13. 1. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 1. 2004

Cítím se Čechem a žiji ve Francii

Reakce na článek Jana Čulíka Jsem Čech, který je doma ve Skotsku

Jelikož již zhruba patnáct let žiji ve Francii, nabyl jsem v otázce obav z cizích etnických skupin v Evropě jisté zkušenosti a mohu tedy odpovědět jako Čech žijící v cizině. Jak osobně vidím svou integraci ve zdejší společnosti?

Nejdříve bych chtěl upozornit na důležitý fakt, že má manželka je Francouzka a i mí přátelé jsou z naprosté většiny Francouzi. A teď k věci. Cítím se Čechem a Francouz ze mě nikdy nebude. Francii mám rád a jsem ji vděčný za to, že mi poskytla politický azyl v těžkých dobách, vážím si jejího kulturního dědictví a všeho pozitivního, co přinesla světové civilizaci, nemám však takové štěstí jako vy, abych se naprosto ztotožnil se zdejší mentalitou, která je mi v některých aspektech nepochopitelná. Nicméně si myslím, že jsem vzorem integrace. Žiji ve smíšeném manželství, pracuji, platím daně a svého syna se snažím vychovávat k respektu životních norem země, které je občanem. A tady vyvstává ten základní problém. Jakým způsobem se dokáží etnické minority vyrovnat s tím opravdu nejdůležitějším aspektem emigrace viděným očima řadového občana kterékoliv země. Respektem právních a kulturních norem a zvyklostí.

Vzhledem k tomu, že žijete v anglosaském světě, vaše vidění této problematiky se diametrálně liší od kontinentálního pojetí věci. Podle mých informací a i váš článek to dokazuje, Velká Británie favorizuje multietnickou společnost, do které stát nezasahuje. Na kontinentě je situace odlišná. Tak například Francie je země se silnou centralizací a stát hraje určující roli v mnoha sférách života společnosti. Nejedná se sice o komunistické plánování, ale jistě rozumíte, co mám na mysli.

Téměř všechny emigrační vlny, které Francii zasáhly, během dvou generací splynuly s francouzskou společností. A to nejenom přistěhovalci z evropských zemí, jejichž asimilace je zjednodušena víceméně společnou kulturní tradicí.

Je zbytečné si hrát na politicky korektního a myslím si, že i vy si uvědomujete, která skupina obyvatelstva vytváří všechny ty obavy. Ve Francii je to arabská menšina, lépe řečeno vzestup islámu ve Francii. Vyvstává další otázka.

Je islám ochoten akceptovat evropskou civilizaci jako takovou? Je možné, aby se podřídil státní vůli?

Z vlastní zkušenosti vím, že to je velmi složité a čekám na to, jak se s tím arabská menšina žijící ve Francii vypořádá. Islám, jak jistě víte, není jen náboženství, ale je to i styl života. Islám, tak jak jsem ho pochopil, zastřešuje vše a jeho důležitost je naprosto primární.

To je normální a fungující v režimech, kde je státním náboženstvím. Je však aplikovatelný v evropských podmínkách, kdy odluka církve a státu je jedna ze zásadních podstat fungování demokracie a republiky?

Nemusím vám jistě přibližovat aféru šátků, která již mnoho týdnů opravdu otřásá celou Francií a Německem. Francie je země s velkou koloniální historií a je zvyklá na míchání kultur. Přesto v ní došlo k podobné "bouři" kvůli něčemu, co je ve Velké Británii tolerováno s největší samozřejmostí. Myslíte si, že Česko, které vždy žilo uzavřené samo o sobě je v tomto ohledu "vyspělejší", než Francie? Já ne a zdá se mi to naprosto logické a normální.

Uzavřel bych to tím, že nám stejně nic jiného nezbývá a budeme si muset zvykat na novou pestrobarevnou Evropu. Přeji všem co nejvíc tolerance a úcty k bližnímu. Nevím, kam dospěje budoucnost pro naše potomky, pokud se každý zabarikádujeme na té svojí straně.

Autor žije ve Strasbourgu

                 
Obsah vydání       13. 1. 2004
13. 1. 2004 Zákaz psát politické komentáře do novin se bude týkat i reportérů z české sekce BBC Jan  Čulík
13. 1. 2004 Internetová pornografie vede k šíření pedofilie
8. 1. 2004 Bohužel, nic není zadarmo
10. 1. 2004 Dáme to dohromady?
13. 1. 2004 Demokracie pro 21. století Theo  Formánek
13. 1. 2004 Demokracie pro 21. století Alvin  Toffler, Heidi  Tofflerová
13. 1. 2004 Naštvaný pan ministr Gross Jiří  Hudeček
12. 1. 2004 Biblická brána opět funguje
10. 1. 2004 Plánoval Bush svrhnout Saddáma už v lednu 2001?
13. 1. 2004 Čechy jako poučení Miroslav Václav Steiner
13. 1. 2004 O jakém míru to Ahmed Qurei mluví? Pavel  Mareš
13. 1. 2004 Cítím se Čechem a žiji ve Francii Martin  Mařák
12. 1. 2004 Jsem Čech, který je doma ve Skotsku Jan  Čulík
12. 1. 2004 Ve své zemi cizincem? Josef  Vít
12. 1. 2004 Karlovarská spravedlnost Štěpán  Kotrba
13. 1. 2004 Aktualizovaný dokument Koncepce přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání
12. 1. 2004 Aktualizovaná Koncepce digitalizace ve finále! Zdeněk  Duspiva
12. 1. 2004 Digitalizace v digitálně rozpačité podobě Štěpán  Kotrba
12. 1. 2004 Greenpeace stane v Americe před soudem: hrozí ji pokuta a státní dohled Martin  Kloubek
12. 1. 2004 Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji na historickém maximu Jaroslav  Hlaváček
9. 1. 2004 Slabomyslní a malověrní - o podlehnutí kdekomu a kdečemu Zdeněk  Bárta
12. 1. 2004 Američtí vojáci versus novináři Laura  Rozen
12. 1. 2004 Kilroy Silk: Rasistický útok či oběť politické korektnosti?
9. 1. 2004 Proč existuje v ČR rozpočtový deficit? Martin  Myant
9. 1. 2004 Why is there a budget deficit? Martin  Myant
9. 1. 2004 Kultura v mediálním supermarketu Jan  Čulík
31. 12. 2003 Hospodaření OSBL za prosinec 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce