22. 5. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 5. 2008

MediaTenor: Téma výstavby radarové základny v Brdech bylo ve zpravodajství ČT z hlediska zastoupení politických subjektů prezentováno vyváženě

průvodní dopis agentury Media Tenor k analýze, zpracované na žádost tiskového mluvčího ČT

Media Tenor detailně analyzoval zpravodajské vysílání České televize, které se věnovalo problematice umístění radarové základny v ČR. Do analýzy bylo zahrnuto 586 příspěvků o daném tématu odvysílaných od 1. ledna 2007 do 31. března 2008.

Z analýzy vyplývá, že nejvíce příspěvků o sledovaném projektu přinesly Události před Zprávami ve 12:00 a Událostmi, komentáři. Z regionálních relací referoval o možném umístění základny v ČR nejčastěji Večerník z Čech, ostatní pořady přinesly výrazně méně příspěvků. Nejvíce pozornosti věnovaly Události dané tematice v únoru 2007 (29 příspěvků), v dalších měsících došlo ke kontinuálnímu poklesu až na nejnižší hodnotu v prosinci 2007. K obratu došlo v březnu 2008, kdy se především v důsledku cesty M. Topolánka do USA, pokračujících jednáních a blížícího se summitu NATO v Bukurešti zabývalo projektem 27 příspěvků.

plné znění analýzy vyváženosti tématu výstavby radarové základny v Brdech ve zpravodajství ČT v období 1.1. 2007 -- 31.3. 2008, - Media Tenor PPT

Z hlediska tematické struktury zpravodajské relace ČT nejčastěji informovaly o jednání vlády ČR s administrativou USA (12 % z odvysílaných výpovědí), kampani o umístění základny v ČR (8 %), konkrétním místě pro radar v Brdech (7 %) a úvahách o schvalování smluv v referendu (6 %). S nejvyšším podílem negativity referovalo zpravodajství ČT především v důsledků výroků opozičních politiků a aktivistů z iniciativy Ne základnám o radaru jako potenciálním cíli útoků. S vysokým podílem nepříznivě vyznívajících referencí byla základna spojována z hlediska postoje veřejnosti k projektu (6. nejčastěji zmiňované téma), postoje Ruska k základně (5. nejčastější téma), radaru jako hrozby pro bezpečnost jiných zemí či z prizmatu možného dopadu základny na zdravotní stav obyvatelstva.

Jednání české vlády s administrativou USA nejčastěji popisovali T. Pojar a M. Topolánek. Na třetí příčce se umístil kritik postupu vlády L. Zaorálek, na čtvrté příznivce projektu M. Barták. Členové iniciativy Ne základnám se v kontextu daného aspektu vyjadřovali stejně jako šéf ČSSD J. Paroubek k postupu vlády pouze v kritickém duchu.

Vládní kampaň týkající se umístění radaru v ČR nejčastěji vysvětloval T. Klvaňa. Zástupci opozice a iniciativy Ne základnám byli ke kampani ostře kritičtí.

V aspektu „postoj veřejnosti k radaru“ byli nejčastějšími autory výpovědí zástupci protestujících občanů, na druhé příčce se z hlediska četnosti výroků umístil J. Tamáš, na třetí starosta Trokavce J. Neoral. Všichni zmiňovaní mluvčí byli k projektu výrazně kritičtí.

T. Klvaňa byl ze sledovaných subjektů prezentován ve zpravodajství ČT s nejvyšším podílem negativity a 50 % referencí o jeho osobě mělo nepříznivé vyznění, když se s výjimkou Reportérů ČT a M. Hejla o něm všichni ostatní autoři výpovědí vyjadřovali pouze v negativním duchu. Vláda ČR byla ve spojitosti se svými aktivitami týkajícími se jednání o možném umístění radarové základny prezentována v nepříznivém duchu ve 25 %. Prezentace iniciativy Ne základnám se nesla ve výrazně neutrální rovině, když zpravodajství ČT referovalo s převahou nejčastěji o protestech aktivistů a jejich postoji k možné výstavbě radarové základny v ČR.

Vláda ČR byla nejčastěji kritizována v souvislosti s kampaní o umístění základny v ČR a v kontextu jednání s administrativou USA. T. Klvaňa referoval o činnosti vlády s vyváženým podílem pozitivity a negativity, M. Topolánek prezentoval její aktivity v souvislosti s daným projektem v neutrální rovině. Zástupci opozičních stran, iniciativy Ne základnám a občanské veřejnosti byli k vládě ostře kritičtí.

Nejčastějšími autory výpovědí o výstavbě základny v ČR byli M. Topolánek a T. Klvaňa (2,9, resp. 2,8 % z celkového počtu odvysílaných výpovědí). Na třetí a čtvrté příčce se umístili ostří kritici projektu z opoziční ČSSD L. Zaorálek a J. Paroubek (2,3, resp. 1,7 % z celkového počtu výpovědí). Nejčastějším zahraničním mluvčích se stal na sedmém místě prezident Ruska V. Putin, který se k projektu vyjadřoval s vysokou mírou negativity. Na osmé a deváté příčce se z hlediska intenzity výroků umístili zástupci občanské veřejnosti, kteří se k výstavbě radaru vyjadřovali s vysokou mírou negativity, stejně jako starosta Trokavce J. Neoral či zástupci iniciativy Ne základnám v čele s J. Tamášem a J. Májíčkem. Na strukturu autorů výpovědí umožňuje analýza několikarozměrný pohled. Z hlediska politických stran zastoupených v PSP ČR lze konstatovat, že nejčastěji se k projektu vyjadřovali politici ČSSD (43 % výpovědí z celkového počtu výroků členů parlamentních stran o sledované problematice) před zástupci ODS (32 %), KSČM, SZ a KDU-ČSL (11, 8, 6 %). Opoziční politici byli tedy autory 51 % výpovědí, oproti 49 % pro zástupce koaličních stran. Z daného hlediska lze považovat prostor poskytnutý oběma hlavním politickým pólům ve zpravodajství ČT za vyvážený. Zástupci státu byli autory 11 % z celkového počtu výpovědí o dané problematice.

Z hlediska tematické struktury a složení nejčastějších autorů výpovědí se ostatním relacím jako specifický vymezoval Večerník z Čech, v jehož rámci se stali nejčastějšími mluvčími občané brdských obcí vyjadřující svůj nesouhlas s projektem, na druhé příčce se v rámci daného pořadu umístil M. Topolánek, na třetí zástupci iniciativy Ne základnám, na čtvrté J. Řihák, na páté J. Neoral. Večerník z Čech jako jediný ze sledovaných pořadů nereferoval nejčastěji o jednání mezi vládami ČR a USA. Relace se naopak zaměřila na reference o konkrétní lokalitě pro možné umístění základny, možnost schvalování příslušných smluv v referendu, finanční kompenzace obcím v Brdech a vládní kampaň o radaru v souvislosti s návštěvou politiků v regionu.

Marek Síbrt


Media Tenor je původně hlavním projektem občanského sdružení InnoVatio, které bylo založeno v roce 1985 ve Švýcarsku. Dnes je Media Tenor přední světovou asociací zabývající se obsahovou analýzou mediálních sdělení. V rámci mezinárodní sítě kanceláří v ČR, Německu, USA, Velké Británií, Švýcarsku, Rusku, Namibii a JAR jsou detailně analyzována média prakticky z celého světa.

V roce 1996 byl v České republice zahájen unikátní projekt kontinuální obsahové analýzy klíčových médií, v němž Media Tenor na exkluzivních datech analyzuje, jakými způsoby česká i zahraniční média informují o vybraných tématech, organizacích a osobách. V rámci asociace je Media Tenor ČR zodpovědný především za metodologický a technologický vývoj v oblasti analýzy elektronického zpravodajství a publicistiky.

http://www.mediatenor.cz/

                 
Obsah vydání       22. 5. 2008
22. 5. 2008 Jan Bednář má problémy s játry
22. 5. 2008 Obavy z nedostatku ropy zvedly cenu barelu nad 135 dolarů
22. 5. 2008 Přednostní ochrana Česka výměnou za radar? Stanislav  Kaucký
22. 5. 2008 MediaTenor: Téma výstavby radarové základny v Brdech bylo ve zpravodajství ČT z hlediska zastoupení politických subjektů prezentováno vyváženě Marek  Síbrt
22. 5. 2008 Analýza vypadá profesionálně, má však chyby Stanislav  Blaha
22. 5. 2008 Problém Media Tenoru: co je to neutralita Štěpán  Kotrba
22. 5. 2008 Americké krize - fámy a pravdy Petr  Baubín
22. 5. 2008 Trhy je nutno regulovat. Hospodářská recese potrvá dlouho
22. 5. 2008 Poutní místo U hladovkářů Štěpán  Kotrba
22. 5. 2008 Bývalý Let Kunovice v ruském vlastnictví
22. 5. 2008 Takhle se nechová demokratická vláda, takhle se chovají diktátoři
22. 5. 2008 Je podvracení Iránu v arabském a evropském zájmu? Patrick  Seale
22. 5. 2008 Dálkově ovládaný holub
22. 5. 2008 Jak Bushův dědeček pomáhal Hitlerovi k moci
22. 5. 2008 Udržitelný rozvoj - potraviny místo zbraní
22. 5. 2008 Vysoká cena ropy přiměla American Airlines, aby z provozu vyřadili 75 letadel
22. 5. 2008 Pákistán podepsal dohodu s Talibanem
22. 5. 2008 Haiku Kateřina  Rudčenková
21. 5. 2008 Antiekonomie, cíle ekonomické a mimoekonomické Ladislav  Žák
22. 5. 2008 Sudetendeutsche Organisationen 1945 --1955
22. 5. 2008 Dětem padlým v zemětřesení v S'-čchuanu
21. 5. 2008 ČT zve k debatě o americkém radaru v Brdech v neděli 25. května 2008.
22. 5. 2008 Jaroslav Vejvoda: Pomsta pozdních partyzánů a jiné poválečné tragédie Karla  Ladwigová
22. 5. 2008 Vláda nemohla uznání Kosova lépe načasovat
22. 5. 2008 Protestuji proti uznání Kosova Václav  Hála
22. 5. 2008 Zbavte se posedlosti Paroubkem a ČSSD Jaroslav  Polák
21. 5. 2008 Premiér by neměl ustupovat výhrůžkám Mostecké uhelné
21. 5. 2008 DJ Milan vs Milouš: Miliony berou!
21. 5. 2008 Potravinová krize: Optimismus není na místě Petr  Tuček
21. 5. 2008 Jak ovládnout 220 miliard Kč v českém zdravotnictví
21. 5. 2008 ČLK: Lze ovládnout 220 miliard Kč v českém zdravotnictví? Michal  Sojka
21. 5. 2008 Agel - hra Monopoly aneb konec soukromých lékařů Michal  Sojka
21. 5. 2008 Letecké odbory se chtějí stát součástí privatizace ČSA
20. 5. 2008 Podílel se Čestmír Císař v Plzni r. 1953 na komunistických nezákonnostech? František  Řezáč
20. 5. 2008 Svědectví Čestmíra Císaře o plzeňských antikomunistických demonstracích
21. 5. 2008 Ať žije stávka Boris  Cvek
21. 5. 2008 Wallerstein: Agenda levice pro příštích 25 let Štěpán  Steiger
21. 8. 2014 Proti zapomnění a manipulaci: O co šlo v roce 1968
21. 5. 2008 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1.-15. května 2008
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008