16. 8. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 8. 2002

"Správná ženská má vydržet trochu bolesti."

"...jednoho dne se vrátil domů zase opilý, křičel na mne, že jsem coura, že jsem k ničemu, nic neumím a jenom překážím... pak vzal dlouhý nůž, ten, kterým se porcuje maso, a bodl mne do ruky, všude kolem byla krev ... moc jsem křičela, to ho však ještě více rozlítilo... chytil mne za pas, hlavu mi strčil do dřezu, pustil vodu a potom mne zezadu znásilnil..."

"Během péče Poradny pro ženy v tísni o paní Urbánkovou bylo zjištěno, že přibližně dvacet procent pacientek, hospitalizovaných na psychiatrickém oddělení v Brně, jsou oběti domácího násilí, které se tak skrývají před svým násilnickým partnerem."

Citujeme (po mírné jazykové a redakční úpravě) z výroční zprávy Ekologického právního servisu za rok 2001. Velmi záslužnou práci koná poskytováním pomoci ženám v ČR, které jsou obětmi vážného domácího násilí. Stránka, věnovaná této tematice, je zde:

Poradna pro ženy v tísni je autonomní projekt při EPS, který funguje pod vedením Markéty Huňkové. Jeho cílem je poskytnout ženám, obětem vážného domácího násilí, služby, které na jižní Moravě dosud chyběly, totiž komplexní, důslednou a dlouhodobou právní a psychosociální pomoc. Jen ta dokáže dostat oběť z koloběhu násilí.

Nejčastějšími právními kroky poradny jsou úkony trestněprávní a rodinněprávní. Poradna v současné době řeší asi 30 případů.

Případ Ludmily Dokoupilové

(Jména klientek byla změněna.) Manželství Ludmily Dokoupilové trvalo od roku 1994. Po narození druhé dcery začal mít manžel problémy s alkoholem, začal střídat zaměstnání a vnitřní konflikty řešil scénami a násilím na manželce. Z nedostatku finančních prostředků si začala Ludmila Dokoupilová přivydělávat šitím, což jí manžel vytýkal a za což ji také bil.

Nakonec se Ludmila Dokoupilová musela s dcerami před manželem pravidelně zamykal v dětském pokoji, aby se mohly alespoň chvíli v klidu vyspat. Obě dcery byly v důsledku vlekého stresu psychicky poškozené a musely navštěvovat psychiatra. Nakonec matka s dětmi uprchla z domu.

Po ověření, že je výpověď klientky věrohodná jí poskytl EPS komplexní právní, psychologickou a sociální pomoc. Pomohl jí s rozvodem, s výživným, zajistil svěření dětí do péče matky, stěžoval si za ni na policii, která však ohodnotila jednání manžela vždy jen jako přestupek, ač byl spáchán trestný čin čtyřikrát, podala návrh na zákaz styku nezletilých dětí s otcem, zprostředkovali jí azyl a jednali s ní na úřadech.

Několikrát bylo nutno zasáhnout při jednání se státním orgánem péče o dítě, když paní Dokoupilovou nutili, aby prozradila úkryt svému manželovi! Do sedmi dnů bylo rozhodnuto o předběžném opatření, dále jsme podali návrh na výkon rozhodnutí o výživě, trestní oznámení na podezření ze spáchání trestného činu omezování osobní svobody, ublížení na zdraví, násilí na skupině obyvatel a jednotlivci.

Policie ohodnotila počínání pana Dokoupila jako přestupek, předběžné opatření, jehož cílem měl být zákaz styku s otcem, bylo zamítnuto.

Dokoupil začal vyvíjet na manželku nátlak, aby se vrátila, stejným nátlakem na ni začala působit státní psycholožka a pracovnice státního orgánu péče o dítě (jak výslovně uvedla, proto, aby se zbavila naléhání pana Dokoupila). Ten současně začal vyhrožovat pracovnicím poradny a začal vyvíjet nátlak na své dcery. Ty z něho byly stresované a bály se. Starší se pomočovala, trpěla nekontrolovatelnými záchvaty pláče a třesu (při jednom pokusu otce o setkání s ní dostala hysterický záchvat, při němž si zlomila nohu). Mladší trpěla záchvaty úzkosti, odmítala komunikovat, nejedla.

EPS zorganizoval schůzku Poradny pro ženy v tísni s odpovědnou pracovnicí státní ochrany dětí a státní psycholožkou. Bylo dohodnuto, že jedinou psycholožkou bude pouze odbornice prověřená a doporučená poradnou.

Případ Magdaleny Klimešové

Manžel paní Magdaleny Klimečnové projevoval sklony k agresivnímu chování od počátku manželství. Pravidelně ji bil, kopal ji a lámal jí ruce se slovy, že "správná ženská má být silná a vydržet trochu té bolesti". Dvě dcery (13 a 10 let) začal po požití alkoholu také v posledním roce napadat, což u nich vyvolávalo deprese a sklony k sebevražednosti. Poté, co se paní Klimešová spojila s poradnou, manžel zapálil byt. EPS kontaktoval policii a manžel paní Klimešové byl vzat do vazby. Byl podmínečně odsouzen pro trestný čin opilství a bylo mu nařízeno povinné protialkoholní léčení. Při závěrečné řeči u soudu řekl, že to, co udělal, udělá znovu.

Když byl propuštěn z vazby, nikdo o tom paní Klimešovou neuvědomil, musela z bytu i s dcerami utéci a nestačila si ani vzít osobní věci. Společný byt pak agresor až do nastoupení léčby obýval sám, neplatil nájemné, byt demoloval a rozprodával jeho zařízení. Manželka za něj musela platit nájemné, aby o byt nepřišla. Azylové ubytování paní Magdalena nedostala s tím, že má právo k bytu.

Případ paní Havlátové

Kriminalista jako domácí tyran

Toto je nejzávažnější případ, jaký Poradna pro ženy v tísni zatím řešila. Manžel paní Havlátové je vysoce postavený kriminalista. Manželku týral 22 let, doma se vždy choval tvrdě, všichni museli dělat, co chtěl, jinak následoval trest. Když manželka kontaktovala poradnu, manžel ji fyzicky napadal každý den. Vyhrožoval jí, že ji zabije, že je policista, který ví, co má dělat, vyhrožoval jí služební zbraní, mstil se i na dětech.

Veškeré pokusy vzepřít se manželovi skončily pro paní Havlátovou nezdarem, neboť policie s ní jednala ponižujícím způsobem. Veškerá trestní řízení proti jejímu manželovi byla (navzdory lékařským zprávám o násilí) odložena.

Podle slov psychiatra, který paní Havlátovou léčil dva roky, bylo pravděpodobné, že paní Havlátová situaci nezvládne a skončí sebevraždou.

EPS se podařilo - nátlakem na přímého nadřízeného pana Havláta s pohrůžkou medializace případu - dosáhnout dohody o zrušení práva společného bytu. Byt dostala k výhradnímu užívání paní Havlátová.

Případ paní Urbánkové

Policie jako pomocník pachateli domácího násilí

Paní Urbánková se rozhodla od manžela po krutém týrání, trvajícím dvacet let, utéci (znásilňování, každodenní bití, kopance, zlomeniny žebra, vytlučení zubů).

Poslední incident před svým odchodem z domova (znásilnění a zbití) ohlásila na policii. Policie jí doporučila, aby trestní oznámení ještě řádné zvážila. Během vyšetřování trestního činu, který oznámila, ji policie osmkrát vyslýchala, z toho třikrát za přítomnosti manžela!

Policie se vyšetřováním snažila prokázat, že je paní Urbánková psychicky nemocná, a tudíž je nedůvěryhodnou osobou, která se nestará o své děti.

Během péče Poradny pro ženy v tísni o paní Urbánkovou bylo zjištěno, že přibližně dvacet procent pacientek, hospitalizovaných na psychiatrickém oddělení v Brně jsou oběti domácího násilí, které se tak skrývají před svým násilnickým partnerem.

                 
Obsah vydání       16. 8. 2002
15. 8. 2002 "Správná ženská má vydržet trochu bolesti."
18. 8. 2002 Ústí nad Labem: štěstí v neštěstí František  Roček
20. 8. 2002 Povodně byly katastrofální především mimo Prahu
18. 8. 2002 Bude možno objekty v záplavových oblastech pojistit? Jan  Čulík
18. 8. 2002 Aktuálně: V okolí holešovické tržnice a u přístavu začíná úklid Štěpán  Kotrba
17. 8. 2002 Aktuálně: Muselo to být v takovém rozsahu? Jan  Paul
17. 8. 2002 Šestadvacetikilometrové jezero na Litoměřicku
17. 8. 2002 Texty z roku 1997: V Praze je snadné být prorokem Radek  Mokrý
17. 8. 2002 Skandál na obzoru: Dejte vodě prostor! Jaroslav  Zvoníček
16. 8. 2002 Karlín, město duchů Štěpán  Kotrba
16. 8. 2002 Solenice, neznámá obec pod Orlickou přehradou Štěpán  Kotrba, Jan  Paul
17. 8. 2002 Německo organizuje povodňový summit, ale Rusko nepozvali
17. 8. 2002 V Drážďanech dosáhlo Labe v pátek výšky 8,9 metrů
16. 8. 2002 Tomáš Pudil v roce 1995: "Praha není chráněna před povodněmi"
17. 8. 2002 Británií otřásl nález mrtvol pohřešovaných holčiček
17. 8. 2002 Zaplavené památky lidové architektury Jan  Kameníček
16. 8. 2002 Proč vydatněji nepomáhá armáda? Jan  Paul
16. 8. 2002 Jaká byla povodňová situace včera kolem půlnoci
16. 8. 2002 Znovu CNN: "Na jihu sousedí ČR s Maďarskem"
16. 8. 2002 CNN: "Na jihu ČR je Maďarsko"
16. 8. 2002 Povodňový apel českého ministerstva zahraničních věcí
16. 8. 2002 Je humor o povodních etický?
16. 8. 2002 Kritika: Proč nepřemostili vojáci "louži" u mostu Barikádníků? Jiří  Ampér
16. 8. 2002 Ani katastrofální záplavy netrvají věčně Karel  Mašita
15. 8. 2002 USA, Irák, humanitární organizace a nezávislost
16. 8. 2002 Film, to není jen Občan Kane
16. 8. 2002 Neomalená poznámka o literárních soutěžích, časopisech a nakladatelstvích Olga  Tihlářová
15. 8. 2002 Dobrá Markéta Fialová
15. 8. 2002 Jak CNN rozumí evropské politice
14. 8. 2002 Nové fotografie ze zaplavené Prahy
14. 8. 2002 Povodně v Praze - nejnovější fotografie
15. 8. 2002 Povodňovou situaci v jiných částech republiky
15. 8. 2002 Monitor Jana Paula: Byl jsem v zakázaném pásmu Jan  Paul
14. 8. 2002 Stav internetového zpravodajství o povodních
15. 8. 2002 Největší pražská povodňová fotobanka
15. 8. 2002 Metly, Předmíř a Zamlýní
15. 8. 2002 Pomoc povodněmi postiženým organizacím
15. 8. 2002 Američtí přátelé ČR otevřeli konto na pomoc postiženým povodněmi
14. 8. 2002 Zdravotnické zásobování pro evakuované osoby
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
23. 7. 2002 Chronologický archiv starších vydání Britských listů
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
18. 8. 2002 Aktuálně: V okolí holešovické tržnice a u přístavu začíná úklid Štěpán  Kotrba
18. 8. 2002 Domácí násilí: jak se tento problém snaží řešit v Británii   
17. 8. 2002 Aktuálně: Muselo to být v takovém rozsahu? Jan  Paul
16. 8. 2002 Karlín, město duchů Štěpán  Kotrba
16. 8. 2002 Kritika: Proč nepřemostili vojáci "louži" u mostu Barikádníků? Jiří  Ampér
16. 8. 2002 Solenice, neznámá obec pod Orlickou přehradou Štěpán  Kotrba, Jan Paul
16. 8. 2002 Je humor o povodních etický?   
16. 8. 2002 Film, to není jen Občan Kane   
15. 8. 2002 "Správná ženská má vydržet trochu bolesti."   
15. 8. 2002 USA, Irák, humanitární organizace a nezávislost   
15. 8. 2002 Monitor Jana Paula: Byl jsem v zakázaném pásmu Jan  Paul
15. 8. 2002 USA odmítnuty ohledně mezinárodního soudního dvora   
15. 8. 2002 Tragický Klepetko Filip  Rožánek
13. 8. 2002 Vánoce, hysterie a housky František  Roček

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
18. 8. 2002 Domácí násilí: jak se tento problém snaží řešit v Británii   
15. 8. 2002 "Správná ženská má vydržet trochu bolesti."   
22. 7. 2002 Jak dnes žijí ženy v Afghánistánu? Drsně   
16. 7. 2002 Koniec živnosti "plodenie detí" ? Lubomír  Sedláčik
8. 7. 2002 Znásilňování žen jako válečná zbraň   
5. 6. 2002 Pád Berlína v roce 1945 byl obrovskou vlnou sexuálního násilí   
6. 5. 2002 George Bush se spojil s Vatikánem a s muslimskými zeměmi v tažení proti sexuální osvětě   
23. 4. 2002 Policajt ve škodovce: Hospodine, řiď naši ruku! Jan  Čulík
11. 4. 2002 Zkrátila se doba, za kterou se duše dostane do těla? Anna  Wintrová
8. 4. 2002 Tak máme novou miss 2002... Daniela  Pilařová
26. 3. 2002 Další žena v Nigérii odsouzena k ukamenování   
25. 3. 2002 Anarchistky zatčeny za účast na protipotratové demonstraci Štěpán  Kotrba
22. 3. 2002 Náboženství a demokracie Dominik  Lukeš
19. 3. 2002 Znásilněná nigerijská žena má být ukamenována k smrti   
11. 3. 2002 MDŽ 2002: Místo kytičky demonstrace Štěpán  Kotrba