21. 8. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 8. 2002
Letos bylo znovu 20. srpna v úterý a 21. srpna ve středu, stejně jako před 34 lety. Vzpomínám na tu noc, jako by to bylo včera. V horký večer, v bytě na Starém Městě pražském, s okny otevřenými proti horku, jsme se s celou rodinou dívali v televizi do noci na starý český film Řeka čaruje. V noci nás pak budil nebývalý hluk přistávajících letadel. Ve čtyři hodiny ráno pak telefonát od rodinného přítele: Byli jsme okupováni armádami Varšavské smlouvy! Vždycky v krizových situacích se informace šířily především soukromě mezi lidmi, brzo ráno 21. srpna 1968 telefonem. Skok k rádiu: na známých frekvencích rozhlas nevysílal. Napětí, pohled do ulic.

Dramatické scény se střelbou u rozhlasu během středečního dopoledne. Rozhlas pak rychle odchází do ilegality, nikdy nepřestává vysílat. Rozhlasoví reportéři udělají v následujícím týdnu vynikající práci: rozhlasové vysílání je pro celý národ hlubinou bezpečnosti: základním zdrojem informací, uklidňujícím a organizujícím vlivem. Novináři se v ten srpnový týden zachovali daleko státničtěji než politici. A politici, po návratu z Moskvy, zase všechno zkazili, selhali stejně, jako selhávali předtím, po dobu celého Pražského jara. (V důsledku technických problémů šéfredaktora - kolaps počítače - vyšla tato poznámka až ve středu ve 14.00.)

Sloupek

Milý pane Čulíku,

i já pamatuji doby, kdy jedinou dopravou v Praze byly tramvaje a autobusy. Dokonce jsem s těmi tramvajemi ulicemi křižoval, takže vím, o čem mluvím. Máte pravdu, že doprava přes město kolem té hodiny skutečně trvala, ale opomněl jste se zmínit, že každou trasou tehdy jezdily tři, čtyři linky s intervalem ve špičce kolem tří minut. Vinohradskou například jezdily linky 10, 11, 29, všechny do centra.

Když se dnes podíváte na nabídku tramvají v objízdných trasách, zjistíte, že kromě několika změn tras vynucených povodní se nestalo prakticky nic.

Intervaly zůstaly prázdninové, zřejmě není s čím jezdit. Neupravila se světelná signalizace, takže veškerá preference tramvajové dopravy je pouze teoretická a mnohá místa v Praze, která povodněmi zasažena vůbec nebyla, jsou dostupná pouze pěšky.

Je mi jasné, že auto není řešením, ale jaké řešení lze očekávat od systému, který krizovou dopravu organizuje tímto poněkud tristním způsobem.

Docela by mne zajímalo, proč třeba někdo neuvažuje s využitím manipulačních tunelů mezi trasami metra A a C, aby se lidi z Jižního města dostal alespoň na Námestí Míru, a reaději je vozí autobusy přecpanou magistrálou.

Proč trasou C jezdí kyvadlová doprava po jedné koleji k Museu a trasou A nikoliv?

Proč nikdo třeba urychleně nevybuduje provizorní kolejovou spojku na hlavním nádraží? Vždyť přece Praha bude bez metra několik měsíců!

Proč nejsou urychleně budovány provizorní tramvajové spojky (když byla kdysi rekonstrukce Plzeňské ulice, tak ji vybudovali mezi Motolem a Vypichem poměrně rychle) tam, kde byly koleje před lety diletantským rozhodnutím odstraněny?

Až bude člověk vidět alespoň snahu po nápravě, může skousnout i tu hodinu přes město. Zatím ale jde o sousto zcela nestravitelné.

A perličku na závěr: včera jsem přijel ze zahraničí a sháněl plánek organizace dopravy. Ani v jedné stanici metra, kterou jsem použil, žádný neměli (Náměstí Míru, Jiřího náměstí, Flora, Skalka), všude mne posílali k Museu. Patrně pěšky, Áčko tam nejezdí. A já potřeboval úplně jinam.

(Z Fóra BL)

21. 8. 2002
"Nechci dosáhnout nesmrtelnosti svým dílem. Chci jí dosáhnout tím, že neumřu," řekl Woody Allen. Biolékařští výzkumníci udělali poslední dobou velký pokrok při odhalování tajemství stárnutí. Nesmrtelnost sice zatím člověku nehrozí, ale pravděpodobně nadejde den, kdy bude smrt odložena na hodně dlouho. Podobně jako různé anglosaské televizní dokumentární filmy se nyní i časopis Reason zabýval pozoruhodnými, i když mnohdy dílčími, výsledky vědeckého výzkumu v tomto oboru. Nejzajímavější údaje shrnujeme:
21. 8. 2002
To je v kostce argument ekonoma Jamese K. Galbraithe, který v časopise Prospect recenzoval tři nové knihy: memoáry Stroba Talbotta "The Russia Hand" (Ruská ruka), knihu Davida Hoffmana "The Oligarchs: Wealth and Power in the New Russia" (Oligarchové: Bohatství a moc v novém Rusku), sborník "Russian's Post-Communist Economy" a sborník "The New Russia: Transition Gone Awry" (Nové Rusko: transformace, která se nepovedla).
Otevřu jako první
21. 8. 2002

Praha, Malá Strana, Kampa 16. 8. Malebná a důvěrně známá místa na pražské Kampě jsou k nepoznání, neboť bláto a špína pokryla v zatopených částech prakticky vše. Kromě toho se také podepsala na fasádách domů, a tak třeba pohled na jeden ze skvostů Kampy, Trnkovu vilu, je opravdu žalostný. S potěšením jsem zaznamenal, že do těchto míst vstoupila i armáda, a to přímo pochodově v semknutém šiku. Desítky jiných vojáků posedávaly pod obloukem Karlova mostu a pravděpodobně čekaly na vystřídání. "Děláme nepřetržitě šest hodin a ještě jsme nedostali najíst," stěžoval si jeden z nich, když jsem se s nimi dal do hovoru. "Jsme z Vyškova, to víte, fajnovky z hradní stráže v bílých rukavičkách sem makat nepůjdou", přidal se další. Vojáci z Vyškova uklízejí prostor před Moravskou vinárnou, docela paradoxní situace. Na jiných místech zase jiné skupinky vojáků nakládaly z domů vynošené hromady nepořádku na kontejnery a dělaly tu nejhrubší práci na komunikacích.

FOTOGALERIE z Malé Strany: Povodňový lékař
21. 8. 2002
Naše povodněmi změněné či naopak nezměněné duše prozrazuje i to, čeho jsme ochotni se vzdát - nyní, kdy "civilní" měřítka stěhování v mnoha případech postrádají smysl. Které jsou ty drobnosti, bez kterých nemůžeme být? Kde je ta předmětná paměť, která dává našemu životnímu prostoru "ducha"? Gauče, stoly, židle, skříně - to všechno to není, neb osud těchto předmětů zůstal zpečetěn jejich vysídlením (vyhnáním) na ulici. Květináče, knihy, lampy - také ne... Obrázky, fotografie, upomínky z cest vzala voda. To vše můžeme a někdy i musíme postrádat. Bez čeho tedy vlastně nemůžeme být?

FOTOREPORTÁŽ Úklid Malé Strany
Kontejnery na břehu Labe
21. 8. 2002

Podezření ze zanedbání péče o látky nebezpečné lidskému zdraví Spolanou Neratovice se potvrzuje. Mimo jiné i proto, že Spolaně během povodní uplavalo několik kontejnerů s označením "hexen - 1". Některé z nich jsou povrchově poškozené. Kontejnery leží nyní na břehu Labe, na nábřeží u Štěpánského mostu v obci Obříství. Některé jsou uvázány silonovým horolezeckým lanem, jiné lehkým řetězem. Doufejme, že už žádné záplavy nepřijdou... Hexen-1 je hořlavina 3. třídy nebezpečnosti.

FOTOREPORTÁŽ z neratovického břehu Labe
20. 8. 2002
Podle náměstka policejního prezidenta pro trestní řízení plk. JUDr. Miroslava Antla je v případě Spolany Neratovice dáno podezření z trestného činu obecného ohrožení podle § 180 tr. zákona, neboť je zcela evidentní, že nebyly řádně zabezpečeny nebezpečné, resp. jedovaté látky, které mohly ohrozit na zdraví i životě větší množství osob žijících či pohybujících se v blízkosti tohoto závodu. Navíc vedení závodu a další kompetentní osoby sdělily zásadní skutečnosti pro rozhodování krizového štábu až s časovým odstupem, který mohl přinejmenším zkomplikovat práce záchranářských sborů i Policie ČR. Již v době rozhodování o případné evakuaci obyvatel z ohrožených míst bylo zřejmé, že ani evidence nebezpečných látek není zcela přesná. - Toto je tisková zpráva MVČR, rozesílaná médiím Janem Rovenským z hnutí Děti země....
20. 8. 2002
Praha, Neratovice - "Spolana se z hlediska životního prostředí díky nedbalému zacházení s chemickými látkami stává v havarijních situacích tikající bombou na břehu Labe," řekl v reakci na chování managementu jedné z našich největších chemiček RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady. Ekologické sdružení Arnika dnes požádalo vedení Spolany Neratovice o zveřejnění pravdivých informací týkajících se evakuace nebezpečných chemických látek před povodní. Kromě prostor zamořených dioxiny a rtutí má Spolana v zátopové oblasti skladovací prostory pro tisíce tun nebezpečných chemikálií. "Povodeň mohla ze Spolany Neratovice vyplavit celou škálu toxických látek nejen v sudech, ale i v odpadech, kterých chemička ročně produkuje značné množství. Odpady ze Spolany stále obsahují hodně rtuti, ale také chlororganických látek," doplňuje Petrlík. - Toto je tisková zpráva hnutí Arnika.

21. 8. 2002
PRAHA/NERATOVICE - S vyhodnocením důsledků záplav ve Spolaně Neratovice bude nutné podle zkušeností z Moravy počkat nejméně půl roku, kdy možné vyhodnotit například kontaminaci ryb v Labi. Teprve potom bude čas na konečný účet pro Spolanu. "Jásot České inspekce životního prostředí nahrává bagatelizování nebezpečí ze strany Spolany," prohlásil v reakci na zhodnocení výsledků měření vzorků vody RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení ARNIKA. - Toto je tisková zpráva sdružení Arnika.
21. 8. 2002

Milý kolego,

Snažíme se spojit lidi, kteří něco potřebují, a ty, kteří práci nabízejí. Je tu spousta úžasných mužů a žen, kteří vyklízejí zatopené prostory, například Kampu, Městskou knihovnu, Židovské muzeum a i takové objekty, jako je loutkové divadlo Říše loutek, kam chodily celé generace dětí (já taky, bydlel jsem v té ulici, pozn. JČ) a dnes jsou hlediště i kulisy kompletně zničené. Pomoc lze nalézt na adrese www.centrum.cz, kde je databáze pomocníků, napsala Barbora Osvaldová a dodává:

A ještě něco. My, české feministky, jistě chceme rovnoprávnost a stejné peníze na stejném postu. Ale když přijde povodeň, vaříme, ujlízíme, sbíráme peníze, pereme prádlo a staráme se, o koho jde. Bez honoráře. Myslím, že ženská solidarita a cit pro povinnost jsou velmi, velmi silné. Pláčeme, ale pracujeme.

21. 8. 2002
Včera sa so svojim funkčným obdobím slávnostne lúčila NR SR. Nebolo by to Slovensko, ak parlamentné pôsobenie neukončili mnohí z poslancov neštátnickým, protiľudovým činom, ktorým bolo zamietnutie nimi už predtým schváleného a prezidentom Schusterom vráteného zákona, ktorý by zbavil Slovenské telekomunikácie ich monopolného postavenia už od budúceho roku. Pred voľbami treba do pozornosti občanov odporúčať najmä fakt, že absurdnú zmenu názoru absolvovali najmä zástupcovia etnických Maďarov a kresťanských demokratov. Prví majú vo vedení ST svojho nominanta, tí druhí nie prvý raz dokázali, že stoja jednou nohou niekde v 19. storočí.
21. 8. 2002
Opadla staletá voda a teprve teď je vidět rozsah škod, ještě větší než před pár lety. Ne, na to nejsme zvyklí. Na zcela bežný český "desátek" ale ano. Všudypřítomný, každodenní a v závratné výši.
21. 8. 2002

Bývá dobrým zvykem, aby se k reakcím na svůj text vyjadřoval sám autor, zvláště pak, pokud jsou tyto reakce kritické. V případě kritiky manželů Pilařových jsem si na autorce "Neomalené poznámky" O. Tihlářové vyprosil z estetických důvodů výjimku (doplňuji tímto sestavu pro "smíšenou čtyřhru"; manželské či partnerské polemiky - toť vskutku interesantní a harmonické).

FOTOREPORTÁŽ: Smutek osamoceného housera
20. 8. 2002

Litoměřice, Roudnice nad Labem, Chodouny, Terezín - Obrázky z cest po zatopených oblastech jsou stále stejné, všude je vidět spoušť, kterou po sobě zanechala voda. Liší se jen rozsahem, a tedy mírou individuálního neštěstí i globálním územním poškozením infrastruktury.

Smutek osamoceného housera, Litoměřicko, foto: Štěpán KotrbaTato povodeň je v konečném důsledku především o lidech, o emocích (tvrdím já) a o špatném krizovém řízení, neschopnosti plánování a podceňování krizových situací CO, o nepřipravenosti urbanistů i architektů na změny dané terraformní činností člověka a z toho vyplývající změny středoevropského klimatu (tvrdí zase kolega Kotrba).

Já vidím ideály, on strategicky plánovanou výstavbu domů pevnostního charakteru, která bude odolávat živelným pohromám, pokud se člověk nevzpamatuje a svůj osud a své přežití nespojí s přírodou - i za cenu, že drasticky přehodnotí svá hodnotová kritéria. Také ideál...

Jedno jsme však zažívali společně, snahu být na co nejméně přístupných místech, odkud bychom přivezli pro čtenáře Britských listů zajímavé informace. Snahu zprostředkovat vám co nejvěrněji i ty nejnicotnější detaily, které dotvářejí plasticky prožitky, které nikomu nepřejeme.

FOTOREPORTÁŽ z okolí Litoměřic
FOTOREPORTÁŽ z Litoměřic
FOTOREPORTÁŽ Litoměřice z výšky
FOTOREPORTÁŽ z Roudnice nad Labem
FOTOREPORTÁŽ z Chodoun na Litoměřicku
FOTOREPORTÁŽ z Terezína
FOTOGALERIE Umění uprostřed tragédie
Technické správě komunikací vjezd povolen
19. 8. 2002
V středu 15.srpna jsem se na několik hodin stal dobrovolníkem a pomáhal jsem stavět hráze na levém břehu Vltavy, konkrétně na Smíchově. Tento text shrnuje moje dojmy a neklade si za cíl nic jiného, než popsat jeden miniaturní úsek boje s povodní v průběhu několika málo hodin. Ve všeobecné snaze o záchranu životů a majetků je to epizoda. Velmi velmi drobná a svým způsobem nevýznamná. Popisuji tu atmosféru okamžiku a nic víc. Čtenáře důrazně varuji před jakoukoliv generalizací. Nepokoušejte se z mého vyprávění vyvozovat jakékoliv dalekosáhlé závěry. Řeknu vám, co jsem viděl, slyšel a udělal, ale vím, že co jsem viděl, jsem nemusel správně pochopit, co jsem slyšel, nemusela být pravda, a co jsem dělal, nemuselo mít smysl. Kdyby vám dali do ruky centimetrový střípek skla z vitráže, k představě chrámu svatého Víta by vám to nestačilo. Nesu jen ten střípek, o budově bude možno mluvit, až jich bude mnohem víc.
19. 8. 2002
Motto:

Vy jste se pěkně vybarvila a z Vašeho projevu je zcela jasné, že jste pouze nevyrovnaná nesebevědomá žena, která má zvrácené představy o partnerském soužití. Myslím, že by Vám pár přes zadek spíše od budoucího než současného partnera jedině prospělo (pochybuji, že nějakého máte).

(reakce anonyma z Fóra BL na věcný rozbor, který vypracovala Olga Kubová, a který se týká nedostatečné ochrany, kterou ženám poskytuje česky právní řád)

Podle údajů britské Racial and Violent Crime Task Force, akční skupiny pro rasové a násilné zločiny, která byla založena po vyšetřování skandálu kolem rasové vraždy žáka Stephena Lawrence, se tato akční skupina zabývá každý měsíc 8000 incidenty. Z nich patří 76 procent mezi případy domácího násilí, 22 procent jsou násilné rasové incidenty a 2 procenta jsou násilné incidenty, zaměřené proti homosexuálům.

Čelní představitelé londýnské metropolitní policie jsou přesvědčeni, že v sedmimilionovém Londýně dochází každý měsíc až k 35 000 případů domácího násilí, o většině z nichž se policie nedoví. "Rozsah tohoto problému je neuvěřitelný," konstatoval představitel akční skupiny pro rasové a násilné zločiny. Musíme dosáhnout toho, aby se domácí násilí stalo společensky tak nepřijatelným, jako je nyní v Británii kouření a řízení vozidel po požití alkoholu." (Zdroj v angličtině je např. zde.)

Zde je dokument britské vlády, o vládních opatřeních proti domácímu násilí. Mimo jiné se v něm praví, že současná policejní praxe ohledně násilí v rodinách je založena na předpokladu, že násilí uvnitř soukromých vztahů není o nic méně závažným trestným činem než násilí, k němuž dochází mezi lidmi, kteří se navzájem neznají. Od července 1990 se musí britská policie při řešení případů domácího násilí přidržovat těchto zásad:

 • v první řadě má police povinnost ochránit oběti a děti před dalšími útoky
 • policie má povinnost považovat násilí v rodinách za stejně závažné trestné činy jako jiné formy násilí
 • policie musí při případech domácího násilí používat práva násilníka zatknout
 • policie si musí být vědoma, že je nebezpečné snažit se dosáhnout mezi násilníkem a jeho obětí smíření
 • V mnoha případech byly u policie založeny speciální útvary pro násilí v rodinách, nebo specializovaní policisté pro případy domácího násilí. V roce 1995 publikovalo britské ministerstvo vnitra studii (Policing Domestic Violence in the 1990s, Home Office Research Study 139, nakladatelství Sharon Grace, 1995) o tom, jak se britská policie vyrovnává s případy domácího násilí.

  Ale jak vypadá situace v České republice? "Domácí násilí je u nás zatím jako problém podceňováno, nehovoří se o něm, a tudíž týrané oběti často nevědí, zda chování partnera je vůbec morálně či právně neakceptovatelné a zda se vůbec na domácí násilí vztahují nějaké sankce," uvádí se na stránkách Bílého kruhu bezpečí. Text pokračuje: "Převažuje 24 % obětí domácího násilí, které nezvolily žádný pokus o obranu. Útěk zvolilo 22 %. Pokus o přivolání policie jako obranu zkusilo 21,5 %. Ostatní formy obrany jsou zastoupeny velmi málo, dosahují maximálně četnosti 7 procent. Tyto údaje potvrzují bezradnost oběti při hledání účinných strategií obrany před agresorem.

  Tato studie o domácím násilí v České republice z března 2002 se zabývá především různými aspekty českého právního řádu v této věci (nikde jsme nenašli spolehlivé statistiky pro ČR) a konstatuje, že čeští politikové stále nedělají ve věci násilí v rodinách "v podstatě nic", i když na stránkách českého ministerstva vnitra najdeme informace k této problematice.

  Potíž však je, že násilí v rodinách nelze v ČR trestat na základě žádného jediného paragrafu: mají k tomu být používány nejrůznější paragrafy roztroušené po trestním zákoně. V dokumentu na stránkách MVČR se praví: "Máme-li být právně přesní, je třeba poznamenat, že tato otázka není zcela přesně formulována, neboť proti domácímu násilí 'nechrání' jeho oběti žádný paragraf, resp. ustanovení trestního zákona. Žádné ustanovení totiž neobsahuje ochranu, ale stanoví sankce pro pachatele toho kterého trestného činu následně až po jeho spáchání.

  V roce 1999 předložil Bílý kruh bezpečí klientům, kteří se k této organizaci uchýlili o pomoc, podrobný dotazník o násilí v rodinách, celkem ho vyplnilo 93 osob (viz zde). Jejich informace shrnujeme:

  18. 8. 2002
  "...jednoho dne se vrátil domů zase opilý, křičel na mne, že jsem coura, že jsem k ničemu, nic neumím a jenom překážím... pak vzal dlouhý nůž, ten, kterým se porcuje maso, a bodl mne do ruky, všude kolem byla krev ... moc jsem křičela, to ho však ještě více rozlítilo... chytil mne za pas, hlavu mi strčil do dřezu, pustil vodu a potom mne zezadu znásilnil..."

  V pátek jsme publikovali výňatky z otřesné zprávy o násilí proti ženám, kterou publikoval Ekologický právní servis. Vyplývá z ní, že policie v ČR ženám v drastické situaci nepomáhá. Jak se řeší vážný problém domácího násilí v Británii? Nyní zveřejňujeme výňatky z letáku britského ministerstva vnitra ohledně domácího násilí, který britská vláda šíří od ledna 1999. Proti vážnému problému násilí v rodinách podniká i jiné razantní kroky. V letáku se praví se mimo jiné:

  Mnoho druhů domácího násilí je trestným činem a policie bere veškeré formy domácího násilí velmi vážně. Většina poboček britské policie má speciálně kvalifikované, zkušené pracovníky, kteří vás vyslechnou a budou s vámi hovořit v nepřítomnosti vašeho partnera. Ženy mohou požádat o to, aby je vyslechla policistka. Policie může, pokud si to přejete, zařídit lékařskou pomoc, dopravu a bezpečné místo, kam se můžete uchýlit. První prioritou policie je vaše bezpečí a bezpečí vašich dětí.

  Ať už policie zahájí trestní stíhání proti násilné osobě anebo ne, máte v každém případě právo využít občanského práva k vlastní ochraně, abyste mohli žít v bezpečí. Podle Zákona o rodinném právu (Family Law Act) má mnoho lidí, kteří jsou obětí domácího násilí, právo zažádat o soudní příkaz proti násilníkům. Například máte možnost zažádat o soudní příkaz proti osobě, s níž žijete anebo s níž jste žil(a) (bez ohledu na to, zda jste s ní v manželském vztahu), proti osobě, se kterou jste se rozhodl(a) uzavřít sňatek anebo proti osobě, s níž sdílíte rodičovskou odpovědnost za výchovu dítěte.

  Tyto soudní příkazy jsou schopny zamezit násilnému chování anebo v některých případech zabránit násilníkovi v přístupu do vašeho domu či bytu. Soudy mohou opatřit trestní příkaz pravomocí danou osobu zatknout, takže v případě, že není trestní příkaz respektován, násilníka odvede policie k soudu.

  Anglický originál je zde. Kdy začne Grossovo ministerstvo vnitra s podobnou iniciativou?

  15. 8. 2002
  "...jednoho dne se vrátil domů zase opilý, křičel na mne, že jsem coura, že jsem k ničemu, nic neumím a jenom překážím... pak vzal dlouhý nůž, ten, kterým se porcuje maso, a bodl mne do ruky, všude kolem byla krev ... moc jsem křičela, to ho však ještě více rozlítilo... chytil mne za pas, hlavu mi strčil do dřezu, pustil vodu a potom mne zezadu znásilnil..."

  "Během péče Poradny pro ženy v tísni o paní Urbánkovou bylo zjištěno, že přibližně dvacet procent pacientek, hospitalizovaných na psychiatrickém oddělení v Brně, jsou oběti domácího násilí, které se tak skrývají před svým násilnickým partnerem."

  Citujeme (po mírné jazykové a redakční úpravě) z výroční zprávy Ekologického právního servisu za rok 2001. Velmi záslužnou práci koná poskytováním pomoci ženám v ČR, které jsou obětmi vážného domácího násilí. Stránka, věnovaná této tematice, je zde:

  21. 8. 2002
  23. 7. 2002

  Dominik Joe Pantůček zprovoznil chronologický archiv, obsahující jednotlivé články starších vydání Britských listů, viz zde a pravý horní roh stránky BL nad kalendářem (který vám umožňuje, kliknutím na jednotlivá data, také přístup ke starším vydání časopisu).

  17. 6. 2002

  Nový správce redakčního systému Britských listů Dominik Joe Pantůček nyní energicky dokončuje různé dosud nedodělané funkce redakčního systému, za což mu velmi děkujeme. Právě byl zprovozněn seznam článků podle autorů, zatím od 1. 10. 2001. Klikněte na Autory Britských listů a v seznamu pak u každého jména na uvedený počet článků: zobrazí se vám odkazy na všechny texty, které jednotliví autoři pro BL napsali od loňského října.

  14. 5. 2002

  Hledáme spolupracovníky, kteří by byli ochotni v zájmu nezávislé, investigativní, neúplatné práce ve prospěch české společnosti věnovat Britským listům několik hodin práce týdně, zejména psaním článků o nejrůznějších aspektech života české společnosti, o těch tématech, které se týkají obyčejných lidí (nezajímá nás příliš, co tvrdí politikové a "profesionální" novináři). Usilujeme o získání nezávislých financí z mezinárodních zdrojů, a tak doufáme, že práce případných spolupracovníků bude v dlouhodobější perspektivě honorována.

  Pište prosím na tuto . Děkuji.

  Šéfredaktor.

  21. 1. 2002
  Přejete-li si, aby Britské listy dále působily efektivně jako nezávislý strážce veřejného zájmu v ČR, přispějte, prosím, obdobně jako loni, libovolnou částkou na financování jejich investigativní práce v ČR, která se nedá dělat bez plného pracovního nasazení. Zde uvádíme podrobnosti, jak je možné přispět. Upozorňujeme, že finanční příspěvky na činnost Britských listů jsou odečitatelné od základu daně.
  Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
  21. 8. 2002 21. srpen 1968 a Pražské jaro - prostředek pro sovětskou armádu, jak se dostat do Československa Jan  Čulík
  21. 8. 2002 Spolaně uplavaly kontejnery s hořlavinami Štěpán  Kotrba
  21. 8. 2002 Povodňový lékař: Obnažené vnitřnosti domů aneb úklid naší duše Štěpán  Kotrba
  21. 8. 2002 Dosáhne člověk nesmrtelnosti? Přehled nejnovějšího vědeckého výzkumu   
  21. 8. 2002 Reforma ruského hospodářství se nepodařila, protože do něho ze Západu zasahovali hlupáci   
  21. 8. 2002 Monitor Jana Paula : Otevřu jako první ! Jan  Paul
  20. 8. 2002 Proč se nedělají v pražské MHD operativní změny? Jan  Stejskal
  20. 8. 2002 Méně té vody chlapče, méně té vody..... aneb spojené nádoby ekonomiky Jaroslav  Pour
  20. 8. 2002 Reportáž z Litoměřicka: Smutek osamoceného housera Štěpán  Kotrba, Jan Paul

  Povodně a změna klimatu RSS 2.0      Historie >
  21. 8. 2002 Monitor Jana Paula : Otevřu jako první ! Jan  Paul
  21. 8. 2002 Povodňový lékař: Obnažené vnitřnosti domů aneb úklid naší duše Štěpán  Kotrba
  21. 8. 2002 Hodnotit dosah havárie a záplav ve Spolaně je předčasné   
  21. 8. 2002 Dejme dohromady ty, co něco potřebují, a ty, co práci nabízejí   
  21. 8. 2002 Spolaně uplavaly kontejnery s hořlavinami Štěpán  Kotrba
  21. 8. 2002 Sbírky na pomoc přoti povodňovým škodám by se měly monitorovat Vladimír  Rott
  20. 8. 2002 Reportáž z Litoměřicka: Smutek osamoceného housera Štěpán  Kotrba, Jan Paul
  20. 8. 2002 Jsou povodně pro Německo dobré?   
  20. 8. 2002 Méně té vody chlapče, méně té vody..... aneb spojené nádoby ekonomiky Jaroslav  Pour

  Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
  19. 8. 2002 Velká Británie: Velký růst domácího násilí - a co v ČR?   
  18. 8. 2002 Domácí násilí: jak se tento problém snaží řešit v Británii   
  15. 8. 2002 "Správná ženská má vydržet trochu bolesti."   
  22. 7. 2002 Jak dnes žijí ženy v Afghánistánu? Drsně   
  16. 7. 2002 Koniec živnosti "plodenie detí" ? Lubomír  Sedláčik
  8. 7. 2002 Znásilňování žen jako válečná zbraň   
  5. 6. 2002 Pád Berlína v roce 1945 byl obrovskou vlnou sexuálního násilí   
  6. 5. 2002 George Bush se spojil s Vatikánem a s muslimskými zeměmi v tažení proti sexuální osvětě   
  23. 4. 2002 Policajt ve škodovce: Hospodine, řiď naši ruku! Jan  Čulík
  11. 4. 2002 Zkrátila se doba, za kterou se duše dostane do těla? Anna  Wintrová

  Školství RSS 2.0      Historie >
  8. 8. 2002 Kritické myšlení   
  3. 7. 2002 Vysvědčením se nemají děti trápit Pavel  Bráborec
  20. 6. 2002 Hledají se odborníci na integraci Romů do českého školství   
  13. 6. 2002 Agresivní lidé mají velký strach   
  10. 6. 2002 Britský ministr vnitra ustoupil: děti žadatelů o azyl budou nakonec chodit do normálních škol   
  4. 6. 2002 O českém biflovacím školství Fabiano  Golgo
  29. 5. 2002 Vzbouření v Dolní sněmovně proti vylučování dětí žadatelů o azyl ze školy   
  22. 5. 2002 Proč nedodržuje katedra politologie VŠE úřední hodiny pro styk se studenty? Aleš  Žďárek
  17. 5. 2002 Učitelia ako ovce Lubomír  Sedláčik
  14. 5. 2002 Vstupte svými názory do dnešního pořadu ČT "Bez imunity" o školství Michal  Rusek

  Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
  19. 8. 2002 Fisk: "Bush lživě obviňuje celý arabský svět"   
  12. 8. 2002 Pokrytectví levice: proč zapomínají i anglikánští biskupové na oběti Saddamova režimu?   
  8. 8. 2002 Zlikvidujme Saddáma Husajna   
  8. 8. 2002 Zapomenutým Afgáncům nabízí OSN nové peklo   
  8. 8. 2002 Jak odstranit Saddáma Husajna: britská média jsou nejednotná   
  6. 8. 2002 OSN nezveřejní zprávu o americkém masakru Afghánců   
  6. 8. 2002 Bushova válka "dobra proti zlu" dospěla do vesnice Hadžibirgit   
  31. 7. 2002 Jak na sebe Češi "navzájem dohlížejí"   
  31. 7. 2002 Tribunál: Osoby podezřívané z terorismu jsou zadržovány protizákonně   
  29. 7. 2002 Podlehne Saúdská Arábie organizaci al Qaeda?   

  Slonková, Srba a korupce RSS 2.0      Historie >
  7. 8. 2002 Spektakulárně parlamentní konec vojenské špionáže v Čechách Štěpán  Kotrba
  7. 8. 2002 První rozkol v koaličním hlasování Karel  Mašita
  5. 8. 2002 Pozoruhodné nové obvinění Karla Srby Karel  Mašita
  30. 7. 2002 Pěkně obsazená komedie Vladimír  Bernard
  29. 7. 2002 Láska, drogy a pomsta - český scénář podle Colomba Fabiano  Golgo
  29. 7. 2002 Kauza Slonková - Srba, ukázka bulvarizace závažných témat v ČR Karel  Mašita
  26. 7. 2002 Ministr obrany kvůli Srbovi vyhodil šéfa vojenské rozvědky Štěpán  Kotrba
  25. 7. 2002 Mohou novináři ohrozit soudní líčení? Roman  Antl
  25. 7. 2002 Nikdo není nad zákonem: nesouhlasím s Fabianem Golgem Jan  Čulík
  25. 7. 2002 BL: Konspirační teoretikové nad případem vražedného spiknutí Fabiano  Golgo

  Odsun sudetských Němců a Benešovy dekrety RSS 2.0      Historie >
  22. 7. 2002 Dekrety a EU Bořivoj  Čelovský
  15. 7. 2002 Benešovy dekrety: podivná diskuse Jaroslav  Valenta
  11. 7. 2002 Edvard Beneš a jeho dekrety - (sudeto)německý problém Hans Henning Hahn, Eva Hahnová
  21. 6. 2002 Karma a komunismus Michal  Rusek
  13. 6. 2002 Onlinová diskuse BL s historiky ohledně Benešových dekretů   
  11. 6. 2002 O vyrovnání s minulostí, pro změnu protektorátní: Rukojmí nelze vraždit Václav  Žák
  6. 6. 2002 Předvolební pohled Petra Cibulky: Šibenice pro komunisty Štěpán  Kotrba
  5. 6. 2002 KNIHOVNA: Odmítám vinu Čechů vůči Němcům Pavel  Macháček
  3. 6. 2002 "Samosegregáciu" tu robil naposledy Konrád Henlein Lubomír  Sedláčik

  Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
  15. 8. 2002 Tragický Klepetko Filip  Rožánek
  15. 8. 2002 Dobrá Markéta Fialová   
  14. 8. 2002 Monitor Jana Paula: Povodňový pragocentrismus České televize? Jan  Paul
  14. 8. 2002 ČT, povodně a Praha: rekapitulace Jan  Paul
  1. 8. 2002 Jiří Balvín není právoplatným generálním ředitelem České televize Karel  Mašita
  1. 8. 2002 Jiří Balvín není právoplatným generálním ředitelem České televize Karel  Mašita
  3. 7. 2002 Rasismus v Čechách: Lidé s menšinovou sexuální orientací opět ostrouhali Daniela  Pilařová
  3. 7. 2002 Hovory pana Jakla s panem Táchou v hospodě U magistra Kelleyho 13. ledna 2001 Radek  Mokrý
  27. 6. 2002 Balvín instaloval odposlechy na Kavčích horách Petr  Jánský
  20. 6. 2002 RRTV: Digitální média veřejné služby Zdeněk  Duspiva

  Volby 2002 RSS 2.0      Historie >
  25. 7. 2002 DOKUMENT: Programové prohlášení vlády České republiky   
  22. 7. 2002 Volby 2002: Konflikt představ. Tušení stínů. Jiří  Svoboda
  22. 7. 2002 S novou sněmovnou nejspíš nuda nebude Karel  Mašita
  22. 7. 2002 Volby 2002: Okamžik kouzla zbavený   
  15. 7. 2002 Benešovy dekrety: podivná diskuse Jaroslav  Valenta
  15. 7. 2002 ODA se prodává Kaslově seznamu Štěpán  Kotrba
  15. 7. 2002 DOKUMENT: Analýza volebního nezdaru ODS podle pracovního týmu   
  15. 7. 2002 DOKUMENT: Analýza neúspěchu ODS viděná očima V. Klause   
  12. 7. 2002 Zaorálek napodruhé aneb výuka v 101hlasém řízení demokracie Štěpán  Kotrba
  11. 7. 2002 (Ne)zapomeňme... Martin  Kunštek