7. 5. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 5. 2003

Reforma financí = transparentní účty

Nepřeceňujme ty věci, které jsou podružné a naopak doceňme to, co je opravdu důležité. Chceme-li opravdu udělat pořádek ve státních financích, nemůžeme pominout zavedení transparentních účtů, tj. takovou reformu, která systémově zabrání plýtvání z veřejných financí. Podle některých expertů dosahuje nehospodárnost až okolo neuvěřitelných 30 % celkových státních výdajů. Je naše občanská společnost schopná vyvinout adekvátní politický tlak na realizaci tohoto plánu? Nebo budeme ještě desítky let přešlapovat na místě?

Nejsme andělé

Připustíme-li, že každý z nás je jen obyčejný člověk, který má raději vlastní kapsu než nějakou anonymní státní kasu, máme už napůl vyhráno. Tedy když pochopíme, že problém korupce či klientelizmu nespočívá v tom, že tak činí ONI (rozuměj oni zlí, oni nepoctiví, oni mafiáni), ale že tak činí každé JÁ, tedy každý průměrný člověk -- ocitne-li se v situaci umožňující korupci. Opakuji znovu, nikoliv nějací zlí ONI, ale třeba já či ty. Tak toto je první polovina úspěchu -- považovat druhé lidí za stejné.

Od myšlenky k realizaci

Státní rozpočet má podobu pyramidy. Nahoře je parlament, který koncem každého roku schválí zákon o státním rozpočtu. Ten vychází z příjmové a výdajové strany. Aby byly zachovány příjmy, musí existovat schopnost vybrat daně. Což bývá často velký problém. Pravice obvykle mluví (často pouze mluví) o potřebě snižovat daně, levice chce pomáhat potřebným a má pocit, že více přispívat mohou lidé bohatí, potřebuje více peněz. Tyto otázky však souvisejí pouze s příjmovou stranou rozpočtu. Fakt, že státní kasou proteče ročně přes 700 mld. Kč, které se často vynaloží velmi neefektivně, je natolik zásadní, že je s podivem, jak malá pozornost se věnuje kontrole, která je spíše pouze nahodilá a mnoho věcí je "v pořádku", přestože si je prohlédly oči nejednoho kontrolora.

Pod vrcholem pyramidy jsou jednotlivá ministerstva a tam naši zaměstnanci (!) -- záměrně upozorňuji na to, že každý občan, který platí daně (a platíme je všichni -- i poslední bezdomovec, který si koupí cigarety - formou nepřímých daní) -- tak tedy tam naši zaměstnanci, které nazýváme "státními úředníky", rozhodují o těchto astronomických částkách.

A klesáme-li v pomyslné pyramidě níže a níže, můžeme sledovat stále se zvyšující počet našich zaměstnanců-úředníků, kteří všichni mají spoustu známých (stavební firmy, firmy s výpočetní technikou, firmy na výrobu nábytku, firmy vykonávající různá školení či proškolování atd., atd...) a mají kompetenci rozhodnout, na co budou vynaloženy naše miliony...

Pomozme našim spoluobčanům

Myslím, že je třeba našim spoluobčanům pomoci a uchránit je před velkým pokušením. Vždyť tam, kde existuje možnost, že se na nic nepřijde, zcela jistě část lidí této možnosti podlehne. Myslím, že je dnes technicky velmi prosté vytvořit unifikovaný software pro státní správu, který pomocí internetu snadno zpřístupní všem občanům (a to velmi jednoduše a přehledně), kudy a především kam tečou naše peníze. Tento systém bude naprosto transparentní pro širokou veřejnost.

Jakmile bude každý úředník vědět, že celá komise, která o výdajích rozhoduje, a která se sešla tehdy a tehdy (jak je vidět např. hned ve druhé kolonce), bude JMENOVITĚ uvedena, a každý bude moci jasně vidět, že např. suma 200 000 Kč šla na opravu 20 m chodníku (jak je možné, že firma XYZ si účtuje za jeden metr 10 000 Kč?), jistě se bude snažit, aby si své místo udržel, aby mu nemohl nikdo nic vytknout.

TRANSPARENTNÍ ÚČTY

1) Technicky je věc řešitelná velmi snadno

Dnes je technicky velmi prosté doplnit státní správu o tento jednoduchý internetový kontrolní systém. Naše společnost je na zcela jiném technickém stupni vývoje než např. před 10 lety -- tehdy tato možnost ještě nepřipadala v úvahu. Tedy opakuji - po technické stránce jde o prostou, jednoduchou a lehce řešitelnou úlohu.

2) Obsluha je prostá a jednoduchá

Z hlediska obsluhy (čímž pochopitelně budou úředníci především argumentovat) jde také o velice prostou záležitost. Postačí, když např. dvakrát týdně či jednou za měsíc se pomocí počítače vloží do systému potřebná data:

 • datum rozhodnutí,
 • jména členů finanční komise,
 • částka, která se proinvestovala (nebo šla na mzdy) a především
 • jméno a adresa toho subjektu, kterému se naše peníze pomocí státního rozpočtu poskytnou -- v našem veřejném zájmu.
 • Tuto představu mám pro poslední nejnižší stupně "finanční pyramidy", které rozhodují už nikoli v miliardách, ale v milionech a tisících.

  3) Kdo bude chtít zabránit zavedení transparentních účtů?

  Odpověď je prostá: všichni ti, kterým z různých důvodů stávající systém vyhovuje. Může to být řada vysokých úředníků např. na Ministerstvu školství ČR, kteří mají možnost rozhodovat o tisku učebnic či jakýchkoliv dokumentů a firmy, kterým tuto činnost zadávají, nemusí být výhodnější -- byť se zdá, že vše prošlo řádným výběrovým řízením... Tedy proti budou všichni, kteří nechtějí přijít o stávající možnost "dohazovat kšefty" svým známým -- kteří to také jistě a vždy náležitě zpětně ocení. Především si uvědomme, že PROTIargumenty budou vždy zdánlivě velmi racionální či logické:

 • "Systém bude komplikovaný a přinese další bujení byrokracie..."
 • "Technicky jde o složitou věc a bude trvat nejméně 2 roky, než se systém podaří uvést do provozu (a přitom byla-li by politická vůle, jde nejvýše o několik měsíců!) atd...
 • Všímejme si, kdo zablokuje diskusi na toto téma

  Myslím, že se mi podařilo udělat stručný a jistě v mnoha věcech příliš obecný úvod k problematice TRANSPARENTNÍCH ÚČTŮ ve státních financích. Jistě, možná jsem se dopustil někde přílišného zjednodušení či dokonce nepřesnosti - prosím tedy čtenáře o toleranci. A zejména o to, aby mě opravili či doplnili.

  Nestane-li se tak, budeme ještě dlouho žít ve společnosti, která není schopna zajistit sama sobě tak potřebnou EFEKTIVNOST STÁTNÍCH FINANCÍ. Nebudeme žít v tržní společnosti, budeme žít v tržní džungli - a to já opravdu nechci.

                   
  Obsah vydání       7. 5. 2003
  7. 5. 2003 Monitor Jana Paula: Ještě jednou k integritě osobnosti Jan  Paul
  8. 5. 2003 Murdochovu Fox News vyšetřuje v Británii komise pro vysílání kvůli zaujatosti jejího zpravodajství
  7. 5. 2003 Globalizace neznamená amerikanizaci
  7. 5. 2003 Xenofobie v českých sdělovacích prostředcích František  Kostlán
  7. 5. 2003 "Jak se odvažujete říkat, že jsme vlci?" Jan  Čulík
  7. 5. 2003 Polsko požaduje pro Irák mandát OSN
  7. 5. 2003 Američané jednají v Iráku "groteskně"
  7. 5. 2003 Proč se nemluví o normálních lidech? Helena  Černá
  7. 5. 2003 Kde jsou peníze majitelů nemovitostí? Radek  Mokrý
  7. 5. 2003 Včely Jaroslav  Hutka
  8. 5. 2003 Vojska generála Vlasova v Čechách Štěpán  Kotrba, Jan  Čulík
  8. 5. 2003 Osvobození ČSR
  7. 5. 2003 Komise pro etiku k veřejnému zájmu
  7. 5. 2003 Irácký ministr informací Al-Sahháf nabízí, že se vzdá Američanům, a ti ho odmítají
  7. 5. 2003 "Ministerstvo vnitra nesplnilo svou zákonnou povinnost"
  7. 5. 2003 Reforma financí = transparentní účty Michal  Rusek
  8. 5. 2003 Ticho okolo DPH
  7. 5. 2003 Memento 6.
  aneb o českém praporu
  Miloš  Dokulil
  7. 5. 2003 Memento 7.
  aneb maličko o "rovnoprávnosti" žen
  Miloš  Dokulil
  7. 5. 2003 Globalizace není nová Immanuel  Wallerstein
  6. 5. 2003 Jak zaručit svobodu a demokracii?
  6. 5. 2003 Monitor Jana Paula : Jefim Fištejn a Arnošt Lustig radí : "Přestaňte se přejídat!" Jan  Paul
  6. 5. 2003 Jak hovořil Donald Rumsfeld s britskými novináři
  6. 5. 2003 Ženský mozek je empatický, mužský systematizuje
  5. 5. 2003 Jak český velvyslanec v Izraeli prezentuje Českou republiku
  5. 5. 2003 Ideologické zkraty v myšlení velvyslance Daniela Kumermanna Martin D. Brown
  5. 5. 2003 Americká vláda shromažďuje podrobná data o obyvatelstvu jiných zemí
  2. 5. 2003 Nuda v Brně je vynikající film Jan  Čulík
  6. 5. 2003 Čtenost BL v březnu a dubnu 2003: cca 6-7000 čtenářů denně, 45 000 individuálních IP adres měsíčně
  18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
  2. 5. 2003 Hospodaření OSBL za duben 2003
  5. 2. 2003 Pošta redakci

  Reforma veřejných financí a tvorba rozpočtu RSS 2.0      Historie >
  7. 5. 2003 Reforma financí = transparentní účty Michal  Rusek
  10. 4. 2003 Peniaze, ženy a EÚ Oľga  Pietruchová
  28. 3. 2003 Reforma veřejných rozpočtů: sociální záměr nebo prostý diletantismus ? Richard  Vavřík
  10. 3. 2003 Spekulace médií: Špidla požádá o důvěru, aby mohl vzápětí vládu rekonstruovat Josef  Trnka
  5. 2. 2003 Štěch kritizuje Sobotku: Reforma veřejných financí je pro odbory nepřijatelná   
  2. 12. 2002 Ohlédnutí: Stará struktura nového rozpočtu Martin  Kunštek