22. 12. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 12. 2003

Digitální politikum - aneb říkají-li dva totéž, bývá to většinou totéž

V sobotním Právu a na kmenovém serveru "českokrumlovské skupiny " Česká média nakousl bývalý člen RRTV Zdeněk Duspiva téma, o kterém se v mediálních kuloárech debatuje už několik let. Konvergence technologií a z toho se odvíjející konvergence médií, včetně institucí, reprezentujících veřejnou službu je přitom tématem mediální budoucnosti. Jsem rád, že autor nepřímo, ale veřejně přiznal, že původním zdrojem ideje sloučení médií veřejné služby, které si nyní učenlivě osvojila nejsilnější opoziční strana, je dlouhodobý program ČSSD v kapitole informatika, telekomunikace a média. Jiné odkazy na toto téma by pak při troše hledání autor zmíněného článku našel ještě v sekci vzdělání, případně ve střednědobém programu a dalších programových dokumentech sociální demokracie.

Už jsem se lekl, že tato klíčová, i když mnohým dnes nepohodlná infomace zanikne v hlubinách vševědoucího internetu , jsa vytěsněna "koncesionářskými" šprýmy s dvacetikorunami, případně virtuálním bojem ODS vůči České televizi. Ale on přitom s budoucností nikdo nebojuje, jen se ji politici-laici snaží pochopit.

Autor už ale ve své vrozené skromnosti nedodává, že diskuze na toto téma už dávno začala. Stejně jako už neříká, že ještě před časem zastával názor jiný - takřka opačný. Velmi flexibilně změnil Zdeněk Duspiva názor, což mne osobně těší... V Českém rozhlase i v České televizi přitom už diskuze probíhá od roku 2001, kdy Rady či management přešel strach z nakažlivosti televizní rebelie a zodpovědní lidé začali hledět kupředu na vzdálenost delší, nežli jeden nos (jednotka exekutivního rozhledu)... Jen politici se tehdy ještě lekli nutných infrastrukturních výdajů a tak se ve víru příprav rozpočtů Špidlovy vlády ztratily dlouhé roky v nedostatečném profinancovávání nutných mezikroků, programovém tápání a opatrném experimentálním vysílání.

Digitalizace na rozcestí - vidět dopředu znamená i vědět BL
Rozvoj informačních a komunikačních technologií na počátku třetího tisíciletí a změny v poslání média veřejné služby R ČRo
Veřejnoprávní média - média veřejné služby TÉMA BL
EU a sdělovací prostředky v postkomunistických zemích TÉMA BL
Digitalizace sdělovacích prostředků TÉMA BL

Změnou, kterou až nyní autor vzývá, bylo opravdu třeba začít jakoukoliv smysluplnou diskuzi o médiích veřejné služby na počátku třetího tisíciletí a také se tak stalo. Neboť zatímco se stírá rozdíl mezi vysíláním televize, budoucí multimediální nabídkou mobilních sítí a broadbandového internetu, stírá se současně i vnímání vysílání jako vysílání - jednosměrného média. Multimediální interaktivita, stojící před telekomunikačními společnostmi, dáva technologicky podmíněný vizionářský pohled nejen na stávající a budoucí fůze nadnárodních filmových, zpravodajských či hudebních producentů s ISP - poskytovateli připojení, ale ukazuje i nesmyslnost stávajícícho pojetí autorského práva či Mlynářem prosazované koncepce privatizace národního telekomunikačního operátora. Ministr informatiky buď o možnostech budoucnosti ví, a nebo neví. Obojí je špatně, vzhledem k tomu, co se stále děje okolo Českého Telecomu. A obojí by mělo být varováním pro vládu.

Zatímco na obchodně schopnějších kontinentech se velcí producenti stávají ještě většími, produkují multimediální obsah všemi dostupnými kanály za využití multiplikačních efektů takto koncentrovaného šíření - bez ohledu na to, jakými kanály právě informace proudí nejrychleji a v největším množství, v české kotlině několik burzovních spekulantů pokroku a možná i přežití médií veřejné služby brání- snad proto, že tato média se z principu nemají chovat komerčně a nejsou v soukromých rukou. Monopol na šíření informací tak není úplný. Brání se státu, aby provozoval co nejlevněji páteřní sítě nutné nejen pro e-government, e-health, e-learning a další segmenty klíčových zájmů státu, včetně vnitra a obrany. Brání se všeobecnému sdílení myšlenky, že proti velikým investicím jedné skupiny se dá bojovat pouze řádově stejnými investicemi skupiny druhé. Brání se pochopení toho, že malá země, jakou Česká republika bezpochyby je, neubrání svou kulturní identitu a jazyk bez všeobecně a nezpoplatněně dostupného vzdělávacího obsahu v národním jazyce, bez médií veřejné služby, které svou investiční silou a jasnými pravidly své činnosti pod veřejnou kontrolou budou synergicky působit pro národní zájmy. Zájmy jsou přitom jasné - je jimi uchování kulturní diverzity v situaci, kdy naprostá většina privátních subjektů na komerčním trhu patří nadnárodním koncernům, jejichž ekonomické limity nedovolí lokální ivestice do původní tvorby v kulturním a jazykovém okruhu 10 miliónů obyvatel země, která se dnes jmenuje Česká republika. Národními zájmy by mělo být vzdělávání a šíření informací v národním jazyce. Národními zájmy by mělo být šíření a pobídky pro tvorbu živé národní kultury. Národními zájmy by mělo být i ukázání České republiky jako demokratické, všestranně vyspělé země uprostřed Evropy.

To vše šířeno v co nejmasovější - a tudíž co nejméně zpoplatněné míře.

Cynická katolická moudrost praví: Pomož si sám a Bůh ti pomůže.

A stejně je to i v případě médií veřejné služby. Propojení televize, rozhlasu a tiskové kanceláře, aktivizace jejich bohatých archivů a Národního filmového archivu, maximální rozšíření těchto pokladů historie i současnosti kultury do tzv. veřejné domény (mezi lidi) - do veřejných knihoven, škol i na mediální trh za co nejméně diskriminujících podmínek - to je úkol, před nímž dnes v prvé řadě stojí čeští politici. Jedině jejich předvídavost a moudrost může překonat vzájemné animozity a vytvořit instituci, která obstojí mezi silnými nadnárodními poskytovateli mediálního obsahu. Dovedu si představit školy, které využívají zdarma českých naučných filmů a rozhlasových nahrávek při výuce. Dovedu si představit videopůjčovny, které nabídnou hrané i animované filmy - produkty Národního filmového archivu na videonosičích za výrazně jiné ceny, než importovanou produkci. Všichni herci či režiséři tomuto úsilí rádi napomohou. Dovedu si představit vydavatelství dětské literatury a učebních pomůcek v té síle, jakou měly tyto instituce kdysi, kdy Československo vyhrávalo prestižní hlavní ceny za dětské knihy v celém světě. Dovedu si představit programovou nabídku televizního vysílání rozšířenou nejen o uvažované plnohodnotné televizní kanály ČT3 a ČT4, ale i o další specializované programy vzdělávací, šířené vysokorychlostním internetem do škol. Dovedu si představit specializovaný ekonomický a politický kanál. Dovedu si představit digitální video- či audio- půjčovnu, nabízající díla mediálních archivů. A dovedu si to vše představit za ceny, které nedovedou ministra finací k infarktu. Do roka a do dne od chvíle, kdy vstoupíme do Evropské unie.

Klíč k synergickému efektu tkví v přehodnocení lokálních priorit politiků i zájmových skupin v jednotlivých médiích a aliminaci lobbistických tlaků na divokou či organizovanou privatizaci médií veřejné služby. Ať již zpochybňováním samotné digitalizace, či finančním vyčerpáváním nevhodnými kroky či jen změnami managementu a personálním znejistěním. Klíč tkví i v politicky konsensuální strategii státu, parlament nevyjímaje. Klíč tkví i v přehodnocení úlohy svébytné a silné národní kultury jako jednoho z mála identifikujících prvků státní existence i jako exportního artiklu malého, ale nesmírně silného a houževnatého státu v Evropě. To není politkum pro jednotlivé strany, to je politikum pro stát, to je státní zájem.

Od roku 2001, kdy započala v RRTV, Radě ČT i Radě ČRo diskuze o budoucnosti, uplynulo už hodně času a mnohé se změnilo. Česká republika se zavázala mezinárodně ke krokům v rámci Evropské unie, které určují kontinentální strategii a orientaci Evropy na určité technologie (DVB-T, T-DAB, DRM). Finanční náročnost mezitím klesla v míře, která je u nastupujících technologií obvyklá. Namísto desítek miliard už to jsou pouze jedntky miliard. Ceny settopboxů padají strmě dolů, v budoucnosti už nebude jediného nově vyrobeného přijímače, který nebude umožňovat příjem digitálního signálu. Ta doba nastane do čtyř let. Vypnutí analogového signálu se dá pak čekat do deseti let.

Vzhledem k tomu, že se budoucnost se kvapem blíží, času už mnoho není.

To, co zbývá, je většinou na bedrech zákonodárců. Ať se jedná o překonání stávajícího zákonného omezení programové nabídky České televize, Českého rozhlasu na stávající programy a překonání stavu, kdy nabízeným službám v oblasti on-demand šíření informací, datových a dalších služeb není dán právní rámec téměř žádný, kodifikace práva a povinnosti České televize či výsledné národní instituce multimediální veřejné služby provozovat mimo jiné i multiplex veřejné služby, zajištění odůvodněných nárůstů investic do mediální produkce i technologického zázemí, vyjasnění angažovanosti státu a efektivního a systémového propojení zájmů státní exekutivy jako zadavatele v oblasti kultury, školství, regionálního rozvoje, zahraničí, životního prostředí a dalších resortů. Nedovedu si totiž představit absenci multimédiální produkce v jakékoliv státní koncepci vzdělávání. Nedovedu si ale ani představit absenci multimédiální produkce při posilování zájmu o českou ekonomiku, kulturu, přírodu či krajinu.

Šíření informací bude bojem o přežití. A přežijí jen silní, legislativně, finančně, organizačně, technicky i obsahově připravení.

                 
Související články       
1. 12. 2013 Co se nejspíš stane s nacistickou dlouhou vlnou Štěpán  Kotrba

Obsah vydání       22. 12. 2003
21. 12. 2003 Sunday Express: Saddáma zajali Kurdové, nikoliv Američané
21. 12. 2003 Saddám měl být zadržen kurdskými jednotkami, zdrogován a poté vydán Američanům Josef  Brož
20. 12. 2003 Saddámovo zatčení: Datle v prosinci?
22. 12. 2003 Ad datle: Proč nekontaktujete odborníky?
22. 12. 2003 Ad datle: Byl Saddám zajat v červenci? Jan  Čulík
22. 12. 2003 Digitální politikum - aneb říkají-li dva totéž, bývá to většinou totéž Štěpán  Kotrba
22. 12. 2003 Z tunelu do tunelu Ivan  Hoffman
22. 12. 2003 Předvánoční úvaha o institutu milosti Zdeněk  Jemelík
22. 12. 2003 České školství se už nemá kam dál rozkládat Hynek  Hanke
22. 12. 2003 Je české školství skutečně tak mizerné? Ivo  Poláček
16. 12. 2003 Tip na vánoční dárek: nový výbor z Britských listů
22. 12. 2003 Francouzi mají právo zakázat nošení náboženských symbolů ve školách
22. 12. 2003 Odškodnění obětem agrese Josef  Vít
22. 12. 2003 Teze averroistické
20. 12. 2003 Vykašlete se na New York, nakupte vánoční dárky v Bratislavě,
22. 12. 2003 Zemanov odkaz na Slovensku Martin  Muránsky
19. 12. 2003 Zapatisté v Mexiku: deset let revoluce Ondřej  Slačálek, Alice  Dvorská
19. 12. 2003 Nejpřísnější právo může znamenat i největší bezpráví Jiří  Dolejš
18. 12. 2003 Politický konsensus ve Francii je jiný
19. 12. 2003 Svědectví Zdeněk  Bárta
19. 12. 2003 Prichádzajú anjeli... Martina  Nemethová
19. 12. 2003 Nesnáze českého udělování milostí Jan  Čulík
20. 12. 2003 Štěpán Kotrba navržen členem Rady Českého rozhlasu Jan  Čulík
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 12. 2003 Valná hromada Občanského sdružení Britské listy
30. 11. 2003 Hospodaření OSBL za listopad 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
22. 12. 2003 České školství se už nemá kam dál rozkládat Hynek  Hanke
22. 12. 2003 Z tunelu do tunelu Ivan  Hoffman
22. 12. 2003 Digitální politikum - aneb říkají-li dva totéž, bývá to většinou totéž Štěpán  Kotrba
21. 12. 2003 Sunday Express: Saddáma zajali Kurdové, nikoliv Američané   
20. 12. 2003 Vykašlete se na New York, nakupte vánoční dárky v Bratislavě,   
20. 12. 2003 Saddámovo zatčení: Datle v prosinci?   
19. 12. 2003 Nejpřísnější právo může znamenat i největší bezpráví Jiří  Dolejš
19. 12. 2003 Zapatisté v Mexiku: deset let revoluce Ondřej  Slačálek, Alice Dvorská
19. 12. 2003 Je vlastenectví pro některé Američany příliš těsně spojeno se zisky?   
19. 12. 2003 Nesnáze českého udělování milostí Jan  Čulík
19. 12. 2003 Guantánamo a Mozartova Kouzelná flétna Jan  Čulík
18. 12. 2003 Rub evropské krize: ano, peníze a zase jen peníze... Josef  Brož
18. 12. 2003 Ázerbajdžán: Zemřel Hejdar Alijev Emil  Souleimanov
18. 12. 2003 Vláda rozhodla o stíhačkách - vyhrál švédský gripen Štěpán  Kotrba

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
22. 12. 2003 Digitální politikum - aneb říkají-li dva totéž, bývá to většinou totéž Štěpán  Kotrba
15. 12. 2003 Konečným cílem PR je důvěra Zdeněk  Verner
15. 12. 2003 Ať žije průměrnost! Fabiano  Golgo
11. 12. 2003 Digitální, intelektuální televizní okruh BBC 4: Je to k něčemu?   
4. 12. 2003 Hrozí Itálii diktatura?   
27. 11. 2003 Svobodné názory + "svobodné názory" = podivné souvislosti Jiří  Koubek
27. 11. 2003 Nesnesitelná lehkost informování: ČTK a Appian Ivan  Feranec
26. 11. 2003 Vysílání ČT "bude i nadále zajímavé"   
15. 11. 2003 Digitalizace na rozcestí - vidět dopředu znamená i vědět Štěpán  Kotrba
15. 11. 2003 Sporné rozhodnutí parlamentní komise o budoucnosti veřejného rozhlasu a televize Jan  Čulík
15. 11. 2003 BBCi: internetové stránky společnosti BBC Jan  Čulík
13. 11. 2003 Deset bodů na obranu médií veřejné služby před Břéťou Rychlíkem a jeho přáteli... Štěpán  Kotrba
8. 11. 2003 Ústup televizních revolucionářů bez boje Štěpán  Kotrba
30. 10. 2003 ČT nebude ve svém přímém přenosu nijak komentovat vlastní obsah soudního jednání   
30. 10. 2003 Navzdory vzniklé kontroverzi trvá Šámal na soudním mediálním představení Jan  Čulík

Digitalizace sdělovacích prostředků RSS 2.0      Historie >
22. 12. 2003 Digitální politikum - aneb říkají-li dva totéž, bývá to většinou totéž Štěpán  Kotrba
11. 12. 2003 Digitální, intelektuální televizní okruh BBC 4: Je to k něčemu?   
9. 12. 2003 Digitalizace podle zákona Zdeněk  Duspiva
15. 11. 2003 Digitalizace na rozcestí - vidět dopředu znamená i vědět Štěpán  Kotrba
13. 11. 2003 Deset bodů na obranu médií veřejné služby před Břéťou Rychlíkem a jeho přáteli... Štěpán  Kotrba
5. 11. 2003 Británie: zákon o povinných výtiscích rozšířen na digitální publikace, v Česku se připravuje   
17. 10. 2003 ČT2: Za dveřmi je další revoluce. Digitální revoluce... Štěpán  Kotrba
17. 10. 2003 Veřejnoprávní multiplex: "Česká vysílací" snad navzdory Mlynářovi Štěpán  Kotrba
12. 10. 2003 Stane se internet jen nástrojem šíření americké kultury?   
9. 10. 2003 Co nejmenší role státu v informatice a telekomunikacích Mirek  Topolánek
9. 10. 2003 Digitalizace "po česku" a po INVEXU Zdeněk  Duspiva
2. 10. 2003 Strategie pro zavádění digitalizace -- diskuse Zdeněk  Duspiva
26. 9. 2003 Ochrana dětí a mládeže ve světle mediální legislativy III. Zdeněk  Duspiva
12. 9. 2003 Česká digitalizace u ledu (do ledna 2004) Zdeněk  Duspiva
11. 9. 2003 Prodloužené české digitální léto Zdeněk  Duspiva

Knowledge society - znalostní společnost RSS 2.0      Historie >
22. 12. 2003 Digitální politikum - aneb říkají-li dva totéž, bývá to většinou totéž Štěpán  Kotrba
22. 10. 2003 Je sociálny model EÚ prekážkou konkurencieschopnosti? Brigita  Schmögnerová
4. 9. 2003 Bude vzdělání zbožím? Josef  Vít
10. 7. 2003 Sociální politika EÚ II.
Európsky sociálny model
Brigita  Schmögnerová
7. 7. 2003 1986 - Hackerův manifest   
26. 6. 2003 Reforma v půli cesty III. ještě jednou
Ostuda ministerstva, ostuda vlády
Štěpán  Kotrba
24. 6. 2003 Reforma v půli cesty II.
Elektronický podpis nebo elektronické šidítko?
Jiří  Kofránek
10. 2. 2003 Načo je čipová električenka? Peter  Greguš
8. 3. 2002 Parlament: Debata ústavních právníků o věcech, kterým nerozumějí a přesto o nich musí rozhodovat Štěpán  Kotrba