23. 5. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 5. 2008

Bezmoc mocných?

Jak ČR a EU ustupují diktátorům

Každý diktátor, který se obává západního odsouzení svých činů, by se mohl hodně poučit od uzbeckého prezidenta Islama Karimova. Tomuto taškentskému gangsterovi se právě podařilo, za pomoci Berlína, přimět EU, aby sankce uvalené na jeho režim byly zrušeny.

Před třemi lety souhlasila Evropská unie, že na Uzbekistán uvalí zbrojní embargo a nebude udělovat vstupní víza vysokým činitelům uzbeckého režimu, kteří se podíleli na brutálním útoku proti demonstrantům v městě Andižan ve východní části země. Nikdo přesně neví, kolik mužů, žen a děti bylo usmrceno 13. května 2005, když začaly bezpečnostní jednotky střílet ostrou municí do davu. Úřady nepovolily nezávislé vyšetřování. Avšak podle konzervativních odhadů toho dne zemřelo asi 750 lidí.

Povolení nezávislého vyšetření této události bylo jednou z klíčových podmínek, jejichž splnění Evropská unie požadovala, mají-li být zrušeny její sankce, uvalené na Uzbekistán v reakci na masové vraždění a mučení, násilně vynucovaná přiznání a následné monstrprocesy. Případ Uzbekistánu byl jedním z mála, kdy vyvinula Evropská unie mezinárodní iniciativu v důležité zahraničněpolitické otázce. Spojené státy nikdy žádné sankce proti Uzbekistánu nezavedly.

Je smutné, že Evropská unie rychle ztratila nervy. Koncem dubna suspendovala Evropská unie své sankce proti Uzbekistánu už podruhé na půl roku. V říjnu mají tyto sankce vypršet a v podstatě jsou už nyní zrušeny. Přirozeně, Evropské unii se nepodařilo vyslat do Andižanu své nezávislé vyšetřovatele, a nebyly splněny ani žádné jiné požadavky, vznesené r. 2005. Namísto toho ministři zahraničí EU ospravedlnili to, co udělali, tvrzením, že prý Uzbekistán učinil v oblasti lidských práv pokrok. Toto tvrzení bylo učiněno na základě nepředstavitelně minimalistických "důkazů".

Taškent, uvedli ministři EU, zrušil trest smrti a přijal mezinárodní normy zakazující dětskou práci. To byly však jen papírové sliby - neexistují dosud žádné důkazy, že tato opatření byla skutečně přijata v praxi. Počkejme na podzim, kdy režim bezpochyby znovu zahájí svou každoroční kampaň nucené dětské práce. Desetitisíce dětí jsou vždy na podzim nuceny opustit školy a dlouhé měsíce sklízet bavlnu, která přináší režimu zisky 1 miliardy ročně, avšak těm dětěm nic - určitě ne vzdělávání.

Zahraniční ministři EU také pochválili Taškent za to, že propustil hrstku aktivistů za lidská práva, přestože tisíce vězňů svědomí zůstávají za mřížemi.

Čelní diplomati EU se také velmi radovali, že Taškent souhlasil s "dialogem o lidských právech" mezi EU a Uzbekistánem - prý uspořádá "seminář o demokratizaci médií". Jsem jedním z 15 lidí, které Evropská unie pozvala na toto setkání a rád bych přivítal možnost požadovat v Taškentu o svobodu projevu, což je něco, co si mí uzbečtí kolegové nesmějí dovolit.

Avšak, obávám se, že takový seminář skoro ničeho nedosáhne. Navrhnout diskusi o demokratizaci médií v zemi, která nikdy neměla nezávislé sdělovací prostředky, kde tvrdě vládně všudypřítomná cenzura a četní novináři jsou ve vězení nebo v exilu, je vrcholně neefektinví rétorícké gesto. Ale ten seminář se pravděpodobně stejně nebude konat. Totiž jakmile Evropská unie suspendovala své sankce, Taškent - překvapení! odmítl potvrdit datum semináře, které předtím schválil. Seminář byl nyní odložen na neurčito.

Pokud si nějaká členská země EU zaslouží "pochvalu" za toto zahraničněpolitické selhání, je to Německo. Od samého začátku usilovalo Německo o nezavedení sankcí a pak vyvinulo velký tlak na jejich oslabení. Jednalo s rozhodností a efektivností, jakou by mohl závidět každý placený lobbista, jakého by si Taškent kdy mohl najmout.

Zdá se to být podivný politický přístup pro zemi, jíž její zkušenost s dvěma diktaturami ve dvacátém století dává větší povinnost než jiným stavět se proti autoritářským režimům. Avšak Německo bylo ochotno zaprodat své hodnoty a hodnoty Evropské unie ze dvou pošetilých důvodů. Prvním je, že Berlín má, jak se zdá, nerealistickou naději, že uzbecký zemní plyn by se mohl státu skutečným příspěvkem k diverzifikaci energetických zdrojů pro Evropu. Avšak rezervy zemního plynu v Uzbekistánu jsou daleko menší, než co Taškent předstírá. A kromě toho, doprava zemního plynu do Evropy by byla velmi nákladná, a také riskantní, vzhledem k tomu, jak nestabilní země to je.

A proto ani navrhovaný plynovod Nabucco, který má spojit Evropu s Ázerbajdžánem a jednoho dne snad svou druhou linií až do střední Asie - nemá dopravovat podle odborníků z tohoto průmyslového odvětví žádný plyn z Uzbekistánu. Uzbekistán stejně vyváží svůj plyn prostřednictvím Gazpromu.

Druhým důvodem je vojenská základna, kterou má Německo v uzbeckém městě Termez, kterou používá pro své operace v Afghánistánu. Od letošního roku smějí Termez používat i jiní členové NATO.

Avšak vojenský význam základny přece nemůže ospravedlnit podporu Německa pro autoritářský režim. Násilí, jemuž Taškent vystavuje vlastní obyvatelstvo, jen ochromuje regionální stabilitu, kterou mise NATO má podporovat.

Zahraniční politika EU tak nyní vypadá idiotsky: Nejprve Evropská unie zaujala zásadní postoj a za pouhé dva roky se ho vzdala. Ostuda je ještě tím větší, že sankce proti Uzbekistánu Evropská unie suspendovala nedlouho před výročím masakru.

Samozřejmě, Německu by to neprošlo, kdyby s jeho úsilím nesouhlasily jiné členské země EU jako Česká republika. Rozhodnutí 27 ministrů zahraničí musí být v těchto věcech jednohlasné. V Bruselu je Česká republika občas považována za relativně silného stoupence lidských práv při vytváření evropské zahraniční politiky.

V tomto konkrétním případě podporovala Česká republika silně - spolu s Velkou Británii, Holandskem, Dánskem a Švédskem - zavedení sankcí EU proti Uzbekistánu. Ale v letech 2005 - 2008 se něco stalo: Buď se Praha rozhodla jinak, ztratila svou rozhodnost anebo prostě podlehla nátlaku z Německa.

Manévry Berlína ve prospěch Karimovova režimu a ochota ostatních členských zemí EU to tolerovat Evropskou unii silně zdiskreditovaly. Signál, který toto chování vysílá jiným autoritářským vládcům, ať už v Bělorusku, v Barmě nebo v Zimbabwe, je příliš jasný: Podmínky, jejichž plnění od vás vyžaduje Evropská unie, mají-li být zrušeny sankce, plnit nemusíte. Stačí prostě počkat. Evropská unie se dříve nebo později vzdá. Je to opravdu měkká moc.

Andrew Stroehlein je ředitelem pro média a informace v organizaci International Crisis Group. Pracoval na školicích programech pro novináře v Uzbekistánu. Původní vetze tohoto článku vyšla dne 20. května 2008 v deníku Wall Street Journal, anglická verze ZDE. Pro Britské listy autor článek doplnil dodatečnými informacemi.

                 
Obsah vydání       23. 5. 2008
25. 5. 2008 Moravec skoro vzorem nezaujatého žurnalisty Michal  Vimmer
25. 5. 2008 Debata? ... ne, opět fraška Petr  Furmánek
25. 5. 2008 Veřejnost si v Borovně nechala vnutit režii ČT
25. 5. 2008 Demonstrace
25. 5. 2008 Co tím asi pan šéfredaktor myslel?
25. 5. 2008 Nedůstojné žvanění hluchých Jan  Polívka
25. 5. 2008 Vzkaz Václavu Moravcovi
25. 5. 2008 Jen Ransdorf nepůsobil ani trapně, ani směšně
24. 5. 2008 Chtěli by nám ukrást poezii Boris  Cvek
25. 5. 2008 Expert: Invaze do Iráku způsobila, že se cena ropy ztrojnásobila
25. 5. 2008 Němci šokováni, že jsou všichni stejní
25. 5. 2008 O protestním táboru na kótě 718 -- květen 2008 Jan  Burian, Ivan  Pavlov
25. 5. 2008 Akce Greenpeace popuzuje místní lidi
25. 5. 2008 Nová funkce Britských listů
24. 5. 2008 Univerzita bude nucena ukončit klinickou výuku na školách
24. 5. 2008 Vyjadřuji pochopení pro postoj Akademického senátu
24. 5. 2008 Konec výuky medicíny v Čechách? Marek  Radecki
24. 5. 2008 Lékaři vyzvali Jana Bednáře k ukončení hladovky, jeho stav je vážný
24. 5. 2008 Rusko a Čína odsoudily americký projekt raketové obrany
24. 5. 2008 Ještě že to není nic znepokojivého... Jan  Neoral
24. 5. 2008 Zelení: "Voni to móc dobře vědi jak se do vlády dostali a komu mají být zavázaný"
24. 5. 2008 "Nikdo nám nemůže zakázat přijít se se srbským velvyslancem osobně rozloučit"
25. 5. 2008 Nedůslednost Jan  Čulík
24. 5. 2008 Kosovo - krok, učiněný v rozporu s ústavním pořádkem ČR Vojtěch  Filip, Jiří  Maštálka
24. 5. 2008 Kosovo: Každý tvrdí to, co se mu hodí, jen česká vláda ne: Ta leze Američanům kamsi Jan  Čulík
24. 5. 2008 BBC Uznat, či neuznat Kosovo?
24. 5. 2008 Kosovo: Jak ho vidí BBC
24. 5. 2008 Otevřený dopis srbskému velvyslanci: Kosovo je Srbsko - navzdory české vládě národní zrady Štěpán  Kotrba
24. 5. 2008 Kosovo a co dál...?!? Ladislav  Žák
24. 5. 2008 Britský premiér izolován po drastické porážce v anglických doplňovacích volbách
24. 5. 2008 CVVM: S americkým radarem pořád nesouhlasí dvě třetiny občanů, ač se vláda snaží
23. 5. 2008 Bezmoc mocných? Andrew  Stroehlein
23. 5. 2008 Tak za prvé: Koncept lidských práv jako obušku byl nahrazen právy ropnými Štěpán  Kotrba
24. 5. 2008 Rozlišujme typy energie Andrew  Stroehlein
23. 5. 2008 Koncept lidských práv nemá nic společného s jeho mocenským zneužíváním Jan  Čulík
23. 5. 2008 Vysvětluji realitu, jak je uplatňována v praxi Štěpán  Kotrba
23. 5. 2008 Politika lidských práv? Karel  Dolejší
24. 5. 2008 Vivat všem naivkům a laikům Bohumil  Kartous
23. 5. 2008 Skeptik je poučený optimista
24. 5. 2008 Poučeným optimistům Jan  Čulík
24. 5. 2008 Učitelům poučených optimistů
24. 5. 2008 Podepsali jsme se pod krádež cizího území Ivo  Šebestík
23. 5. 2008 "Bezstarostná jízda" na hybridní pohon v nejen ropné krizi USA Jaroslav  Pour
23. 5. 2008 Manažer mrtvých sponzorů zaútočil na veřejnou službu Štěpán  Kotrba
23. 5. 2008 Může vám někdo prostřednictvím bankovních poplatků vytunelovat konto? Jan  Čulík
23. 5. 2008 Zahraniční platby: jak je to s poplatky, které převyšují zaslanou částku? Patrik  Nacher
23. 5. 2008 Kam se obrátit se stížnostmi na banky
24. 5. 2008 Devizové konto v Komerční bance
23. 5. 2008 Radar a Kosovo se zdvořilým nesouhlasem veřejnosti Milan  Daniel
23. 5. 2008 Proč zrušit ČT1 Bohumil  Kartous
23. 5. 2008 Šéf British Airways: Levné lety končí
23. 5. 2008 Už víte, že je na obzoru nová platba? Miloš  Dokulil
23. 5. 2008 Ropná krize se zhoršuje
23. 5. 2008 První kroky ruského prezidenta Medvědova v zahraniční politice
23. 5. 2008 O vědě Boris  Cvek
23. 5. 2008 Mimořádná šťastná náhoda, nebo výpočet rizikového případu - neboli O štěstí a neštěstí a o rozmýšlení neuvážlivě jednajících politiků Uwe  Ladwig
23. 5. 2008 Tato vláda se definitivně pohřbila
23. 5. 2008 Zimní haiku Kateřina  Rudčenková
23. 5. 2008 Nihil nisi rectum? Lubomír  Lédl
23. 5. 2008 Antisionismus je novou formou antisemitismu Daniel  Veselý
22. 5. 2008 Jan Bednář má problémy s játry
22. 5. 2008 Obavy z nedostatku ropy zvedly cenu barelu nad 135 dolarů
22. 5. 2008 Poutní místo U hladovkářů Štěpán  Kotrba
22. 5. 2008 Bývalý Let Kunovice v ruském vlastnictví
22. 5. 2008 Dětem padlým v zemětřesení v S'-čchuanu
22. 5. 2008 Udržitelný rozvoj - potraviny místo zbraní
22. 5. 2008 Je podvracení Iránu v arabském a evropském zájmu? Patrick  Seale
22. 5. 2008 Takhle se nechová demokratická vláda, takhle se chovají diktátoři
22. 5. 2008 MediaTenor: Téma výstavby radarové základny v Brdech bylo ve zpravodajství ČT z hlediska zastoupení politických subjektů prezentováno vyváženě Marek  Síbrt
22. 5. 2008 Problém Media Tenoru: co je to neutralita Štěpán  Kotrba
22. 5. 2008 Analýza vypadá profesionálně, má však chyby Stanislav  Blaha
22. 5. 2008 Přednostní ochrana Česka výměnou za radar? Stanislav  Kaucký
22. 5. 2008 Americké krize - fámy a pravdy Petr  Baubín
22. 5. 2008 Jak Bushův dědeček pomáhal Hitlerovi k moci
22. 5. 2008 Jaroslav Vejvoda: Pomsta pozdních partyzánů a jiné poválečné tragédie Karla  Ladwigová
22. 5. 2008 Trhy je nutno regulovat. Hospodářská recese potrvá dlouho
21. 5. 2008 Jak ovládnout 220 miliard Kč v českém zdravotnictví
21. 5. 2008 ČLK: Lze ovládnout 220 miliard Kč v českém zdravotnictví? Michal  Sojka
21. 5. 2008 Agel - hra Monopoly aneb konec soukromých lékařů Michal  Sojka
21. 8. 2014 Proti zapomnění a manipulaci: O co šlo v roce 1968
23. 5. 2008 Aukce ukončena -- dalších 50 tisíc pro gorily
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008