9. 5. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 5. 2003
Karel Čapek, Letters from England, trans. Geoffrey Newsome, Brinkworth: Claridge Press Ltd, 2001; Jessie Mothersole, Czechoslovakia: The Land of An Unconquerable Ideal, London: The Bodley Head Ltd, 1926.

V roce 1924 vydal Karel Čapek Anglické listy. Líčily jeho zážitky a zkušenosti z Británie během cesty, kterou podnikl v tom roce. Původně vycházely Anglické listy jako články v Lidových novinách. V době, kdy psal Čapek své dopisy z Anglie, podnikala jedna britská žena opačnou cestu. Jezdila po Československu, kreslila tam a psala -- chtěla o té zemi pak vydat knížku. Kniha Jessie Mothersolové Czechoslovakia: The Land of an Unconquerable Ideal (Československo: Země neporazitelného ideálu) vyšla v Anglii v roce 1926 [1]. Je přirozené, že se obě knihy odlišují, tónem i cílem.

Sloupek

Ve své knize Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity (Důvěra: Sociální ctnosti a vytváření bohatství), viz má recenze v Nové přitomnosti z března 1996, ZDE, píše Francis Fukuyama, že důležitou podmínkou zdárného rozvoje ekonomiky je živá a aktivní občanská společnost, založená na vzájemné důvěře mezi občany, že vás soused, spolupracovník či partner nepodvede či neokrade. Společnosti, jejichž příslušníci si mohou navzájem důvěřovat, že se vůči sobě budou chovat slušně, jsou ekonomicky úspěšnější - proto, že se členové takových společností nemusejí zaštiťovat zákonem - složitými a nákladnými právními kontrakty.

Společnosti, v nichž vládne nedůvěra, zápolí nutně s břemenem nákladů na vypracovávání "obranných právních smluv". Ty samozřejmě zatěžují výrobky a služby dodatečnými náklady, takže v mezinárodní konkurenci vítězí ty společnosti, které břemeno těchto dodatečných nákladů nemají. Jejich výrobky a služby jsou tedy levnější.

Fukuyama argumentuje, že velmi výrazným faktorem při vzniku úspěšné americké kapitalistické společnosti byla existence církví a náboženských organizací. V době totiž, kdy jediným komunikačním spojením byl přes americký kontinent jen telegraf a dostavník, se mohl výrobce, který měl základnu řekněme v New Yorku, na své spolupracovníky a distributory roztroušené po Spojených státech spolehnout jen proto, že šlo o příslušníky téže církve. Výrobce věděl, že ho jeho spolubratři, s nimiž se společně modlí a vzývá téhož Pánaboha, ve vzdálenosti několika tisíc kilometrů neokradou.

V ČR je to, zdá se mi, často nějak opačně. Tam právě občan čeká - zřejmě oprávněně - z nejrůznějších stran nejrůznější podrazy, a když tedy neumí vyjít se svými spoluobčany lidsky na základě důvěry, zaštiťuje se právem - přesně tak, jak to Fukuyama líčí, že to zdravou společnost zbytečně zatěžuje.

Přitom se ještě v české společnosti, zdá se mi rozmohl docela patologický rys, že se práva ani nevyužívá natolik k dosažení spravedlnosti, ale k zamlžení skutečností a k prosazení nejrůznějších partikulárních sobeckých zájmů. Jak charakteristickým, archetypálním příkladem jsou v této souvislosti dlouholeté tahanice kolem televize Nova.

Kritizovali jsme zde v Britských listech nedávno Českou televizi ZDE, že se rozhodla vymáhat od televizních diváků se zpětnou platností koncesionářské poplatky, ale už je neinformovala, že se po třech letech tyto poplatky promlčují, pokud se k tomuto promlčení příslušný občan přihlásí. Ani, jak se zdá, ČT v upomínkách občanstvo neinformuje, že lidé, kteří mají nižší příjem než 1,4 minimální mzdy, jsou podle zákona od placení koncesionářského poplatku osvobozeni.

V ČR jsem se po publikaci tohoto článku pak setkal s názorem, že Česká televize nemá právní povinnost občany s těmito skutečnostmi seznamovat. Takže máme držet pusu.

Dělat to ČT skutečně nemusí :) ale je to pak solidní a slušná instituce?

Vracím se k celé věci proto, že jsem včera shodou okolností dostal v Británii od britského "TV Licensing", instituce, která pro veřejnoprávní BBC vybírá výroční koncesionářský poplatek, dopis, že se doba, kdy je ho za televizi nutno zaplatit, se znovu přiblížila. V dopise výběrčí firma informuje o nejrůznějších metodách placení, avšak zároveň dopis upozorňuje i na to, že podle zákona jsou v Británii občané starší pětasedmdesáti let od placení televizního koncesionářského poplatku osvobozeni a domácnost, v níž žije slepec, platí jen polovinu. K dopisu je přiložen stručný leták, v němž je jasně vysvětleno, jak tyto nároky na slevy uplatnit i jak získat zpět část zaplaceného poplatku, pokud by televizní divák během platnosti licence dosáhl věku 75 let anebo televizi přestal používat.

Předpokládám, že výběrčí firma, fungující pro BBC, ve svých dopisech veřejnost taky informovat NEMUSÍ o tom, kde je od placení koncesionářského poplatku osvobozen. V zákoně tato povinnost asi definována nebude. (Anebo naopak bude? :) )

Ať je tomu jakkoliv, některé firmy se dokáží, jak se zdá, chovat slušně. Jistě existují i v ČR. Uvědomují si, že když v rámci férovosti budou publikovat objektivní informace, i když to třeba znamená že vyberou méně, dobrá pověst, která je důsledkem takového férového postoje, bude nakonec instituci více ku prospěchu, než těch pár vydřených korun, získaných na základě úhybného zatajení veřejně prospěšných skutečnosti.

Takováto férovost, zdá se mi, je podstatou civilizovanosti.

A k civilizovaným firmám by mohla patřit i Česká televize.

Nebo to nejde?

9. 5. 2003
Karel Čapek, Letters from England, trans. Geoffrey Newsome, Brinkworth: Claridge Press Ltd, 2001; Jessie Mothersole, Czechoslovakia: The Land of An Unconquerable Ideal, London: The Bodley Head Ltd, 1926.

In 1924, Karel Čapek published Anglické listy, (Letters from England), a book describing his impressions and experiences in Britain during a tour in that year, originally published as articles in the Czechoslovak daily newspaper, Lidové noviny. Čapek's letters crossed in the post with the impressions of a British woman making the reverse journey, travelling through Czechoslovakia sketching and writing, with the aim of producing a book on the country. Jessie Mothersole's Czechoslovakia: The Land of an Unconquerable Ideal came out in 1926. [1]

10. 5. 2003
Spojené státy a Velká Británie v pátek zveřejnily svůj plán pro poválečný Irák. Předložily Radě bezpečnosti návrh rezoluce, v níž se samy jmenovaly "okupačními mocnostmi" a daly si právo rozhodovat o iráckých příjmech z ropy. Podle tohoto návrhu má OSN hrát pouze "poradní roli."

Jak na to v pátek večer poukázala televize BBC v publicistickém pořadu Newnight, nynější návrh přímo protiřečí příslibu britského premiéra Tonyho Blaira, že příjmy z ropy poplynou Iráčanům pod kontrolou OSN.

9. 5. 2003
Izraelská armáda začala od čtvrtka vyžadovat od cizinců, kteří chtějí vstoupit do pásma Gazy, aby předem podepsali prohlášení, že armáda nenese žádnou odpovědnost, pokud je na tomto území zastřelí. Návštěvníci také musejí deklarovat, že nejsou mírovými aktivisty.

Toto opatření bylo zavedeno pouhých několik hodin před pitvou známého britského televizního dokumentaristy Jamese Millera, který přišel v minulých dnech v uprchlickém táboře v pásmu Gazy o život. Pitva prokázala, že je téměř jisté, že Millera zastřelil izraelský voják, přestože izraelská armáda tvrdila, že tomu tak nebylo.

9. 5. 2003
V roce 2000 byl současný americký ministr obrany Donald Rumsfeld ředitelem společnosti, která získala kontrakt v hodnotě 2000 milionů dolarů na prodej jaderných reaktorů do Severní Koreje a lobboval za tento kontrakt u svých jestřábích přátel v USA. V roce 2002 prohlašuje Rumsfeld Severní Koreu za teroristický stát, za součást "osy zla", za stát, v němž musí dojít ke změně režimu.

Rumsfeld byl tzv. neexekutivním ředitelem firmy ABB, velké evropské strojírenské firmy, která sídlí v Curychu, v době kdy získala kontrakt v hodnotě 200 milionů dolarů na konstrukci a dodávku základních součástek pro jaderné reaktory pro Severní Koreu. Rumsfeld byl neexekutivním ředitelem v této firmě v letech 1990 - 2001 a jeho plat byl v té době 190 000 dolarů ročně. Ze správní rady firmy ABB odešel do Bushovy vlády.

Poprvé jsme o tomto skandálu psali 23. února 2003 BL
Další podrobnosti - v angličtině ZDE
7. 5. 2003
Pane Paule, tentokrát jste udeřil hodně hluboko pod pás, viz ZDE. Úplně stejně to vůči Fištejnovi nedávno provedl známý zelený bolševik Jakub Patočka. Ale s tímto ... (nenapadá mě bohužel slušné pojmenování) byste snad nechtěl být porovnáván.

Dovolte několik dotazů. Věnoval jste už někdy svou ctěnou břitce kritickou pozornost jakékoli podobné reklamní tiskovině jakou je "Pohoda pojištěnce" (a že jich u nás vychází "neurekom" s obsahem převážně lehce zaměnitelným)? Vyjadřujete se stejně pohrdlivě o nejrůznějších Josefech Novácích, kteří tyto časopísky tvoří?

Pokud je odpovědí na předchozí dotazy ne, pak se ptám, proč Vám v tomto případě vadí Fištejn a Lustig tak, že cítíte potřebu veřejné denunciace a povýšeneckého moralizování?

Ano, zajisté to dělají pro peníze. Lustig kromě peněz možná pro zábavu, Fištejn zřejmě z existenčních důvodů. No a co???!!! Nehraje si na umění, svědomí národa či strážce veřejného blaha. Dělá P.R. nebo reklamu a nijak to nemaskuje. Na tom není nic k pohrdání, to je řemeslo jako každé jiné.

9. 5. 2003
Stala jest se příhoda. Listujíce si na internetu českým tiskem, zahlédl jsem u jednoho článku v Lidových novinách ze 7. května o ministru zahraničí ČR Cyrilu Svobodovi odkaz na jiný článek s titulem "Prověrky advokátů poškodí občany". No, konečně, zaradoval jsem se, neb jde o téma, o němž v trvajícím tuzemském právním marasmu a korupci je též třeba náramně nahlas pojednati. Leč ouha, kliknuv na ten odkaz, uzřel jsem jen stručné sdělení, že "článek neexistuje!" Nedalo mi to a ještě jsem to párkrát zkusil, avšak marně -- "článek neexistuje!"
9. 5. 2003
Tisková zpráva Partners Czech

Občanské sdružení Partners Czech chce zviditelnit činnost romských organizací. Sborníkem úspěšných romských projektů z pěti zemí Evropy a sériím seminářů a kulatých stolů zamýšlí tato organizace zvýšit veřejné povědomí o činnosti romských organizací. Hlavním tématem kulatých stolů bude současná situace a budoucnost romských organizací a možnosti spolupráce v lokalitě.

7. 5. 2003

Známý britský karikaturista Steve Bell reaguje touto kresbou ZDE na zprávu, že levicový poslanec labouristické strany George Galloway (na obrázku v šatech Karkulky) byl z Blairovy strany suspendován a jsou vyšetřovány jeho kritické postoje vůči útoku na Irák.'Vedení Labouristické strany Gallowaye vyšetřuje za jeho výroky v jedné arabské televizní stanici, kdy řekl, že Bush a Blair jsou "vlci". Galloway varoval, že jestliže bude z Labouristické strany vyloučen, bude ve svém volebním okrsku kandidovat jako nezávislý kandidát proti Labouristické straně. Někteří jeho stoupenci na Gallowaye naléhají, aby z Labouristické strany odešel a vstoupil do jiné strany, avšak on konstatoval: "Mám obrovskou podporu pro své názory a pro svůj přístup k politice, ještě daleko větší počet lidí s nimi nesouhlasí, avšak požadují, abych měl právo své názory vyslovit., Proto budu usilovně bojovat uvnitř Labouristické strany."

Konzervativní deník Daily Telegraph údajně našel na bagdádském ministerstvu vnitra dokumenty, z nichž by mělo vyplývat, že Gallowayova charitativní organizace pro pomoc iráckým dětem proti západnímu embargu či on sám osobně dostal peníze od vlády Saddáma Husajna; Galloway se proti tomuto nařčení energicky brání a argumentuje, že prý jde o pokusy ho zdiskreditovat jako ostrého odpůrce angloamerické války proti Iráku. Zdá se, že s tímto Gallowayovým postojem souhlasí i britský karikaturista. Potrtrét George Bushe v posteli jako vlka-babičky-opičáka je nenapodobitelný. V ČR, v "zemi svobody projevu", by možná vedla publikace takovéhoto kresleného komentáře k trestnímu stíhání karikaturisty... :) (Třeba kdyby šlo o karikaturu někdejšího prezidenta Václava Havla.) Nebo ne?

O Gallowayově "skandálu" ohledně údajného financování jeho charitativní organizace či jeho samotného od Saddáma Husajna BL
další články v BL o Gallowayovi a rebelech v Labouristické straně BL BL

8. 5. 2003
Americkou televizní stanici Fox News vyšetřuje britská Komise pro nezávislé (tj. komerční) televizní vysílání kvůli podezření, že šíří zaujaté zpravodajství.

Televizní stanice Fox News, kterou vlastní magnát Rupert Murdoch (mezinárodní Vladimír Železný) a jejíž nekriticky probushovský nacionalistický postoj během angloamerického útoku na Irák vyvolal vůči ní ostrou kritiku, ale přinesl ji komerční úspěch, je k dispozici v Británii na digitálním satelitu.

Britská Komise pro nezávislé televizní vysílání v současnosti zkoumá jednotlivé stížnosti devíti britských televizních diváků, podle nichž není zpravodajství Fox News nestranné.

Pokud Komise dospěje k názoru, že Fox News porušuje přepisy Independent Television Commission, podle nichž musí zachovávat televizní zpravodajství "přijímané zásady nestrannosti", bylo by šíření signálu této televizní stanice v Británii zakázáno.

Stanislav A. Auský, Vojska generála Vlasova v Čechách: Kniha o nepochopení a zradě
8. 5. 2003
s využitím archivu redakce

Stanislav A. Auský, Vojska generála Vlasova v Čechách: Kniha o nepochopení a zradě. 68 Publishers, Toronto, 1980, ISBN 0-88781-088-8, 288 stran, další vydání Vyšehrad, Praha, 1992 a 1996 - ISBN 80-7021-096-6 ZDE

Kdo si nepamatuje svou minulost,
je nucen ji znovu prožít


George Santayana

 

Připomínáme-li konec druhé světové války v Československu, neměli bychom zapomínat na roli vlasovců, kteří zasáhli v květnu 1945 do pražského povstání a někeří historici o nich tvrdí, že zachránili Prahu. Velmi zajímavou knížku vydal v roce 1980 v torontském nakladatelství 68 Publishers Stanislav Auský. Mapuje v ní vznik, historii a konec "Ruské osvobozenecké armády" generála Vlasova. Byla to armáda, která vznikla během druhé světové války ze zajatců a zběhů z Rudé armády: podle Auského to byli to lidé, kteří chtěli bojovat proti Stalinově diktatuře, avšak neztotožňovali se s nacismem.

Němečtí nacisté dovolili, aby se Vlasovova armáda utvořila, avšak nikdy jí nedůvěřovali a dlouho ji ani nevyzbrojovali (po značnou dobu směli vlasovci cvičit pouze s dřevěnými zbraněmi).

Němečtí nacisté dovolili vlasovcům, aby byli vyzbrojeni, pouze, když se začala dostávat německá armáda ke konci války do úzkých. V květnu 1945 se vlasovci octli na území Protektorátu a do bojů zasáhli mimo potyček na Lounsku výrazněji jen jedenkrát - na straně pražského povstání proti německým okupantům, na pomoc Pražanům - v době, kdy americká vojska stála u Plzně a odmítala přijít Praze na pomoc.

9. 5. 1945 - Národní třída, Praha
8. 5. 2003
z archivu vybral Štěpán Kotrba

Osvobození Československa nebylo jen záležitostí vojenských operací spojenců, nýbrž i předmětem politického zájmu velmocí.

Postupně, jak spojenci v boji proti Hitlerovi získávali převahu a osvobozovali jednu část Evropy za druhou, začaly se rodit plány a úvahy o poválečném uspořádání světa. Západní politikové si uvědomovali stále jasněji, že nebudou mít dostatek sil, aby zamezili sovětské převaze ve střední Evropě. Pochopil to také Edvard Beneš, který 12. prosince 1943 v Moskvě uzavřel smlouvu o spojenectví a poválečné spolupráci Československa se Sovětským svazem. Rovněž komunističtí vůdcové v Moskvě si uvědomili, jak příznivě se situace pro ně změnila. Vyvíjeli proto na Edvarda Beneše a exilovou vládu stále silnější tlak a díky sovětské podpoře se jim podařilo získat postavení, jaké neměli nikdy předtím.

Dosáhli toho, že když válka končila a československá vláda se chystala k návratu do vlasti, směřovala její cesta do Prahy přes Moskvu. Do Československa však nepřijel kabinet, který po celou válku řídil boj proti okupantům, ale vláda zcela nová, kterou Edvard Beneš jmenoval 4. dubna 1945. Nebyla v ní už řada mužů, kteří mu v Londýně obětavě pomáhali; významné zastoupení v ní však měli komunisté. Jejich vliv se projevil při vypracování takzvaného Košického vládního programu, který vytyčoval hlavní úkoly vlády a který se stal východiskem pro budování poválečné republiky. A nepolevil ani poté, když se vláda vrátila domů. Naopak, vliv komunistů na běh věcí veřejných stále sílil.

Osvobození západních a jihozápadních Čech v roce 1945 se odehrávalo zcela v režii americké 3. armády. V jejím čele stál nejslavnější americký generál celé války George Smith Patton.

Běh Terryho Foxe, Bohumín
9. 5. 2003
V pohraničním městě Bohumíně se už stalo tradicí, že si zde ukončení druhé světové války a osvobození země připomínají sportovními soutěžemi. Ani včera tomu nebylo jinak. Už od rána probíhala na náměstí prezence účastníků.

Největší sportovní soutěži ve městě předcházel pietní akt, během něhož položili představitelé města, zástupci politických stran, škol i společenských organizací věnce a květiny k pomníku T. G. Masaryka.

9. 5. 2003
Na počátku letošního května známý teolog a kazatel Katedrály známé Madonou s Ježíškem nad hlavním oltářem vzýval Marii slovy sv. Bernarda: MONSTRA TE ESSE MATREM - UKAŽ, ŽE JSI MATKA. Je to aktuální a potřebné i dnes?
9. 5. 2003

Firma Microsoft vyvíjí podle britské Press Association přenosný záchod, který dovolí uživatelům při jeho použití surfovat po internetu. Záchod (iLoo neboli www.c) má na úrovni sedadla klávesnici a plasmovou obrazovku a za záchodem jsou skryté stereoreproduktory. Záchod je připojen na broadbandové spojení prostřednictvím antény na střeše. Microsoft vyjednává s výrobci toaletního papíru s tím, že mají tisknout jména žádoucích internetových stránek na jeho jednotlivé listy.

Internetový přenosný záchod má být poprvé vyzkoušen během letních hudebních festivalů v Británii.

Firma Microsoft si je dobře vědoma, jak dlouho lidi na těchto festivalech stojí frontu na záchod, a tak plánuje ještě vedle záchodů zpřístupnit čekatelům počítačovou stanici, aby si lidé ve frontě mohli mezitím posílat emaily.

Tracy Blacherová z firmy Microsoft konstatovala: "Internet je natolik nyní součástí každodenního života, že surfování na záchodě byla jen dalším přirozeným krokem."

Poznámka ŠOK: Dobrej fór - hoax, kterej už obletěl půl světa - že by to bylo myšleno vážně, o tom asi malý a měkký marketing Micro-softu nic neví, nicméně tuto "zprávu" prozatím nepopřel... :)))

Podrobnosti - v angličtině ZDE ZDE
9. 5. 2003

Zřejmě především v důsledku angloamerického útoku na Irák, ale také protože "vznikl" milostný trojúhelník v douhodobém seriálu z anglického venkova The Archers, zaznamenala převážně zpravodajská rozhlasová stanice BBC Radio Four v prvním čtvrtletí roku 2003 rekordní poslechovost. Poprvé ve své historii překročila bariéru deseti milionů posluchačů. Ve vážné krizi je ale rocková a popová stanice pro mladé lidi Radio 1, která zaznamenala naopak nejnižší poslechovost ve své historii.

Zpravodajská rozhlasová stanice BBC Radio 4 měla 10 034 000 posluchačů týdně během prvního čtvrtletí roku 2003. Nejposlouchanější byl ranní publicistický pořad Today, který uvádí John Humphrys, s 6,55 miliony posluchačů, o 120 000 lidí více než loni ve stejnou dobu. I jiné pořady stanice Radio Four zaznamenaly však rekordní poslechovost.

Podrobnosti - v angličtině - např. ZDE

9. 5. 2003
I Margaret Thatcherová si uvědomovala, že politikové vstupují do konfliktu s BBC na vlastní nebezpečí,

napsala v pátek komentátorka deníku The Times, který normálně není nakloněn veřejnoprávní BBC, ta je totiž přímým konkurentem Murdochova televizního impéria; magnát Rupert Murdoch vlastní také deník The Times.

Stínový konzervativní ministr vnitra Michael Howard (proslulý mimochodem tím, že jeho někdejší náměstkyně, zbožná katolička a autorka románů Anne Widdecombová, ostře vystupující proti imigrantům, ho charakterizovala jako "sílu zla" - taková je míra rozhádanosti mezi dnešními britskými konzervativci) si stěžoval, že při volebním vysílání televize BBC dne 1. května - po nedávných komunálních volbách v Anglii - byl ve studiu jediným stoupencem nynějšího šéfa britských konzervativců Iaina Duncana Smithe (kterého ani v zahraničí skoro nikdo nezná).

Zenny Sadloň a Petr Pithart na haškovské konferenci
9. 5. 2003

Lipnice nad Sázavou 28. -- 30. dubna 2003

Tisková zpráva Mezinárodní společnosti Jaroslava Haška

Mezinárodní konferenci ke 120. výročí narození nejslavnějšího českého spisovatele Jaroslava Haška uspořádala Společnost Jaroslava Haška v hostinci U České koruny v Lipnici nad Sázavou. V těchto místech totiž vznikla v roce 1921 až 1922 podstatná část jeho románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. V předvečer konference vystoupil předseda Senátu Parlamentu ČR Petr Pithart, který zdůraznil mezinárodní význam Haškova díla v souvislosti s předpokládaným vstupem České republiky do Evropské unie.

Haškovské stránky Zennyho Sadloně >
On-line verze Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války CZ RU
9. 5. 2003

Lipnice on the Sázava River, The Czech Republic, April 28-30, 2003

A press release by the International Jaroslav Hašek Society

Marking the 120th anniversary of the most famous Czech writer Jaroslav Hašek's birth, The Jaroslav Hašek Society held an international conference at the Czech Crown Inn at Lipnice on the Sázava in the Czech Republic. It is here where during the years 1921-22 three of the four volumes of his unfinished novel The Fateful Adventures of the Good Soldier Švejk During the World War were written. At a gathering on the eve of the conference, the Czech Senate Speaker Petr Pithart emphasized the significance of Hašek's work in connection with the anticipated entry of the Czech Republic into the European Union. Among the participants of the conference were also translators and writers from several countries: Poland, Russia, Ukraine, Mongolia, Finland, Spain, Germany and the United States.

Hašek & Svejk's pages >
9. 5. 2003

Európska únia a spoločná obrana

Iniciatíva štyroch štátov Európskej únie a zároveň členov NATO vyvolala kritické ohlasy. Je však oprávneným prejavom hľadania bezpečnostnej identity Európy v novom svete.

Spoločná obranná a bezpečnostná politika Európskej únie sa dostala minulý týždeň do centra pozornosti dvakrát. Silnú odozvu vyvolalo stretnutie najvyšších predstaviteľov Belgicka, Francúzska, Nemecka a Luxemburska, západoeurópskych odporcov intervencie v Iraku. Dohodli sa na vytvorení spoločných ozbrojených síl, ktoré by sa mali stať zárodkom budúcej armády EÚ. Najneskôr do konca roku 2004 by tak mali vzniknúť spoločné ozbrojené jednotky schopné ihneď zasiahnuť v prípade nutnosti. Popri francúzsko-nemeckej brigáde by ju mali vytvoriť belgickí výsadkári a luxemburskí prieskumníci, veliteľstvo by mali doplniť spoločné vojenské školy. Nové zoskupenie je otvorené aj pre ďalších záujemcov.

8. 5. 2003

Najstaršia civilizácia našej planéty

Počas vojny v Iraku drancujúci dav podľa všetkého zničil aj jeden z najväčších pokladov svetovej kultúry, knižnicu doteraz nerozlúštených sumerských textov, ktoré boli napísané na hlinených tabuľkách. Dodnes si spomíname na požiar Alexandrijskej knižnice, v ktorej sa nachádzali najvýznamnejšie starogrécke texty. Možno v budúcnosti, keď sa už dávno zabudne na príčiny vojny v Iraku, si ľudstvo bude pamätať, že podobne boli zničené pamiatky na najstaršiu civilizáciu našej planéty.
8. 5. 2003

V Iraku išlo o vojnu informácií a informačných technológií

V medziľudskej komunikácii platí zásada, že nestačí, aby ponúkaná informácia bola pravdivá. Mala by navyše byť dôveryhodná, teda recipient by nemal pochybovať o jej pravdivosti. Lenže v tom prípade, ak je dôveryhodná, už nemusí byť ani pravdivá.

Táto zásada tvorí aj základ každej psychologickej vojny: Nie je dôležité, aby šírená informácia zodpovedala realite, ani to, či jej autor zámerne klame. Podstatné je, aby jej ľudia ľahko uverili. Obe strany tohto komunikačného procesu tak akceptujú, vedome alebo podvedome, starú latinskú múdrosť: Mundus vult decipi, ergo decipiator (Svet chce byť klamaný, teda nech je klamaný). Vychádza sa pritom z poznatku, že ľudia vo všeobecnosti nemajú radi ,,jóbovky". Uprednostňujú pozitívne informácie, ktoré sú v súlade s ich cítením a presvedčením. Ak si niekto myslí, že pravda ľudí oslobodzuje, skôr sa dočká toho, že ho pre jeho priamosť začnú nenávidieť. Nič nové pod slnkom. V staroveku dávali panovníci stínať poslov prinášajúcich zlé správy.

9. 5. 2003
O rok sa staneme členským štátom Európskej únie. Každý z nás sa zrazu ponáhľa diskutovať, ako by mala Európa vyzerať. Dva týždne pred referendom!? Samozrejme, že na Slovensku sa diskutovalo v úzkych kruhoch už štyri roky, lebo to budú práve štyri roky, čo Joschka Fischer spustil túto odvážnu diskusiu. Najprv si vyjasňovali pozíciu mozgové aparáty konzervatívcov a zo zaoceánskych zdrojov financované nadácie, keďže práve ich by federalistický návrh európskej konštrukcie najväčšmi ohrozil.
7. 5. 2003
Vylezl jsem z domečku, kde spím, když jsme na chalupě. Bylo už po poledni. Po modrém nebi pluly obrovské ostrovy bachratých mraků, ale mezi nimi bylo dost místa na teple svítící jarní slunce. Ospale jsem se rozhlédl po celé svěžesti jara a všeho toho, co tu máme. Všude ticho.
Mohamad Saíd Al-Sahháf
7. 5. 2003
Podle internetového zdroje Al-Bawaba
z arabštiny přeložila Jana Malá

Důvěryhodné irácké zdroje informovaly, že bývalý ministr irácký informací Mohamad Saíd Al-Sahháf se chce vzdát americkým jednotkám - tak jako někteří ostatní činitelé bývalého režimu Saddáma Husajna. Američaně však odmítají jeho nabídku, protože není uveden na seznamu 55 hledaných osob.

7. 5. 2003

Dost se teď stydím, že se odvažuji o tom psát, ale bohužel mám za to, že si to konečně musíme uvědomit. Naše nejstarší populace to dobře věděla ze školy. Ta o dvacet let mladší věděla, že se vyvěšuje kromě československého praporu také sovětský (možná s problémem, který z obou praporů má být vlevo a který vpravo). Dnes na při vyvěšování praporu ČR mnozí z nás vyvěšují naše národní barvy nejednou v nesprávném aranžmá. Odvykli jsme si vyvěšovat tento výsostný symbol našeho státu, takže pak není div, že dokonce i na oficiálních místech nebo na sportovištích či při významných kulturních příležitostech nebývají správně vzájemně orientovány bílá vůči červené. Pokud náš český prapor je vyvěšován jako korouhev nebo připevňován za zeď svisle, samozřejmě že modrý klín je nahoře a bílá barva vlevo (při pohledu "diváka")! Pokud je prapor umísťován na svislou plochu vodorovně, pak (při pohledu na plochu) modrý klín patří doleva a bílý pruh je nahoře.

7. 5. 2003
Tak nám mají naši občané pracovat až do 63 let... (Vás už zřejmě tohle nebolí, paní Műllerová.) Možná je to přechodné opatření, protože naše populace stále ve větším počtu dosahuje vyššího věku a podíl pracujících (při stále nižší porodnosti) klesá, takže státní pokladna je stále dramatičtěji tlačena k hledání kýženého řešení důchodového systému. A pokud třeba ve Švýcarsku se občané dožívají penzí až po dovršení 65 let, měli bychom se čím inspirovat za rok či za dva (neboť zatím nemáme "komplexní systémové řešení"). O zatím poměrně problematických penzijních fondech k osobnímu "připojištění" ani nemluvě...
7. 5. 2003
Na globalizaci je krásné to, že je schopna osvobodit lidi od tyranie zeměpisu. Jen to, že se někdo narodil ve Francii, neznamená, že může doufat, že bude mluvit jen francouzsky, jíst francouzské jídlo, číst francouzské knihy, navštěvovat muzea ve Francii, a tak dál. Francouz - nebo Američan, nebo kdokoliv - může jet na dovolenou do Španělska anebo na Floridu, jíst suši nebo špagety, pít koka kolu anebo chilské víno, dívat se na komerční film z Hollywoodu anebo na Almodóvara, poslouchat bhangru nebo rap, dělat jógu anebo kickbox, číst časopis Elle anebo The Economist a mít přátele po celém světě. To, že máme stále větší svobodu volit si své kulturní zážitky, náš život nesmírně obohacuje. Globalizace nejen zvětšuje individuální svobodu, ale také oživuje kultury a kulturní artefakty prostřednictvím zahraničních vlivů.

Philippe Legrain argumentuje v časopise Chronicle of Higher Education, že globalizace je přínosem pro nás pro všechny. Autor je hlavní ekonom organizace Britain in Europe, která usiluje o to, aby Británie přijala euro, pracoval také jako poradce pro Světovou organizaci pro obchod a jako hospodářský analytik pro týdeník Economist. Je autorem knihy Open World: The Truth About Globalisation, Abacus 2002.

Kompletní článek v angličtině ZDE
7. 5. 2003
Veřejný zájem je pro potřeby kodexu novinářské etiky něco, co může ospravedlňovat jednání, které by za normálních okolností etické nebylo.

Týká se to hlavně těchto situací, popsaných v etickém kodexu:

Tento rozbor Britským listům zaslala Barbora Osvaldová, předsedkyně Etické komise Syndikátu novinářů.

7. 5. 2003
Analýza českých médií mezi 1. únorem a 3. dubnem 2003 ve vztahu k cizincům žijícím v České republice.

Tentokrát jsem pro sdružení "Slovo 21" provedl zběžnou analýzu, na hloubkovou bych potřeboval více času, pevnější nervy a lepší žaludek. V informování českých médií o cizincích, uprchlících a žadatelích o azyl se totiž od posledně sledovaného období příliš nezměnilo. Naprostá většina článků a televizních či rozhlasových zpráv vyznívá negativně, tedy v neprospěch cizinců. Nezměnil se ani způsob informování, který často vyznívá buď přímo xenofobně, nebo ke xenofobním pocitům českých občanů přispívá. Mírně se zlepšilo informování o životě a národních či náboženských zvyklostech cizinců žijících v ČR, v procentuálním vyjádření to však nehraje roli, protože prudce stoupl celkový počet článků o cizinecké a příbuzné problematice.

Původně vyšlo na serveru www.vulgo.org ZDE
7. 5. 2003
Se zájmem v novinách pročítám občasné stesky nad nelidskou regulací nájemného a připadám si jako schizofrenik. Jsem totiž proti deregulaci a zároveň pro její zrušení.
7. 5. 2003
Nepřeceňujme ty věci, které jsou podružné a naopak doceňme to, co je opravdu důležité. Chceme-li opravdu udělat pořádek ve státních financích, nemůžeme pominout zavedení transparentních účtů, tj. takovou reformu, která systémově zabrání plýtvání z veřejných financí. Podle některých expertů dosahuje nehospodárnost až okolo neuvěřitelných 30 % celkových státních výdajů. Je naše občanská společnost schopná vyvinout adekvátní politický tlak na realizaci tohoto plánu? Nebo budeme ještě desítky let přešlapovat na místě?
6. 5. 2003
Podle interních statistik BL si za poslední dva měsíce, za březen a duben 2003, otevřelo v průměru Britské listy 44 898 individuálních IP adres měsíčně. Jak vidno z níže uvedených čísel, v březnu mnohdy přesahoval počet individuálních čtenářů 5000 osob denně (k tomu nutno přičíst 2050 subskribentů, kteří dostávají Britské listy každodenně emailem); avšak ani po ukončení irácké války čtenost nepoklesla zcela na úroveň, na níž byla před válkou.

Soudě podle zvýšení počtu individuálních IP adres, které si otvírají internetovou stránku BL, ve srovnání s červnem - červencem 2002, stoupla do března - dubna 2003 čtenost Britských listů o více než 35 procent; soudíme-li podle průměru denních návštěv na stránkách BL, došlo od června 2002 do dubna 2003 k nárůstu čtenářů o 50,7 procent. - Počet subskribentů BL, odebírajících časopis emailem, zůstává za poslední rok víceméně stabilní, kolem 2000 čtenářů denně.

5. 2. 2003
Byla zrušena stará mailová adresa Jana Čulíka z roku 1995, jcu2@cableol.co.uk, prosím, pište na adresu J.Culik@slavonic.arts.gla.ac.uk, případně na adresu redakce@blisty.cz, nebo culik@blisty.cz.
Štěpán Kotrba má svou hlavní adresu stepan@kotrba.cz. Adresa kotrba@blisty.cz je dočasně nefunkční.
2. 5. 2003
Děkujeme všem, kteří dále podporují provoz Britských listů finančními dary. Apelujeme na všechny čtenáře, aby si na provoz BL finančně přispěli. S minimálním rozpočtem je velmi obtížné udržet veřejnoprávní službu Britských listů. Všichni spolupracovníci BL pracují pro časopis zadarmo, mnozí s podstatným nasazením, po své normální práci.

Financujte si k vlastnímu prospěchu kritický a nezávislý deník. Veškeré informace o tom, jak jsou darované peníze využívány, pravidelně zveřejňujeme. Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2. Finanční dary Občanskému sdružení jsou odečitatelné od základu daně z příjmu.

ZMĚNA BANKY: Prosíme ty čtenáře, kteří na provoz BL přispívají trvalým příkazem, aby ho z bývalého účtu OSBL v e-bance převedli na nový účet OSBL v Raiffeisen Bance. Číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500.
Hledáme další spolupracovníky-dobrovolníky pro mediální monitor - samostatné vyhledávání, analýza a shrnutí, překlady z jazyků: španělština, portugalština, italština, francouzština; obory: politika v daném jazykovém okruhu či zemi; problematika EU a jejích institucí; sociální vědy; makroekonomika; vizuální kultura; litaratura; technologie - přehled; armáda - technologický přehled, strategie, koncepce. Frekvence spolupráce: dle dohody, minimálně však jednou týdně. Požadovaná kvalifikace: naprosto suverénní ovládání jazyka či rodilý mluvčí, terminologický přehled v daném oboru, nezávislost na vlivových skupinách, exkluzivita.
Hledáme profesionální fotografy i fotoreportéry, vybavené vlastními digitálními fotoaparáty i vlastní konektivitou do internetu, kteří by byli schopni a ochotni přispět k rozšíření tématické pestrosti o reportáže ze zajímavých akcí či vzdálených míst, a přinášet tak prostřednictvím Britských listů aktuální zpravodajství či pohled do exotických míst. Podmínkou je pofesionalita zpracování snímků a jejich umístění v plném rozlišení ve formátu JPG na vlastní URL, jejíž odkaz nám spolu s náhledovým obrázkem a doprovodným textem zašlete.
Hledáme i nadané karikaturisty se smyslem pro komičnost politických i civilizačních souvislostí. Předpokladem spolupráce je pravidelnost, schopnost samostatné a rychlé reakce na aktuální témata. Samozřejmostí je zasílání karikatur v elektronické verzi (JPG, PNG, GIF, případně SWF) e-mailem.
18. 6. 2004

Ceník reklamy na BL

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
11. 5. 2003 USA a Británie: zoufalá snaha najít zbraně hromadného ničení sílí   
11. 5. 2003 Proč Západ ignoruje vraždění v Kongu?   
9. 5. 2003 Návštěvníci Gazy musejí podepsat prohlášení, že je tam izraelská armáda může zastřelit   
9. 5. 2003 Dvojí Donald Rumsfeld   
9. 5. 2003 Shells fished out of the ocean of time Kathryn  Murphy
9. 5. 2003 Mušle vylovené z oceánu času Kathryn  Murphy
9. 5. 2003 O slušnosti Jan  Čulík
8. 5. 2003 Vojska generála Vlasova v Čechách Jan  Čulík, Štěpán Kotrba
7. 5. 2003 Monitor Jana Paula: Ještě jednou k integritě osobnosti Jan  Paul

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
11. 5. 2003 USA a Británie: zoufalá snaha najít zbraně hromadného ničení sílí   
10. 5. 2003 USA a Británie budou ovládat iráckou ropu   
9. 5. 2003 Dvojí Donald Rumsfeld   
8. 5. 2003 Búrlivé osudy starovekého Blízkeho východu Peter  Greguš
8. 5. 2003 Víťazstvo zbraní, prehra propagandy Leopold  Moravčík
7. 5. 2003 Globalizace není nová Immanuel  Wallerstein
7. 5. 2003 Američané jednají v Iráku "groteskně"   
7. 5. 2003 Irácký ministr informací Al-Sahháf nabízí, že se vzdá Američanům, a ti ho odmítají   
7. 5. 2003 Polsko požaduje pro Irák mandát OSN   
5. 5. 2003 Jak by se mohla Evropa vyhnout tomu, aby se stala vazalem Ameriky?   

Americká strategie národní bezpečnosti RSS 2.0      Historie >
30. 4. 2003 Vyslanci virtuální reality v Iráku Mojmír  Babáček
30. 4. 2003 Konec NATO právě začal - začala vznikat evropská armáda Štěpán  Kotrba
25. 4. 2003 Válka v Iráku skončila - proboha, zapomeňte! Petr  Baubín, Štěpán Kotrba
4. 4. 2003 Jsou britští vojáci "civilizovanější" než Američané?   
28. 3. 2003 Ropa je príčinou, ekológia alternatívou Martin  Nevada
25. 3. 2003 Blesková válka s.r.o. Oskar  Krejčí
12. 3. 2003 Irák a invaze: Nevěrný manžel Hussein, euro a ropa Petr  Baubín
12. 3. 2003 USA chtějí okupací Iráku dokončit svůj projekt globální nadvlády   
24. 2. 2003 Americká strategie národní bezpečnosti a Projekt pro nové americké století   

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
9. 5. 2003 Mezinárodní konference Hašek a Švejk -- humor tisíciletí   
9. 5. 2003 Hašek and Švejk -- Humor of the Millennium   
9. 5. 2003 Mušle vylovené z oceánu času Kathryn  Murphy
9. 5. 2003 Shells fished out of the ocean of time Kathryn  Murphy
7. 5. 2003 Včely Jaroslav  Hutka
30. 4. 2003 Nová kniha Michala Viewegha: Už absolutní rutina Jan  Čulík
24. 4. 2003 Zrazuji lidi, firmu nebo vlast? Jaroslav  Vejvoda
24. 4. 2003 Lidství na skřipci Jan  Čulík
24. 4. 2003 Verše z pohledu POHLEDU. Aneb "jarní připravenost sestry v Karviné k hubení plevele zahrady Světa" Jaroslav  Pour
18. 4. 2003 Stesk jako paměť domova Svatava  Urbanová

Milan Kundera RSS 2.0      Historie >
18. 4. 2003 Stesk jako paměť domova Svatava  Urbanová
3. 1. 2003 Milan Kundera a jeho Nevědomost: Láska a odpor k vlastnímu hnízdu Jan  Čulík
20. 12. 2002 Milan Kundera jako "didaktik komiky"?   
3. 12. 2002 O české exilové literatuře: Problém identity mezi domovem a cizinou Martin  Pilař
25. 10. 2002 Byla éra stalinismu dobou "naivní bezstarostnosti"? Jan  Čulík
23. 10. 2002 Neohrabaná nová Kunderova novela   
21. 10. 2002 Kundera, Nevědomost: Nikdy nevstoupíš dvakrát do téže země   
21. 10. 2002 Kundera zkoumá exil a návrat   

Školství RSS 2.0      Historie >
7. 4. 2003 Zákon o učitelích je naprostý paskvil Radek  Sárközi
2. 4. 2003 Petra Buzková o problémech ve školství Radek  Sárközi
2. 4. 2003 Jak Petra Buzková reaguje na petici "Počítejte s námi"   
12. 3. 2003 Počítejte s námi! Petr  Bilík
12. 3. 2003 Maturity bez "matiky" Miloš  Dokulil
10. 3. 2003 Tabu, tabula rasa a ta buranská povaha Ondřej  Hausenblas
27. 2. 2003 Za co se udělují zápočty na škole, kde učí Jan Sokol a Zdeněk Pinc Jan  Čulík
26. 2. 2003 Hejtman Moravskoslezského kraje považuje slova Jaroslava Rösslera za urážlivá Jaroslav  Hlaváček
12. 2. 2003 Nemyslím, že by byl Jan Sokol špatným prezidentem Vojtěch  Polák
1. 2. 2003 Schůzka nespokojených pedagogů - výsledky z jednání Radek  Sárközi

Názory a argumenty ze Slovenska RSS 2.0      Historie >
9. 5. 2003 Som federalista Ivan  Štefunko
8. 5. 2003 Búrlivé osudy starovekého Blízkeho východu Peter  Greguš
8. 5. 2003 Víťazstvo zbraní, prehra propagandy Leopold  Moravčík
22. 4. 2003 Rasizmus, ktorý antirasistom nevadí ? Lubomír  Sedláčik
11. 4. 2003 Atómový útok zastaví slovenská horčica Lubomír  Sedláčik
10. 4. 2003 Osobné značky a politický marketing Tibor  Kružlík
10. 4. 2003 Science fiction a politika Peter  Abelard
10. 4. 2003 Agresia v mene viery Peter  Greguš
10. 4. 2003 Prítomnosť žien v politike prináša iný pohľad na svet Jana  Matúšová
10. 4. 2003 Peniaze, ženy a EÚ Oľga  Pietruchová

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
9. 5. 2003 O slušnosti Jan  Čulík
9. 5. 2003 Podivný vývoj: zpravodajská rozhlasová stanice vítězí v Británii nad rockem a popem   
2. 5. 2003 Padesát let
Česk(oslovensk)é televize
Jan  Čulík
28. 4. 2003 SOS k promlčeným televizním poplatkům Karel  Pavlík
17. 4. 2003 Digitální média veřejné služby IV - Jak dál v roce 2003? Zdeněk  Duspiva
11. 4. 2003 Dramaturg televize veřejné služby, neposkvrněné početí a podrazy v public relations církví Štěpán  Kotrba
12. 3. 2003 O ČT a o Jiřím Balvínovi: Zdroje a "zdroje" Fabiano  Golgo
10. 3. 2003 Reakce: Ohrožuje ČT přípravou svého digitálního vysílání české komerční televize? Jan  Čulík
10. 3. 2003 Jaké to bylo v České televizi dne 11. září 2001 Jan  Čulík
7. 3. 2003 Dopis České televizi: Nezkreslujte zpravodajství