30. 6. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 6. 2003

Tráva, Mareš a Komorous

Dojde ke změnám v oficální protidrogové politice státu, nebo jde o bouři ve sklenici vody ? Krátký pokus o politický komentář z klávesnice webmastera stránek LEGALIZACE.CZ, serveru, který se zasazuje o legalizaci konopných drog. Jde tedy o pohled zaujatý, ale zasvěcený. A proto stojí za zveřejnění. Protože úvahy o nasmyslnosti kriminalizace konopných drog už nepronášejí pouze jejich spotřebitelé, rozumný postoj zaujala už i Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky a místopředseda vlády Mareš. Proti němu stojí nepoučitelný protidrogový bojovník Komorous, jehož stanovisko bylo v tak příkrém rozporu s postojem expertů i představitele vlády, že zavdalo podnět k otázkám, kdo ten zelený na ježka ostříhaný mozek vlastně řídí. Ministr vnitra si totoiž s postojem svého podřízeného "jaksi neví rady"...

Podle aktuálních informací se otázka legislativního rozdělení drog opět dostala do ohniska zájmu médií. Stanovisko místopředsedy vlády Petra Mareše (US-DEU) je pro nás nesmírně zajímavé hned ze dvou důvodů - nejde o řadového poslance, a navíc jde o člena strany, která jde do voleb v koalici s nejkonzervativnější stranou českého politického spektra, s KDU-ČSL. Drtivý volební neúspěch Koalice (bývalé 4koalice) ve volbách mohl souviset i s tím, že liberálním městským intelektuálům připadala Unie Svobody - DEU pouze jako názorově nevyhraněný obytný přívěs, který si několik výrazných politických osobností snaží připojit za tvrdě konzervativní politické vozidlo KDU-ČSL, poháněné poměrně konstatní voličskou základnou z řad důchodců, katolíků a obyvatel venkova. Je možné, že jde o čistě účelový protitah, který má možná veřejně prezentovat názorové neshody v Koalici a přesvědčit její voliče, že dostačujícím nástrojem k modelování politiky Koalice by mohlo být udělování preferenčních hlasů jednotlivým kandidátům.

Tah Petra Mareše je o to zajímavější, že příchází v době, kdy Lidovci zveřejnili na dnešní dobu zcela absurdní návrhy kriminalizace potratů a diferenciace volebního práva podle počtu dětí. Podle mě potřebovala US - DEU dát jasně najevo, že je spíš liberálně - konzervativní stranou, než křesťansko - konzervativní stranou, a že poslední politické výstřelky KDU - ČSL nejsou oficiálním postojem celé Koalice.

Jsem nyní v situaci, kdy se rozhoduji, zda se k polickému dění vyjadřovat spíš jako nezávislý novinář a komentátor, nebo jako politicky činá osoba. Nebudu zastírat, že mě vnitřní názorové tanečky Koalice už před časem unavily, a že jsem se před rokem stal stoupencem - nečlenem Strany Zelených. Již delší čas sleduji názorový vývoj a vnitřní reformu Strany Zelených a jsem přesvědčen, že může jít v českých podmínkách o zajímavou fúzi myšlenek trvale udržitelného rozvoje a ochrany přírody s teoriemi občanské společnosti. Takže předem upozorňuji, že moji analýzu Marešova postoje je možné chápat jako tendenční a ne zcela nezávislou kritiku. Zároveň bych rád zdůraznili, že jde o můj soukromý politický komentář, a ne o nějaké oficiální stanovisko Občanského hnutí za Legální Konopí.

Pokládá předseda US-DEU a místopředseda vlády Petr Mareš opravdu za reálné takové legislativní rozdělení drog, aby došlo de-facto i de-iure k dekriminalizaci konopí ? I kdyby to pokládal za reálnější cíl, než za jaký vypočítaví politici KDU - ČSL pokládají například kriminalizaci potratů, určitě jde především o politický tah a o snahu zachránit pro Koalici část hlasů a mediálního vlivu městských liberálních intelektuálů. Vypadá to skoro tak, že Unie a Lidovci doufají, že když budou svým názorově nekompatibilním voličům předkládat svoje navzájem neslučitelná stanoviska, tak že preferece Koalice stoupnou (?!). Nebo moje ídíocie (=nezájem o "reálné", tzn. mediální veřejné dění) už dosáhla takového stupně, že jsem nezaregistroval, že se Koalice v poslední době zcela rozpadla ?

Co se týče srovnání postoje Petra Mareše a Sekretariátu rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (Akutalizováno 4.6.2003: jde o bývalou Meziresortní komisi... ), pak jistě zaujme, že Mareš prohlásil "Trvám na boji proti nebezpečí amfetaminových drog typu extáze a dalších. Ty jsou nyní hlavní nebezpečí." zatímco Sekretariát neutrálněji a realističtěji tvrdí, že by se měl oddělit trh s marihuanou od trhu s pervitinem či heroinem (což se ale podle mě přeci jen už řadu let děje, spíše navzdory zákonům, než díky nim...)

Pokusím se odhlédnout od toho, že sám pokládám extázi za méně nebezpečnou amfetaminovou drogu než pervitin - i když určitě za návykovější a nebezpečnější drogu než je marihuana. Jemné rozdíly ať komentují odborníci, a ne politizující pisálkové jako já. Zkusím se na celou věc podívat ještě z jiné stránky.

Proč vlastně žijeme ve světě, kde je legální právě alkohol, tabák a káva ? Určitě to není kvůli nějaké absolutní "společenské neškodnosti" těchto drog - například historicky existovaly v Evropě silné tlaky na vymýcení kouření jako nebezpečného návykového zlozvyku, a káva byla pokládána za ďáblův nápoj. Skutečným kritériem pro oddělení tvrdých a měkkých drog je zřejmě síla návyku. Ta totiž rozhoduje o tom, zda uživatelé nějaké psychotropní látky jsou schopni vytvořit fungující komunitu, která je schopna z užívání dané látky učinit společenskou normu, nebo nikoliv.

Tabák: cigarety jsou natolik návykové, aby se stávaly během krizových situací tvrdou měnou. Proč asi ? Síla návyku je taková, aby cigaretám dala za všech okolností nějakou hodnotu, srovnatelnou se základními životními potřebami, ale není taková, aby bylo možné kuřáka například přimět k porušení základních etických principů. Neslyšel jsem o tom, že by normální člověk kvůli cigaretě byl schopen zabít.

Káva: návyk je zjevný, ale velice mírný. Dostatečný k tomu, aby se káva dokázala propašovat mezi bežné potravinářské zboží bez větších restrikcí, ale opět - příslibem šálku kávy asi nezlomíte zajatého pašeráka kávy a nedonutíte ho aby prozradil svoje komplice ;-)

Naopak si zkusme představit osoby závislé na pervitinu či heroinu. Není žádným tajemstvím, že gangy pašeráků tvrdých drog jsou stále znovu zrazovány svými členy a odběrateli. Narkoman na heroinu je jistě ochoten za příslib další dárky udat ledaskoho - a od toho se odvíjí též "společenská nebezpečnost" této drogy. Ta je prostě silnější, než bežné sociální vazby.

Do jaké skupiny drog podle mě patří konopí si jistě každý domyslí sám.

Marešem nakousnuté téma extáze je docela zajímavé. Extáze je návyková pouze mírně, ve skutečnosti podle mě méně, než třeba alkohol. Přesto, že přináší určitá rizika (zejména díky možnosti záměny, která je zase důsledkem její kriminalizace.. takže Hlava XXII...), tak asi není drogou zcela nekompatibilní s evropskou kulturou - kultura si s ní možná dokáže poradit podobně jako právě třeba s alkoholem. Ilegální obchod s extází se podobá ilegálnímu obchodu s jakýmkoliv jiným nedostatkovým zbožím - nepřijde mi, že by šlo o obchod s totální potřebou nebo přímo o obchod se smrtí, jako v případě skutečných tvrdých drog. Tudíž mi není zcela jasné, od čeho se odvíjí případné společenské nebezpečí extáze - zvláště s přihlédnutím k odstrašujícím vedlejším účinkům řady antidepresiv, běžně předepisovaných lékaři.

Myslím, že budoucí legislativní rozdělení drog by nutně mělo dodržovat zásadu, že represe vůči uživatelům drog by neměla působit větší škodu, než droga sama. Pokud by stát skutečně dodržoval tento vzorec, tak nakonec politika boje proti tvrdým drogám přejde do kompetence lékařů a učitelů, a politika vyrovnání se s měkčími drogami nakonec skončí u stanovení výše spotřební daně - jako je tomu u cigaret nebo alkoholu.

A je tu ještě jeden zajímavý postřeh, která se dotýká tématiky open source v programování a patentové ochrany zvlášť:

Víte, že kdyby lékař směl podat pacientovi umírajícímu na rakovinu heroin, tak by nemusel (pacient nebo zdravotní pojištovna) nikomu platit žádné licenční poplatky ? Pokud je mi známo, tak na rozdíl od moderních opiátů, které jsou v podobných případech používané dnes, totiž není heroin patentově chráněn. Na pacientech, kteří si vytvořili závislost na Valiu či jiných benzodiazepamech profitují farmaceutické koncerny, lékárny - a obecně systém. Pokud si pro svoje legální antidepresiva chodí pacient, který je na nich beznadějě závsilý, jeví se společnosti celá situace jako bezproblémová - protože přece nikdo nemůže ten samý patentovaný lék načerno vyrábět. Kromě toho pokud léky hradí zdravotní pojišťovna, ani tu neexistuje ekonomická motivace.

Základním rozdíl mezi MDMA a Prozacem nespočívá ani tak v zásadně odlišném mechanismu působení na úrovni neurotransmiterů (i když rozdíly tam podle současných poznatků jsou), ale v tom, že MDMA byla omylem objevena už kdysi dávno, před první světovou válkou, a není patentově chráněna. Naproti tomu Prozac nepochybně patentově chráněný je.

Výroba alkoholu je počestnou živností, na které profitují počestné evropské pivovary a křesťansky založení vinaři. Nemluvě o lihovarnickém průmyslu, který se v totalitních státech často dostává pod přímou kontrolu státu. Pěstování a obchod s tabákem a kávou jsou důležitým zdrojem příjmů pro řadu zemí. Tabák je navíc prakticky ve všech zemích zatížen spotřebními daněmi. Výroba pantentovaných psychofarmak je další výnosným průmyslovým odvětvím.

Není nakonec jediným důvodem kriminalizace některých drog přirozená potřeba společnosti dosáhnout stavu, ve kterém dosahuje největšího zisku ?

Význam drogové represe bude do budoucna klesat, protože populace dnes dává přednost závislosti na televizi, internetu, počítačích a mobilních telefonech. Jenom kultura stanoví hranice mezi tím, které potřeby jsou přirozené a které nepřirozené, a politika vždy vychází z kultury. A multikulturní společnosti se nakonec vždy shodnou alespoň v otázce racionálního vynaložení veřejných financí....

Už dnešní stav, kdy Komorousova Národní protidrogová centrála (jejímž velkým vzorem je nepochybně americká DEA, Drug Enforcement Agency, jejíž některé téměř totalitní pravomoce pokládá přemyšlející část americké veřejnosti za problém), těžko zdůvodní svůj rozpočet nějakými raziemi u pěstitelů konopí, je stavem de-facto dekriminalizace. Ale přesto: Přímé přepsání litery zákona, dekriminalizace de-iure, by bylo obrovským pokrokem, protože by ubylo obětí víceméně náhodné a absurdní zbytkové represe.

Tolik soukromá úvaha webmastera. Těším se rozhodně taky na oficální stanovisko, které k Marešově iniciativě zaujme OSLíK - Občanské Sdružení za Legální Konopí. Kromě toho Legalizace.CZ pravděpodobně brzo přinese informaci o jedné dost zajímavé akci, kterou chystá OSLíK v nejbližší době - a která od vás ani nebude vyžadovat žádné veřejné demonstrování nebo podepisování petic. Vymýšlíme rafinovanější způsoby, jak protestovat - stay tuned ! :-)

                 
Obsah vydání       30. 6. 2003
30. 6. 2003 Mnémosyné Jakub  Žytek
30. 6. 2003 Informaci o závažné ústavní žalobě veřejnoprávní rozhlas a televize neuveřejnily
30. 6. 2003 Za přípravu vraždy dostal Srba osm let Štěpán  Kotrba
30. 6. 2003 Stínový box politici zvládají, v profi ringu jsou nuly Josef  Trnka
30. 6. 2003 Monitor Jana Paula: Jak se kreslený vtip stane "uměním",
aneb malá úvaha nad česko-slovenskou expozicí 50. ročníku Bienále v Benátkách
Jan  Paul
30. 6. 2003 Superkukurica
Na Slovensko sa začnú dovážať geneticky modifikované potraviny
Radovan  Geist
28. 6. 2003 Británie a Irák:
"Když se vysílají lži!" Zuřivý Campbell se vnutil do televizního studia
28. 6. 2003 Británie a Irák:
BBC Campbellovi: Vedete mstivou kampaň proti naší novinářské práci
29. 6. 2003 Reportér BBC chce žalovat britského ministra
27. 6. 2003 Jak "vysvětloval" problém s kontroverzní zprávou o iráckých zbraních Jack Straw
29. 6. 2003 Irácký odpor byl plánován?
27. 6. 2003 Odsouzení policistů: čeho se bojí orgány státu?
27. 6. 2003 Srba bude mlčet Ivan  David
30. 6. 2003 Deset ministrů musí stačit... Štěpán  Kotrba
30. 6. 2003 Tráva, Mareš a Komorous Michael "xChaos" Polák
30. 6. 2003 Nový Harry Potter -- postava plná angstu Hannah  Čulík
30. 6. 2003 The angst-filled Harry Potter Hannah  Čulík
30. 6. 2003 "Pozitivní" lobbisté do Evropského parlamentu a morální identita kandidáta Štěpán  Kotrba
30. 6. 2003 Pozadu o 38 rokov? Andrej  Sablič
30. 6. 2003
30. 6. 2003 Achnaton, Henry Ford, Ernesto "Che" Guevara - traja revolucionári Peter  Greguš
30. 6. 2003 EU vs. Rakousko-Uhersko Petr  Homoláč
27. 6. 2003 Poslední knížecí rada z Vysočiny Miloš  Zeman
27. 6. 2003 Česká BBC: "Věřte policejním odhadům..." Štěpán  Kotrba
27. 6. 2003 Jak se čistila strana
aneb konec Pseudozelených v Čechách
Pavel  Pečínka
27. 6. 2003 Technické změny v Britských listech
31. 5. 2003 Hospodaření OSBL za květen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
30. 6. 2003 Mnémosyné Jakub  Žytek
30. 6. 2003 Tráva, Mareš a Komorous Michael "xChaos" Polák
30. 6. 2003 Nový Harry Potter -- postava plná angstu Hannah  Čulík
30. 6. 2003 The angst-filled Harry Potter Hannah  Čulík
30. 6. 2003 Monitor Jana Paula: Jak se kreslený vtip stane "uměním",
aneb malá úvaha nad česko-slovenskou expozicí 50. ročníku Bienále v Benátkách
Jan  Paul
28. 6. 2003 Británie a Irák:
"Když se vysílají lži!" Zuřivý Campbell se vnutil do televizního studia
  
28. 6. 2003 Británie a Irák:
BBC Campbellovi: Vedete mstivou kampaň proti naší novinářské práci
  
27. 6. 2003 Wow, Viewegh! Petr  Fiala
27. 6. 2003 Srba bude mlčet Ivan  David
27. 6. 2003 Pilulka, která "snižuje počet infarktů o 80 procent"   
27. 6. 2003 Jak se čistila strana
aneb konec Pseudozelených v Čechách
Pavel  Pečínka
26. 6. 2003 Reforma v půli cesty IV.
Směrem k outsourcingu ministerstva
Jiří  Kofránek
26. 6. 2003 Reforma v půli cesty III. ještě jednou
Ostuda ministerstva, ostuda vlády
Štěpán  Kotrba
26. 6. 2003 Vyřazení Duhana znamená, že Rada ČT chce prohlášení, jež nemá oporu v zákoně Petr  Štěpánek
26. 6. 2003 Libové protikomunistické gestíčko poslance Langera Karel  Mašita

Drogy RSS 2.0      Historie >
30. 6. 2003 Tráva, Mareš a Komorous Michael "xChaos" Polák
2. 6. 2003 Marihuana legální v kanadském Ontariu Bushka  Bryndová
15. 5. 2003 MMM 2003 - Stojaté vody drogovej politiky na Slovensku Matúš  Ritomský
2. 5. 2003 Million Marijuana March 2003 - legálně a beze strachu   
24. 3. 2003 MARIHUANA: Na Slovensku jsou vyděšení z českého průzkumu veřejného mínění   
14. 2. 2003 ... a ako sme zbierali úrodu, chytali nás a všetko sa dobre skončilo Martin  Varholík
5. 2. 2003 Ako sme prišli, videli a ochutnali... Martin  Varholík
12. 8. 2002 České tekno - specifika viděné očima insidera   
23. 7. 2002 Marjánka, fuck off army a lacné PC Lubomír  Sedláčik
11. 7. 2002 Doživotí dealerům drog - všech? Štěpán  Kotrba
11. 7. 2002 Britská vláda se rozhodla (o něco) liberalizovat užívání hašiše   
31. 5. 2002 Legalizace narkotik - za jakych podmínek? Filip  Radič
30. 5. 2002 Pim Fortuyn: Že by Holanďané byli nyní extrémní pravičáci? To snad ne... Fabiano  Golgo
30. 5. 2002 Je pošetilé zakazovat narkotika   
22. 4. 2002 Reflex versus větrné mlýny Tomáš  Pecina

Marihuana RSS 2.0      Historie >
30. 6. 2003 Tráva, Mareš a Komorous Michael "xChaos" Polák
2. 6. 2003 Marihuana legální v kanadském Ontariu Bushka  Bryndová
31. 5. 2003 Marihuana v ČR: Legalizace nebo prozatím jen dekriminalizace? Štěpán  Kotrba
15. 5. 2003 MMM 2003 - Stojaté vody drogovej politiky na Slovensku Matúš  Ritomský
2. 5. 2003 Million Marijuana March 2003 - legálně a beze strachu   
24. 3. 2003 MARIHUANA: Na Slovensku jsou vyděšení z českého průzkumu veřejného mínění   
14. 2. 2003 ... a ako sme zbierali úrodu, chytali nás a všetko sa dobre skončilo Martin  Varholík
5. 2. 2003 Ako sme prišli, videli a ochutnali... Martin  Varholík
12. 8. 2002 České tekno - specifika viděné očima insidera   
23. 7. 2002 Marjánka, fuck off army a lacné PC Lubomír  Sedláčik
11. 7. 2002 Doživotí dealerům drog - všech? Štěpán  Kotrba
17. 1. 2002 Marihuana, princ a žebráci Fabiano  Golgo
12. 11. 2001 Otevřený dopis: Vystupujme energicky proti kouření Martin  Škapík
25. 10. 2001 Významný krok k legalizaci marihuany   Jitka