17. 4. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 4. 2002

PVT: Děláme jen to, co po nás chce ÚOOÚ

Ještě hůř než Tomáš Pecina dopadl při pokusu opatřit si kvalifikovaný certifikát autor tohoto článku. Jedním z důvodů odmítnutí u něj bylo, že "Liberec VI" je jiná čtvrť než "Liberec 6". A ani jemu se nepodařilo certifikát instalovat. Více v jeho dopisu.

Vážený pane Pecino,

chtěl bych reagovat na Váš článek v Britských listech. Mám podobnou zkušenost s kontaktním místem PVT, pokračování je však poněkud jiné.

Stejně jako Vy jsem 2. dubna 2002 vygeneroval žádost a vyrazil do PVT - v mém případě v Pardubicích. Při zkoumání mé žádosti se vyskytly problémy dva. Prvním je město pobytu. V žádosti jsem uvedl Liberec 6, v OP mám napsáno Liberec VI. Ač jsem nepochopil rozdíl mezi Libercem 6 a VI (stále je to tatáž čtvrť), prý je podstatný a žádost nelze uznat. Druhý problém byl v tom, že formuláři žádosti je možno uvést kraj (např. Jihočeský). Uvedl jsem tedy kraj Liberecký a i to je chyba. Protože v OP ani v žádném jiném dokladu se kraje neuvádějí (v OP je pouze okres), nelze tento údaj ověřit a nelze tedy vydat certifikát. Po kratším sporu s registrátorkou voláme do Prahy I.CA a hovoříme s p. Zuzanou Trinkwitzovou. Od ní se dozvídám, že toto nesmyslné lpění na maličkostech mají nařízeno od Úřadu pro ochranu osobních údajů. Věc jde dokonce tak daleko, že pokud bude třeba v OP v názvu ulice pravopisná chyba, musí být tato chyba opsána i do žádosti a následně do certifikátu. Protože mají uloženy kopie dokladů (v mém případě OP a pasu), bude prý Úřad kontrolovat dodržení výše uvedeného a za porušení hrozí pokutou 20 mil. Kč. Generuji tedy novou žádost a získávám certifikát.

Večer instaluji certifikát do Internet Exploreru (IE) a tím i do Outlook Expressu (OE). Je nutné vědět, že oboje používám ve verzi 6. Po úspěšné instalaci certifikátu jsem se pokusil přiřadit jej k e-mailové adrese a objevuje se problém. Certifikát není v seznamu viditelný a dosažitelný a tedy ho nelze k účtu přiřadit a použít. Zkontroloval jsem tedy správnost e-mailové adresy v OE i v certifikátu (pole Předmět), adresu z tohoto pole jsem do vlastností účtu přenesl pomocí schránky a bohužel bez výsledku. Certifikát nelze použít. K vyloučení chyby jsem certifikát odstranil a celý postup instalace zopakoval - se stejným výsledkem.

Protože používám i komerční certifikát k jiné e-mailové adrese, který v používaném OE běhá naprosto bezproblémově, domníval jsem se, že jsem pouze přehlédl nějakou drobnost. Pokusil jsem se proto ještě večer (cca 21.00 hod) získat nějakou technickou pomoc na PVT v Brně (kdysi tam fungovala 24 hod. Hot-line). Od vrátného se dozvídám, že jsem se dovolal do PVT a firma Hot-line že tam žádná nesídlí, asi mám prý špatné číslo. Nakonec přece jen získávám kontkat na jakousi vedoucí čehosi v PVT. Paní je vcelku příjemná a ochotná pomoci. Dostávám několik telefonních čísel na lidi, kteří by měli být schopni pomoci. Tak se dostávám až k programátorovi p. Šotkovskému. Telefonicky jsem mu problém nastínil a dozvěděl se, že není schopen a ochoten radit po telefonu a bez počítače. Protože jsem se domníval, že by problém mohl být v pořadí položek v poli "Předmět" (u komerčního certifikátu mám na první pozici e-mailovou adresu, u kvalifikovaného číslo certifitikátu), dozvídám se ještě, že v tom prý problém není, je odzkoušeno, že na pořadí položek nezáleží. K potřebné informaci jsem se tedy nedostal.

Provedl jsem tedy instalaci operačního systému Windows 98 s IE ve verzi 4. Pokusil jsem se o import certifikátu do této verze OE, to se mi povedlo včetně provázání certifikátu s e-mailovým účtem. V této poněkud zastaralé verzi tedy lze zprávu kvalifikovaným certifikátem podepsat a odeslat. Je to zvláštní, neboť ke generování žádosti doporučuje I.CA používat IE ve verzi 5 a vyšší. Verze 4 ještě neuměla generovat délku klíče používanou v kvalifikovaných certifikátech.

Druhý den ráno jsem opět kontaktoval PVT v Brně a to dalšího programátora p. Radka Valáška. Od něho vím, že problém již s p. Šotkovkým ráno zkoumali, zjistili, že opravdu není možné v OE připojit certifikát k e-mailové adrese a že problém budou řešit i když neví jak dlouho. Vyjádřil jsem proto svou nespokojenost, neboť při zakoupení certifikátu jsem předpokládal, že je odladěn a plně funkční s běžně dostupnými e-mailovými klienty, v případě OE se jedná dokonce o jeden z nejrozšířenějších (je integrován v operačním systému). Navíc i při instalaci certifikátu je prioritně předpokládána instalace do IE a OE. P. Valášek mi však oznámil, že není ani zdaleka jisté, že OE je možno používat dle zákona 227/2000 Sb. ke komunikaci s úřady. Protože on pracuje jako technická podpora PVT, mám svůj problém s certifikátem řešit s vydavatelem, tedy s I. CA a ne s ním. Tím náš hovor ukončil a můj certifikát byl stále nefunkční.

Kontaktoval jsem tedy zástupce I.CA v Brně p. Danu Krejčí, na níž jsem získal kontakt předchozí večer. Ta mi slíbila zprostředkovat rozhovor s někým odpovědným v I.CA v Praze. Skutečně asi po hodině telefonují z I.CA a já opět hovořím s p. Trinkwitzovou. Popisuji jí celý problém a ona slibuje, že celou věc začnou okamžitě řešit. Nalezení a odstranění problému bude zadáno právě programátotům v Brně, se kterými jsem hovořil a kteří certifikáty pro I.CA vyvíjeli. Jejich dosavadní postup byl přitom označen za poněkud nekorektní. Před ukončením hovoru mě p. Trinkwitzová požádala o zaslání popisu problému ještě mailem.

Na počátku minulého týdne jsem dostal od p. Trinkwitzové mail s informací, že problém bude do konce týdne vyřešen. Zárověň prý prosí o trpělivost. No, tu mám a tak čekám. V pátek dorazil z I.CA další mail. který si dovoluji překopírovat celý.

Informace o naplnění položky Key Usage

Vážený kliente,

jsme nuceni konstatovat, že Vámi definovaný stav je způsoben chybou v e-mail aplikaci společnosti Microsoft v rámci použití "kritických položek" certifikátů, které jsou v rozporu s mezinárodními standardy a doporučeními pro kvalifikované certifikáty. Tato skutečnost je nám známa, avšak vzhledem k tomu, že není úkolem poskytovatelů certifikačních služeb zajištění kompatibility s aplikacemi, které tuto technologii používají, tento stav bohužel nastal.

Přesto bychom Vám rádi pomohli s řešením Vašeho problému. Jediný způsob, jak Vaši situaci vyřešit, je vydání nového certifikátu, který bude příslušně upraven. V tomto směru Vám nabízíme dvě možnosti:

1) Vydání tzv. následného certifikátu k certifikátu, který již vlastníte, a to elektronickou cestou. V rámci tohoto kroku Vám bude následně zaslána zpráva s možností vytvořit upravenou žádost o následný kvalifikovaný certifikát. Zároveň však od Vás očekáváme žádost o zneplatnění stávajícího kvalifikovaného certifikátu. V tomto případě již nebudete nuceni opětovně navštívit naši registrační autoritu.

2) Bude Vám zaslán speciální formulář pro vytvoření upravené žádosti a následně navštívíte libovolné pracoviště registrační autority, kde Vám bude nový certifikát s příslušnými položkami vydán ZDARMA, stejně tak jako v rámci první varianty. V tomto případě budete vlastníky dvou platných kvalifikovaných certifikátů.

Prosíme Vás proto, abyste nás informovali na této e-mail adrese o Vámi zvolené variantě, aby bylo možné Vám zaslat příslušné informace o dalším konkrétním postupu.

S pozdravem,
Mgr. Pavel Čekal
sales manager
První certifikační autorita, a. s.
Podvinný mlýn 2178/6, Praha 9, 190 00
* 02/661 98 503, 0604 298 789
* e-mail: cekal@ica.cz

Po přečtení se rozhoduji pro variantu 1., jsem přece jen pohodlný človíček. Obratem proto odpovídám a čekám na zaslání nové žádosti. Ač je již středa 10.00 hodin dopoledne, zatím bez odezvy. Čekám tedy trpělivě dál.

Jiří Faltus

                 
Obsah vydání       17. 4. 2002
17. 4. 2002 Parazit Stanislav Gross - Kdy se zbaví ČR tohoto "ministra"? Jan  Čulík
16. 4. 2002 Soudkyně Podlipná: Policisté mají právo legitimovat "neposlušné občany" Tomáš  Pecina
17. 4. 2002 Holandská vláda rezignovala kvůli masakru ve Srebrenici
16. 4. 2002 Chvála PVT, a. s., aneb Jak jsem se nestal e-občanem Tomáš  Pecina
17. 4. 2002 Benešovy dekrety a postmoderní diskuse V. Žáka Milan  Valach
17. 4. 2002 Ostrá diskuse o poválečném uspořádání na česko-německé konferenci v Berlíně Miloslav  Bednář
17. 4. 2002 PVT: Děláme jen to, co po nás chce ÚOOÚ Jiří  Faltus
16. 4. 2002 Hrozivé proroctví Oskar  Krejčí
16. 4. 2002 Hrdinové daně neplatí Radek  Mokrý
16. 4. 2002 Ochranářská opatření: morálka bordelu
16. 4. 2002 Ako bezdomovci nechceli nové domy Lubomír  Sedláčik
16. 4. 2002 Ghetto ako útek Tomáš  Repčiak
15. 4. 2002 Odsun a konfiskace sudetského majetku byly reparacemi za německé škody František  Nepil
12. 6. 2002 Čtení na pokračování - Politika s ručením omezeným Jan  Keller
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
17. 4. 2002 PVT: Děláme jen to, co po nás chce ÚOOÚ Jiří  Faltus
17. 4. 2002 Ostrá diskuse o poválečném uspořádání na česko-německé konferenci v Berlíně Miloslav  Bednář
17. 4. 2002 Benešovy dekrety a postmoderní diskuse V. Žáka Milan  Valach
17. 4. 2002 Parazit Stanislav Gross - Kdy se zbaví ČR tohoto "ministra"? Jan  Čulík
16. 4. 2002 Soudkyně Podlipná: Policisté mají právo legitimovat "neposlušné občany" Tomáš  Pecina
16. 4. 2002 Hrozivé proroctví Oskar  Krejčí
16. 4. 2002 Chvála PVT, a. s., aneb Jak jsem se nestal e-občanem Tomáš  Pecina
16. 4. 2002 Hrdinové daně neplatí Radek  Mokrý
16. 4. 2002 Ghetto ako útek Tomáš  Repčiak
16. 4. 2002 Několik vět o nadzvukovém letectvu Hubert  Rozmanitý
16. 4. 2002 Ochranářská opatření: morálka bordelu   
16. 4. 2002 Mary Whitehouse - boj křesťanky proti televizní pornografii - měla pravdu?   
15. 4. 2002 Češi v Evropě (o Benešových dekretech nemluvě) Laco  Franc
15. 4. 2002 Romové na Slovensku: Čaká nás nová vlna emigrácie? Kristína  Magdolenová
15. 4. 2002 Další "úsporná opatření": ze dvou novin jedny (Naše Opavsko prvním květnem zaniká) Daniela  Pilařová

Elektronický podpis a informatizace státu RSS 2.0      Historie >
17. 4. 2002 PVT: Děláme jen to, co po nás chce ÚOOÚ Jiří  Faltus
16. 4. 2002 Chvála PVT, a. s., aneb Jak jsem se nestal e-občanem Tomáš  Pecina
27. 3. 2002 Sněmovna schválila "elektronické" novely procesních předpisů Tomáš  Pecina
23. 3. 2002 Elektronický podpis: Hranatá kola vyjíždějí Tomáš  Pecina
13. 3. 2002 Co se stane, když redaktorovi Britských listů dojdou argumenty Štěpán  Kotrba
12. 3. 2002 Úřad pro ochranu osobních údajů neni odpovědný za digitalizaci veřejné správy Pavel  Vondruška
9. 3. 2002 Proč tak dramaticky selhává zavádění elektronického podpisu Tomáš  Pecina
8. 3. 2002 Parlament: Debata ústavních právníků o věcech, kterým nerozumějí a přesto o nich musí rozhodovat Štěpán  Kotrba
22. 2. 2002 Totalita nehrozí z technologie - hrozí jen tehdy, selžeme-li duchovně Eugen  Haičman
4. 2. 2002 Úřední šikana v elektronickém věku Tomáš  Pecina
19. 12. 2001 Jak mění informační technologie svět Eugen  Haičman
4. 12. 2001 Jak si poradíme s technologickou civilizací? Eugen  Haičman
3. 12. 2001 Policie smí v ČR číst lidem e-maily, provideři se chlubí spoluprací s policií Jiří  Mašek