4. 7. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 7. 2002

Vysvědčením se nemají děti trápit

Máme za sebou další konec jednoho obyčejného a normálního školního roku. Konec, který byl ostatně jako každý rok, poznamenán znatelným nárůstem volání vystrašených a zoufalých žáků na dětskou linku bezpečí. Úzkost, obavy a strach ze špatných známek ztížily poslední předprázdninový návrat ze školy domů nejednomu školákovi. Dětští psychologové neustále varují rodiče před neadekvátními reakcemi a nereálnými požadavky na prospěch svých potomků. Ztráta soudnosti, ba dokonce zdravého rozumu, může mít i fatální následky. Otázka zní, zda-li je nutné, aby konec školního roku byl pravidelně doprovázen strachem neúspěšných žáků ze vzteku a zloby zklamaných rodičů.

Vysvědčení je hodnotící listina celoroční práce nejenom žáka, ale i jeho rodičů. Známky na něm se tajně nelosují za účasti notáře a státního dozoru večer před dnem jeho předání, ale vznikají na základě průběžné klasifikace jednotlivých hodnocených předmětů a jsou také průběžně po dobu celého školního roku zaznamenávány do žákovské knížky. A tak jednoduchým výpočtem prostého aritmetického průměru lze celkem snadno a rychle, v kteroukoliv denní či noční hodinu, získat věrohodnou informaci o aktuálním hodnocení žáka z toho kterého předmětu.

Na pravidelných třídních schůzkách je možné toto hodnocení dále upřesnit osobním pohovorem s příslušným pedagogem a učinit si tak naprosto jasnou představu o studijních výsledcích své ratolesti. Přihlédneme-li pak ke skutečnosti, že konečná klasifikace se uzavírá na závěrečných klasifikačních poradách, které probíhají na všech školách zhruba čtrnáct dní před koncem každého školního roku, je možné vlastní rodičovskou aktivitou nežádoucí překvapení zcela vyloučit.

Žádná nemilá překvapení se v den vysvědčení zkrátka vůbec nemusejí konat. Záleží pouze a jen na skutečném a opravdovém zájmu nás rodičů.

Jsme-li zklamání špatným vysvědčením svého dítěte, měli bychom se v prvé řadě ptát samy sebe, co jsme zanedbali a špatné vysvědčení vnímat především jako své vlastní rodičovské selhání. Na místě by byla, místo hněvu, spíše omluva svému dítěti a přiznání, že jsme při své výchově pochybili. Nadávky, pohlavky a spílání spojené s ponižujícími výroky typu : "Po kom jenom je to naše dítě tak blbé ?!"

Pouze dokazují náš povrchní zájem o výchovu vlastního dítěte. V takovém případě je též na místě otázka, zda-li se v našem chování neodrážejí vlastní negativní zážitky z dětství, kdy jsme my sami prožívali chvíle hořkosti a ponížení. Poslední školní den by měl být dnem klidného a rozvážného zhodnocení uplynulého školního roku bez zbytečných emocí a jalových afektů. Dobré nechť je oceněno a ze špatného se pokusme příště udělat lepší.

Poznámka JČ: Číselné známky kromě toho o výkonu žáka příliš mnoho nevypovídají, měly by být nejméně doplňovány slovním hodnocením. A už vůbec nic známky o výkonu žáka nevypovídají, pokud jsou založeny, jak tomu často bývá, jen na třech čtyřech případech "zkoušení" během roku, kdy žák odříkává namemorované učivo. Školní výchova by měla rozvíjet tvůrčí a inteligenční schopnosti žáka, jeho talent analyzovat svět a orientovat se v něm, nikoliv ho nutit, aby memoroval encyklopedická data. Slovní hodnocení by pak informovalo o tom, jak se žák zhostil svých úkolů během vyučování - mezi něž nepatří memorování dat.

Ukázka vysvědčení z britské školy (konec června 2002), dvanáctiletá žačka:

Předmět: Angličtina. Výsledek: 96 procent. Třídní průměr: 69 procent

Tohle je vynikající výsledek, který si žačka absolutně zaslouží. H. projevuje velké schopnosti a neúnavnou pozornost vůči detailům, má zralý a svědomitý přístup a skromně, přátelsky a se zájmem je schopna pracovat s texty a myšlenkami, jimiž se zabýváme v hodinách. Je velkým potěšením ji vyučovat. H-in slovní projev je také prvotřídní. Na veřejnosti pronáší projevy sice rychle, ale jasně a příjemně. (Poznámka JČ: V hodinách angličtiny musejí i dvanáctiletí žáci si pravidelně připravovat pětiminutový samostatný projev na různá témata, který pak před třídou přednášejí.)

Předmět: Matematika. Výsledek: 82 procent. Třídní průměr: 68 procent.

H pracuje v hodinách rychle a přesně a projevuje dobré porozumění většině probíraných témat. Během tohoto pololetí učinila velké pokroky a zejména ráda řeší problémy, které byly žákům prezentovány v kontextu.

Předmět: Počítače. Výsledek 93 procent: Třídní průměr: 73 procent

H projevuje o předmět silný zájem, pracuje s entuziasmem a při písemné zkoušce během tohoto ročníku měla velmi dobré výsledky. Praktické úkoly řeší s jistotou a dobře. Její známka z praktického cvičení (34 bodů z 37) je relativně nízká v důsledku několika nepořádných chyb, ale jinak H pracovala po celý půlrok kvalitně.

Předmět: Drama. Výsledek: 80 procent. Třídní průměr: 76 procent

V tomto pololetí jsme se soustředili na Shakespearův Sen noci svatojánské. Zaměřili jsme se na jazyk a na analýzu postav. Žáci získali praktické zkušenosti tím, že analyzovali klíčové scény v této hře a hodnotili je z těchto hledisek. H pracuje v předmětu Drama kvalitně. Je to talentovaná žákyně, která má stále velmi dobré pracovní výsledky. Její slovní a komunikativní schopnosti se zlepšily a její znalosti v tomto předměty vzrostly. Doufám, že se jí bude tento předmět i nadále líbit.

                 
Obsah vydání       4. 7. 2002
4. 7. 2002 George W. Bush: "Kdo nevěří v Ježíše Krista, skončí v pekle."
6. 7. 2002 "Odmítnutí se omluvit"
4. 7. 2002 George W. Bush selhal v globálním měřítku
3. 7. 2002 Vysvědčením se nemají děti trápit Pavel  Bráborec
4. 7. 2002 Čísla, která jsme před volbami nesměli znát...? Jiří  Svoboda
3. 7. 2002 Spojme to, co je dobré na Evropě i Americe
4. 7. 2002 Antimonopolní úřad se při vyšetřování kauzy opomněl zeptat na fakta a argumenty druhé strany sporu Daniela  Pilařová
4. 7. 2002 O lásce Chůvy a Velkého bratra Fabiano  Golgo
4. 7. 2002 42 procent britských domácností je připojeno na internet - stačí to?
4. 7. 2002 Kapustným hlavám chýba hudobná televízia ? Lubomír  Sedláčik
4. 7. 2002 Patří majetek katolické církvi nebo katolická církev majetku? Martin  Martínek
1. 7. 2002 Na filmovém festivalu v Trenčianských Teplicích dostal hlavní ceny Čech Jakub Sommer Jan  Čulík
3. 7. 2002 Rasismus v Čechách: Lidé s menšinovou sexuální orientací opět ostrouhali Daniela  Pilařová
3. 7. 2002 Absolutní vyčerpání ve vile Tugendhat: recenze Jan  Paul
3. 7. 2002 Hovory pana Jakla s panem Táchou v hospodě U magistra Kelleyho 13. ledna 2001 Radek  Mokrý
3. 7. 2002 O povinnosti být ve střehu vůči vládnoucím stranám Eugen  Haičman
3. 7. 2002 OSN varuje: šíření nemoci AIDS se v nadcházejících dvaceti letech drasticky zhorší
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
5. 7. 2002 Páteční čtení na pokračování: Střet civilizací ? - Dominance Západu, nebo dialog světových kultur Oskar  Krejčí, Ivo T. Budil, Bob  Fliedr, Tomáš  Halík, Martin  Hekrdla, Stanislav  Komárek, Miloš  Mendel, Vladimír  Nálevka, Zdeněk  Zbořil
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
4. 7. 2002 George W. Bush selhal v globálním měřítku   
4. 7. 2002 42 procent britských domácností je připojeno na internet - stačí to?   
4. 7. 2002 Čísla, která jsme před volbami nesměli znát...? Jiří  Svoboda
4. 7. 2002 George W. Bush: "Kdo nevěří v Ježíše Krista, skončí v pekle."   
3. 7. 2002 Vysvědčením se nemají děti trápit Pavel  Bráborec
3. 7. 2002 Hovory pana Jakla s panem Táchou v hospodě U magistra Kelleyho 13. ledna 2001 Radek  Mokrý
3. 7. 2002 O povinnosti být ve střehu vůči vládnoucím stranám Eugen  Haičman
3. 7. 2002 Afghánská vláda rozhořčena nad útokem Američanů na svatebčany   
3. 7. 2002 Rozpory mezi EU a USA: Evropa zuří, Amerika si jde svou cestou   
3. 7. 2002 OSN varuje: šíření nemoci AIDS se v nadcházejících dvaceti letech drasticky zhorší   
3. 7. 2002 Rasismus v Čechách: Lidé s menšinovou sexuální orientací opět ostrouhali Daniela  Pilařová
3. 7. 2002 Absolutní vyčerpání ve vile Tugendhat: recenze Jan  Paul
2. 7. 2002 Syndikát novinářů k případu Marvanová - Hustler   
2. 7. 2002 Britský ministr vnitra znovu hrozí zavést občanské průkazy   
2. 7. 2002 O roli médií ve válce   

Školství RSS 2.0      Historie >
3. 7. 2002 Vysvědčením se nemají děti trápit Pavel  Bráborec
20. 6. 2002 Hledají se odborníci na integraci Romů do českého školství   
13. 6. 2002 Agresivní lidé mají velký strach   
10. 6. 2002 Britský ministr vnitra ustoupil: děti žadatelů o azyl budou nakonec chodit do normálních škol   
4. 6. 2002 O českém biflovacím školství Fabiano  Golgo
29. 5. 2002 Vzbouření v Dolní sněmovně proti vylučování dětí žadatelů o azyl ze školy   
22. 5. 2002 Proč nedodržuje katedra politologie VŠE úřední hodiny pro styk se studenty? Aleš  Žďárek
17. 5. 2002 Učitelia ako ovce Lubomír  Sedláčik
14. 5. 2002 Vstupte svými názory do dnešního pořadu ČT "Bez imunity" o školství Michal  Rusek
10. 5. 2002 Učitelé, pomozte nám s novými internetovými stránkami! Radek  Sárközi
29. 4. 2002 "Výchovné metody" v České republice Jan  Šťastný
25. 4. 2002 Školka jako gestapo - učitelky nebudou trestány za týrání dětí   
24. 4. 2002 Jak české školy k počítačům (ne)přišly Jaroslav  Fait
2. 4. 2002 Stav češtinářů v Čechách aneb Nakolik respektují učitelé češtiny v Česku nový gramatický úzus Daniela  Pilařová
2. 4. 2002 Písemka z české literatury Jan  Čulík