9. 5. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 5. 2003

Európska únia a spoločná obrana

Minisummit pod paľbou

Iniciatíva štyroch štátov Európskej únie a zároveň členov NATO vyvolala kritické ohlasy. Je však oprávneným prejavom hľadania bezpečnostnej identity Európy v novom svete.

Spoločná obranná a bezpečnostná politika Európskej únie sa dostala minulý týždeň do centra pozornosti dvakrát. Silnú odozvu vyvolalo stretnutie najvyšších predstaviteľov Belgicka, Francúzska, Nemecka a Luxemburska, západoeurópskych odporcov intervencie v Iraku. Dohodli sa na vytvorení spoločných ozbrojených síl, ktoré by sa mali stať zárodkom budúcej armády EÚ. Najneskôr do konca roku 2004 by tak mali vzniknúť spoločné ozbrojené jednotky schopné ihneď zasiahnuť v prípade nutnosti. Popri francúzsko-nemeckej brigáde by ju mali vytvoriť belgickí výsadkári a luxemburskí prieskumníci, veliteľstvo by mali doplniť spoločné vojenské školy. Nové zoskupenie je otvorené aj pre ďalších záujemcov.

Zložitá cesta

Minisummit štyroch štátov vyvolal veľmi kritickú reakciu hlavných spojencov v NATO, ale aj mnohých masmédií. Hovorí sa o vytváraní duplicitných inštitúcií vo chvíli, keď nie sú k dispozícii voľné kapacity, ale aj o protiamerickej rebélii. V zásade však ide o predĺženie dlhodobých tendencií -- hľadania európskej obrannej identity a transformácie NATO.

Snaha nájsť podobu samostatnej európskej obrany má pohnutú históriu. Možno v nej nájsť veľa neúspešných iniciatív. Všetko sa začalo po druhej svetovej vojne, v roku 1946, Churchillovou výzvou vytvoriť Spojené štáty európske. Druhým pokusom bola Bruselská zmluva z roku 1948. V roku 1952 prišlo Európske obranné spoločenstvo, prekvapivo pochované hlasovaním vo francúzskom parlamente. Nasledovala pozoruhodná, ale poloúspešná iniciatíva -- Západoeurópska únia (ZEÚ), vytvorená v roku 1954. Dlho vyzerala ako mŕtvo narodené dieťa, no v 90. rokoch, keď sa začala zlučovať s Európskou úniou, pozoruhodne ožila.

Maastrichtská zmluva z roku 1991 oprela úniu o tri stĺpy. Druhý z nich znamená spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Zároveň sa obrátila na ZEÚ, ako "neoddeliteľnú súčasť vývoja únie", aby vypracovala a uskutočňovala akcie súvisiace s obranou EÚ -- napriek tomu, že ich členstvo sa neprekrýva. Výsledkom snahy boli Petersbergské dohody, prijaté radou ministrov ZEÚ nasledujúci rok, ktoré vymedzili úlohy vojenských jednotiek v humanitárnych akciách, krízovom manažmente a v bojových operáciách. Dohody potom akceptovala Amsterdamská zmluva EÚ z roku 1997. Naznačené smerovanie urýchlil francúzsko-britský summit v St. Malo v roku 1998, ktorý manifestoval zdanlivú zmenu postoja Londýna v prospech európskej vojenskej integrácie.

Od začiatku nových iniciatív v 90. rokoch však bolo jasné, že existuje dvojaké chápanie budovania európskej obrannej identity. Proti predstave zvýšiť európsku angažovanosť v rámci NATO stála vízia možnej európskej samostatnosti. V oboch prípadoch šlo o inštitucionálnu duplicitu -- nehovoriac už o zvláštnom postavení štátov, ktoré nie sú súčasne členmi všetkých troch inštitúcií, teda NATO, ZEÚ, EÚ. Navyše, uzavretá dohoda o vytvorení kontingentu 60 tisíc vojakov pre EÚ naznačuje, že ide o angažovanosť na nízkej vojenskej úrovni -- ako je napríklad ich prvé zapojenie sa do stabilizačných akcií v Macedónsku. Prijaté dokumenty tiež hovoria o využití týchto síl len vtedy, keď sa do operácií nezapojí NATO.

Ponímanie sily

Transformácia NATO je jednou z odpovedí na otázku samostatnej európskej obrannej identity. Po víťazstve v studenej vojne stratilo NATO pôvodné zdôvodnenie svojej existencie. Hľadanie zmyslu aliancie vyvrcholilo v roku 1999, keď sa na summite vo Washingtone prijala nová strategická koncepcia. Okrem iných cieľov uvádza aj úlohu viesť vojnové misie v neurčitom euroatlantickom priestore a jeho okolí, ktoré môžu ísť za rámec článku 5 Washingtonskej zmluvy. Šlo by teda o vojenské akcie, ktoré nemajú charakter obrany. Misie by podľa tejto strategickej koncepcie mohli byť aj bez mandátu OSN.

Už pri schvaľovaní tohto dokumentu boli zrejmé rozpory, a to predovšetkým medzi USA a Francúzskom. Napriek tomu nová americká vláda, ktorá prišla do Washingtonu s prezidentom Bushom, začala hľadať zmyslel NATO práve v takýchto misiách. Výsledkom je pokles akcieschopnosti aliancie, čo sa rozšírením nezlepší. Dochádza k znižovaniu významu NATO, prvýkrát sa o tom začalo hovoriť v USA. Rozdiel v chápaní transformácie aliancie bol viditeľný v období príprav vojny proti Iraku. Základným problémom sa stalo odlišné videnie roly sily v medzinárodnej politike.

Britský minister obrany Geoff Hoon v reakcii na minisummit vyhlásil, že "nie je možné, aby malá skupina krajín udávala cestu bez toho, aby sa zaoberala konsenzom v rámci únie". Problém je však v tom, že nijaký kompromis v oblasti obrannej politiky v EÚ neexistuje. Aj kompromis vo vzťahu k vojne v Iraku, prijatý na summite EÚ, má len literárny charakter -- zo schváleného dokumentu nevyplynuli nijaké spoločné akcie. Zároveň je však súčasná politicko-bezpečnostná štruktúra Európy taká zložitá, že sa v nej nevyzná takmer nik. Popri NATO existuje Rada Rusko-NATO OBSE, na pôde ktorého prebehli zatiaľ najdôležitejšie rokovania o rovnováhe konvenčných síl, je tu Európska únia, ZEÚ, Rada Európy a Euroatlantická rada partnerstva, či Organizácia zmluvy o kolektívnej bezpečnosti, ktorá vznikla pred dvoma týždňami v postsovietskom priestore z odporcov irackej intervencie.

Americký radikalizmus

Najnovšia iniciatíva, ktorá oslabuje existujúce bezpečnostné štruktúry v NATO a EÚ, neprišla od štyroch "rebelujúcich" štátov, ale od USA a Veľkej Británie. Práve ony začali vojnu proti Iraku bez ohľadu na názory a záujmy spojencov. To na druhej strane môže znamenať, že Washington a Londýn nemusia byť pomôcť, keď to budú krajiny "starej Európy" najväčšmi potrebovať. To by potvrdzovalo aj množstvo emotívnych a urážlivých vyjadrení z Bieleho domu, najmä zo strany ministra obrany Donalda Rumsfelda a jeho námestníka Paula Wolfowitza. Radikalizmus amerických tradicionalistických konzervatívcov sprevádza nadšenie neokonzervatívcov. Tí nemajú na súčasnej ideologicko-politickej mape Európy partnera. Majú len prisluhovačov.

Výsledky minisummitu môžu zapadnúť medzi tie aktivity, ktoré sa ukázali ako neschopné života. Na druhej strane, všetky najvýznamnejšie kroky európskej integrácie nasledovali po dohodách menšej skupiny štátov, v ktorej boli Francúzsko a Nemecko, v ktorej však chýbala Veľká Británia. Veľa bude závisieť od toho, či sa počas prípravy summitu v Solúne nájde zhoda v otázke európskej obrany. Hľadanie obrannej identity Európy teda pokračuje. Pokiaľ sa nezmení politika Washingtonu, existujú pre ňu len dve možnosti. Buď sa zaradí za USA a bude sa podieľať sa na ich "vývoze demokratickej revolúcie", alebo nájde vlastné miesto v súčasnom svete. Varovania, že Európa nebude schopná vojensky konkurovať USA a globálne sa vojensky angažovať, sú zbytočné. Ona by to skrátka robiť nemala. Jej úloha vo svete je iná, bezpečnostná politika EÚ by mala reagovať na európske riziká. A možno je vhodné začať znova smerovať ku komplexnej rekonštrukcii bezpečnostnej architektúry celej Európy -- k zjednodušeniu a skutočnej univerzálnosti.

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       9. 5. 2003
9. 5. 2003 Mušle vylovené z oceánu času Kathryn  Murphy
9. 5. 2003 Shells fished out of the ocean of time Kathryn  Murphy
10. 5. 2003 USA a Británie budou ovládat iráckou ropu
9. 5. 2003 Návštěvníci Gazy musejí podepsat prohlášení, že je tam izraelská armáda může zastřelit
9. 5. 2003 Dvojí Donald Rumsfeld
7. 5. 2003 Monitor Jana Paula: Ještě jednou k integritě osobnosti Jan  Paul
9. 5. 2003 O slušnosti Jan  Čulík
9. 5. 2003 Advokáti jsou téma, o kterém se mlčí? Karel  Mašita
9. 5. 2003 Co dělají romské komunity
7. 5. 2003 "Jak se odvažujete říkat, že jsme vlci?" Jan  Čulík
8. 5. 2003 Murdochovu Fox News vyšetřuje v Británii komise pro vysílání kvůli zaujatosti jejího zpravodajství
8. 5. 2003 Vojska generála Vlasova v Čechách Štěpán  Kotrba, Jan  Čulík
8. 5. 2003 Osvobození ČSR
9. 5. 2003 V Bohumíně oslavili včerejší státní svátek sportovními aktivitami Jaroslav  Hlaváček
9. 5. 2003 Den matek se nám v postmoderním světě zkomplikoval? Ivo V. Fencl
9. 5. 2003 Připojte se - Bill Gates vám nyní umožňuje užívat internet i na záchodě
9. 5. 2003 Podivný vývoj: zpravodajská rozhlasová stanice vítězí v Británii nad rockem a popem
9. 5. 2003 Timesy: Není moudré, řeší-li britští konzervativci své spory útokem na BBC Jan  Čulík
9. 5. 2003 Mezinárodní konference Hašek a Švejk -- humor tisíciletí
9. 5. 2003 Hašek and Švejk -- Humor of the Millennium
9. 5. 2003 Minisummit pod paľbou Oskar  Krejčí
8. 5. 2003 Búrlivé osudy starovekého Blízkeho východu Peter  Greguš
8. 5. 2003 Víťazstvo zbraní, prehra propagandy Leopold  Moravčík
9. 5. 2003 Som federalista Ivan  Štefunko
7. 5. 2003 Včely Jaroslav  Hutka
7. 5. 2003 Irácký ministr informací Al-Sahháf nabízí, že se vzdá Američanům, a ti ho odmítají
7. 5. 2003 Memento 6.
aneb o českém praporu
Miloš  Dokulil
7. 5. 2003 Memento 7.
aneb maličko o "rovnoprávnosti" žen
Miloš  Dokulil
7. 5. 2003 Globalizace neznamená amerikanizaci
7. 5. 2003 Komise pro etiku k veřejnému zájmu
7. 5. 2003 Xenofobie v českých sdělovacích prostředcích František  Kostlán
7. 5. 2003 Kde jsou peníze majitelů nemovitostí? Radek  Mokrý
7. 5. 2003 Reforma financí = transparentní účty Michal  Rusek
6. 5. 2003 Čtenost BL v březnu a dubnu 2003: cca 6-7000 čtenářů denně, 45 000 individuálních IP adres měsíčně
5. 2. 2003 Pošta redakci
2. 5. 2003 Hospodaření OSBL za duben 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech