9. 5. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 5. 2002

Němci měli kolektivní odpovědnost za válečné zločiny

Vážený pane Čulíku,

Musím odpovědět na Váš článek "Odmítáme pojem kolektivní viny..."_ (BL 6.5.2002), v kterém mi připisujete "protiněmectví" a svou vlastní pozici představujete jako zjevenou pravdu.

Píšete m.j.: "Už jsem psal v Britských listech, že nesouhlasím s protiněmectvím Bořivoje Čelovského, které, jak se zdá, motivuje jeho kampaň za osvobození českého tisku ze zahraničních rukou. Je neférové odsuzovat Němce na základě pojmu kolektivní viny. Pan Čelovský to musí vědět. Co má moje šestnáctiletá dcera, protože je částečně Češka, společného s komunistickým útlakem v někdejším Československu? Co má dnešní dvacetiletý či třicetiletý Němec společného s hitlerovským nacismem?"

Odpovím nejdříve na Vaši neférovou otázku:

Vaše šestnáctiletá dcera neměla nic společného s komunistickým útlakem, právě tak jako Váš třicetiletý Němec neměl nic společného s hitlerovským nacismem. Pokládám tuto otázku za neférovou, neboť vnáší záměrně zmatek do celého již velmi komplikovaného problému: oba jsou zřejmě příliš mladí, aby zažili Hitlerovu éru. Rozhodně tito dva mladí lidé nenesou odpovědnost za zločiny svých předků. Zejména ne zodpovědnost právní.

Já však mluvím o kolektivní odpovědnosti jako historik, jehož povinností je vyřknout soud, kdo byl odpovědný za tragedii světové války. A tu musím uvážit, že Hitler byl v roce 1933 pověřen vytvořením vlády legální demokratickou cestou, že většina hlasů v "bundestagu" potvrdila Hitlera jako říšského kancléře při plné znalosti jeho chorobného programu uveřejněného před deseti lety. Historik má také povinnost konstatovat, že všichni německy mluvící občané československých Sudet, kteří v říjnu 1938 odevzdali 99% hlasů pro připojení k Říši, byli přívrženci Hitlera. Historik je také povinován nazývat Hitlerovy vojáky v Praze, v Lidicích, Osvětimi, u Leningradu a Moskvy a v Paříži, za Němce, neboť samotní členové SS by sotva mohli dojít tak daleko. Právě tak má historik povinnost vinit Němce a nikoliv jen SSmany za holocaust, nebo aspoň vědomost o něm.

Je také historikovou povinností zaznamenat, že v době války Hitlerovi otroci - Češi, Poláci, Francouzi, Rusové, atd. mluvili o svých otrokářích jako o Němcích a nikoliv jako o nacistech.

Historik bude muset také potvrdit, že z politických a mocenských důvodů došlo po válce ke graduální sémantické metamorfóze. Když Spojenci pověsili několik "válečných zločinců", začalo se mluvit o protinacistickém odboji. Nedá se popírat hrdinství jednotlivých Němců v odporu proti Hitlerovi, avšak byla to mizivá menšina, zlomek jednoho procenta. To vedlo amerického ministrta financí Morgenthaua k vyhotovení plánu pro poražené Německo - udělat z Německa velkou pastvinu. Nikdo ještě neobvinil Morgenthaua, že je přívržencem doktríny kolektivní viny. Zahraničně politická situace se však ubírala opačným směrem. Německý národ jako takový byl zbaven odpovědnosti za spáchané hrůzy a nakonec byl prohlášen za oběť nacismu, právě tak, jako Češi, Poláci, atd.

Živým důkazem je pamětní deska na Hlávkově koleji v Brně. Odvlečení českých studentů do Sachsenhausenu Němci je novým textem desky svalováno na nacisty. Podobná korekce historie byla provedena v koncentračním táboře v Brzezince.

Ovšem tato slova platí zrovna tak o zodpovědnosti Čechů a Slováků za komunistický režim.

Historik by nebyl hoden svého jména, kdyby neprohlásil tehdy žijící Němce za kolektivně odpovědné za vypuknutí války a za její hrůzy. Já bych tuto kolektivní odpovědnost omezil na odpovědnost morální.

Vaše obvinění z protiněmectví pramení zřejmě z Vašeho nepochopení mého názoru na kolektivní vinu. Je pravda, že jsem zažil mnoho příkoří v Německu. Ale také mohu říct, že to bylo více než vyváženo zkušeností opačnou. Dlužím za svůj život dvěma Němcům, a za své historické vzdělání německé univerzitě.

Zvedám svůj hlas proti žebráckému chování Čechů vůči zámožným Němcům, upozorňuji na geopolitickou situaci ve střední Evropě, používám historickou zkušenost jako jediný existující, ač ne zcela spolehlivý předpovídatel budoucnosti a varuji před německou kontrolou českého tisku. Jestli toto znamená protiněmectví, tak budiž.

                 
Obsah vydání       9. 5. 2002
8. 5. 2002 Nic o historii majetkových změn českých regionálních deníků se nedovíme? Jan  Čulík
9. 5. 2002 Jak to dopadlo s Jihlavskými listy Petr  Klukan
9. 5. 2002 Jak to dopadlo se Zlínskými novinami Jan  Trávníček
9. 5. 2002 Jak dopadly noviny Region ve zlínském kraji
9. 5. 2002 Němci měli kolektivní odpovědnost za válečné zločiny Bořivoj  Čelovský
9. 5. 2002 Britská vláda umožní mezinárodním koncernům kupovat britské sdělovací prostředky
9. 5. 2002 Etatismus versus globalizace: mohou být anarchisté nadějí lidstva? Fabiano  Golgo
9. 5. 2002 Dutolebí a prasohlaví Karel  Čermák
8. 5. 2002 Pokus o ukončení anarchie mezi redaktory :) Jan  Čulík
12. 6. 2002 Čtení na pokračování - Politika s ručením omezeným Jan  Keller
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
9. 5. 2002 Dutolebí a prasohlaví Karel  Čermák
9. 5. 2002 Etatismus versus globalizace: mohou být anarchisté nadějí lidstva? Fabiano  Golgo
9. 5. 2002 Němci měli kolektivní odpovědnost za válečné zločiny Bořivoj  Čelovský
9. 5. 2002 Jak to dopadlo s Jihlavskými listy Petr  Klukan
8. 5. 2002 Nic o historii majetkových změn českých regionálních deníků se nedovíme? Jan  Čulík
7. 5. 2002 Francouzské prezidentské volby: Chirac 81,55%, Le Pen 18,45% Josef  Brož
7. 5. 2002 Dzurindu chcel dav lynčovať, jeho úradníci cenzurovať Lubomír  Sedláčik
7. 5. 2002 "Zvítězí-li ve volbách ODS, bude pro ni obtížné sestavit vládu bez Cibulkova Pravého bloku" Zdeněk  Jemelík
7. 5. 2002 Spor mezi spolupracovníky Britských listů Jan  Čulík
6. 5. 2002 Odmítáme pojem kolektivní viny, ale zahraniční vlastnictví českého tisku je vážný problém Jan  Čulík
6. 5. 2002 Tabu: víte, že čteme v ČR německé noviny? Bořivoj  Čelovský
6. 5. 2002 Byrokratických orgií se bojím víc než části komunistů Jaroslav  Sever
6. 5. 2002 Sólo pro milovaného vůdce a 41 tisíc statistů Jan  Paul
6. 5. 2002 George Bush se spojil s Vatikánem a s muslimskými zeměmi v tažení proti sexuální osvětě   
6. 5. 2002 Velká Británie: konzervativní stínová ministryně zbavena funkce za rasistický vtip   

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
9. 5. 2002 Němci měli kolektivní odpovědnost za válečné zločiny Bořivoj  Čelovský
6. 5. 2002 Tabu: víte, že čteme v ČR německé noviny? Bořivoj  Čelovský
29. 4. 2002 Konec českého tisku - v druhém vydání, tentokráte bez otazníku Jan  Čulík
26. 4. 2002 1000 let Budyšína - historie a současnost Lužice Štěpán  Kotrba
25. 4. 2002 Budem pálit čarodějnice nebo politiky? Štěpán  Kotrba
24. 4. 2002 Ještě k Benešovým dekretům František  Nepil
23. 4. 2002 Může být Le Pen francouzským prezidentem? Josef  Brož
21. 4. 2002 Jak dlouho po válce lze vraždit Němce? Jiří  Čertík
17. 4. 2002 Benešovy dekrety a postmoderní diskuse V. Žáka Milan  Valach
17. 4. 2002 Ostrá diskuse o poválečném uspořádání na česko-německé konferenci v Berlíně Miloslav  Bednář
15. 4. 2002 Tak jaká je vlastně ta česká identita a je rozumné se jí vymezovat vůči světu? Jan  Čulík
15. 4. 2002 Odsun a konfiskace sudetského majetku byly reparacemi za německé škody František  Nepil
15. 4. 2002 Češi v Evropě (o Benešových dekretech nemluvě) Laco  Franc
12. 4. 2002 Co Mohammedu Mekka, to Čechu má být Říp Štěpán  Kotrba
10. 4. 2002 Benešovy dekrety, česká politika a pasti tradice Václav  Žák

Odsun sudetských Němců a Benešovy dekrety RSS 2.0      Historie >
9. 5. 2002 Němci měli kolektivní odpovědnost za válečné zločiny Bořivoj  Čelovský
6. 5. 2002 Tabu: víte, že čteme v ČR německé noviny? Bořivoj  Čelovský
29. 4. 2002 Konec českého tisku - v druhém vydání, tentokráte bez otazníku Jan  Čulík
24. 4. 2002 Ještě k Benešovým dekretům František  Nepil
21. 4. 2002 Jak dlouho po válce lze vraždit Němce? Jiří  Čertík
17. 4. 2002 Benešovy dekrety a postmoderní diskuse V. Žáka Milan  Valach
17. 4. 2002 Ostrá diskuse o poválečném uspořádání na česko-německé konferenci v Berlíně Miloslav  Bednář
15. 4. 2002 Tak jaká je vlastně ta česká identita a je rozumné se jí vymezovat vůči světu? Jan  Čulík
15. 4. 2002 Odsun a konfiskace sudetského majetku byly reparacemi za německé škody František  Nepil
15. 4. 2002 Češi v Evropě (o Benešových dekretech nemluvě) Laco  Franc
12. 4. 2002 Co Mohammedu Mekka, to Čechu má být Říp Štěpán  Kotrba
10. 4. 2002 Benešovy dekrety, česká politika a pasti tradice Václav  Žák
9. 4. 2002 Co si myslí Tony Blair o Benešových dekretech? Jan  Čulík
8. 4. 2002 Normální je nevolit? Předvolební kampaň: nečistá hra o Benešovy dekrety Eugen  Haičman
3. 4. 2002 Bumerang na prezidenta Tomáš  Pecina

Hitler a historie nacismu RSS 2.0      Historie >
9. 5. 2002 Němci měli kolektivní odpovědnost za válečné zločiny Bořivoj  Čelovský
28. 4. 2002 Případ Jean-Marie Le Pen: mohl by se fašismus stejným způsobem prosadit v Británii?   
2. 4. 2002 Viníci a lokajové - kolektivní vina sudetských Němců Milan  Valach
29. 3. 2002 Dopis Václavu Havlovi: Co se nám stane, jestliže nesmíme ani číst knihy svých nejúhlavnějších nepřátel? Kalle  Hägglund
22. 3. 2002 Jeden den před 64 lety: "Dejte si pozor, my vám již zacpeme hubu"   
19. 2. 2002 Jak český premiér srovnal Arafata s Hitlerem   
12. 2. 2002 Mein Kampf: Kdepak ses tu vzal, Adolfe? Radek  Mokrý
23. 1. 2002 Zeman kontra Haider Fabiano  Golgo

Neonacismus a extremistická hnutí v současné Evropě RSS 2.0      Historie >
9. 5. 2002 Němci měli kolektivní odpovědnost za válečné zločiny Bořivoj  Čelovský
29. 4. 2002 V Evropě se znovu šíří antisemitismus   
28. 4. 2002 Případ Jean-Marie Le Pen: mohl by se fašismus stejným způsobem prosadit v Británii?   
29. 3. 2002 Dopis Václavu Havlovi: Co se nám stane, jestliže nesmíme ani číst knihy svých nejúhlavnějších nepřátel? Kalle  Hägglund
28. 3. 2002 Spolek pro Media Observatory: "Michal Zítko zřejmě půjde do vězení"   
26. 2. 2002 Demonstrace Pravé alternativy: Je to ta pravá alternativa pro českou politiku? Štěpán  Kotrba
12. 2. 2002 Mein Kampf: Kdepak ses tu vzal, Adolfe? Radek  Mokrý
19. 1. 2002 Nestěžujte si, mohli byste jít do vězení Tomáš  Pecina
11. 1. 2002 Helsinský výbor amerického Kongresu kritizuje zákony o difamaci v ČR