10. 3. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Nepohodlný muž Jiří Balvín
10. 3. 2003

Jaké to bylo v České televizi dne 11. září 2001

Další, kdo se ozval, že musíme okamžitě přerušit vysílání, byl Honza Štern. Já s Kolihou jsme to věděli také, ale najednou jsme zjistili, že donutit někoho v České televizi, aby sám v takovéto situaci ihned reagoval, je zcela nemyslitelné. Řval jsem na vedoucího vysílání - nyní vím, že zbytečně - proč nepřeruší vysílání. Odpověď byla: "A co tam dám, když zpravodajci nejsou připraveni? A kromě toho do vysílání nechtějí!"

Opravdu jsem se rozzuřil a s Petrem Kolihou jsme běželi do zpravodajského centra - velína. Na to, co jsem viděl, do smrti nezapomenu. Ve velíně byl absolutní klid, někteří lidé seděli s nohama na stole a nikdo nic nedělal. Čekal jsem, že vejdu do velína a tam bude vládnout šílenství, připravovat se studio, shánět překladatelé a místo toho - klid. Vedoucí vydání tvrdil, že to [tj. útok na WTC] monitorují pro podvečerní zpravodajství!

Zajímavé je, že v období tzv. televizní revoluce se před kamery cpal kde kdo, zevnitř i zvenku, ale nyní, kdy se opravdu něco dělo, se do studia nehnal nikdo! Dokonce tam padla věta: "Prosím vás, nějaké letadlo narazilo do baráku, Euronews začnou za chvíli vysílat reklamy a my se ztrapníme."

Odpoledne [dne 13. září 2001] jsem měl chat v Britských listech. Otázky velmi, velmi ostré a na tělo. Šili do mě jako zdivočelí psi, ale já chránil naše zpravodajce za 11. září jako o život.

Jiří Balvín, Nepohodlný muž, Praha 2003, str. 117 - 119

13. 9. 2001, Britské listy ROZHOVOR ON-LINE

Česká televize v Britských listech do 1. 10. 2001 ARCHIV

Česká televize v Britských listech TÉMA
Útok na WTC, terorismus, válka v Afghánistánu TÉMA

Dne 12. září 2001 jsem napsal v Britských listech ZDE, jak neuspokojivé bylo po útoku na Světové obchodní centrum odpolední a večerní zpravodajství České televize, a hlavně, že začalo nesmírně pozdě, když už mimořádné zpravodajství na všech světových stanicích bylo v plném proudu.

Zoufale jsem tehdy v Ostravě v době od 16:00 do cca 16:20 hodin hledal ve vysílání ČT jakoukoliv informaci, ČT v té době neměla žádný mimořádný program. Přepnul jsem tedy na dramatické živé zpravodajství rozhlasu BBC v angličtině. Na ČT 2 se začal vysílat za moderování Zdeňka Velíška mimořádný program až od 17 hodin. Milan Šmíd mě tehdy napadl, že "lžu" a že ČT prý začala vysílat mimořádný program už od 16:24 - podtextem jeho tehdejšího komentáře bylo, že se ČT zachovala zcela profesionálně.

Text Milana Šmída ZDE

Je pravda, že jsem žádný mimořádný pořad v ČT v době od 16.24 dne 11. září 2001 neviděl, protože poté, co jsem na něj bezvýsledně čekal skoro půl hodiny od 16 hodin, přešel jsem v cca 16.22 k jiným informačním zdrojům. A pak jsem byl svědkem až toho, jak v 17 hodin zahájil Zdeněk Velíšek své vysílání na ČT 2.

Jenže, jak se zdá, navzdory tomu, co tehdy bylo podtextem článku Milana Šmída, situace ve zpravodajské redakci České televize nebyla to odpoledne zrovna profesionální. Plasticky to vylíčil ve své knize Nepohodlný muž, anebo z deníku bývalého generálního ředitele ČT Jiří Balvín.Ten v ní také potvrdil, že nejprve se mu podařilo pouze donutit své podřízené, aby pasivně přebírali obraz z Euronews a doplňovali ho překladem ve zvuku a mimořádné vysílání Zdeňka Velíška začalo až potom, na ČT 2.

Stoupenci někdejších vzbouřenců v ČT tvrdí, že je Balvínova kniha "blbá" a taky kvůli ní došlo na jakési toaletě mezi bývalým ředitelem ČT a redaktory České televize nedávno k násilnému incidentu. Každému doporučuji, aby si ji přečetl. Je totiž pozoruhodným důkazem toho, jak neuplatnitelné jsou, bohužel, v českém (i středoevropském?) prostředí principy profesionální veřejné televize - přesně tak, jak o tom na nedávné mediální konferenci ve Florencii hovořila celá řada jejích účastníků.

Sdělovací prostředky v postkomunistických zemích a Evropská unie TÉMA

K Balvínově knize se vrátíme podrobnější recenzí. Dnes jen toto: Navzdory tomu, že je kniha psána do určité míry subjektivně (je to Balvínův deník), je psána nesmírně věcně a faktograficky. Když byl Balvín jmenován po vítězství televizních vzbouřenců nad Jiřím Hodačem dočasným ředitelem ČT, byl jím jmenován se souhlasem vzbouřenců jako jim vyhovující kandidát. Z Balvínových záznamů však vyplývá, že i když přišel do ČT s vstřícným postojem jako kompromisní ředitel, setkal se v ČT s naprosto arogantními, primtivními, nečestnými a militantními postoji, z nichž velmi brzo vyplynulo, že se Česká televize nedá řídit.

Zpočátku se v knize dívá Balvín na "hodačovce", kteří čelili televizní rebelii jako na podivnou čeládku šílenců, Janu Bobošíkovou z počátku roku 2001 kritizuje jako nositelku extremních a nepřizpůsobivých názorů, během knihy však v podstatě začne dávat "hodačovcům" zcela za pravdu. Odborářští militanti jako Dub, Dekoj a Komers, vystupující vždy nesmírně hrubým, primitivním a neomaleným způsobem, ho také brzo, jen proto, že chtěl televizi řídit, začnou označovat za "druhého Hodače"!

Balvínova kniha je pozoruhodně jasně, věcně a dramaticky napsaná. Lze mu vyčítat určitou defenzívnost: podle svého svědectví se brání ve všeobecně pletichářském, nečestném, spikleneckém a paranoidním prostředí. Hájí své vlastní zájmy, a tak když třeba posuzuje jiné uchazeče o funkci generálního ředitele ČT, hodnotí je, zdá se, hlavně podle toho, zda jsou či nejsou nebezpeční pro něho osobně. Svou vlastní práci, zdá se, vidí Balvín poněkud nekriticky. Měl ovšem právo prosazovat svou vizi - byl ředitel. Účelem jeho knihy je zjevně přesvědčit veřejnost, že konkrétní vizi pro ČT měl a že je ČT nereformovatelná. O tom prvním lze disktuovat, to druhé je - bohužel - jasné.

Některým zásadám televize veřejné služby Balvín nerozumí. Informace o některých svých kontaktech a kontaktech ČT, které na sebe Balvín prozrazuje, by asi veřejná televize v zavedené demokratické zemi nepěstovala. Například je zcela nepřípustné využívat zpravodajství a reportáží organizace Člověk v tísni, která je humanitární nadací a nemůže tedy zároveň vystupovat jako zdroj nezávislých politických informací a publicistiky. Nemluvě o tom, že taková nadace nemá ve veřejnoprávní televizi vůbec co dělat!!

Chápu Balvínovo zoufalství nad nedostatečností svých redaktorů, které ředitel ČT navzdory jejich nekompetenci prostě nemůže vyhodit, avšak těžko je omluvitelné, aby si ředitel nezávislé veřejné televize vyjednal pro případ další krize, že ho na ni upozorní český ministr obrany! S vládními činiteli by asi neměl mít ředitel ČT takové styky, ani nezáviset na mluvčím ministerstva obrany ohledně dopravy do pořádné nemocnice, když je při úrazu vážně zraněn... A ani v době mezinárodní krize by neměl mít do veřejné televize přístup premiér bez korektivu reportéra, který mu dává kritické otázky. Doby, kdy politikové "mluvili k národu" bez korekce nezávislého komentátora, jsou v inteligentních a demokracii prospěšných médích už dávno pryč.

Kniha Nepohodlný muž je přesto velmi cenným pohledem do interních poměrů České televize. Popisuje i některé epizody, jichž byli svědky i redaktoři Britských listů, a tam, kde máme toto vlastní svědectví, můžeme svědčit o tom, že tyto incidenty Balvín popisuje přesně. Zejména se trefil do popisů jednání Rady České televize, které je nekompetentní a panoptikální. (Viz například toto očité svědectví Britských listů, ZDE.)

Balvínova kniha obsahuje množství neuvěřitelných pasáží o poměrech v ČR. Dokazuje, že bez radikální restrukturalizace Rady ČT (kde by museli zasednout skutečně nezávislí, inteligentní a přemýšliví lidi, nikoliv osoby nejovlivnitelnější a nejneinformovanější) a bez radikální změny zákona o ČT (aby bylo možno z České televize propustit lidi, kteří tam dávno nemají co dělat, a přivést ČT do moderního věku) je jakýkoliv další konkurs na funkci generální ředitele ČT zcela zbytečným, donkichotským podnikem.

Pozoruhodným pars pro toto poměrů v České televizi, líčením, které snad vyjadřuje všechno, je Balvínovo svědectví, jak to vypadalo ve zpravodajské redakci ČT dne 11.září 2001 odpoledne:

Úterý 11. září 2001

Od 15. 00 jsme měli pracovní setkání se zástupci nadace Člověk v tísni při České televizi. Na schůzce byli především ti, kteří s nadací spolupracují při výrobě různých publicistických pořadů, případně od ní přebírají materiály do zpravodajství. (...) Na takovéto schůzce (...) nesmí mít nikdo nahlas zapnutý mobil, pouze zástupci zpravodajství mají povoleno, aby jim mobilní telefon jednou pípnul, kdyby se dělo něco závažného. Předcházející věta, jak uvidíte, je hodně důležitá.

Kdykoliv máme nějaké sezení ve velké zasedačce generálního ředitele, obě děvčata [tj. sekretářky], Monika a Zorka (...) dovnitř nevstupují, pokud opravdu nehoří. Najedou se otevřely dveře a s omluvou vešla Monika. Pošeptala mi, že volá Honza Rubeš - musíme přerušit vysílání, protože někdo zaútočil na New York. Nebylo 1. dubna, a tak jsem nevěděl, kdo z nás tří se zbláznil. Zda já dobře slyším, zda se něco nepřihodilo Monice nebo jestli se nezbláznil Honza Rubeš (...)

Šel jsem se podívat na televizi do sekretariátu a viděl na Euronews, jak hoří budova Světového obchodního centra v New Yorku a jak do druhé budovy právě vrazilo další letadlo. Vrátil jsem se zpět do zasedačky na schůzku a oznámil jim, že možná začala třetí světová válka. V tu chvíli bylo na všech vidět, že tím, kdo se zbláznil, jsem já. [Publicisté] Zbyněk Honys a Roman Bradáč, kterým ani jednomu telefon nezazvonil (!) hned odešli do zpravodajství, já a Petr Koliha jsme se přesunuli do sekretariátu a začal blázinec. Další, kdo se ozval, že musíme okamžitě přerušit vysílání, byl Honza Štern. Já s Kolihou jsme to věděli také, ale najednou jsme zjistili, že donutit někoho v České televizi, aby sám v takovéto situaci ihned reagoval, je zcela nemyslitelné. Řval jsem na vedoucího vysílání - nyní vím, že zbytečně - proč nepřeruší vysílání. Odpověď byla: "A co tam dám, když zpravodajci nejsou připraveni? A kromě toho do vysílání nechtějí!"

Opravdu jsem se rozzuřil a s Petrem Kolihou jsme běželi do zpravodajského centra - velína. Na to, co jsem viděl, do smrti nezapomenu. Ve velíně byl absolutní klid, někteří lidé seděli s nohama na stole a nikdo nic nedělal. Čekal jsem, že vejdu do velína a tam bude vládnout šílenství, připravovat se studio, shánět překladatelé a místo toho - klid. Vedoucí vydání tvrdil, že to monitorují pro podvečerní zpravodajství! A tak jsme to začali řídit zami - Roman Bradáč, Zbyněk Honys, Petr Koliha a já.

První, kdo přišel a byl ochoten jít okamžitě do studia, byl doyen sboru Zdeněk Velíšek! Zajímavé je, že v období tzv. televizní revoluce se před kamery cpal kde kdo, zevnitř i zvenku, ale nyní, kdy se opravdu něco dělo, se do studia nehnal nikdo! Dokonce tam padla věta: "Prosím vás, nějaké letadlo narazilo do baráku, Euronews začnou za chvíli vysílat reklamy a my se ztrapníme." A to bylo v době, kdy již americké televize avizovaly projev prezidenta Bushe!

Donutili jsme je, aby vyjeli do vysílání jenom s překladem Euronews mimo obraz, mezitím se připraví nějaká provizorní dekorace, seženou hosté, například odborníci na terorismus,a teprve pak rozjedeme studio, kde se bude celá tragédie komentovat. Sehnali jsme Michala Žantovského, Sašu Vondru, psychologa a odborníky na stavební konstrukce. Vysílání začalo na ČT 2 a později jsme přešli na ČT 1 a jeli až do 22.35. Byla to síla, ale povedlo se.Telefonoval jsem s některými členy Rady České televize a snad poprvé byli spokojeni. Odjel jsem domů, pustil asi CNN a tam jsem viděl, že vlétlo pár raket na Kábul. Tak jsme si zase volali se Zbyňkem a ten odjel zpátky na Kavky a byl tam do čtyř do rána. Já spal u televize.

Čtvrtek 13. září 2001

Ráno rozhovor pro slovenský Trend. Odpoledne jsem měl chat v Britských listech. Otázky velmi, velmi ostré a na tělo. Šili do mě jako zdivočelí psi, ale já chránil naše zpravodajce za 11. září jako o život.

Jiří Balvín ROZHOVOR ON-LINE

Povedlo se?

"Příšerná diskuse na ČT dne 11. září", Petruška Šustrová BL

"Festival žvanilů na ČT 2 pokračuje", Jindra Vavruška BL

"Podvečerní pořady na ČT byly v úterý 11.9. skutečně strašné", Petr Mikovec BL

                 
Obsah vydání       10. 3. 2003
10. 3. 2003 Jaké to bylo v České televizi dne 11. září 2001 Jan  Čulík
8. 3. 2003 Bowling for Columbine -- dobrá ukázka investigativní práce Jan  Čulík
10. 3. 2003 Tabu, tabula rasa a ta buranská povaha Ondřej  Hausenblas
10. 3. 2003 Výjimečnost pro všechny Karel  Mašita
10. 3. 2003 I anglosaské právo zůstává právem Petr  Schnur
10. 3. 2003 Prázdný patos na Hradě a v Podhradí Vladimír  Rott
10. 3. 2003 Spekulace médií: Špidla požádá o důvěru, aby mohl vzápětí vládu rekonstruovat Josef  Trnka
10. 3. 2003 Zpětné zrcátko a čelní sklo na další cestu Miloš  Dokulil
10. 3. 2003 Rebel musí souznít s davem Martin  Gřeš
10. 3. 2003 Turecko lekci dostalo a současně uštědřilo Miloš  Kaláb
10. 3. 2003 Rakovina se "bude brzo léčit zásahy do genetiky"
10. 3. 2003 Monitor Jana Paula: Současné výtvarné umění a média Jan  Paul
10. 3. 2003 Palestinci trpí pod izraelskou správou
10. 3. 2003 NA PAVLAČI: O zázracích Hugo  Schreiber
10. 3. 2003 NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ
tentokráte o Jánošíkovi a finanční situaci vlivných slovenských osobností
Hugo  Schreiber
10. 3. 2003 Italský historik a bohemista čestným členem Masarykovy společnosti Jaroslava  Čajová
4. 3. 2003 100. výročí úmrtí českého politika Fr. L. Riegra Jaroslava  Čajová
10. 3. 2003 Výzva papeže Jana Pavla II. k zachování míru
10. 3. 2003 DOKUMENT: Pacem in terris
10. 3. 2003 Americký kardinál Stafford odsoudil přípravu války proti Iráku
10. 3. 2003 Svatý stolec potvrdil trest pro bývalého děkana teologické fakulty v Praze
10. 3. 2003 ROZHOVOR: Urobíme všetko preto, aby sme zabránili vojne Ivan  Štefunko, Martin  Muránsky
12. 3. 2003 EÚ irackú krízu nevyriešila, uznává autoritu OSN Zolo  Mikeš
7. 3. 2003 Václavské okovy Jaroslav  Hutka
7. 3. 2003 Snadné zbohatnutí s Nigerijci podle TV Nova Zdeněk  Jemelík
7. 3. 2003 Zahraniční politika USA: Pokračování teologie jinými prostředky Tomáš  Linhart
7. 3. 2003 Válka George W. Bushe ve jménu Pána Boha Miloš  Kaláb
7. 3. 2003 Zelenkovi Knoflíkáři a Rok ďábla: Filmy bez větší hloubky Edward  Allan
7. 3. 2003 Petr Zelenka's Buttoners and The Year of the Devil: Films without real depth Edward  Allan
10. 3. 2003 Komu pomohla hrozba štrajkom? Martin  Muránsky
5. 2. 2003 Pošta redakci
5. 3. 2003 Hospodaření OSBL za únor 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
10. 3. 2003 Reakce: Ohrožuje ČT přípravou svého digitálního vysílání české komerční televize? Jan  Čulík
10. 3. 2003 Václav Klaus: známy politik neznámym prezidentom Oskar  Krejčí
10. 3. 2003 Turecko lekci dostalo a současně uštědřilo Miloš  Kaláb
10. 3. 2003 Prázdný patos na Hradě a v Podhradí Vladimír  Rott
10. 3. 2003 Rebel musí souznít s davem Martin  Gřeš
10. 3. 2003 Výjimečnost pro všechny Karel  Mašita
10. 3. 2003 I anglosaské právo zůstává právem Petr  Schnur
10. 3. 2003 Jaké to bylo v České televizi dne 11. září 2001 Jan  Čulík
10. 3. 2003 Zpětné zrcátko a čelní sklo na další cestu Miloš  Dokulil
10. 3. 2003 Tabu, tabula rasa a ta buranská povaha Ondřej  Hausenblas
10. 3. 2003 Výzva papeže Jana Pavla II. k zachování míru   
8. 3. 2003 Bowling for Columbine -- dobrá ukázka investigativní práce Jan  Čulík
7. 3. 2003 Za nezájmu občanů se stal Jan Jařab terčem rasistického útoku   
7. 3. 2003 Válka George W. Bushe ve jménu Pána Boha Miloš  Kaláb
7. 3. 2003 Petr Zelenka's Buttoners and The Year of the Devil: Films without real depth Edward  Allan

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
10. 3. 2003 Výzva papeže Jana Pavla II. k zachování míru   
10. 3. 2003 Americký kardinál Stafford odsoudil přípravu války proti Iráku   
10. 3. 2003 Jaké to bylo v České televizi dne 11. září 2001 Jan  Čulík
10. 3. 2003 I anglosaské právo zůstává právem Petr  Schnur
10. 3. 2003 Turecko lekci dostalo a současně uštědřilo Miloš  Kaláb
7. 3. 2003 Má odstoupit americký prezident... Miloš  Kaláb
7. 3. 2003 Zahraniční politika USA: Pokračování teologie jinými prostředky Tomáš  Linhart
7. 3. 2003 Komise LAS lobbuje v New Yorku proti válce na Blízkém východě Ivana  Bošinová
7. 3. 2003 Válka George W. Bushe ve jménu Pána Boha Miloš  Kaláb
6. 3. 2003 Norové jsou proti válce v Iráku   
6. 3. 2003 Postoj islámských zemí k Iráku zůstává beze změny   
5. 3. 2003 Čeho se bojí Lidové noviny? Milan  Valach
5. 3. 2003 Proč mě neprávem osočují? O cestě ke Kábulu David  Soukup
5. 3. 2003 Ruský ministr zahraničí nevyloučil, že Rusko užije v Radě bezpečnosti právo veta   
5. 3. 2003 Alžírská "bahia" Josef  Brož

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
10. 3. 2003 Reakce: Ohrožuje ČT přípravou svého digitálního vysílání české komerční televize? Jan  Čulík
10. 3. 2003 Jaké to bylo v České televizi dne 11. září 2001 Jan  Čulík
7. 3. 2003 Dopis České televizi: Nezkreslujte zpravodajství   
27. 2. 2003 Agónie v České televizi pokračuje Jan  Čulík
24. 2. 2003 Zlatá éra sa skončila, Rybníčkov "očisťovací" tím v STV začal svoju kúru Martina  Nemethová
16. 2. 2003 Redaktoři ČT se porvali s odvolaným ředitelem: "Sesadili jsme Balvína a teď mu můžeme dát ještě přes držku" Jan  Čulík
16. 2. 2003 Ukradená televize aneb co na obrazovce nebylo Petr  Štěpánek
13. 2. 2003 Monitor Jan Paula : Česká televize účelově zkreslila Romanův příběh Jan  Paul
30. 1. 2003 Rybníček chce vybudovať konkurenciu Markíze, ale...
Zrušil jedinú konkurencieschopnú reláciu!
Jana  Matúšová
18. 1. 2003 Národní knihovna má problém s chápáním svého poslání v digitální době Štěpán  Kotrba
6. 1. 2003 Inzerát (na dům, ve kterém už nechci bydlet) Jiří  Koubek
16. 12. 2002 Digitální média veřejné služby III. Zdeněk  Duspiva
16. 12. 2002 Soudnost, pane Berko, soudnost! Štěpán  Kotrba
13. 12. 2002 "Pekařství " nebo "ČT"? Jiří  Koubek
13. 12. 2002 KAUZA: Ostravská ČT