21. 5. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 5. 2008

EXKLUZIVNĚ

ČLK: Lze ovládnout 220 miliard Kč v českém zdravotnictví?

Vysoce výbušný text pod názvem Jak ovládnout 220 miliard Kč v českém zdravotnictví nejprve několik týdnů koloval po internetu prostřednictvím mailové pošty, pak byl umístěn na různé servery (např. stránky Jana Hona www.julinkovareforma.cz , kde jsou další zajímavé informace, jako například Reforma zdravotnictví - Řízená péče Kaiser Permanente přes Třinec do Čech), nakonec byl „zveřejněn“ na serveru Aktuálně.cz v blogu prof. Václava Hořejšího. Vzhledem k tomu, že materiál je kombinací faktů a řídící hypotézy, vyvolal velkou vlnu zájmu nejenom mezi lékaři. Na žádost Britských listů se chci k jeho obsahu vyjádřit.

Jedinou neznámou v teorii z článku Jak ovládnout 220 miliard je chování státu a jeho nynějších představitelů. Není chybou podnikatelů, že chtějí své peníze maximálně zhodnotit a získat co největší podíl na trhu - či dokonce monopol. Jejich chování je přirozené. Záleží na podmínkách a mantinelech, kam až mohou zajít. Proč Julínkovo ministerstvo zdravotnictví tyto mantinely posouvá, nebo je dokonce bourá, vyvolává otázku, zda jde o ideologickou zabedněnost či o úmysl.

Modrá bolševizace

Proti ideologickým důvodům svědčí fakt, že vznik monopolů, který by byl těžko možný dokonce i v USA, a principy řízené péče představují antiliberální princip. Dojde k likvidaci konkurence mezi zdravotnickými zařízeními a k zrušení svobodné volby ze strany pacientů.

Nejprve je nutné a korektní uvést, že autor původního článku se k němu dosud veřejně nepřiznal. Vzhledem k tomu jak je text napsán, jde o člověka, který má se zdravotními pojišťovnami určité zkušenosti a který se může bát ztráty zaměstnání na ministerstvu zdravotnictví, některém ze státních úřadů, popřípadě ve zdravotní pojišťovně. Možná, že to je i dobře, protože nelze autora jako obvykle onálepkovat a bagatelizovat. V současné době je bohužel leckdy důležitější, KDO co říká a píše, než to, CO kdo říká a píše.

Agel není anděl

Pro pochopení některých souvislostí by bylo dobré si nejdříve přečíst článek "Agel - hra Monopoly aneb konec soukromých lékařů", který jsem napsal před několika měsíci pro časopis Tempus medicorum . V něm jsem se zabýval vznikajícím řetězcem Agelu na severní Moravě. Bylo to ještě předtím než byla založena pojišťovna Agel a některé věci se tedy již posunuly k realizaci. Článek Jak ovládnout 220 miliard jde ještě mnohem dál.

Michal Sojka: Agel - hra Monopoly aneb konec soukromých lékařů ZDE

Teorie a praxe monopolu

Je „spiklenecká“ teorie o ovládnutí českého zdravotnictví možná? Údaje o osobách a soukromých subjektech z článku Jak ovládnout 220 miliard Kč v českém zdravotnictví lze ověřit z výpisů z obchodního rejstříku či z veřejných zdrojů. Sami a sobě jsou znepokojující a vedou k podezření ze střetu zájmů.

Popsané chování „kapitálu“ či pojišťoven, které mají být zprivatizovány, je pravděpodobné a logické. Nelze totiž očekávat nic jiného, než se že soukromý investor či vlastník bude snažit maximalizovat zisk. Opak by byl přeci divný a těžko uvěřitelný. Pokud bude dokonce vlastník ze zahraničí, může se stát, že až mu přestanou podmínky vyhovovat odejde. Dokonce v extrémním případě mu může být zcela lhostejný osud českého zdravotnictví, zdravotníků i pacientů. Zde se objevuje zásadní otázka, na kterou si musí každý člověk odpovědět: Je zdravotnictví veřejná služba, nebo prostý trh, na němž se dá vydělávat? Nebo jinak: Chceme zdravotnictví evropské nebo americké?

Země Evropské unie se kloní k názoru, že pilířem je veřejná služba, postavená na povinném solidárním zdravotním pojištění. Zároveň ale jde o službu, která musí být těm, jež jí poskytují, dobře zaplacena. Opakem je zdravotnictví USA s desítkami miliónů nepojištěných lidí a s pojišťovnami, které vydělávají neskutečné peníze a přitom (nebo právě proto) odmítají pojistit nemocné, a tedy nákladné pacienty, nebo hledají důvody proč odmítnout pojištěnému pacientovi proplatit léčbu. Americké zdravotnictví je nejdražší na světě, ale jeho výsledky podle měřitelných kritérií tomu vůbec neodpovídají. Mimochodem: v mnoha parametrech je české zdravotnictví, které prý „potřebuje radikální reformu“, lepší než americké. A to za měně než poloviční podíl HDP pro zdravotnictví (14% v USA a 7 % v ČR)!

Evropský socialismus

Evropské zdravotnictví je z tohoto pohledu více sociální, ale nelze ho jednoznačně označit za levicové. Jde o mozaiku, jejíž jednotlivé součásti můžeme popsat tu více jako „pravicové“, tu naopak. Dokonce to ani nesouvisí s tím, jakou vládu daný stát má. V dlouhodobě sociálně demokratickém Švédsku je dosti značná spoluúčast. Naopak britské zdravotnictví je postaveno na jedné „pojišťovně“, tzv. Národní zdravotní službě, což by šlo označit za jev spíše levicový.

Evropa se tedy spíše než ideologií řídí zdravým rozumem a zájmem občanů. Většinou se tedy nediskutuje o faktu, že peníze vybrané na zdravotním pojištění jsou veřejné a musí s nimi být zacházeno transparentně. Objem financí pro zdravotnictví je omezený (v původních patnácti zemích EU většinou výrazně vyšší než u nás). Proto jsou jak pojišťovny, tak většina nemocnic v režimu non for profit organizací, aby nebylo možné veřejné peníze vyvádět mimo systém. Český termín „neziskové“ je zavádějící, protože ony zisk tvoří, ale musí být realizován uvnitř. U nás podobný systém non for profit organizací ještě ani nebyl pořádně zaveden a už se má demontovat.

Pravda je, že hospodaření zdravotních pojišťoven a nemocnic dosud vzbuzovalo pochybnosti. Svědčí o tom např. zpráva parlamentní komise, která šetřila hospodaření VZP, nebo asi 5 let stará studie porovnávající náklady různých nemocnic, v níž se popisují až desetinásobné rozdíly v množství peněz zaplacených za stejnou službu (např. úklid atd.).

Parlamentní vyšetřovací komise, která se zabývala hospodařením Všeobecné zdravotní pojišťovny, poskytla 26. 4. 2006 poslancům své závěry. Z nich vyplývá, že hlavní díl na dluhu VZP nese neochota a neschopnost politiků domluvit se na jasných pravidlech fungování zdravotnictví.

Právo 27.4.2006: Závěry komise k Všeobecné zdravotní pojišťovně

Nedostatek světla v tunelu

Tvrzení, že soukromý vlastník bude lepším hospodářem u nás ale také neplatí. Již bylo vytunelováno několik nemocnic. Posledním známým případem je nemocnice v Karlových Varech. Urychlená změna, kterou připravuje ministerstvo zdravotnictví, nás vzdálí od Evropy a může dojít k tomu, že s vaničkou vylijeme i to pověstné dítě, v tomto případě tradiční hodnoty evropského zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že návrhy reformy zdravotnictví (věcné záměry zákonů a dosud známé „nulté“ verze jejich paragrafovaných znění) obsahují neskutečné množství mezer a chyb, představujících „bezpečnostní“ rizika, může nám být i USA jen vzdáleným cílem. Kde se ocitneme, nevím. Možná směřujeme na východ.

Pikantní totiž je, že se na Julínkově reformě podílejí „experti“ ze Slovenska, kteří stáli u zrodu reformy zdravotnictví ministra Zajace a kteří po jejím krachu přes Maďarsko „přesídlili“ k nám. Takže nepřekvapí, že Julínkovy návrhy v mnohém kopírují kroky svého slovenského ex-kolegy. A právě zkušenost našich východních sousedů by měla být pro nás mementem. Transfery majetku, zisky pojišťoven při deficitu celého systému, ovládnutí zdravotnictví jednou finanční skupinou, exodus zdravotníků díky špatným podmínkám, zhoršení léčby pro pacienty – o tom všem mluví slovenští zdravotníci. Slovenští kolegové nás na všech konferencích a setkáních varují, abychom si z nich nebrali příklad.

Rád bych se v úmyslech týmu Tomáše Julínka mýlil. V tom případě bych ale očekával ze strany ministerstva zdravotnictví velmi věcnou a jasně odmítavou reakci na řízenou péči v ČR. Očekával bych i mnohem větší pokoru a rozvážlivost. Diskuse o změně systému zdravotnictví v Holandsku trvala dvacet let a byla k ní potřeba širší politická shoda. Spěch a arogance, s jakou jsou české ministerské návrhy prosazovány, jenom podporují spiklenecké teorie. Které ovšem nemusí být ani tak spikleneckými teoriemi, ale třeba jen detailními analytickými zprávami experta ekonomické kontrarozvědky.

Autor je vedoucím tiskového oddělení České lékařské komory

mezititulky redakce

DOKUMENT: Jak ovládnout 220 miliard Kč v českém zdravotnictví ZDE

Článek náměstka ministra zdravotnictví Hroboně - reakce na dokument Jak ovládnout 220 miliard Kč v českém zdravotnictví ZDE

OECD varuje před riziky Julínkovy reformy zdravotnictví ZDE
Usnesení Evropské federace lékařů zaměstnanců (FEMS) - Evropští lékaři varují před Julínkovou reformou ZDE
Stanovisko ČLK: Julínkova reforma v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven na úkor lékařů i pacientů - materiály z Konference ČLK - Milovy 25.-26.4.2008 ZDE
                 
Obsah vydání       21. 5. 2008
21. 5. 2008 DJ Milan vs Milouš: Miliony berou!
21. 5. 2008 ČT zve k debatě o americkém radaru v Brdech v neděli 25. května 2008.
21. 5. 2008 Ať žije stávka Boris  Cvek
21. 5. 2008 Premiér by neměl ustupovat výhrůžkám Mostecké uhelné
21. 5. 2008 Jak ovládnout 220 miliard Kč v českém zdravotnictví
21. 5. 2008 ČLK: Lze ovládnout 220 miliard Kč v českém zdravotnictví? Michal  Sojka
21. 5. 2008 Agel - hra Monopoly aneb konec soukromých lékařů Michal  Sojka
21. 5. 2008 Vytváření "podpůrných sourozenců"
21. 5. 2008 Pokusy na smíšených genetických informacích se dějí už dávno Petr  Wagner
21. 5. 2008 Kontroverzní vědu je lépe provozovat otevřeně Tomáš  Stýblo
21. 5. 2008 Hodnota a hodnocení práce, neboli O vypovídací schopnosti sociálních anket Uwe  Ladwig
21. 5. 2008 Letecké odbory se chtějí stát součástí privatizace ČSA
21. 5. 2008 Antiekonomie, cíle ekonomické a mimoekonomické Ladislav  Žák
21. 5. 2008 Potravinová krize: Optimismus není na místě Petr  Tuček
21. 5. 2008 Wallerstein: Agenda levice pro příštích 25 let Štěpán  Steiger
21. 5. 2008 Jak dál v reformách? Přemysl Mýša Pergler, Vladimír  Bezděk, Ludvík  Hovorka
21. 5. 2008 Cena ropy dosahuje téměř 130 dolarů za barel
21. 5. 2008 Setkání 3.3.97 Kateřina  Rudčenková
21. 5. 2008 Vzdělání všem? Jan  Mertl
20. 5. 2008 Podílel se Čestmír Císař v Plzni r. 1953 na komunistických nezákonnostech? František  Řezáč
20. 5. 2008 Svědectví Čestmíra Císaře o plzeňských antikomunistických demonstracích
20. 5. 2008 Císař říká: Člověk by měl vydat vlastní svědectví Josef  Brož
21. 8. 2014 Proti zapomnění a manipulaci: O co šlo v roce 1968
20. 5. 2008 O původu morální ztuhlosti Karel  Dolejší
20. 5. 2008 Varování evropských lékařů Julínkovi
20. 5. 2008 Proč mlčí média o Julínkem chystané "řízené péči"?
20. 5. 2008 Počet vydaných receptů jako kritérium úspěšnosti ministra zdravotnictví? Michael  Kroh
19. 5. 2008 Vybráno ze slovníčku českých politiků Ivo  Šebestík
19. 5. 2008 Hon na čarodějnice pokračuje Jan  Bednář
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008

Léková politika, zdravotnictví RSS 2.0      Historie >
21. 5. 2008 ČLK: Lze ovládnout 220 miliard Kč v českém zdravotnictví? Michal  Sojka
30. 4. 2008 Řízená péče ve zdravotnictví - proboha, ne z USA! Petr  Wagner
21. 4. 2008 Proč poplatky ve zdravotnictví nejsou tzv. regulační Jan  Sova
11. 4. 2008 Ondřej Neff mluví už i do zdravotnictví Petr  Wagner
9. 4. 2008 Příklad práce České televize, jak se novinářství dělat nemá Petr  Wagner
9. 4. 2008 Budeme obětí obchodu s vlastním zdravím? František  Řezáč
7. 4. 2008 "Reforma" zdravotnictví Petr  Wagner
7. 3. 2008 Nevzniklo nic   
6. 3. 2008 San Francisco: nový model v americkém zdravotnictví?   
21. 2. 2008 Americké zdravotnictví v zrcadle NEJMu Boris  Cvek
19. 2. 2008 Jak jsem onemocněl   
6. 2. 2008 Poplatky pro děti jsou v rozporu s Úmluvou OSN Andrea  Cerqueirová
31. 1. 2008 Premier Topolánek hat wieder Bescheid gegeben...! Vladislav  Černík
14. 1. 2008 Zdravotnictví plně hrazené ze zdravotního pojištění může dosahovat velmi dobrých výsledků Darina  Martykánová
8. 1. 2008 Turecké hospodářství?