13. 1. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 1. 2004

Naštvaný pan ministr Gross

Česka média se tento týden vrhla na nové sousto -- známý nepřítel lumpů a grázlů, pan A., které v minulosti nesnášel dokonce i advokáty, protože zneužívají procesních kliček, se úspěšně vyhnul stíhání za dopravní přestupek -- tím, že využil procesní kličky (a naštval tím pana ministra). Nechci se zde zabývat osobou pana A., řekl bych, že přeměna nepřítele grázlů na grázla už u nás, kde jsme zažili přeměnu předních bojovníků za pravdu a lásku v prolhané pokrytce a nenávistné ješity, nemůže být žádným skutečným dramatem.

Naopak, případ by podle mne mohl mít spíše pozitivní efekt: toto publicisticky "vděčné" téma by mohlo nasměrovat větší pozornost veřejnosti ke dvou skutečným problémům, o nichž se běžně nehovoří, k zdánlivě poněkud speciálnímu a okrajovému tématu projednávání přestupků, v obecnější rovině pak k otázkám odpovědnosti úředníků.

Způsob, jímž se pan A. vykroutil, ukazuje na dlouhodobě neřešené problémy v přestupkovém řízení. Celé toto řízení se (až na drobné odchylky) odehrává podle správního řádu -- tedy podle zákona, v němž se jaksi "mlčky" předpokládá že účastník řízení má zájem na co nejrychlejším projednání. Je zřejmé, že obviněný naopak žádný zvláštní zájem na projednání svého přestupku obvykle mít nebude, a bude se snažit o co nejdelší protahování řízení -- zejména proto, že jednou z "drobných odchylek", zmíněný výše, je institut promlčení. Přestupci proto stačí rok se vyhýbat projednání přestupku a má vyhráno.

V praxi je tato doba obvykle často podstatně kratší, tím kratší, čím je případ složitější nebo závažnější -- do této lhůty se totiž počítá i šetření policie, případně rozhodování soudu nebo státního zastupitelství, řešení místní příslušnosti nebo námitek podjatosti, vyjádření znalců, případné odvolací řízení apod. Přestupce může pro využít řady "nástrojů" (vedle nevyzvedávání předvolánek např. opakovaných námitek podjatosti, omluv z nařízeného ústního jednání, vyžadování svědků apod.).

Mohl by převládnout názor, že přestupky jsou většinou málo závažné delikty, a že se koneckonců až tak moc nestane, unikne-li sem tam někdo potrestání. Obojí je omyl. I ten, kdo vás dosti násilně a bolestivě ztluče (nic vám ale nezlomí) nebo vám ukradne z kabátu na věšáku peněženku s penězi na čtvrtletní tramvajenku, bude (nebudou-li zde jiné důvody) stíhán pouze pro přestupek. A nejde o ojedinělé případy -- z dlouholetých zkušeností předsedy komise k projednávání přestupků vím, že značná část závažnějších a složitějších případů končí "do ztracena". Možná se zdá, že jde o pouhou liknavost úředníků.

Bohužel, přestupkové orgány jsou ve složité situaci -- po zrušení povinnosti orgánů policie vyšetřovat přestupky jsou v pozici vyšetřovatele, a nemají téměř žádné nástroje pro řešení tohoto úkolu. Mohou si (s nejistým výsledkem) vyžádat součinnost "lépe vybavených" orgánů -- to ovšem polyká drahocenný čas. Mohou -- teoreticky -- projednat přestupky bez přímé účasti obviněného v příkazním řízení nebo při jeho opakované neúčasti. Velmi pravděpodobně však potom obviněný uspěje v odvolání a získá další čas. (Nemluvě o tom, že se správnímu orgánu nemusí podařit obviněnému doručit rozhodnutí, a dostanou se tak do potíží při pokusu vynutit si jeho plnění.) Mohou použít pro doručování orgánů městské policie, mohou požádat orgán Police ČR o předvedení obviněného.

Prakticky to ale pomáhá jen málo, a lze tedy říci, že se projednávají zejména více méně ojedinělé přestupky jinak "slušných lidí", kteří se cítí vinni, stydí se a chtějí věc co nejdříve vyřídit. Projednávání (dosti častých) přestupků bezdomovců a podobných existencí často ani nelze zahájit (adresát se ve svém trvalém bydlišti nezdržuje), složité případy se dostanou ke správnímu orgánu po půl roce, a to už je pro jen trochu zkušenějšího přestupce snadné se jednou omluvit, jednou si nevyzvednout pozvánku a potřetí, když nepřijdou předvolaní svědci (které už otrávilo chodit na zbytečná jednání), vznést na ně řadu dotazů. No, a příště se už zase lze omluvit. Při lhůtách pro doručování a nutnosti plánovat jednání s předstihem už pak nejspíš nezbude než věc jako promlčenou odložit.

Dostáváme se tím k druhému problému, podle mne závažnějšímu, odpovědnosti úředníků za důsledky jejich jednání. Nejde mi tu o přímou hmotnou (vyčíslitelnou) škodu způsobenou úředníkem při rozhodování, odpovědnost za ni už je (naštěstí) upravena zákonem. Jde o nepřímé důsledky činnosti (např. udělení státního občanství známé restituentce, nedostatečná aktivita a šablonovitost při předvolávání známého bojovníka proti lumpům, "nepovšimnutí si" drobných argumentačních nesrovnalostí v materiálech pro územní řízení). V takových případech je za prvé těžko dokazovat úředníkovi nějaké závažné pochybení -- jeden nemusí vědět, že jde o restituční "kauzu" za stovky milionů, druhého prostě "nenapadlo" zkusit poslat předvolánku na pracoviště obviněného (a žádný předpis o tom nemluví), třetí "věřil papírům" a nezkusil si udávaná čísla přepočítat. A stejně, žádná škoda přímo nevznikla, nepřímé dopady je velmi těžko vyčíslit.

Oběma problémům je společné to, že se o nich ví už dost dlouho, aniž by se řešily. Také ovšem to, že spadají do resortu ministerstva vnitra. Čekal bych tedy od pana ministra Grosse hlubší reakci, než pouhé prohlášení o tom, jak ho jeho někdejší chráněnec "naštval". Po tom, co jsem od zástupců ministerstva vnitra na poradách k přestupkové agendě po léta slýchal o připravované zásadní novele přestupkového řízení, moc nevěřím ani tvrzení, že vše vyřeší připravovaná novela správního řádu.

                 
Obsah vydání       13. 1. 2004
13. 1. 2004 Zákaz psát politické komentáře do novin se bude týkat i reportérů z české sekce BBC Jan  Čulík
13. 1. 2004 Internetová pornografie vede k šíření pedofilie
8. 1. 2004 Bohužel, nic není zadarmo
10. 1. 2004 Dáme to dohromady?
13. 1. 2004 Demokracie pro 21. století Theo  Formánek
13. 1. 2004 Demokracie pro 21. století Alvin  Toffler, Heidi  Tofflerová
13. 1. 2004 Naštvaný pan ministr Gross Jiří  Hudeček
12. 1. 2004 Biblická brána opět funguje
10. 1. 2004 Plánoval Bush svrhnout Saddáma už v lednu 2001?
13. 1. 2004 Čechy jako poučení Miroslav Václav Steiner
13. 1. 2004 O jakém míru to Ahmed Qurei mluví? Pavel  Mareš
13. 1. 2004 Cítím se Čechem a žiji ve Francii Martin  Mařák
12. 1. 2004 Jsem Čech, který je doma ve Skotsku Jan  Čulík
12. 1. 2004 Ve své zemi cizincem? Josef  Vít
12. 1. 2004 Karlovarská spravedlnost Štěpán  Kotrba
13. 1. 2004 Aktualizovaný dokument Koncepce přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání
12. 1. 2004 Aktualizovaná Koncepce digitalizace ve finále! Zdeněk  Duspiva
12. 1. 2004 Digitalizace v digitálně rozpačité podobě Štěpán  Kotrba
12. 1. 2004 Greenpeace stane v Americe před soudem: hrozí ji pokuta a státní dohled Martin  Kloubek
12. 1. 2004 Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji na historickém maximu Jaroslav  Hlaváček
9. 1. 2004 Slabomyslní a malověrní - o podlehnutí kdekomu a kdečemu Zdeněk  Bárta
12. 1. 2004 Američtí vojáci versus novináři Laura  Rozen
12. 1. 2004 Kilroy Silk: Rasistický útok či oběť politické korektnosti?
9. 1. 2004 Proč existuje v ČR rozpočtový deficit? Martin  Myant
9. 1. 2004 Why is there a budget deficit? Martin  Myant
9. 1. 2004 Kultura v mediálním supermarketu Jan  Čulík
31. 12. 2003 Hospodaření OSBL za prosinec 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce