9. 5. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 5. 2003

Den matek se nám v postmoderním světě zkomplikoval?

Na počátku letošního května známý teolog a kazatel Katedrály známé Madonou s Ježíškem nad hlavním oltářem vzýval Marii slovy sv. Bernarda: MONSTRA TE ESSE MATREM - UKAŽ, ŽE JSI MATKA. Je to aktuální a potřebné i dnes?

Matka Ježíšovi veřejně stála po boku jen ve třech klíčových okamžicích, jinak se o ní podrobněji dovídáme jen z apokryfní Zlaté legendy (Legenda Aurea). Dospělý vzájemný vztah obou je ale jasný i bez ní: Při pohledu na Marii z kříže ji umírající syn odkazuje svému učeníku Janovi slovy: "Ženo, toto je tvůj syn" a jemu: "To je tvá matka". Následuje zde důležité vysvětlení o splnění úkolu: "Od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě." Podle legendy v klidu dožila v tureckém Efesu.

Výzva Bernardova je proti evangelijní zprávě stará pouze devět set let. Čteme ji dodnes i na jedné z barokních kapliček u poutního kostela Kájov blízko Českého Krumlova: Vysvětluje nám podstatu starobylé tradiční úcty našich předků i k ženě-matce: Je jím vzorné, zdrženlivě moudré, mateřství Mariino.

Zbožnou Annu Jarvisovou inspirovalo k založení Svátku matek úmrtí její maminky v roce 1906. Kampaň zahájila v americkém stylu následující rok zádušní mší za všechny maminky na světě a 1908 jej už oslavovalo celé město Filadelfie. V Československu Den matek prosadila emancipovaná předsedkyně Československého červeného kříže Alice Masaryková v roce 1914. Poprvé se ale slavil až 13. května 1923 v brněnském středisku Vesna Křesťanské asociace mladých žen ( YWKA).

Letošní oslava připadá na Svatavu. Dobře se to hodí: Jméno vystihuje dary každé nejlepší matky: Čistotu. Trpělivost. Něhu. Těmito třemi křesťanskými ctnostmi v roce 1909 každou dobrou matku ( i vaši matku ?) charakterizuje Americká Unie v prohlášení k novému svátku. Proto je dodnes symbolem Dne matek bílý karafiát. Maminky mají ten dne nárok na snídani do postele i na další dárky a pozornosti.

Psychoanalytička Melánie Kleinová, žačka Sigmunda Freuda ( jediná přijala jeho učení o pudu smrti, který může rozvrátit lidskou duši od samého počátku už v matčině lůně), popsala základní potřebu dítěte brát maminku buď jako beze zbytku dobrou nebo jako úplně špatnou. Tato základní zkušenost malého človíčka určuje pak jeho vztah ke světu vůbec. Horší možnosti se dítě vzpírá.

Kdyby do "zlého prsu" umístil kojenec svoji nenávist, mohl by mít v dospělosti sklony k auto-agresi, k nenávisti ve vztahu k sobě samotnému. Navazujícími vývojovými problémy dítěte mohou pak být úzkost, bezvýchodnost, deprese a jiné vztahové problémy. Nyní se o nich zde až moc často dočítáme ve vzkazech některých našich mladistvých sebevrahů.

V české klasické literatuře matky mívaly oba póly: Nekonečně laskavý i démonicky nevypočitatelný. Vzpomeňme ze školní četby kontrast babičky a Viktorky u Boženy Němcové nebo postavy matek v Erbenově Kytice. Orientálně Strašlivou Velkou Matkou je indická bohyně Kálí - "falická hadí matka utrpení, smrti, ničení, hladomoru a válek. Její lůno opatřené zuby (vagina dentata, smrtelně hltavý chřtán podsvětí) si žádá dle D.M.Wullfa ( The psychology of religion, 1997) krvavé oběti: kastraci, stínání, stahování z kůže a rozsekávání.

Kult uctívání křesťanské Boží matky, včetně ikonografie Marie ve výtvarném umění, ovšem také koresponduje v Evropě a na Středním Východě s archaickými a možná ještě staršími náboženskými tradicemi uctívajícími bohyni Zemi nebo možná egyptskou Isis a jejího syna Hóra. Křesťanské formy uctívání Matky Kristovy i teologicko-filosofické diskuse s tím související řešil ale až středověk. Prohlubovala se symbolika, kompozice, úhly pohledů, ale výtvarným významovým výsledkem je do renesance stále měkčí, mateřštější, citovější pojetí nejen českých Madon, ale i Piet. Známe dokonce vyobrazení Panny a dítěte kojící nemluvňátko-Bohočlověka.

V postmoderním světě je protiklad dobré a špatné matky stále nápadnější, ačkoliv jej věda popsala svým jazykem už v minulém století. Být dobrou, moudrou matkou, sladit mateřský úděl v kvalitě i kvantitě potomstva jako vlastní životní poslání, je pro současné ženy v současném "vyspělém světě" stále obtížněji řešitelným úkolem a dost často v něm selhávají. Zatím teoreticky jsou nejasná socio-biologická zdůvodnění tohoto trendu, odvozená z terénních pozorování různých populací, která jej připisují na konto tzv. k-strategií a r-strategií v závislosti na předvídatelných anebo nepředvídatelných životních podmínkách ( J.Flegr, Mechanismy mikroevoluce, 1998, Karolinum).

Pozitivní vazba na matku jako záruku k přežití se často projevuje i negativně jako neochota vymanit se z pod jejích sukní. Bývá to celoživotní potíž zejména některých dnešních mužů. Zejména, když jim to matinky nedovolí! Někteří z nich dokonce vidí náhradní matku ve vlastní ženě, a to pak dopadají ještě hůře.

Proto požadavek teologa, aby žena dokázala být matkou, lze dnes proto doplnit i přáním, aby také muž dokázal být plně mužem.

Veden smyslem pro spravedlnost český komentátor a editor v ženské příloze internetového severu Tiskali trochu žertem před časem požadoval zavést mimo Dne matek i Den otců, a to každou třetí neděli v červnu. Tvrdí, že kalendář s tímto výročím už prý existuje. Dodal skepticky, že by zde asi Den otců slavilo ještě míň lidí nežli Den matek.

Samozřejmě ke škodě nás Otců, na nichž leží veškerá tíha Rodiny, ba i Světa. Den matek dávno ale už není jen sentimentální americkou třpytkou.

                 
Obsah vydání       9. 5. 2003
9. 5. 2003 Mušle vylovené z oceánu času Kathryn  Murphy
9. 5. 2003 Shells fished out of the ocean of time Kathryn  Murphy
10. 5. 2003 USA a Británie budou ovládat iráckou ropu
9. 5. 2003 Návštěvníci Gazy musejí podepsat prohlášení, že je tam izraelská armáda může zastřelit
9. 5. 2003 Dvojí Donald Rumsfeld
7. 5. 2003 Monitor Jana Paula: Ještě jednou k integritě osobnosti Jan  Paul
9. 5. 2003 O slušnosti Jan  Čulík
9. 5. 2003 Advokáti jsou téma, o kterém se mlčí? Karel  Mašita
9. 5. 2003 Co dělají romské komunity
7. 5. 2003 "Jak se odvažujete říkat, že jsme vlci?" Jan  Čulík
8. 5. 2003 Murdochovu Fox News vyšetřuje v Británii komise pro vysílání kvůli zaujatosti jejího zpravodajství
8. 5. 2003 Vojska generála Vlasova v Čechách Štěpán  Kotrba, Jan  Čulík
8. 5. 2003 Osvobození ČSR
9. 5. 2003 V Bohumíně oslavili včerejší státní svátek sportovními aktivitami Jaroslav  Hlaváček
9. 5. 2003 Den matek se nám v postmoderním světě zkomplikoval? Ivo V. Fencl
9. 5. 2003 Připojte se - Bill Gates vám nyní umožňuje užívat internet i na záchodě
9. 5. 2003 Podivný vývoj: zpravodajská rozhlasová stanice vítězí v Británii nad rockem a popem
9. 5. 2003 Timesy: Není moudré, řeší-li britští konzervativci své spory útokem na BBC Jan  Čulík
9. 5. 2003 Mezinárodní konference Hašek a Švejk -- humor tisíciletí
9. 5. 2003 Hašek and Švejk -- Humor of the Millennium
9. 5. 2003 Minisummit pod paľbou Oskar  Krejčí
8. 5. 2003 Búrlivé osudy starovekého Blízkeho východu Peter  Greguš
8. 5. 2003 Víťazstvo zbraní, prehra propagandy Leopold  Moravčík
9. 5. 2003 Som federalista Ivan  Štefunko
7. 5. 2003 Včely Jaroslav  Hutka
7. 5. 2003 Irácký ministr informací Al-Sahháf nabízí, že se vzdá Američanům, a ti ho odmítají
7. 5. 2003 Memento 6.
aneb o českém praporu
Miloš  Dokulil
7. 5. 2003 Memento 7.
aneb maličko o "rovnoprávnosti" žen
Miloš  Dokulil
7. 5. 2003 Globalizace neznamená amerikanizaci
7. 5. 2003 Komise pro etiku k veřejnému zájmu
7. 5. 2003 Xenofobie v českých sdělovacích prostředcích František  Kostlán
7. 5. 2003 Kde jsou peníze majitelů nemovitostí? Radek  Mokrý
7. 5. 2003 Reforma financí = transparentní účty Michal  Rusek
6. 5. 2003 Čtenost BL v březnu a dubnu 2003: cca 6-7000 čtenářů denně, 45 000 individuálních IP adres měsíčně
5. 2. 2003 Pošta redakci
2. 5. 2003 Hospodaření OSBL za duben 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
9. 5. 2003 Den matek se nám v postmoderním světě zkomplikoval? Ivo V. Fencl
7. 5. 2003 Memento 7.
aneb maličko o "rovnoprávnosti" žen
Miloš  Dokulil
5. 5. 2003 Dostane se ČR na úroveň Polska a Irska? Jan  Čulík
17. 4. 2003 Heldt Prize in Women Studies   
10. 4. 2003 Prítomnosť žien v politike prináša iný pohľad na svet Jana  Matúšová
10. 4. 2003 Peniaze, ženy a EÚ Oľga  Pietruchová
17. 3. 2003 Kontrola ministerstva zakrýva násilnú sterilizáciu Martina  Ferenčíková
7. 3. 2003 8. březen - mezinárodní den žen   
6. 3. 2003 Mezinárodní den žen - Kostlivec jen ve skříních socanů, nebo i ultra-liberálů? Ivo V. Fencl
24. 2. 2003 Sterilizácia Rómok: Rasizmus a diskriminácia vo slovenských nemocniciach? Martina  Ferenčíková
24. 2. 2003 O sterilizácii rómských žien Lubomír  Sedláčik
21. 2. 2003 Vagina monology v Brně   
12. 2. 2003 Saddám Husajn a "profesionálne ženy" Lubomír  Sedláčik
28. 1. 2003 Muži jsou nemožní, prezidentka by pomohla Marie  Haisová
15. 1. 2003 I na ženách se teď zkouší viagra...