23. 5. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 5. 2008

Antisionismus je novou formou antisemitismu

K tomuto závěru dospěl ve svém článku Alexander Tomský. Jeho článek je jedním z mnoha, které postrádají faktickou dokumentaci, citace či parafráze různých zdrojů, a vykazují se floskulemi a neznalostí klíčových skutečností. V podobném duchu na blogu aktuálně.cz na téma Izrael/Palestina čaruje arabistka (sic!) a členka Evropského parlamentu Jana Hybášková. Zatím článek profesora Václava Hořejšího na témže blogu je vyváženou a střízlivou prací, podepřenou např. citací Uri Avneryho, bývalého člena izraelského Knessetu. Pan Hořejší je v diskusi pod svým článkem opakovaně označován za antisemitu, ačkoliv v textu otevřeně s osobnostmi židovského původu sympatizuje. 60. výročí vzniku státu Izrael rodí na české intelektuální a mediální scéně nový cejch ideových protivníků, tedy těch, kteří se "dopouštějí" kritiky izraelské vlády.

Pan Tomský píše, že se "světem šíří nová vlna antisionistické, ve svých důsledcích neméně hrozivé, nenávisti vůči Židům. Vyvolalo ji v život úsilí vytvořit židovský národ, respektive izraelsko-arabský konflikt." Úsilí vytvořit národ pro snad nejperzekuovanější etnikum všech dob má však své kořeny ve staré dobré Evropě, kde byli Židé po dlouhá staletí separováni od křesťanské populace, podrobováni periodickým pogromům, dokonce i jedné křížové výpravě, a tyto represe kulminovaly koncem 19. století v souvislosti s tzv. Dreyfussovou aférou, u nás hilsneriádou. Trvalá represe židovských obyvatel vyvrcholila asi tím největším barbarstvím, jaké lidské dějiny poznaly - Holocaustem.

Sionismus chápu jako přirozenou reakci na útlak většinové společnosti a jako snahu vytvořit stát všech Židů v biblické domovině. Jak ovšem v několika svých pracích dokazuje palestinský historik Walid Khalidi a americký historik Rashid Khalidi, sionistický projekt od počátku počítal s exkluzivně "prázdnou" zemí, v níž je třeba vytvořit židovskou vlast a kde pro domorodce není místo. Během období britského mandátu v Palestině byli, až na nezanedbatelné výjimky, židovští přistěhovalci Brity favorizováni při osidlování před domácí populací, jak v publikaci The Iron Cage (Železná klec) na základě studia dobových dokumentů dokazuje Rashid Khalidi. Domorodá populace a okolní arabské státy považovaly spolupráci britských správců a židovských osadníků za další projekt kolonialismu.

Zdroj: ZDE ZDE

Pan Tomský, jako celá řada lidí, by si měl uvědomit základní skutečnost. Palestinci a arabské státy mají se vznikem sionismu pramálo co dočinění a už vůbec ne s dlouhodobým útlakem židovské populace v Evropě. A také -- sionismus byl od počátku ve velkém rozporu s tradičním učením judaismu, který důrazně brojil proti ustanovení Židovského státu v Palestině.

Autor článku se pouští do "humanitních fakult západních univerzit, které jsou ovlivněny marxismem" s tím, že nenávist vůči Židům doprovázejí "opatrnou, často akademickou rétorikou". Nechávám bez poznámek. Tomský pokračuje: "..v židovském národě také po tisíciletí pronásledování trpí někteří labilní jedinci chorobnou nenávistí, kterou zdůrazňují své židovství (Marx, Chomsky ...).

Nemyslím, že by Marx nebo Chomsky sebe nenáviděli, spíš jde u nich o kritiku židovských elit, disponujících mocí, již zneužívají na úkor značného množství populace. Ale to se týká i jiných elit -- ropné lobby, zbrojařské lobby, křesťanských fundamentalistů, ocelářské lobby atd. Co se týče Chomského a jeho kritiky izraelské vlády , všechny rasistické a xenofobní teorie nekompromisně zavrhuje -- antisemitismus, islamofobii atd. Profesor Norman Finkelstein, syn matky, jež přežila povstání ve varšavském ghettu i vyhlazovací tábor Majdanek, a otce, který přežil povstání ve varšavském ghettu a Osvětim, byl odejit z De Paul univerzity kvůli svému kritickému postoji vůči izraelské politice. Akademický džihád proti němu vedl profesor práva Alan Dershowitz, jenž nedávno veřejně obhajoval mučení podezřelých z terorismu. Na Finkelsteinovu obranu se postavili takové osobnosti jako izraelský historik Avi Schlaim, Noam Chomsky a také profesor Raul Hilberg, který utekl před Hitlerem a založil v USA instituci pro studium Holocaustu. Profesor Hilberg prohlásil o Finkelsteinově publikaci Holocaust Industry, jež pojednává o zneužívání obětí Holocaustu ve prospěch izraelské agendy, následující: "Když jsem tuto knihu četl, byl jsem teprve v půli vlastního výzkumu a došel k závěru, že je autor na správné cestě." Jsou tyto osobnosti rovněž "labilními jedinci s chorobnou nenávistí vůči svému židovství"?

Zdroj: ZDE ZDE ZDE

Pan Tomský dále uvádí: " Antisionisty poznáte podle toho, že jim chybí kritika arabských nepřátel, kteří dávno mohli získat výměnou za uznání a mír území, kdysi anektované Jordánskem (1948) a posléze Izraelem (1967), a kteří mohli dohodou získat svůj stát (Camp David)." Zde autor buďto účelově mlží nebo nezná fakta. Rezoluce RB OSN č. 242 požaduje, aby se Izrael stáhl za území dobytá během šestidenní války v červnu 1967 a slib arabských států dodržovat mír a stabilitu v oblasti. Tato rezoluce byla v roce 1976 přijata většinou států OSN. Proti se vyslovil pouze Izrael se Spojenými státy. Od té doby oba státy implementaci této rezoluce pravidelně odmítají. Bývalá politická analytička CIA Kathleen Christison tvrdí, že po dlouhá léta americké vlády požadovaly, aby OOP formálně akceptovala tuto rezoluci a uznala nejen existenci Izraele, ale i jeho právo na existenci. V roce 1988 OOP veřejně deklarovala, že je ochotna tento požadavek přijmout v případě, že bude vytvořen palestinský stát na 22% území historické Palestiny -- v Gaze a na Západním břehu s otevřeným Jeruzalémem. Palestinci si tedy nárokovali pouze pětinu z historického území Palestiny. Palestinští předáci byli poté vzati na milost a přizváni k "mírovým vyjednáváním" o tři roky později v Madridu. Vynikající žurnalista Johnatan Cook, žijící trvale v izraelském Nazaretu, k vyjednávání v Camp Davidu v roce 2000 poznamenává: " Barakovu (tehdejší izraelský premiér - pozn. autora) "velkorysou nabídku" ohledně ustanovení palestinského státu Jásir Arafat odmítl. Nabídku ale provázely jisté podmínky ze strany Izraele: 1. 80% ilegálních osadníků zůstane na Západním břehu; jinými slovy -- Izrael by zde anektoval pětinu úrodné půdy. 2. Podél údolí Jordánu na Západním břehu vytvoří izraelská armáda "bezpečnostní zónu". To by výrazně narušilo suverenitu palestinského státu, nehledě na to, že Izraelem zabrané údolí Jordánu představuje jednu z nejúrodnějších částí Západního břehu. 3. Ve Východním Jeruzalémě, kulturním a ekonomickém centru Palestinců, si Izrael nárokuje masivní teritoriální ústupky ve shodě s jeho ilegální anexí v roce 1967. Netřeba dalších analýz. Část Barakovy nabídky byla otištěna na stránkách listu Haaretz.

Zdroj: ZDE ZDE

Pan Tomský pokračuje: "Zvláštní, že tito lidé nepranýřují otevřeně genocidní záměry Hizballáhu a Hamasu, ani jeden z největších zločinů lidstva -- vysílání sebevražedných atentátníků". Nejsem si vědom toho, že by výše jmenovaní opěvovali teroristické činy Hizballáhu a Hamasu. Snad nikdo soudný nemůže tyto zločiny schvalovat. Pro mne symbolizují sebevražedné atentáty krutost izraelské okupace palestinských teritorií a možná nejtragičtější aspekt konfliktu, který ubližuje oběma stranám.

Autor svůj text uzavírá slovy: "Každý prostý, slušný člověk chápe, že tváří v tvář latentnímu antisemitismu naší civilizace, je každá úvaha o neexistenci reálně existujícího národa či dokonce démonizace sionismu nic než výzvou temným silám a skrytou předzvěstí příští genocidy." Právo Židů na vlastní stát není plošně zpochybňováno, naopak uznáno většinou států OSN včetně států arabských. Opět nechápu, jak souvisí židovství se státem Izrael a jeho vládou. Proč máme tajit, že izraelská lobby a vláda představovala zásadní sílu, která prosadila ilegální invazi do Iráku a nyní sveřepě trvá na útoku proti Íránu? Máme mlčet o skutečnosti, že izraelská vláda dodávkami zbraní podporovala v 70. a 80. letech genocidní režimy v Guatemale, Argentině a režim apartheidu v Jihoafrické republice? Nesmí se vědět, že izraelské korporace se podílejí na exploataci nerostného bohatství v Kongu za cenu nesmírného utrpení tamních obyvatel? Proč tedy pranýřujeme zločiny bolševismu a islámského fundamentalismu, když musíme mlčet o těch, jež má na svědomí izraelský stát a vláda?

Zdroj: ZDE ZDE

                 
Obsah vydání       23. 5. 2008
25. 5. 2008 Moravec skoro vzorem nezaujatého žurnalisty Michal  Vimmer
25. 5. 2008 Debata? ... ne, opět fraška Petr  Furmánek
25. 5. 2008 Veřejnost si v Borovně nechala vnutit režii ČT
25. 5. 2008 Demonstrace
25. 5. 2008 Co tím asi pan šéfredaktor myslel?
25. 5. 2008 Nedůstojné žvanění hluchých Jan  Polívka
25. 5. 2008 Vzkaz Václavu Moravcovi
25. 5. 2008 Jen Ransdorf nepůsobil ani trapně, ani směšně
24. 5. 2008 Chtěli by nám ukrást poezii Boris  Cvek
25. 5. 2008 Expert: Invaze do Iráku způsobila, že se cena ropy ztrojnásobila
25. 5. 2008 Němci šokováni, že jsou všichni stejní
25. 5. 2008 O protestním táboru na kótě 718 -- květen 2008 Jan  Burian, Ivan  Pavlov
25. 5. 2008 Akce Greenpeace popuzuje místní lidi
25. 5. 2008 Nová funkce Britských listů
24. 5. 2008 Univerzita bude nucena ukončit klinickou výuku na školách
24. 5. 2008 Vyjadřuji pochopení pro postoj Akademického senátu
24. 5. 2008 Konec výuky medicíny v Čechách? Marek  Radecki
24. 5. 2008 Lékaři vyzvali Jana Bednáře k ukončení hladovky, jeho stav je vážný
24. 5. 2008 Rusko a Čína odsoudily americký projekt raketové obrany
24. 5. 2008 Ještě že to není nic znepokojivého... Jan  Neoral
24. 5. 2008 Zelení: "Voni to móc dobře vědi jak se do vlády dostali a komu mají být zavázaný"
24. 5. 2008 "Nikdo nám nemůže zakázat přijít se se srbským velvyslancem osobně rozloučit"
25. 5. 2008 Nedůslednost Jan  Čulík
24. 5. 2008 Kosovo - krok, učiněný v rozporu s ústavním pořádkem ČR Vojtěch  Filip, Jiří  Maštálka
24. 5. 2008 Kosovo: Každý tvrdí to, co se mu hodí, jen česká vláda ne: Ta leze Američanům kamsi Jan  Čulík
24. 5. 2008 BBC Uznat, či neuznat Kosovo?
24. 5. 2008 Kosovo: Jak ho vidí BBC
24. 5. 2008 Otevřený dopis srbskému velvyslanci: Kosovo je Srbsko - navzdory české vládě národní zrady Štěpán  Kotrba
24. 5. 2008 Kosovo a co dál...?!? Ladislav  Žák
24. 5. 2008 Britský premiér izolován po drastické porážce v anglických doplňovacích volbách
24. 5. 2008 CVVM: S americkým radarem pořád nesouhlasí dvě třetiny občanů, ač se vláda snaží
23. 5. 2008 Bezmoc mocných? Andrew  Stroehlein
23. 5. 2008 Tak za prvé: Koncept lidských práv jako obušku byl nahrazen právy ropnými Štěpán  Kotrba
24. 5. 2008 Rozlišujme typy energie Andrew  Stroehlein
23. 5. 2008 Koncept lidských práv nemá nic společného s jeho mocenským zneužíváním Jan  Čulík
23. 5. 2008 Vysvětluji realitu, jak je uplatňována v praxi Štěpán  Kotrba
23. 5. 2008 Politika lidských práv? Karel  Dolejší
24. 5. 2008 Vivat všem naivkům a laikům Bohumil  Kartous
23. 5. 2008 Skeptik je poučený optimista
24. 5. 2008 Poučeným optimistům Jan  Čulík
24. 5. 2008 Učitelům poučených optimistů
24. 5. 2008 Podepsali jsme se pod krádež cizího území Ivo  Šebestík
23. 5. 2008 "Bezstarostná jízda" na hybridní pohon v nejen ropné krizi USA Jaroslav  Pour
23. 5. 2008 Manažer mrtvých sponzorů zaútočil na veřejnou službu Štěpán  Kotrba
23. 5. 2008 Může vám někdo prostřednictvím bankovních poplatků vytunelovat konto? Jan  Čulík
23. 5. 2008 Zahraniční platby: jak je to s poplatky, které převyšují zaslanou částku? Patrik  Nacher
23. 5. 2008 Kam se obrátit se stížnostmi na banky
24. 5. 2008 Devizové konto v Komerční bance
23. 5. 2008 Radar a Kosovo se zdvořilým nesouhlasem veřejnosti Milan  Daniel
23. 5. 2008 Proč zrušit ČT1 Bohumil  Kartous
23. 5. 2008 Šéf British Airways: Levné lety končí
23. 5. 2008 Už víte, že je na obzoru nová platba? Miloš  Dokulil
23. 5. 2008 Ropná krize se zhoršuje
23. 5. 2008 První kroky ruského prezidenta Medvědova v zahraniční politice
23. 5. 2008 O vědě Boris  Cvek
23. 5. 2008 Mimořádná šťastná náhoda, nebo výpočet rizikového případu - neboli O štěstí a neštěstí a o rozmýšlení neuvážlivě jednajících politiků Uwe  Ladwig
23. 5. 2008 Tato vláda se definitivně pohřbila
23. 5. 2008 Zimní haiku Kateřina  Rudčenková
23. 5. 2008 Nihil nisi rectum? Lubomír  Lédl
23. 5. 2008 Antisionismus je novou formou antisemitismu Daniel  Veselý
22. 5. 2008 Jan Bednář má problémy s játry
22. 5. 2008 Obavy z nedostatku ropy zvedly cenu barelu nad 135 dolarů
22. 5. 2008 Poutní místo U hladovkářů Štěpán  Kotrba
22. 5. 2008 Bývalý Let Kunovice v ruském vlastnictví
22. 5. 2008 Dětem padlým v zemětřesení v S'-čchuanu
22. 5. 2008 Udržitelný rozvoj - potraviny místo zbraní
22. 5. 2008 Je podvracení Iránu v arabském a evropském zájmu? Patrick  Seale
22. 5. 2008 Takhle se nechová demokratická vláda, takhle se chovají diktátoři
22. 5. 2008 MediaTenor: Téma výstavby radarové základny v Brdech bylo ve zpravodajství ČT z hlediska zastoupení politických subjektů prezentováno vyváženě Marek  Síbrt
22. 5. 2008 Problém Media Tenoru: co je to neutralita Štěpán  Kotrba
22. 5. 2008 Analýza vypadá profesionálně, má však chyby Stanislav  Blaha
22. 5. 2008 Přednostní ochrana Česka výměnou za radar? Stanislav  Kaucký
22. 5. 2008 Americké krize - fámy a pravdy Petr  Baubín
22. 5. 2008 Jak Bushův dědeček pomáhal Hitlerovi k moci
22. 5. 2008 Jaroslav Vejvoda: Pomsta pozdních partyzánů a jiné poválečné tragédie Karla  Ladwigová
22. 5. 2008 Trhy je nutno regulovat. Hospodářská recese potrvá dlouho
21. 5. 2008 Jak ovládnout 220 miliard Kč v českém zdravotnictví
21. 5. 2008 ČLK: Lze ovládnout 220 miliard Kč v českém zdravotnictví? Michal  Sojka
21. 5. 2008 Agel - hra Monopoly aneb konec soukromých lékařů Michal  Sojka
21. 8. 2014 Proti zapomnění a manipulaci: O co šlo v roce 1968
23. 5. 2008 Aukce ukončena -- dalších 50 tisíc pro gorily
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008