12. 1. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 1. 2004

Ve své zemi cizincem?

Demografické změny jsou velké, situace se nezlepší. Bude to ještě chvíli trvat, ale jsem například přesvědčen, že ve Francii zvítězí ve volbách Le Penn - a to je skutečný francouzský nacionalista. Francouzi nemohou stále ustupovat, jinak zaniknou. Dnes to jsou ženské šátky a zítra - co? Lidumilný intelektualismus je hezký, ale neúčinný. Život je boj. A když si to neuvědomíme sami, jiný nám to připomene.

Poznámka JČ: Jakkoliv chápu nacionalismus pana Víta, obávám se, že jeho projekt "etnicky čistého českého národa" je v dnešním, silně provázaném a "globalizovaném" světě nerealizovatelný. I Češi se budou muset stát členy mezinárodního společenství evropského kontinentu a unést to, že i mezi nimi budou žít etnické menšiny z jiných zemí.

Poznámka ŠK: Budou muset unést i to, že budou sami v multikulturní společnosti menším národem, než některé menšiny větších národů... Taková je realita. A taková je budoucnost.

Proč mi podsunujete něco, co v mém článku není? Já přeci nepíši, že chci budovat "etnicky čistý český národ". Vím stejně jako vy, že globalizace vyvolává (kromě jiného) emigraci a imigraci. Lidé se stěhují za lepším a někteří přirovnávají současnou dobu k novému stěhování národů. Musíme si zvykat. A musíme koukat, abychom nedopadli jako Keltové. Můj článek je jen výzva k budování silného českého národa. Snaha, abychom nevyhynuli. Myslíte si, že snažení Jungmannovo, Kollárovo a dalších národovců byla hloupost? Vydupat český národ z německého ohrožení, naučit Čechy znovu česky a vybudovat národ na základě Přemyslovců? Nebo jsme měli zapomenout, naučit se německy, splynout a být dneska bez starostí?


Ano, v naší zemi žije a hlavně bude žít více cizinců i s odlišnými zvyklostmi. Ale řešení se nesmí hledat tak, aby se problémy zvětšovaly. Ti cizinci se rozhodli žít v Česku a proto se musí přizpůsobit Čechům. Těžko se bude 10 milionů Čechů přizpůsobovat několika tisícům cizincům, nota bene každému z jiného prostředí. Přitom musíme vycházet z toho, zda cizinec má české občanství. Má-li je, musí se přizpůsobit a nemůže očekávat, že ve škole celá třída se bude přizpůsobovat jemu. Svobodně se rozhodl a proto nemá nárok na žádné zvláštní zacházení. Byla by to diskriminace většinové společnosti. Nemá-li občanství, umožníme mu vzdělání také. Oba se však budou muset učit o Husovi a Masarykovi. Nikdo nemůže chtít, aby ho český učitel učil o Mohamedovi.

Bude-li ve vesnici žít víc Ukrajinců než Čechů, bude tam ukrajinský starosta - no a co? Když se cizinci rozhodli žít v České republice, musí se přizpůsobit a naučit český jazyk. Už jen proto, aby dostali práci. K tomuto problému jsem napsal také krátkou glosu na jiný článek, která byla otištěna v Právu. Nevím, je-li možno říci, že je nacionalistický.

Nacionalismus je (podle slovníku cizích slov) ideologie nadřazenosti národa a já nehlásám nadřazenost Čechů. Nejsem ale ani kosmopolita. Jsem pevně spjatý s "rodnou hroudou". Postavil jsem si dům tam, kde jsem se narodil. Kde znám každý kout a teď pozoruji změny, které v krajině nastávají. Některé jsou dobré, jiné neprospívají. Ale jsem tady doma a žiji tady rád. Nechtěl bych žít a pracovat v cizině. Mimochodem, pane Čulíku jste doma ve Skotsku?

Mám rád svůj národ a jsem hrdý, že jsem Čech. Jsem na něj hrdý, i když zrovna nevyhrajeme mistrovství světa v hokeji (Jágr a spol. jsou pro mne něco jako žoldáci). Jsem hrdý na to, co naši předkové dokázali. Byli jsme malý národ, přesto jsme patřili ke světové špičce. Kolik států na světě dovede postavit atomový reaktor, generátor nebo transformátor o výkonu 1000 MW? Jen pár - a Československo bylo mezi nimi. Turbin a generátorů o výkonu 1000 MW je na celém světě jen tolik, že byste je spočítali na prstech rukou. A dva takové stroje jsou v Temelíně. Stavěli jsme průmyslové komplexy po celém světě. Rafinérie, cukrovary, válcovny, elektrárny - všechno to jsme byli schopni vyrobit a naše dodavatelské firmy (jako např. Škodaexport nebo Strojexport ) postavit a uvést do provozu. Dodali jsme rafinérie do Iráku. Byl jsem smutný, když jsem četl, že dnes už nejsme schopni dodat zařízení pro rafinerie do Iráku. Podniky to dílem už neumí a další jsou zlikvidovány. Jako například Škodovka. Až budeme potřebovat za pár let novou elektrárnu, budeme ji muset koupit v Německu. A i proto jsem psal ten článek.

Souhlasím, že budeme "v multikulturní společnosti menším národem, než některé menšiny větších národů... Taková je realita. A taková je budoucnost." Ano, turecká menšina v Německu je už větší než náš národ a Němci budou mít problémy. Špatné by však bylo, kdybychom byli menšinou ve vlastním státě. A špatné by bylo, kdybychom proti tomu nic nedělali. Proto ty daně a restrikce proti lidem, kteří si chtějí jen užívat a nechtějí mít děti.

Když jsem se zmínil o té turecké menšině. Napsal jsem článek i o těchto problémech v Evropě. Psal jsem ho v době kosovské krize a doplnil jsem ho teď, když začínají problémy ve Francii. Je to komentář k článku pana Hvížďaly "Národní zájmy nám spíše uškodí" v Mf Dnes.

Od nepaměti se lidé spojovali. Prvním společenstvím je rodina, dále pak kmen a národ. Tato společenství umožňovala lidem přežít. Přežili jen ti co se spojili. Jedinec neměl šanci přežít a jeho šance ani dnes není o mnoho větší. Metody už nejsou tak kruté, ale jsou stejně účinné. Novodobé teorie globalistů o nové společnosti jsou pouhým snem. Podmínkou jejich vzniku je společnost andělů. V nebi je možná občanská společnost. Mezi lidmi je to prakticky nemožné. V boji o život, postavení a hlavně o peníze se vždycky lidé spojí proti druhým. A ti druzí se musí spojit k obraně proti těm prvním. Ve vztazích mezi státy nebo národy je přirozeným spojencem člověk, mluvící stejným jazykem, stejného náboženství, stejné rasy. Výhody, peníze je možno získat na úkor lidí jiného národa, náboženství, jiné rasy.

Že soužití dvou národů na jednom území je problematické víme z naší historie. Od Bílé Hory náš národ nemilosrdně a těžce utiskovala po čtyřista let německá menšina. Po první světové válce vznikla Československá republika s německou menšinou. Ta za dvacet let znovu obsadila a zotročila český národ. Nic nepomohla demokracie. S pomocí demokracie si odhlasovali návrat do Říše a pak - za půl roku - nás už nedemokraticky k Říši přidali. A začala příprava likvidace celého národa plánovaná s germánskou důkladností. A dneska už zase zvedají hlavy a chtějí návrat. Jsou pevně spojeni společenstvím krve, národa. A proti nim žádná občanská společnost nemá šanci.

Prostě soužití dvou národů v jednom státě a na jednom území je nemožné. Vlastně i zdánlivě ideální společenství je nemožné. Vezměte naše česko - slovenské společenství. "Bratrský" slovenský národ v obavě před maďarizací se s námi spojil do jednoho státu. Naučili jsme je mluvit slovensky. V zemi, kde žádný průmysl nebyl, jsme vybudovali mohutný průmysl na úkor nás. A výsledek - při první příležitosti se odtrhli. A s jakou nenávistí útočili proti nám, Čechům v boji za vlastní stát.

Ve světě je bezpočet příkladů. Dnes jsou aktuální dva. Přemnožení přistěhovalci -Albánci v Kosovu se rozhodli, že povraždí a vyženou původní obyvatele (Srby) z jejich země. Stalo se tak s pomocí "velkého strýčka". Už není náhoda, že tento strýček podporuje a vyzbrojuje dalšího agresora. A jenom naivní idealista si může myslet, že tam bude klid. Po odchodu okupačních armád to začne znovu a bude to horší, než to bylo.

Židovští přistěhovalci během tří let po válce vyhnali miliony Palestinců z jejich vlasti, kde žili tisíc let. A už padesát let provádějí genocidu celého národa pod patronací velkého bojovníka za demokracii, lidská práva a proti terorismu. Nepokoje jsou i na ostrovech Fidži nebo na Timoru.

Řeklo by se, že v Evropě je klid. To je omyl - problémy Irska, Korsiky a Baskicka už dlouho doutnají a díky neústupnosti většího národa jednou vybuchnou. Ale V Evropě je zaděláno na další problémy. Dnes ve Francii se začínají ozývat muslimové. Žádají zatím jen aby jejich dcery mohly nosit šátky do školy. Před dvaceti lety, když jich byla polovina by je to nenapadlo ani ve snu. Co budou požadovat až jich bude dvakrát tolik než dneska?

Stejné problémy se začínají ozývat i v Německu. Jsem přesvědčen, že jednoho krásného dne budou Němci velmi překvapeni až deset, dvacet milionů Turků začne požadovat autonomii. Je to jen otázka času a padesát let tady nehraje roli. Ale jednou to bude. V novinách jsem se dočetl, že za padesát let se může stát, že Němci budou menšinou ve vlastním státě. Ale i Francie a Britanie bude mít problémy - možná i Španělsko. Je to otázka sociální. Dnes všichni ti Turci, Arabové, Pakistánci jsou rádi že mají práci - ve druhé, třetí generaci budou chtít více. Jak dlouho to bude trvat, než budou chtít stejnou životní úroveň jako jejich bílí sousedé. Než budou chtít i stejná politická práva. Jak dlouho bude trvat než dnešní obyvatelstvo Britanie skončí jako původní obyvatelstvo po nájezdu Normanů před tisíci lety. Tisíc let to trvat určitě nebude. Vysoký růst nezaměstnanosti bude rozbuškou nových rasových občanských válek.

Jako výjimka a potvrzení moderní globalizační teorie vypadají Spojené státy. Ale tam jsou všichni přistěhovalci. Původní obyvatelstvo je dávno vyvražděné a zbytky zahnané do reservací v horách a na poušti. Ale zasvěcení vědí, že západní pobřeží ovládají přistěhovalci z Asie. A jak dlouho to bude trvat než Hispánci na východě se začnou hlásit o svá práva. Tito lidé se ani nenamáhají učit anglicky. Oni se nebudou přizpůsobovat. Majoritní společnost se přizpůsobuje jim. Výhodou těchto národů je jejich vysoká porodnost a jejich počet narůstá geometrickou řadou, zatímco dnes dominantní obyvatelstvo stagnuje. Až tam začne rasová válka ( a ona začne) otřese to celým světem.

Na východě je dnes moderní silná Čína s více než miliardou lidí. Kousek od nich je bohatá ruská Sibiř -- území třikrát tak velké jako dnešní Čína - celkem prázdná bez lidí. Kdy napadne číňany se stěhovat na sever a potom na západ. Bude reálné žluté nebezpečí tak populární ve dvacátých letech minulého století?

Podle sociologických studií je dnešní bílá společnost společností smrti. Je to požitkářská společnost neschopná dalšího rozvoje, která nemá šanci v konfrontaci s islámem a dálným východem. Chtějí se jenom bavit a děti jsou překážkou.

Západní ( a specielně americká) společnost je přesně tam, kde byla Římská říše v roce asi tak v roce 350 - t.j. těsně před zánikem. Nastává nové stěhování národů a brzy bude Evropa i Amerika zaplavena přistěhovalci z východu. Tito lidé se svojí rodinnou politikou, velkou porodností, ovládnou nové země. V žádném případě se nebudou zdržovat s občanskou společností.

Pan Hvížďala a všichni ti globalisté se mýlí. Neexistuje občanská společnost složená dokonce z různých ras. Vždyť i u nás se obyvatelé jedné vesnice na hospodské zábavě porvou s obyvateli sousední vesnice. A to nejde o nic.

Svět je v pohybu a bílí tahají za kratší konec slepecké hole. Učí se vidět.

                 
Obsah vydání       12. 1. 2004
10. 1. 2004 Plánoval Bush svrhnout Saddáma už v lednu 2001?
10. 1. 2004 Syrský novinář "ví, kde jsou irácké zbraně hromadného ničení"
12. 1. 2004 Karlovarská spravedlnost Štěpán  Kotrba
8. 1. 2004 Bohužel, nic není zadarmo
10. 1. 2004 Dáme to dohromady?
12. 1. 2004 Smrt Davida Kellyho povede k radikální reformě v britské špionáži
12. 1. 2004 Kilroy Silk: Rasistický útok či oběť politické korektnosti?
12. 1. 2004 Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji na historickém maximu Jaroslav  Hlaváček
12. 1. 2004 Greenpeace stane v Americe před soudem: hrozí ji pokuta a státní dohled Martin  Kloubek
11. 1. 2004 Dánští vojáci našli v Iráku stopy yperitu
12. 1. 2004 Amerika se už nyní stává obětí vlastní preventivní bezpečnostní doktríny Štěpán  Kotrba
12. 1. 2004 Američtí vojáci versus novináři Laura  Rozen
12. 1. 2004 Ve své zemi cizincem? Josef  Vít
12. 1. 2004 Soužití různých etnik a kultur není nemožné, je ale obtížné Štěpán  Kotrba
12. 1. 2004 Jsem Čech, který je doma ve Skotsku Jan  Čulík
12. 1. 2004 Zeď ničí mír - bude nakonec Izrael etnicky vyčištěn? Štěpán  Kotrba
9. 1. 2004 Proč existuje v ČR rozpočtový deficit? Martin  Myant
9. 1. 2004 Why is there a budget deficit? Martin  Myant
12. 1. 2004 Hlásat evangelium o Boží nemilosti * Štěpán  Kotrba
12. 1. 2004 Biblická brána opět funguje
12. 1. 2004 Digitalizace v digitálně rozpačité podobě Štěpán  Kotrba
12. 1. 2004 7. leden 2004 a digitalizace Zdeněk  Duspiva
12. 1. 2004 Aktualizovaná Koncepce digitalizace ve finále! Zdeněk  Duspiva
12. 1. 2004 Setkání nevládních organizací k Rámcovému vzdělávacímu programu
12. 1. 2004 Ještě si trochu užít... Ivan  David
12. 1. 2004 Kuba se rozhodla omezit řadovým občanům přístup k internetu
12. 1. 2004 Castro: Věřili jsme v právo na nezávislost a na vzpouru proti tyranii Štěpán  Kotrba
12. 1. 2004 J'accuse? Simone  Radačičová
12. 1. 2004 Doposud jedno procento státního rozpočtu Simone  Radačičová
12. 1. 2004 Přímá demokracie na postupu - participativní rozpočty
12. 1. 2004 Žebrácká hůl Martina Švehly Štěpán  Kotrba
12. 1. 2004 Televize s harddiskem
9. 1. 2004 Kultura v mediálním supermarketu Jan  Čulík
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
31. 12. 2003 Hospodaření OSBL za prosinec 2003

T. G. Masaryk a odkaz Republiky československé RSS 2.0      Historie >
12. 1. 2004 Ve své zemi cizincem? Josef  Vít
9. 1. 2004 Smrt ministra Petr  Jánský
9. 1. 2004 Volá odkaz, anebo jenom symbol? Miloš  Dokulil
29. 12. 2003 Jak vidí Čechy sousedé aneb knižní recenze Miroslav Václav Steiner
23. 12. 2003 Čapek a Beneš - boj za svobodu ducha a srdce Věra  Olivová
23. 12. 2003 Dopis poslancům Karel  Čapek
16. 12. 2003 Na T. G. Masaryka by v dětství nikdo nevsadil ani pěťák Radek  Mokrý
7. 11. 2003 Pochybovat o významu 28. října 1918 je zcela nesmyslné Pavel  Dostál
7. 11. 2003 Nadšení "bořitelé mýtů" často vyrábějí mýty nové a většinou ještě mnohem falešnější... Vladimír  Špidla
29. 10. 2003 Osudy československého štátu: Tragédia na pokračovanie Peter  Greguš
28. 10. 2003 1918: Národní shromáždění československé   
20. 10. 2003 Jsou některé myšlenky, za které stojí trpět? Jan  Čulík
23. 9. 2003 Československo a Marshallov plán - cesta k úplnému podriadeniu Moskve Viliam  Bernáth
29. 8. 2003 65. výročí mnichovského diktátu: Na řadě bylo Československo Věra  Olivová
26. 8. 2003 Edvard Beneš - zasloužil se o stát Přemysl  Janýr