23. 5. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 5. 2008

Kosovo: Jak ho vidí BBC

Kosovo, chudé území, na němž žijí většinou etničtí Albánci, v únoru 2008 jednostranně vyhlásilo nezávislost na Srbsku. Existenci nezávislého Kosova okamžitě uznaly Spojené státy a nejvýznamnější členské země Evropské unie. Avšak Srbsko, za pomoci svého vlivného spojence Ruska, se zapřísáhlo, že zabrání tomu, aby Kosovo získalo křeslo v OSN.

Kosovo je scénou, kde se odehrávají už po staletí konflikty mezi jeho srbským a etnicky albánským obyvatelstvem.

Provincii spravovala Organizace spojených národů, poté, co v ní koncem devadesátých let došlo ke konfliktu, jehož zdrojem byly etnické rozbroje a útlak. K smíření mezi většinou obyvatelstva, etnickými Albánci, většina z nichž podporuje nezávislost, a srbskou menšinou nedošlo.

Kosovo, které nemá přístup k moři, je jedním z nejchudších evropských území. Více než polovina jeho obyvatelstva žije v chudobě. I když jsou v Kosovu bohaté přírodní zdroje, hlavním zdrojem hospodářské činnosti je zemědělství.

Etnických Albánců žije v Kosovu asi 2 miliony - je to asi 90 procent veškerého tamějšího obyvatelstva. Na území Kosova nadále zůstává po poválečném exodu Nealbánců asi 100 000 Srbů. Srbská menšina žije v samostatných oblastech, na něž dohlíží mírové sboryu NATO. Mezinárodní diplomaté vyjádřili znepokojení nad pomalým pokrokem ohledně jejich práv.

Historie

Slovanské a albánské národy koexistovaly v Kosovu od osmého století. Region byl do poloviny čtrnáctého století centrem srbské říše a Srbové považují Kosovo za kolébku svého státu.

Během staletí se etnická rovnováha přesunula ve prospěch Albánců. Kosovo představuje srbský zlatý věk, vyjádřený v epické poezii.

Porážka Srbska v Bitvě o Kosovo r. 1389 vedla k staletím nadvlády muslimské osmanské říše. Srbsko získalo kontrolu nad Kosovem r. 1913 a provincie byla začleněna do jugoslávské federace.

Cesta k autonomii

Srbští a etničtí Albánci soutěžili o vládu nad regionem po celé dvacáté století. V šedesátých letech polevil srbský útlak Kosova a Bělehrad praktikoval vůči tomuto regionu snášenlivější politiku. Do kosovské i jugoslávské vlády se tehdy dostali etničtí Albánci.

Jugoslávská ústava z r. 1974 poskytla Kosovu statut autonomní provincie a po smrti jugoslávského prezidenta Tita zesílil v osmdesátých letech tlak na nezávislost.

Avšak hněvu Srbů nad kosovským vlivem v jugoslávské federaci využil její budoucí šéf Slobodan Miloševič. Poté, co se MIloševič stal r. 1989 jugoslávským prezidentem, zbavil Kosovo jeho autonomie.

Pasivnímu hnutí odporu v devadesátých letech se nepodařilo získat nezávislost, ani obnovit autonomii, i když vedoucí představitelé etnických Albánců v roce 1991 vyhlásili jednostranně nezávislost Kosova.

V polovině devadesátých let zintenzivnilo albánské partyzánské hnutí, Kosovská osvobozenecká armáda, své útoky na srbské cíle. Útoky vyvolaly rozsáhlou, a brutální, jugoslávskou vojenskou odplatu.

Válka

To, že Slobodan Miloševič odmítl mezinárodně vyjednanou dohodu k ukončení krize a pronásledování kosovských Albánců vedlo k zahájení leteckých úděrů NATO v březnu 1999 proti cílům v Kosovu a v Srbsku.

Mezitím zahájily srbské jednotky kampaň etnického očišťování proti kosovským Albáncům. Statisíce osob uprchly do Albánie, do Makedonie a do Černé hory. V konfliktu zahynuly tisíce lidí.

Srbské jednotky byly vyhnány v létě 1999 a OSN převzalo správu provincie.

Političtí představitelé

Prezident: Fatmir Sejdiu

Fatmira Sejdiu zvolil parlament v únoru 2006. Šéf největší kosovské strany, Demokratické ligy Kosova, byl jediným kandidátem.

Sejdie byl těsným spojencem bývalého prezidenta Ibrahima Rugovy, který zemřel na rakovinu pouhých několik dní před zahájením rozhovorů zprostředkovaných OSN, v únoru 2006 o budoucím statutu Kosova.

Ibrahim Rugova měl přezdívku "Gándhí z Balkánu". Vedl v devadesátých letech kampaň pasivní rezistence etnických Albánců proti srbské vládě. Dvakrát byl v neoficiálních volbách zvolen prezidentem a v roce 2002 zvítězil v oficiálních prezidentských volbách.

I prezidenyt Sejdiu podporuje nezávislost pro Kosovo.

Narodil se nedaleko města Podujevo v severním Kosovu. Vystudoval právo ve Francii a v USA a mluví dobře anglicky i francouzsky.

Premiér: Hashim Thaci

Hashim Thaci je veterán úsilí etnických Albánců odtrhnout se od Srbska.

Začal agitovat pro věc kosovských Albánců, když byl ještě teenager, a poprvé se dostal do popředí jako politický šéf Kosovské osvobozenecké armády, partyzánského seskupení, které bojovalo koncem devadesátých let proti srbským jednotkám.

Stal se známým mimo Kosovo, když se stalo členem vyjednavačského týmu kosovských Albánců na mezinárodní koferenci v Rambouillet ve Francii začátkem roku 1999.

Na rozhovorech udělal tak velký dojem, že se mu podařilo odsunout stranou známého šéfa kosovských Albánců Ibrahima Rugovu, který byl více pro pasivní rezistenci vůči Srbsku - a byl jmenován šéfem vyjednavačského týmu kosovských Albánců.

Poté, co se rozhovory rozložily a NATO zahájilo svou válku proti Srbsku, v jejímž důsledku se Kosovo stalo protektorátem OSN, Rugova prosadil v provincii svou autoritu a oficiálně se stal r. 2002 prezidentem.

Mezitím prošel Thaci postupným procesem proměny z ohnivého levicového partyzánského radikála v uznávaného politika. Z Kosovské osvobozenecké armády vznikla jeho Demokratická strana Kosova, která nakonec zvítězila v prosinci 2007 ve volbách.

Někteří analytikové zastávají názor, že to, že Thaci musel léta čekat na to, než se mu podaří stát se premiérem, mu umožnilo získat zkušenosti z politické sféry a stal se tak z něho jeden z nejumírněnějších politiků v provincii.

Poté, co byl Thaci zvolen premiérem, pokusil se navázat styky se zmenšující se srbskou menšinou v Kosovu. Hovořil srbsky a apeloval na Srby, aby považovali Kosovo za svůj domov.

Hasim Thaci se narodil r. 1968 v regionu Drenica, hlavní oblastí, kde se soustřeďoval odpor etnických Albánců vůči Srbsku.

V letech 1989-1991 byl studentským aktivistou a posléze odešel do ilegality a stal se členem KLA, která byla vytvořena r. 1993. Tou dobou mu začali říkat "had", protože se úspěšně vyhýbal zajetí.

Je ženatý a má jednoho syna.

Sdělovací prostředky

Sdělovací prostředky v Kosovu odrážejí skutečnost, že drtivá většina obyvatelstva je albánská. Většina médií používá albánštinu.

Hlavním zdrojem zpravodajství je televize. Televize veřejné služby RTK je redakčně nezávislé vysílání. Vysílací licenci má v Kosovu asi 80-90 rozhlasových stanic.

Trh pro tisk je omezený: největší a nejdůvěryhodnější list je deník Koha Ditore. Některé deníky vydávají mutace pro kosovské Albánce, kteří žijí v západní Evropě.

Komise, podporovaná OSN, vypracovala novinářský kodex, aby se zabránilo vyvolávání nenávisti v médiích. Tento program podporují mezinárodní organizace.

Používání internetu je minimální. K internetu má většinou přístup jen anglicky mluvící elita v Prištině.

Podrobnosti v angličtině ZDE

                 
Obsah vydání       23. 5. 2008
25. 5. 2008 Moravec skoro vzorem nezaujatého žurnalisty Michal  Vimmer
25. 5. 2008 Debata? ... ne, opět fraška Petr  Furmánek
25. 5. 2008 Veřejnost si v Borovně nechala vnutit režii ČT
25. 5. 2008 Demonstrace
25. 5. 2008 Co tím asi pan šéfredaktor myslel?
25. 5. 2008 Nedůstojné žvanění hluchých Jan  Polívka
25. 5. 2008 Vzkaz Václavu Moravcovi
25. 5. 2008 Jen Ransdorf nepůsobil ani trapně, ani směšně
24. 5. 2008 Chtěli by nám ukrást poezii Boris  Cvek
25. 5. 2008 Expert: Invaze do Iráku způsobila, že se cena ropy ztrojnásobila
25. 5. 2008 Němci šokováni, že jsou všichni stejní
25. 5. 2008 O protestním táboru na kótě 718 -- květen 2008 Jan  Burian, Ivan  Pavlov
25. 5. 2008 Akce Greenpeace popuzuje místní lidi
25. 5. 2008 Nová funkce Britských listů
24. 5. 2008 Univerzita bude nucena ukončit klinickou výuku na školách
24. 5. 2008 Vyjadřuji pochopení pro postoj Akademického senátu
24. 5. 2008 Konec výuky medicíny v Čechách? Marek  Radecki
24. 5. 2008 Lékaři vyzvali Jana Bednáře k ukončení hladovky, jeho stav je vážný
24. 5. 2008 Rusko a Čína odsoudily americký projekt raketové obrany
24. 5. 2008 Ještě že to není nic znepokojivého... Jan  Neoral
24. 5. 2008 Zelení: "Voni to móc dobře vědi jak se do vlády dostali a komu mají být zavázaný"
24. 5. 2008 "Nikdo nám nemůže zakázat přijít se se srbským velvyslancem osobně rozloučit"
25. 5. 2008 Nedůslednost Jan  Čulík
24. 5. 2008 Kosovo - krok, učiněný v rozporu s ústavním pořádkem ČR Vojtěch  Filip, Jiří  Maštálka
24. 5. 2008 Kosovo: Každý tvrdí to, co se mu hodí, jen česká vláda ne: Ta leze Američanům kamsi Jan  Čulík
24. 5. 2008 BBC Uznat, či neuznat Kosovo?
24. 5. 2008 Kosovo: Jak ho vidí BBC
24. 5. 2008 Otevřený dopis srbskému velvyslanci: Kosovo je Srbsko - navzdory české vládě národní zrady Štěpán  Kotrba
24. 5. 2008 Kosovo a co dál...?!? Ladislav  Žák
24. 5. 2008 Britský premiér izolován po drastické porážce v anglických doplňovacích volbách
24. 5. 2008 CVVM: S americkým radarem pořád nesouhlasí dvě třetiny občanů, ač se vláda snaží
23. 5. 2008 Bezmoc mocných? Andrew  Stroehlein
23. 5. 2008 Tak za prvé: Koncept lidských práv jako obušku byl nahrazen právy ropnými Štěpán  Kotrba
24. 5. 2008 Rozlišujme typy energie Andrew  Stroehlein
23. 5. 2008 Koncept lidských práv nemá nic společného s jeho mocenským zneužíváním Jan  Čulík
23. 5. 2008 Vysvětluji realitu, jak je uplatňována v praxi Štěpán  Kotrba
23. 5. 2008 Politika lidských práv? Karel  Dolejší
24. 5. 2008 Vivat všem naivkům a laikům Bohumil  Kartous
23. 5. 2008 Skeptik je poučený optimista
24. 5. 2008 Poučeným optimistům Jan  Čulík
24. 5. 2008 Učitelům poučených optimistů
24. 5. 2008 Podepsali jsme se pod krádež cizího území Ivo  Šebestík
23. 5. 2008 "Bezstarostná jízda" na hybridní pohon v nejen ropné krizi USA Jaroslav  Pour
23. 5. 2008 Manažer mrtvých sponzorů zaútočil na veřejnou službu Štěpán  Kotrba
23. 5. 2008 Může vám někdo prostřednictvím bankovních poplatků vytunelovat konto? Jan  Čulík
23. 5. 2008 Zahraniční platby: jak je to s poplatky, které převyšují zaslanou částku? Patrik  Nacher
23. 5. 2008 Kam se obrátit se stížnostmi na banky
24. 5. 2008 Devizové konto v Komerční bance
23. 5. 2008 Radar a Kosovo se zdvořilým nesouhlasem veřejnosti Milan  Daniel
23. 5. 2008 Proč zrušit ČT1 Bohumil  Kartous
23. 5. 2008 Šéf British Airways: Levné lety končí
23. 5. 2008 Už víte, že je na obzoru nová platba? Miloš  Dokulil
23. 5. 2008 Ropná krize se zhoršuje
23. 5. 2008 První kroky ruského prezidenta Medvědova v zahraniční politice
23. 5. 2008 O vědě Boris  Cvek
23. 5. 2008 Mimořádná šťastná náhoda, nebo výpočet rizikového případu - neboli O štěstí a neštěstí a o rozmýšlení neuvážlivě jednajících politiků Uwe  Ladwig
23. 5. 2008 Tato vláda se definitivně pohřbila
23. 5. 2008 Zimní haiku Kateřina  Rudčenková
23. 5. 2008 Nihil nisi rectum? Lubomír  Lédl
23. 5. 2008 Antisionismus je novou formou antisemitismu Daniel  Veselý
22. 5. 2008 Jan Bednář má problémy s játry
22. 5. 2008 Obavy z nedostatku ropy zvedly cenu barelu nad 135 dolarů
22. 5. 2008 Poutní místo U hladovkářů Štěpán  Kotrba
22. 5. 2008 Bývalý Let Kunovice v ruském vlastnictví
22. 5. 2008 Dětem padlým v zemětřesení v S'-čchuanu
22. 5. 2008 Udržitelný rozvoj - potraviny místo zbraní
22. 5. 2008 Je podvracení Iránu v arabském a evropském zájmu? Patrick  Seale
22. 5. 2008 Takhle se nechová demokratická vláda, takhle se chovají diktátoři
22. 5. 2008 MediaTenor: Téma výstavby radarové základny v Brdech bylo ve zpravodajství ČT z hlediska zastoupení politických subjektů prezentováno vyváženě Marek  Síbrt
22. 5. 2008 Problém Media Tenoru: co je to neutralita Štěpán  Kotrba
22. 5. 2008 Analýza vypadá profesionálně, má však chyby Stanislav  Blaha
22. 5. 2008 Přednostní ochrana Česka výměnou za radar? Stanislav  Kaucký
22. 5. 2008 Americké krize - fámy a pravdy Petr  Baubín
22. 5. 2008 Jak Bushův dědeček pomáhal Hitlerovi k moci
22. 5. 2008 Jaroslav Vejvoda: Pomsta pozdních partyzánů a jiné poválečné tragédie Karla  Ladwigová
22. 5. 2008 Trhy je nutno regulovat. Hospodářská recese potrvá dlouho
21. 5. 2008 Jak ovládnout 220 miliard Kč v českém zdravotnictví
21. 5. 2008 ČLK: Lze ovládnout 220 miliard Kč v českém zdravotnictví? Michal  Sojka
21. 5. 2008 Agel - hra Monopoly aneb konec soukromých lékařů Michal  Sojka
21. 8. 2014 Proti zapomnění a manipulaci: O co šlo v roce 1968
23. 5. 2008 Aukce ukončena -- dalších 50 tisíc pro gorily
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008