19. 6. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 6. 2002

Muslimové žijící v Británii se "chtějí integrovat do společnosti"

Podle průzkumu veřejného mínění, který pro deník Guardian provedla výzkumná agentura ICM, se domnívá 41 muslimů žijících v Británii, že "by měli dělat víc pro svou integraci do britské společnosti". Jen 17 procent muslimů v Británii se domnívá, že se muslimové integrují příliš. 65 procent muslimů v Británii také podporuje nové plány britského ministra vnitra Blunketta, podle nichž se noví přistěhovalci budou muset podrobovat zkouškám z angličtiny a z občanské nauky. Muslimové v Británii jsou terčem množství rasových a náboženských útoků, trpí vysokou mírou nezaměstnanosti a špatným zdravotním stavem. Každý třetí účastník tohoto průzkumu veřejného mínění konstatoval, že nějaký člen jeho rodiny byl vystaven osobním útokům kvůli své víře a 61 procent muslimů konstatovalo, že se od 11. září jejich vztahy s nemuslimy zhoršily. Proto 85 procent muslimů podporuje návrh zákona britské vlády, která zamýšlí kriminalizovat náboženskou diskriminaci.

69 procent muslimů v Británii má pocit, že je společnost nepovažuje za přímou součást života v této zemi. Iqbal Sacranie, generální tajemník Muslimské rady v Británii, konstatoval: "Máme silný zájem se do britské společnosti integrovat, avšak tím nemyslíme asimilaci - nemůžeme zapomenout kulturu a tradice, v nichž jsme byli vychováni a přijmout kulturu, která je nám cizí. Integrací rozumíme potřebu umět anglicky, chodit do normálních škol a vstupovat v interakci s většinovou společností, vytvořit si dobré vztahy s lidmi různého náboženského přesvědčení i s bezvěrci.

Z průzkumu vyplynulo, že se silněji definují muslimskou vírou mladí lidé. Muslimové v Británii pociťují silnou solidarity s muslimy po světě a konstatují, že je konflikty na Blízkém východě, v Kašmíru a v Afghánistánu znepokojují více než domácí britská politika. Dvě třetiny britských m uslimů odmítají roli Británie ve válce v Afghánistánu a více než 70 procent je "velmi znepokojeno" situací v Kašmíru a pokračující krizí na Blízkém východě. Níže uvádíme, podle článku v deníku Guardian, s čím se musejí potýkat muslimové v Británii.

Sharif, 26, je inteligentní, umí se vyjadřovat a mezi studenty v Guildhall University v Londýně je populární. Je dítětem informačního věku, studuje finanční trhy a informační systémy. Avšak zjistil, že život pro praktikujícího muslima v Británii není zrovna jednoduchý. Není to žádný náboženský fanatik, avšak zjišťuje, že chce-li dodržovat zásady své víry, dostává se do konfliktu s britskou kulturní tradicí.

Studenti měli schůzi v hostinci a kdosi se Sharifa zeptal: "Co si dáš?" Odpověděl: "Pomerančový džus" a všichni se Sharifovi začali smát. Nedokázali pochopit, že nepije alkohol.

Je to problém. Sharif vysvětluje: "Lidi dospějí k názoru, že se neumíte chovat, že se odlišujete. Je to problém, protože úspěch v práci, povyšování a to všechno závisí nejen na tom, jak pracujete, ale i na mezilidských vztazích. A tak se člověk musí rozhodnout - co je důležitější? Mé zaměstnání anebo má víra? Víc si cením své víry."

Muslimové také nesmějí užívat žádné formy lichvářství, tedy nesmějí přijímat úroky z vkladů. To znamená, že je pro ně většina bankovních kont v Británii nepoužitelná a ani nesmějí muslimové využívat hypotéky, půjčky na koupi automobilů ani mnoha dalších moderních finančních transakcí, které většina lidí považuje za zcela samozřejmé.

Halal - předepsaná metoda zabíjení zvířat na maso - znemožňuje muslimům, aby se stravovali v restauracích, v jídelnách i aby jedli na návštěvě u přátel. Předpisy, které upravují, jak se mají oblékat ženy, činí tichý večer u televizní obrazovky velmi nepříjemným. Pravidla, omezující styky mezi muži a ženami mimo manželství, přesně protiřečí způsobům, jaké jsou běžné v britských barech a restauracích. Muslimové s odporem odmítají homosexualitu, kterou britská společnost přijímá jako zcela normální.

Sharif a ostatní muslimští studenti v Guildhall University se rozhodli, že se do určité míry musejí britské společnosti přizpůsobit. Většina z nich chodí v texaskách a v teniskách. Nemají extravagantní vousy: mají mobilní telefony a čtou bulvární tisk. "Nemůžeme se izolovat od kultury, která se tak silně odlišuje od naší víry. Korán totiž učí integraci, nikoliv izolaci. Ale nemůžeme přijmout hodnoty, které odporují islámu. Musíme najít rovnováhu. Bylo by to lehčí, kdyby většinová společnost chápala muslimské hodnoty."

Těmto mladým mužům hodně vadí, když lidé nerozumějí jejich kultuře a víře. "Sdělovací prostředky, bulvární tisk, šíří takové nesmysly. Myslí si, že my všichni nenávidíme nemuslimy a neznají historii, kdy nemuslimové a muslimové spolu žili v míru. Není to o nenávisti."

Proč je valná většina těchto mladých mužů daleko více angažována v islámské víře než jejich rodiče?

"Dospějete v životě k momentu, kdy se sám sebe ptáte: Jaký to má všechno smysl? A islám obsahuje hodně odpovědí."

"Je to kompletní náboženství. Srovnejte si ho s křesťanstvím. Ježíš nebyl zralý člověk, ani nebyl ženatý. Prorok byl plný, zralý člověk, po celý život a pět sloupů islámu odpovídá na všechny otázky. Všechno je tam. Je to náboženské, politické, ekonomické, je to kompletní systém pravidel." Většinu těch aspektů muslimské míry, jimž se lidé nejvíce vysmívají - zahalené ženy, formálně předem dohodnuté sňatky - tito mladí muži odmítají jako národní či etnické tradice, které s Prorokovým učením nemají mnoho společného.

V současnosti jsou mladí muslimové na rozhraní mezi dvěma tradicemi. Sjednocuje je víra v rovnostářské prvky islámu, podle něhož musí být bohatství využíváno pro společné dobro, a odmítání hmotné, konzumní kultury.

"Lidi jsou posedlí tím, že chtějí větší auto nebo větší dům, ale co z toho?"

                 
Obsah vydání       19. 6. 2002
19. 6. 2002 Nové obavy ohledně mobilních telefonů
19. 6. 2002 Polsko: jak se rozložil jeden sen o svobodě
19. 6. 2002 Joseph Stiglitz: "Globalizace nepřinese chudším zemím bohatství"
18. 6. 2002 Bude se stavět plynovod přes Afghánistán
19. 6. 2002 Svedectvo o nemeckom mediálnom valci Lubomír  Sedláčik
19. 6. 2002 Britská vláda nebude zavádět "chartu pro čmuchaly"
19. 6. 2002 Muslimové žijící v Británii se "chtějí integrovat do společnosti"
19. 6. 2002 Volební podvody? Jindra  Vavruška
19. 6. 2002 Fotogalerie z voleb: Pracovník ČSSD rozbil Štěpánu Kotrbovi fotoaparát Štěpán  Kotrba, Petr  Pokorný
19. 6. 2002 Komunisté už vystrkují rohy, ale nebezpečí jejich návratu nehrozí Karel  Mašita
17. 6. 2002 Financial Times: Česká šance
18. 6. 2002 Nový inspekční úřad odkryl v Británii obrovské množství chyb ve zdravotnictví
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
12. 6. 2002 Čtení na pokračování - Politika s ručením omezeným Jan  Keller
5. 7. 2002 Páteční čtení na pokračování: Střet civilizací ? - Dominance Západu, nebo dialog světových kultur Oskar  Krejčí, Ivo T. Budil, Bob  Fliedr, Tomáš  Halík, Martin  Hekrdla, Stanislav  Komárek, Miloš  Mendel, Vladimír  Nálevka, Zdeněk  Zbořil
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
19. 6. 2002 Muslimové žijící v Británii se "chtějí integrovat do společnosti"   
19. 6. 2002 Svedectvo o nemeckom mediálnom valci Lubomír  Sedláčik
19. 6. 2002 Nové obavy ohledně mobilních telefonů   
18. 6. 2002 Hrozbu nukleárního konfliktu nelze podceňovat Vladimír  Koníček
18. 6. 2002 Splněný sen "mladého" Havla - konec NATO v Praze Miroslav  Polreich
18. 6. 2002 BBC: Chtějí Američané svrhnout Saddáma Husajna, protože si uvědomili, že invaze do Iráku je nemožná?   
18. 6. 2002 Hřebejkův film Musíme si pomáhat v Edinburku Jan  Čulík
18. 6. 2002 Inštitút, ktorý na Slovensku nikomu nechýba Daniel  Krajcer
17. 6. 2002 Mám tělesný handicap. Proč musím být ostrakizován většinovou společností? Helmut (Milan) Stiedl
17. 6. 2002 Rekordních 37 procent Francouzů nepřišlo k volbám - Chirakova "většina" převálcovala levici Josef  Brož
17. 6. 2002 Blížíme se k novým předčasným volbám? Josef  Brož
16. 6. 2002 Vzťahy Pavla Ruska k BL hrozia eskaláciou ! Lubomír  Sedláčik
16. 6. 2002 Proč prohrála ODS a kdo zvítězil Vladimír  Bernard
16. 6. 2002 ODS špatně odhadla ty, kteří nevěděli, koho volit Jan  Paul
16. 6. 2002 Uspávající B. Klepetko neprojevil nejmenší schopnost usměrňovat první povolební diskuzní pořad Daniela  Pilařová