26. 4. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Bezdomovec
26. 4. 2002

Bezdomovectví v zrcadle Všeobecné deklarace lidských práv

Jaroslav Jirušek
Když se dnes vysloví pojem "lidská práva", mnozí si vybaví jen ta, která pomohla ke zhroucení minulého režimu. Jedná se zpravidla o články deklarace zaměřené na svobodu jednotlivce, jako například o svobodě pohybu (článek 13.), o svobodě myšlení, svědomí a náboženství (článek 18.), o svobodě přesvědčení a projevu (článek 19.) a další. Po pádu režimu v roce 1989 se tato práva začala prosazovat a dnes je v této oblasti lidských práv únosný stav. Mnozí z nás se ale nechávají tímto stavem ukolébat. Je však nutno říci jasně, že výše jmenovaná lidská práva jsou jen pouhým fragmentem deklarace a v případě ostatních, stejně závazných a důležitých lidských práv, se můžeme v naší zemi často setkat s jejich porušováním a neochotou je naplňovat, ačkoli jsme se k jejich dodržování podpisem deklarace jako stát zavázali.

V duchu teď slyším ty, kdo říkají, že se o závazek vůbec nejedná a že OSN je jen orgánem poradním a deklarace jen kusem papíru, jehož nenaplněním nebo porušováním se žádný stát či režim v něm vládnoucí nevystavuje žádnému nebezpečí. Tomu ale tak není. Podpisem se státy zavázaly naplnit deklaraci ve všech bodech a pokud k tomu nebudou svědomitě směřovat, čeká je totéž, co režim minulý. Není totiž možné nekonečně dlouho (deklarace byla podepsána před 54 lety!) některá tato práva ignorovat nebo zpochybňovat a domnívat se, že lidskou touhu po spravedlnosti lze umlčet. Dříve či později nastane nutnost všechna práva naplnit.

A teď už konkrétně k těm lidským právům, která jsou často zamlčována a upírána bezdomovcům:

Všeobecné deklarace lidských práv OSN, Článek 2. bod 1.: Každý má všechna práva a všechny svobody, stanovené touto deklarací, bez jakéhokoli rozlišování, zejména podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Z čehož vyplývá, že se všechna tato práva týkají i osob bez dokladů, majetku, přístřeší a bez trvalého pobytu včetně osob jiné národnosti.

Článek 22. : Každý člověk má jako člen společnosti právo na sociální zabezpečení a nárok na to, aby mu byla národním úsilím i mezinárodní součinností a v souladu s organizací a s prostředky příslušného státu zajištěna hospodářská, sociální a kulturní práva, nezbytná k jeho důstojnosti a k svobodnému rozvoji jeho osobnosti.

Tedy každý člověk je členem společnosti, která v případě, že mu odpírá sociální zabezpečení, snižuje s jeho lidskou důstojností i důstojnost vlastní.

Článek 23.: Každý má právo na práci, na svobodnou volbu zaměstnání, na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky a na ochranu proti nezaměstnanosti. Každý, bez jakéhokoli rozlišování, má nárok na stejný plat za stejnou práci.

Pozor! Právo na práci není výmyslem minulého režimu, ale nezcizitelné lidské právo, zcela rovnocenné například právu svobody projevu nebo pohybu. Nedostatečnou ochranou proti nezaměstnanosti zaviňuje společnost sociální, zdravotní a psychickou nezpůsobilost člověka k práci a to ve velmi krátkém čase (jak dokládají výzkumy lékařů). Proto je nutno nezaměstnanost jako fenomén zcela eliminovat.

Článek 25. bod 1.: Každý má právo na takovou životní úroveň, která by byla s to zajistit jeho zdraví a blahobyt i zdraví a blahobyt jeho rodiny, počítaje v to zejména výživu, šatstvo, byt a lékařskou péči, jakož i nezbytná sociální opatření, má právo na zabezpečení v nezaměstnanosti, v nemoci, při nezpůsobilosti k práci, při ovdovění, ve stáří nebo v ostatních případech ztráty výdělečných možností, nastalé v důsledku okolností nezávislých na jeho vůli.

Toto jsou další, bezdomovcům často záměrně nesdělovaná lidská práva. Nestátní charitativní organizace jsou s to s maximálním úsilím zajistit výživu, šatstvo, ubytování a lékařskou péči pouze pro menší část bezdomovců. Ostatní zmíněná práva, která spadají pod pravomoc státu, jsou bezdomovcům systematicky upírána. Podle systému, že bez trvalého bydliště člověk prakticky nemůže získat podporu v nemoci, nezaměstnanosti a ve stáří.

Článek 28. : Každý má právo na to, aby vládl takový sociální a mezinárodní řád, ve kterém by práva a svobody stanovené v této deklaraci byly plně uplatněny.

Konstatování, že každý má právo, se pochopitelně vždy vztahuje i na bezdomovce. Pokud současný sociální systém nezajišťuje všem lidem plně jejich práva, je nutné jej v jejich prospěch změnit. Teprve pak budeme moci být důstojnou lidskou společností, což se o takové, jež potlačuje některá Lidská práva, říci nedá.

A na závěr si dovoluji připojit pár odvážných doporučení:

  1. Velmi si vážím organizací, které se zabývají lidskými právy, jako jsou Amnesty International nebo Český Helsinský výbor, avšak v jejich práci postrádám stejně progresivní zaměření i na ta ostatní práva obsažená ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Byl bych velmi rád, kdyby tyto organizace rozšířily svůj program i o tato lidská práva a jestliže to není v jejich moci, tak bude třeba založit další podobná občanská sdružení, která budou zaměřena na všechna práva v deklaraci uvedená.
  2. Ačkoli jsou nestátní charitativní organizace jediné, ve kterých se dnes bezdomovec něco dozvídá o svých lidských právech, doporučoval bych ještě intenzivnější osvětu se zřetelem na to, že jsou to jejich práva a tedy je mají žádat. Často se totiž setkávám s tím, že mají strach z úřadů a bojí se přihlásit o podporu v nezaměstnanosti, důchod či jiné sociální dávky.
  3. Je potřeba v bezdomovcích vzbudit odvahu hlásit se o svá práva, neboť většina z nich neví, že lidská práva jsou dost mocná na to, aby se o ně mohli opřít v těžkých chvílích svého života. Možná, že tomu nevěří, vždyť mnozí lidé se při zmínce o nich jen usmějí. Ale lidská práva jsou opravdu mocná, vzpomeňme ještě jednou na to, že kvůli jejich porušování již padlo několik režimů- například apartheid, mnozí diktátoři, nebo i režim minulý. Jednou lidská práva ve své úplnosti zvítězí, je to jen otázka času a ten čas se blíží.
  4. Čtěte a rozšiřujte Všeobecnou deklaraci lidských práv všude. Hlavně mezi těmi, kdo nejvíc potřebují znát svá lidská práva, jako jsou právě lidé bez domova, důchodci, nezaměstnaní, rodiny s dětmi, které potřebují byt, nemocní, práce neschopní, postižení, sociálně slabí a další...

                 
Obsah vydání       26. 4. 2002
26. 4. 2002 Český rozhlas je nekompetentní v zastupování veřejnosti Jan  Paul
26. 4. 2002 Co nás zajímá a o čem nás špatné české sdělovací prostředky neinformují Dominik  Lukeš
26. 4. 2002 Afghánistán: Hladomor v Šeberganu, za nějž má Amerika odpovědnost
26. 4. 2002 Izraelci zastřelili tři školáky, pak je přejeli tankem
26. 4. 2002 Jestliže Miloševič, proč ne Kissinger?
27. 4. 2002 Rekapitulace: Bush má problémy se zahraniční politikou
26. 4. 2002 Mnozí čeští novináři jsou skutečně neseriózní pokrytci Jan  Svoboda
26. 4. 2002 Homosexuální katolická církev - kdy skončí její přetvářka? Fabiano  Golgo
26. 4. 2002 Nový Zelenkův film: koncert o životě Jitka  Peřinová
25. 4. 2002 K arbitráži o TV Nova: CME reaguje na námitky české strany
26. 4. 2002 Kužvarte, kdy vytvoříte registr ekologického znečištění, jak ho požaduje zákon?
26. 4. 2002 Může se v Česku opakovat "francouzská volba"? Štěpán  Kotrba
26. 4. 2002 Bezdomovectví v zrcadle Všeobecné deklarace lidských práv Jaroslav  Jirušek
24. 4. 2002 Zbrutalizován válkou, divošský dav zaútočil na vlastní lidi
26. 4. 2002 Spor o Abraháma - co Židy, křesťany a muslimy rozděluje a co je spojuje Stanislav  Heczko
26. 4. 2002 Ostravská radnice - magistrátní tisk, který je vydáván zdarma? Daniela  Pilařová
25. 4. 2002 Školka jako gestapo - učitelky nebudou trestány za týrání dětí
26. 4. 2002 Středočeský krajský úřad nezveřejnil alternativu k dálnici D3
26. 4. 2002 Superslovenka odmieta Superslováka Lubomír  Sedláčik
26. 4. 2002 O sirobě: zrcadlo nebeské politiky Jan Ámos Komenský
26. 4. 2002 Lužice: Svátek velikonočních jízd Radek  Čermák
26. 4. 2002 1000 let Budyšína - historie a současnost Lužice Štěpán  Kotrba
12. 6. 2002 Čtení na pokračování - Politika s ručením omezeným Jan  Keller
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
26. 4. 2002 Spor o Abraháma - co Židy, křesťany a muslimy rozděluje a co je spojuje Stanislav  Heczko
26. 4. 2002 Bezdomovectví v zrcadle Všeobecné deklarace lidských práv Jaroslav  Jirušek
22. 4. 2002 Reflex versus větrné mlýny Tomáš  Pecina
3. 4. 2002 Členka Výboru pro národní bezpečnost: Čí je to vlastně válka? Bushka  Bryndová
2. 4. 2002 Rozhodnutí o zastavení trestního stíhání Tomáše Peciny pravomocné Tomáš  Pecina
2. 4. 2002 RRTV chce "regulovat internet" Štěpán  Kotrba
29. 3. 2002 Dopis Václavu Havlovi: Co se nám stane, jestliže nesmíme ani číst knihy svých nejúhlavnějších nepřátel? Kalle  Hägglund
28. 3. 2002 Spolek pro Media Observatory: "Michal Zítko zřejmě půjde do vězení"   
18. 3. 2002 Pochybnosti o pozadí zářijových teroristických útoků proti USA sílí Bushka  Bryndová
10. 3. 2002 Fízlové, nevinný parlament a bezmocný hlídací pes Štěpán  Kotrba
6. 3. 2002 Americká vláda kritizuje stav lidských práv v České republice   
4. 3. 2002 Další aktivista před soudem za pomluvu Tomáš  Pecina
28. 2. 2002 Focus: Temný relikt Alexandra  Klausmann
22. 2. 2002 Totalita nehrozí z technologie - hrozí jen tehdy, selžeme-li duchovně Eugen  Haičman
13. 2. 2002 Senátoři Unie svobody chtějí zrušit trestní stíhání za pomluvu   

Globalizace RSS 2.0      Historie >
26. 4. 2002 1000 let Budyšína - historie a současnost Lužice Štěpán  Kotrba
26. 4. 2002 Spor o Abraháma - co Židy, křesťany a muslimy rozděluje a co je spojuje Stanislav  Heczko
26. 4. 2002 Bezdomovectví v zrcadle Všeobecné deklarace lidských práv Jaroslav  Jirušek
23. 4. 2002 Může být Le Pen francouzským prezidentem? Josef  Brož
2. 4. 2002 Společnost minus stát? Pavel  Sirůček
2. 4. 2002 RRTV chce "regulovat internet" Štěpán  Kotrba
18. 3. 2002 Pochybnosti o pozadí zářijových teroristických útoků proti USA sílí Bushka  Bryndová
14. 3. 2002 Kalifornie 2001: Jak se dobře míněné záměry mohou vymknout z rukou Tibor  Vaško
13. 3. 2002 Stále větší vliv nadnárodních korporací anebo jejich důsledná regulace? Jaromír  Sedlák
25. 2. 2002 Staneme se otrokem svých temných vášní - krutí dobyvatelé informačního prostoru? Štěpán  Kotrba
12. 2. 2002 Superizolacionizmus prezidenta Bushe Miroslav  Polreich
11. 2. 2002 Anarchistická demonstrace proti NATO Tomáš  Pecina
11. 2. 2002 Svědectví z Argentiny: Martín Ogando přednášel v Praze Štěpán  Kotrba, Tomáš Pecina
8. 2. 2002 Mnichov v sevření policejních šiků Radek  Mikula

Alkoholismus a bezdomovectví - represe a prevence RSS 2.0      Historie >
26. 4. 2002 Bezdomovectví v zrcadle Všeobecné deklarace lidských práv Jaroslav  Jirušek
16. 4. 2002 Ako bezdomovci nechceli nové domy Lubomír  Sedláčik