13. 1. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 1. 2004

V polovině prosince oznámila veřejnoprávní společnost BBC ZDE, že v souvislosti se skandálem ohledně smrti zbrojního poradce britské vlády dr. Davida Kellyho zpřísní předpisy pro své novináře a že nebudou smět publikovat články na politická témata v tisku. Tyto předpisy prý ještě nevešly plně v platnost, ale podle informací Britských listů se budou týkat i novinářů z české sekce BBC.

Potíž je, že BBC má zákonem zakázáno, aby ve vysílání vyjadřovala jakékoliv zaujaté či stranickopolitické názory. BBC má povinnost chovat se nestranně a její zaměstnanci či volní spolupracovníci se nesmějí projevovat tak, aby to pověst nestrannosti této veřejnoprávní instituce jakkoliv ohrozilo. Novinář smí projevovat ve své analýze profesionální úsudek, nikoliv politický názor. Zvyk mnohých českých novinářů psát komentáře, stranící té či oné politické orientaci (prezentující mnohdy apriorní názor, jemuž autor předem přizpůsobí fakta) byl pro společnost BBC vždy nepřijatelný. V blízké budoucnosti budou mít všichni redaktoři a volní spolupracovníci BBC psaní komentářů pro tisk zakázáno.

13. 1. 2004

Poptávka po dětské pornografii na internetu vedla k podstatnému vzrůstu sexuálního zneužívání dětí, varovala britská charitativní organizace, NCH, zabývající se právy dětí.

8. 1. 2004

Ve středu 7. ledna 2004 náhradní server Britských listů - který používáme po nedávném kolapsu našeho dosavadního serveru - spektakulárním způsobem přestal fungovat. Přesně řečeno, fungoval, jenže mu trvalo velmi dlouho, než zvládl obrovské množství požadavků na články. Bohužel, ten server je slabý a nezvládne 157 přístupů za vteřinu - což je jinak za normální situace běžný špičkový provoz BL. Britské listy byly tak po většinu dne čtenářům nepřístupné. Učinili jsme některá radikální opatření, takže v osekané formě by Britské listy měly být dnes k dispozici.

Ovšem, nevyhneme se zásadnímu problému. Britské listy jsou server s vysokou čteností a s rozsáhlou, silně využívanou databází archivních článků. Jsou netypickou anomálií: pracují jen s naprosto minimálním rozpočtem, přitom mají velký počet čtenářů a jejich databáze je silně využívána. Čtenáři využívají služby Britských listů zcela zadarmo. Absolutně nemáme finanční prostředky na technický provoz takto silně využívaného serveru.

Jsme samozřejmě ochotni poskytovat veřejnoprávní službu Britských listů bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu za redaktorskou práci i nadále, protože jsme přesvědčeni, že je hlas BL v českém prostředí užitečný. Nejsme však nyní schopni financovat ani hardware ani systematickou technickou údržbu, bez níž Britské listy nemohou být k dispozici. Zajímavé je, že velké množství lidí BL rádo čte, avšak na jejich finanční provoz nepřispívají. Jenže už není socialismus... :)

Máme-li obnovit provoz Britských listů po havárii našeho serveru v plné míře, potřebujeme bezodkladně jednorázovou částku ve výši přibližně 100 000 Kč na koupi nového serveru (ta nezahrnuje náklady na pravidelnou technickou údržbu a rozvoj systému). Z pravidelných 6000 - 7000 čtenářů, kteří čtou Britské listy denně (včetně 2000 čtenářů BL emailem - jejichž rozesílání je ovšem nyní nefunkční) přispělo na jejich provoz v prosinci 2003 23 osob, celkovou částkou 7274 Kč a 282,61 dolarů.

Udělejte si z toho prosím, vlastní závěry. Rozhodněte si sami, zda vám Britské listy přinášejí informace, které jsou pro vás užitečné, a jednejte podle toho. Bez technického zázemí můžeme těžko tuto službu dál efektivně provozovat.

Jan Čulík
šéfredaktor BL

čtvrtek 15.00: Na havarijní situaci Britských listů a apel o finanční prostředky na koupi nového serveru zareagovalo od rána celkem více než 15 čtenářů. Většina z nich přislíbila přispět částkou nejméně 1000 Kč, někteří už přispěli, největší jednotlivý přislíbený příspěvek je 5000 Kč. Stav našeho korunového konta je v současnosti 11 821 Kč, zahraničního 340,20 dolarů. Příjem mnohých přislíbených částek banky dosud nezaznamenaly. Všem dárcům mnohokrát děkujeme a doufáme, že se nám podaří sebrat potřebnou částku.

Příspěvek na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2. Finanční dary Občanskému sdružení jsou odečitatelné od základu daně z příjmu. Rádi dárcům pošleme potvrzení.

Ze zahraničí je možno posílat příspěvky prostřednictvím úvěrové karty po internetu na stránce www.paypal.com na adresu redakce@blisty.cz

10. 1. 2004
sobota 19.00: Do soboty večer jsme zaznamenali finanční dary dalších přibližně deseti čtenářů. Náš korunový účet stoupl na částku 26,926 Kč, dolarový na 549,19 USD. Všem dárcům mnohokrát děkujeme. Potřebujeme však přibližně 100 000 Kč na nový server. Dáme to dohromady?
pondělí 9.00: Do pondělí do 9 hodin ráno dosáhl náš korunový účet částky 34 126 Kč.
úterý 1.00 ráno: Do pondělí do večera dosáhl náš korunový účet částky 42 968 Kč, dolarový 649,19 USD. Všem dárcům děkujeme a doufáme, že potřebnou částku dáme dohromady.
úterý 9.15 ráno: Korunový účet dosáhl částky 55 214 Kč.
středa 9.00 ráno: Sloučili jsme dolarový a korunový účet. Celkem máme na korunovém účtu dnes ráno 85 093 Kč. Zdá se tedy, že peníze na nový server pravděpodobně dáme dohromady. Ještě 15 000. Všem čtenářům za jejich energickou a rychlou pomoc velmi děkujeme.

(P.S. Omlouváme se, že nefungují četné odkazy na starší články, např. v tematickém archivu pod vydáním, či v seznamu autorů. Při radikální osekávání systému, aby byl umožněn provoz na havarijním serveru, bylo nutno učinit některé dočasné nesystémové změny. Ke starším článkům se dostanete prostřednictvím kalendáře v pravém horním rohu vydání, ten zůstává funkční.)

13. 1. 2004

Úvod s komentářem k výňatku z knihy Alvina a Heidi Tofflerových

Alvin a Heidi Tofflerovi: "Creating a New Civilization, The Politics of the Third Wave", 1994, 1995; česky "Nová civilizace; Třetí vlna a její důsledky" v překladu Bohuslava Blažka v nakladatelství Dokořán, 2001

Předkládám všem těm, kdo jsou ochotni zamýšlet se nad problémy české společnosti a její politiky nejen z úzce českého, vnitřního, pohledu, podmíněného stále ještě zkušeností totality a NEzkušeností s vyspělou (ale již stále méně "dokonalou") západní demokracií, výňatek z knihy brilantních myslitelů. Podstatou české stranické zastupitelské demokracie není "pravda" - nýbrž skupinové i individuální zájmy, (nad)vláda - nikoli služba, boj o funkce, spojené s mocí, prestiží, vlivem -- nikoli primárně práce pro tuto zemi, konfrontace a konflikt -- nikoli tolerance a kooperace, materiální i morální korupce a zištnost -- nikoli neúplatnost a slušnost - a v neposlední řadě: materiální výhody a zisky.

13. 1. 2004

Kapitola devátá

Alvin Toffler, Heidi Tofflerová

Otcům zakladatelům:

Jste zesnulí revolucionáři. Jste muži a ženy, farmáři, obchodníci, řemeslníci, právníci, tiskaři, autoři pamfletů, obchodníci a vojáci, kteří na odlehlých amerických březích společně stvořili nový národ. Bylo vás pětačtyřicet, kdo jste v roce 1787 za parného léta ve Filadelfii ukuli ten podivuhodný dokument, který se nazývá Ústava Spojených států. Naslouchajíce odlehlým zvukům zítřka, vycítili jste, že vaše civilizace umírá a nová že se rodí. Jste vynálezci budoucnosti, která se stala naší přítomností.

Tento kus papíru spolu s prvními deseti doplňky, které jste připojili v roce 1791, patří k nejpodivuhodnějším výdobytkům lidských dějin.

13. 1. 2004

Česka média se tento týden vrhla na nové sousto -- známý nepřítel lumpů a grázlů, pan A., které v minulosti nesnášel dokonce i advokáty, protože zneužívají procesních kliček, se úspěšně vyhnul stíhání za dopravní přestupek -- tím, že využil procesní kličky (a naštval tím pana ministra). Nechci se zde zabývat osobou pana A., řekl bych, že přeměna nepřítele grázlů na grázla už u nás, kde jsme zažili přeměnu předních bojovníků za pravdu a lásku v prolhané pokrytce a nenávistné ješity, nemůže být žádným skutečným dramatem.

12. 1. 2004

Pondělí 12:30 Podle sdělení Jana Moravce z IBS opět funguje biblická brána v nezměněném rozsahu na původní adrese http://www.biblenet.cz/bible/search_form.php3. Funkčnost jsme otestovali a je bez chyb. Děkujeme - snad nejen za své čtenáře - International Bible Society Europe. Zájemci o cizojazyčné překlady Písma mohou navštívit i stránky www.eurobible.net.

10. 1. 2004

Bývalý americký ministr financí Paul O'Neill v exkluzivním televizním rozhovoru "60 minutes Sunday" (vysílal se v neděli v 19 hodin PT na CBS) prohlásil, že invaze do Iráku byla plánována již od prvních dnů Bushovy vlády dlouho před 11. zářím.

Bushova vláda začala připravovat plány na invazi do Iráku včetně použití americké armády během prezidentovy inaugurace v lednu 2001, nikoliv o 8 měsíců později, po útocích z 11. září 2001. Právě toto prohlásil bývalý americký ministr financí Paul O'Neill ve svém prvním rozhovoru o svém nedávném působení v americké vládě.

Zdroj v angličtině CBS NEWS
13. 1. 2004
Peter Glotz: "Die Vertreibung. - Böhmen als Lehrstück" EAN: 9783550075742, česky "Vyhnání - Čechy jako poučení"

Podtitulek této poměrně obsáhlé knížky je "Čechy jako poučení". Nejsme zvyklí dostávat do ruky díla sudetoněmeckých autorů, z kterých nesrší jed a zášť. Nenávistnou tradici prolamuje knížka Petra Glotze, syna Zdeňky Hornové, provdané Glotzové, z Liberce. Petr Glotz je už mnoho let členem německé sociálnědemokratické strany, SPD. V této straně patřil k těm několika významnějším osobnostem, které formovaly její profil v 70. až 90. letech dvacátého století.

13. 1. 2004

Cožpak OOP, Hamás, Hizballáh a další militantní islámské organizace otevřeně nevyhlásily program likvidace Izraele? Nepodpořily tento program na bagdádské islámské konferenci prakticky všechny arabské státy? Cožpak dosud trvající intifáda a pokračující teroristické útoky neznamenají zcela prostě pokračování válečného stavu, který trvá už od založení Izraele v r. 1948? Kde je tedy ten údajný mír, který má být izraelskou bezpečnostní bariérou zničen?

13. 1. 2004
Reakce na článek Jana Čulíka Jsem Čech, který je doma ve Skotsku

Jelikož již zhruba patnáct let žiji ve Francii, nabyl jsem v otázce obav z cizích etnických skupin v Evropě jisté zkušenosti a mohu tedy odpovědět jako Čech žijící v cizině. Jak osobně vidím svou integraci ve zdejší společnosti?

12. 1. 2004

I když chápu obavy o osud českého národa uprostřed Evropy, tlumočené Josefem Vítem, na základě své pětadvacetileté zkušenosti se s nimi neztotožňuji. Chápu i argumenty Štěpána Kotrby o složitosti multietnických vztahů. Myslím si ale, že jsou demokratické struktury západních společností nesmírně pevné. Vznikaly posledních dvě stě či tři sta let, a zejména byly upevněny od druhé světové války, v době, kdy středovýchodní Evropa byla chycena jak moucha v jantaru v bezčasí komunismu, nesmírně sofistikovaným, rozpracovaným podrobným zákonodárstvím. Nikdo samozřejmě nedokáže předpovědět, co se stane za sto, dvě stě let, avšak zdá se mi, že se západní svět v dohledné době jen tak nerozloží. Lidem z jiných kultur, i z diktatur, se totiž na Západě vede zatraceně dobře, a byli by blázni, kdyby si tuto společnost zničili. Je to onen argument ledničky, argument, že nadřazenost západní civilizace dokazuje její hospodářské bohatství, o němž tak výmluvně psal sociolog Ernest Gellner, ZDE

12. 1. 2004

Demografické změny jsou velké, situace se nezlepší. Bude to ještě chvíli trvat, ale jsem například přesvědčen, že ve Francii zvítězí ve volbách Le Penn - a to je skutečný francouzský nacionalista. Francouzi nemohou stále ustupovat, jinak zaniknou. Dnes to jsou ženské šátky a zítra - co? Lidumilný intelektualismus je hezký, ale neúčinný. Život je boj. A když si to neuvědomíme sami, jiný nám to připomene.

12. 1. 2004

Případ pro inspekci ministra vnitra a Útvar pro odhalování organizovaného zločinu?

Hlavní líčení s ruskými podnikateli obžalovanými z pokusu o podvod je nařízeno Okresním soudem v Karlových Varech na úterý 13. ledna. Podle obžaloby měli neoprávněně požadovat 2 500 000 korun jako odstupné za předčasné ukončení nájmu sanatoria ELWA. Sebejistý státní zástupce JUDr. Miroslav Pecka, jehož vždy následují dva urostlí strážci až do soudní síně, k tomu navrhuje provedení důkazu smlouvou o ukončení nájemního vztahu a odstupném. Na žalobě trvá, přestože byl obhájcem upozorněn, že jím navrhovaný důkaz svědčí ve prospěch obžalovaných, protože odstupné je ve smlouvě požadováno za něco jiného, než tvrdí obžaloba.

Trestně stíhat někoho za to, co nespáchal, je skutečně velmi zvláštní a ukazuje to na specifičnost karlovarské spravedlnosti. Případ sledujeme už od konce loňského roku. Na otázku o možné úspěšnosti a zákonnosti podobného postupu nebyl ochoten redaktorovi Britských listů státní zástupce odpovědět.

13. 1. 2004

Omlouváme se za chybný odkaz na dokument v archivu Britských listů ve včerejším vydání článku Digitalizace v digitálně rozpačité podobě .

Aktualizace koncepce - plné znění 292 kB PDF
12. 1. 2004

Pracovní meziresortní skupina pro přípravu dokumentu, jehož účelem je aktualizovat Koncepci přechodu na digitální zemské vysílání, který má ministr informatiky Mlynář předložit vládě do 31. 1. 2004, na svém zasedání 9. 1. dohodla poslední finální úpravy.

12. 1. 2004

Britské listy zveřejňují plné znění poslední varianty aktualizace Koncepce přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání v České republice tak, jak byla předložena na posledním jednání společné komise k digitálnímu vysílání. V tomto dokumentu nejsou zahrnuty změny z jednání. Vyplývá z něj však už nyní nejedna důležitá informace.

12. 1. 2004

Ve Spojených státech se v květnu letošního roku má uskutečnit zajímavý soudní proces, o kterém se již nyní často hovoří jako o další kapitole cílevědomého snažení americké vlády zpacifikovat po 11. září své ideologické protivníky. U federálního soudu v Miami stane na lavici obžalovaných organizace Greenpeace, která se bude zpovídat z nenásilného činu dvou svých členů.

12. 1. 2004

Z okresů je na tom nejhůře Karvinsko a z mikroregionů Osoblažsko

Informace o situaci na trhu práce, které koncem uplynulého týdne zveřejnily úřady práce potvrdily, že problém nezaměstnanosti se stále nedaří účinně řešit. Její míra dosáhla koncem minulého roku rekordních 10,3 procenta. Bez práce tak už bylo více než 542 tisíc lidí produktivního věku. Za poslední loňský měsíc se armáda nezaměstnaných rozrostla o více než 21 tisíc mužů a žen. Nejsložitější je zřejmě situace v šesti okresech Moravskoslezského kraje.Z osmi okresů republiky, kde je míra nezaměstnanosti vyšší než 18 procent jsou tři -- Karviná (20,4%), Ostrava (18,4%) a Bruntál (18,2%) na severní Moravě a ve Slezsku. Nezaměstnanost v nich dosáhla nejvyšší úrovně od roku 1989. Bez práce je tady už více než 106 tisíc lidí a průměrná míra nezaměstnanosti je 16,8 procenta !

9. 1. 2004

Virtuální bohoslužba na první neděli po Slavnosti Zjevení Páně - svátku Třech Králů

kázání na text Mt 8, 23-27

Asi každý jsme již slyšeli medicinský výraz "oligofrenie", "oligofrenik". Doslovný překlad zní: slabomyslnost, slabomyslný. Oligofrenie je trvalá intelektová porucha, podle stupně snížení intelektu se dělí na debilitu (IQ kolem 50), imbecilitu (IQ kolem 40) a idiocii (IQ kolem 25). Pod hranici IQ 20 nastává již neschopnost např. řeči, je nutná kontinuální péče.

K čemu tento psychiatrický výklad na začátku kázání? Protože toto slovo oligofrenie souvisí s jedním slovem, které používá Ježíš v textu dnešního kázání. Ježíš říká: "Proč jste tak ustrašení, vy malověrní"? Malověrný v Matoušově originále zní oligopistos. Oligos znamená malý, nepatrný, pistis je víra, frenos je rozum. Oligo-frenik je člověk slabomyslný, oligo-pistik člověk malověrný.

12. 1. 2004
Laura Rozen
přeloženo z časopisu The Nation

Země svobody se snaží zajistit, aby veřejnost znala jen oficiální pravdu. George W. Bush neváhá zastrašovat tisk po rouškou národní bezpečnosti. Když má americké nejvyšší velení k dispozici nějakou tu dobrou zprávu o Iráku, jako bylo například zadržení Sadáma Husajna příslušníky čtvrté pěchotní divize 13. prosince 2003, nemůže si média vynachválit. Jenže novináři říkají, že když se stane něco špatného - je sestřelen vrtulník nebo dojde k minometnému útoku - američtí vojáci jim ve stále větší míře brání v práci a stále častěji zabavují filmy z fotoaparátů a kazety z kamer. A přesně to se stalo fotografovi Detroit Free Press, Davidu Gilkeymu, když se zajímal o osud vrtulníku CH-47 Chinook s 36 americkými vojáky na palubě, který byl sestřelen 2. listopadu nedaleko irácké Faludži.

12. 1. 2004

Televize BBC s okamžitou platností zrušila pravidelné dlouholeté dopolední televizní chat show, které na "lidová témata" provozoval někdejší konzervativní poslanec Robert Kilroy-Silk a které se vysílalo ve všední den od 9 do 9:30. Kilroy-Silk se totiž vyjádřil v novinovém článku velmi pohrdavě o Arabech. Charakterizoval je jako "sebevražedné atentátníky, lidi, kteří lidem amputují končetiny a utlačují ženy." Dotazoval se, co Arabové kdy dali světu kromě ropy. Společnost BBC zdůraznila, že názory Roberta Kilroye-Silka "nijak neodrážejí názory BBC jako mediální společnosti". O záležitosti má příští týden jednat Arabská liga. Její velvyslanec v Londýně poslal BBC protestní dopis, v němž se praví: "BBC má v arabském světě obrovský vliv a širokou diváckou obec. Vítáme suspendování tohoto pořadu a zahájení vyšetřování."

9. 1. 2004
přeložil Jan Čulík

Jak je možné, že v době, kdy jsou v ekonomicky aktivním věku silné poválečné ročníky, které by měly mít dostatek životních a odborných zkušeností, a silné ročníky první poloviny sedmdesátých let, které by měly mít dostatek energie, zápalu a neotřelých pohledů a zatím navíc odložily zakládání rodin, se nevytváří hospodářský přebytek? Minimálně dvacet let nebude tak příznivá demografická situace, tak proč je nyní státní rozpočet deficitní? zeptal se Josef Juroš.

Na otázku odpovídá Martin Myant, odborník na české hospodářství z Paisley University ve Skotsku.

9. 1. 2004

The Czech government is currently grappling with two related issues; the need to reduce a budget deficit and the need to reform the pension system to reduce expenditure on pensions in the future. The two are related -- part of the growth in the budget deficit has been caused by higher pension expenditure -- but they are not identical.

9. 1. 2004

Zrychlující se elektronická revoluce ve sdělovacích prostředcích média demokratizuje a likviduje výlučné postavení národních kulturních elit. Prosazují se demokratické, lidové společenské hodnoty, cynikové by mohli říci, že jsou to hodnoty "americké". Britský intelektuální časopis Prospect nedávno publikoval fingovaný rozhovor s Karlem Marxem, který v něm zdůraznil své sympatie pro Spojené státy: "Vždy se mi líbili Američané".

Tento článek vyšel v pátek dne 9. ledna 2004 v Lidových novinách

31. 12. 2003

Z přibližně 6000 čtenářů Britských listů přispělo v prosinci 2003 na jejich provoz celkovou částkou 7274 Kč 20 osob. Příspěvky tří čtenářů ze zahraničí prostřednictvím konta www.paypal.com dosáhly kromě toho částky 282.61 amerických dolarů.

Dokončili jsme placení finanční firmě za vypracování účetních zpráv za léta 2001 a 2002, nyní částečně hradíme výrobu knihy Jak Češi bojují.

Čtenáři z celého světa mohou nyní přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

Finanční příspěvek na provoz Britských listů vás nic nemusí stát - Finanční dary Občanskému sdružení Britské listy jsou v ČR odečitatelné ze základu daně z příjmu. Vydáváme k tomu na požádání písemné potvrzení.

Děkujeme všem, kteří podporují provoz Britských listů finančními dary i zadáváním reklamy.

Kdyby Britským listům věnoval každý čtenář pouhou korunu denně, mohl by si časopis např. financovat právníka a analyzovat kauzy, jimž se v současnosti nemůže věnovat.

Apelujeme na všechny čtenáře, aby si na provoz BL finančně přispěli. S minimálním rozpočtem je velmi obtížné udržet veřejnoprávní službu Britských listů. Všichni spolupracovníci BL pracují pro časopis zadarmo, mnozí s podstatným nasazením, po své normální práci.

Financujte si k vlastnímu prospěchu kritický a nezávislý deník.

Veškeré informace o tom, jak jsou darované peníze využívány, pravidelně zveřejňujeme.

Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2. Finanční dary Občanskému sdružení jsou odečitatelné od základu daně z příjmu.

18. 6. 2004

Ceník reklamy na BL

22. 11. 2003

Britským listům můžete psát na adresu redakce@blisty.cz, šéfredaktor Jan Čulík má adresu culik@blisty.cz a také J.Culik@slavonic.arts.gla.ac.uk , pražský redaktor Štěpán Kotrba má adresu stepan@kotrba.cz a skype stepan.kotrba, technickému správci Dominiku Joe Pantůčkovi pište na adresu joe@joe.cz.

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
13. 1. 2004 Demokracie pro 21. století Theo  Formánek
13. 1. 2004 Demokracie pro 21. století Alvin  Toffler, Heidi Tofflerová
13. 1. 2004 Čechy jako poučení Miroslav Václav Steiner
12. 1. 2004 Jsem Čech, který je doma ve Skotsku Jan  Čulík
12. 1. 2004 Greenpeace stane v Americe před soudem: hrozí ji pokuta a státní dohled Martin  Kloubek
12. 1. 2004 Američtí vojáci versus novináři Laura  Rozen
12. 1. 2004 Amerika se už nyní stává obětí vlastní preventivní bezpečnostní doktríny Štěpán  Kotrba
12. 1. 2004 Kilroy Silk: Rasistický útok či oběť politické korektnosti?   
10. 1. 2004 Plánoval Bush svrhnout Saddáma už v lednu 2001?   

BBC, Alastair Campbell, Saddám Husajn a "45 minutová hrozba" z Iráku RSS 2.0      Historie >
12. 1. 2004 Smrt Davida Kellyho povede k radikální reformě v britské špionáži   
4. 1. 2004 Reportér Andrew Gilligan má dostat čtvrt milionu liber za svou knihu o Kellygate   
7. 12. 2003 Irácký plukovník: "Saddam skutečně měl možnost použít ZHN do 45 minut"   
3. 10. 2003 Bývalý britský diplomat: Výzvědné informace jsou nespolehlivé   
3. 10. 2003 Vyšetřování smrti dr. Kellyho vedlo k vzrůstu autority BBC v Evropě   
26. 9. 2003 BBC vyjádřila "lítost" nad Gilliganovou reportáží   
26. 9. 2003 Případ Kelly: Britský ministr obrany je "lhář a pokrytec"   
25. 9. 2003 Případ Kelly: BBC měla Gilliganovu reportáž připravenou bezchybně   
23. 9. 2003 Alastair Campbell: zveřejněním Kellyho jména "se octne Gilligan v průseru"   
22. 9. 2003 BBC "bude více přiznávat chyby"   

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
10. 1. 2004 Plánoval Bush svrhnout Saddáma už v lednu 2001?   
10. 1. 2004 Syrský novinář "ví, kde jsou irácké zbraně hromadného ničení"   
7. 1. 2004 Američané nemají teroristy v databázi otisků prstů   
7. 1. 2004 Colin Powell přiznává, že Amerika udělala ve "válce proti terorismu" chyby   
7. 1. 2004 Usáma bin Ladin: Odporujte novému Římu   
6. 1. 2004 Američané chtějí ponechat Kurdům na severu Iráku speciální statut Josef  Brož
6. 1. 2004 Co si lidé myslí o novém americkém "bezpečnostním opatření"   
5. 1. 2004 Usáma bin Laden údajně vydal novou audionahrávku   
31. 12. 2003 Spojené státy vnucují zahraničním leteckým společnostem ozbrojené strážce   
30. 12. 2003 Saddám "prozradil, kam ukryl své miliardy"   

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
13. 1. 2004 Zákaz psát politické komentáře do novin se bude týkat i reportérů z české sekce BBC Jan  Čulík
12. 1. 2004 Kilroy Silk: Rasistický útok či oběť politické korektnosti?   
29. 12. 2003 Média veřejné služby Petr  Jánský
23. 12. 2003 Kdo zaznamená naši dobu?   
22. 12. 2003 Digitální politikum - aneb říkají-li dva totéž, bývá to většinou totéž Štěpán  Kotrba
15. 12. 2003 Konečným cílem PR je důvěra Zdeněk  Verner
15. 12. 2003 Ať žije průměrnost! Fabiano  Golgo
11. 12. 2003 Digitální, intelektuální televizní okruh BBC 4: Je to k něčemu?   
4. 12. 2003 Hrozí Itálii diktatura?   
27. 11. 2003 Svobodné názory + "svobodné názory" = podivné souvislosti Jiří  Koubek

Školství RSS 2.0      Historie >
5. 1. 2004 Školství Jana  Poslová
2. 1. 2004 České školství: Není fér svádět vinu na studenty Jan  Raszyk
30. 12. 2003 Není to vina jen učitelů Jana  Poslová
30. 12. 2003 Dobré učitele je nutno zaplatit Tomáš  Gawron
29. 12. 2003 České školství: problémem nejsou učitelé, na sobě musí pracovat každý sám Josef  Vít
29. 12. 2003 Britský ministr školství: násilí v televizi vede ve školách k šikaně   
29. 12. 2003 Převážně bídné školství Ondřej  Hausenblas
22. 12. 2003 České školství se už nemá kam dál rozkládat Hynek  Hanke
22. 12. 2003 Je české školství skutečně tak mizerné? Ivo  Poláček
10. 12. 2003 Jazyková bariéra Petr  Jánský

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
7. 1. 2004 Je-li mír možný, je povinností! Jan  Pavel II.
7. 1. 2004 Kontroverze ohledně náboženských symbolů zuří i v Německu   
25. 12. 2003 Jan Pavel II. odsoudil "terorismus"   
23. 12. 2003 Miloslav Vlk: Žena je jen schránkou pro nenarozeného člověka   
19. 12. 2003 Komunistická represe církví a procesy v padesátých letech Ivo V. Fencl
12. 12. 2003 Vatikán: další italská mafie? Fabiano  Golgo, Hana Profousová
26. 11. 2003 Politické miesto pre Boha Karol  Moravčík
26. 11. 2003 Křikem o cenzuře šíří Jiří Karas jen cílenou demagogii Jan  Čulík
14. 11. 2003 Každá krajnost škodí Jan  Čulík

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
6. 1. 2004 Opusy o nevěře Josef  Švéda
11. 12. 2003 Hrabal jako žvýkačka Štefan  Švec
10. 12. 2003 Co znamená Kunderův škleb Štefan  Švec
9. 12. 2003 Exil jako otevření mysli Jan  Čulík
9. 12. 2003 Osud lidí ve střední Evropě je nesdělitelný - a obráceně Jan  Čulík
3. 12. 2003 Ohlédnutí Jaroslav  Hutka
2. 12. 2003 Než zemřete, proměníte se v klišé Jan  Čulík
1. 12. 2003 Má nyní Havlova hra Vernisáž levicově anarchistický význam? Jan  Čulík
20. 11. 2003 O zdřevěnělé řeči: důležitá příručka pro novináře Jan  Čulík
20. 11. 2003 Neptejme se zásadně "do kdy?" Vladimír  Just