12. 1. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 1. 2004

Případ pro inspekci ministra vnitra a Útvar pro odhalování organizovaného zločinu?

Karlovarská spravedlnost

Hlavní líčení s ruskými podnikateli obžalovanými z pokusu o podvod je nařízeno Okresním soudem v Karlových Varech na úterý 13. ledna. Podle obžaloby měli neoprávněně požadovat 2 500 000 korun jako odstupné za předčasné ukončení nájmu sanatoria ELWA. Sebejistý státní zástupce JUDr. Miroslav Pecka, jehož vždy následují dva urostlí strážci až do soudní síně, k tomu navrhuje provedení důkazu smlouvou o ukončení nájemního vztahu a odstupném. Na žalobě trvá, přestože byl obhájcem upozorněn, že jím navrhovaný důkaz svědčí ve prospěch obžalovaných, protože odstupné je ve smlouvě požadováno za něco jiného, než tvrdí obžaloba.

Trestně stíhat někoho za to, co nespáchal, je skutečně velmi zvláštní a ukazuje to na specifičnost karlovarské spravedlnosti. Případ sledujeme už od konce loňského roku. Na otázku o možné úspěšnosti a zákonnosti podobného postupu nebyl ochoten redaktorovi Britských listů státní zástupce odpovědět.

Smlouva o ukončení nájmu stanoví povinnost vlastníkovi sanatoria ELWA zaplatit nájemci odstupné za přenechání podnikatelské aktivity, tj. za nasmlouvané hotelové a léčebné pobyty, za veškeré kontakty na klientelu sanatoria a spolupracující cestovní kanceláře. Podle obhájce je zřejmé, že skutek popsaný v obžalobě se nestal a že řízení by mělo být zastaveno.

Obžalovaný ruský jaderný fyzik Vladimir Maksimov si stěžuje, že k důkazům, které navrhuje, se nepřihlíží, a že jeho podnikatelské aktivity jsou policií a státním zastupitelstvím v Karlových Varech nezákonně kriminalizovány podle předem stanoveného zadání, zatímco karlovarská policie a státní zastupitelství řádně nevyšetřuje skutečnou trestnou činnost proti němu a jeho společnosti.

Jako příklad Maksimov uvádí, že večer 9. prosince 2002 byl přepaden, zbit a oloupen o důležité právní dokumenty. Ty se pak objevily v zahraničí i v karlovarském soudním spisu. Policii byla předána SPZ a značka automobilu, kterým lupiči odjeli a se kterým krátce před loupeží parkovali před karlovarským policejním ředitelstvím. Popis dvou mužů, kteří Maksimova večer přepadli, odpovídal popisu dvou mužů, kteří měli být dopoledne na polici v Karlových Varech, aby tam na něho podali další vykonstruované trestní oznámení.

Věc byla odložena, protože policie prý není schopna ony muže identifikovat.

Ruský podnikatel dnes podezírá policii i státního zástupce v Karlových Varech, že se účastní organizovaného zločinu, jehož smyslem bylo původně nezaplatit požadovaných 2 500 000 korun. Dnes prý již hrozí, že on a jeho společnost přijdou o všechno.

V. Maksimov si stěžuje na šikanózní jednání českých státních orgánů. Např. již na počátku vyšetřování byl v tiskové zprávě karlovarské policie (!) označen za viníka. (Kde je presumpce neviny?) Informace se pak objevila "náhodou" v okresních novinách a v Blesku.

Dále mu živnostenský úřad jako jednateli nepovolil nahlédnout do spisu vlastní společnosti s absurdním odůvodněním, že řízení o povolení provozovat nestátní zdravotnické zařízení již skončilo, že proto společnost již není jeho účastníkem a nemá jeho práva a že jsou vázáni mlčenlivostí. Referát před ním navštívila policie. Nepomohla ani stížnost u přednosty Okresního úřadu v Karlových Varech.

Jako další příklad Maksimov uvádí, že mu nebylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů pod záminkou, že v žádosti neuvedl, že je trestně stíhán. Krátce před podáním této žádosti však žádal cizineckou polici o prodloužení stávajícího víza, aby se mohl dostavit k výslechu ve své trestní věci.

Podle zákona žádost o udělení víza k pobytu nad 90 dnů musí cizinec podat na předepsaném formuláři. Ten však neobsahuje kolonku, ve které by mohl uvést vytýkanou skutečnost a ani písemné poučení se nezmiňuje o povinnosti uvést, že je trestně stíhán. Říká, že když se ministerstvu vnitra nepodařilo z této situace vylhat, nakonec mu sdělilo, že není věcně příslušné a odkázalo ho na ministerstvo zahraničních věcí.

Na jednu stranu na něj policie chtěla uvalit vazbu a na druhou stranu dělá všechno pro to, aby nemohl v ČR být a osobně se hájit. Místo, aby měl roční vízum, nezbývá mu, než každé tři měsíce opustit republiku a žádat o vízum do 90 dnů. Myslí si, že ho chtějí nezákonným postupem psychicky a finačně zruinovat.

Nebudeme prozatím činit žádné unáhlené závěry. Většina podnikatelů si občas stoupne na hranu zákona. Mnozí i kousek za ni. Ale málokdo v právním státě skončí v kriminále za něco, co nespáchal. Už stávající postupy orgánů činných v trestním řízení, které dospěly prozatím k nařízenému hlavnímu líčení, by si zasluhovaly hloubkovou prověrku někým, kdo není z Karlových Varů.

                 
Obsah vydání       12. 1. 2004
10. 1. 2004 Plánoval Bush svrhnout Saddáma už v lednu 2001?
10. 1. 2004 Syrský novinář "ví, kde jsou irácké zbraně hromadného ničení"
12. 1. 2004 Karlovarská spravedlnost Štěpán  Kotrba
8. 1. 2004 Bohužel, nic není zadarmo
10. 1. 2004 Dáme to dohromady?
12. 1. 2004 Smrt Davida Kellyho povede k radikální reformě v britské špionáži
12. 1. 2004 Kilroy Silk: Rasistický útok či oběť politické korektnosti?
12. 1. 2004 Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji na historickém maximu Jaroslav  Hlaváček
12. 1. 2004 Greenpeace stane v Americe před soudem: hrozí ji pokuta a státní dohled Martin  Kloubek
11. 1. 2004 Dánští vojáci našli v Iráku stopy yperitu
12. 1. 2004 Amerika se už nyní stává obětí vlastní preventivní bezpečnostní doktríny Štěpán  Kotrba
12. 1. 2004 Američtí vojáci versus novináři Laura  Rozen
12. 1. 2004 Ve své zemi cizincem? Josef  Vít
12. 1. 2004 Soužití různých etnik a kultur není nemožné, je ale obtížné Štěpán  Kotrba
12. 1. 2004 Jsem Čech, který je doma ve Skotsku Jan  Čulík
12. 1. 2004 Zeď ničí mír - bude nakonec Izrael etnicky vyčištěn? Štěpán  Kotrba
9. 1. 2004 Proč existuje v ČR rozpočtový deficit? Martin  Myant
9. 1. 2004 Why is there a budget deficit? Martin  Myant
12. 1. 2004 Hlásat evangelium o Boží nemilosti * Štěpán  Kotrba
12. 1. 2004 Biblická brána opět funguje
12. 1. 2004 Digitalizace v digitálně rozpačité podobě Štěpán  Kotrba
12. 1. 2004 7. leden 2004 a digitalizace Zdeněk  Duspiva
12. 1. 2004 Aktualizovaná Koncepce digitalizace ve finále! Zdeněk  Duspiva
12. 1. 2004 Setkání nevládních organizací k Rámcovému vzdělávacímu programu
12. 1. 2004 Ještě si trochu užít... Ivan  David
12. 1. 2004 Kuba se rozhodla omezit řadovým občanům přístup k internetu
12. 1. 2004 Castro: Věřili jsme v právo na nezávislost a na vzpouru proti tyranii Štěpán  Kotrba
12. 1. 2004 J'accuse? Simone  Radačičová
12. 1. 2004 Doposud jedno procento státního rozpočtu Simone  Radačičová
12. 1. 2004 Přímá demokracie na postupu - participativní rozpočty
12. 1. 2004 Žebrácká hůl Martina Švehly Štěpán  Kotrba
12. 1. 2004 Televize s harddiskem
9. 1. 2004 Kultura v mediálním supermarketu Jan  Čulík
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
31. 12. 2003 Hospodaření OSBL za prosinec 2003