23. 5. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 5. 2008

Otevřený dopis srbskému velvyslanci: Kosovo je Srbsko - navzdory české vládě národní zrady

Psal se březen roku 1999. Česká republika byla několik dnů členem NATO. V Strakově akademii zasedala až do pozdních nočních hodin česká vláda. V tu chvíli zazvonil telefon. Madeleine Albrightová žádala po české vládě souhlas s přeletem bombardérů , mířících na Bělehrad. Okamžitě. Svolání Parlamentu bylo nemožné, v rozporu s Ústavou České republiky rozhodla vláda. Ministři souhlas nechtěli dát a tak došlo až na výhrůžky odvoláním. Nakonec dostatečný počet členů vlády souhlasil. Po několika hodinách. Byl to den, kdy jsem si přestal vážit českého premiéra Miloše Zemana. Za několik dní nato měla sociální demokracie sjezd. Sedl jsem a napsal omluvný dopis jugoslávskému velvyslanci za sebe i všechny sociální demokraty, kteří s americkou agresí vůči Jugoslávii nesouhlasili. Tehdy ten dopis podepsala většina delegátů sjezdu a donutila ministra zahraničí změnit politiku - pod hrozbou vyjádření nedůvěry sjezdem.

Dnes činím totéž. I když vím, že současná vláda už žádnou důvěru občanů nemá. I když vím, že uznání Kosova touto českou vládou je krok, který už byl učiněn a změnit ho může pouze nová vláda. I když vím, že hořkost, kterou uznání Kosova Českem zanechá v Bělehradě, bude stejná, jako hořkost nad chováním států Varšavské smlouvy při okupaci Československa a bude trvat velmi dlouho, než Srbové odpustí Čechům jejich zradu. Pokud vůbec. Musel jsem ten dopis napsat. Za sebe. Jako pokračování, připomenutí a citace toho prvního. Věřím, že si jej Vladimir Vereš přečte ještě před svým odjezdem a pochopí, že všichni Češi nejsou lokajové amerických zájmů.

Vážený pane velvyslanče, Vaše Excelence

dovolte mi, prosím, stejně jako vašemu předchůdci, Jeho Excelenci Djoko Stojićićovi před několika lety, v době zahájení agresivní války proti vaší zemi, vyjádřit hlubokou lítost nad vývojem situace, kterého jsme dnes svědky. Agrese má býti zvána agresí. Obrana vlasti není válečný zločin, i když historii píší vítězové. Můžete být hrdi na ty, kteří pro vlast obětovali to nejcennější - život. Nemuseli obětovat čest.

Zrada má být zvána zradou. A není pro ni omluvy. Jen lítost nad bezmocí těch, kteří zradit nechtěli a přesto se musejí dívat, jak zradila jejich vláda. Jugoslávie se před 40 lety vzepřela velmocenské zvůli a nikdy nesouhlasila s okupací Československa státy Varšavské smlouvy. Stála tak mezi tehdejšími zeměmi socialistického společenství osamocena, ale hrdá a vzpřímená. Češi, Moravané, Slezané i Slováci na to nikdy nezapomněli. Pamětníci asi nezapomenou ani na postoj Vašeho lidu a Vašich politických představitelů v letech pro nás tak bolestných, jako bylo oklešťování suverenity a okupace nacistickým Německem či okupace naší země vojsky Sovětského svazu v roce 1968. Ta "dočasnost" jejich pobytu v Československu trvala u nás dvacet let. Svobodu a ducha národa však nezlomila.

Celá jedna generace občanů tehdejšího Československa si politického gesta vaší vlasti váží a jako hlubokou historickou nespravedlnost vnímá dnes utrpení a bolest v srdcích mnoha vašich občanů, které způsobil rozpad Jugoslávie a vlna násilí a vzájemné nenávisti do té doby poklidně vedle sebe žijících etnik. Celá jedna generace občanů tehdejšího Československa si váží nezdolnosti, s jakou Srbové bránili nejdříve jednotnou multietnickou a multinárodní Jugoslávii, poté nezávislost a územní celistvost své nové, byť okleštěné vlasti. I když mnohdy proti všem, stejně jako je tomu i dnes. Diktát ruský je stále příliš živý v paměti lidí, než aby se smířili s diktátem z "druhé" strany znovu.

Zrada má být zvána zradou. Okupace okupací a protektorát protektorátem. Násilí se můžeme podvolit nebo mu vzdorovat. Váš odjezd je vyjádřením oprávněného nesouhlasu s politikou současné vlády České republiky. Stejně jako její prezident, i já se stydím za rozhodnutí vlády, jejíž představitele jsem nevolil. O to více se musí stydět ti, kteří je volili.

Česko již několikrát ve své historii zažilo import vzletných myšlenek za asistence tanků. To, že paměť některých českých politiků, ale i některých českých občanů nesahá dnes dál, než do roku 1989, je zřejmě politováníhodná realita. To jsem napsal v dopise Jeho Excelenci Djoko Stojićićovi v březnu 1999.

Za sebe i za řadu dalších občanů České republiky, sdílejících tento názor, bych chtěl vyjádřit zklamání z toho, že ani po devíti letech nepochopili mnozí čeští politici, co je čest a spravedlnost. Stejně jako před těmi devíti lety, i dnes vás prosím o předání vzkazu těch, kteří nemohli rozhodnout o tom, že Česko bude respektovat rezoluce RB OSN a konat pouze v souladu s mezinárodním právem : nesuďme ani dnes národy, souzeni musí být vždy odpovědní - v tomto případě konkrétní politici - členové české vlády. Zrada má být zvána zradou. A věřte, že mne netěší, že musím konstatovat, že tato vláda ODS, KDU-ČSL a SZ zradila svou zemi, své občany i principy mezinárodního práva, když uznala tzv. Kosovskou republiku.

Doufám, že tradici přátelství národů obou našich zemí nepřeruší ani okolnosti, které ani Vy, ani já či ostatní občané Česka nemůžeme změnit. Češi zažili svévolné a protiústavní rozdělení Československa několika českými a slovenskými politiky a také nemohli proti tomu nic dělat. Přesto dokázali se svými sousedy žít v míru a v rámci Evropské unie udržovat nadstandardní vztahy.

Chápu v této věci Vaši oprávněnou hořkost a bolest ze zrady české vlády. Stejnou hořkost pociťuji i já. Snad se najde v následujících letech diplomatická a přitom mírová cesta, jak dostát mezinárodnímu právu, historickým závazkům i cti, respektu a odhodlání k nápravě křivd minulých let.

Berte prosím můj dopis Vám, stejně jako dopis odeslaný před mnoha lety vašemu předchůdci, jako výraz podpory pro jakékoliv rozumné a lidské řešení nelehké a tragické situace, ve které se Vaše země ocitla, které povede k mírovému řešení. Berte jej zároveň i jako odsouzení agrese vůči Vaší zemi před devíti lety a plnou podporu územní celistvosti Srbska včetně jeho historických území Kosova a Metochie, která Vám byla upřena nyní. Historii sice píší vítězové, ale soudí ji ti, kteří přežijí a nerezignují. Doposud nerezignovali ani mnozí čeští poslanci, kteří napsali otevřený dopis vládě vládě České republiky pod názvem "Chovejte se jako vláda suverénního státu". Doposud nerezignovali ani mnozí čeští občané. Chci vás ujistit, Vaše Excelence, že Srbové mají a budou mít i nadále mezi Čechy řadu přátel.

Uznáním samostatného Kosova došlo k porušení platné rezoluce RB OSN č.1244 z června 1999, která respektuje svrchovanost a suverenitu Jugoslávie, a tedy i nástupnického státu Srbska a která v souvislosti s Kosovem hovoří pouze o autonomii a samosprávě. Nesouhlasím s porušením mezinárodního práva českou vládou . Nesouhlasím s uznáním Kosova a válečných zločinců v jeho čele. Kosovo a Metochie je Srbsko. A tak to zůstane, ať už administrativní hranice povedou kdekoliv. Budoucí Evropa totiž nezná hranice.

ak. soch. Štěpán Kotrba

designer a novinář

24. 5. 2008: Vyjádření českého prezidenta - Václav Klaus: Jak jsem se styděl ZDE

4.4. 2008: Otevřený dopis poslanců Paralamentu ČR a dalších osobností vládě České republiky:
Chovejte se jako vláda suverénního státu - Výzva proti uznání Kosova ZDE
1999, Štěpán Kotrba : Dopis jugoslávskému velvyslanci Djoko Stojićićovi:
omluva českých sociálních demokratů za bombardování Srbska ZDE
                 
Obsah vydání       23. 5. 2008
25. 5. 2008 Moravec skoro vzorem nezaujatého žurnalisty Michal  Vimmer
25. 5. 2008 Debata? ... ne, opět fraška Petr  Furmánek
25. 5. 2008 Veřejnost si v Borovně nechala vnutit režii ČT
25. 5. 2008 Demonstrace
25. 5. 2008 Co tím asi pan šéfredaktor myslel?
25. 5. 2008 Nedůstojné žvanění hluchých Jan  Polívka
25. 5. 2008 Vzkaz Václavu Moravcovi
25. 5. 2008 Jen Ransdorf nepůsobil ani trapně, ani směšně
24. 5. 2008 Chtěli by nám ukrást poezii Boris  Cvek
25. 5. 2008 Expert: Invaze do Iráku způsobila, že se cena ropy ztrojnásobila
25. 5. 2008 Němci šokováni, že jsou všichni stejní
25. 5. 2008 O protestním táboru na kótě 718 -- květen 2008 Jan  Burian, Ivan  Pavlov
25. 5. 2008 Akce Greenpeace popuzuje místní lidi
25. 5. 2008 Nová funkce Britských listů
24. 5. 2008 Univerzita bude nucena ukončit klinickou výuku na školách
24. 5. 2008 Vyjadřuji pochopení pro postoj Akademického senátu
24. 5. 2008 Konec výuky medicíny v Čechách? Marek  Radecki
24. 5. 2008 Lékaři vyzvali Jana Bednáře k ukončení hladovky, jeho stav je vážný
24. 5. 2008 Rusko a Čína odsoudily americký projekt raketové obrany
24. 5. 2008 Ještě že to není nic znepokojivého... Jan  Neoral
24. 5. 2008 Zelení: "Voni to móc dobře vědi jak se do vlády dostali a komu mají být zavázaný"
24. 5. 2008 "Nikdo nám nemůže zakázat přijít se se srbským velvyslancem osobně rozloučit"
25. 5. 2008 Nedůslednost Jan  Čulík
24. 5. 2008 Kosovo - krok, učiněný v rozporu s ústavním pořádkem ČR Vojtěch  Filip, Jiří  Maštálka
24. 5. 2008 Kosovo: Každý tvrdí to, co se mu hodí, jen česká vláda ne: Ta leze Američanům kamsi Jan  Čulík
24. 5. 2008 BBC Uznat, či neuznat Kosovo?
24. 5. 2008 Kosovo: Jak ho vidí BBC
24. 5. 2008 Otevřený dopis srbskému velvyslanci: Kosovo je Srbsko - navzdory české vládě národní zrady Štěpán  Kotrba
24. 5. 2008 Kosovo a co dál...?!? Ladislav  Žák
24. 5. 2008 Britský premiér izolován po drastické porážce v anglických doplňovacích volbách
24. 5. 2008 CVVM: S americkým radarem pořád nesouhlasí dvě třetiny občanů, ač se vláda snaží
23. 5. 2008 Bezmoc mocných? Andrew  Stroehlein
23. 5. 2008 Tak za prvé: Koncept lidských práv jako obušku byl nahrazen právy ropnými Štěpán  Kotrba
24. 5. 2008 Rozlišujme typy energie Andrew  Stroehlein
23. 5. 2008 Koncept lidských práv nemá nic společného s jeho mocenským zneužíváním Jan  Čulík
23. 5. 2008 Vysvětluji realitu, jak je uplatňována v praxi Štěpán  Kotrba
23. 5. 2008 Politika lidských práv? Karel  Dolejší
24. 5. 2008 Vivat všem naivkům a laikům Bohumil  Kartous
23. 5. 2008 Skeptik je poučený optimista
24. 5. 2008 Poučeným optimistům Jan  Čulík
24. 5. 2008 Učitelům poučených optimistů
24. 5. 2008 Podepsali jsme se pod krádež cizího území Ivo  Šebestík
23. 5. 2008 "Bezstarostná jízda" na hybridní pohon v nejen ropné krizi USA Jaroslav  Pour
23. 5. 2008 Manažer mrtvých sponzorů zaútočil na veřejnou službu Štěpán  Kotrba
23. 5. 2008 Může vám někdo prostřednictvím bankovních poplatků vytunelovat konto? Jan  Čulík
23. 5. 2008 Zahraniční platby: jak je to s poplatky, které převyšují zaslanou částku? Patrik  Nacher
23. 5. 2008 Kam se obrátit se stížnostmi na banky
24. 5. 2008 Devizové konto v Komerční bance
23. 5. 2008 Radar a Kosovo se zdvořilým nesouhlasem veřejnosti Milan  Daniel
23. 5. 2008 Proč zrušit ČT1 Bohumil  Kartous
23. 5. 2008 Šéf British Airways: Levné lety končí
23. 5. 2008 Už víte, že je na obzoru nová platba? Miloš  Dokulil
23. 5. 2008 Ropná krize se zhoršuje
23. 5. 2008 První kroky ruského prezidenta Medvědova v zahraniční politice
23. 5. 2008 O vědě Boris  Cvek
23. 5. 2008 Mimořádná šťastná náhoda, nebo výpočet rizikového případu - neboli O štěstí a neštěstí a o rozmýšlení neuvážlivě jednajících politiků Uwe  Ladwig
23. 5. 2008 Tato vláda se definitivně pohřbila
23. 5. 2008 Zimní haiku Kateřina  Rudčenková
23. 5. 2008 Nihil nisi rectum? Lubomír  Lédl
23. 5. 2008 Antisionismus je novou formou antisemitismu Daniel  Veselý
22. 5. 2008 Jan Bednář má problémy s játry
22. 5. 2008 Obavy z nedostatku ropy zvedly cenu barelu nad 135 dolarů
22. 5. 2008 Poutní místo U hladovkářů Štěpán  Kotrba
22. 5. 2008 Bývalý Let Kunovice v ruském vlastnictví
22. 5. 2008 Dětem padlým v zemětřesení v S'-čchuanu
22. 5. 2008 Udržitelný rozvoj - potraviny místo zbraní
22. 5. 2008 Je podvracení Iránu v arabském a evropském zájmu? Patrick  Seale
22. 5. 2008 Takhle se nechová demokratická vláda, takhle se chovají diktátoři
22. 5. 2008 MediaTenor: Téma výstavby radarové základny v Brdech bylo ve zpravodajství ČT z hlediska zastoupení politických subjektů prezentováno vyváženě Marek  Síbrt
22. 5. 2008 Problém Media Tenoru: co je to neutralita Štěpán  Kotrba
22. 5. 2008 Analýza vypadá profesionálně, má však chyby Stanislav  Blaha
22. 5. 2008 Přednostní ochrana Česka výměnou za radar? Stanislav  Kaucký
22. 5. 2008 Americké krize - fámy a pravdy Petr  Baubín
22. 5. 2008 Jak Bushův dědeček pomáhal Hitlerovi k moci
22. 5. 2008 Jaroslav Vejvoda: Pomsta pozdních partyzánů a jiné poválečné tragédie Karla  Ladwigová
22. 5. 2008 Trhy je nutno regulovat. Hospodářská recese potrvá dlouho
21. 5. 2008 Jak ovládnout 220 miliard Kč v českém zdravotnictví
21. 5. 2008 ČLK: Lze ovládnout 220 miliard Kč v českém zdravotnictví? Michal  Sojka
21. 5. 2008 Agel - hra Monopoly aneb konec soukromých lékařů Michal  Sojka
21. 8. 2014 Proti zapomnění a manipulaci: O co šlo v roce 1968
23. 5. 2008 Aukce ukončena -- dalších 50 tisíc pro gorily
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008

Slobodan Miloševič, Srbsko a válka v Kosovu RSS 2.0      Historie >
25. 5. 2008 Za svou vládu si můžeme sami   
24. 5. 2008 Otevřený dopis srbskému velvyslanci: Kosovo je Srbsko - navzdory české vládě národní zrady Štěpán  Kotrba
24. 5. 2008 Kosovo a co dál...?!? Ladislav  Žák
23. 5. 2008 Nihil nisi rectum? Lubomír  Lédl
3. 4. 2008 Parlament: zahraničním výborem otřásalo Kosovo Andrea  Cerqueirová
31. 3. 2008 "Nezávislé" Kosovo: drogy, zbraně a obchod s lidmi na hranicích Evropské unie Štěpán  Kotrba
25. 3. 2008 Podstata medzinárodnoprávnych výhrad voči nezávislému Kosovu Daniel  Šmihula
23. 3. 2008 Česko-americké vztahy a výročí velikonočního "humanitárního" bombardování Jugoslávie Štěpán  Kotrba
17. 3. 2008 Radar, Irák, Kosovo a petice Jan  Kavan
5. 3. 2008 Zpráva o stavu demokracie v Evropě a okolí Egon T. Lánský
22. 2. 2008 Kosovo: Země Dohody i země Osy podepisují nový Mnichov Štěpán  Kotrba
19. 2. 2008 Kosovo: Evropská unie porušuje svá vlastní pravidla i mezinárodní právo Jiří  Maštálka
18. 2. 2008 Kosovo -- po svém kdosi tu snadno figurkami tahá, v našem lhostejném světě Michal  Rusek
18. 2. 2008 Na obranu Schwarzenbergů a české politiky Miroslav  Polreich
18. 2. 2008 Problém Kosova a právo na sebeurčení Jiří  Glonek