30. 6. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Homér
30. 6. 2003

Mnémosyné

"Ó, vy psi, z vás každý se domníval, že se už domů
nevrátím z trojské země, že moje jste mrhali jmění,
násilím tady v mém domě jste sváděli služebné ženy,
také manželku mou, ač žil jsem, jste sváděli k sňatku,
hrůzu jste neměli z bohů, co sídlí na širém nebi,
ani že později lidé vás budou stíhati hněvem.
Nyní za to vám všem jsou určena osidla zkázy."

Řekl a bledá hrůza je rázem pojala všechny,
každý se rozhlížel kolem, kam náhlé záhubě ujít.

HomérNaše paměť se ocitla v bezprostředním ohrožení. Nebezpečí zapomnění den ode dne sílí a znamení jsou neblahá. My, lidé paměti, čelíme neustávajícímu, promyšlenému a nepřetržitému nátlaku. Věže naší tvrze jsou už zbaveny střech a lučištníků, kteří ji kdysi hájili střelami pravdy, ve zdech jsou trhliny, jimiž hrozí vpád beztvarého zapomnění, a hradby jsou na některých místech sesuty tak, že už nelze rozlišit, co bylo dříve pouští a co záštitou před ní. Poušť vábí šálivými obrazy krásných barev a lidé zmámeni opouštějí svou poslední pevnost, zříkají se paměti a jsou pohlceni zapomněním. "Nezabývejme se minulostí, hleďme do budoucnosti," pravil včera vyvolávač a mnoho lidí vyšlo s ním do pustiny. Zapomnění, popelavé mračno bez tváře, je pozřelo svým vírem, vsrklo je lačnými ústy a letělo dál.

Kdyby ten muž pronesl tutéž větu za časů mého praděda, byl by stižen věčnou hanbou a poslán do zapomnění za trest. Vždyť minulost jim bývala vzorem, byla přítomna při všem, co konali, neboť žili se zřením k ní, pamětlivi odkazu a víry svých otců. Jaký my dnes máme odkaz otců? V co věříme?

Minulost je dnes zdrojem úsměšků, úšklebků, pohrdání. Spisy z dávných dob nejsou čteny, jsou prý příliš složité a dnes už prý stejně nemají co sdělit, posvátná místa už nejsou nedotknutelná, neboť posvátnost je jen pověra, minulost se drolí v prach, který rozfoukává vítr.

Lidé myslí přítomností a hledí přitom k tomu, co teprve nastane, k tomu, co je nejnejistější. Naši předkové tesali do kamene, aby nám o sobě zanechali zprávu, aby ani po smrti nepodlehli zapomnění, aby je přemohli silou slov -- bláhová touha lidí, jen aby se o nich vědělo, řekne kdosi, a naprosto nechápe podstatu hrozby zapomnění, hrozbu pohlcení nicotou, hrozbu ztráty svého lidství. My se své paměti vzdáváme už za živa a dobrovolně.

Lidé už paměť nechtějí, protože je upomíná, protože jim připomíná, co si nepřejí slyšet, protože je stále nutí myslet. Je-li odstraněna paměť, jsme odříznuti od jedné z největších opor svobodného myšlení, možnosti porovnávat to, co bylo, s tím, co jest, možnosti hájit pravdu a usvědčovat z nepravosti, práva být svobodnými lidmi.

Dnešní doba však po člověku nechce, aby myslel, nýbrž žádá, aby konal, co nejrychleji, bez přemýšlení, automaticky. Jsme vplétáni v kolo, které sami roztáčíme, a stáváme se vězni.

Z tvůrců se stali obsluhovači a ovladači. Myšlení překáží. Minulost překáží. Paměť překáží.

Pozvolna nám byl ukrajován volný čas, až nezbyl téměř žádný; celý život se zaplnil činnostmi, které nás svazují do své sítě, podvazují naši mysl, uvazují naše smysly ke smyšleným obrazům. Minulost je pasé, co bylo, zamlžuje se a rozplývá, události, které nastaly, jsou polozapomenuty a jejich souvislosti se tříští jako led.

Kdo se je pokouší osvětlit a zpřítomnit, není vítán, jeho činnost není žádoucí. Probouzí paměť, a je mu za to spíláno, protože ruší zahnívající klid a zapomnění, které vše stravuje, protože vyčnívá čistotou své řeči a vadí jistotou své pravdy. Zapomnění je nástrojem našeho zotročení.

Před pár lety se před námi otevřel další, umělý a neskutečný svět, který se jeví být světem skutečným, ale přesto je jen zdáním, obrazem a vypodobněním. A zůstane jím navždy, neboť to, co bylo vytvořeno jen jako nápodoba, byť by byla jakkoliv dokonalá, se nemůže vyrovnat tomu, co bylo stvořeno jako skutečné a pravé, byť by to bylo plné trhlin a děr.

Avšak hranice se stírá a rozlišení splývá a my dlíme zde i tam, avšak tam může být brzy zde a zde může být brzy tam, protože prostor zapomnění, který jsme vytvořili, se rozšiřuje a roste a zachvacuje krajiny paměti a přetváří je v poušť; svou jednoduchostí a bezrozporností udolává složitost a nevysvětlitelnost, svou rychlostí doráží na zdrženlivost, dravostí dotírá na zranitelnost.

Tento svět zapomnění je posledním vývojovým obdobím naší civilisace, která už neměla kam expandovat, a tak si vytvořila umělý prostor, v němž by byla další expanse možná. V krajině zapomnění jsou všechna místa odsvěcena a lze vstoupit kamkoliv, neboť paměť, která by nás před takovými kroky varovala a odrazovala od nich, je ztracena. A tak i samo slovo posvátnost už pozbylo významu -- nyní už není rozdílu, nyní už je jen všednost, nyní všecko splývá. Nic nezůstává skryto ani zakryto, protože pokora zhynula spolu s pamětí.

Před čím jsme ještě schopni se kořit, před čím pociťovat bázeň, čemu projevovat úctu? Paměť by nám to mohla povědět, protože tak pravila vždy, paměť, pro niž nové neznamená vždy to lepší, pro kterou minulé a dávné nezůstává opomenuto. Paměť obtěžuje otázkami a znepříjemňuje pohodlí; jednoduché činí složitějším, zploštěnému dává tvar, rozostřenému přesnou podobu.

Paměť může být (a bývá) ne zcela přesná, úplná, bez chyb, ale přesto přese všechno má moc odkrývat pravdu, neboť přináší zodpovědnost, a tak nutí lidi přiznat své viny. Udržuje řád, protože říká, kdo jej přestoupil. Tam, kde dosud funguje paměť, by musel být ten, kdo se zbaběle vymlouvá, kdo zamlžuje, kdo zastírá a předstírá, zapomenut a opuštěn.

Tam, kde jsou pamětlivi minulých dob, by si čestný muž nikdy nemohl podat ruku s někým, kdo zpupně chválí zlo a ovoce zapomnění, které nabízí, je plné červů. Tam, kde mají na paměti, co bylo, si dovedou vážit svobody svého ducha a bránit se plíživé síle rozplynutí.

Vtiskněme si to, prosím, do paměti, dokud ji ještě máme.

                 
Obsah vydání       30. 6. 2003
30. 6. 2003 Mnémosyné Jakub  Žytek
30. 6. 2003 Informaci o závažné ústavní žalobě veřejnoprávní rozhlas a televize neuveřejnily
30. 6. 2003 Za přípravu vraždy dostal Srba osm let Štěpán  Kotrba
30. 6. 2003 Stínový box politici zvládají, v profi ringu jsou nuly Josef  Trnka
30. 6. 2003 Monitor Jana Paula: Jak se kreslený vtip stane "uměním",
aneb malá úvaha nad česko-slovenskou expozicí 50. ročníku Bienále v Benátkách
Jan  Paul
30. 6. 2003 Superkukurica
Na Slovensko sa začnú dovážať geneticky modifikované potraviny
Radovan  Geist
28. 6. 2003 Británie a Irák:
"Když se vysílají lži!" Zuřivý Campbell se vnutil do televizního studia
28. 6. 2003 Británie a Irák:
BBC Campbellovi: Vedete mstivou kampaň proti naší novinářské práci
29. 6. 2003 Reportér BBC chce žalovat britského ministra
27. 6. 2003 Jak "vysvětloval" problém s kontroverzní zprávou o iráckých zbraních Jack Straw
29. 6. 2003 Irácký odpor byl plánován?
27. 6. 2003 Odsouzení policistů: čeho se bojí orgány státu?
27. 6. 2003 Srba bude mlčet Ivan  David
30. 6. 2003 Deset ministrů musí stačit... Štěpán  Kotrba
30. 6. 2003 Tráva, Mareš a Komorous Michael "xChaos" Polák
30. 6. 2003 Nový Harry Potter -- postava plná angstu Hannah  Čulík
30. 6. 2003 The angst-filled Harry Potter Hannah  Čulík
30. 6. 2003 "Pozitivní" lobbisté do Evropského parlamentu a morální identita kandidáta Štěpán  Kotrba
30. 6. 2003 Pozadu o 38 rokov? Andrej  Sablič
30. 6. 2003
30. 6. 2003 Achnaton, Henry Ford, Ernesto "Che" Guevara - traja revolucionári Peter  Greguš
30. 6. 2003 EU vs. Rakousko-Uhersko Petr  Homoláč
27. 6. 2003 Poslední knížecí rada z Vysočiny Miloš  Zeman
27. 6. 2003 Česká BBC: "Věřte policejním odhadům..." Štěpán  Kotrba
27. 6. 2003 Jak se čistila strana
aneb konec Pseudozelených v Čechách
Pavel  Pečínka
27. 6. 2003 Technické změny v Britských listech
31. 5. 2003 Hospodaření OSBL za květen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
30. 6. 2003 Mnémosyné Jakub  Žytek
30. 6. 2003 Tráva, Mareš a Komorous Michael "xChaos" Polák
30. 6. 2003 Nový Harry Potter -- postava plná angstu Hannah  Čulík
30. 6. 2003 The angst-filled Harry Potter Hannah  Čulík
30. 6. 2003 Monitor Jana Paula: Jak se kreslený vtip stane "uměním",
aneb malá úvaha nad česko-slovenskou expozicí 50. ročníku Bienále v Benátkách
Jan  Paul
28. 6. 2003 Británie a Irák:
"Když se vysílají lži!" Zuřivý Campbell se vnutil do televizního studia
  
28. 6. 2003 Británie a Irák:
BBC Campbellovi: Vedete mstivou kampaň proti naší novinářské práci
  
27. 6. 2003 Wow, Viewegh! Petr  Fiala
27. 6. 2003 Srba bude mlčet Ivan  David
27. 6. 2003 Pilulka, která "snižuje počet infarktů o 80 procent"   
27. 6. 2003 Jak se čistila strana
aneb konec Pseudozelených v Čechách
Pavel  Pečínka
26. 6. 2003 Reforma v půli cesty IV.
Směrem k outsourcingu ministerstva
Jiří  Kofránek
26. 6. 2003 Reforma v půli cesty III. ještě jednou
Ostuda ministerstva, ostuda vlády
Štěpán  Kotrba
26. 6. 2003 Vyřazení Duhana znamená, že Rada ČT chce prohlášení, jež nemá oporu v zákoně Petr  Štěpánek
26. 6. 2003 Libové protikomunistické gestíčko poslance Langera Karel  Mašita