7. 5. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 5. 2003

Xenofobie v českých sdělovacích prostředcích

Analýza českých médií mezi 1. únorem a 3. dubnem 2003 ve vztahu k cizincům žijícím v České republice.

Tentokrát jsem pro sdružení "Slovo 21" provedl zběžnou analýzu, na hloubkovou bych potřeboval více času, pevnější nervy a lepší žaludek. V informování českých médií o cizincích, uprchlících a žadatelích o azyl se totiž od posledně sledovaného období příliš nezměnilo. Naprostá většina článků a televizních či rozhlasových zpráv vyznívá negativně, tedy v neprospěch cizinců. Nezměnil se ani způsob informování, který často vyznívá buď přímo xenofobně, nebo ke xenofobním pocitům českých občanů přispívá. Mírně se zlepšilo informování o životě a národních či náboženských zvyklostech cizinců žijících v ČR, v procentuálním vyjádření to však nehraje roli, protože prudce stoupl celkový počet článků o cizinecké a příbuzné problematice.

Původně vyšlo na serveru www.vulgo.org ZDE

Statistika

Analýza sleduje celkem 79 jednotlivých médií - televize, rádia, celostátní deníky, regionální deníky, týdeníky a internetové servery (podrobnosti viz příloha).

Mezi 1. únorem a 3. dubnem letošního roku ve sledovaných sdělovacích prostředcích vyšlo nebo bylo vysíláno neuvěřitelných 1 158 článků, zpráv, pořadů a komentářů o cizincích, běžencích, uprchlících, žadatelích o azyl či na související témata. Některé z článků však byly totožné. Vydavatelství Vltava-Labe Press totiž vlastní regionální noviny v každém kraji a otiskuje v nich často shodné články. Totéž se týká například i internetového serveru iDnes, jehož články se často překrývají s informacemi deníku MF Dnes.

Z 1 158 článků a odvysílaných pořadů vyznívá více či méně negativně 859, pozitivně laděných - čistě ve prospěch cizinců - bylo 38, neutrálně vyznívajících 261.

Naprostá většina negativních článků a pořadů se zabývá kriminalitou cizinců či jejich počínání samo "kriminalizuje". Nejčastěji se média zabývala nelegální migrací, přechody státních hranic a převaděčstvím, nelegální prací cizinců v České republice a falšováním značkového zboží. V hojném počtu se objevovalo i další "čtenářsky osvědčené" zpravodajství, skládající se z krádeží, drog, znásilnění a vražd. Nejfrekventovanějším slovem v této části zpravodajství už není "mafie", ale "gang". Negativně laděné zprávy i nadále převažují v regionálních denících a v bulváru. Z celostátních deníků je v tomto směru nejpilnější Právo, z televizních stanic TV Nova a ze sledovaných rádií Český rozhlas 1 - Radiožurnál. Na druhou stranu - oproti dříve sledovaným obdobím stoupl počet článků o kriminalitě páchané na cizincích. Cizinci také dostali větší příležitost hovořit o svých problémech. Vysloveně pozitivní informace o přínosu cizinců pro českou společnost však chybějí i tentokrát.

Pozitivně laděné informace a názory přinášejí především týdeníky, internetové servery média veřejné služby: Česká televize a Český rozhlas. Nejotevřenějšími a nejobjektivnějšími médii v této problematice jsou dlouhodobě týdeník Respekt a Český rozhlas 6. Oba sdělovací prostředky dávají ve své publicistice velký prostor buď přímo cizincům, nebo menšinovým, respektive nexenofobním názorům.

Naopak nejúděsnější jsou diskuse (chaty) na některých webových stránkách k jednotlivým informacím, v nichž se velmi často a samozřejmě anonymně producírují různí rasisti a xenofobové. Prakticky totéž se dá říci o velkém množství telefonátů posluchačů v "kontaktních" rozhlasových pořadech.

Negativní přístup k cizincům

Z analýzy vyplývá, že negativní informování o cizincích v České republice není jen náhodné, ale většinou cílené. Nevychází tedy zdaleka pouze ze snahy o objektivní informování, ale spíše z úmyslu zvýšit prodej či sledovanost prostřednictvím údajné objednávky čtenářů, posluchačů a diváků, kteří jsou podle průzkumů veřejného mínění z velké části xenofobní. Tento způsob "novinařiny" se pochopitelně odráží už v samotných titulcích (často palcových).

Několik ukázek jako příklad:

"Policisté vyhostili tři cizince bez víza"

"Rumuny

"Ukrajinci přepadli erotický salon"

"Příliv imigrantů přihrává voliče nacionalistům"

"Cizinci vybílili prodejnu"

"Cizince prověřila policejní razie"

"Cizinec půjčku odmítá zaplatit"

"Policie zadržela Ukrajince a dva Bulhary"

Již zmíněné "objednávce" odpovídá zřetelná snaha o manipulaci konzumentem zpravodajství, která může mít v obecné rovině za následek zastření skutečnosti. Drtivou většinu kriminality na území České republiky sice páchají Češi, množství negativních zpráv valících se na občany z televize, rádia i novin však může lehce nabudit pocit, že je to naopak - tedy, že většinu trestných činů mají na svědomí cizinci. Autoři se přitom neřídí profesní etikou, naopak více či méně nápadným způsobem deformují fakta, aby mohli zdůraznit negativní roli cizinců.

Příklady:

(V ukázkách je zvýrazněno slovo, kvůli němuž byla zpráva zjevně napsána - většinou jde o výraz "cizinec" v různých obměnách - a dále pasáže, které svědčí o manipulaci ze strany autora či o jeho nešikovnosti nebo neznalosti problematiky.)

1. Pod titulkem "Mazaný Albánec neprojel" zveřejnil deník Blesk zprávu, v níž redaktor píše: "Povedenou taškařici sehrál na chebském vlakovém nádraží albánský podvodník. V poledne usedl do bavorské motorové lokálky Regiontour, aby s falešnými doklady projel do Německa. Vyhmátla ho ale kontrola českých a německých policistů, které cizinec šokoval zásobou cizích slov i padělaných dokladů."... Vyšetřovatel už podal návrh soudci, aby Albánce poslal pro jistotu do vazební věznice."

Poznámka: Cizinec šokoval zásobou cizích slov (i padělaných dokladů). Čtenář proto musí mít onu jistotu, že tento povedený taškář už směřuje za mříže. Výrazy jako "povedená taškařice" "vyhmátla", "šokoval" apod. nepatří v této souvislosti do zpravodajství, protože jde o subjektivní hodnocení autora, nikoli o podání objektivně zjištěných faktů.

2. Deník Právo pro změnu informoval o Ukrajinci (i s celým jeho jménem a příjmením), který byl odsouzen za vraždu své manželky na dvanáct let. Dále cituji: "Přesto mohl být s rozsudkem spokojen. Žalobci se totiž nepodařilo přesvědčivě prokázat, že by měl na svědomí i další trestné činy včetně druhého mordu a dvou loupeží. Pražský městský soud ho proto viny za tyto body obžaloby zprostil."

Poznámka: Přestože soud tohoto muže v dalších obviněních zprostil viny, autor manipuluje se slovy tak, aby čtenář nabyl dojmu, že Ukrajinec je přesto jejich pachatelem. Pokud se žalobci nepovedlo cizinci něco přesvědčivě prokázat u soudu, mohlo se mu to tímto způsobem informování povést u čtenářů - sice "méně přesvědčivě," leč přesto. Správně by mělo znít: "... žalobce neprokázal, že má žalovaný na svědomí...". Expresivní výrazy jako "mord" používá bulvár, u seriozně se tvářícího deníku, jakým je Právo, to svědčí o úpadku serióznosti.

3. Televize Nova si bere cizince na paškál často. V tomto případě jí na srdci leželi průvodci po památkách, cituji:

"Ve většině zemí jsou cizinci, kteří provádějí bez povolení, tvrdě trestáni. U nás může provádět prakticky kdokoliv."

Poznámka: Tyto věty nepatří do zpravodajství. Neprokazují prakticky nic, jen vypovídají o názoru redaktora. Chybí odpovědi na tyto otázky: Ve kterých zemích? Co znamená tvrdě trestáni? (Snad v Thajsku se sazbou 15 let?) A je skutečně pravda, že u nás může provádět prakticky kdokoli? Nebo je to tak, že provádět může jen ten, kdo o věci něco ví, bez ohledu na povolení?

I v této jinak nepříliš důležité věci TV Nova manipuluje s míněním diváka nepodloženým tvrzením i s fakty samotnými. Takto postavená zpráva proti sobě záměrně staví "české zájmy" a "řádění cizinců". Tím pochopitelně může silně nahrávat xenofobním náladám ve společnosti. To se však netýká jen TV Nova, ale způsobu informování o cizincích obecně.

4. Klatovskému deníku zase záleží na tom, aby českého čtenáře informoval, v čem všem jsou cizinci špatní, cituji: "Není tedy výjimkou, že si vietnamští rodiče nepřijdou pro své dítě do školky včas."

Poznámka: Jestli pro své děti do školky chodí včas rodiče čeští, se článek nezmiňuje.

5. Karlovy Vary: "Jak to je s prodejem nemovitostí v České republice, o které projevili zájem cizinci? Takové otázky se často v poslední době honí hlavou řadě Karlovaráků, protože byty, které jsou v majetku města, kupují i občané Ruské federace. Stanovisko karlovarského magistrátu je k této záležitosti jasné - takovýto prodej nemovitostí je v souladu s legislativou České republiky."

Poznámka: Toto vyznění zprávy je také poměrně časté - české úřady a zákonodárci (případně jiný "nepřítel") se spřáhli se "zlými cizinci", aby společně "řadě českých občanů ublížili".

Věta "Takové otázky se často v poslední době honí hlavou řadě Karlovaráků" je spekulativní za účelem "toho správného" vyznění informace, nepatří proto do zpravodajství.

Typickým příkladem zjevné manipulace je následující věta: "Svědci tadyprý někoho v noci viděli, snad to měli být Ukrajinci, ale jsou to pouze neoficiální zdroje."

Aby autor mohl do článku vtěsnat slovo Ukrajinci, tedy poštvat čtenáře proti cizincům, neváhá použít vlastní fantazie, či, v lepším případě, "informace" z druhé ruky, což charakterizují výrazy "prý" a "snad", které samozřejmě do zpravodajství v žádném případě nepatří.

Autoři negativně laděných informací pracují často se slovem tak, aby vzbudili pokud možno co největší záporné emoce vůči cizincům nebo je zesměšnili. Pár příkladů: převaděčské gangy, zločinecké gangy etnických Albánců, skupiny ruskojazyčného zločinu (zde navíc jde údajně i o Ukrajince, kteří pochopitelně mezi sebou hovoří ukrajinsky, nikoli rusky.)

Další příklady: "Jako taková novinka minulého roku jsou narkogangy vietnamského původu." Nebo: "Policejní rada sdělil cizinci obvinění z trestného činu znásilnění ve stádiu pokusu. Násilníkovi hrozí trest odnětí svobody od dvou do osmi roků, a to nepodmíněně."

V jednom z článků o drobných krádežích v obchodech se pak skví tato perla: "Policisté už dokonce evidují i několik podobných přestupků Vietnamců, i když v jejich případě jsou spíš zvyklí na jiný prohřešek - prodej falzifikátů značkového textilu a hudebních nosičů." Nebo: "V posledním případě jsme v dopoledních hodinách řešili delikt mladé Vietnamky, která do Chebu přijela z uprchlického tábora. V drogerii ukradla kosmetiku za jeden tisíc korun. Tento skutek vyřízení její žádosti o azyl určitě neurychlí."

"Zemědělci dlouhodobě nejvyšší místa upozorňují na hrozbu skupování půdy cizinci."

Zřejmě sexuálním vyvrcholením byl pro autora článku následující text: "Jako na prostitutku vyrukoval Mongol na ženu procházející časně ráno ulicí U Nemocnice ve Svitavách. Za chvíle rozkoše jí nabídl tisíc korun. Když mu žena odmítla, chlípník se rozhodl, že sex získá násilím. Sexuchtivý Mongol z ní začal strhávat šaty, povalil ji na zem a rukou se snažil dostat pod její kalhotky. Naštěstí ho zastavilo hlasité volání ženy o pomoc a utekl."

V tomto případě vůbec nejde o zpravodajství, ale o snahu autora "vytřískat" z trestného činu spáchaného cizincem co nejvíc. Autor se kvůli tomuto svému záměru ani neohlíží na základní logiku věci: podle toho, jak je "zpráva" postavena, se dá logicky předpokládat, že žena křičela od začátku přepadení (ve chvíli, kdy jí začal strhávat šaty). V tom případě by "sexuchtivý Mongol" nejspíš utekl hned v tu chvíli, když se ženina křiku tolik polekal, a nesnažil by se "dostat rukou pod její kalhotky".

Mladá fronta Dnes má zase obavy o osud severočeských nemocnic: "Od několika tisíc až po miliony korun dluží severočeským nemocnicím lidé bez zdravotního pojištění. Po dvou milionech například chybí v Děčíně a v Mostě. Za ošetření přitom nejčastěji dluží cizinci z východních zemí."

Obavy o zdraví cizinců v článku ani v celém sledovaném období MF Dnes nezmiňuje.

Českobudějovické listy informují pozoruhodným způsobem o tuberkulóze: "I když v posledních čtyřech letech v Česku pacientů s tuberkulózou mírně ubylo, lékaři přesto upozorňují, že tato infekční nemoc je stále nebezpečná. Vzrůstá hlavně počet nemocných v rizikových skupinách, kam patří cizinci, bezdomovci, lidé ve věznicích a drogově závislí."

Poznámka: Otázkou je, proč o nebezpečí tuberkulózy noviny informují, když počet nemocných podle nich klesá. Odpovědí je, že o tom informují proto, aby mohly ukázat prstem paušálně na cizince jako celek a zařadit je do rizikových skupin vedle bezdomovců, vězňů a drogově závislých, tedy do skupiny, která pro společnost představuje ohrožení.

Nad vším pak ční zpráva Blesku o názoru českého premiéra Vladimíra Špidly: "Cizinci zaměstnávaní v ČR jsou zneužíváni jako nekalá konkurence českým dělníkům. Pracuje u nás více cizinců, než je jich ve skutečnosti potřeba. Prohlásil to premiér Vladimír Špidla. Svůj výrok vzápětí uhladil slovy: "Nemám nic proti zaměstnávání cizinců, ale musí být odměňováni a mít stejné sociální podmínky jako Češi."

Pokud to skutečně Vladimír Špidla takto řekl - o čemž se dá pochybovat, protože jiná média o tom neinformují tímto způsobem, případně se o tom nezmínila vůbec - neváhal autor zdůraznit, že premiér měl potřebu pozitivnější částí informace "uhladit" první, negativní část. Jinak řečeno: to podstatné sdělení pro čtenáře spočívá v první, negativní části zprávy.

Pozitivní a neutrální přístup k cizincům

Objektivní přístup k cizincům se z velké části odehrává v komentářích a publicistice. A není evidentně náhodou, že za ním stojí skutečné osobnosti jako jsou Petr Uhl (Právo), Jan Urban a někteří další redaktoři Českého rozhlasu 6, někteří redaktoři Respektu, Jan Macháček (MF Dnes). Pozitivní či neutrální přístup k cizincům žijícím v ČR ve zpravodajství snad mohou do určité míry charakterizovat tyto a podobné titulky:

"Před okresním soudem stanuli vyděrači vietnamského podnikatele"

"Policie podceňuje vyšetřování rasově motivovaného násilí"

"Ukrajinci nás neohrozí"

"Lupiči střelili cizince"

MF Dnes dala v rámci zpravodajství slovo i cizincům, což právě není běžné, cituji: "Ukrajinci žijící v Praze si stěžují na diskriminaci. Majitelé diskoték je nechtějí vpouštět do svých podniků. "Nejde přitom o ojedinělé případy," tvrdí Borys Čykulaj ze sdružení Fórum Ukrajinců ČR. Poslední případ se podle Čykulaje odehrál v sobotu na diskotéce na Letné. Skupinu ukrajinských studentů údajně v sobotu odmítli vpustit dovnitř zaměstnanci podniku. Ti však podobné praktiky odmítají. "Nerozlišujeme podle národností. Samozřejmě výtržníky, podnapilé či nevhodně oblečené nevpouštíme," uvedl jeden z nich. Incident nyní šetří i ombudsman."

Média také informovala o zvyklostech některých komunit: "Sokolov - Až o měsíc později pořádají novoroční oslavy vietnamští spoluobčané. Řídí se totiž východním lunárním kalendářem, který je, na rozdíl od západního, odvozen od pohybu Luny. Nový rok zde proto začíná až koncem ledna nebo začátkem února. Letos se oslava..., kterou pořádá kolektiv vietnamských podnikatelů na Sokolovsku, uskuteční dnes od 19 hodin v Městském domě kultury."

V Chomutově se oslav zúčastnil i místostarosta Jaroslav Říha. Na oslavy byl pozván zástupci vietnamské komunity a nabídku přijal mimo jiné i z tohoto důvodu: "Je to důležitá věc - vietnamská komunita mezi námi žije a její členové se k nám nechovají nijak špatně. Proto je zapotřebí dodržovat s takovou komunitou slušnost vzájemného chování a spolupracovat s ní."

Zdravotnické noviny informují o pojištění dětí cizinců: "Vláda minulý týden vrátila zpět do připomínkového řízení návrh zákona o zdravotním pojištění cizinců, který by měl odstranit fakt, že nezaopatřené děti cizinců žijící v ČR na základě víza k dlouhodobému pobytu (například potomci žadatelů o azyl) nejsou dosud pojištěny ze zákona. Jejich rodiče pro ně mohou uzavřít pouze smluvní pojištění. Podle návrhu by ovšem takové děti měly být ve stejném postavení jako ostatní pojištěnci, pokud se jejich rodiče rozhodnou registrovat je jako pojištěnce kterékoli české zdravotní pojišťovny. Původně mělo být paragrafované znění zákona hotovo už loni v květnu."

Noviny Žďárska - Vysočina uspořádaly anketu pod otázkou: Co říkáte na zaměstnávání cizích státních příslušníků? Vadí vám pracovníci z jiných států? Výsledek kupodivu nevyzněl zcela negativně. Dvěma dotázaným z pěti cizinci nevadí, dvěma naopak vadí, poslední na to nemá vyhraněný názor, ale spíš mu to vadí. "Pokud by u nás byl zaměstnán příliš velký počet cizinců, bralo by to práci našim lidem," dodal k tomu.

To je od minule analyzovaného období změna. V obdobné a jediné anketě jednoho z regionálních deníků tehdy byla naprostá obava z cizinců. (Pravděpodobně nejde o posun v myšlení lidí, průzkumy ničemu podobnému nenasvědčují, jde spíše o jiný přístup redakce k tématu.) Ale i tak to odráží obavy politiků o nedostatek práce pro Čechy kvůli zaměstnávání cizinců.

Vše potom pozitivně zastřešuje komentář Jana Macháčka v Mladé frontě Dnes, z něhož vyjímám: "Všimněme si, že jisté práce v této zemi jsou ochotni již dlouho vykonávat pouze cizinci. Kdo ještě zná obyčejného českého přidavače či zedníka, ať ho přivede ukázat k nám do redakce. Vyfotíme si ho a uděláme s ním rozhovor."

Srovnání

Pozitivní přístup k cizincům bohužel příliš nevyvažuje negativně laděné zprávy. Spíše je tomu naopak. Vedle nepoměru mezi negativními a pozitivními zprávami o tom vypovídá i srovnání o způsobu informování v sousedních regionech, ve stejný den. Jde o dvě zprávy v jednom ze dvou dnů, kdy vyšlo nejvíce zpráv o cizincích (4. 2. 2003): Orlické noviny pod titulkem "Cizinci nejsou větším problémem" informovaly o páchání trestné činnosti cizinci:

"Jak zaznělo na nedávné bilanční tiskové konferenci pořádané okresním policejním ředitelem Jaroslavem Jirešem, neznamenají cizinci pobývající na území Ústeckoorlicka ve vztahu k páchání trestné činnosti žádný větší problém. Podle slov Oldřicha Jedličky z cizinecké policie byla, co se týká cizinců, v minulém roce v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti situace v okrese standardní a stabilizovaná. Dá se říci, že jde o dlouhodobý jev."

Tentýž den podávají Hradecké noviny zprávu pod titulkem "Cizinecká policie se činila": "Nedovolené překročení státní hranice na východě Čech zaznamenali dokonce i vzdušnou cestou. Celkem 1888 správních vyhoštění uložily vloni cizím státním příslušníkům složky Oblastního ředitelství cizinecké a pohraniční policie Hradec Králové." Článek dále specifikuje trestné činy, kterých se cizinci na území kraje nejčastěji dopouštějí. Srovnání kriminality cizinců s celkovou kriminalitou v kraji však chybí v obou zmíněných článcích.

Shrnutí

Vzhledem k tomu, že negativně vyznívajících článků je převažující většina, vyznívá negativně i celkové informování o cizincích žijících v České republice, o uprchlících, běžencích, žadatelích o azyl apod.

O české žurnalistice ve vztahu k cizincům v ČR se ve sledovaném období nedá říci mnoho pozitivního.

Nevzdělanost, neznalost problematiky (nezájem o ni), mizivé povědomí o profesní etice, populismus a podbízení se xenofobní části veřejnosti či rovnou vlastní xenofobie - to vše do velké míry stále charakterizuje většinu redakcí a novinářů sledovaných médií, podávajících informace o cizincích v ČR. Přispívají k tomu často - ať už vědomě, či ne - i někteří politici. Například Václav Klaus, který ve své recenzi v LN "vypíchl" ekonomický přístup k přijímání přistěhovalců (poz.- kdo víc dá, má větší šanci - "chudý cizinec, není našinec") .

Přispěl k tomu ale i premiér Vladimír Špidla, který cítil potřebu chránit sociální zájmy Čechů před cizinci, aniž by existoval zřetelný důkaz, že cizinci Čechům práci skutečně "berou". (Dosavadní argumenty vlády tomu sice mohou nasvědčovat, tytéž argumenty však právě tak mohou svědčit i o tom, že hodně nezaměstnaných Čechů radši pobírá stále rostoucí podporu v nezaměstnanosti, než aby šli pracovat za nízký plat, jaký u nás dostávají cizinci).

Celková atmosféra ve sdělovacích prostředcích docela dobře odpovídá atmosféře před posledními volbami do Poslanecké sněmovny. Především ODS, KSČM a některé menší strany tehdy vsadily na nacionalistickou a xenofobií zavánějící kartu s tím, že tak osloví více voličů. Příliš pozadu nezůstala ani ČSSD, která ve shodě s komunisty (a někdy i s ODS), mnohdy přehnaně zdůrazňuje to, co považuje za nebezpečí: koupi české půdy cizinci, činnost Sudetoněmeckého krajanského sdružení a sociální postavení Čechů, kterým prý práci berou cizinci.

K pozitivnějšímu informování by mohli přispět i sami cizinci žijící v České republice. Pro to, aby jejich hlas byl více slyšet, by však bylo zapotřebí zastřešující organizace jednotlivých komunit, která by se mohla stát uznávaným partnerem jak státních institucí, tak redakcí. A je vcelku lhostejno, jestli by byla zaregistrována či měla jiné posvěcení od českých úřadů. Zastřešující organizace právě tak dobře může mít neformální charakter či může existovat pod již existujícím(i) sdružením(i). Jak vyplývá i z dosavadních analýz, očekávání, že čeští novináři sami nějak změní svůj přístup k informování o cizincích, je falešné. Někdo musí začít se snahou přivést je k objektivnímu přístupu. A to je úkol nelehký a dlouhodobý.

Autor analýzy: František Kostlán, člen mediální komise sdružení Slovo 21

(Analýza byla poprvé prezentována na konferenci o integraci cizinců v ČR, v Brně 9. 4. 2003, kterou uspořádalo občanské sdružení Slovo 21.)

Příloha

Sledovaná média

Televize: TV Nova, ČT 1, ČT 2, TV Prima, TV Praha

Rádia: Radio Praha -- ČRo 7, Radiožurnál -- ČRo 1, ČRo 6, BBC,

Celostátní deníky: Haló noviny, Lidové noviny, Mladá Fronta Dnes, Hospodářské noviny, Právo, Blesk

Regionální deníky:

Severočeské noviny, Chebský deník, Plzeňský deník, Nymburský deník, Ústecký deník, Orlické noviny -- Rychnovsko, Moravský deník, Noviny Chrudimska, Deník Lučan, Metro, Střední Čechy, Rovnost -- Brněnský a jihomoravský deník, Večerník Praha, Vysočina, Hradecké noviny, Listy Jindřichohradecka, Rakovnický deník, Českokrumlovské listy, Českobudějovické listy, Olomoucký den, Krkonošské noviny, Klatovský deník, Tachovský deník, Naše Valašsko, Ústecký kraj, Českolipský deník, Zlínské noviny, Karlovarské noviny, Mělnický deník, Táborské listy, Boleslavský deník, Deník Litoměřicka, Listy Prachaticka, Rokycanský deník, Noviny Svitavska, Listy Písecka, Noviny Třebíčska -- Vysočina, Deníky Morávia, Deník Mostecka, Pardubické noviny, Deník Směr, Noviny Jičínska, Kladenský deník, Deník Jablonecka, Liberecký den, Příbramský deník, Berounský deník, Deník Pojizeří, Listy Strakonicka, Děčínský deník, Deník Chomutovska, Noviny Žďárska -- Vysočina

Týdeníky: Ekonom, Profit, Týden, Respekt, Ring

Specializované noviny: Zdravotnické noviny

Internet: Neviditelný pes, Net Impuls, iDnes, Britské listy

Statistika:

1. Počet sledovaných médií: 79

2. Počet článků a pořadů na téma cizinci, uprchlíci, žadatelé o azyl apod. ve sledovaných médiích mezi 1. únorem a 3. dubnem 2003: 1 158

3. Z toho negativně vyznívajících zpráv, reportáží či komentářů: 859

4. Pozitivně laděné: 38

5. Neutrálně laděné: 261

6. Nejfrekventovanější slovo v článcích o kriminalitě cizinců: gang

7. Nejvíce článku či pořadů o cizinecké problematice vyšlo v den:

4. 2. a 12. 2., v oba dny po dvaatřiceti zprávách

8. Nejméně článků či pořadů vyšlo v den: 24. 2., celkem sedm zpráv

                 
Obsah vydání       7. 5. 2003
7. 5. 2003 Monitor Jana Paula: Ještě jednou k integritě osobnosti Jan  Paul
8. 5. 2003 Murdochovu Fox News vyšetřuje v Británii komise pro vysílání kvůli zaujatosti jejího zpravodajství
7. 5. 2003 Globalizace neznamená amerikanizaci
7. 5. 2003 Xenofobie v českých sdělovacích prostředcích František  Kostlán
7. 5. 2003 "Jak se odvažujete říkat, že jsme vlci?" Jan  Čulík
7. 5. 2003 Polsko požaduje pro Irák mandát OSN
7. 5. 2003 Američané jednají v Iráku "groteskně"
7. 5. 2003 Proč se nemluví o normálních lidech? Helena  Černá
7. 5. 2003 Kde jsou peníze majitelů nemovitostí? Radek  Mokrý
7. 5. 2003 Včely Jaroslav  Hutka
8. 5. 2003 Vojska generála Vlasova v Čechách Štěpán  Kotrba, Jan  Čulík
8. 5. 2003 Osvobození ČSR
7. 5. 2003 Komise pro etiku k veřejnému zájmu
7. 5. 2003 Irácký ministr informací Al-Sahháf nabízí, že se vzdá Američanům, a ti ho odmítají
7. 5. 2003 "Ministerstvo vnitra nesplnilo svou zákonnou povinnost"
7. 5. 2003 Reforma financí = transparentní účty Michal  Rusek
8. 5. 2003 Ticho okolo DPH
7. 5. 2003 Memento 6.
aneb o českém praporu
Miloš  Dokulil
7. 5. 2003 Memento 7.
aneb maličko o "rovnoprávnosti" žen
Miloš  Dokulil
7. 5. 2003 Globalizace není nová Immanuel  Wallerstein
6. 5. 2003 Jak zaručit svobodu a demokracii?
6. 5. 2003 Monitor Jana Paula : Jefim Fištejn a Arnošt Lustig radí : "Přestaňte se přejídat!" Jan  Paul
6. 5. 2003 Jak hovořil Donald Rumsfeld s britskými novináři
6. 5. 2003 Ženský mozek je empatický, mužský systematizuje
5. 5. 2003 Jak český velvyslanec v Izraeli prezentuje Českou republiku
5. 5. 2003 Ideologické zkraty v myšlení velvyslance Daniela Kumermanna Martin D. Brown
5. 5. 2003 Americká vláda shromažďuje podrobná data o obyvatelstvu jiných zemí
2. 5. 2003 Nuda v Brně je vynikající film Jan  Čulík
6. 5. 2003 Čtenost BL v březnu a dubnu 2003: cca 6-7000 čtenářů denně, 45 000 individuálních IP adres měsíčně
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
2. 5. 2003 Hospodaření OSBL za duben 2003
5. 2. 2003 Pošta redakci

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
7. 5. 2003 Monitor Jana Paula: Ještě jednou k integritě osobnosti Jan  Paul
7. 5. 2003 Globalizace neznamená amerikanizaci   
7. 5. 2003 Xenofobie v českých sdělovacích prostředcích František  Kostlán
7. 5. 2003 Včely Jaroslav  Hutka
7. 5. 2003 Kde jsou peníze majitelů nemovitostí? Radek  Mokrý
6. 5. 2003 Jak hovořil Donald Rumsfeld s britskými novináři   
6. 5. 2003 Cibrian: "Cestovat se bude jen s občankou, exodus Romů ale nehrozí" Jan  Čulík
6. 5. 2003 Ženský mozek je empatický, mužský systematizuje   
5. 5. 2003 Jak by se mohla Evropa vyhnout tomu, aby se stala vazalem Ameriky?   
5. 5. 2003 Americká vláda shromažďuje podrobná data o obyvatelstvu jiných zemí   
5. 5. 2003 Slušní huliči, slušní policajti - slušný víkend Štěpán  Kotrba
5. 5. 2003 Velkochov mýtů v českých médiích Zdeněk  Jemelík
5. 5. 2003 Británie: opatrovníci dětí nebudou smět kouřit a užívat fyzických trestů   
5. 5. 2003 Nové revolty proti systému Immanuel  Wallerstein
2. 5. 2003 Kartel politických stran Tomáš  Jarmara

Rasismus RSS 2.0      Historie >
7. 5. 2003 Xenofobie v českých sdělovacích prostředcích František  Kostlán
22. 4. 2003 Rasizmus, ktorý antirasistom nevadí ? Lubomír  Sedláčik
15. 4. 2003 "Musíme chránit existenci bílých lidí"
aneb bude se konat koncert neonacistických blackmetalových kapel?
Petr  Záras
17. 3. 2003 Európsky týždeň boja proti rasizmu: Hovorme o rasizme Slovákov Martina  Ferenčíková
17. 3. 2003 Neonacisti dokopali chlapca, policajti neurobili nič Martina  Ferenčíková
17. 3. 2003 Hamanovi potomci: rasismus - intelektuální základna nacismu Zeev  Sternhell
13. 3. 2003 Rasistická mládež Robert  Vašíček
7. 3. 2003 Za nezájmu občanů se stal Jan Jařab terčem rasistického útoku   
24. 2. 2003 Sterilizácia Rómok: Rasizmus a diskriminácia vo slovenských nemocniciach? Martina  Ferenčíková
15. 2. 2003 Jesse Jackson: "Je čas pro naději"   
10. 2. 2003 Diskriminácia -- vec, o ktorej sa nepatrí hovoriť Radovan  Geist
31. 1. 2003 Neonacisti potrebujú niekam patriť   
23. 1. 2003 Médiá sa málo venujú menšinám Martina  Ferenčíková
19. 1. 2003 ČR a integrace menšin Martin  Ondreját
18. 1. 2003 Timeshift: Před padesáti lety to bylo v Británii jako dnes v Česku Jan  Čulík

Haló noviny RSS 2.0      Historie >
7. 5. 2003 Xenofobie v českých sdělovacích prostředcích František  Kostlán

Týdeník Respekt RSS 2.0      Historie >
7. 5. 2003 Xenofobie v českých sdělovacích prostředcích František  Kostlán
19. 11. 2002 Případ Šafránková: Zrušte trestní stíhání za pomluvu Jan  Čulík
11. 11. 2002 O náboženském vytržení za stalinismu a o monolitním pohledu na svět Jan  Čulík
21. 6. 2002 Mít tak jen české noviny Emil  Šíp
5. 6. 2002 Proč nikdo nemá rád novináře (aneb jsou média vymknuta z kloubů)? Miloš  Čermák
24. 4. 2002 Na podporu Ivana Breziny proti státnímu šikanování se vybralo 37 150, - Kč Radko  Kubičko
20. 2. 2002 Hájím svůj návrh správního řádu ČR Jiří  Kaucký
23. 1. 2002 Ilustrace a karikatura v českém tisku Jan  Paul
23. 1. 2002 Zeman by neměl podporovat princip kolektivní viny David  Hertl
26. 10. 2001 Protestuji proti rozhodnutí Miloše Zemana "zlikvidovat Respekt" Jeroným  Janíček
22. 10. 2001 Fencl spolupracoval s StB, ale "nikomu neublížil"...:) Jiří  Mašek