17. 7. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 7. 2002

Koniec živnosti "plodenie detí" ?

Rómska občianska iniciatíva na Slovensku protestuje proti jednému z bodov volebného programu Pravej Slovenskej národnej strany, ktorým jeho autori navrhujú vyplácať rodinné prídavky len na štyri deti. PSNS však nie jediným subjektom, ktorý uvažuje o podobných krokoch. V neposlednom rade aj oveľa perspektívnejšia strana Smer má podobnú rétoriku. Kritika od tých, ktorí sa s takmer nulovou voličskou podporou Rómov pokúšajú poukazovať na "rasizmus", svedčia o tom, že už letmý dotyk s problémom niektorým vrstvám zaťal do živého.

O ľahkej zneužiteľnosti pojmu "rasizmus" sa popísalo až dosť. Pokúsme sa preto tentoraz nahradiť tento výraz pohľadom iným, pohľadom plne legitímnej požiadavky rovnosti všetkých občanov pred zákonom. Z tohto aspektu videné, okamžite vyskočí maximálna problematičnosť opisovaných protestov ROI. Podľa jej podpredsedu M. Ščuku, by realizácia takejto legislatívy bola "krokom do minulosti a viedla by ku rozdeleniu občanov na dobrých a zlých". Naozaj len matne tušíme, akú v rámci demokratických princípov akceptovateľnú oporu, chce tento aktivista nájsť pre tento svoj náhľad na vec. Nikto zo zainteresovaných totiž nenavrhuje paragrafy, ktoré by azda obsahovali etnické kritérium. Naproti tomu sociálne a ekonomické stránky problému sú exaktne vyčísliteľné. Nehovorme o priamych úsporách, i keď desiatky miliárd korún ročne nie sú zďaleka bezvýznamnou položkou. Omnoho závažnejším sa javí spoločenský dopad. Je už dávno "verejným tajomstvom", že celý rad ľudí si navykol parazitovať na doteraz príliš neadresnom a málo stimulujúcom sociálnom systéme na Slovensku. Netýka sa to len rómskeho etnika. Na celom svete pritom v rozličných podobách existuje snaha štátov vytvárať koncepcie populačnej politiky. Všade podľa svojho modelu. V totalitnej Číne sa viac ako jedno dieťa v rodine trestalo napr. prísnymi prídelmi spotrebného tovaru. Z USA zas poznáme dajme tomu osvetový experiment v školách, kedy mladistvým žiačkam pridelia figurínu dojčaťa, o ktorú sa musia nepretržite starať, čo má silný výchovný účinok ku plánovaniu rodičovstva. Odveké pravidlo medziľudskej komunikácie ale hovorí, že s každým sa možno dorozumieť len takou rečou, akej je ešte schopný porozumieť. Opísané návrhy určitých slovenských politických štruktúr nevyšli zo vzduchoprázdna. Ich prednesenie nasvedčuje, že existuje príslušná spoločenská objednávka. Tá opäť nemá nič priamo spoločného s etnicky deformovaným videním spoločnosti. Táto súvislosť je nepriama : Nik okrem samotných zneužívateľov sociálneho systému nemôže za to, z ktorého etnika vysoké percento z nich pochádza.

Neobíďme ani postreh, že v "spravodlivom rozhorčení" si slovenskí rómski predáci tak trochu navzájom protirečia. Jeden z nich, Alexander Patkoló, bol nedávno energicky proti pokusu Lekárskej fakulty UK Bratislava prijať na štúdium medicíny práve rómskych poslucháčov za výhodnejších podmienok, ako nerómskych. Nazýval to diskrimináciou, že nechcú nijakých "pololekárov". Súhlasíme, ale ako si potom vysvetliť, že jeho blízky kolega je naopak už v zárodku proti tomu, čo by malo platiť pre každého občana republiky bez rozdielu ? Jasne je cítiť, že tu ide niektorým pánom o čosi celkom iného. O čo, to naznačujú personálne údaje o najrozličnejších rómskych politických subjektoch, v korelácii s reálnymi výsledkami ich politickej činnosti. A tu sú fakty neúprosné. Za posledných 12 rokov ide až na malé výnimky o stále rovnaké tváre funkcionárov, úplne ignorujúcich svoj opakovane volebne vyčíslený skoro nulový vplyv na vlastné etnikum. Je pomerne trápne počúvať energické výpady týchto mužov, keď ich vlastní voliči im prepožičali mandát v podobe najviac ak niekoľkých desatín jediného percenta. Pritom rómske etnikum by nepotrebovalo nič viac, než rešpektovaných prirodzených vodcov. Ale tu si naozaj musia pomocť len sami.
Od úvah o oprávnenosti zregulovať legislatívno - ekonomicky prevádzkovanie "živnosti" zvanej plodenie potomkov, sa tak dostávame ku iným myšlienkam. Kto zreguluje vrstvu politických parazitov, ktorí napriek svojej totálnej neúspešnosti nehodlajú zo scény odísť a tým de facto blokujú a škodia tým, ktorých záujmov majú plné ústa ?

                 
Obsah vydání       17. 7. 2002
17. 7. 2002 USA chtějí využívat každého 24. občana jako dobrovolného informátora policie
17. 7. 2002 Prezident Bush má potíže se svým pochybným prodejem akcií
17. 7. 2002 Fisk: Ani vůči extremistům bychom se neměli vzdávat civilizovaných hodnot
16. 7. 2002 Soud: Policisté překračující svou pravomoc nepožívají ochrany veřejného činitele Štěpán  Kotrba, Jaroslav  Štemberk
17. 7. 2002 Vysoká úroveň České pošty Jan  Čulík
17. 7. 2002 Účel světí prostředky Pavel  Bráborec
17. 7. 2002 Poděkování nejvlivnější političky Martin  Škapík
17. 7. 2002 O smyslu politiky a o smyslu reklamy Michal  Rusek
16. 7. 2002 Koniec živnosti "plodenie detí" ? Lubomír  Sedláčik
16. 7. 2002 Velká Británie: spravedlnost v konfliktu se svobodou projevu
17. 7. 2002 Atentátník patřil k extrémní pravici
17. 7. 2002 Začala bitva o Štěpánka Štěpán  Kotrba
17. 7. 2002 Demokratický požadavek...
15. 7. 2002 Monitor Jana Paula: Média v otázce veřejné služby selhávají Jan  Paul
16. 7. 2002 Analýza volebního "neúspěchu" ODS zpracována. Proč? Josef  Trnka
16. 7. 2002 Pyšná princezna ODS aneb Pohádka bez dobrého konce Michal  Kubíček
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
9. 7. 2002 Vyhledávání v Britských listech
17. 7. 2002 Dočasná nefunkčnost galerií a staršího archívu
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
16. 7. 2002 Koniec živnosti "plodenie detí" ? Lubomír  Sedláčik
8. 7. 2002 Znásilňování žen jako válečná zbraň   
5. 6. 2002 Pád Berlína v roce 1945 byl obrovskou vlnou sexuálního násilí   
6. 5. 2002 George Bush se spojil s Vatikánem a s muslimskými zeměmi v tažení proti sexuální osvětě   
23. 4. 2002 Policajt ve škodovce: Hospodine, řiď naši ruku! Jan  Čulík
11. 4. 2002 Zkrátila se doba, za kterou se duše dostane do těla? Anna  Wintrová
8. 4. 2002 Tak máme novou miss 2002... Daniela  Pilařová
26. 3. 2002 Další žena v Nigérii odsouzena k ukamenování   
25. 3. 2002 Anarchistky zatčeny za účast na protipotratové demonstraci Štěpán  Kotrba
22. 3. 2002 Náboženství a demokracie Dominik  Lukeš
19. 3. 2002 Znásilněná nigerijská žena má být ukamenována k smrti   
11. 3. 2002 MDŽ 2002: Místo kytičky demonstrace Štěpán  Kotrba
10. 3. 2002 Bomby se značkou Made in Human Rights aneb proč je krize Charty 77 přítomná i dnes - část III. Mirek  Vodrážka
8. 3. 2002 Bomby se značkou Made in Human Rights aneb proč je krize Charty 77 přítomná i dnes - část II. Mirek  Vodrážka
8. 3. 2002 Dejte holkám taky šanci   

Názory a argumenty ze Slovenska RSS 2.0      Historie >
16. 7. 2002 Koniec živnosti "plodenie detí" ? Lubomír  Sedláčik
15. 7. 2002 Keď zaspievajú Pavarotti a Lexa Lubomír  Sedláčik

Interrupce: ženino právo či vražda? RSS 2.0      Historie >
16. 7. 2002 Koniec živnosti "plodenie detí" ? Lubomír  Sedláčik
6. 5. 2002 George Bush se spojil s Vatikánem a s muslimskými zeměmi v tažení proti sexuální osvětě   
26. 4. 2002 Homosexuální katolická církev - kdy skončí její přetvářka? Fabiano  Golgo
16. 4. 2002 Hrozivé proroctví Oskar  Krejčí
11. 4. 2002 Zkrátila se doba, za kterou se duše dostane do těla? Anna  Wintrová
25. 3. 2002 Anarchistky zatčeny za účast na protipotratové demonstraci Štěpán  Kotrba
8. 3. 2002 Razantní Česká pojišťovna zdraví - anebo O ženách, které mají v těhotenství problémy Daniela  Pilařová
6. 11. 2001 O rozdílu mezi vědou a vírou Jiří  Karas
29. 10. 2001 Ta úroveň: O šokujícím setkání s jedním poslancem KDU-ČSL Jaroslav  Sever
8. 10. 2001 Strč pánbíčkářovi prst a utrhne ti celou ruku Petr  Gočev
5. 10. 2001 Kdo je nekonzistentní? Linda  Sokačová