20. 6. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 6. 2002
Na jakém etickém základě činí lékaři v nemocnicích svá každodenní, často nesmírně obtížná rozhodnutí? V Británii vznikají pokusy spoléhat se při těchto rozhodnutích na profesionální etické komise. Jak rozhoduje v nemocnici v ČR lékař o tom, zda léčit toho či onoho pacienta (je třeba někdo už "moc starý" na to, aby se na něho "plýtvalo operací") a podle jakých měřítek se rozhoduje, kdy se u pacienta mají vypnout podpůrné systémy? Takovýmito otázkami se ve středu v britském rozhlase zabýval pořad Case Notes, z něhož shrnujeme úvodní část.
Sloupek

Jan Čulík, editor Britských listů, pracuje od soboty 22. 6. v porotě filmového festivalu ARTFILM v Trenčianských Teplicích. 24. do 28.6. budeme vydávat Britské listy z tohoto lázeňského střediska uprostřed hor, které je zároveň centrem Mečiarovy moci.

ARTFILM je podle místních pozorovatelů jediným víceméně uznávaným mezinárodně uznávaným filmovým festivalem na Slovensku, malým ale zajímavým. Promítají se zde filmy ve třech kategoriích: celovečerní, dokumentární a studentské. Mezinárodní porota hodnotí filmy z mnoha zemí světa a předběžně je možno říci, že alespoň na Britské listy udělaly velký dojem nepočetné české filmy, jimiž byl festival obeslán. (Nejde však o dokumentární filmy z České televize, jejichž obrovskou a nekvalitní kolekcí byl loni zahlcen festival Academia v Olomouci.) Zdá se, že český film se stává skutečně významným kulturním jevem a jsme potěšeni, že se objevují autoři, před nimi lze i v mezinárodním měřítku skutečně smeknout. K hodnocení festivalu se vrátíme koncem týdne, po vyhlášení cen.

A jak to vypadá na Slovensku? První dojmy cestou automobilem z letiště ve Vídni byly veskrze velmi pozitivní: slušně upravená a zrestaurovaná města a vesnice, občas budící až dojem blahobytu, kvalitní dálnice západoevropského stylu. Místní kritikové ovšem varují: poukazují na to, že slovenská ekonomika je v krizi a v politice se prý blíží nadcházejícími volbami katastrofa. Doufáme, že budeme mít možnost se situací na Slovensku zabývat na těchto stránkách před koncem týdne podrobněji. Zatím - převažující dojem: škoda, že bylo v roce 1992 Československo nesmyslně rozděleno. Češi a Slováci mají, zdá se, společného více, než se může jevit, a rozdělení jsou slabší.

Technická poznámka: Pokud se nám - pro pracovní zatížení - nepodaří během tohoto týdne vydat časopis hned brzo ráno, napravíme to co nejdříve a čtenářům se za tyto případné výpadky předem omlouváme.

20. 6. 2002
Je slyšet šest různých požadavků ohledně palestinských reforem a volem. Pět z nich je z palestinského hlediska naprosto irelevantních a k ničemu, napsal známý palestinský politolog Edward Said, který vyučuje na Columbia University, v egyptském listě Al Ahram:
19. 6. 2002

Rozsáhlá studie, zkoumající, zda jsou mobilní telefony bezpečné, dospěla k názoru, že je možné, že záporně ovlivňují zdraví lidí, kteří jich užívají. Finští vědci zjistili, že radiace z mobilních telefonů způsobuje změny v lidském mozku. Vědci poprvé zkoumali vliv záření z mobilních telefonů na lidské buňky, a nikoliv jen na buňky krys. Výzkum, který se prováděl po dobu dvou let, dospěl k závěru, že lidskému organismu škodí i slabý signál z mobilních telefonů. Vědci z Radiation and Nuclear Authority zjistili, že vystaví-li se lidské buňky záření z mobilních telefonů, poškozuje to tzv. krevněmozkovou hranici - bezpečnostní hranici v těle, které brání škodlivým látkám v krvi, aby pronikly do mozku. Zjistili, že záření z mobilních telefonů způsobuje, že se buňky ve stěnách cév zmenšují, což umožňuje škodlivým látkám v krvi dostat se do mozku.

Profesor Darius Leszcynski, který řídil tento výzkum, konstatoval, že tyto výsledky pocházejí z laboratorních testů provedených na lidských buňkách a že je zapotřebí dalšího průzkumu ke zjištění, zda k tomu skutečně dochází i v lidském organismu. Pokud by k těmto změnám docházelo, mohlo by to vést k bolestem hlavy, únavě či k nespavosti. Švédští vědci argumentují, že by to mohlo vést ke vzniku Alzheimerovy choroby. Lesczynski dodal: "Je ale důležité si uvědomit, že jsme prováděli svůj výzkum v laboratoři, kde zaznamenáváme i ty nejmenší změny." Dodal, že je stále ještě bezpečné užívat mobilních telefonů. "V současnosti nepodporují vědci žádné omezení při užívání mobilních telefonů. Nemáme pro taková omezené žádné vědecké důkazy." (Anglicky jsou informace k tomuto tématu např. zde.)

20. 6. 2002

John James Stack, předseda představenstva ČS, a.s.

c/o Ing. Martin Škopek, místopředseda představenstva ČS, a.s.

Vážený pane,

věřím, že Vám bude tato informace ve Vaší práci prospěšná:

Klientem České spořitelny jsem byla pět let. Nemám zájem využívat služeb tzv. elektronického bankovnictví ani nyní ani v budoucnu. Agresivní způsob motivace klientů k přechodu na tyto služby (zejména rušení poboček, omezování otvíracích hodin, redukce zaměstnanců, jednostranné zvýšení poplatků za služby u přepážky, vnucující se reklamy na služby elektronického bankovnictví apod.) považuji nejen za hrubou šikanu klientů, nýbrž (např. v případě zpoplatnění poštovního doručování výpisů ze sporožirového účtu Sporostudent bez jen předchozího upozornění) i za jednání za hranicemi serióznosti a etiky podnikání v bankovnictví.

Model jednání nadřízených se zaměstnanci pobočky, který jsem měla možnost registrovat a několikamilionový "dar" České spořitelny politickým stranám mé rozhodnutí přestat využívat jejích služeb definitivně potvrdily. Proto jsem od 12.6.2002 ukončila všechny smluvní vztahy s Vaším peněžním ústavem.

Ing. Helena Svatošová

16.6.2002

Poznámka JČ: Účtování poplatků i za nejdrobnější úkony, které provede Česká spořitelna, je z hlediska britské zkušenosti, kde majitelé běžných účtů v britských bankách dávno neplatí žádné poplatky, pokud je jejich konto v plusu, absolutní nehoráznost. Zejména uvážíme-li, že je Česká spořitelna nyní bankou, vlastněnou v zahraničí. Proč tedy nedodržuje vůči zákazníkům stejnou praxi jako banky v Británii?

20. 6. 2002

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ve čtvrtek na ústním jednání v rámci správního řízení ve věci stavu ve společnosti CET 21, spol. s r.o. vyslechla všechny pozvané zástupce společnosti - Petera Kršáka, dr. Rozehnala, dr. Šmuclerovou a dr. Železného a jejich právní zástupce.

Rada jednotlivě vyslechla vyjádření všech předvolaných účastníků řízení, odpovědi na doplňující otázky, převzala další písemné podklady k této věci a nařídila doplnění dokladů nebo dodatečné písemné vyjádření k některým jednotlivostem. Rada věc projedná na svém řádném 13. zasedání, které bude zahájeno v úterý 25. června 2002 v Praze.

20. 6. 2002
"V polovině června bylo započato mezirezortní připomínkové řízení k legislativnímu návrhu k digitalizaci vysílání v ČR. Termín uzavření připomínek je stanoven na 25.6.2002. Nebyl zpracován zatím žádný poslanecký návrh zákona či novelizace. Podklad vychází ze spolupráce zainteresovaných resortů a institucí (mj. ministerstev kultury a dopravy). Další konkrétní postup lze bezpochyby očekávat až od nově zvolené Poslanecké sněmovny resp. vlády (vč. projednání v legislativní radě vlády), tedy prakticky až po prázdninách. Celá procedura, počínaje připomínkovým řízením, se očekává jako velmi náročná s ohledem na stavění základů zásadní změny systému vysílání v ČR. Navíc nelze odhadnout strategii nově složených legislativních i exekutivních orgánů."

To konstatuje autor, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, ve své stručné studii, kterou publikujeme v plném znění.

Materiál souzní i s diskusí, kterou před časem připravil Štěpán Kotrba pro Radu Českého rozhlasu, a z níž vyplynulo, že nejlépe jsou na digitalizaci připraveni technici. Naprosto selhává marketing a nepřipraveni na digitalizaci jsou programoví pracovníci rozhlasu. Úvodní materiál Štěpána Kotrby a přepis následné diskuse zveřejnila Rada ČRo na internetu, avšak na provokativní a mnohdy bouřlivou diskusi na zasedání Rady ČRo dodnes nikdo z odpovědných exekutivních pracovníků rozhlasu nereagoval fundovanou analýzou, ačkoliv byla výraznou a nezpochybnitelnou kritikou jejich práce. Poslední vývoj - restrukturalizace úseku techniky a jeho decentralizace na stanice - dává tušit, že vedení ČRo snad zvolilo "likvidační" scénář, osamostatňující jednotlivé stanice a připravující je k pozvolné privatizaci jako "laciné, ale funkční zboží". Český rozhlas má však stále ještě možnost stát se na mediálním trhu jedničkou. Ale to by se musel někdo vzpamatovat a začít důslednou a projektově odůvodněnou restrukturalizaci tak, aby posílil provázanost jednotlivých stanic i vysílacích schémat a učinil je atraktivnějšími.

O něco lépe je na tom Česká televize, kde se ovšem v předvolebním období komplexní analýza a zpracovávání strategického plánu digitalizace také zastavily. V ČT však mají ustavenu "meziresortní" skupinu, která pravidelně jedná a v níž jsou vedle techniků i marketingoví a programoví pracovníci. Ani v rozhlase, ani v televizi však není vyřešeno financování startu celého projektu, který je nákladný a vyžaduje injekci ze státního rozpočtu a zvýšení koncesionářského poplatku. To je nezanedbatelný dluh, který má vůči veřejnoprávním médiím odcházející sněmovna. (ŠOK)

20. 6. 2002
BL jsou mi svědkem, že Železného a Novu nemám rád. Nova získala licenci na vzdělávací projekt, který nikdy neuskutečnila. Nasadila komerční schema s cílem získat co nejvíce diváků a tím i reklamy. Dojemné telenovely, obhroublé filmy, sex a přitroublé komedie, prostě televize pro Nováky. A Nováci Železného milovali a každou sobotu očekávali s úctou projev svého pastora. Nejvíce však Železnému vytýkám úzké spojení se stranou jednoho muže, které se např. před volbami v Sedmičce projevilo útokem dva na jednoho (Klaus, Bobošíková versus Špidla). - Shrnutí vzdělávacího projektu televize Nova, na jehož základě dostaly společnosti CET 21 a CEDC (předchůdce společnosti CME) vysílací licenci, je v Britských listech zde.
Poprava českých pánů před Staroměstskou radnicí
20. 6. 2002

"Pane, vezmi ode mne ducha mého, ať nevidím těch zlých věcí, které přijíti mají na vlast mou!"
Václav Budovec z Budova

Výročí popravy 27 představitelů českého stavovského odboje dne 21. června 1621 připadne letos na pátek. Záštitu nad pietním vzpomínkovým shromážděním převzal primátor hlavního města Prahy a koná se na pražském Staroměstském náměstí, od 18 hod.

20. 6. 2002

Lukáš Bárta, jehož tvorbu znají i čtenáři Britských listů, pořádá ve čtvrtek 20. června Ostravě své autorské čtení. Koná se v rámci literárních čtvrtků opět v Televizním klubu od 18. hodin. Úvodní slovo pronese Martin Pilař.

19. 6. 2002
Občianske združenie Internet pre všetkých (IPV) podporuje zavedenie povinnosti telekomunikácií uvoľňovať konkurentom prístup k miestnym vedeniam od 1.1.2002.
TISKOVÁ ZPRÁVA IPV
20. 6. 2002
Italská poradenská firma, která připravuje projekt integrace Romů do české společnosti a projekt multikulturní reformy v ČR hledá NALÉHAVĚ (do 24. 6. 2002) české odborníky (anebo česko-anglické odborníky) na základní školství a integrační otázky v základních školách, zejména co se týče romských otázek. Projekt bude zahájen v září 2002. Šéf projektu musí mít nejméně sedmiletou zkušenost práce s problémy, týkající se menšin ve školách, a měl by být autorem návrhů na zvýšení multikulturního obsahu učiva a návrhů na monitorování a hodnocení těchto reforem. Hledají se různí pracovníci pro tento projekt, podrobnosti v angličtině jsou uvedeny níže.
20. 6. 2002

Cesky komitet elektrickeho tepla (neziskova organizace pro racionalni uziti el. energie. jeji propagaci a souvisejici problematiku) porada 6.-7. 9. 2002 mezinarodni konferenci:

"City of Tomorrow and the Electricity".

Jde v podstate o myslenku, ze energie pomijeji, elektrina zustava a mesto budoucnosti bude mestem elektriny. Souvisejici problematika /decentralizovana vyroba, doprava, elektrina v odpadovem hospodarstvi, osvetlovani, telekomunikace atd. atd. / bude nametem teto konference. Podrobnosti o konferenci jsou na http://city.feld.cvut.cz

Konference navazuje na kongres "Electricity in Sustainable Development of Cities" lv Lisabonu v roce 2000.

Vladimír Špidla
20. 6. 2002

Polemika s Karlem Mašitou

Analýza povolebního rozložení sil Karla Mašity vyžaduje především kvalifikaci. K ní patří i znalosti faktů. Především faktu, že Vladimír Špidla byl povinen s Koalicí JEDNAT, protože to slíbil a protože je to člověk, který dané slovo drží.... Nikoliv už něco dojednat. Vid dokonavý nebyl nikdy vyřčen a tak dosavadní výsledek jednání zná pouze sedm lidí, kteří se ho účastnili a ti, co je viděli vycházet ten večer z Lidového domu. Podrobnosti z prvního dne "koalování" vyjednávacího týmu Vladimíra Špidly s týmem Koalice nejsou tak "šumné", jak se snaží vidět Karel Mašita. Ćert na zdi nemá rudé rohy, ale černou sutanu, případně růži v ústech.
19. 6. 2002
Joseph E. Stiglitz, Globalization and its Discontents, W.W. Norton, US $24.95

Hlavním argumentem nové knihy ekonoma Josepha Stiglitze, je, že globalizace nepovede k zbohatnutí chudých zemí. Stiglitz je nositelem Nobelovy ceny za ekonomiku za rok 2001, byl předsedou výborů prezidentových hospodářských poradců za Billa Clintona, hlavním ekonomem Světové banky a nyní je profesorem na Kolumbijské univerzitě. Už tento seznam Stiglitzových úspěchů znamená, že stojí za to si jeho novou knihu přečíst, míní časopis Business Week.

Hlavní argument Stiglitzovy knihy je jednoduchý. Globalizace nepřináší mnoha chudým zemím žádný prospěch. Ve většině světa nestoupají příjmy a přijímání politiky volných trhů a otevřených kapitálových trhů, volného obchodu a privatizace vede k destabilizaci rozvojových trhů. Namísto většího uplatňování volnotržních principů, argumentuje Stiglitz, má-li fungovat globalizace, je zapotřebí většího množství inteligentnějších vládních zásahů do ekonomiky. Není to nový argument, píše Business Week, ale vzhledem k tomu, že to říká Stiglitz, jeho myšlenky mají velkou váhu.

18. 6. 2002
Vedoucí představitelé Afghánistánu, Pákistánu a Turkmenistánu se dohodli, že začnou stavět nákladem 2 miliardy dolarů plynovod, který povede ze střední Asie na indický subkontinent, informovaly internetové stránky BBC. Tento projekt byl zrušen v roce 1998, kdy od něho odstoupila americká energetická společnost Unocal, protože se obávala, že by mohla být obviněna, že podporuje v Afghánistánu vládu Talibánu.
19. 6. 2002
Stala se bezprecedentní věc: Ministr veřejně přiznal, že udělal chybu! Britský ministr vnitra David Blunkett ve středu pod obrovským tlakem protestů vystoupil ve sdělovacích prostředcích a přiznal, že udělal chybu, když se pokusil prosadit v parlamentě nový zákon, který by dal celé řadě britských státních institucí přístup k soukromým e-mailům a záznamům o hovorech občanů, uskutečněných mobilními telefony. Ministr nyní návrh zákona odložil na dobu neurčitou v důsledku toho, že se jeho ministerstvo octlo pod tlakem silné opozice, kterou absolutně nečekalo.
19. 6. 2002
"Polsko začíná být stále více jako Jižní Amerika," konstatuje Jaroslaw Kaczynski, šéf strany Zákona a pořádku, pravostředového pozůstatku Solidarity. "Lidé jsou úspěšní nikoliv proto, že jsou talentovaní, ale proto, že mají ty správné konexe."

Polsko bylo velkým úspěchem východní Evropy. Bylo znovuzrozenou zemí, která přijala volný trh a liberální demokracii a připravovala se na vstup do EU. Nyní je ale polská ekonomika v rozkladu a sílí ošklivý katolický nacionalismus, napsal v rozsáhlejší reportáži amerického reportéra Joea Kleina dne 12. června deník Guardian.

14. 5. 2002

Hledáme spolupracovníky, kteří by byli ochotni v zájmu nezávislé, investigativní, neúplatné práce ve prospěch české společnosti věnovat Britským listům několik hodin práce týdně, zejména psaním článků o nejrůznějších aspektech života české společnosti, o těch tématech, které se týkají obyčejných lidí (nezajímá nás příliš, co tvrdí politikové a "profesionální" novináři). Usilujeme o získání nezávislých financí z mezinárodních zdrojů, a tak doufáme, že práce případných spolupracovníků bude v dlouhodobější perspektivě honorována.

Pište prosím na tuto . Děkuji.

Šéfredaktor.

Jan Keller
12. 6. 2002

Přinášíme čtenářům Britských listů poslední část čtení na pokračování. Po devět týdnů jste zde nacházeli jednotlivé kapitoly z knihy Jana Kellera Politika s ručením omezeným, s podtitulem Proměny moci na prahu 21. století. Kniha se příští týden bude stěhovat do nově zřízené sekce KNIHOVNA.

Knihu vydalo nakladatelství Evropský literární klub jako první svazek edice Nové směry (ISBN 80-86316-27-0, 144 str.). Text celé knihy vychází na internetu exkluzivně pro čtenáře Britských listů zdarma, se souhlasem autora i vydavatelství. V plném znění tohoto článku naleznete vždy aktuální kapitolu - předešlé kapitoly budou součástí archivu, přístupnému z níže uvedeného obsahu, který se bude dynamicky rozšiřovat.

V archivu naleznete on-line rozhovor Jana Kellera se čtenáři Britských listů, fotogalerii, pořízenou u příležitosti vydání této knihy v říjnu 2001 i autorův životopis.

  Úvod   5.  Politika na okraji globalizace
Globalizace jako velké vyprávění
O čem mlčí vyprávění
Státy létat nedokáží
Ironie dějin
Prostor pro demokracii
 
 1.  Moderní politika - dělení pokladu
Čím ospravedlnit moc státu?
Kde jsou meze státní moci?
Jak mít užitek ze státní moci?
   6.  Postmoderní politika
Guláš jako program
Politika jako tombola
Politika svádění
Postmoderní politik
 
 2.Politika a virtuální ctnosti
Simulacrum v moderním provedení
Nacionalismus jako virtuální domov
Karikatura komunity
Uctívání státní moci
Privilegium neprivilegovaných
   7.  Politika ve světě sítí
Politika ve věku organizací
Vítězné tažení sítí
Politika v síti
Nedůvěřivý volič
 
 3.  Politika tolerovaná experty
Čím více moci, tím méně kontroly
Expertní vědění a veřejné mínění
Poradenská společnost
Experty nikdo nevolí
Demokracie versus technokracie
   8.  Politika v nejisté společnosti
Špatné recepty na bezpečí
Nejistota jako styl života
Je modernizace lékem na nejistotu?
Program TINA
 
 4.  Politika a jiná rizika
Neviditelný vetřelec
Chybějící pojištění
Plnění norem
Dělba zla
Předpotopní politika
   9.  Dilemata občanské společnosti
Dilema ziskovosti
Dilema organizovanosti
Dilema sítí
 
5. 7. 2002
Vladimír Nálevka, Miloš Mendel, Oskar Krejčí, Stanislav Komárek, Zdeněk Zbořil, Ivo T. Budil, Martin Hekrdla, Bob Fliedr, Tomáš Halík

Posledním dílem Čtení na pokračování ze sborníku Evropského literárního klubu s názvem Střet civilizací ? a podtitulem Dominance Západu, nebo dialog světových kultur ukončujeme deset týdnů trvající prezentaci této knihy.

Je věnovaná aktuálním politickým, ekonomickým, kulturním a geografickým problémům soudobé civilizace, závažným celospolečenským otázkám, jak je v zostřeném světle vnímáme především po tragických teroristických útocích na mocenská a ekonomická centra Spojených států amerických v loňském roce. Do popředí se vynořuje nové geopolitické uspořádání zeměkoule, které by mělo obnovit narušenou rovnováhu sil, kdy po zániku bipolárního světa hrozí nekontrolované světové konflikty. V minulosti se zánikem Západu zabývali N.J. Danilevskij, O. Spengler nebo A. Toynbee. Světovým bestsellerem se však stala až práce amerického politologa Samuela Huntingtona, který se obává, že s koncem studené války skončila západní fáze mezinárodní politiky a do popředí se posunula konfrontace Západu s ostatními civilizacemi v podobě ničivých válečných konfliktů. Naopak jeho protihráč F. Fukuyama v eseji "Konec dějin?" tvrdí, že nastává epocha definitivního vítězství kapitalismu a liberalismu, a tím i konec dějin. S předkládanými názory a myšlenkami polemizuje deset odborníků z našich vědeckých a vysokoškolských pracovišť, nezávislých novinářů a publicistů. Všichni odborníci si v knize kladou otázku, jak je možné nadcházející konflikty řešit. Zda je možné mezi technicky vyspělým a bohatým Západem a okolním světem vést smysluplný dialog, který by měl přispět k trvalejší harmonii politického vývoje jednotlivých krizových regionů a k celosvětově udržitelnému míru.

Knihu vydalo nakladatelství Evropský literární klub jako třetí svazek edice Nové směry (ISBN 80-86316-31-9, 192 str.). Text celé knihy vychází na internetu exkluzivně pro čtenáře Britských listů zdarma, se souhlasem vydavatelství. V plném znění tohoto článku naleznete vždy aktuální kapitolu - předešlé kapitoly budou součástí archivu, a budou přístupné z níže uvedeného obsahu.

 Úvod  Vladimír Nálevka  Konec dějin a střet civilizací 
 1.  Miloš MendelStřet civilizací ve světle vědy
Střet civilizací jako produkt vědecké postmoderny
Obecné slabiny paradigmatické metody
Konkrétní slabiny paradigmatické metody
    Západní civilizace
    Slovansko-pravoslavná civilizace
    Konfuciánská civilizace
    Islámská civilizace
Skutečné příčiny střetů
 
 2.  Oskar Krejčí  Hrozivé proroctví
Rytmus politické teorie
Nejasné pojmy
Kultura versus ideologie
Doktrinální rozpor
Rizika historiografie
Soužití civilizací
 
 3.  Stanislav Komárek  Prorokovali proroci... 
 4.  Luboš Kropáček   Model spíše varovný
Alternativa: jediná univerzální civilizace
Alternativa: dva světy
Islámský okruh
Křesťanský pohled
 
 5.  Zdeněk Zbořil  Střed a střet civilizací  
 6.  Ivo T. Budil   Střet kultur a vzpoura proti modernitě 
 7.  Martin Hekrdla  Postmoderní sociální konflikt
Sociální zdroje "boží pomsty"?
Boží stíny jediného světa
Problémy s modernizací
Vzpomínky na budoucnost
Čtení událostí
 
 8.  Bob Fliedr   Když odnikud někam, tak jinudy
Muslimové a války protestantů s katolíky
Oltář je dál než trůn
Střetávání dialogů
Svoboda a náboženství
Sňatek Východu a Západu
 
 9.  Tomáš Halík  Nový světový řád" a náboženství 
21. 1. 2002
Přejete-li si, aby Britské listy dále působily efektivně jako nezávislý strážce veřejného zájmu v ČR, přispějte, prosím, obdobně jako loni, libovolnou částkou na financování jejich investigativní práce v ČR, která se nedá dělat bez plného pracovního nasazení. Zde uvádíme podrobnosti, jak je možné přispět. Upozorňujeme, že finanční příspěvky na činnost Britských listů jsou odečitatelné od základu daně.
Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
20. 6. 2002 Sbohem, Česká spořitelno Helena  Svatošová
20. 6. 2002 RRTV: Digitální média veřejné služby Zdeněk  Duspiva
20. 6. 2002 Iniciativy se na Blízkém východě musejí chopit sami palestinští občané   
19. 6. 2002 Muslimové žijící v Británii se "chtějí integrovat do společnosti"   
19. 6. 2002 Svedectvo o nemeckom mediálnom valci Lubomír  Sedláčik
19. 6. 2002 Nové obavy ohledně mobilních telefonů   
18. 6. 2002 Hrozbu nukleárního konfliktu nelze podceňovat Vladimír  Koníček
18. 6. 2002 Splněný sen "mladého" Havla - konec NATO v Praze Miroslav  Polreich
18. 6. 2002 BBC: Chtějí Američané svrhnout Saddáma Husajna, protože si uvědomili, že invaze do Iráku je nemožná?   
18. 6. 2002 Hřebejkův film Musíme si pomáhat v Edinburku Jan  Čulík

Volby 2002 RSS 2.0      Historie >
20. 6. 2002 Poznámka na okraj poznámky o malování čertů na zdi Štěpán  Kotrba
19. 6. 2002 Fotogalerie z voleb: Pracovník ČSSD rozbil Štěpánu Kotrbovi fotoaparát Petr  Pokorný, Štěpán Kotrba
19. 6. 2002 Komunisté už vystrkují rohy, ale nebezpečí jejich návratu nehrozí Karel  Mašita
17. 6. 2002 Volila jsem Koalici: české zpravodajství si myslí, že ví proč Daniela  Pilařová
17. 6. 2002 Blížíme se k novým předčasným volbám? Josef  Brož
17. 6. 2002 Když není nic lepšího než demokracie Josef  Trnka
17. 6. 2002 Sbohem, pane profesore Petr  Jánský
16. 6. 2002 Uspávající B. Klepetko neprojevil nejmenší schopnost usměrňovat první povolební diskuzní pořad Daniela  Pilařová
16. 6. 2002 ODS špatně odhadla ty, kteří nevěděli, koho volit Jan  Paul

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
18. 6. 2002 Hrozbu nukleárního konfliktu nelze podceňovat Vladimír  Koníček
18. 6. 2002 Splněný sen "mladého" Havla - konec NATO v Praze Miroslav  Polreich
18. 6. 2002 Bude se stavět plynovod přes Afghánistán   
14. 6. 2002 Západní rozvědky nebudou schopny zavést účinná preventivní opatření proti terorismu   
14. 6. 2002 Dokumentární film o amerických "válečných zločinech" "šokoval Evropu"   
12. 6. 2002 Nově zatčený americký "terorista" zahajuje svou právní obranu proti vládě USA   
11. 6. 2002 Afghanistán se prý vrací k demokracii, ale tamější vzdělanci jsou znepokojeni   
11. 6. 2002 Ashcroft: USA překazily možný útok "špinavou" jadernou bombou   
11. 6. 2002 Devět měsíců poté - aneb co se stalo a proč Bushka  Bryndová, Bernard Weiner

Odsun sudetských Němců a Benešovy dekrety RSS 2.0      Historie >
13. 6. 2002 Onlinová diskuse BL s historiky ohledně Benešových dekretů   
11. 6. 2002 O vyrovnání s minulostí, pro změnu protektorátní: Rukojmí nelze vraždit Václav  Žák
6. 6. 2002 Předvolební pohled Petra Cibulky: Šibenice pro komunisty Štěpán  Kotrba
5. 6. 2002 KNIHOVNA: Odmítám vinu Čechů vůči Němcům Pavel  Macháček
3. 6. 2002 "Samosegregáciu" tu robil naposledy Konrád Henlein Lubomír  Sedláčik
21. 5. 2002 Nad českými novinami: Klaus, Marvanová, komunistický komentátor, vraždy a PR Jan  Čulík
14. 5. 2002 Historikové proti znásilňování dějin Jaroslav  Pánek, Jiří Pešek
13. 5. 2002 Národnostní a náboženské menšiny v tisíciletých dějinách českých zemí Jaroslav  Pánek
9. 5. 2002 Němci měli kolektivní odpovědnost za válečné zločiny Bořivoj  Čelovský

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
5. 6. 2002 Pád Berlína v roce 1945 byl obrovskou vlnou sexuálního násilí   
6. 5. 2002 George Bush se spojil s Vatikánem a s muslimskými zeměmi v tažení proti sexuální osvětě   
23. 4. 2002 Policajt ve škodovce: Hospodine, řiď naši ruku! Jan  Čulík
11. 4. 2002 Zkrátila se doba, za kterou se duše dostane do těla? Anna  Wintrová
8. 4. 2002 Tak máme novou miss 2002... Daniela  Pilařová
26. 3. 2002 Další žena v Nigérii odsouzena k ukamenování   
25. 3. 2002 Anarchistky zatčeny za účast na protipotratové demonstraci Štěpán  Kotrba
22. 3. 2002 Náboženství a demokracie Dominik  Lukeš
19. 3. 2002 Znásilněná nigerijská žena má být ukamenována k smrti   
11. 3. 2002 MDŽ 2002: Místo kytičky demonstrace Štěpán  Kotrba

Školství RSS 2.0      Historie >
20. 6. 2002 Hledají se odborníci na integraci Romů do českého školství   
13. 6. 2002 Agresivní lidé mají velký strach   
10. 6. 2002 Britský ministr vnitra ustoupil: děti žadatelů o azyl budou nakonec chodit do normálních škol   
4. 6. 2002 O českém biflovacím školství Fabiano  Golgo
29. 5. 2002 Vzbouření v Dolní sněmovně proti vylučování dětí žadatelů o azyl ze školy   
22. 5. 2002 Proč nedodržuje katedra politologie VŠE úřední hodiny pro styk se studenty? Aleš  Žďárek
17. 5. 2002 Učitelia ako ovce Lubomír  Sedláčik
14. 5. 2002 Vstupte svými názory do dnešního pořadu ČT "Bez imunity" o školství Michal  Rusek
10. 5. 2002 Učitelé, pomozte nám s novými internetovými stránkami! Radek  Sárközi
29. 4. 2002 "Výchovné metody" v České republice Jan  Šťastný

Elektronický podpis a informatizace státu RSS 2.0      Historie >
19. 6. 2002 Britská vláda nebude zavádět "chartu pro čmuchaly"   
31. 5. 2002 Finanční úřad Liberec: žádný elektronický, potřebujeme vlastnoruční podpis   
6. 5. 2002 První strasti e-občana Faltuse: Váš certifikát není kvalifikovaný! Jiří  Faltus, Tomáš Pecina
6. 5. 2002 Chaplin policajtom - Schuster e-občanom! Lubomír  Sedláčik
2. 5. 2002 Konečně e-občanem! Tomáš  Pecina
24. 4. 2002 Jak české školy k počítačům (ne)přišly Jaroslav  Fait
24. 4. 2002 Arogantní odpověď ÚOOÚ: Problémy občanů nás nezajímají   
22. 4. 2002 Potěmkinskou cestou k lepším zítřkům aneb ČTK objevující Tomáš  Pecina
17. 4. 2002 PVT: Děláme jen to, co po nás chce ÚOOÚ Jiří  Faltus

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
19. 6. 2002 Britská vláda nebude zavádět "chartu pro čmuchaly"   
11. 6. 2002 Devět měsíců poté - aneb co se stalo a proč Bushka  Bryndová, Bernard Weiner
5. 6. 2002 Proč nikdo nemá rád novináře (aneb jsou média vymknuta z kloubů)? Miloš  Čermák
20. 5. 2002 Chlapi sobě Jan  Čulík
29. 4. 2002 Konec českého tisku - v druhém vydání, tentokráte bez otazníku Jan  Čulík
26. 4. 2002 Spor o Abraháma - co Židy, křesťany a muslimy rozděluje a co je spojuje Stanislav  Heczko
26. 4. 2002 Bezdomovectví v zrcadle Všeobecné deklarace lidských práv Jaroslav  Jirušek
22. 4. 2002 Reflex versus větrné mlýny Tomáš  Pecina
3. 4. 2002 Členka Výboru pro národní bezpečnost: Čí je to vlastně válka? Bushka  Bryndová

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
20. 6. 2002 RRTV: Digitální média veřejné služby Zdeněk  Duspiva
16. 6. 2002 Uspávající B. Klepetko neprojevil nejmenší schopnost usměrňovat první povolební diskuzní pořad Daniela  Pilařová
12. 6. 2002 Méně té vody, chlapče! Méně té vody! Petr  Štěpánek
7. 6. 2002 Konec katů v Čechách Martin  Štumpf
7. 6. 2002 Bude Katovna nahrazena něčím lepším? Jan  Čulík
28. 5. 2002 "Oni to dělali, tak to já můžu taky..." - jak paní Dědečková rozumí právu a etice Fabiano  Golgo
27. 5. 2002 Sdělovací prostředky nejsou překážkou komunikace Jan  Čulík
27. 5. 2002 Dementi: můj syn v Americe nepracoval, byl zatčen už na letišti Jana  Dědečková
27. 5. 2002 Produkční v České televizi nejsou zkorumpovaní Jindřich  Bareš
24. 5. 2002 Liší se nějak Balvínova ČT od Chmelíčkovy či Puchalského? Fabiano  Golgo