20. 8. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 8. 2002

Evakuovala Spolana před povodní svůj "toxický koktejl"?

Praha, Neratovice - "Spolana se z hlediska životního prostředí díky nedbalému zacházení s chemickými látkami stává v havarijních situacích tikající bombou na břehu Labe," řekl v reakci na chování managementu jedné z našich největších chemiček RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady. Ekologické sdružení Arnika dnes požádalo vedení Spolany Neratovice o zveřejnění pravdivých informací týkajících se evakuace nebezpečných chemických látek před povodní. Kromě prostor zamořených dioxiny a rtutí má Spolana v zátopové oblasti skladovací prostory pro tisíce tun nebezpečných chemikálií. "Povodeň mohla ze Spolany Neratovice vyplavit celou škálu toxických látek nejen v sudech, ale i v odpadech, kterých chemička ročně produkuje značné množství. Odpady ze Spolany stále obsahují hodně rtuti, ale také chlororganických látek," doplňuje Petrlík. - Toto je tisková zpráva hnutí Arnika.

Podle zákona o prevenci závažných havárií musela Spolana počátkem roku předložit tzv. bezpečnostní zprávu, která však byla natolik nekvalitní, že je Spolana nucena ji přepracovávat. Nová zpráva musí být projednána s veřejností (1).

Ačkoli se v areálu Spolany běžně nacházejí stovky až tisíce tun nebezpečných chemických látek, vedení firmy v průběhu povodně opakovaně tvrdilo, že nebezpečné látky byly z podniku včas odvezeny nebo jsou zabezpečeny (2). Přesto došlo k opakovaným závažným únikům chlóru. Nejzávažnější vedl 15. srpna k vyhlášení chemického poplachu 3. stupně (3). Následující den se pak ze Spolany valil sloup černého dýmu, který údajně vznikal spalováním nahromaděných chemikálii z provozu výroby tzv. lineárních alfaolefínů (LAO). Další únik chlóru pak Spolana přiznala v pátek 17. srpna a navíc byly v Labi objeveny kontejnery pro 1-hexen ze Spolany (4, 5). Proto Arnika požádala generální ředitele Věka, aby veřejnosti sdělil kdy, v jakém množství a kam byly jednotlivé nebezpečné chemikálie před povodní převezeny.

"Arnika považuje za krajně nezodpovědné chování managementu firmy, jakož i prohlášení hejtmana Petra Bendla (6), jejichž cílem bylo bagatelizovat riziko povodní a požadavky na zabezpečení dioxiny zamořených objektů," uvedl RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů a dodal: "Spolana je vlastně obrovský toxický koktej na břehu Labe."

PŘÍLOHA:

Více o toxických látkách ve Spolaně

Sama Spolana v bezpečnostní zprávě přiznává, že se běžně v areálu podniku nacházejí stovky tun chlóru, rtuti, vinylchloridu (VCM), dichlorethanu (DCE), xylenu, amoniaku, trichlorethylenu (TCE), kyseliny sírové, propylenu a dalších nebezpečných látek. Nesdělila však jaké množství těchto látek se v podniku nacházelo během povodně. "Jejich zdravotní účinky jsou velmi rozmanité. Například trichlorethylen poškozuje játra, ledviny a neurologické funkce. U vinylchloridu je nejpodstatnější riziko vyvolání zhoubných nádorů, přičemž podle expertů Světové zdravotní organizace (WHO) nelze stanovit žádnou jeho bezpečnou koncentraci. Dichlorethan je pak látka značně toxická, poškozující játra a ledviny, dráždící oči, pokožku a sliznice. Při chronické otravě vznikají zažívací potíže a neurovegetativní poruchy," uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant ARNIKY pro oblast toxických látek.

Spolana Neratovice je podnik chlórové chemie, mezi jehož základní produkty patří polyvinylchlorid (PVC), lineární alfaolefíny (LAO), kaprolaktan, chlór, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, síran sodný a síran amonný. Spolana kromě enormního zamoření dioxiny a rtutí také proslula každoročně se opakujícími haváriemi a požáry ohrožujícími zdraví a majetek lidí i životní prostředí.

Poznámky:

(1) Zákon č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami.

(2) Bezpečnostní zpráva SPOLANA a.s., prosinec 2001

(3) Reuters, 15. srpna 2002

(4) Tisková zpráva Krajského úřadu Středočeského kraje a Krizového štábu Středočeského kraje ze 17. srpna 2002

(5) Fakta, Česká televize, 19. srpna 2001

(6) "Bendl dnes ČTK řekl, že ministerstvo (životního prostředí) poškozuje požadavky kladenými na zajištění dioxinů dobré jméno chemického průmyslu a i republiky." Zdroj: ČTK, 5. března 2002

                 
Obsah vydání       20. 8. 2002
19. 8. 2002 Velká Británie: Velký růst domácího násilí - a co v ČR?
20. 8. 2002 Reportáž z Litoměřicka: Smutek osamoceného housera Štěpán  Kotrba, Jan  Paul
20. 8. 2002 V Praze došlo v pondělí k téměř naprostému dopravnímu kolapsu
20. 8. 2002 Méně té vody chlapče, méně té vody..... aneb spojené nádoby ekonomiky Jaroslav  Pour
20. 8. 2002 Evakuovala Spolana před povodní svůj "toxický koktejl"?
20. 8. 2002 Proč se nedělají v pražské MHD operativní změny? Jan  Stejskal
20. 8. 2002 Jsou povodně pro Německo dobré?
19. 8. 2002 Dobrá rada (cestujícím pražskou MHD) nad zlato Jindra  Vavruška
19. 8. 2002 Rusko uzavře rozsáhlou obchodní dohodu s Irákem
19. 8. 2002 Fisk: "Bush lživě obviňuje celý arabský svět"
20. 8. 2002 Rozsudek smrti ukamenováním nad nigerijskou "cizoložnicí" potvrzen
19. 8. 2002 Dokedy ostane rómska obroda v nedohľadne ? Lubomír  Sedláčik
19. 8. 2002 Noblesa Ústavního soudu ČR, pukající srdce a prst Boží...? Jiřina  Fuchsová
19. 8. 2002 Pravda o neomalené poznámce aneb Jak je to s mladými a starými debutanty a literárními soutěžemi Martin  Pilař, Daniela  Pilařová
19. 8. 2002 Nebohý zločinec Havel Zdeněk  Jemelík
19. 8. 2002 Jak jsem pomáhal na Smíchově stavět hráze Martin  Marx
17. 8. 2002 Texty z roku 1997: V Praze je snadné být prorokem Radek  Mokrý
17. 8. 2002 Skandál na obzoru: Dejte vodě prostor! Jaroslav  Zvoníček
18. 8. 2002 Ústí nad Labem: štěstí v neštěstí František  Roček
20. 8. 2002 Povodně byly katastrofální především mimo Prahu
19. 8. 2002 Obrana strategie Lipna Jan  Kameníček
19. 8. 2002 Člověk má právo chránit svůj majetek Jan  Kameníček
15. 8. 2002 "Správná ženská má vydržet trochu bolesti."
18. 8. 2002 Domácí násilí: jak se tento problém snaží řešit v Británii
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
23. 7. 2002 Chronologický archiv starších vydání Britských listů
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Povodně a změna klimatu RSS 2.0      Historie >
20. 8. 2002 Reportáž z Litoměřicka: Smutek osamoceného housera Štěpán  Kotrba, Jan Paul
20. 8. 2002 Jsou povodně pro Německo dobré?   
20. 8. 2002 Méně té vody chlapče, méně té vody..... aneb spojené nádoby ekonomiky Jaroslav  Pour
20. 8. 2002 Povodně byly katastrofální především mimo Prahu   
20. 8. 2002 V Praze došlo v pondělí k téměř naprostému dopravnímu kolapsu   
20. 8. 2002 Proč se nedělají v pražské MHD operativní změny? Jan  Stejskal
20. 8. 2002 Evakuovala Spolana před povodní svůj "toxický koktejl"?   
20. 8. 2002 Policie se zajímá o Spolanu Neratovice   
19. 8. 2002 Jak jsem pomáhal na Smíchově stavět hráze Martin  Marx
19. 8. 2002 Člověk má právo chránit svůj majetek Jan  Kameníček
19. 8. 2002 Dobrá rada (cestujícím pražskou MHD) nad zlato Jindra  Vavruška
19. 8. 2002 Západní televize "referovaly o povodních v ČR absurdním způsobem"   
19. 8. 2002 Povodně v ČR a přehnané reakce "sudeťáků" Stanislav  Holubec
19. 8. 2002 Nebohý zločinec Havel Zdeněk  Jemelík

Ekologické znečištění Spolany RSS 2.0      Historie >
20. 8. 2002 Evakuovala Spolana před povodní svůj "toxický koktejl"?   
20. 8. 2002 Policie se zajímá o Spolanu Neratovice   
9. 4. 2002 Sdružení Arnika: Zůstane Spolana na věčné časy zamořena rtutí?   
22. 3. 2002 Greenpeace žádá ředitele Spolany, aby zabezpečil před povodní provozy zamořené rtutí   
21. 3. 2002 Greenpeace: Bývalý ředitel Spolany nominován na Ropáka   
20. 3. 2002 Ministr Kužvart zorganizoval tiskovou konferenci "jen pro spřízněné spiklence"   
22. 2. 2002 Spolana zamořuje ovzduší dioxiny   
1. 2. 2002 Eurotank: Podivné okolnosti okolo podivné firmy Štěpán  Kotrba, Petr Pražák

Ekologické sdružení Arnika RSS 2.0      Historie >
20. 8. 2002 Evakuovala Spolana před povodní svůj "toxický koktejl"?   
3. 5. 2002 Reakce: Hejtman středočeského kraje svůj slib splnil   
26. 4. 2002 Středočeský krajský úřad nezveřejnil alternativu k dálnici D3   
26. 4. 2002 Kužvarte, kdy vytvoříte registr ekologického znečištění, jak ho požaduje zákon?   
9. 4. 2002 Sdružení Arnika: Zůstane Spolana na věčné časy zamořena rtutí?   
22. 3. 2002 Greenpeace žádá ředitele Spolany, aby zabezpečil před povodní provozy zamořené rtutí   
21. 3. 2002 Greenpeace: Bývalý ředitel Spolany nominován na Ropáka   
20. 3. 2002 Ministr Kužvart zorganizoval tiskovou konferenci "jen pro spřízněné spiklence"   
20. 3. 2002 Chcete netradiční občerstvení po ránu? Snídejte s ekologickými lobbisty!   
14. 3. 2002 Tisková zpráva sdružení Arnika: Nechte Labe živé   
14. 3. 2002 Organizace Arnika demonstrovala proti vodním stavbám na Labi   
13. 3. 2002 Spalovna v Lysé neplní sliby   
22. 2. 2002 Spolana zamořuje ovzduší dioxiny   
7. 12. 2001 Drda přehlasován - integrovaný registr znečišťování prošel druhým čtením   
10. 10. 2001 Poslanci a Kužvartovo ministerstvo podpoří vratné lahve v obchodech