7. 3. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 3. 2003

Tabu, tabula rasa a ta buranská povaha

Když se v médiích diskutuje o nedávno vydané knížce, která vybuzuje předsudky rasové a etnické (jejího autora nejmenuji, abych mu nedělal reklamu), dopouštíme se jedné závažné chyby: Vypadá to, jako by si diskutující odborníci neuvědomovali, že na malé a rychlé ploše tisku nebo internetu, televize či rádia se nedá tak složitý a vnitřně bohatý problém ani je náležitě předložit k úvaze, natož vysvětlit nebo dokonce při tom vyvrátit bludy, omyly či zkreslení. Možná si to uvědomují, ale nedbají, nebo s tím zápasí -- ale zdá se, že marně.

Každé prezentování skutečných civilizačních a kulturních střetů, problémů a traumat v sdělovacích médiích je z podstaty vadné: Buď autor počítá s tím, že čtenář je laik, že tedy jeho znalosti o věci nejsou dostatečně uspořádané, případně že je čtenář ani nemá. Pak autor na malé ploše sdělí jen některé zásadní teze, a laik jim nebude moci porozumět vůbec, nebo si je vyloží zkresleně. Anebo se autor pokusí teze řádně vyložit, a laikovi v nich udělá "guláš" ještě větší, protože tak krátký výklad nemůže oslovit vše to, co má čtenář pomotané nebo vybílené. Anebo se autor pokusí podat věc zjednodušeně, a tím natropí jen další nepochopení a posílí předsudky.

Anebo autor počítá s tím, že "přece" čtenáři nejsou burani, podá jim informaci zahuštěnou, naznačí souvislosti, které si mají domyslet, dohledat, dostudovat. Tím ovšem umožní pochopení jen malé vrstvě lidí blíže informovaných, nebo zvyklých studovat výzvy, které k nim doléhají, ale u laiků budou jeho nesrozumitelné informace zase budit jenom nedůvěru či odpor k odbornosti, nebo jim umožní si vytvořit falešné pojmy a závěry.

Při popularizaci přírodních věd se dá zjednodušovat bez rizika, že mylně pochopené pojmy a údaje budou v lidech šířit předsudky a falešné postoje. Vědění o přírodě nebo kosmu je daleko méně svázáno s našimi pocity, postoji nebo vzájemnými vztahy.

Při veřejné debatě o tak závažných věcech společenských, jako je rasismus a xenofobie, máme myslím přece jen k dispozici jednu cestu:

Brát si malá sousta, klást zřetelné malé otázky jednu po druhé. Nad jednotlivými otázkami se dá stihnout to, aby si každý čtenář uvědomil, zda on by provdal dceru za černocha, zda by pomohl Jařabovi a proč ne, jak souvisí to, že zná pár velmi milých a chytrých Rusů, ale že jako národ jsou podle něho civilizačně nebezpeční, atp. atd. A vždy k takovému malému okruhu by se dalo vyjasnit mnohé z toho, co se v něm vědět a pochopit dá, a naopak rozpoznat, k čemu bude potřeba se nejprve zorientovat v dalších malých otázkách a okruzích.

Až se nám podaří strávit první sérii malých soust, asi se podaří vyjasnit i některé méně složité souvislosti, a s postupujícími krůčky debaty se snad podaří stále kompetentněji postihnout věci větší a složitější. A hlavně se v tom postupu dost často ukáže, kde místo myšlenek máme v hlavě jen výplně -- kde jsme přijali hotová tvrzení, aniž víme, proč je v hlavě a ústech máme.

Nedocivilizované národy se dříve vyznačovaly tím, že tvorba postojů mezi lidmi byla řízena hodně nevědomě, hodně masově, rituálně. Dnes však se nedocivilizovanost asi vyznačuje taky tím, že u mnoha lidí nefunguje ani osobní promýšlení, ani řízenost zevními mechanismy. Společnost mentálního guláše?

Samozřejmě by bylo výborné, kdyby aparát k myšlení a osobnostnímu dospívání nemusel být v lidech vytvářen tiskem, ale kdyby to bylo v každém už připraveno ze škol -- vždyť do nich chodil aspoň 10 let, ne-li 13, či dokonce 18. Jenže škola jako by u nás na takové myšlení o společnosti a o sobě samém dost nepřipravovala.

Raději "probírá látku", "plní osnovy". Že tomu tak je, není divu - pro císařské úřadníky, pro diktaturu proletariátu, pro samodujný parlament je takové školství nejlepší. Plodí voliče poslušné reklamních kampaní.

Ale my rodiče a sousedi dovolujeme učitelům a školskému systému, aby připravoval děti na přijímačky do střední školy, na testy státních maturit, na přijímačky na VŠ.

Možná bychom měli své poslance nutit, aby udělali ve vzdělávání pořádek a umožnili našim dětem, aby se naučily o sobě a o společnosti přemýšlet soustavně, s argumenty a ve spolupráci s druhými. Neděláme to, rozhodně ne masově a cílevědomě. To vypovídá něco o naší povaze. Je povaha dána dědičností, historickým vývojem, nebo myšlením a vůlí? Obstojí naše výmluvy před našimi dětmi?

Každý máme poslance a senátora. Neměli by dostat jasnou osobní výzvu, že místo tahanic o partajní prezidenty mu dáváme za úkol naučit se rozumět vzdělávání a úkolovat ministry, aby financovali vzdělávání učitelů a podporu rozvoje škol směrem k inteligentnosti a lidskosti? Pro začátek by stačilo psát dopisy a posílat e-maily. Však on už se najde někdo, kdo se ujme organizace (jen ho budeme muset uhlídat, aby...)

                 
Obsah vydání       7. 3. 2003
8. 3. 2003 Bowling for Columbine -- dobrá ukázka investigativní práce Jan  Čulík
10. 3. 2003 Tabu, tabula rasa a ta buranská povaha Ondřej  Hausenblas
7. 3. 2003 Zahraniční politika USA: Pokračování teologie jinými prostředky Tomáš  Linhart
7. 3. 2003 Válka George W. Bushe ve jménu Pána Boha Miloš  Kaláb
7. 3. 2003 Český Telecom - stále je to otázka maximalizace zisku Radek  Mokrý
7. 3. 2003 Za nezájmu občanů se stal Jan Jařab terčem rasistického útoku
7. 3. 2003 Informácie o zvýhodneniach pre PSA Peugeot Citroën sú "obchodným tajomstvom"
8. 3. 2003 Chudoba ve světě: Jak může Švýcarsko jednat?
7. 3. 2003 MTV s Tonym Blairem Filip  Rožánek
6. 3. 2003 Je to fakt tabu... Vojtěch  Polák
7. 3. 2003 Václavské okovy Jaroslav  Hutka
7. 3. 2003 Snadné zbohatnutí s Nigerijci podle TV Nova Zdeněk  Jemelík
6. 3. 2003 V Praze se na protest proti "politickým poměrům" upálil devatenáctiletý mladík
6. 3. 2003 "Antiglobalisté" nevyzývají k sebevraždám, ale k aktivitě a emancipaci společnosti Ondřej  Slačálek
7. 3. 2003 Zelenkovi Knoflíkáři a Rok ďábla: Filmy bez větší hloubky Edward  Allan
7. 3. 2003 Petr Zelenka's Buttoners and The Year of the Devil: Films without real depth Edward  Allan
7. 3. 2003 Pohlednice z Timoru IV. Jaroslav  Kováříček
7. 3. 2003 Přes půl milionu podpisů na protiválečné petici za 2 dny
7. 3. 2003 Má odstoupit americký prezident... Miloš  Kaláb
7. 3. 2003 Dopis České televizi: Nezkreslujte zpravodajství
7. 3. 2003 Komise LAS lobbuje v New Yorku proti válce na Blízkém východě Ivana  Bošinová
7. 3. 2003 ČSSD: O tempora, o mores Robin  Böhnisch
6. 3. 2003 Havlovi pohrobci znepřízněni volbou Ivan  David
7. 3. 2003 Nájemné: Nezapomínejme na nejslabší Jindřich  Novák
7. 3. 2003 8. březen - mezinárodní den žen
7. 3. 2003 Možnosť útoku na Irak už má následky Juraj  Král
7. 3. 2003 Prague Structuralism and Fictional Worlds: In Honour of Professor Lubomír Doležel's 80th Birthday
6. 3. 2003 EU neumí komunikovat s občany Patrice  de Beer
5. 3. 2003 Trabant s karoserií Ferrari aneb kontinuita privatizování v Čechách Štěpán  Kotrba
5. 3. 2003 Jak se poučit ze stalinského teroru pro budoucnost? Jan  Čulík
5. 3. 2003 Proč mě neprávem osočují? O cestě ke Kábulu David  Soukup
5. 3. 2003 Statewatch: mnohá práva kandidátských zemí EU budou značně omezená
7. 3. 2003 Angola - vzdialená krajina Jana  Machatová
5. 2. 2003 Pošta redakci
5. 3. 2003 Hospodaření OSBL za únor 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
8. 3. 2003 Bowling for Columbine -- dobrá ukázka investigativní práce Jan  Čulík
7. 3. 2003 Za nezájmu občanů se stal Jan Jařab terčem rasistického útoku   
7. 3. 2003 Válka George W. Bushe ve jménu Pána Boha Miloš  Kaláb
7. 3. 2003 Petr Zelenka's Buttoners and The Year of the Devil: Films without real depth Edward  Allan
7. 3. 2003 Nájemné: Nezapomínejme na nejslabší Jindřich  Novák
7. 3. 2003 Zelenkovi Knoflíkáři a Rok ďábla: Filmy bez větší hloubky Edward  Allan
7. 3. 2003 Zahraniční politika USA: Pokračování teologie jinými prostředky Tomáš  Linhart
7. 3. 2003 Český Telecom - stále je to otázka maximalizace zisku Radek  Mokrý
7. 3. 2003 Informácie o zvýhodneniach pre PSA Peugeot Citroën sú "obchodným tajomstvom"   
7. 3. 2003 Snadné zbohatnutí s Nigerijci podle TV Nova Zdeněk  Jemelík
7. 3. 2003 Václavské okovy Jaroslav  Hutka
7. 3. 2003 Pohlednice z Timoru IV. Jaroslav  Kováříček
6. 3. 2003 "Antiglobalisté" nevyzývají k sebevraždám, ale k aktivitě a emancipaci společnosti Ondřej  Slačálek
6. 3. 2003 Je to fakt tabu... Vojtěch  Polák
6. 3. 2003 EU neumí komunikovat s občany Patrice  de Beer

Školství RSS 2.0      Historie >
27. 2. 2003 Za co se udělují zápočty na škole, kde učí Jan Sokol a Zdeněk Pinc Jan  Čulík
26. 2. 2003 Hejtman Moravskoslezského kraje považuje slova Jaroslava Rösslera za urážlivá Jaroslav  Hlaváček
12. 2. 2003 Nemyslím, že by byl Jan Sokol špatným prezidentem Vojtěch  Polák
1. 2. 2003 Schůzka nespokojených pedagogů - výsledky z jednání Radek  Sárközi
27. 1. 2003 Čeští učitelé jsou na tom špatně, ale ani nevíme jak Ivo V. Fencl
17. 1. 2003 ŠKOLSTVÍ: Nízké platy učitelů odnesou především žáci Radek  Sárközi
14. 1. 2003 České školství versus Charta učitelů z roku 1966 Radek  Sárközi
14. 1. 2003 České a britské školství: Stačí srovnávat Jaroslav  Vávra
8. 1. 2003 O čekání na důstojné učitelské platy, na důstojné hodnocení učitelů, ale nejen o tom Jaroslav  Vávra
3. 1. 2003 Čeští studenti: "Skotská pohádka" Jan  Čulík
3. 1. 2003 Platy učitelů Radek  Sárközi
14. 12. 2002 Založení Učitelského odborového klubu - ASO   
26. 11. 2002 Stávková pohotovost v SOŠ na Praze 3   
20. 11. 2002 Ve jménu (vysokoškolského) zákona Topí  Pigula
30. 10. 2002 (Britské) univerzity "potřebují vybírat vysoké školné, mají-li obstát v mezinárodní konkurenci"