12. 3. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 3. 2003

Maturity bez "matiky"

Ta vyhlídka na celostátní unifikovanou maturitu bez matematiky mě mate. Co na ní zvlášť musí uvádět do rozpaků, je ta medializovaná prezentace pocitů vanoucích přímo z Ministerstva školství (MŠMT), že takovým projektem se uleví všem, pro koho byla/je (ale už nebude) "matika" strašákem. Takto aspoň to konstatovala s úlevným úsměvem i pí. ministryně.

Předběžně konstatujme, že místo nějakých kritérií opravňujících k této dramatické (re)formě bylo -- bez dalšího rozboru důvodů k tomuto kroku -- formulováno v jednom televizním sestřihu pouze hledisko psychologické (nebo "emoční"). Žádný statistický "koláč" pro názornost nebyl servírován, abychom si mohli aspoň vychutnat, jak vysoké procento je těch našich studentů, kteří se rozhodně (či naopak jenom spíše) bojí, anebo naopak rozhodně (či naopak jenom spíše) nebojí maturity z matematiky (s přibalením do páté skupiny těch, kterým je to "jaksi poněkud" jedno). Samozřejmě že ten subjektivní -- psychologicky zakotvený -- faktor není bezvýznamný. Opět -- bez aspoň trochu bližšího rozboru -- lze o něm spekulovat "od Šumavy k Tatrám". Výuka má dva konce: toho, kdo informace vysílá, a samozřejmě toho, kdo je jejich příjemcem. Sám zápal učitele (počínaje obecnou školou!) může udělat divy. Že na druhé straně stačí mít poněkud "delší vedení" pro logické/matematické operace a hodinu dvě chybět ve vyučování a je zaděláno na stále dramatičtější překážky pro porozumění matematickému učivu; to je také nabíledni. Je otázkou také pedagogickou (nejen "emoční"!), zda je opravdu optimální programově uhýbat jen okamžitým (ovšemže častým) náladám, rodícím se ve školní praxi. A zda právě tento -- řekněme "demobilizující" (ne-li přímo "poraženecký") -- přístup má sebemenší oprávnění.

Asi není okamžitě nutné psát traktát o užitečnosti (ne-li zcela zásadní nezbytnosti) matematiky v našem životě. Bereme-li sebeméně v úvahu nejen počítačovou gramotnost, ale také potřebu jistého výcviku pro rozhodovací procesy (nehledě na další potřeby našeho času), pak by měla matematika rozhodně zůstat v základní "výzbroji" našich středních škol. I humanitně orientovaný středoškolák by měl získat přiměřenou dávku výcviku ve střízlivém uvažování nebo v nutnosti s přijatelnou čiperností -- bez neplodného fantazírování -- aplikovat algoritmy (kde je řešení obecně známo).

Naše střední školy nesmí být -- v návalu okamžité euforie -- zbaveny matematiky jako jednoho z těch tradičně dvou obecných sloupů vzdělávacího systému. Tím druhým sloupem je jazykový výcvik. (Ten přece má také svá abstraktně daná pravidla.) Navíc to, co je jazykovým výcvikem pěstováno, lze nejlíp vycvičit na mateřštině (postupně v noblese běžného vyjadřování stále více pokleslé). Takže by nemělo být pochyb o tom, že výchozími dvěma maturitními předměty by měly být pro všechny bez výjimky čeština a matematika. Ostatní případné předměty maturitní zkoušky by zůstaly volitelnými.

Pak se lze bavit dál o celé té stávající struktuře středoškolského vzdělávacího systému. Význam angličtiny pro život ve stále více se globalizujícím světě je nesporný. Je ale otázka, do jaké míry by mohlo stačit nechat druhý jazyk už jen jako jeden z volitelných předmětů; obdobně jako třeba by byly předměty přírodovědné orientace jen mezi těmi volitelnými (případně předměty další, jako např. dějepis?). Zde zůstává možným problémem k řešení celkový počet volitelných předmětů, zda by nestačil jen jeden jako případný "výstupní test".

Domnívám se, že prakticky "nikdo" nechce až příliš šíří a hloubkou "výstupního" zkoušení zatížit celý ten funkčně užitečný a zřejmě žádoucí proces tzv. maturit. Přece záleží jak středním školám, tak pak i školám vysokým na celkové intelektuální způsobilosti maturanta! A potom by mohlo stačit mít dva povinné předměty a jeden výběrový; přičemž při výběru dalšího studia by byly snadným doporučením odpovídající specifická váha výsledků v optimální kombinaci (např. matematika s chemií, s případným nižším vyhodnocovacím koeficientem pro češtinu; anebo čeština třeba s dějepisem, s případným sníženým zřetelem k výsledkům v matematice, a to v obou zde uvedených příkladech podle další volby uchazeče).

Ten celkový menší tlak na příliš rozevlátou tématickou šíři maturitní zkoušky považuji za hodný pozornosti. Přičemž tu navíc máme v záloze ještě jako další možnost dát dva stupně obtížnosti do povinné části maturitní zkoušky; přičemž jen jeden předmět by mohl být absolvován s touto nižší náročností ("kalibrací"; s pochopitelnými sníženými předpoklady pro některé VŠ ). Povinná část maturitní zkoušky by byla jak písemná, tak ústní. Fakultativní část maturity by probíhala jen jako rozprava.

Rozhodně však ne u maturit bez matematiky!

                 
Obsah vydání       12. 3. 2003
12. 3. 2003 USA chtějí okupací Iráku dokončit svůj projekt globální nadvlády
12. 3. 2003 Ostrava vítá čínské komunisty Petr  Ďásek
12. 3. 2003 Povede politika George Bushe k oslabení vlivu USA v zahraničí? Jan  Čulík
12. 3. 2003 Maturity bez "matiky" Miloš  Dokulil
12. 3. 2003 NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ
tentokráte o praotci Čechovi a tajném hřbitově sebevrahů v Bohnicích
Hugo  Schreiber
12. 3. 2003 Havárie autobusu: "Zavřete řidiče!" Jan  Čulík
12. 3. 2003 Počítejte s námi! Petr  Bilík
12. 3. 2003 O ČT a o Jiřím Balvínovi: Zdroje a "zdroje" Fabiano  Golgo
12. 3. 2003 Liberecká spalovna vyhrožuje žalobou, místo aby si pořídila dioxinový filtr
12. 3. 2003 Proč válku? Názory saúdsko-arabského vyslance v Kanadě Miloš  Kaláb
12. 3. 2003 O munici z ochuzeného uranu Petr  Schnur
12. 3. 2003 Co všechno udělal Václav Klaus dobrého Jan  Holeček
12. 3. 2003 Jsou jednovaječná dvojčata opravdu stejná? Vojtěch  Polák
12. 3. 2003 Špionáž v Bezpečnostnej rade OSN Martin  Kunštek
12. 3. 2003 POLEMIKA: Spekulace o spekulacích, odvozeniny z odvozenin Ivan  David
12. 3. 2003 Ostravští aktivisté sebrali 6000 podpisů proti válce v Iráku Darius  Nosreti
12. 3. 2003 Veto proti vojne: Chirac sa rozhodol pre mier Martin  Nevada
12. 3. 2003 OSN: Návrh "novej rezolúcie" nie je vôbec nový, je to ďalšia lož, ktorú treba vetovať Zolo  Mikeš
12. 3. 2003 Irák a invaze: Nevěrný manžel Hussein, euro a ropa Petr  Baubín
12. 3. 2003 Komise LAS do Bagdádu
12. 3. 2003 Inspirativní scénář nové války v Zálivu
12. 3. 2003 O zmysle zmyslu života: "Ak sa otočíš ako chceš, zadok máš vždy vzadu" Eva  Michalková
12. 3. 2003 Prečo máme radšej "Amíkov"? Ivan  Štefunko, Radovan  Geist
12. 3. 2003 ROZHOVOR: Nikto normálny si neželá vojnu Martin  Muránsky
12. 3. 2003 Zdvihnutý prst: Zdanlivá búrka v pohári vody zaujíma už aj potenciálnych partnerov v NATO Peter  Takáč
12. 3. 2003 OSN o týždeň predĺžila lehotu na znovuzjednotenie Cypru Lucia  Waldnerová
12. 3. 2003 Brutální demokracie Robert  Vašíček
12. 3. 2003 DOKUMENT: Ústava EU podle Valéry Giscard d'Estainga
5. 2. 2003 Pošta redakci
5. 3. 2003 Hospodaření OSBL za únor 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
12. 3. 2003 O ČT a o Jiřím Balvínovi: Zdroje a "zdroje" Fabiano  Golgo
12. 3. 2003 O munici z ochuzeného uranu Petr  Schnur
12. 3. 2003 Proč válku? Názory saúdsko-arabského vyslance v Kanadě Miloš  Kaláb
12. 3. 2003 USA chtějí okupací Iráku dokončit svůj projekt globální nadvlády   
12. 3. 2003 DOKUMENT: Ústava EU podle Valéry Giscard d'Estainga   
12. 3. 2003 Maturity bez "matiky" Miloš  Dokulil
12. 3. 2003 Počítejte s námi! Petr  Bilík
12. 3. 2003 Havárie autobusu: "Zavřete řidiče!" Jan  Čulík
12. 3. 2003 NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ
tentokráte o praotci Čechovi a tajném hřbitově sebevrahů v Bohnicích
Hugo  Schreiber
11. 3. 2003 Protifrancouzské a proválečné vtipy, jaké si Američané posílají po netu   
11. 3. 2003 Pohlednice z Timoru V. Jaroslav  Kováříček
11. 3. 2003 Pistole, lži a video Miloš  Kaláb
11. 3. 2003 Chirakův poslední trumf: veto proti válce Josef  Brož
11. 3. 2003 Jaký je rozdíl mezi akcí televize BBC "Children in Need" a "humanitárně-novinářskou nadací" Člověk v tísni při ČT? Jan  Čulík
10. 3. 2003 Reakce: Ohrožuje ČT přípravou svého digitálního vysílání české komerční televize? Jan  Čulík

Školství RSS 2.0      Historie >
12. 3. 2003 Počítejte s námi! Petr  Bilík
12. 3. 2003 Maturity bez "matiky" Miloš  Dokulil
10. 3. 2003 Tabu, tabula rasa a ta buranská povaha Ondřej  Hausenblas
27. 2. 2003 Za co se udělují zápočty na škole, kde učí Jan Sokol a Zdeněk Pinc Jan  Čulík
26. 2. 2003 Hejtman Moravskoslezského kraje považuje slova Jaroslava Rösslera za urážlivá Jaroslav  Hlaváček
12. 2. 2003 Nemyslím, že by byl Jan Sokol špatným prezidentem Vojtěch  Polák
1. 2. 2003 Schůzka nespokojených pedagogů - výsledky z jednání Radek  Sárközi
27. 1. 2003 Čeští učitelé jsou na tom špatně, ale ani nevíme jak Ivo V. Fencl
17. 1. 2003 ŠKOLSTVÍ: Nízké platy učitelů odnesou především žáci Radek  Sárközi
14. 1. 2003 České školství versus Charta učitelů z roku 1966 Radek  Sárközi
14. 1. 2003 České a britské školství: Stačí srovnávat Jaroslav  Vávra
8. 1. 2003 O čekání na důstojné učitelské platy, na důstojné hodnocení učitelů, ale nejen o tom Jaroslav  Vávra
3. 1. 2003 Čeští studenti: "Skotská pohádka" Jan  Čulík
3. 1. 2003 Platy učitelů Radek  Sárközi
14. 12. 2002 Založení Učitelského odborového klubu - ASO