30. 6. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Richard Sambrook
28. 6. 2003

Británie a Irák:
BBC Campbellovi: Vedete mstivou kampaň proti naší novinářské práci

Ředitel zpravodajství BBC Richard Sambrook odpověděl na útoky od Alastaira Campbella, tiskového mluvčího Tonyho Blaira, bezprecedentním devítistránkovým dopisem, který společnost BBC vydala jako svou tiskovou zprávu. Je to nesmírně zajímavá analýza vztahu mezi novináři a vládou v době válečné krize i příspěvek k tomu, zda je přípustné, aby vláda využívala pro politicko-propagandistické účely důvěrných informací výzvědných služeb.

Milý Alastaire,

děkuji vám za dopis z 26. června. Rozhodl jsem se neodpovědět včera, protože jsem chtěl čas na to, abych plně prozkoumal otázky, které jste vznesl, a chtěl jsem napsat rozmyšlenou odpověď. To nebylo možné v časové lhůtě, kterou jste mi dal.

Než odpovím na ty otázky podrobně, chci vysvětlit širší kontext, v rámci něhož jsme tuto zprávu odvysílali. Shrnu to pod třemi titulky:

  • Vaše všeobecné tvrzení, že zpravodajství BBC o válce a o událostech před válkou a po válce bylo zaujaté.
  • Dopad toho, že vaše oficiální zpráva o Iráku z února 2003 byla zdiskreditována.
  • Všeobecné znepokojení, vyjadřované příslušníky výzvědných služeb, že jsou výzvědné informace přeháněny.

1. Obvinění, že je naše zpravodajství zaujaté

Při svém svědectví před parlamentním výborem pro zahraniční vztahy jste dal jasně najevo, že jste přesvědčen, že má BBC protiválečnou agendu.

Jsme pevně přesvědčeni, že úřad britského ministerského předsedy v 10, Downing Street se pokoušel zastrašovat BBC při informování o událostech, vedoucích k válce i během samotné války.

Jak jsme vám sdělili v korespondenci před zahájením války, naší povinností je předkládat veřejnosti nestranný obraz a vy jste nemohli být zrovna nejlepšími soudci ohledně toho, co je nestranné.

To bylo zejména pravda vzhledem k tomu, že tou dobou byla v Británii silná opozice proti válce, včetně významné opozice mezi labouristickými poslanci v britském parlamentě.

Například, jistě si vzpomenete, že když se v březnu 2003 konalo v Dolní sněmovně klíčové hlasování o válce, napsal jste mi dopis, v němž jste vyjádřil názor, že jsme ve vysílání příliš zdůrazňovali výsledek hlasování, který byl největším vzbouřením řadových poslanců v parlamentě za celou jeho moderní historii.

Během války jste nás znovu obvinili ze zaujatosti -- zejména jste kritizovali naše zpravodajství z Bagdádu.

Víte, že my proti tomuto obvinění energicky vystupujeme a že Rada BBC, po podrobném jednání během války i po ní, vyjádřila svou naprostou spokojenost s nestranností zpravodajství BBC.

Ve vystoupení před parlamentním výborem jste pokračoval v útoku na naši novinářskou práci. Řekl jste, že jsme motivováni přesvědčením, že "pan premiér zatáhl zemi do války na falešném základě".

Zdá se, že vám uniklo mnoho reportáží, které jsme odvysílali z Iráku -- o hromadných hrobech, o mučení a o politickém útlaku -- důkazy, které jsou používány k ospravedlnění války.

2. Oficiální zpráva britské vlády z února 2003

Je nemožné pojednat o našem zpravodajství o zprávě britské vlády o Iráku ze září 2002 bez kontextu toho, co nyní víme o vládní zprávě z února 2003 -- o zprávě, kterou dokonce i pan ministr zahraničních věcí charakterizoval tento týden, že je to "jako když pejsek a kočička vařili dort".

Tou dobou vyšlo najevo, že váš úřad vytvořil plagiát -- okopíroval z internetu článek, založený na staré univerzitní diplomové práci, pozměnil jeho klíčové části a pak -- aniž by uvedl zdroj -- ho využíval, aby posílil argumentaci, že Británie má vstoupit do války.

To bylo původem oficiální vládní zprávy z února 2003 -- který by býval zůstal neodhalen, kdyby nedošlo k zásahu jednoho cambridžského univerzitního učitele.

Diskreditace únorové vládní zprávy o Iráku nutně ovlivnila otázky vznášené ohledně všech ostatních, obdobných vládních zpráv. Za těchto okolností se musel začít každý slušný novinář ptát, zda bylo použito obdobných taktik při psaní předchozí zprávy.

Kromě toho, začátkem března, generální ředitel Mezinárodního úřado pro atomovou energii dr. Mohammed El Baradei označil dokumenty, na nichž bylo založeno důležité tvrzení v zářijové zprávě (tvrzení o tom, že Irák získal z Nigeru uran) za "neautentické" - a zpochybnil i další rysy tvrzení, obsažené v oficiální britské vládní zprávě ze září 2002, týkající se programu jaderných zbraní.

Proto jsme dospěli k úsudku, že informace, kterou nám poskytl zmíněný [výzvědný] zdroj, zapadá do vzorce celé řady dalších znepokojení -- a že bylo naprosto správné odvysílat obvinění, která vznesl zdroj Andrewa Gilligana.

Vaše korespondence a vaše svědectví parlamentnímu výboru pro zahraniční vztahy ignoruje toto zázemí -- které má ovšem ústřední význam, máte-li pochopit novinářskou práci BBC.

3. Znepokojení ve výzvědných službách

Jak jsme vám už sdělili dříve, celá řada novinářů BBC, kteří mají úzké styky s armádou i s rozvědkou, informovala o tom, že jsou jejich kontakty znepokojeny, že jsou výzvědné zprávy přeháněny, aby byla posílena argumentace proti Saddámu Husajnovi.

Zejména tyto kruhy poukazovaly na to, že zatímco zbraně hromadného ničení nízké kvality a účinnosti skutečně existují, nezosobňují takovou hrozbu, o jaké hovoří vláda.

Mnoho žurnalistů z jiných sdělovacích prostředků dostávalo tytéž informace.

Například:

Peter Beaumont a Gaby Hinsliff psali (Observer 24. února 2003) o neshodách mezi britskými výzvědnými službami a Downing Street -- "podstatou neshod je prý to, že výzvědné informace by se měly prezentovat 'poctivě'a neměly by být zdramatizovány, aby podporovaly určitý politický argument".

Jejich článek se také zmiňuje o "značně vážných hádkách" mezi nejméně jedním členem Spojeného výboru pro rozvědku a Alastairem Campbellem.

Raymond Whittaker (Independent on Sunday, 27. dubna) psal o "vysoce postaveném britském zdroji", který konstatoval, že "rozvědky na obou stranách Atlantiku zuří, že informace, které poskytly vedoucím politickým představitelům, byly zkresleny".

V článku pokračoval: "Nemůžete si prostě jen vybírat, jak třešničky na dortě, důkazy, které se hodí vaší argumentaci, a ignorovat ostatní. To je základním pravidlem výzvědných služeb," konstatoval jeden otrávený výzvědný činitel. "Ale přesně to právě britský premiér dělá."

Jiný uvedl: "Máme jen několik fragmentů silně nepřímých důkazů, a aby bylo možno ospravedlnit útok na Irák, prezentují se jako naprosto přesvědčivá, hotová věc. To je prostě nepřijatelné."

Richard Norton-Taylor, Guardian, 30. května: "Britské výzvědné zdroje vyjádřily zuřivost nad chováním Downing Street. Nechtěly poskytovat Downing Street své výzvědné analýzy, protože se obávaly, že budou zmanipulovány k politickým účelům. Tony Blair dal vale opatrnosti, v tom ho podporoval Alastair Campbell, konstatovaly dobře informované zdroje."

Daniel McGrory, Times, 30. května: "Vysoce postavené zdroje konstatují, že byly terčem vlny telefonátů od zaměstnanců úřadu britského premiéra, kteří požadovali další důkazy. Šéfové výzvědných služeb trvají na tom, že tuto oficiální zprávu napsal někdo z Downing Street a nikoliv britská rozvědka ... Agenti si byli vědomi, že emigranti, plni strachu, kteří chtěli získat politický azyl, byli ochotni říct cokoliv, co od nich Britové a Američané chtěli slyšet... Došlo k debatě, zda tvrzení o tom, že Saddám může zaútočit do 45 minut, mají být zpřístupněny Downing Street, protože vysoce postavení činitelé pochybovali o pravdivosti tohoto tvrzení, ale byli pod tlakem dodat 'přesvědčivé důkazy'".

Glenn Frankell, Washington Post, 30. května: "Jeden činitel přiznal, že 'v té době docházelo k nesmírně ostrým debatám, pod tlakem'mezi Downing Street a pracovníky rozvědky ohledně obsahu té oficiální zprávy.

Peter Beaumont, Gaby Hinsliff, Observer, 1. června: "Jsme nyní svědky něčeho opravdu velmi nového a velmi podivného. MI6 vystrkuje hlavu nad parapet více, než to kdy dělala. MI6 má pocit, že byla naprosto zdiskreditována a zneužita. ("zdroj")

MI6 poukazuje na to, že ji zatlačila vláda do 'světel ramp', proti její vůli. (druhý "zdroj")

Nick Fielding, Sunday Times, 1. června, napsal, že oficiální vládní zpráva byla důsledkem "dohody po mnoha měsících trpkých neshod mezi šéfy rozvědky a Blairovými poradci. Campbell se pokoušel přesvědčit výzvědné organizace, aby napsaly tvrdé a jednoznačné závěry. To výzvědné organizace odmítaly učinit, protože poukazovaly na to, že věc není prokázána."

Nadto 22. března kritizoval Hans Blix, hlavní zbrojní inspektor OSN, manipulaci s výzvědnými informacemi, jejímž cílem bylo přesvědčit veřejnost, že je nutno jít do války. Obvinil koalici, že užívá "nepřesvědčivé" důkazy.

Robin Cook -- brzo po své rezignaci -- zopakoval totéž. Zpochybnil důkazy britské vlády (například ty, obsažené v zářijové zprávě), že Irák představuje bezprostřední hrozbu: "Bylo obtížné věřit, že by měl Saddám schopnost na nás zaútočit."

Právě v tomto kontextu jsme učinili úsudek, že publikovat tvrzení, která učinil zdroj Andrewa Gilligana, je ve veřejném zájmu.

Poté, co jsem se zabýval kontextem, dovolte mi, abych se nyní věnoval reportáži v pořadu Today (na rozhlasové stanici BBC Radio 4). Tento týden jste poskytl zkreslující informace o naší novinářské práci.

  • Řekl jste, že jsme obvinili pana premiéra, pana ministra zahraničních věcí a jiné ministry ze lži. To jsme neučinili.
  • Řekl jste, že BBC úmyslně obvinila pana premiéra, že uvedl Dolní sněmovnu v omyl a že zavedl zemi do války na falešném základě. To jsme neučinili.
  • Obvinil jste BBC, že poškodila integritu politického procesu. Jsme přesvědčeni, že jsme učinili opak.

Podstatou toho, co BBC odvysílala, bylo:

  • že existuje znepokojení mezi některými příslušníky výzvědných služeb ohledně užívání výzvědných informací ve vládních zprávách
  • tvrzení jednoho vysoce postaveného a důvěryhodného zdroje -- jehož informace se v minulosti ukázaly jako spolehlivé -- že údaj o tom, že Saddám Husajn může zaútočit do 45 minut, byl nesprávný a byl do zprávy včleněn později.

V reakci na toto jsme poskytli vládě množství častých přiležitostí, aby se k tomu vyjádřila a odmítla tato tvrzení, a to jste učinili. To je naprosto férový a řádný novinářský proces, za kterým si stojíme.

A nyní k vašim otázkám, a neomlouvám se za to, že opakuji některé argumenty, které jsem právě uvedl.

Stojí BBC za obviněním, vzneseným dne 29. května, že úřad britského premiéra přidal do oficiální zprávy tvrzení o 45 minutách?
Toto tvrzení neučinila BBC, ale náš zdroj -- vysoce postavený činitel, který se podílel na vypracování této oficiální zprávy -- a BBC stojí za tím, že bylo správné toto tvrzení odvysílat.
Andrew Gilligan jasně uvedl, že podle jeho zdroje bylo tvrzení o 45 minutách autentickou, ale nespolehlivou výzvědnou informací.
Nevysíláme hned všechno, co nám jaký zdroj kdy řekne. V tomto případě jsme přesvědčeni, že je tento zdroj důvěryhodný a že bylo legitimní seznámit s jeho znepokojením veřejnost, vzhledem k tomu, co jsme věděli o únorové vládní zprávě a vzhledem k dalším bodům, které jsem uvedl výše. Za tímto rozhodnutím si stojíme.
Stojí BBC stále za tvrzením, učiněným téhož dne, že jsme [včlenili tuto informaci do zprávy] navzdory přáním výzvědných služeb?
Ještě jednou, informovali jsme ve vysílání přesně o tom, co nám sdělil zdroj, totiž že tvrzení o 45 minutách bylo do zprávy včleněno "proti našemu přání".
Stojí BBC stále za tvrzením, učiněným téhož dne, že jsme jak my, tak výzvědné organizace věděli, že tvrzení o 45 minutách je chybné a přesto jsme ho včlenili do zprávy?
Andrew Gilligan uvedl ve své reportáži přesně, že mu jeho zdroj sdělil, že vláda "pravděpodobně věděla, že údaj o 45 minutách je chybný" a že je toto tvrzení "sporné".
Základem pro toto tvrzení od zdroje Andrew Gilligana bylo to, že informace o 45 minutovém útoku byla získána jen z jediného výzvědného zdroje -- kdežto většina ostatních informací ve zprávě měla nejméně dva zdroje. Gilliganův zdroj také zastával názor, že tento jediný irácký zdroj se pravědpodobně mýlí.
Stojí BBC stále za tvrzením, učiněným opět téhož dne, že jsme nařídili, aby byla zářijová zpráva v období před jejím zveřejněním "zdramatizována" ("sexed-up") a že Gilligan zjistil to, co [rozhlasový moderátor John] Humphreys (chybný pravopis) nazval "důkazem", že totiž "byla spěšně sestavena na poslední chvíli za pomoci nepotvrzeného materiálu, který neschválily výzvědné služby"?
Stojíme si za tím, že jsme odvysílali informace od zdroje, který uvedl, že zpráva byla "zdramatizována", že se to stalo v pozdní etapě jejích příprav a že bylo "zdramatizování" založeno na nepodloženém materiálu, které neschválili všichni ve výzvědných službách.
Povšiml jsem si dnes, že pan Peter Ricketts, generální ředitel ministerstva zahraničních věcí, svědčil před výborem pro zahraniční vztahy, že tvrzení o 45 minutách nebylo obsaženo v první verzi zprávy.
Stojí BBC stále za prohlášením učiněným dne 6. června, že Spojený výbor pro výzvědnou činnost není součástí výzvědných organizací, ale že je to výbor úřadu britského premiéra, jehož účelem je rozhodovat spory mezi vládou a výzvědnými organizacemi?
Nikdy jsme neřekli, že tento výbor není součástí výzvědných organizací. To, co jsme skutečně uvedli, bylo, že tento výbor není totéž jako výzvědné organizace.
Stojí si BBC stále za svým tvrzením z 3. června, že předseda Spojeného výboru pro výzvědnou činnost jen jaksi "byrokraticky podepsal svou zprávu"?
Bylo by bývalo lépe, kdyby uvedl Andrew Gilligan ve své reportáži v tomto případě zdroj této odpovědi. To skutečně byla ten den chyba. Avšak předtím opakovaně upozorňoval posluchače, že to, co vysílá, pochází od jeho zdroje.
Andrew Gilligan v této části své reportáže potvrdil, že předseda výzvědného výboru skutečně zprávu podpisem schválil, ale že to samo o sobě neznamená, že všichni členové výzvědných služeb s obsahem zprávy souhlasí.
Dále víme z jiných zdrojů, že někteří jiní vysocí představitelé výzvědných služeb nechtěli užívat výzvědný materiál tímto způsobem.
Na kolika zdrojích bylo původní obvinění o "45 minutách" založeno? Byl to jediný zdroj anebo více než jeden zdroj? Jistě víte, co o tomto praví předpisy BBC.
Opakovaně jsem objasnil, že tato konkrétní obvinění, obsažená v reportáži Andrewa Gilligana z 29. května, pocházejí z jediného zdroje, a vysvětlil jsem, proč jsme dospěli k názoru, že je správné tyto informace odvysílat.
Posluchačům bylo 29. května opakovaně sděleno, že kritika toho, jak tato zpráva vznikla, pochází od jediného zdroje.
Zdroj je důvěryhodný a to, co sdělil Andrew Gilliganovi, bylo velmi pravděpodobné, vzhledem k tomu, co jsme věděli o vypracovávání pochybné vládní zprávy z února 2003.
Jiní novináři, včetně některých novinářů z BBC, byli informováni o znepokojení v britské výzvědné komunitě o tom, jakým způsobem se využívá výzvědných informací před válkou proti Iráku -- a tyto informace pocházely od jiných zdrojů, než byl zdroj, který hovořil s Andrew Gilliganem.
Ve světle tohoto by bylo nesprávné, kdyby BBC nezveřejnila informace, které Andrew Gilliganovi zpřístupnil tento zdroj -- učinili jsme to s tím, že jsme jasně informovali o tom, že pochází od jediného zdroje.
Co se týče vašeho argumentu o předpisech BBC, dovolte mi citovat:
"Pořady by většinou neměly být založeny jen na jednom zdroji."
To je pravda. BBC by bývala dala přednost tomu, kdyby zdroj vystoupil z anonymity. Avšak vy víte velmi dobře, že v tomto oboru zdroje velmi málokdy hovoří veřejně. Vlastně nevystupují z anonymity nikdy. Odmítám váš argument, že to znamená, že nemůžeme zveřejňovat informace o výzvědných záležitostech, které pocházejí jen z jediného zdroje -- zejména ve světle toho, co jsme věděli o únorové vládní zprávě.
Existují jasné editorské procedury, kdy o tom, zda má být určitá věc publikována, rozhodují až nejvyšší instance, a tyto procedury byly použity.
Také je nutno poukázat na to, že nám Adam Ingram [ve vysílání] sdělil 29. května, že vaše tvrzení o 45 minutách bylo založeno na jediném nepotvrzeném výzvědném zdroji.
Zasedá ten zdroj ve Společném výzvědném výboru a souhlasíte, že žádný člen tohoto výboru nemá kompletní informace?
Nezamýšlím říci nic víc o našem zdroji. Víte dobře, že je to pro nás zásadní otázkou neodhalovat naše zdroje. Nebudu vám v této věci vůbec nápomocen.
Byl ten zdroj, jak uvedl Gilligan, "čelný činitel, který se podílel na vypracování této zprávy", anebo je to zdroj, jak jste řekl dnes, "z výzvědných služeb"? Jsem si jist že alespoň chápete význam rozdílu, o němž hovořím.
Odkazuji vás na svou předchozí odpověď.
Je nyní pro BBC normální praxí nevyhledávat pro informace z jediného zdroje další verifikaci?
Samozřejmě, že dáváme přednost další verifikaci. Faktem zůstává, že jsme učinili úsudek ohledně toho, zda bylo za daných okolností vhodné zveřejnit tvrzení, která učinil náš zdroj. Už jsem vysvětlil kontext, který toto rozhodnutí ospravedlnil.
Závěrem, souhlasíte s oním Gilliganovým výrokem v parlamentním výboru pro zahraniční záležitosti, že vždy jen tvrdil, že jsme argument o 45 minutách "nevhodně zdůraznili", anebo souhlasíte se mnou, že to naprosto protiřečí tomu, co on a jiní a BBC říkají a řekli a co Gillian uvedl, když psal jako novinář BBC pro Mail on Sunday, pro The Sunday Telegraph a Spectator?
Je nesprávné tvrdit, že jediné, co Andrew Gilligan řekl v parlamentním výboru pro zahraniční záležitosti, bylo toto jediné obvinění, které vznesl zdroj. Jeho svědectví bylo rozsáhlejší a odpovídá tomu, co bylo odvysíláno. Citují z jeho svědectví v parlamentním výboru:

Otázka 450 - Sir John Stanley: "Činíte, pane Gilligane, opravdu vážná obvinění proti integritě Společného výboru pro rozvědku. Celá - - "

Gilligan: "Nečiním žádná obvinění. Opakuji, jak jsem to činil pořád, že nečiním žádná obvinění. Obvinění vznesl můj zdroj. Odvysílali jsme obvinění, které vznesl můj zdroj, což je osoba na tak vysokém a důvěryhodném místě, že to mělo být zveřejněno.

Citoval jsem, že tento zdroj říká, že ve výzvědných službách existuje nespokojenost, znepokojení ve výzvědných službách.

Otázka 455 - Sir John Stanley: "Co se týče vašich důkazů, předložených tomuto výboru, je jediným důkazem, který podle vás byl na poslední chvíli z politických důvodů včleněn do zprávy, 'aby byla zdramatizována' výrok o útoku do 45 minut?"

Gilligan: "To byl jediný konkrétní důkaz, o němž můj zdroj hovořil, ano."

Sir John Stanley: "Děkuji vám."

Otázka 456 - Olner: "Takže ostatní důkazy ve zprávě byly spolehlivé? Jestliže váš zdroj uvedl, že byl nespokojen s argumentem o 45 minutovém útoku, z toho se dá dovodit, že s ostatními informacemi ve zprávě byl spokojen?"

Gilligan: "To, že můj zdroj nevyjádřil konkrétní nespokojenost s jinými částmi zprávy automaticky neznamená, že ostatní části zprávy byly spolehlivé. Samozřejmě, může to znamenat, ale nedomnívám se, že je možno docházet k tomu takto z opačné strany."

Otázka 552 - Chidgey: "Takže jedinou nejistotou, kterou váš zdroj má či měl, bylo, že nevěřil v těch 45 minut?"

Gilligan: "Ne, jak říkám, můj zdroj si byl víceméně jist, jak si jsou tím jisti všichni ostatní pracovníci rozvědky, s nimiž jsem hovořil, že Irák měl nějaký program zbraní hromadného ničení, ale byl menší a byl méně bezprostřední hrozbou, než co tvrdila vláda. To byl názor mého zdroje a názor zdrojů několika dalších lidí v ostatních sdělovacích prostředcích i dalších zdrojů, s nimiž jsem hovořil, výzvědných i nevýzvědných.

Podle slov mého zdroje byla tato zpráva přepracována týden před vydáním, aby byla 'více sexy'. Vzhledem k tomu, co jste řekli a vzhledem k všemu ostatnímu, co jsem vylíčil, si myslím, že je to důvěryhodné tvrzení."
Co se týče článků v novinách -- Andrew na toto téma nepsal pro Sunday Telegraph. Jediným podstatným rozdílem v článcích, které napsal, je to, že v článku, který napsal pro Mail on Sunday, uvedl, že jeho zdroj dal najevo, že vy jste byl součástí této aféry.
Nakonec, četl jste dnešní Spectator, v němž Gilligan píše -- nikoliv sám za sebe, ale jako reportér BBC -- že je britský premiér ve vztazích k prezidentu Putinovi "strašně slabý"? Je tohle názor BBC? Pokud je to osobní názor, mohl byste mi říci, jaký předpis určuje, co smějí či nesmějí reportéři BBC psát na volné noze, aby si přivydělávali k platu z BBC? Jaké jsou příslušné procedury a byly v tomto případě dodrženy? Také mě zajímá, v souvislosti s mnoha novináři BBC, kteří si zvyšují svůj plat tím, že píší pro celostátní deníky, jakými procedurami se řídí jejich chování a tyto psaní? (překlep) Jistě víte, že znepokojení v této věci vyjádřili i poslanci.
Tento článek byl předem předložen příslušnému internímu redakčnímu manažeru BBC, podle našich procedur. Naše předpisy o střetu zájmů se zabývají tím, co naši novináři smějí psát. Tyto předpisy jsou veřejně přístupné. Co se týče tohoto konkrétního článku, BBC nevnucuje svým novinářům jednotný názor.
Alastaire, vysvětlil jsem své názory značně podrobně. Vidíte, že neakceptuji, že by vaše útoky na naši novinářskou práci ani konkrétně na Andrew Gilligana byly oprávněné.
Usuzujeme, že vedete osobní mstivou kampaň proti konkrétnímu novináři, jehož reportáže vám už několikrát v minulosti vyvolaly potíže.
Vzhledem ke kontextu, který jsem popsal v první části svého dopisu, a vzhledem k důvěryhodnosti našeho zdroje, skutečně myslíte vážně, že měl nezávislý sdělovací prostředek potlačit tuto informaci, protože pocházela z jediného zdroje?

Ve svém předchozím dopise, adresovaném vám (16. června) jsem vás upozornil na naši proceduru pro stížnosti a vyzval jsem vás, aby jste, pokud si přejete, podal oficiální stížnost.

Rozhodl jste se tuto výzvu ignorovat. Máte stále možnost podat oficiální stížnost. Rád bych také uvedl, že jestliže se prokáže, že informace, které nám poskytl náš zdroj, byly nepravdivé, jasně o tom budeme informovat naše diváky a posluchače a v tom případě bychom vyjádřili politování. V nynější situaci tomu však tak prostě není.

S pozdravem

Richard Sambrook
ředitel,
BBC NewsKompletní text - v angličtině ZDE

                 
Obsah vydání       30. 6. 2003
30. 6. 2003 Mnémosyné Jakub  Žytek
30. 6. 2003 Informaci o závažné ústavní žalobě veřejnoprávní rozhlas a televize neuveřejnily
30. 6. 2003 Za přípravu vraždy dostal Srba osm let Štěpán  Kotrba
30. 6. 2003 Stínový box politici zvládají, v profi ringu jsou nuly Josef  Trnka
30. 6. 2003 Monitor Jana Paula: Jak se kreslený vtip stane "uměním",
aneb malá úvaha nad česko-slovenskou expozicí 50. ročníku Bienále v Benátkách
Jan  Paul
30. 6. 2003 Superkukurica
Na Slovensko sa začnú dovážať geneticky modifikované potraviny
Radovan  Geist
28. 6. 2003 Británie a Irák:
"Když se vysílají lži!" Zuřivý Campbell se vnutil do televizního studia
28. 6. 2003 Británie a Irák:
BBC Campbellovi: Vedete mstivou kampaň proti naší novinářské práci
29. 6. 2003 Reportér BBC chce žalovat britského ministra
27. 6. 2003 Jak "vysvětloval" problém s kontroverzní zprávou o iráckých zbraních Jack Straw
29. 6. 2003 Irácký odpor byl plánován?
27. 6. 2003 Odsouzení policistů: čeho se bojí orgány státu?
27. 6. 2003 Srba bude mlčet Ivan  David
30. 6. 2003 Deset ministrů musí stačit... Štěpán  Kotrba
30. 6. 2003 Tráva, Mareš a Komorous Michael "xChaos" Polák
30. 6. 2003 Nový Harry Potter -- postava plná angstu Hannah  Čulík
30. 6. 2003 The angst-filled Harry Potter Hannah  Čulík
30. 6. 2003 "Pozitivní" lobbisté do Evropského parlamentu a morální identita kandidáta Štěpán  Kotrba
30. 6. 2003 Pozadu o 38 rokov? Andrej  Sablič
30. 6. 2003
30. 6. 2003 Achnaton, Henry Ford, Ernesto "Che" Guevara - traja revolucionári Peter  Greguš
30. 6. 2003 EU vs. Rakousko-Uhersko Petr  Homoláč
27. 6. 2003 Poslední knížecí rada z Vysočiny Miloš  Zeman
27. 6. 2003 Česká BBC: "Věřte policejním odhadům..." Štěpán  Kotrba
27. 6. 2003 Jak se čistila strana
aneb konec Pseudozelených v Čechách
Pavel  Pečínka
27. 6. 2003 Technické změny v Britských listech
31. 5. 2003 Hospodaření OSBL za květen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
30. 6. 2003 Mnémosyné Jakub  Žytek
30. 6. 2003 Tráva, Mareš a Komorous Michael "xChaos" Polák
30. 6. 2003 Nový Harry Potter -- postava plná angstu Hannah  Čulík
30. 6. 2003 The angst-filled Harry Potter Hannah  Čulík
30. 6. 2003 Monitor Jana Paula: Jak se kreslený vtip stane "uměním",
aneb malá úvaha nad česko-slovenskou expozicí 50. ročníku Bienále v Benátkách
Jan  Paul
28. 6. 2003 Británie a Irák:
"Když se vysílají lži!" Zuřivý Campbell se vnutil do televizního studia
  
28. 6. 2003 Británie a Irák:
BBC Campbellovi: Vedete mstivou kampaň proti naší novinářské práci
  
27. 6. 2003 Wow, Viewegh! Petr  Fiala
27. 6. 2003 Srba bude mlčet Ivan  David
27. 6. 2003 Pilulka, která "snižuje počet infarktů o 80 procent"   
27. 6. 2003 Jak se čistila strana
aneb konec Pseudozelených v Čechách
Pavel  Pečínka
26. 6. 2003 Reforma v půli cesty IV.
Směrem k outsourcingu ministerstva
Jiří  Kofránek
26. 6. 2003 Reforma v půli cesty III. ještě jednou
Ostuda ministerstva, ostuda vlády
Štěpán  Kotrba
26. 6. 2003 Vyřazení Duhana znamená, že Rada ČT chce prohlášení, jež nemá oporu v zákoně Petr  Štěpánek
26. 6. 2003 Libové protikomunistické gestíčko poslance Langera Karel  Mašita

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
29. 6. 2003 Reportér BBC chce žalovat britského ministra   
28. 6. 2003 Británie a Irák:
"Když se vysílají lži!" Zuřivý Campbell se vnutil do televizního studia
  
28. 6. 2003 Británie a Irák:
BBC Campbellovi: Vedete mstivou kampaň proti naší novinářské práci
  
27. 6. 2003 Smějí novináři užívat anonymní zdroje?   
27. 6. 2003 Britská vláda útočí na sdělovací prostředky   
27. 6. 2003 BBC ostře odmítla útok od britské vlády   
27. 6. 2003 Jak "vysvětloval" problém s kontroverzní zprávou o iráckých zbraních Jack Straw   
26. 6. 2003 Koncentrační tábor dnešních dnů Tomáš  Linhart
24. 6. 2003 V Belgii nebudou moci soudit George Bushe   
23. 6. 2003 "Neukázněná BBC" v táboře v zálivu Guantánamo   
22. 6. 2003 Bush: irácké zbraně hromadného ničení "byly vyrabovány"   
22. 6. 2003 Američané "možná usmrtili Saddáma Husajna"   
21. 6. 2003 USA zintenzivňují hledání Saddáma Husajna   
20. 6. 2003 Velitel tábora v zálivu Guantánamo: "Všechny zadržované osoby tu byly správně"   
19. 6. 2003 Co si dnes myslí Iráčané a jaké je to v Bagdádu   

BBC, Alastair Campbell, Saddám Husajn a "45 minutová hrozba" z Iráku RSS 2.0      Historie >
28. 6. 2003 Británie a Irák:
"Když se vysílají lži!" Zuřivý Campbell se vnutil do televizního studia
  
28. 6. 2003 Británie a Irák:
BBC Campbellovi: Vedete mstivou kampaň proti naší novinářské práci
  
27. 6. 2003 Britská vláda útočí na BBC   
27. 6. 2003 Smějí novináři užívat anonymní zdroje?   
27. 6. 2003 Britská vláda útočí na sdělovací prostředky   
27. 6. 2003 BBC ostře odmítla útok od britské vlády   
23. 6. 2003 Blairův "ministr propagandy" bude přece jen vyslýchán o Iráku