a o bídě globalizovaného světa Zdeněk  Jemelík
15. 1. 2003 2002 - rok finančných škandálov Radovan  Geist

Elektronický podpis a informatizace státu RSS 2.0      Historie >
20. 6. 2003 Ďábelská iridologie Štěpán  Kotrba
16. 6. 2003 Občanství vyžaduje aktivní participaci - aneb nejsme ovce Štěpán  Kotrba
19. 2. 2003 Pozvánka na OpenWeekend 2003   
10. 2. 2003 Načo je čipová električenka? Peter  Greguš
14. 1. 2003 Veřejné zakázky: 3% výpalné z dodávek vládě Martin  Kunštek
13. 9. 2002 Levný internet a telefony - jediná možnost akcelerace vývoje společnosti? Michal  Rusek
22. 8. 2002 Státní informační politika ve vzdělávání: kostlivec ve skříni MŠMT Jan  Wagner
4. 7. 2002 42 procent britských domácností je připojeno na internet - stačí to?   
19. 6. 2002 Britská vláda nebude zavádět "chartu pro čmuchaly"   
31. 5. 2002 Finanční úřad Liberec: žádný elektronický, potřebujeme vlastnoruční podpis   
6. 5. 2002 První strasti e-občana Faltuse: Váš certifikát není kvalifikovaný! Jiří  Faltus, Tomáš Pecina
6. 5. 2002 Chaplin policajtom - Schuster e-občanom! Lubomír  Sedláčik
2. 5. 2002 Konečně e-občanem! Tomáš  Pecina
24. 4. 2002 Jak české školy k počítačům (ne)přišly Jaroslav  Fait

Zneužitelné technologie RSS 2.0      Historie >
20. 6. 2003 Ďábelská iridologie Štěpán  Kotrba
16. 6. 2003 Občanství vyžaduje aktivní participaci - aneb nejsme ovce Štěpán  Kotrba
12. 6. 2003 "Triuhorky": Slovenské telekomunikácie obeťou útoku hackerov Michal  Feik
2. 6. 2003 Paranoja Radovan  Geist
19. 5. 2003 V úterý se bude na ministerstvu zdravotnictví opět rozhodovat o životě a smrti Štěpán  Kotrba
6. 5. 2003 Britský ministr vnitra naléhá, aby svět zavedl elektronické cestovní pasy   
30. 4. 2003 Vyslanci virtuální reality v Iráku Mojmír  Babáček
14. 2. 2003 Paprsky bolesti už zabíjely - v moskevském divadle Štěpán  Kotrba
31. 1. 2003 Co by způsobila "špinavá bomba"   
29. 1. 2003 Hrozba nanotechnologie?   
14. 1. 2003 Veřejné zakázky: 3% výpalné z dodávek vládě Martin  Kunštek
17. 10. 2002 "Biometrika dosud není spolehlivá a je obtížné ji testovat"   
17. 10. 2002 Britové budou mít biometrické pasy - v roce 2006   
16. 10. 2002 Biometrická data z celého světa v rukou české policie: Gross se vyhýbá řádné odpovědi   
15. 10. 2002 Odrazem signálů z mobilních telefonů lze monitorovat pohyb osob a vozidel