25. 3. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Fotogalerie
25. 3. 2002

Anarchistky zatčeny za účast na protipotratové demonstraci

V sobotu 23. 3. 2002 se v Praze sešla necelá tisícovka stoupenců Hnutí Pro život v pražských ulicích, "aby upozornili na přetrvávající socialistickou potratovou legislativu". Ve 14 hodin vyšlo z Týnského chrámu vyšlo procesí v čele s matkami a dětmi v kočárcích. Mítinku se pokoušely zúčastnit jak na Staroměstském náměstí, tak na Václavském náměstí dvacetihlavé skupinky anarcho-feministické Skupiny 8. března a Skupina revoluční mládeže REVO spolu se Socialistickou alternativou žen. Revoluční mládež se snažila místy hravou, místy sarkastickou formou sdělit svým odpůrcům svůj názor, že středověká morálka je v 21. století anachronismem či pokrytectvím.

Sobotní akce měla zajímavou mezihru: když byly anarchistky vypuzeny ze Staroměstského náměstí, přesunuly se na Václavské náměstí a tam čekaly na odpůrce potratů. Stály na chodníku, najednou přijela čtyři policejní auta a sebrala čtyři osoby, každé auto jednu. Jedné anarchistce bylo sděleno obvinění za útok na veřejného činitele.

Odpůrci interupcí prošli městem za asistence hlídkujících policistů až na Václavské náměstí, kde uspořádali mítink. Na něm vystoupil arcibiskup Karel Otčenášek, poslanec ODS Marek Benda a poslanec KDU-ČSL Karas. Ti spolu s účastníky průvodu chtějí, aby legislativa zabezpečila právo na život od okamžiku početí. Poslanec Karas v tomto smyslu připravil i nový zákon.

Při krátkém projevu arcibiskupa Otčenáška jsem si vzpomněl na jeden křesťanský vtip:
Kněz praví na mši svým věřícím: "Příští neděli budu kázat o lži a chci, abyste si všichni přečetli sedmnáctou kapitolu Marka." O týden později se před kázáním ptá z kazatelny, kdo všechno četl sedmnáctou kapitolu. Zvednou se ruce všech přítomných. Kněz s úsměvem povídá: "Marek má jen šestnáct kapitol. Takže teď začnu kázat o hříchu lži."...

Akce Hnutí za život se konala před pondělním "Dnem nenarozených dětí". "Cílem kampaně Den nenarozených dětí je probuzení svědomí nejen té části společnosti, která umělé potraty tiše toleruje, ale především těch, kteří toto zabíjení nevinných a zraňování žen legálně a se ziskem denně provádějí.", uvádí Hnutí Pro život na svých internetových stránkách.

"Kontraakce" anarcho-feministické Skupiny 8. března a Skupina revoluční mládeže REVO spolu se Socialistickou alternativou žen se pokusili znemožnit pořádkoví policisté - a to i za cenu překrucování a svévolného výkladu shromažďovacího zákona. Škoda, že se nenašel nějaký osvícený poslanec-právník na straně feministek, který by policistům vysvětlil, kde začíná a kde končí demokracie a kde začíná policejní svévole, nemající oporu v žádném zákoně....

Odpůrci zákazu interrupcí považují umělé přerušení těhotenství za nezadatelné právo ženy rozhodovat o vlastním těle. Právo ženy na rozhodnutí, zda chce mít potomky či nikoliv (antikoncepce, plánované rodičovství, umělé oplodnění, interupce, sterilizace) je pokládáno za úspěch lékařství i sociálních práv 20. století ve vyspělých státech - a to nejen v Evropě či Americe, ale i v tak tradičně uvažujících společnostech, jako je Japonsko. V České republice počet potratů od roku 1989 podle statistik Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR klesl z 110 031 (1989), 93 435 (1992), 46 506 (1996) na 32 530 v roce 2000, což je dáváno do souvislostí s kvalitnější sexuální výchovou na školách, s dokonalejší - zejména hormonální - antikoncepcí i změněným způsobem života dnešní mladé generace, která dává větší důraz na odpovědnost volby i partnerskou věrnost před promiskuitou. Snahou katolické církve a aktivistických prolifistů je zakázat interupce zcela, a to ve jménu "nikdy nenarozených dětí". Spolu s odporem křesťanů k antikoncepci (jako "nepřirozené"), spolu se zákazem rozvodu by zákaz interupcí znamenal totální podřízení ženy muži a tím i (při současné míře rozvodovosti 60%) poněkud násilné udržování tzv. tradiční rodiny. Feministky i moderní liberální a sekulární společnost tyto fundamentální zásahy do práv žen odmítají.


FOTOGALERIE Štěpána Kotrby z Pochodu pro život 2002

odpůrci interupcí a antikoncepce:
Hnutí Pro život ČR (pořadatelé pochodu)
Marek Benda , poslanec PSP ČR - ODS za severní Moravu, místopředseda ústavně právního výboru
Jiří Karas, poslanec PSP ČR - KDU-ČSL za jižní Moravu
autor zákona, jímž se mění zákon o umělém přerušení těhotenství

zastánci práva ženy na volbu početí:
Feministická skupina 8. března
Socialistická alternativa žen a Skupina revoluční mládeže REVO (pořadatel "protiakce")
Český svaz žen
Sociálně demokratické ženy
Internetový server FEMINISMUS
a další...

Reakce Feministické skupiny 8. března na stanoviska občanského sdružení Hnutí Pro život ČR (Prolife) usilujícího o zákaz možnosti umělého přerušení těhotenství

Související informace:
Sborník z konference Krize současné rodiny (PDF)
Tisková zpráva Hnutí Pro život z této konference
Tisková zpráva Hnutí Pro život o průzkumu veřejného mínění na téma počátku lidského života
Příloha k tiskové zprávě - podrobná tabulka z výzkumu TNS Factum

Některé z článků poslance Karase - z jeho osobní stránky

Články na toto téma v Britských listech:
O rozdílu mezi vědou a vírou - Jan Karas - odpověď Jaroslavu Severovi
Ta úroveň: O šokujícím setkání s jedním poslancem KDU-ČSL - Jaroslav Sever
Strč pánbíčkářovi prst a utrhne ti celou ruku - Petr Gočev
Kdo je nekonzistentní? - Linda Sokáčová, Feministická skupina 8. března
Má oponentka je zcela nekonsistentní - Zdeňka Rybová, Hnutí pro život
Co nám chce sdělit Hnutí pro život? - Linda Sokáčová, Feministická skupina 8. března
Podle dvou třetin občanů začíná lidský život okamžikem početí - tiskové oznámení Hnutí pro život


Poznámka TP: V souvislosti s touto akcí (podobně jako při demonstraci k 5. výročí vstupu České republiky do NATO) se objevila otázka, jak posoudit z hlediska platného práva akci skupiny osob, která narušuje jiné shromáždění z důvodu, že se sama neztotožňuje s myšlenkami a/nebo projevy prezentovanými na shromáždění.

Jde tu evidentně o konflikt dvou základních občanských práv, práva na pokojné shromažďování a svobody projevu. "Policejní" výklad, podle něhož je přestupkem proti shromažďovacímu právu už to, že si někdo přinese na akci transparent s nápisem protestujícím proti ohlášenému účelu shromáždění (např. hesla proti NATO), je samozřejmě chybný a v demokratickém státě neudržitelný. Policie nemá právo ani požadovat od takových osob prokázání totožnosti.

Domnívám se, že k přestupku proti právu shromažďovacímu (nikoli však k rušení veřejného pořádku) dojde pouze tehdy, jestliže narušitelé znemožňují řečníkům pronášet projevy nebo aspoň části shromážděných osob brání tyto projevy vyslechnout. Pokud a dokud takové projevy pouze verbálně glosují, komentují nebo s nimi vyjadřují nesouhlas, aniž by projevu jako takovému bránili, jde o legitimní výkon práva na svobodný projev a policie ani pracovníci obecního úřadu jim v tom nesmějí bránit.

Zakročit mohou (a z úřední povinnosti musí) např. tehdy, když řečníci pronášejí své projevy do megafonu a protestující skupina použije k narušení akce rovněž megafon (nebo píšťalky), čímž pronesení a vyslechnutí projevu efektivně zabrání.

Takové jednání je přestupkem, za nějž lze uložit pokutu do výše 1.000,- Kč. Pokud by narušitelé užili proti účastníkům shromáždění násilí nebo násilím nebo jinou těžkou újmou hrozili, dopustili by se trestného činu porušování svobody sdružování a shromažďování podle § 238a trestního zákona, za což jim soud může uložit trest odnětí svobody až na dva roky.

                 
Obsah vydání       25. 3. 2002
25. 3. 2002 Jak jsem se dostal proti vůli zřízenců do normálního života Eva  Brožová
21. 3. 2002 Co se do zpravodajství ČTK nehodilo Tomáš  Pecina
25. 3. 2002 Rada pro vysílání nesplnila rozsudek Městského soudu v Praze Tomáš  Pecina
23. 3. 2002 Elektronický podpis: Hranatá kola vyjíždějí Tomáš  Pecina
25. 3. 2002 "Američané mě mučili," tvrdí americký příslušník Talibánu
25. 3. 2002 Diskuse o školství je potřebná, je ale nesystémová   Juliana
25. 3. 2002 Britská vláda lhala, aby ospravedlnila vyslání britských vojáků do Afghánistánu
25. 3. 2002 Útoky antraxem přece jen pocházely od útočníků z 11. září?
25. 3. 2002 Údolí: skutečně velký dokumentární film se vysílá v České televizi Jan  Čulík
25. 3. 2002 Sláva! Thatcherová už bude zticha! Martin D. Brown
25. 3. 2002 O Thatcherové: Kdy je mlčeti zlato
25. 3. 2002 Jak to říkala
25. 3. 2002 Šéf britských konzervativců chce, aby jeho strana byla atraktivní pro slabé členy společnosti
25. 3. 2002 Nedůstojný konec starého Mladého světa? Jan  Paul
25. 3. 2002 Anarchistky zatčeny za účast na protipotratové demonstraci Štěpán  Kotrba
25. 3. 2002 Omluva
22. 3. 2002 Škola hrou či hrátky ve škole? Jaroslav  Vintrych
22. 3. 2002 Jak jsem málem přišel u ČSOB o tisíc korun Radek  Mokrý
22. 3. 2002 Náboženství a demokracie Dominik  Lukeš
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
25. 3. 2002 Anarchistky zatčeny za účast na protipotratové demonstraci Štěpán  Kotrba
22. 3. 2002 Náboženství a demokracie Dominik  Lukeš
19. 3. 2002 Znásilněná nigerijská žena má být ukamenována k smrti   
11. 3. 2002 MDŽ 2002: Místo kytičky demonstrace Štěpán  Kotrba
10. 3. 2002 Bomby se značkou Made in Human Rights aneb proč je krize Charty 77 přítomná i dnes - část III. Mirek  Vodrážka
8. 3. 2002 Bomby se značkou Made in Human Rights aneb proč je krize Charty 77 přítomná i dnes - část II. Mirek  Vodrážka
8. 3. 2002 Dejte holkám taky šanci   
7. 3. 2002 Bomby se značkou Made in Human Rights aneb proč je krize Charty 77 přítomna i dnes - část I. Mirek  Vodrážka
7. 3. 2002 Násilí proti ženám v České republice   
25. 2. 2002 Šest britských manželských dvojic plánuje "etické" designer babies   
22. 2. 2002 Michaela Jílková jako Xena, válečnická princezna: srovnání pořadů "Kotel" a "Question Time" Nellie  Woods
15. 1. 2002 Kuchyňské zvyklosti ve Velké Británii   
15. 1. 2002 Kája Saudek: mistrovská hranice mezi politikou a pornografií Štěpán  Kotrba
11. 1. 2002 Burka je až to poslední... (názor z Afganistánu)   
11. 1. 2002 Co nesmí a co musí Západ tolerovat na Středním východě   

Interrupce: ženino právo či vražda? RSS 2.0      Historie >
25. 3. 2002 Anarchistky zatčeny za účast na protipotratové demonstraci Štěpán  Kotrba
8. 3. 2002 Razantní Česká pojišťovna zdraví - anebo O ženách, které mají v těhotenství problémy Daniela  Pilařová
6. 11. 2001 O rozdílu mezi vědou a vírou Jiří  Karas
29. 10. 2001 Ta úroveň: O šokujícím setkání s jedním poslancem KDU-ČSL Jaroslav  Sever
8. 10. 2001 Strč pánbíčkářovi prst a utrhne ti celou ruku Petr  Gočev
5. 10. 2001 Kdo je nekonzistentní? Linda  Sokačová